1. Protokoll (nr 6) om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner och vissa av dess organ, byråer och enheter , EUT C 202, 7.6.2016, s. 265.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: Protokoll om lokalisering av säten för Europeiska gemenskapernas institutioner och vissa av deras organ och enheter samt för Europol, EGT C 340, 10.11.1997, s. 112.
    2. Har upphört att gälla: Protokoll (nr 6) om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner och vissa av dess organ, byråer och enheter, EUT C 326, 26.10.2012, s. 265.