1. Protokol (št. 6) o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije , UL C 202, 7. 6. 2016, str. 265.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Protokol (št. 6) o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske Unije, UL C 326, 26. 10. 2012, str. 265.