Menu

  1. Protokol (č. 6) o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie , Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 265.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Protokol (č. 6) o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie , Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 265.