1. Protocol (nr. 6) betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organen, organisaties en diensten van de europese unie, PB C 202 van 7.6.2016, blz. 265.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Protocol betreffende de plaats van de zetels van de instellingen van bepaalde organen en diensten van de Europese Gemeenschappen en van Europol, PB C 340 van 10.11.1997, blz. 112.
    2. Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 6) betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organen, organisaties en diensten van de europese unie , PB C 326 van 26.10.2012, blz. 265.