1. (6.) Jegyzőkönyv az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről, HL C 202., 2016.6.7., 265. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: (6.) Jegyzőkönyv az európai unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről , HL C 326., 2012.10.26., 265. o.