1. Protokol (nr. 6) om fastlæggelse af hjemstedet for den Europæiske Unions institutioner og for visse af Unionens organer, kontorer, agenturer og tjenester, EUT C 202 af 7.6.2016, s. 265.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: Protokol om fastlæggelse af hjemstedet for De Europæiske Fællesskabers institutioner og for visse af Fællesskabernes organer og tjenester samt Europol, EFT C 340 af 10.11.1997, s. 112.
    2. Ikke længere gældende: Protokol (nr. 6) om fastlæggelse af hjemstedet for den Europæiske Unions institutioner og for visse af Unionens organer, kontorer, agenturer og tjenester , EUT C 326 af 26.10.2012, s. 265.