1. Protokol (č. 6) o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů Evropské unie, Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 265.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Protokol (č. 6) o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů Evropské unie , Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 265.