Menu

  1. Protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta, ELT C 202, 7.6.2016, lk 230.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: Protokoll Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta (mitteametlik konsolideeritud versioon), 1.6.2004.
    2. Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta, ELT C 326, 26.10.2012, lk 230.