Štatúty národných centrálnych bánk

Štatúty národných centrálnych bánk

Belgicko
Nationale Bank van België
Banque Nationale de Belgique
Bulharsko
Българска народна банка
Česká republika
Česká národní banka
Dánsko
Danmarks Nationalbank
Nemecko
Deutsche Bundesbank
Estónsko
Eesti Pank
Írsko
Central Bank of Ireland
Grécko
Bank of Greece
Španielsko
Banco de España
Francúzsko
Banque de France
Chorvátsko
Hrvatska Narodna Banka
Taliansko
Banca d´Italia
Cyprus
Central Bank of Cyprus
Lotyšsko
Latvijas Banka
Litva
Lietuvos bankas
Luxembursko
Banque centrale du Luxembourg
Maďarsko
Magyar Nemzeti Bank
Malta
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta
Holandsko
De Nederlandsche Bank
Rakúsko
Oesterreichische Nationalbank
Poľsko
Narodowy Bank Polski
Portugalsko
Banco de Portugal
Rumunsko
Banca Naţională a României
Slovinsko
Banka Slovenije
Slovensko
Národná banka Slovenska
Fínsko
Suomen Pankki - Finlands Bank
Švédsko
Sveriges Riksbank
Spojené kráľovstvo
Bank of England
Štatút je k dispozícii na: „About the bank/Bank of England Legislation“.