Valstu centrālo banku statūti

Valstu centrālo banku statūti

Beļģija
Nationale Bank van België
Banque Nationale de Belgique
Bulgārija
Българска народна банка
Čehija
Česká národní banka
Dānija
Danmarks Nationalbank
Vācija
Deutsche Bundesbank
Igaunija
Eesti Pank
Īrija
Central Bank of Ireland
Grieķija
Bank of Greece
Spānija
Banco de España
Francija
Banque de France
Horvātija
Hrvatska Narodna Banka
Itālija
Banca d´Italia
Kipra
Central Bank of Cyprus
Latvija
Latvijas Banka
Lietuva
Lietuvos bankas
Luksemburga
Banque centrale du Luxembourg
Ungārija
Magyar Nemzeti Bank
Malta
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta
Nīderlande
De Nederlandsche Bank
Austrija
Oesterreichische Nationalbank
Polija
Narodowy Bank Polski
Portugāle
Banco de Portugal
Rumānija
Banca Naţională a României
Slovēnija
Banka Slovenije
Slovākija
Národná banka Slovenska
Somija
Suomen Pankki - Finlands Bank
Zviedrija
Sveriges Riksbank
Apvienotā Karaliste
Bank of England
Statūtus varat atrast sekojot norādei “About the bank/Bank of England Legislation”.