Menu

Relaterade ECB-yttranden

 1. Yttrande om kontantbegränsningar avseende postbetalningar och penningtvättsåtgärder (CON/2020/17), Belgien, 25.5.2020.
 2. Yttrande om ändringar av Lettlands nationella lagstiftning om säkerhet, nödsituationer och mobilisering (CON/2020/15), Lettland, 11.5.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Yttrande om en reform av Sveriges riksbank (CON/2020/13), Sverige, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 4. Yttrande om hur finansinstitut ska identifiera och rapportera allokeringen av summor som satts in på sparkonton (CON/2020/12), Belgien, 17.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 5. Yttrande om hur Lietuvos bankas tillhandahåller likviditetsstöd i nödlägen (CON/2020/11), Litauen, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Yttrande om nära samarbete mellan ECB och Hrvatska narodna banka (HNB) inom den gemensamma tillsynsmekanismen, samt om HNB:s mandat och verktyg för makrotillsynen (CON/2020/10), Kroatien, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Yttrande om översyn av betalningssystem och operatörer av betalningssystem (CON/2020/9), Cypern, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Yttrande om Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatien, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Yttrande om Eesti Panks styrelse (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Yttrande om ändringar av ledningsstrukturen inom De Nederlandsche Bank och ett formellt inrättande av kommittén för finansiell stabilitet (CON/2020/6), Nederländerna, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Yttrande om de sanktionsmöjligheter Bulgariens nationalbank har inom ramen för ett nära samarbete och den officiella växelkursen för den bulgariska leven (CON/2020/5), Bulgarien, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Yttrande om rätten för kreditinstituts konkursförvaltare och likvidatorer att inneha medel på ett konto hos Latvijas Banka (CON/2020/4), Lettland, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Yttrande om återhämtning och resolution av centrala motparter (CON/2020/3), Tyskland, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Yttrande om det nationella försvaret (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Yttrande om åtgärder för att begränsa makrotillsynsriskerna på området bostadslån (CON/2020/1), Tyskland, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Yttrande om säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2019/38), Spanien, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka (CON/2019/36), Lettland, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Yttrande om skyddet för euron mot förfalskning och om äkthetskontroll av euromynt (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
 19. Yttrande om de regler som finansiella företag ska följa när de tar fram regler för ersättningar (CON/2019/32), Nederländerna, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Yttrande om tillgången till information (CON/2019/31), Nederländerna, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Yttrande om försäljning och köp av kreditfaciliteter  (CON/2019/30), Cypern, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2019/27), Slovenien, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Yttrande om betalningar till oinformerade innehavare av efterställda obligationer och minoritetsägare som innehaft aktier i banker där Republiken Slovenien varit majoritetsägare som påverkats av Banka Slovenijes extraordinarie åtgärder (CON/2019/26), Slovenien, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Yttrande om ledningsstruktur och finansiellt oberoende för Central Bank of Cyprus samt om ändringar i konstitutionen avseende Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypern, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Yttrande om Banca d’Italias ägarstruktur och om äganderätten till guldreserven (CON/2019/23), Italien, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Yttrande om mål och styrelseformer för den lettiska finans- och kapitalmarknadskommissionen (CON/2019/22), Lettland, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Yttrande om ändringar av ramverket för banker och tillsynen över finansmarknaderna (CON/2019/21), Österrike, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Yttrande om rättsligt stöd för f.d. innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2019/20), Slovenien, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. ECB:s yttrande om en översyn av det portugisiska regelverket för finansiell tillyn (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Yttrande om skatten på bankers finansiella tillgångar och riktvärden för räntan på konsumentkrediter (CON/2019/18), Rumänien, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Yttrande om säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Yttrande om deltagande i den gemensamma resolutionsmekanismen (CON/2019/16), Bulgarien, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Yttrande om lobbying  (CON/2019/15), Tjeckien, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Yttrande om ett krav om att gäldenärens samtycke krävs för att överföra lån som är säkrade genom panträtt i bostadsfastighet (CON/2019/14), Irland, 29.3.2019.
 35. Yttrande om rättsligt stöd för f.d. innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2019/13), Slovenien, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Yttrande om ändringar av ledningsstrukturen inom Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgien, 26.3.2019.
 37. Yttrande om tillstånd för, och tillsyn över, företag som lämnar mikrokrediter (CON/2019/7), Grekland, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. ECB:s yttrande av den 13 februari 2019 om ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (CON/2019/6), EUT C 84, 6.3.2019, s. 1.Ytterligare information
 39. Yttrande om den ersättning som utgår till ledningen och seniora chefer hos Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polen, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Yttrande om den tillsyn Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta utövar över kreditupplysningsföretag och dess övervakning av betaltjänster (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner i Belgien organiseras (CON/2018/57), Belgien, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 42. Yttrande om ändringar av ansvarsordningen avseende styrelsemedlemmar och anställda hos Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumänien, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Yttrande om ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) samt tillhörande rättsakter (CON/2018/55), 7.12.2018.Ytterligare information
 44. Yttrande om genomförandet av konvergensrapportens rekommendationer i lagen om Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (CON/2018/53), Bulgarien, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Yttrande om makrotillsynsmandatet för Българска народна банка (Bulgariens centralbank) samt styrningen av kreditinstitut (CON/2018/52), Bulgarien, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Yttrande om ett förslag till förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (CON/2018/51), EUT C 444, 10.12.2018, s. 11.Ytterligare information
 47. Yttrande om att stärka tillsynen över det finansiella systemet och investerarskyddet (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Yttrande om nationell lagstiftning som ska antas för att inrätta ett nära samarbete mellan ECB och centralbanken i Bulgarien (CON/2018/49), Bulgarien, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Yttrande om att utse samhällsviktiga tjänster och leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom ramen för säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2018/47), Slovenien, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Yttrande om regelverket för den statliga revisionsmyndigheten (CON/2018/45), Kroatien, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Yttrande om inrättandet av en nationell databas över försäkringsfall (CON/2018/43), Irland, 28.9.2018.
 52. Yttrande om överföring av administrativa uppgifter för statistiska ändamål (CON/2018/40), Tyskland, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Yttrande om kritisk infrastruktur, IT-säkerhet och säkerställda obligationer (CON/2018/39), Slovakien, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Yttrande om genomförandet av makrotillsynsverktyg baserat på ömsesidighet i Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
 55. Yttrande om regleringen av affärsverksamheter som äger kreditavtal (CON/2018/31), Irland, 5.7.2018.
 56. Yttrande om olika finansrättsliga bestämmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
 57. Yttrande om en ändring av formeln som styr avkastningen från den franska sparformen "livret A" och vissa andra ändringar av reglerade sparkonton i Frankrike (CON/2018/28), Frankrike, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Yttrande om att inrätta ett ramverk för nätverks- och datasäkerhet avseende system av allmänt intresse (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Yttrande om administrativa sanktioner och brottsliga handlingar i samband med att felaktig eller vilseledande information tillhandahålls Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irland, 11.5.2018.
 60. Yttrande om Central Bank of Cyprus ledning och finansiella oberoende (CON/2018/23), Cypern, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Yttrande om att identifiera och övervaka kritisk infrastruktur för att skydda IT-system (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2018/21), Slovenien, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och rättsakter som hör samman med denna (CON/2018/19), EUT C 255, 20.7.2018, s. 2.Ytterligare information
 64. Yttrande om regelverket för täckta obligationer (CON/2018/18), Tjeckien, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka och lagen om den statliga revisionsmyndigheten (CON/2018/17), Kroatien, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Yttrande om inrättandet av ett ramverk för värdepapperisering (CON/2018/16), Cypern, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Yttrande om säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 68. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (CON/2018/12), EUT C 120, 6.4.2018, s. 2.Ytterligare information
 69. Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Bank of Greece (CON/2018/11), Grekland, 15.2.2018.
 70. Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Central Bank of Cyprus  (CON/2018/10), Cypern, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn avseende bostadslån (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Yttrande om överföring av monetära medel till Republiken Slovenien från s.k. skatteparadis (CON/2018/8), Slovenien, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Yttrande om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (CON/2018/5), Slovenien, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner organiseras (CON/2018/4), Belgien, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 75. Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/3), Slovenien, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/2), Grekland, 9.1.2018.
 77. Yttrande om att till Lietuvos bankas delegera funktionen som finansiellt ombud för Internationella valutafonden (CON/2017/53), Litauen, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Yttrande om bänkmärkning inom områdena finansiella instrument och finanskontrakt (CON/2017/52), Bulgarien, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Yttrande om ändringar av ramverket för beslutsfattande i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (CON/2017/51), Bulgarien, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Yttrande om löner och pensionsrättigheter (CON/2017/49), Irland, 24.11.2017.
 81. Yttrande om en tillfällig frysning av den ränta som utgår för det franska s.k. ”livret A” och vissa andra reglerade franska sparkonton (CON/2017/45), Frankrike, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Yttrande om betaltjänster (CON/2017/44), Cypern, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har för att övervaka utbildningen av finansförmedlare och finansmäklare (CON/2017/43), Slovakien, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Yttrande om rättsliga åtgärder till förmån för innehavare av kvalificerad bankkredit (CON/2017/41), Slovenien, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Yttrande om interbank clearing och avveckling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Yttrande om regelverket för täckta obligationer, rapportering av kreditdata, makrotillsynsbefogenheter och –verktyg samt gemensamma förfaranden inom den gemensamma tillsynsmekanismen (CON/2017/36), Slovakien, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Yttrande om ändringar av reglerna för tillsyn över finansmarknaderna (CON/2017/35), Österrike, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Yttrande över ett lagförslag om ändring av NBB:s stadga avseende antalet ledamöter i NBB:s styrelse (CON/2017/34), Belgien, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 89. Yttrande om rapportering av kreditdata (CON/2017/33), Österrike, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Yttrande om att utse Central Bank of Cyprus till informationsmyndighet samt att inkludera ett relevant undantag till banksekretesskraven (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Yttrande om tillgång till det centrala kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2017/28), Bulgarien, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Yttrande om den nationella stiftelsen för forskning, teknik och utveckling (CON/2017/26), Österrike, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Yttrande om äganderätten till ett specialföretag för tillverkning av eurosedlar (CON/2017/25), Spanien, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Yttrande om granskningen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2017/24), Slovenien, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 97. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236, 21.7.2017, s. 2.Ytterligare information
 98. Yttrande om makrotillsynsåtgärder för att begränsa systemrisker (CON/2017/21), Österrike, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 100. Yttrande om kommissionen för granskning av alternativa förfaranden för tvistlösningar och bankstiftelsers reservfonder (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Yttrande om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2017/17), Sverige, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 102. Yttrande om rättsligt stöd för innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2017/16), Slovenien, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Yttrande om regler avseende försäkringsskydd mot översvämningar (CON/2017/12), Irland, 7.4.2017.
 104. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (CON/2017/6), EUT C 132, 24.4.2017, s. 1.Ytterligare information
 105. Yttrande om skyldigheter för betalningssystem, värdepapperscentraler samt clearing- och avvecklingssystem att tillhandahålla information och data (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Yttrande om Italiens deltagande i olika IMF-program: en förlängning av de nya lånearrangemangen, bidraget till fonden för fattiga länder samt ett nytt bilateralt lånearrangemang (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Yttrande om nya uppgifter för Central Bank of Cyprus i samband med hypotekslån (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Yttrande om betalningskonton (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Yttrande om likviditetsstödjande åtgärder, en rekapitalisering i förebyggande syfte och andra brådskande bestämmelser för banksektorn (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Yttrande om ett belgiskt lagförslag om tillsynen över enheter som hanterar betalningstransaktioner (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
 111. Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/59), Slovenien, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Yttrande om kostnadsersättning för driften av det centralta kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2016/57), Bulgarien, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Yttrande över ett lagförslag om att avskaffa den statliga garantin som ges i samband med likviditetsstöd i nödlägen (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
 114. Yttrande om ett bemyndigande för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland att bedöma konkurrensen på marknaden för hypotekslån och ge långivare anvisningar om rörliga räntor (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
 115. Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatien, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka som innebär en minskning av antalet ledamöter i bankens styrelse  (CON/2016/47), Lettland, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rapporteringen av avgifter kopplade till försäkringar (CON/2016/45), Slovakien, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Yttrande om den roll som representanten för den finska tillsynsmyndigheten har i ECB:s tillsynsnämnd, och om tillsynsavgifter (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Yttrande om Banca d’Italias anvisningar för genomförandet av reformen av italienska kooperativa banker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Yttrande om ändrade regler för kassakrav (CON/2016/40), Rumänien, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Yttrande om förbud mot kvittning avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet hos en centralbank i Europeiska centralbankssystemet (CON/2016/37), Frankrike, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Yttrande om tillgång till det centrala registret över bankkonton (CON/2016/35), Belgien, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 124. Yttrande om konsumentkreditavtal avseende fast egendom (CON/2016/34), Grekland, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Kroatien, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Yttrande om en reducering av den lagstadgade ersättningen för anställda inom den offentliga och semi-offentliga sektorn (CON/2016/32), Nederländerna, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Yttrande om konsumentkrediter (CON/2016/31), Slovenien, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Yttrande om internrevisionen av Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (CON/2016/30), Bulgarien, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Yttrande om en förordning om en integrerad data modell (CON/2016/29), Österrike, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Yttrande om rekonstruktion och avveckling av banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt cirkulering av eurosedlar (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/24), Slovenien, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Yttrande om ett förslag till rådets beslut om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden (IMF) (CON/2016/22), EUT C 216, 6.4.2016, s. 1.Ytterligare information
 134. Yttrande om Österrikes bidrag till IMF:s katastroffond (CON/2016/21), Österrike, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Yttrande om regler avseende överlåtbara skuldförbindelser (CON/2016/20), Frankrike, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Yttrande om betaltjänster (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Yttrande om reformen av kooperativa banker, ett garantisystem för värdepapperisering av nödlidande krediter och alternativa investeringsfonders utlåningskapacitet (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Yttrande om inrättande och drift av organisationer som överlåter fast egendom (CON/2016/16), Cypern, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Yttrande om att Banque de France förvärvar äganderätten till Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrike, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Yttrande om åtgärder för att underlätta arbetet för direktionen och personalkommittén i Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypern, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Yttrande om att skydda rätten för myntverket i Österrike att ta tillbaka mynt (CON/2016/4), Österrike, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/3), Grekland, 21.1.2016.
 145. Yttrande om tillsynen över kontanthanterares verksamhet samt införandet av administrativa åtgärder och sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Yttrande om rapportering av betalningsbalans och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster (CON/2015/58), Österrike, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Yttrande om ändringar av den institutionella ramen för Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenien, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Yttrande om konsumentkrediter (CON/2015/54), Tjeckien, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/52), Nederländerna, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Yttrande om tillverkningen av eurosedlar (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 152. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag samt för insättningsgarantisystem och system för ersättning till investerare (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Yttrande om åtgärder i samband med förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen (CON/2015/47), Österrike, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Yttrande om ett register över bankkonton (CON/2015/46), Bulgarien, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Yttrande om reglering av företag som förvärvar krediter (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Yttrande om löner och pensionsrättigheter (CON/2015/44), Irland, 11.11.2015.
 157. Yttrande om att lösa kriser på finansmarknaderna och om särskilda avgifter för vissa finansinstitut (CON/2015/43), Slovakien, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Yttrande om den institutionella ramen för resolution av institut (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
 159. Yttrande om ändring av stadgan för Banca d'Italia (CON/2015/41), Italien, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
 161. Yttrande om regleringen av finansiell leasing och den verksamhet som leasingbolag bedriver (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Yttrande om det centrala registret över bankkonton (CON/2015/36), Tjeckien, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Yttrande om ett förslag till lagen om marknaden för finansiella instrument (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Yttrande om att utse Lietuvos bankas till rekonstruktionsmyndighet (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Yttrande om rapportering av vissa uppgifter med betydelse för den finansiella stabiliteten (CON/2015/30), Österrike, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Yttrande om sedlar och mynt i omlopp (CON/2015/29), Tjeckien, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Yttrande om ändringar av författningsrätten och lagen om Česká národní banka (CON/2015/28), Tjeckien, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Yttrande om användningen av en integrerad datamodell för rapportering av uppgifter till Österreichische Nationalbank (CON/2015/27), Österrike, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Yttrande om rekonstruktion och resolution av kreditinstitut och investeringsbolag (CON/2015/25), Grekland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Yttrande om ändringar i lagen om Greklands statistiksystem och Greklands statistikmyndighet (CON/2015/24), Grekland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Yttrande om rekonstruktion och avveckling på finansmarknaderna (CON/2015/22), Tjeckien, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Yttrande om konsumentskydd på finansmarknaderna (CON/2015/21), Slovakien, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Yttrande om återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Yttrande om regelverket för insättningsgarantisystemet och rekonstruktion på finansmarknaderna (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Asset Management Company i Slovenien (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Yttrande om reformen av kooperativa banker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Yttrande om ramverket för kreditförmedling (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Yttrande om det rättsliga ramverket för Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Yttrande om oberoendet för Banka Slovenije och medlemmarna i centralbankens beslutande organ (CON/2015/8), Slovenien, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Yttrande om strategin för makrotillsynen (CON/2015/7), Litauen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Yttrande om ändringar av stadgan för Eesti Pank (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Yttrande om ett nytt rättsligt ramverk för produktionen av officiell statistik i Litauen (CON/2015/5), Litauen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rekonstruktioner på finansmarknaderna (CON/2015/3), Slovakien, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Yttrande om rekonstruktionskollegiet (CON/2015/2), Belgien, 21.1.2015.
 187. Yttrande om Rumäniens bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust) (CON/2014/92), Rumänien, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Yttrande om publikationen av dokument och användning av pensionsreserven (CON/2014/91), Österrike, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Yttrande om utlämnande av information om en bank är föremål för avveckling eller om banktillståndet dras in (CON/2014/90), Bulgarien, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Yttrande om att lämna ut konfidentiella uppgifter till en undersökning av det nationella parlamentet (CON/2014/89), Irland, 19.12.2014.
 191. Yttrande om kreditkrav  (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Yttrande om ändringar av lagen om insättningsgaranti (CON/2014/86), Bulgarien, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Yttrande om tillverkning av eurosedlar genom ett specialföretag (CON/2014/82), Spanien, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Yttrande om banklagstiftning (CON/2014/79), Slovenien, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Yttrande om fastställandet av viktade genomsnittliga räntor för federala lån och utnämningen av externa revisorer (CON/2014/75), Österrike, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Yttrande om regler avseende intressekonflikter för ledamöter av de beslutande organen och styrelsen för Banca d’Italia (CON/2014/73), Italien, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Yttrande om offentliggörandet av den effektiva årsräntan för konsumentkreditavtal (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Yttrande om reglering av företag som äger krediter (CON/2014/69), Irland, 12.9.2014.
 199. Yttrande om genomförandet av det euroepeiska direktivet om återhämtning och resolution  (CON/2014/67), Tyskland, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar och euromynt (CON/2014/65), Litauen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Yttrande om rekonstruktion av kreditinstitut och andra institut (CON/2014/60), Cypern, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Yttrande om behörigheten att ge ut mynt (CON/2014/56), Cypern, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Yttrande om reglerna för samråd med ECB (CON/2014/54), Slovakien, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Yttrande om godkännande av betalningssystem (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 206. Yttrande om begränsningar avseende anställningstid och ålder för centralbankschefen och dennes ställföreträdare i Banque de France (CON/2014/51), Frankrike, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Yttrande om krav på rapportering av betalningsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Yttrande om en systemriskkommitté (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Yttrande om andra finansiella institut än banker med långivning till konsumenter (CON/2014/45), Bulgarien, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Yttrande om åtgärder i samband med SSM-förordningen (CON/2014/43), Österrike, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Yttrande om kreditinstitutens organisation, tillsyn och solvens (CON/2014/40), Spanien, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Yttrande om lönerna för anställda och medlemmar av Banca d’Italias beslutande organ samt beskattningen av Banca d’Italias omvärderade aktier (CON/2014/38), Italien, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Yttrande om en reducering av vissa pensionsrätter (CON/2014/35), Österrike, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Yttrande om regelverket för kreditinstitut och finansiella företag (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Yttrande om tillsynen över avvecklingssystem för betalningar och värdepapper (CON/2014/33), Litauen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Yttrande om hanteringen av kriser på finansmarknaderna (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Yttrande om de offentliga finanserna (CON/2014/30), Litauen, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Yttrande om hur den grekiska stabilitetsfonden får rekapitalisera kreditinstitut i Grekland (CON/2014/29), Grekland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Yttrande om en granskning av hur marknadsaktörerna använder sig av kreditbetyg (CON/2014/28), Litauen, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Yttrande om valutaväxlare (CON/2014/27), Litauen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Yttrande om transaktioner som avser statspapper (CON/2014/26), Rumänien, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Yttrande om Banka Slovenijes oberoende (CON/2014/25), Slovenien, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Yttrande om krishantering (CON/2014/24), Litauen, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Yttrande om hur man mäter olika bankgruppers kredit- och landrisker (CON/2014/23), Österrike, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Yttrande om regler för ledande tjänstemän hos Banco de España avseende intressekonflikter (CON/2014/22), Spanien, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Yttrande om finansiell tillsyn, makrotillsyn och tillsynen över betalningssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Yttrande om tillsynen över betalningar och autogireringar i euro (CON/2014/20), Rumänien, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Yttrande om ändringar i styrningen av Banca d’Italia (CON/2014/19), Italien, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Yttrande om makrotillsynen över det finansiella systemet (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Yttrande om status för, och tillsyn över, kreditinstitut (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014.
 231. Yttrande om mandatet avseende makrotillsyn för NBB samt dess instrument (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014.
 232. Yttrande om införandet av euron i Litauen (CON/2014/14), Litauen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Yttrande om dematerialiserade värdepapperskonton i utländsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014.
 234. Yttrande om en sänkning av den lagstadgade ersättningen som utgår till ledande tjänstemän i den offentliga och halv-offentliga sektorn (CON/2014/12), Nederländerna, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Yttrande om överföring av uppgifter som behövs för att definiera penningpolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungern, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Yttrande om ersättning till offentliganställda vid sjukledighet (CON/2014/7), Irland, 28.1.2014.
 238. Yttrande om allmänhetens tillgång till information om tjänstemäns tillgångar och förmögenhet (CON/2014/5), Slovenien, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2014/1), EUT C 244, 26.7.2014, s. 3.
 240. Yttrande om en kapitalökning för Banca d’Italia (CON/2013/96), Italien, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Yttrande om säkerställda obligationer (CON/2013/94), Rumänien, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Yttrande om kreditregistret (CON/2013/93), Lettland, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Yttrande avseende Banca d’Italia och begränsningen av de offentliga utgifterna (CON/2013/92), Italien, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Yttrande om de offentliga finanserna i Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Yttrande om de offentliga finanserna i Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/86), Slovenien, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Yttrande om den rättsliga ställningen för Lietuvos bankas tillgångar och omfattningen av den statliga revisionen av banken (CON/2013/85), Litauen, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Yttrande om betalningsmedel och betalningssystem (CON/2013/84), Frankrike, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Yttrande om tillsynen av kreditinstitut och makrotillsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Yttrande om licensgivning, reglering och tillsyn över kooperativa kreditinstitut (CON/2013/81), Cypern, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Yttrande om stabiliseringsåtgärder och insättningsgarantifonden (CON/2013/80), Rumänien, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Yttrande om förändringar av beslutsrätten för Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cypern, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Yttrande om en överföring av förvaltningen av statsegendom till Banca Naţională a României (CON/2013/74), Rumänien, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Yttrande om åtgärder avseende rekonstruktion av banker (CON/2013/73), Slovenien, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Yttrande om det integrerade tillsynskonceptet i Ungern (CON/2013/71), Ungern, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Yttrande om inrättandet av ett finansiellt stabilitetsråd och de nationella myndigheternas mandat avseende makrotillsynen (CON/2013/70), Slovenien, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. ECB:s yttrande om ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 259. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/67), Slovenien, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Yttrande om hantering samt återcirkulering av eurosedlar och -mynt (CON/2013/65), Lettland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Yttrande om principer och tillvägagångssätt för att byta ut sedlar och mynt (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Yttrande om kreditföreningar (CON/2013/63), Litauen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Yttrande om att Banka Slovenije tillhandahåller betalningstjänster åt den offentliga sektorn (CON/2013/62), Slovenien, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Yttrande om Banco de Españas oavhängighet i fråga om personalärenden och om upphörande av centralbankschefens förordnande (CON/2013/61), Spanien, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Yttrande om ställande av säkerhet till Danmarks Nationalbank genom automatiska säkerheter (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Yttrande om OTC-derivat, centrala motparter och förvaringsinstitut (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 267. Yttrande om ett register över årsredovisningar (CON/2013/58), Slovakien, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Yttrande om särskild likvidation av kreditinstitut (CON/2013/57), Grekland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Yttrande om det nya integrerade tillsynskonceptet i Ungern (CON/2013/56), Ungern, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Yttrande om åtgärder för att stimulera till långsiktig utlåning (CON/2013/55), Belgien, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 271. Yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet (CON/2013/54), Cypern, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Yttrande om Sveriges Riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53), Sverige, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 273. Yttrande om sparbanker och bankstiftelser (CON/2013/52), Spanien, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Yttrande om tillsynen över kooperativa kreditinstitut (CON/2013/51), Cypern, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Yttrande om stabilitetsåtgärder (CON/2013/50), Rumänien, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Yttrande om löne- och pensionsreformer (CON/2013/46), Irland, 28.6.2013.
 277. Yttrande om det mandat som Lietuvos bankas har avseende makrotillsynen (CON/2013/45), Litauen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Yttrande om behandlingen av eurosedlar som "neutraliserats" av stöldskyddsutrustning (CON/2013/43), Belgien, 12.6.2013.
 279. Yttrande om planer för räddning och avveckling (CON/2013/42), Belgien, 10.6.2013.
 280. Yttrande om förändringar i ledningsstrukturen för Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cypern, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Yttrande om nya tillsynsuppgifter för Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Ungern, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet (CON/2013/39), Rumänien, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Yttrande om skyddet för hypoteksgäldenärer (CON/2013/33), Spanien, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Yttrande om att stärka Banca Naţională a Românieis institutionella roll och oberoende (CON/2013/31), Rumänien, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Yttrande om regler för makrotillsynen (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 286. Yttrande om ett kreditregister avseende privatpersoner (CON/2013/29), Frankrike, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Yttrande om krishantering och tidiga åtgärder avseende kreditinstitut (CON/2013/26), Österrike, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Yttrande om betalningsbalansrapportering (CON/2013/22), Österrike, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/21), Slovenien, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Yttrande om vilande inlåningskonton hos kreditinstitut (CON/2013/20), Grekland, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Yttrande om Oesterreichische Nationalbanks bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust) samt ett bilateralt låneavtal mellan IMF och Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Österrike, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Yttrande om Bank of Greece vinstdisposition  (CON/2013/15), Grekland, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Yttrande om avveckling av kreditinstitut och andra institut (CON/2013/10), Cypern, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Yttrande om nya behörigheter för Banca Naţională a României avseende statsobligationer och kreditswappar (CON/2013/6), Rumänien, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Yttrande om kreditföreningar (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner (CON/2013/4), EUT C 96, 4.4.2013, s. 18.
 298. Yttrande om åtgärder tidiga åtgärder, omstrukturering samt avveckling av kreditinstitut (CON/2013/3), Spanien, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Yttrande om nya åtgärder avseende kreditregister i Irland (CON/2012/111), Irland, 21.12.2012.
 300. Yttrande om kapitalförvaltningsbolag (CON/2012/108), Spanien, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Yttrande om bankverksamhet och finansiell stabilitet (CON/2012/106), Frankrike, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Yttrande om genomförandet av fördraget om stabilitet, samordning och styrning i den ekonomiska och monetära unionen  (CON/2012/105), Litauen, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Yttrande om Banco de Portugals löner till anställda och budget (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/83), Slovakien, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Yttrande om kontrollen av kontanter (CON/2012/82), Tyskland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Yttrande om utdelning av vinst från Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique till belgiska staten (CON/2012/81), Belgien, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 307. Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka (CON/2012/80), Lettland, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Yttrande om finanspolitiska regler och betalningsansvar för bankkonton och budgetorganisationers betalningar (CON/2012/79), Bulgarien, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Yttrande om informationsfrihet (CON/2012/76), Irland, 19.10.2012.
 310. Yttrande om de förberedelser och lagändringar som är nödvändiga inför införandet av euron (CON/2012/73), Lettland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Yttrande om ett konsoliderat rättsligt ramverk för betalningstjänster (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2012/71), Slovenien, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Yttrande om en kapitalökning för Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Yttrande om kreditföreningar  (CON/2012/68), Irland, 4.9.2012.
 315. Yttrande om rapporteringskrav för gränsöverskridande tjänstetransaktioner (CON/2012/67), Österrike, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Yttrande om rapporteringskrav avseende utrikeshandeln (CON/2012/66), Tyskland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Yttrande om en ökning av Österrikes IMF-kvot (CON/2012/65), Österrike, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Yttrande om rekapitalisering av Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italien, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Yttrande om den stabiliserande budgetpolitiken och upprättandet av ett statligt reservkonto hos Lietuvos bankas för användning i krislägen (CON/2012/63), Litauen, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Yttrande om reformen av tillsynen över försäkringar och pensioner (CON/2012/61), Italien, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Yttrande om skatten på finansiella transaktioner (CON/2012/59), Ungern, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket (CON/2012/52), Irland, 16.7.2012.
 323. Yttrande om lagarna om Cyperns centralbank 2002-2007 (CON/2012/51), Cypern, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Yttrande om rekapitalisering av Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypern, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungern, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Yttrande om rekapitalisering av banker  (CON/2012/48), Slovenien, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Yttrande om åtgärder för att förhindra sena betalningar  (CON/2012/47), Slovenien, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Yttrande om reorganisering och försäljning av fastighetsinnehav inom finansektorn (CON/2012/46), Spanien, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Yttrande om ökningen av Ungerns IMF-kvot (CON/2012/45), Ungern, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Yttrande om lagen om Česká národní banka (CON/2012/44), Tjeckien, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Yttrande om lagen om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ungern, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Yttrande om regler för rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/39), Grekland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Yttrande om driftskostnader associerade med tillsyn (CON/2012/35), Belgien, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 334. Yttrande om lagen om Bank of Greece (CON/2012/31), Grekland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Yttrande om den statliga garantifonden avseende det statliga pensionssystemet (CON/2012/29), Bulgarien, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Yttrande om säkerställda obligationer i Belgien och åtgärder för att underlätta ställandet av kreditfordringar (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 337. Yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungern, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Yttrande om rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/25), Grekland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Yttrande om genomförandeåtgärder avseende rekapitalisering (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2012/22), Slovenien, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Yttrande om Italiens deltagande i de IMF-program som tillkommit som svar på finanskrisen (CON/2012/20), Italien, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Yttrande om utnämningen av ledamöter till styrelsen för Latvijas Banka (CON/2012/19), Lettland, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Yttrande om villkoren för värdepapper som ges ut eller garanteras av grekiska staten (CON/2012/12), Grekland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Yttrande om en reorganisering av den spanska finanssektorn (CON/2012/11), Spanien, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Yttrande om hur Banca d’Italia förvaltar statskassans likviditet samt hur motparter väljs ut för relaterade operationer (CON/2012/9), Italien, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Yttrande om systemet för övervakning av transaktioner med kontoförda värdepapper (CON/2012/8), Grekland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Yttrande om pensionsreformer inom den offentliga sektorn (CON/2012/6), Irland, 26.1.2012.
 348. Yttrande om statstjänstemännens löner (CON/2012/1), Cypern, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Yttrande om ändringar av de grekiska reglerna för avveckling av kreditinstitut (CON/2011/107), Grekland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks oberoende (CON/2011/106), Ungern, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Ungern, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Yttrande om inrättande och finansiering av en avvecklingsfond och om ändrade regler för beräkningen av avgifter till insättningsgarantin (CON/2011/103), Belgien, 12.12.2011.
 353. Yttrande om en ökning av Rumäniens IMF-kvot (CON/2011/102), Rumänien, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Yttrande om lagstiftning för värdepappersmarknaderna (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Yttrande om nya ändringar av reglerna för Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2011/99), Litauen, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Yttrande om lagstiftningen avseende finansieringen av det centrala registret över bankkontonummer (CON/2011/98), Belgien, 7.12.2011.
 357. Yttrande om representation och om inbetalningen av IMF-kvoter (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Yttrande om en ansvarsfull skattepolitik (CON/2011/96), Slovakien, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Yttrande om ändringar av reglerna för Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2011/91), Litauen, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Yttrande om Banco de Portugals inbetalning av Portugals ökade IMF-kvot (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut  (CON/2011/84), Irland, 21.10.2011.
 362. Yttrande om tidiga åtgärder och ändringar av likvidations- och avvecklingsförfarandet för kredit- och finansinstitut som omfattas av tillsyn från Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Yttrande om ett register över årsredovisningar (CON/2011/80), Slovakien, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Yttrande om sanktioner i samband med skyddet av euron mot förfalskning (CON/2011/78), Slovenien, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Yttrande om en ändring av insättningsgarantin (CON/2011/76), Nederländerna, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Yttrande om statistik, interbankmarknaden och penningmarknaderna som förvaltas av Banca Naţională a României samt om valutapolitiken och kassakravsystemet (CON/2011/73), Rumänien, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Yttrande om tillstånd för att sitta i styrelsen för en bank (CON/2011/70), Slovenien, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket (CON/2011/69), Irland, 9.9.2011.
 369. Yttrande om Italiens ratificering av en ändring av IMF:s stadgar samt en ökning av Italiens IMF-kvot (CON/2011/68), Italien, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Yttrande om krav på kreditinstitut om ansvarsfull utlåning (CON/2011/67), Litauen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2011/64), Belgien, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 372. Yttrande om ändringar i lagen om åtgärder mot försenade betalningar (CON/2011/61), Slovenien, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Yttrande om åtgärder avseende finansinstitut som befinner sig i svårigheter  (CON/2011/60), Nederländerna, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Yttrande om harmoniseringen av lagstiftning med betydelse för TARGET2-Securities och de sanktionsmöjligheter som Banka Slovenije har avseende investeringstjänster (CON/2011/55), Slovenien, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Yttrande om gränsöverskridande transaktioner (CON/2011/54), Spanien, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Yttrande om den ungerska riksrevisionens granskning av Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Ungern, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Yttrande om skyldigheter vid informationsutbyte och samarbete mellan tillsynsmyndigheter (CON/2011/52), Bulgarien, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Yttrande om värdepapperscentralens kapital- och ledningsstruktur (CON/2011/50), Bulgarien, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Yttrande om Národná banka Slovenskas uppgifter inom områdena finansiell tillsyn och konsumentkredit (CON/2011/49), Slovakien, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Yttrande om ny lagstiftning om kreditregistret (CON/2011/47), Lettland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Yttrande om en reform av tillsynen över finansmarknaderna i Litauen (CON/2011/46), Litauen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Yttrande om flera ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 383. Yttrande om ändringar av regelverket för registret över finansiella tillgångar (CON/2011/40), Slovenien, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut (CON/2011/39), Irland, 26.4.2011.
 385. Yttrande om ändringar i ledningsstrukturen för Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Österrike, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Yttrande om en förstärkning av ledningen av De Nederlandsche Bank och finansmarknadsmyndigheten (CON/2011/37), Nederländerna, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Bank of Greece (CON/2011/36), Grekland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Yttrande om det rättsliga ramverket för låne- och insättningsfonden samt om ändringar av stödåtgärderna för den grekiska ekonomins likviditet efter den internationella finanskrisen (CON/2011/34), Grekland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Yttrande om de aspekter som rör Magyar Nemzeti Bank i utkastet till konstitution (CON/2011/33), Ungern, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Yttrande om finansieringen av ett centralt register över bankkontonummer (CON/2011/30), Belgien, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 391. Yttrande om att Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique inte längre ska sköta den centrala förvaringen av dokument som visar att en växel ej accepterats (CON/2011/28), Belgien, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 392. Yttrande om sätt att förhindra sena betalningar (CON/2011/25), Slovenien, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Yttrande om ett förslag till Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta  (CON/2011/24), EUT C 140, 11.5.2011, s. 8.Ytterligare information
 394. Yttrande om betaltjänster  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Yttrande om ett centralt register över företagskrediter (CON/2011/20), Belgien, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 396. Yttrande om återcirkulering av eurosedlar (CON/2011/19), Frankrike, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Yttrande om ändringar i lagstiftningen avseende insättningsgarantin, ECB/2011/15 (CON/2011/15), Rumänien, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Yttrande om en reform av Europeiska unionens ekonomiska styrning  (CON/2011/13), EUT C 150, 20.5.2011, s. 1.
 399. Yttrande om att låta kreditföreningar omfattas av det statliga stödet till finansinstitut (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Yttrande om Italiens deltagande i de IMF-program som tillkommit som svar på finanskrisen (CON/2011/10), Italien, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Yttrande om ändringar av den polska konstitutionen avseende införandet av euron (CON/2011/9), Polen, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Yttrande om genomförandet av principerna för att utveckla finansiella tillsynsstrukturer i Belgien (CON/2011/5), Belgien, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 403. Yttrande om ändringar i banklagen (CON/2011/3), Slovenien, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Yttrande om den ungerska tillsynsmyndigheten och dess ordförandes lagstiftande befogenheter (CON/2010/94), Ungern, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Yttrande om brådskande stabilisering av kreditinstitut, CON/2009/92 (CON/2010/92), Irland, 17.12.2010.
 406. Yttrande om utnämning och avskedande av medlemmar i monetära rådet samt ekonomisk ersättning till styrelsemedlemmar i Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Ungern, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 408. Yttrande om nya bestämmelser som rör hanteringen av kontanter i omlopp (CON/2010/89), Slovakien, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Yttrande om en ökning av Banque de France kapital och lagstadgade reserver (CON/2010/88) (CON/2010/88), Frankrike, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Yttrande om ratificering eller genomförande av Postal Payment Services Agreement [yttrandet ej antaget på svenska] (CON/2010/85), 1.12.2010.
 411. Yttrande om omstruktureringen av banker i Tyskland  (CON/2010/83), Tyskland, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Yttrande om Banco de Portugals löner till anställda och budget (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Yttrande om ändringar av konstitutionen och lagstiftningslagen som har betydelse för Magyar Nemzeti Banks lagstiftningsarbete (CON/2010/76), Ungern, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Yttrande om en ökning av den nya lånefaciliteten hos Internationella valutafonden (CON/2010/74), Österrike, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Yttrande om lagstiftning som gör det möjligt för kreditinstitut att emittera täckta obligationer (CON/2010/73), Cypern, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Yttrande om ytterligare åtgärder för att uppnå en balanserad budget (CON/2010/69), Rumänien, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om officiell statistik (CON/2010/66), Rumänien, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Yttrande om ändrade regler för insättningsgarantin (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Yttrande om de statliga tjänstemännens karriärer inom Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Tyskland, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Yttrande avseende Banca d’Italia och begränsningen av de offentliga utgifterna (CON/2010/58), Italien, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Yttrande om överföring av tillsynsuppgifter till den österrikiska finanstillsynsmyndigheten (CON/2010/57), Österrike, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Banks införande av lönenedsättningar  (CON/2010/56), Ungern, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Yttrande om lönerna för de anställda i Banca Naţională a României (CON/2010/51), Rumänien, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Yttrande om Sveriges riksbanks rätt att från svenska utgivare samla in uppgifter om deras emitterade (CON/2010/49), Sverige, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 426. Yttrande om omorganisationen av Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irland, 17.6.2010.
 427. Yttrande om ändringar i lagen om säkerställda obligationer (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Tyskland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Yttrande om flera ändringar i banklagen (CON/2010/46), Slovenien, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Yttrande om vissa bestämmelser som rör Banque de France (CON/2010/44), Frankrike, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Yttrande om statistik, gränsöverskridande kontantrörelser samt Българска народна банка (Bulgarian National Bank) behörigheter (CON/2010/43), Bulgarien, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Yttrande om den rättsliga ställningen för Lietuvos bankas tillgångar, direktionsledamöternas mandattid och ersättning, immunitet för utländska centralbankers valutareserv samt Lietuvos bankas årsredovisning (CON/2010/42), Litauen, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Yttrande om ett bilateralt lån mellan Internationella valutafonden (IMF) och Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Österrike, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Yttrande om en överföring av rättigheter och skyldigheter avseende emittering, fördelning och inlösen av den offentliga skulden (CON/2010/39), Cypern, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Yttrande om en ändring av de regler som säkerställer att centralbankschefsfunktionen inom Naradowy Bank Polskis kan upprätthållas (CON/2010/37), Polen, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Yttrande om ytterligare åtgärder för att öka den finansiella stabiliteten i Estland (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Yttrande om tillsyn över privatförsäkringar, inträttandet av en garantifond för privata livförsäkringar och andra bestämmelser (CON/2010/33), Grekland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Yttrande om en ändring av de regler som styr Naradowy Bank Polskis avsättningar för valutakursrisker (CON/2010/32), Polen, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Yttrande om ändringen i lagen om kreditinstitut och finansiella företag varigenom ytterligare stabiliseringsåtgärder införs för den finansiella marknaden (CON/2010/31), Ungern, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Yttrande om omstrukturering av Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Irland, 7.4.2010.
 440. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott  (CON/2010/28), EUT C 103, 22.4.2010, s. 1.Ytterligare information
 441. Yttrande om ett nytt regelverk för korruptionsbekämpning och dess konsekvenser för Banka Slovenije och dess beslutsfattande organ (CON/2010/27), Slovenien, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Yttrande om oberoende, sekretess och förbudet mot monetär finansiering (CON/2010/25), Bulgarien, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Yttrande om en ändring av lagen om Danmarks Nationalbank avseende behörigheten att samla in information för att sammanställa statistik (CON/2010/24), Danmark, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Yttrande om Österrikes bidrag till IMF:s Poverty Reduction and Growth Trust Fund (CON/2010/22), Österrike, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Yttrande om ändringar av regelverket för förbättrad likviditet i ekonomin som svar på den internationella finanskrisen (CON/2010/21), Grekland, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan samt lagen om Eesti Pank (CON/2010/20), Estland, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Yttrande om införandet av en sjudagars inlåningsfacilitet (CON/2010/18), Lettland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Yttrande om inrättandet av det grekiska statistiksystemet och en oberoende statistikmyndighet (CON/2010/17), Grekland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Yttrande om Irlands bilaterala låneavtal med IMF (CON/2010/15), Irland, 9.2.2010.
 450. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks uppgifter i samband med Ungerns medlemskap i IMF (CON/2010/13), Ungern, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Yttrande om det särskilda förvaltningsförfarande som inrättats av Banca Naţională a României för kreditinstitut i trångmål (CON/2010/12), Rumänien, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks uppgifter, struktur och rättslig status för den ungerska tillsynsmyndigheten samt inrättandet av det finansiella stabilitetsrådet (CON/2010/10), Ungern, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Yttrande om åtgärder som berör avtal som ingåtts av företag inom bank- och finanssektorn, tillsynen över finanssektorn och finansiella tjänster samt stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgien, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 454. Yttrande om en sammanslagning av myndigheterna som ger tillstånd för bank- och försäkringsverksamhet samt utövar tillsyn (CON/2010/4), Frankrike, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Yttrande om åtgärder som berör regleringen av bank- och finanssektorn (CON/2010/3), Frankrike, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Yttrande om Banka Slovenijes behörighet avseende Sloveniens medlemskap i IMF (CON/2009/100), Slovenien, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Yttrande om hur säkerheter ställda till Banco de España, andra nationella centralbanker i medlemsstaterna eller ECB kan realiseras (CON/2009/96), Spanien, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2009/92), Irland, 9.11.2009.
 459. Yttrande om den förmånsrätt som Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har till ställda panter (CON/2009/90), Belgien, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 460. Yttrande om styrelsens sammansättning vid Central Bank and Financial Services Authority of Ireland och medlemsskapet i den irländska finanstillsynsmyndigheten (CON/2009/89), Irland, 4.11.2009.
 461. Yttrande om en förlängning av den tidsfrist då vissa sedlar kan lämnas in för inlösen (CON/2009/87), Ungern, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Yttrande om Národná banka Slovenskas oberoende (CON/2009/85), Slovakien, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Yttrande om Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2009/83), Litauen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Yttrande om De Nederlandsche Banks engagemang i det monetära systemet Bonaire, Sint Eustatius och Saba (CON/2009/80), Nederländerna, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Yttrande om emission av särskilda statsobligationer till förmån för kreditinstitut (CON/2009/78), Cypern, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Yttrande om den statliga revisionsmyndighetens granskning av Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litauen, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Yttrande om det förfarande genom vilket chefen för Banque de France nomineras (CON/2009/74), Frankrike, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Yttrande om Česká národní bankas tillsyn över konsumentkrediter (CON/2009/71), Tjeckien, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Yttrande om de konsekvenser som åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har för Banco de España  (CON/2009/70), Spanien, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Yttrande om avkastningen på statskassans avräkningskonto hos Banca d’Italia (CON/2009/69), Italien, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Yttrande om inrättandet av ett nationellt organ för tillgångsförvaltning (NAMA) (CON/2009/68), Irland, 31.8.2009.
 472. Yttrande om att utöka Narodowy Bank Polskis rätt att bedriva värdepappershandel (CON/2009/67), Polen, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Yttrande om allmänhetens tillgång till information om högre tjänstemäns förmögenhet (CON/2009/64), Slovenien, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Yttrande om ett ändrat förslag till rättsregler om beskattningen av Banca d'Italias guldreserver (CON/2009/63), Italien, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Yttrande om en bankomstrukturering samt förstärkning av kreditinstitutens kapitalbas (CON/2009/62), Spanien, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Yttrande om tillvägagångssättet för att ändra litasens officiella växelkurs (CON/2009/61), Litauen, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Yttrande om regelverket för kooperativa banker och kreditföreningar (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Yttrande om en beskattning av Banca d’Italias guldreserv  (CON/2009/59), Italien, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Yttrande om regleringen av den verksamhet som finans- och leasingbolag bedriver (CON/2009/57), Cypern, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Yttrande om ändringar av de finansiella stödåtgärderna till förmån för kreditinstitut (CON/2009/56), Irland, 25.6.2009.
 481. Yttrande om ändringar av regelverket avseende värdepapperscentralen (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Yttrande om Latvijas Bankas vinstdisposition (CON/2009/53), Lettland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Yttrande om åtgärder för att öka insättningsgarantins effekt (CON/2009/51), Rumänien, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Yttrande om Banca Naţională a Românieis befogenheter att hjälpa nödlidande kreditinstitut (CON/2009/48), Rumänien, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Yttrande om åtgärder som berör offentliganställdas löner med avseende på centralbanksoberoende (CON/2009/47), Lettland, 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Yttrande om en utvidgning av Banque centrale du Luxembourgs tillsynsarbete genom ett utkast till lag om betalningstjänster, institut för elektroniska pengar samt slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Yttrande om de rättsregler som styr anställningsförhållandena hos Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Tyskland, 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Yttrande om ändringar av Magyar Nemzeti Banks rättslig ram för att anpassa denna till nya förvaltningsrättsliga bestämmelser (CON/2009/44), Ungern, 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Yttrande om hur officiell statistik produceras och används i Rumänien (CON/2009/42), Rumänien, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Yttrande om Banco de Portugals inbetalning av Portugals ökade IMF-kvot (CON/2009/41), Portugal, 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Yttrande om Lietuvos bankas tillsyn över betalinstitut (CON/2009/40), Litauen, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Yttrande om Banco de Españas betalning av den föreslagna ökningen av Spaniens IMF-kvot (CON/2009/35), Spanien, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Yttrande om en ökning av Italiens IMF-kvot (CON/2009/33), Italien, 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Yttrande om ändring av reglerna för Lietuvos bankas vinstfördelning mot bakgrund av finanskrisen  (CON/2009/26), Litauen, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Yttrande om förvaltningen av statskassans avräkningskonto hos Banca d'Italia (CON/2009/23), Italien, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Yttrande om lagstiftning som tillåter finansministern att anvisa den nationella pensionsfonden att investera i finansinstitut som ett led i rekapitaliseringen av bankerna (CON/2009/16), Irland, 25.2.2009.
 497. Yttrande om finansiella stödåtgärder avseende statligt anställdas vederlag (CON/2009/15), Irland, 24.2.2009.
 498. Yttrande om ytterligare kriterier för val av rådets medlemmar i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) och ytterligare regler för att lämna information om detta (CON/2009/13), Bulgarien, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Yttrande om Banque centrale du Luxembourgs roll vid sammanställningen av viss statistik (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Yttrande om huruvida Oesterreichische Nationalbank ska betala in den ökning av Österrikes IMF-kvot som föreslagits (CON/2009/5), Österrike, 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Yttrande om ändringar av de regler som styr fördelningen av de intäkter som Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har, samt vinstutdelningen till belgiska staten (CON/2009/4), Belgien, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 502. Yttrande om ändringar i lagen om avvecklingssystem för betalningar och värdepapper (CON/2008/87), Spanien, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Yttrande om en modernisering av regelverket för finansiella instrument (CON/2008/85), Frankrike, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Yttrande om åtgärder för att göra stadgan för Magyar Nemzeti Bank förenlig med gemenskapsrätten (CON/2008/83), Ungern, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Yttrande om överföring av Banco de Españas vinst till finansministeriet  (CON/2008/82), Spanien, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Yttrande om finansministeriets stöd till finansinstitut (CON/2008/80), Polen, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Yttrande om Българска народна банка (Bulgarian National Bank) relation till betalningsinstitut och operatörer av betalningssystem samt tillsynen över betalnings- och avvecklingssystemen  (CON/2008/78), Bulgarien, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Yttrande om statliga garantier och andra åtgärder för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet  (CON/2008/76), Slovenien, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Yttrande om ändring av stadgan för Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) inför eurons införande (CON/2008/73), Bulgarien, 21.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Yttrande om användning av valutareserven för att främja turism (CON/2008/72), Rumänien, 19.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Yttrande om upprättandet av ett register över finansinstitut som drivs av Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Bulgarien, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Yttrande om en utvidgning av insättningsgarantins tillämpningsområde (CON/2008/69), Irland, 17.11.2008.
 513. Yttrande om villkoren för att bevilja statliga garantier (CON/2008/67), Spanien, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Yttrande om genomförandeåtgärder i samband med garantin för kreditsystemets stabilitet (CON/2008/65), Italien, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Yttrande om sådan information som ges om emittenten i samband med dematerialisering av dennes värdepapper (CON/2008/64), Belgien, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 516. Yttrande om ett nytt beslut om europeiska banktillsynskommittén  (CON/2008/63), EUT C 45, 24.2.2009, s. 1.
 517. Yttrande om inlåningsgaranti och vissa livförsäkringsprodukter (CON/2008/61), Belgien, 28.10.2008.
 518. Yttrande om en fond som ska förvärva finansiella tillgångar (CON/2008/60), Spanien, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Yttrande om åtgärder för att garantera stabiliteten i banksystemet (CON/2008/58), Italien, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Yttrande om inrättandet av en stabiliseringsfond för finansmarknaden och andra åtgärder för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/57), Tyskland, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Yttrande om tillhandahållandet av statliga garantier för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/56), Frankrike, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Yttrande om en utvidgning av den rättsliga ramen för Narodowy Bank Polski’s insamling av statistik (CON/2008/53), Polen, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Yttrande om inrättandet av en stödfond som ska förvärva tillgångar och andra statliga åtgärder för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/52), Spanien, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Yttrande om en insättningsgaranti och skydd för investerare (CON/2008/51), Grekland, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Yttrande om en statlig garanti för kreditinstitutens skulder (CON/2008/50), Belgien, 17.10.2008.
 526. Yttrande om utbyte av euromynt och tyska jubileumsmynt (CON/2008/49), Tyskland, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Yttrande om genomförandet av finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/48), Irland, 15.10.2008.
 528. Yttrande över förslag om inlösen av sedlar och mynt (CON/2008/47), Sverige, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 529. Yttrande om en statlig garanti för krediter som beviljats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique för att värna den finansiella stabiliteten (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
 530. Yttrande om finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
 531. Yttrande om restriktioner och förbud för innehavare av ett offentligt ämbete (CON/2008/43), Slovenien, 17.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Yttrande om lagändringar som gör det möjligt för Banque centrale du Luxembourg att effektivt bidra till den finansiella stabiliteten och klargör bankens kassakrav (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Yttrande om finansieringen av Österrikes bidrag till Liberias skuldavskrivning (CON/2008/41), Österrike, 9.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Yttrande över Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2008/34), Sverige, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 535. Yttrande över inrättandet av en revisionskommitté för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgien) (CON/2008/33), Belgien, 31.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2008/32), Polen, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Banca Naţională a României (CON/2008/31), Rumänien, 21.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Yttrande om införande av euron i Slovakien och omräkningskursen till euro för den slovakisk korunan  (CON/2008/28), EUT C 180, 17.7.2008, s. 1.Ytterligare information
 539. Yttrande om ett lagförslag avseende Česká národní banka  (CON/2008/21), Tjeckien, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Yttrande över Narodowy Bank Polski’s roll vid clearing- och avveckling av värdepapper samt bankens roll i samband med ett system för central förvaring av värdepapper (CON/2008/20), Polen, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Yttrande om befogenheterna för Banque central du Luxembourg och pensionssystemet för dess anställda  (CON/2008/17), Luxemburg, 15.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Yttrande över integreringen av tillsynen över finansiella företag och försäkringsföretag (CON/2008/16), Finland, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Yttrande över kodifieringen av rådets förordning om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/2008/15), EUT C 88, 9.4.2008, s. 1.Ytterligare information
 544. Yttrande över ändringar i lagen om Eesti Pank (CON/2008/14), Estland, 25.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Yttrande över de konsekvenser som reformen av det grekiska socialförsäkringssystemet får för Bank of Greece (CON/2008/13), Grekland, 19.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Yttrande om tillsynen över revisorer och Banco de Portugals roll i samband med detta (CON/2008/11), Portugal, 26.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Yttrande om löneförmåner hos Banca d'Italia samt strukturella förändringar av det konto som banken för åt staten (CON/2008/10), Italien, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Yttrande om personalens arbetsrättsliga ställning hos Deutsche Bundesbank  (CON/2008/9), Tyskland, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Yttrande över vilka konsekvenser en förändring av Saint-Martins and Saint-Barthélemys status enligt fransk lag medför för deras monetära ställning (CON/2008/8), Frankrike, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Yttrande om principerna, reglerna och strukturen för det nationella statistiksystemet och Banco de Portugals roll (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2008/5), Polen, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Yttrande om en ändring i lagen om Sveriges riksbank som rör mandatperioden för ledamöterna i Riksbankens direktion (CON/2008/4), Sverige, 14.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 553. Yttrande om ansvarsfördelningen mellan Česká národní banka och finansministeriet när det gäller att ta fram och inför regeringen framlägga vissa lagförslag (CON/2008/2), Tjeckien, 7.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Yttrande över lagstiftningen inför eurons införande (CON/2007/43), Slovakien, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Yttrande över de nya arbetsuppgifterna för Българска народна банка (Bulgariens centralbank) i samband med tillsynen över betalningsförmedlingstjänster (CON/2007/40), Bulgarien, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Yttrande om tillsynen över valutatransaktioner (CON/2007/38), Slovenien, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Yttrande över avskaffandet av innehavarpapper vad gäller aktier som emitterats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Belgien, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Yttrande över nya arbetsuppgifter för Banka Slovenije när det gäller att bekämpa penningtvätt (CON/2007/36), Slovenien, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Yttrande över reform av tillsynsarbetet (CON/2007/33), Österrike, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Yttrande över moderniseringen av den tyska federala finansinspektionens (BaFin) tillsynsstruktur (CON/2007/32), Tyskland, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Yttrande över en reform av den finansiella tillsynen, särskilt vad gäller Narodowy Bank Polskis uppgifter (CON/2007/31), Polen, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Yttrande över införandet av konsumentskyddsregler inom ramen för Banco de Portugals tillsynsverksamhet (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Yttrande över Banca Naţională a Românieis tillsyn över betalningssystem, avvecklingssystem för värdepapper och betalningsinstrument (CON/2007/27), Rumänien, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2007/26), Polen, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Yttrande över centralbankens reglering av andra finansinstitut än banker (CON/2007/23), Rumänien, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Yttrande över mandatet för regeringskonferensen att upprätta ett fördrag som ändrar de nuvarande fördragen (CON/2007/20), EUT C 160, 13.7.2007, s. 2.
 567. Yttrande över införandet av euron i Cypern och Malta samt över det cypriotiska pundets och den maltesiska lirans omräkningskurs till euron (CON/2007/19), EUT C 160, 13.7.2007, s. 1.Ytterligare information
 568. Yttrande om regleringen och övervakningen av marknader samt behöriga oberoende myndigheters fungerande (CON/2007/17), Italien, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Yttrande om tillsynen över kredit- och finansinstitut samt om godtagbar säkerhet för penningpolitiska transaktioner (CON/2007/15), Grekland, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Yttrande om ändringar av stadgarna för Magyar Nemzeti Bank avseende strukturen och styrningen av Magyar Nemzeti Bank  (CON/2007/14), Ungern, 24.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Yttrande om ändring av stadgarna för Bank of Greece för anpassning till utvecklingen i Eurosystemets ramverk för säkerheter och för att säkerställa väl fungerande betalningssystem (CON/2007/13), Grekland, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Yttrande om penningpolitiska instrument och Latvijas Bankas system för avveckling av värdepapper (CON/2007/12), Lettland, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Yttrande om ändringar av lagen om förebyggande och bekämpning av penningtvätt avseende sanktioner och tillsynsregler och deras tillämpningsområde i avseende på den nationella centralbanken (CON/2007/10), Ungern, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Yttrande om vissa av uppgifterna för Česká národní banka på konsumentskyddsområdet (CON/2007/8), Tjeckien, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Yttrande om ändringar av stadgarna för Deutsche Bundesbank avseende antalet och nomineringen av ledamöterna i direktionen (CON/2007/6), Tyskland, 7.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Yttrande om ändringar av stadgarna för Central Bank of Malta inför eurons införande (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 577. Yttrande om anpassning av Magyar Nemzeti Banks stadgar till gemenskapsrätten  (CON/2006/55), Ungern, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Yttrande om införande av nya principer om företagsstyrning i De Nederlandsche Banks stadgar  (CON/2006/54), Nederländerna, 7.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Yttrande om tillsynen av operatörer av clearing- och avvecklingssystem (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Yttrande om Latvijas Bankas värdepappersavvecklingssystem (CON/2006/52), Lettland, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Yttrande om maktfördelningen mellan tillsynsmyndigheter (CON/2006/51), Italien, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Yttrande om ändringar i stadgarna för Central Bank of Cyprus inför införandet av euron (CON/2006/50), Cypern, 26.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Yttrande om vissa av Česká národní bankas uppgifter inom konsumentskyddsområdet (CON/2006/47), Tjeckien, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Yttrande om en allmän översyn av stadgarna för Banca d'Italia (CON/2006/44), Italien, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Yttrande om en ändring i stadgarna för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique avseende pantsättning av fordringar till denna som säkerhet för dess kredittransaktioner (CON/2006/40), Belgien, 3.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Yttrande om en ändring av sammansättningen av kommissionen för banktillsyn (CON/2006/39), Polen, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Yttrande om ett förslag enligt vilket Bank of Greece, inom ramen för sin tillsynsverksamhet, även skall vara behörig inom området konsumentskydd (CON/2006/38), Grekland, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Yttrande om omräkningskursen mellan euron och den slovenska tolaren och om andra åtgärder som är nödvändiga för införandet av euron i Slovenien (CON/2006/36), EUT C 163, 14.7.2006, s. 10.Ytterligare information
 589. Yttrande om ändringar i stadgarna för Central Bank of Cyprus inför införandet av euron (CON/2006/33), Cypern, 28.6.2006.
 590. Yttrande om ändringar av stadgarna för Banque de France (CON/2006/32), Frankrike, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Yttrande om Sveriges riksbanks föreskrifter om inlämning och uthämtning av kontanter (CON/2006/30), Sverige, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 592. Yttrande om en ändring av den lettiska grundlagen avseende Latvijas Bankas ställning (CON/2006/27), Lettland, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Yttrande om ändringar i stadgan för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta inför införandet av euron (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
 594. Yttrande om tillsynen över den finansiella sektorn  (CON/2006/20), Nederländerna, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Yttrande om ändringar av stadgan för Latvijas Banka  (CON/2006/19), Lettland, 3.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Yttrande om ändringar i Banka Slovenije’s stadgar inför eurons införande (CON/2006/17), Slovenien, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Yttrande om etablerandet av en rättslig grund för att Lietuvos bankas skall kunna sluta sig till korrespondentcentralbanksmodellen (CON/2006/16), Litauen, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Yttrande om integration av tillsynen över banker, kapitalmarknader, försäkringar och pensionsfonder (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Yttrande om befogenheter i nödsituationer och ECBS kompetens (CON/2006/6), Finland, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Yttrande om ändringar i stadgan för Central Bank of Cyprus (CON/2006/4), Cypern, 27.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Yttrande om ändringar av stadgan för Lietuvos bankas som förberedelse för eurons införande (CON/2005/60), Litauen, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Yttrande om ändring av lagen om Eesti Pank som förberedelse för införandet av euron (CON/2005/59), Estland, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Opinion on a revised proposal on changes to the Banca d’Italia’s structure and internal governance resulting from a law on the protection of savings (CON/2005/58), Italien, 23.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Yttrande om ändringar i statens system för förvaltning av statskassan  (CON/2005/55), Slovakien, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2005/54), Sverige, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 606. Yttrande om en sänkning av de kommersiella bankernas årliga bidrag till fonden för inlåningsskydd och om monetär finansiering (CON/2005/50), Slovakien, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Yttrande om räntekostnadsersättning som utbetalas av Sveriges riksbank till företag som avskiljer och lagrar kontanter (CON/2005/48), Sverige, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 608. Yttrande om Národná banka Slovenskas uteslutande från juridiska personers straffrättsliga ansvar  (CON/2005/47), Slovakien, 16.11.2005.
 609. Yttrande om avskaffandet av innehavarpapper och om modernisering av det rättsliga ramverket för företagsvärdepapper (CON/2005/43), Belgien, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Yttrande om ett reviderat förslag till fullständig integration av tillsynen över den finansiella marknaden med Česká národní banka som enda tillsynsmyndighet (CON/2005/39), Tjeckien, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Yttrande om Lietuvos bankas rätt att ge ut sedlar och mynt när euron antas och om dess ordförandes personliga oberoende  (CON/2005/38), Litauen, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Yttrande om ändringar i Banca d'Italias struktur och interna styre föranledda av en lag om skydd för sparande  (CON/2005/34), Italien, 6.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Yttrande om bestämmelserna för inbetalning av Banco de Españas vinster till statskassan (CON/2005/30), Spanien, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Yttrande om finansiering genom Oesterreichische Nationalbank av Österrikes bidrag till IMF:s fond för låginkomstländer som drabbats av naturkatastrofer  (CON/2005/29), Österrike, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Yttrande om Národná banka Slovenskas uppgift i samband med den integrerade övervakningen av hela den finansiella markanden och om ändringar av dess stadgar (CON/2005/26), Slovakien, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Yttrande om regleringen av lobbying, inklusive lobbyverksamhet i samband med Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovakien, 3.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Yttrande om reorganisationen av övervakningen av den finansiella marknaden och om tillsynen över betalnings-och värdepappersavvecklingssystem (CON/2005/24), Tjeckien, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Yttrande om ändringar av Latvijas Bankas stadgar  (CON/2005/20), Lettland, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Yttrande om förstärkningen av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken för att spegla förändringar i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten (CON/2005/18), EUT C 144, 14.6.2005, s. 17.Ytterligare information
 620. Yttrande om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott för att spegla ändringar i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten (CON/2005/17), EUT C 144, 14.6.2005, s. 16.Ytterligare information
 621. Yttrande om kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott  (CON/2005/11), EUT C 116, 18.5.2005, s. 11.Ytterligare information
 622. Yttrande om Banca d’Italias beviljande av kreditlimiter till Libanon (CON/2005/1), Italien, 3.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Yttrande om beslutsfattande avseende penningpolitiken (CON/2004/35), Ungern, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Yttrande om Národná banka Slovenskas tillsyn över den finansiella marknaden (CON/2004/31), Slovakien, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Yttrande om tillsynen av den finansiella sektorn (CON/2004/21), Nederländerna, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Yttrande om skyddet av sparmedel (CON/2004/16), Italien, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Yttrande om täckning av Banque de France kursförluster (CON/2004/6), Frankrike, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Yttrande om åtgärder med betydelse för Suomen Pankkis finansiella ställning och bestämmelser relaterade till dess normgivningsmakt  (CON/2004/1), Finland, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Yttrande om ändring av stadgan för Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Yttrande om ändring av stadgan för Banco de España  (CON/2003/28), Spanien, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Yttrande om Nationella stiftelsen för forskning, teknologi och utveckling (CON/2003/27), Österrike, 2.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Yttrande om lagen om Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (nr 2) 2003 (CON/2003/24), Irland, 19.11.2003.
 633. Yttrande om fusionen mellan De Nederlandsche Bank och Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (CON/2003/23), Nederländerna, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Yttrande om ändringar av stadgan för Suomen Pankki och av akter som hör samman med den (CON/2003/22), Finland, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Yttrande om utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (CON/2003/20), EUT C 229, 25.9.2003, s. 7.Ytterligare information
 636. Yttrande om tillsynen av den finansiella sektorn och finansiella tjänster (CON/2003/19), Belgien, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2003/15), Sverige, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 638. Yttrande om betalningssystem, betalningsinfrastruktur och betalningsinstrument (CON/2003/14), Italien, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Yttrande om ändringar av stadgan för Bank of Greece (CON/2003/4), Grekland, 28.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank och riksdagsordningen  (CON/2003/3), Sverige, 5.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 641. Yttrande om en bestämmelse om konvertering av obligationer enligt lag nr 483/93 som påverkar Banca d'Italias balansräkning (CON/2002/30), Italien, 6.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2002/28), Sverige, 12.11.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 643. Yttrande om ändringar i beredskapslagen avseende reglering av finansmarknaderna i undantagsförhållanden (CON/2002/27), Finland, 31.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Yttrande om inrättandet av Riksrevisionen under Sveriges riksdag, samt ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2002/22), Sverige, 2.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 645. Yttrande om förtydligandet av det särskilda förhållandet mellan den institutionella strukturen i Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique och de allmänna reglerna om aktiebolag (CON/2002/18), Belgien, 9.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Yttrande om en förordning om utnämning av behöriga nationella myndigheter när det gäller förfalskningar (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Yttrande om ett lagförslag avseende Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, 2002 (CON/2002/16), Irland, 5.6.2002.
 648. Yttrande om inbetalning till statskassan av Banco de Españas vinst (CON/2002/14), Spanien, 25.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Yttrande om ändringar i lagen om den ekonomiska och monetära unionen när det gäller bestämmelserna om Central Bank of Irelands inbetalning till Irish Government Exchequer av nettoinkomster från myntutgivningen. (CON/2002/7), Irland, 1.2.2002.
 650. Lag om upprättande av integrerad tillsyn över finansiella tjänster (CON/2001/35), Tyskland, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Yttrande om en förordning beträffande ett undantag från bestämmelserna om statliga tjänstemän eller aspiranter för representanter för Banque centrale du Luxembourg med offentligrättslig ställning (CON/2001/28), Luxemburg, 26.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Yttrande om ändringar av lagen om Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Tyskland, 2.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Yttrande om ändringar i flera lagar rörande den spanska finansmarknaden (CON/2001/12), Spanien, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Yttrande om förslag om vissa bestämmelser i lagförslaget 2001 om vilande konton (CON/2001/11), Irland, 31.5.2001.
 655. Yttrande om lagen om upprättandet och organisationen av en tillsynsmyndighet för finansmarknaden och om ändring av flera lagar med anknytning till detta (CON/2001/10), Österrike, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Yttrande om lagförslag om hypoteksobligationer och obligationer för den offentliga sektorn (CON/2001/6), Irland, 25.4.2001.
 657. Yttrande om ändringar i den monetära och finansiella lagen avseende betalningssystem (CON/2001/2), Frankrike, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Yttrande om det parallella omloppet av sedlar och mynt i euro och escudo och om ändringar av lagen om Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Yttrande om ändring av artikel 10.2 i Protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (CON/2000/30), EGT C 362, 16.12.2000, s. 13.
 660. Yttrande om ändring i lagen om Sveriges riksbank (CON/2000/26), Sverige, 20.11.2000.Ytterligare information
 661. Yttrande om ratificering av de ändringar av stadgan för Bank of Greece som godkändes av bolagsstämman den 25 april 2000 (CON/2000/15), Grekland, 27.6.2000.
 662. Yttrande om tillvägagångssättet för antagandet av åtgärder på valutaområdet i samband med utgivningen av eurosedlar och euromynt (eurolagen) och ändringar av den österrikiska lagen om prägling av mynt från 1988 och centralbankslagen från 1984 (CON/2000/14), Österrike, 28.6.2000.
 663. Υttrande οm ändringar av stadgan för Bank of Greece och andra frågor i samband med Greklands införande av euron (CON/2000/7), Grekland, 17.4.2000.
 664. Yttrande om IEDOM:s (Institut d´émission des départements d´outre-mer) stadga och roll (CON/1999/20), Frankrike, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 665. Yttrande om ändringar av stadgan för Bank of Greece  (CON/1999/18), Grekland, 19.11.1999.
 666. Yttrande om system för tilldelning av Banco de Españas vinst till finansministeriet (CON/1999/16), Spanien, 28.10.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 667. Υttrande om i) kreditinstituts och finansiella företags rättsliga ramar för insättningsgarantifonder, och ii) insättningsgarantifonders verksamhet (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
 668. Yttrande om banktillsynsmyndigheten (CON/1999/5), Österrike, 14.7.1999.
 669. Yttrande om dematerialisering av aktierna i Bank of Greece (CON/1999/4), Grekland, 1.6.1999.
 670. Yttrande om Banque de France stadga (CON/1998/62), Frankrike, 30.12.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 671. Yttranden om penningpolitiska instrument och förfaranden samt kassakrav (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
 672. Yttrande om beslut av Banque de France penningpolitiska råd angående kassaskrav (CON/1998/43), Frankrike, 23.9.1998.
 673. Yttrande om kassakrav (CON/1998/41), Spanien, 8.9.1998.
 674. Yttrande om Banque Centrale du Luxembourgs stadga och inrättandet av en kommission för tillsyn av finanssektorn (CON/1998/39), Luxemburg, 23.9.1998.
 675. Yttrande om De Nederlandsche Banks stadga (CON/1998/38), Nederländerna, 20.8.1998.
 676. Yttrande om Ufficio Italiano dei Cambi – UIC (Italienska valutakontoret) (CON/1998/35), Italien, 31.7.1998.
 677. Yttrande om Banque de France penningmarknadsoperationer (CON/1998/29), Frankrike, 10.6.1998.
 678. Yttrande om ändringar av Sveriges riksbanks stadga (CON/1998/25), Sverige, 10.6.1998.Ytterligare information
 679. När ECB upprättades den 1 juni 1998, övertog den EMI:s rådgivande funktioner.
 680. Yttrande om stadgan för Bank of England (CON/1998/24), Storbritannien, 8.5.1998.
 681. Yttrande om stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgien, 15.5.1998.
 682. Yttrande om system för ersättning till investerare (CON/1998/21), Irland, 30.4.1998.
 683. Yttrande om de nationella myndigheternas samråd med ECB om förslag till rättsregler (CON/1998/14), EGT C 190, 18.6.1998, s. 6.Ytterligare information
 684. Yttrande om stadgan för Banca d’Italia (CON/1998/13), Italien, 6.3.1998.
 685. Yttrande om stadgan för Banque de France (CON/1998/12), Frankrike, 13.3.1998.
 686. Yttrande om stadgan för Banca d’Italia (CON/1998/7), Italien, 19.2.1998.
 687. Yttrande om stadgan för Suomen Pankki (CON/1998/6), Finland, 12.2.1998.
 688. Yttrande om stadgan för Banco de España (CON/1998/5), Spanien, 23.2.1998.
 689. Yttrande om skyddsåtgärder för inlåning och finansiella instrument (CON/1998/4), Belgien, 17.3.1998.
 690. Yttrande om stadgan för Banca d’Italia och tillhörande lagstiftning (CON/1997/32), Italien, 17.2.1998.
 691. Yttrande om stadgan för Oesterreichische Nationalbank och tillhörande lagstiftning (CON/1997/30), Österrike, 15.12.1997.
 692. Yttrande om stadgan för Bank of England (CON/1997/27), Storbritannien, 21.1.1998.
 693. Yttrande om Sveriges riksbanks ställning (CON/1997/26), Sverige, 7.11.1997.
 694. Yttrande om stadgan för Banco de España (CON/1997/25), Spanien, 10.11.1997.
 695. Yttrande om fondbörsen (CON/1997/21), Österrike, 22.10.1997.
 696. Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Irland, 29.10.1997.
 697. Yttrande om stadgan för Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugal, 15.8.1997.
 698. Yttrande om Österrikes deltagande i IMF:s nya kreditarrangemang (CON/1997/16), Österrike, 27.8.1997.
 699. Yttrande om stadgan för Bank of Greece (CON/1997/15), Grekland, 28.8.1997.
 700. Yttrande om gemensamma växelkursarrangemang för euron samt ändringar av olika lagar (CON/1997/12), Nederländerna, 25.7.1997.
 701. Yttrande om stadgan för Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Tyskland, 30.5.1997.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 702. Yttrande om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/1997/9), EGT C 211, 12.7.1997, s. 7.Ytterligare information
 703. Yttrande om stadgan för De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Nederländerna, 4.6.1997.
 704. Yttrande om tillsynen av auktoriserade valutahandlare (CON/1997/3), Grekland, 17.3.1997.
 705. Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irland, 12.2.1997.
 706. Yttrande om stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Belgien, 10.1.1997.
 707. Yttrande om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/1996/14), 28.11.1996.Ytterligare information
 708. Yttrande om stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgien, 9.9.1996.
 709. Yttrande om stadgan för Suomen Pankki (CON/1996/5), Finland, 13.5.1996.
 710. Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irland, 28.5.1996.
 711. Yttrande om valutalagen (CON/1995/15), Finland, 30.11.1995.
 712. Yttrande om monetär finansiering (CON/1995/14), Luxemburg, 5.10.1995.
 713. Yttrande om ändringar av stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgien, 30.8.1995.
 714. Yttrande om stadgan för Banco de Portugal (CON/1995/11), Portugal, 27.7.1995.
 715. Yttrande om monetär finansiering (CON/1995/8), Sverige, 10.5.1995.
 716. Yttrande om ett lagförslag avseende investeringsföretag (CON/1995/4), Irland, 30.3.1995.
 717. Yttrande om kassakrav (CON/1995/2), Österrike, 10.3.1995.
 718. Yttrande om lagförslag avseende fondbörsen (CON/1994/11), Irland, 3.1.1995.
 719. Yttrande om stadgan för Bank of Greece (CON/1994/6), Grekland, 21.9.1994.
 720. Yttrande om kassakrav (CON/1994/5), Portugal, 21.9.1994.
 721. Yttrande om växlingskontor (CON/1994/2), Nederländerna, 16.3.1994.
 722. Yttrande om Storhertigdömet Luxemburgs monetära status (CON/1994/1), Luxemburg, 12.4.1994.