Relaterade ECB-yttranden

 1. Yttrande om den nationella stiftelsen för forskning, teknik och utveckling (CON/2017/26), Österrike, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Yttrande om äganderätten till ett specialföretag för tillverkning av eurosedlar (CON/2017/25), Spanien, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Yttrande om granskningen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2017/24), Slovenien, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 5. Yttrande om makrotillsynsåtgärder för att begränsa systemrisker (CON/2017/21), Österrike, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 7. Yttrande om kommissionen för granskning av alternativa förfaranden för tvistlösningar och bankstiftelsers reservfonder (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Yttrande om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2017/17), Sverige, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 9. Yttrande om rättsligt stöd för innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2017/16), Slovenien, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Yttrande om regler avseende försäkringsskydd mot översvämningar (CON/2017/12), Irland, 7.4.2017.
 11. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (CON/2017/6), 8.3.2017.Ytterligare information
 12. Yttrande om skyldigheter för betalningssystem, värdepapperscentraler samt clearing- och avvecklingssystem att tillhandahålla information och data (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Yttrande om Italiens deltagande i olika IMF-program: en förlängning av de nya lånearrangemangen, bidraget till fonden för fattiga länder samt ett nytt bilateralt lånearrangemang (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Yttrande om nya uppgifter för Central Bank of Cyprus i samband med hypotekslån (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Yttrande om betalningskonton (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Yttrande om likviditetsstödjande åtgärder, en rekapitalisering i förebyggande syfte och andra brådskande bestämmelser för banksektorn (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Yttrande om ett belgiskt lagförslag om tillsynen över enheter som hanterar betalningstransaktioner (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
 18. Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/59), Slovenien, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Yttrande om kostnadsersättning för driften av det centralta kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2016/57), Bulgarien, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Yttrande över ett lagförslag om att avskaffa den statliga garantin som ges i samband med likviditetsstöd i nödlägen (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
 21. Yttrande om ett bemyndigande för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland att bedöma konkurrensen på marknaden för hypotekslån och ge långivare anvisningar om rörliga räntor (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
 22. Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatien, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka som innebär en minskning av antalet ledamöter i bankens styrelse  (CON/2016/47), Lettland, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rapporteringen av avgifter kopplade till försäkringar (CON/2016/45), Slovakien, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Yttrande om den roll som representanten för den finska tillsynsmyndigheten har i ECB:s tillsynsnämnd, och om tillsynsavgifter (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Yttrande om Banca d’Italias anvisningar för genomförandet av reformen av italienska kooperativa banker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Yttrande om ändrade regler för kassakrav (CON/2016/40), Rumänien, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Yttrande om förbud mot kvittning avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet hos en centralbank i Europeiska centralbankssystemet (CON/2016/37), Frankrike, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Yttrande om tillgång till det centrala registret över bankkonton (CON/2016/35), Belgien, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 31. Yttrande om konsumentkreditavtal avseende fast egendom (CON/2016/34), Grekland, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Kroatien, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Yttrande om en reducering av den lagstadgade ersättningen för anställda inom den offentliga och semi-offentliga sektorn (CON/2016/32), Nederländerna, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Yttrande om konsumentkrediter (CON/2016/31), Slovenien, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Yttrande om internrevisionen av Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (CON/2016/30), Bulgarien, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Yttrande om en förordning om en integrerad data modell (CON/2016/29), Österrike, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Yttrande om rekonstruktion och avveckling av banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt cirkulering av eurosedlar (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/24), Slovenien, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Yttrande om ett förslag till rådets beslut om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden (IMF) (CON/2016/22), EUT C 216, 6.4.2016, s. 1.Ytterligare information
 41. Yttrande om Österrikes bidrag till IMF:s katastroffond (CON/2016/21), Österrike, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Yttrande om regler avseende överlåtbara skuldförbindelser (CON/2016/20), Frankrike, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Yttrande om betaltjänster (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Yttrande om reformen av kooperativa banker, ett garantisystem för värdepapperisering av nödlidande krediter och alternativa investeringsfonders utlåningskapacitet (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Yttrande om inrättande och drift av organisationer som överlåter fast egendom (CON/2016/16), Cypern, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Yttrande om att Banque de France förvärvar äganderätten till Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrike, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Yttrande om åtgärder för att underlätta arbetet för direktionen och personalkommittén i Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypern, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Yttrande om att skydda rätten för myntverket i Österrike att ta tillbaka mynt (CON/2016/4), Österrike, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/3), Grekland, 21.1.2016.
 52. Yttrande om tillsynen över kontanthanterares verksamhet samt införandet av administrativa åtgärder och sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Yttrande om rapportering av betalningsbalans och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster (CON/2015/58), Österrike, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Yttrande om ändringar av den institutionella ramen för Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenien, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Yttrande om konsumentkrediter (CON/2015/54), Tjeckien, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/52), Nederländerna, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Yttrande om tillverkningen av eurosedlar (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag samt för insättningsgarantisystem och system för ersättning till investerare (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Yttrande om åtgärder i samband med förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen (CON/2015/47), Österrike, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Yttrande om ett register över bankkonton (CON/2015/46), Bulgarien, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Yttrande om reglering av företag som förvärvar krediter (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Yttrande om löner och pensionsrättigheter (CON/2015/44), Irland, 11.11.2015.
 64. Yttrande om att lösa kriser på finansmarknaderna och om särskilda avgifter för vissa finansinstitut (CON/2015/43), Slovakien, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Yttrande om den institutionella ramen för resolution av institut (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
 66. Yttrande om ändring av stadgan för Banca d'Italia (CON/2015/41), Italien, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
 68. Yttrande om regleringen av finansiell leasing och den verksamhet som leasingbolag bedriver (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Yttrande om det centrala registret över bankkonton (CON/2015/36), Tjeckien, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Yttrande om ett förslag till lagen om marknaden för finansiella instrument (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Yttrande om att utse Lietuvos bankas till rekonstruktionsmyndighet (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Yttrande om rapportering av vissa uppgifter med betydelse för den finansiella stabiliteten (CON/2015/30), Österrike, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Yttrande om sedlar och mynt i omlopp (CON/2015/29), Tjeckien, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Yttrande om ändringar av författningsrätten och lagen om Česká národní banka (CON/2015/28), Tjeckien, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Yttrande om användningen av en integrerad datamodell för rapportering av uppgifter till Österreichische Nationalbank (CON/2015/27), Österrike, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Yttrande om rekonstruktion och resolution av kreditinstitut och investeringsbolag (CON/2015/25), Grekland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Yttrande om ändringar i lagen om Greklands statistiksystem och Greklands statistikmyndighet (CON/2015/24), Grekland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Yttrande om rekonstruktion och avveckling på finansmarknaderna (CON/2015/22), Tjeckien, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Yttrande om konsumentskydd på finansmarknaderna (CON/2015/21), Slovakien, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Yttrande om återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Yttrande om regelverket för insättningsgarantisystemet och rekonstruktion på finansmarknaderna (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Asset Management Company i Slovenien (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Yttrande om reformen av kooperativa banker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Yttrande om ramverket för kreditförmedling (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Yttrande om det rättsliga ramverket för Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Yttrande om oberoendet för Banka Slovenije och medlemmarna i centralbankens beslutande organ (CON/2015/8), Slovenien, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Yttrande om strategin för makrotillsynen (CON/2015/7), Litauen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Yttrande om ändringar av stadgan för Eesti Pank (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Yttrande om ett nytt rättsligt ramverk för produktionen av officiell statistik i Litauen (CON/2015/5), Litauen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rekonstruktioner på finansmarknaderna (CON/2015/3), Slovakien, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Yttrande om rekonstruktionskollegiet (CON/2015/2), Belgien, 21.1.2015.
 94. Yttrande om Rumäniens bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust) (CON/2014/92), Rumänien, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Yttrande om publikationen av dokument och användning av pensionsreserven (CON/2014/91), Österrike, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Yttrande om utlämnande av information om en bank är föremål för avveckling eller om banktillståndet dras in (CON/2014/90), Bulgarien, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Yttrande om att lämna ut konfidentiella uppgifter till en undersökning av det nationella parlamentet (CON/2014/89), Irland, 19.12.2014.
 98. Yttrande om kreditkrav  (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Yttrande om ändringar av lagen om insättningsgaranti (CON/2014/86), Bulgarien, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Yttrande om tillverkning av eurosedlar genom ett specialföretag (CON/2014/82), Spanien, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Yttrande om banklagstiftning (CON/2014/79), Slovenien, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Yttrande om fastställandet av viktade genomsnittliga räntor för federala lån och utnämningen av externa revisorer (CON/2014/75), Österrike, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Yttrande om regler avseende intressekonflikter för ledamöter av de beslutande organen och styrelsen för Banca d’Italia (CON/2014/73), Italien, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Yttrande om offentliggörandet av den effektiva årsräntan för konsumentkreditavtal (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Yttrande om reglering av företag som äger krediter (CON/2014/69), Irland, 12.9.2014.
 106. Yttrande om genomförandet av det euroepeiska direktivet om återhämtning och resolution  (CON/2014/67), Tyskland, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar och euromynt (CON/2014/65), Litauen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Yttrande om rekonstruktion av kreditinstitut och andra institut (CON/2014/60), Cypern, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Yttrande om behörigheten att ge ut mynt (CON/2014/56), Cypern, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Yttrande om reglerna för samråd med ECB (CON/2014/54), Slovakien, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Yttrande om godkännande av betalningssystem (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 113. Yttrande om begränsningar avseende anställningstid och ålder för centralbankschefen och dennes ställföreträdare i Banque de France (CON/2014/51), Frankrike, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Yttrande om krav på rapportering av betalningsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Yttrande om en systemriskkommitté (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Yttrande om andra finansiella institut än banker med långivning till konsumenter (CON/2014/45), Bulgarien, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Yttrande om åtgärder i samband med SSM-förordningen (CON/2014/43), Österrike, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Yttrande om kreditinstitutens organisation, tillsyn och solvens (CON/2014/40), Spanien, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Yttrande om lönerna för anställda och medlemmar av Banca d’Italias beslutande organ samt beskattningen av Banca d’Italias omvärderade aktier (CON/2014/38), Italien, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Yttrande om en reducering av vissa pensionsrätter (CON/2014/35), Österrike, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Yttrande om regelverket för kreditinstitut och finansiella företag (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Yttrande om tillsynen över avvecklingssystem för betalningar och värdepapper (CON/2014/33), Litauen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Yttrande om hanteringen av kriser på finansmarknaderna (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Yttrande om de offentliga finanserna (CON/2014/30), Litauen, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Yttrande om hur den grekiska stabilitetsfonden får rekapitalisera kreditinstitut i Grekland (CON/2014/29), Grekland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Yttrande om en granskning av hur marknadsaktörerna använder sig av kreditbetyg (CON/2014/28), Litauen, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Yttrande om valutaväxlare (CON/2014/27), Litauen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Yttrande om transaktioner som avser statspapper (CON/2014/26), Rumänien, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Yttrande om Banka Slovenijes oberoende (CON/2014/25), Slovenien, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Yttrande om krishantering (CON/2014/24), Litauen, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Yttrande om hur man mäter olika bankgruppers kredit- och landrisker (CON/2014/23), Österrike, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Yttrande om regler för ledande tjänstemän hos Banco de España avseende intressekonflikter (CON/2014/22), Spanien, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Yttrande om finansiell tillsyn, makrotillsyn och tillsynen över betalningssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Yttrande om tillsynen över betalningar och autogireringar i euro (CON/2014/20), Rumänien, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Yttrande om ändringar i styrningen av Banca d’Italia (CON/2014/19), Italien, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Yttrande om makrotillsynen över det finansiella systemet (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Yttrande om status för, och tillsyn över, kreditinstitut (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014.
 138. Yttrande om mandatet avseende makrotillsyn för NBB samt dess instrument (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014.
 139. Yttrande om införandet av euron i Litauen (CON/2014/14), Litauen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Yttrande om dematerialiserade värdepapperskonton i utländsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014.
 141. Yttrande om en sänkning av den lagstadgade ersättningen som utgår till ledande tjänstemän i den offentliga och halv-offentliga sektorn (CON/2014/12), Nederländerna, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Yttrande om överföring av uppgifter som behövs för att definiera penningpolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungern, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Yttrande om ersättning till offentliganställda vid sjukledighet (CON/2014/7), Irland, 28.1.2014.
 145. Yttrande om allmänhetens tillgång till information om tjänstemäns tillgångar och förmögenhet (CON/2014/5), Slovenien, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2014/1), EUT C 244, 26.7.2014, s. 3.
 147. Yttrande om en kapitalökning för Banca d’Italia (CON/2013/96), Italien, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Yttrande om säkerställda obligationer (CON/2013/94), Rumänien, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Yttrande om kreditregistret (CON/2013/93), Lettland, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Yttrande avseende Banca d’Italia och begränsningen av de offentliga utgifterna (CON/2013/92), Italien, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Yttrande om de offentliga finanserna i Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Yttrande om de offentliga finanserna i Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/86), Slovenien, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Yttrande om den rättsliga ställningen för Lietuvos bankas tillgångar och omfattningen av den statliga revisionen av banken (CON/2013/85), Litauen, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Yttrande om betalningsmedel och betalningssystem (CON/2013/84), Frankrike, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Yttrande om tillsynen av kreditinstitut och makrotillsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Yttrande om licensgivning, reglering och tillsyn över kooperativa kreditinstitut (CON/2013/81), Cypern, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Yttrande om stabiliseringsåtgärder och insättningsgarantifonden (CON/2013/80), Rumänien, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Yttrande om förändringar av beslutsrätten för Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cypern, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Yttrande om en överföring av förvaltningen av statsegendom till Banca Naţională a României (CON/2013/74), Rumänien, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Yttrande om åtgärder avseende rekonstruktion av banker (CON/2013/73), Slovenien, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Yttrande om det integrerade tillsynskonceptet i Ungern (CON/2013/71), Ungern, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Yttrande om inrättandet av ett finansiellt stabilitetsråd och de nationella myndigheternas mandat avseende makrotillsynen (CON/2013/70), Slovenien, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. ECB:s yttrande om ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 166. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/67), Slovenien, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Yttrande om hantering samt återcirkulering av eurosedlar och -mynt (CON/2013/65), Lettland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Yttrande om principer och tillvägagångssätt för att byta ut sedlar och mynt (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Yttrande om kreditföreningar (CON/2013/63), Litauen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Yttrande om att Banka Slovenije tillhandahåller betalningstjänster åt den offentliga sektorn (CON/2013/62), Slovenien, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Yttrande om Banco de Españas oavhängighet i fråga om personalärenden och om upphörande av centralbankschefens förordnande (CON/2013/61), Spanien, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Yttrande om ställande av säkerhet till Danmarks Nationalbank genom automatiska säkerheter (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Yttrande om OTC-derivat, centrala motparter och förvaringsinstitut (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 174. Yttrande om ett register över årsredovisningar (CON/2013/58), Slovakien, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Yttrande om särskild likvidation av kreditinstitut (CON/2013/57), Grekland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Yttrande om det nya integrerade tillsynskonceptet i Ungern (CON/2013/56), Ungern, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Yttrande om åtgärder för att stimulera till långsiktig utlåning (CON/2013/55), Belgien, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 178. Yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet (CON/2013/54), Cypern, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Yttrande om Sveriges Riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53), Sverige, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 180. Yttrande om sparbanker och bankstiftelser (CON/2013/52), Spanien, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Yttrande om tillsynen över kooperativa kreditinstitut (CON/2013/51), Cypern, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Yttrande om stabilitetsåtgärder (CON/2013/50), Rumänien, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Yttrande om löne- och pensionsreformer (CON/2013/46), Irland, 28.6.2013.
 184. Yttrande om det mandat som Lietuvos bankas har avseende makrotillsynen (CON/2013/45), Litauen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Yttrande om behandlingen av eurosedlar som "neutraliserats" av stöldskyddsutrustning (CON/2013/43), Belgien, 12.6.2013.
 186. Yttrande om planer för räddning och avveckling (CON/2013/42), Belgien, 10.6.2013.
 187. Yttrande om förändringar i ledningsstrukturen för Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cypern, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Yttrande om nya tillsynsuppgifter för Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Ungern, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet (CON/2013/39), Rumänien, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Yttrande om skyddet för hypoteksgäldenärer (CON/2013/33), Spanien, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Yttrande om att stärka Banca Naţională a Românieis institutionella roll och oberoende (CON/2013/31), Rumänien, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Yttrande om regler för makrotillsynen (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 193. Yttrande om ett kreditregister avseende privatpersoner (CON/2013/29), Frankrike, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Yttrande om krishantering och tidiga åtgärder avseende kreditinstitut (CON/2013/26), Österrike, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Yttrande om betalningsbalansrapportering (CON/2013/22), Österrike, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/21), Slovenien, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Yttrande om vilande inlåningskonton hos kreditinstitut (CON/2013/20), Grekland, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Yttrande om Oesterreichische Nationalbanks bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust) samt ett bilateralt låneavtal mellan IMF och Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Österrike, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Yttrande om Bank of Greece vinstdisposition  (CON/2013/15), Grekland, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Yttrande om avveckling av kreditinstitut och andra institut (CON/2013/10), Cypern, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Yttrande om nya behörigheter för Banca Naţională a României avseende statsobligationer och kreditswappar (CON/2013/6), Rumänien, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Yttrande om kreditföreningar (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner (CON/2013/4), EUT C 96, 4.4.2013, s. 18.
 205. Yttrande om åtgärder tidiga åtgärder, omstrukturering samt avveckling av kreditinstitut (CON/2013/3), Spanien, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Yttrande om nya åtgärder avseende kreditregister i Irland (CON/2012/111), Irland, 21.12.2012.
 207. Yttrande om kapitalförvaltningsbolag (CON/2012/108), Spanien, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Yttrande om bankverksamhet och finansiell stabilitet (CON/2012/106), Frankrike, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Yttrande om genomförandet av fördraget om stabilitet, samordning och styrning i den ekonomiska och monetära unionen  (CON/2012/105), Litauen, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Yttrande om Banco de Portugals löner till anställda och budget (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/83), Slovakien, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Yttrande om kontrollen av kontanter (CON/2012/82), Tyskland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Yttrande om utdelning av vinst från Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique till belgiska staten (CON/2012/81), Belgien, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 214. Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka (CON/2012/80), Lettland, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Yttrande om finanspolitiska regler och betalningsansvar för bankkonton och budgetorganisationers betalningar (CON/2012/79), Bulgarien, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Yttrande om informationsfrihet (CON/2012/76), Irland, 19.10.2012.
 217. Yttrande om de förberedelser och lagändringar som är nödvändiga inför införandet av euron (CON/2012/73), Lettland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Yttrande om ett konsoliderat rättsligt ramverk för betalningstjänster (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2012/71), Slovenien, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Yttrande om en kapitalökning för Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Yttrande om kreditföreningar  (CON/2012/68), Irland, 4.9.2012.
 222. Yttrande om rapporteringskrav för gränsöverskridande tjänstetransaktioner (CON/2012/67), Österrike, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Yttrande om rapporteringskrav avseende utrikeshandeln (CON/2012/66), Tyskland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Yttrande om en ökning av Österrikes IMF-kvot (CON/2012/65), Österrike, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Yttrande om rekapitalisering av Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italien, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Yttrande om den stabiliserande budgetpolitiken och upprättandet av ett statligt reservkonto hos Lietuvos bankas för användning i krislägen (CON/2012/63), Litauen, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Yttrande om reformen av tillsynen över försäkringar och pensioner (CON/2012/61), Italien, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Yttrande om skatten på finansiella transaktioner (CON/2012/59), Ungern, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket (CON/2012/52), Irland, 16.7.2012.
 230. Yttrande om lagarna om Cyperns centralbank 2002-2007 (CON/2012/51), Cypern, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Yttrande om rekapitalisering av Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypern, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungern, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Yttrande om rekapitalisering av banker  (CON/2012/48), Slovenien, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Yttrande om åtgärder för att förhindra sena betalningar  (CON/2012/47), Slovenien, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Yttrande om reorganisering och försäljning av fastighetsinnehav inom finansektorn (CON/2012/46), Spanien, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Yttrande om ökningen av Ungerns IMF-kvot (CON/2012/45), Ungern, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Yttrande om lagen om Česká národní banka (CON/2012/44), Tjeckien, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Yttrande om lagen om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ungern, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Yttrande om regler för rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/39), Grekland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Yttrande om driftskostnader associerade med tillsyn (CON/2012/35), Belgien, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 241. Yttrande om lagen om Bank of Greece (CON/2012/31), Grekland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Yttrande om den statliga garantifonden avseende det statliga pensionssystemet (CON/2012/29), Bulgarien, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Yttrande om säkerställda obligationer i Belgien och åtgärder för att underlätta ställandet av kreditfordringar (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 244. Yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungern, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Yttrande om rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/25), Grekland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Yttrande om genomförandeåtgärder avseende rekapitalisering (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2012/22), Slovenien, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Yttrande om Italiens deltagande i de IMF-program som tillkommit som svar på finanskrisen (CON/2012/20), Italien, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Yttrande om utnämningen av ledamöter till styrelsen för Latvijas Banka (CON/2012/19), Lettland, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Yttrande om villkoren för värdepapper som ges ut eller garanteras av grekiska staten (CON/2012/12), Grekland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Yttrande om en reorganisering av den spanska finanssektorn (CON/2012/11), Spanien, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Yttrande om hur Banca d’Italia förvaltar statskassans likviditet samt hur motparter väljs ut för relaterade operationer (CON/2012/9), Italien, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Yttrande om systemet för övervakning av transaktioner med kontoförda värdepapper (CON/2012/8), Grekland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Yttrande om pensionsreformer inom den offentliga sektorn (CON/2012/6), Irland, 26.1.2012.
 255. Yttrande om statstjänstemännens löner (CON/2012/1), Cypern, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Yttrande om ändringar av de grekiska reglerna för avveckling av kreditinstitut (CON/2011/107), Grekland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks oberoende (CON/2011/106), Ungern, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Ungern, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Yttrande om inrättande och finansiering av en avvecklingsfond och om ändrade regler för beräkningen av avgifter till insättningsgarantin (CON/2011/103), Belgien, 12.12.2011.
 260. Yttrande om en ökning av Rumäniens IMF-kvot (CON/2011/102), Rumänien, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Yttrande om lagstiftning för värdepappersmarknaderna (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Yttrande om nya ändringar av reglerna för Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2011/99), Litauen, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Yttrande om lagstiftningen avseende finansieringen av det centrala registret över bankkontonummer (CON/2011/98), Belgien, 7.12.2011.
 264. Yttrande om representation och om inbetalningen av IMF-kvoter (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Yttrande om en ansvarsfull skattepolitik (CON/2011/96), Slovakien, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Yttrande om ändringar av reglerna för Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2011/91), Litauen, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Yttrande om Banco de Portugals inbetalning av Portugals ökade IMF-kvot (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut  (CON/2011/84), Irland, 21.10.2011.
 269. Yttrande om tidiga åtgärder och ändringar av likvidations- och avvecklingsförfarandet för kredit- och finansinstitut som omfattas av tillsyn från Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Yttrande om ett register över årsredovisningar (CON/2011/80), Slovakien, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Yttrande om sanktioner i samband med skyddet av euron mot förfalskning (CON/2011/78), Slovenien, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Yttrande om en ändring av insättningsgarantin (CON/2011/76), Nederländerna, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Yttrande om statistik, interbankmarknaden och penningmarknaderna som förvaltas av Banca Naţională a României samt om valutapolitiken och kassakravsystemet (CON/2011/73), Rumänien, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Yttrande om tillstånd för att sitta i styrelsen för en bank (CON/2011/70), Slovenien, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket (CON/2011/69), Irland, 9.9.2011.
 276. Yttrande om Italiens ratificering av en ändring av IMF:s stadgar samt en ökning av Italiens IMF-kvot (CON/2011/68), Italien, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Yttrande om krav på kreditinstitut om ansvarsfull utlåning (CON/2011/67), Litauen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2011/64), Belgien, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 279. Yttrande om ändringar i lagen om åtgärder mot försenade betalningar (CON/2011/61), Slovenien, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Yttrande om åtgärder avseende finansinstitut som befinner sig i svårigheter  (CON/2011/60), Nederländerna, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Yttrande om harmoniseringen av lagstiftning med betydelse för TARGET2-Securities och de sanktionsmöjligheter som Banka Slovenije har avseende investeringstjänster (CON/2011/55), Slovenien, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Yttrande om gränsöverskridande transaktioner (CON/2011/54), Spanien, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Yttrande om den ungerska riksrevisionens granskning av Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Ungern, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Yttrande om skyldigheter vid informationsutbyte och samarbete mellan tillsynsmyndigheter (CON/2011/52), Bulgarien, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Yttrande om värdepapperscentralens kapital- och ledningsstruktur (CON/2011/50), Bulgarien, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Yttrande om Národná banka Slovenskas uppgifter inom områdena finansiell tillsyn och konsumentkredit (CON/2011/49), Slovakien, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Yttrande om ny lagstiftning om kreditregistret (CON/2011/47), Lettland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Yttrande om en reform av tillsynen över finansmarknaderna i Litauen (CON/2011/46), Litauen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Yttrande om flera ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 290. Yttrande om ändringar av regelverket för registret över finansiella tillgångar (CON/2011/40), Slovenien, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut (CON/2011/39), Irland, 26.4.2011.
 292. Yttrande om ändringar i ledningsstrukturen för Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Österrike, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Yttrande om en förstärkning av ledningen av De Nederlandsche Bank och finansmarknadsmyndigheten (CON/2011/37), Nederländerna, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Bank of Greece (CON/2011/36), Grekland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Yttrande om det rättsliga ramverket för låne- och insättningsfonden samt om ändringar av stödåtgärderna för den grekiska ekonomins likviditet efter den internationella finanskrisen (CON/2011/34), Grekland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Yttrande om de aspekter som rör Magyar Nemzeti Bank i utkastet till konstitution (CON/2011/33), Ungern, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Yttrande om finansieringen av ett centralt register över bankkontonummer (CON/2011/30), Belgien, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 298. Yttrande om att Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique inte längre ska sköta den centrala förvaringen av dokument som visar att en växel ej accepterats (CON/2011/28), Belgien, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 299. Yttrande om sätt att förhindra sena betalningar (CON/2011/25), Slovenien, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Yttrande om ett förslag till Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta  (CON/2011/24), EUT C 140, 11.5.2011, s. 8.Ytterligare information
 301. Yttrande om betaltjänster  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Yttrande om ett centralt register över företagskrediter (CON/2011/20), Belgien, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 303. Yttrande om återcirkulering av eurosedlar (CON/2011/19), Frankrike, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Yttrande om ändringar i lagstiftningen avseende insättningsgarantin, ECB/2011/15 (CON/2011/15), Rumänien, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Yttrande om en reform av Europeiska unionens ekonomiska styrning  (CON/2011/13), EUT C 150, 20.5.2011, s. 1.
 306. Yttrande om att låta kreditföreningar omfattas av det statliga stödet till finansinstitut (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Yttrande om Italiens deltagande i de IMF-program som tillkommit som svar på finanskrisen (CON/2011/10), Italien, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Yttrande om ändringar av den polska konstitutionen avseende införandet av euron (CON/2011/9), Polen, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Yttrande om genomförandet av principerna för att utveckla finansiella tillsynsstrukturer i Belgien (CON/2011/5), Belgien, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 310. Yttrande om ändringar i banklagen (CON/2011/3), Slovenien, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Yttrande om den ungerska tillsynsmyndigheten och dess ordförandes lagstiftande befogenheter (CON/2010/94), Ungern, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Yttrande om brådskande stabilisering av kreditinstitut, CON/2009/92 (CON/2010/92), Irland, 17.12.2010.
 313. Yttrande om utnämning och avskedande av medlemmar i monetära rådet samt ekonomisk ersättning till styrelsemedlemmar i Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Ungern, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 315. Yttrande om nya bestämmelser som rör hanteringen av kontanter i omlopp (CON/2010/89), Slovakien, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Yttrande om en ökning av Banque de France kapital och lagstadgade reserver (CON/2010/88) (CON/2010/88), Frankrike, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Yttrande om ratificering eller genomförande av Postal Payment Services Agreement [yttrandet ej antaget på svenska] (CON/2010/85), 1.12.2010.
 318. Yttrande om omstruktureringen av banker i Tyskland  (CON/2010/83), Tyskland, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Yttrande om Banco de Portugals löner till anställda och budget (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Yttrande om ändringar av konstitutionen och lagstiftningslagen som har betydelse för Magyar Nemzeti Banks lagstiftningsarbete (CON/2010/76), Ungern, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Yttrande om en ökning av den nya lånefaciliteten hos Internationella valutafonden (CON/2010/74), Österrike, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Yttrande om lagstiftning som gör det möjligt för kreditinstitut att emittera täckta obligationer (CON/2010/73), Cypern, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Yttrande om ytterligare åtgärder för att uppnå en balanserad budget (CON/2010/69), Rumänien, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om officiell statistik (CON/2010/66), Rumänien, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Yttrande om ändrade regler för insättningsgarantin (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Yttrande om de statliga tjänstemännens karriärer inom Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Tyskland, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Yttrande avseende Banca d’Italia och begränsningen av de offentliga utgifterna (CON/2010/58), Italien, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Yttrande om överföring av tillsynsuppgifter till den österrikiska finanstillsynsmyndigheten (CON/2010/57), Österrike, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Banks införande av lönenedsättningar  (CON/2010/56), Ungern, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Yttrande om lönerna för de anställda i Banca Naţională a României (CON/2010/51), Rumänien, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Yttrande om Sveriges riksbanks rätt att från svenska utgivare samla in uppgifter om deras emitterade (CON/2010/49), Sverige, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 333. Yttrande om omorganisationen av Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irland, 17.6.2010.
 334. Yttrande om ändringar i lagen om säkerställda obligationer (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Tyskland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Yttrande om flera ändringar i banklagen (CON/2010/46), Slovenien, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Yttrande om vissa bestämmelser som rör Banque de France (CON/2010/44), Frankrike, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Yttrande om statistik, gränsöverskridande kontantrörelser samt Българска народна банка (Bulgarian National Bank) behörigheter (CON/2010/43), Bulgarien, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Yttrande om den rättsliga ställningen för Lietuvos bankas tillgångar, direktionsledamöternas mandattid och ersättning, immunitet för utländska centralbankers valutareserv samt Lietuvos bankas årsredovisning (CON/2010/42), Litauen, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Yttrande om ett bilateralt lån mellan Internationella valutafonden (IMF) och Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Österrike, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Yttrande om en överföring av rättigheter och skyldigheter avseende emittering, fördelning och inlösen av den offentliga skulden (CON/2010/39), Cypern, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Yttrande om en ändring av de regler som säkerställer att centralbankschefsfunktionen inom Naradowy Bank Polskis kan upprätthållas (CON/2010/37), Polen, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Yttrande om ytterligare åtgärder för att öka den finansiella stabiliteten i Estland (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Yttrande om tillsyn över privatförsäkringar, inträttandet av en garantifond för privata livförsäkringar och andra bestämmelser (CON/2010/33), Grekland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Yttrande om en ändring av de regler som styr Naradowy Bank Polskis avsättningar för valutakursrisker (CON/2010/32), Polen, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Yttrande om ändringen i lagen om kreditinstitut och finansiella företag varigenom ytterligare stabiliseringsåtgärder införs för den finansiella marknaden (CON/2010/31), Ungern, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Yttrande om omstrukturering av Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Irland, 7.4.2010.
 347. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott  (CON/2010/28), EUT C 103, 22.4.2010, s. 1.Ytterligare information
 348. Yttrande om ett nytt regelverk för korruptionsbekämpning och dess konsekvenser för Banka Slovenije och dess beslutsfattande organ (CON/2010/27), Slovenien, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Yttrande om oberoende, sekretess och förbudet mot monetär finansiering (CON/2010/25), Bulgarien, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Yttrande om en ändring av lagen om Danmarks Nationalbank avseende behörigheten att samla in information för att sammanställa statistik (CON/2010/24), Danmark, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Yttrande om Österrikes bidrag till IMF:s Poverty Reduction and Growth Trust Fund (CON/2010/22), Österrike, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Yttrande om ändringar av regelverket för förbättrad likviditet i ekonomin som svar på den internationella finanskrisen (CON/2010/21), Grekland, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan samt lagen om Eesti Pank (CON/2010/20), Estland, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Yttrande om införandet av en sjudagars inlåningsfacilitet (CON/2010/18), Lettland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Yttrande om inrättandet av det grekiska statistiksystemet och en oberoende statistikmyndighet (CON/2010/17), Grekland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Yttrande om Irlands bilaterala låneavtal med IMF (CON/2010/15), Irland, 9.2.2010.
 357. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks uppgifter i samband med Ungerns medlemskap i IMF (CON/2010/13), Ungern, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Yttrande om det särskilda förvaltningsförfarande som inrättats av Banca Naţională a României för kreditinstitut i trångmål (CON/2010/12), Rumänien, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks uppgifter, struktur och rättslig status för den ungerska tillsynsmyndigheten samt inrättandet av det finansiella stabilitetsrådet (CON/2010/10), Ungern, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Yttrande om åtgärder som berör avtal som ingåtts av företag inom bank- och finanssektorn, tillsynen över finanssektorn och finansiella tjänster samt stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgien, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 361. Yttrande om en sammanslagning av myndigheterna som ger tillstånd för bank- och försäkringsverksamhet samt utövar tillsyn (CON/2010/4), Frankrike, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Yttrande om åtgärder som berör regleringen av bank- och finanssektorn (CON/2010/3), Frankrike, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Yttrande om Banka Slovenijes behörighet avseende Sloveniens medlemskap i IMF (CON/2009/100), Slovenien, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Yttrande om hur säkerheter ställda till Banco de España, andra nationella centralbanker i medlemsstaterna eller ECB kan realiseras (CON/2009/96), Spanien, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2009/92), Irland, 9.11.2009.
 366. Yttrande om den förmånsrätt som Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har till ställda panter (CON/2009/90), Belgien, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 367. Yttrande om styrelsens sammansättning vid Central Bank and Financial Services Authority of Ireland och medlemsskapet i den irländska finanstillsynsmyndigheten (CON/2009/89), Irland, 4.11.2009.
 368. Yttrande om en förlängning av den tidsfrist då vissa sedlar kan lämnas in för inlösen (CON/2009/87), Ungern, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Yttrande om Národná banka Slovenskas oberoende (CON/2009/85), Slovakien, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Yttrande om Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2009/83), Litauen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Yttrande om De Nederlandsche Banks engagemang i det monetära systemet Bonaire, Sint Eustatius och Saba (CON/2009/80), Nederländerna, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Yttrande om emission av särskilda statsobligationer till förmån för kreditinstitut (CON/2009/78), Cypern, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Yttrande om den statliga revisionsmyndighetens granskning av Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litauen, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Yttrande om det förfarande genom vilket chefen för Banque de France nomineras (CON/2009/74), Frankrike, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Yttrande om Česká národní bankas tillsyn över konsumentkrediter (CON/2009/71), Tjeckien, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Yttrande om de konsekvenser som åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har för Banco de España  (CON/2009/70), Spanien, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Yttrande om avkastningen på statskassans avräkningskonto hos Banca d’Italia (CON/2009/69), Italien, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Yttrande om inrättandet av ett nationellt organ för tillgångsförvaltning (NAMA) (CON/2009/68), Irland, 31.8.2009.
 379. Yttrande om att utöka Narodowy Bank Polskis rätt att bedriva värdepappershandel (CON/2009/67), Polen, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Yttrande om allmänhetens tillgång till information om högre tjänstemäns förmögenhet (CON/2009/64), Slovenien, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Yttrande om ett ändrat förslag till rättsregler om beskattningen av Banca d'Italias guldreserver (CON/2009/63), Italien, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Yttrande om en bankomstrukturering samt förstärkning av kreditinstitutens kapitalbas (CON/2009/62), Spanien, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Yttrande om tillvägagångssättet för att ändra litasens officiella växelkurs (CON/2009/61), Litauen, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Yttrande om regelverket för kooperativa banker och kreditföreningar (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Yttrande om en beskattning av Banca d’Italias guldreserv  (CON/2009/59), Italien, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Yttrande om regleringen av den verksamhet som finans- och leasingbolag bedriver (CON/2009/57), Cypern, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Yttrande om ändringar av de finansiella stödåtgärderna till förmån för kreditinstitut (CON/2009/56), Irland, 25.6.2009.
 388. Yttrande om ändringar av regelverket avseende värdepapperscentralen (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Yttrande om Latvijas Bankas vinstdisposition (CON/2009/53), Lettland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Yttrande om åtgärder för att öka insättningsgarantins effekt (CON/2009/51), Rumänien, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Yttrande om Banca Naţională a Românieis befogenheter att hjälpa nödlidande kreditinstitut (CON/2009/48), Rumänien, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Yttrande om åtgärder som berör offentliganställdas löner med avseende på centralbanksoberoende (CON/2009/47), Lettland, 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Yttrande om en utvidgning av Banque centrale du Luxembourgs tillsynsarbete genom ett utkast till lag om betalningstjänster, institut för elektroniska pengar samt slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Yttrande om de rättsregler som styr anställningsförhållandena hos Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Tyskland, 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Yttrande om ändringar av Magyar Nemzeti Banks rättslig ram för att anpassa denna till nya förvaltningsrättsliga bestämmelser (CON/2009/44), Ungern, 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Yttrande om hur officiell statistik produceras och används i Rumänien (CON/2009/42), Rumänien, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Yttrande om Banco de Portugals inbetalning av Portugals ökade IMF-kvot (CON/2009/41), Portugal, 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Yttrande om Lietuvos bankas tillsyn över betalinstitut (CON/2009/40), Litauen, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Yttrande om Banco de Españas betalning av den föreslagna ökningen av Spaniens IMF-kvot (CON/2009/35), Spanien, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Yttrande om en ökning av Italiens IMF-kvot (CON/2009/33), Italien, 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Yttrande om ändring av reglerna för Lietuvos bankas vinstfördelning mot bakgrund av finanskrisen  (CON/2009/26), Litauen, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Yttrande om förvaltningen av statskassans avräkningskonto hos Banca d'Italia (CON/2009/23), Italien, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Yttrande om lagstiftning som tillåter finansministern att anvisa den nationella pensionsfonden att investera i finansinstitut som ett led i rekapitaliseringen av bankerna (CON/2009/16), Irland, 25.2.2009.
 404. Yttrande om finansiella stödåtgärder avseende statligt anställdas vederlag (CON/2009/15), Irland, 24.2.2009.
 405. Yttrande om ytterligare kriterier för val av rådets medlemmar i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) och ytterligare regler för att lämna information om detta (CON/2009/13), Bulgarien, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Yttrande om Banque centrale du Luxembourgs roll vid sammanställningen av viss statistik (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Yttrande om huruvida Oesterreichische Nationalbank ska betala in den ökning av Österrikes IMF-kvot som föreslagits (CON/2009/5), Österrike, 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Yttrande om ändringar av de regler som styr fördelningen av de intäkter som Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har, samt vinstutdelningen till belgiska staten (CON/2009/4), Belgien, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 409. Yttrande om ändringar i lagen om avvecklingssystem för betalningar och värdepapper (CON/2008/87), Spanien, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Yttrande om en modernisering av regelverket för finansiella instrument (CON/2008/85), Frankrike, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Yttrande om åtgärder för att göra stadgan för Magyar Nemzeti Bank förenlig med gemenskapsrätten (CON/2008/83), Ungern, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Yttrande om överföring av Banco de Españas vinst till finansministeriet  (CON/2008/82), Spanien, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Yttrande om finansministeriets stöd till finansinstitut (CON/2008/80), Polen, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Yttrande om Българска народна банка (Bulgarian National Bank) relation till betalningsinstitut och operatörer av betalningssystem samt tillsynen över betalnings- och avvecklingssystemen  (CON/2008/78), Bulgarien, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Yttrande om statliga garantier och andra åtgärder för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet  (CON/2008/76), Slovenien, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Yttrande om ändring av stadgan för Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) inför eurons införande (CON/2008/73), Bulgarien, 21.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Yttrande om användning av valutareserven för att främja turism (CON/2008/72), Rumänien, 19.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Yttrande om upprättandet av ett register över finansinstitut som drivs av Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Bulgarien, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Yttrande om en utvidgning av insättningsgarantins tillämpningsområde (CON/2008/69), Irland, 17.11.2008.
 420. Yttrande om villkoren för att bevilja statliga garantier (CON/2008/67), Spanien, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Yttrande om genomförandeåtgärder i samband med garantin för kreditsystemets stabilitet (CON/2008/65), Italien, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Yttrande om sådan information som ges om emittenten i samband med dematerialisering av dennes värdepapper (CON/2008/64), Belgien, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 423. Yttrande om ett nytt beslut om europeiska banktillsynskommittén  (CON/2008/63), EUT C 45, 24.2.2009, s. 1.
 424. Yttrande om inlåningsgaranti och vissa livförsäkringsprodukter (CON/2008/61), Belgien, 28.10.2008.
 425. Yttrande om en fond som ska förvärva finansiella tillgångar (CON/2008/60), Spanien, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Yttrande om åtgärder för att garantera stabiliteten i banksystemet (CON/2008/58), Italien, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Yttrande om inrättandet av en stabiliseringsfond för finansmarknaden och andra åtgärder för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/57), Tyskland, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Yttrande om tillhandahållandet av statliga garantier för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/56), Frankrike, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Yttrande om en utvidgning av den rättsliga ramen för Narodowy Bank Polski’s insamling av statistik (CON/2008/53), Polen, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Yttrande om inrättandet av en stödfond som ska förvärva tillgångar och andra statliga åtgärder för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/52), Spanien, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Yttrande om en insättningsgaranti och skydd för investerare (CON/2008/51), Grekland, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Yttrande om en statlig garanti för kreditinstitutens skulder (CON/2008/50), Belgien, 17.10.2008.
 433. Yttrande om utbyte av euromynt och tyska jubileumsmynt (CON/2008/49), Tyskland, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Yttrande om genomförandet av finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/48), Irland, 15.10.2008.
 435. Yttrande över förslag om inlösen av sedlar och mynt (CON/2008/47), Sverige, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 436. Yttrande om en statlig garanti för krediter som beviljats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique för att värna den finansiella stabiliteten (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
 437. Yttrande om finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
 438. Yttrande om restriktioner och förbud för innehavare av ett offentligt ämbete (CON/2008/43), Slovenien, 17.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Yttrande om lagändringar som gör det möjligt för Banque centrale du Luxembourg att effektivt bidra till den finansiella stabiliteten och klargör bankens kassakrav (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Yttrande om finansieringen av Österrikes bidrag till Liberias skuldavskrivning (CON/2008/41), Österrike, 9.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Yttrande över Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2008/34), Sverige, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 442. Yttrande över inrättandet av en revisionskommitté för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgien) (CON/2008/33), Belgien, 31.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2008/32), Polen, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Banca Naţională a României (CON/2008/31), Rumänien, 21.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Yttrande om införande av euron i Slovakien och omräkningskursen till euro för den slovakisk korunan  (CON/2008/28), EUT C 180, 17.7.2008, s. 1.Ytterligare information
 446. Yttrande om ett lagförslag avseende Česká národní banka  (CON/2008/21), Tjeckien, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Yttrande över Narodowy Bank Polski’s roll vid clearing- och avveckling av värdepapper samt bankens roll i samband med ett system för central förvaring av värdepapper (CON/2008/20), Polen, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Yttrande om befogenheterna för Banque central du Luxembourg och pensionssystemet för dess anställda  (CON/2008/17), Luxemburg, 15.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Yttrande över integreringen av tillsynen över finansiella företag och försäkringsföretag (CON/2008/16), Finland, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Yttrande över kodifieringen av rådets förordning om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/2008/15), EUT C 88, 9.4.2008, s. 1.Ytterligare information
 451. Yttrande över ändringar i lagen om Eesti Pank (CON/2008/14), Estland, 25.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Yttrande över de konsekvenser som reformen av det grekiska socialförsäkringssystemet får för Bank of Greece (CON/2008/13), Grekland, 19.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Yttrande om tillsynen över revisorer och Banco de Portugals roll i samband med detta (CON/2008/11), Portugal, 26.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Yttrande om löneförmåner hos Banca d'Italia samt strukturella förändringar av det konto som banken för åt staten (CON/2008/10), Italien, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Yttrande om personalens arbetsrättsliga ställning hos Deutsche Bundesbank  (CON/2008/9), Tyskland, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Yttrande över vilka konsekvenser en förändring av Saint-Martins and Saint-Barthélemys status enligt fransk lag medför för deras monetära ställning (CON/2008/8), Frankrike, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Yttrande om principerna, reglerna och strukturen för det nationella statistiksystemet och Banco de Portugals roll (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2008/5), Polen, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Yttrande om en ändring i lagen om Sveriges riksbank som rör mandatperioden för ledamöterna i Riksbankens direktion (CON/2008/4), Sverige, 14.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 460. Yttrande om ansvarsfördelningen mellan Česká národní banka och finansministeriet när det gäller att ta fram och inför regeringen framlägga vissa lagförslag (CON/2008/2), Tjeckien, 7.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Yttrande över lagstiftningen inför eurons införande (CON/2007/43), Slovakien, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Yttrande över de nya arbetsuppgifterna för Българска народна банка (Bulgariens centralbank) i samband med tillsynen över betalningsförmedlingstjänster (CON/2007/40), Bulgarien, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Yttrande om tillsynen över valutatransaktioner (CON/2007/38), Slovenien, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Yttrande över avskaffandet av innehavarpapper vad gäller aktier som emitterats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Belgien, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Yttrande över nya arbetsuppgifter för Banka Slovenije när det gäller att bekämpa penningtvätt (CON/2007/36), Slovenien, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Yttrande över reform av tillsynsarbetet (CON/2007/33), Österrike, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Yttrande över moderniseringen av den tyska federala finansinspektionens (BaFin) tillsynsstruktur (CON/2007/32), Tyskland, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Yttrande över en reform av den finansiella tillsynen, särskilt vad gäller Narodowy Bank Polskis uppgifter (CON/2007/31), Polen, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Yttrande över införandet av konsumentskyddsregler inom ramen för Banco de Portugals tillsynsverksamhet (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Yttrande över Banca Naţională a Românieis tillsyn över betalningssystem, avvecklingssystem för värdepapper och betalningsinstrument (CON/2007/27), Rumänien, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2007/26), Polen, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Yttrande över centralbankens reglering av andra finansinstitut än banker (CON/2007/23), Rumänien, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Yttrande över mandatet för regeringskonferensen att upprätta ett fördrag som ändrar de nuvarande fördragen (CON/2007/20), EUT C 160, 13.7.2007, s. 2.
 474. Yttrande över införandet av euron i Cypern och Malta samt över det cypriotiska pundets och den maltesiska lirans omräkningskurs till euron (CON/2007/19), EUT C 160, 13.7.2007, s. 1.Ytterligare information
 475. Yttrande om regleringen och övervakningen av marknader samt behöriga oberoende myndigheters fungerande (CON/2007/17), Italien, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Yttrande om tillsynen över kredit- och finansinstitut samt om godtagbar säkerhet för penningpolitiska transaktioner (CON/2007/15), Grekland, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Yttrande om ändringar av stadgarna för Magyar Nemzeti Bank avseende strukturen och styrningen av Magyar Nemzeti Bank  (CON/2007/14), Ungern, 24.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Yttrande om ändring av stadgarna för Bank of Greece för anpassning till utvecklingen i Eurosystemets ramverk för säkerheter och för att säkerställa väl fungerande betalningssystem (CON/2007/13), Grekland, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Yttrande om penningpolitiska instrument och Latvijas Bankas system för avveckling av värdepapper (CON/2007/12), Lettland, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Yttrande om ändringar av lagen om förebyggande och bekämpning av penningtvätt avseende sanktioner och tillsynsregler och deras tillämpningsområde i avseende på den nationella centralbanken (CON/2007/10), Ungern, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Yttrande om vissa av uppgifterna för Česká národní banka på konsumentskyddsområdet (CON/2007/8), Tjeckien, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Yttrande om ändringar av stadgarna för Deutsche Bundesbank avseende antalet och nomineringen av ledamöterna i direktionen (CON/2007/6), Tyskland, 7.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Yttrande om ändringar av stadgarna för Central Bank of Malta inför eurons införande (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 484. Yttrande om anpassning av Magyar Nemzeti Banks stadgar till gemenskapsrätten  (CON/2006/55), Ungern, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Yttrande om införande av nya principer om företagsstyrning i De Nederlandsche Banks stadgar  (CON/2006/54), Nederländerna, 7.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Yttrande om tillsynen av operatörer av clearing- och avvecklingssystem (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Yttrande om Latvijas Bankas värdepappersavvecklingssystem (CON/2006/52), Lettland, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Yttrande om maktfördelningen mellan tillsynsmyndigheter (CON/2006/51), Italien, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Yttrande om ändringar i stadgarna för Central Bank of Cyprus inför införandet av euron (CON/2006/50), Cypern, 26.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Yttrande om vissa av Česká národní bankas uppgifter inom konsumentskyddsområdet (CON/2006/47), Tjeckien, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Yttrande om en allmän översyn av stadgarna för Banca d'Italia (CON/2006/44), Italien, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Yttrande om en ändring i stadgarna för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique avseende pantsättning av fordringar till denna som säkerhet för dess kredittransaktioner (CON/2006/40), Belgien, 3.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Yttrande om en ändring av sammansättningen av kommissionen för banktillsyn (CON/2006/39), Polen, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Yttrande om ett förslag enligt vilket Bank of Greece, inom ramen för sin tillsynsverksamhet, även skall vara behörig inom området konsumentskydd (CON/2006/38), Grekland, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Yttrande om omräkningskursen mellan euron och den slovenska tolaren och om andra åtgärder som är nödvändiga för införandet av euron i Slovenien (CON/2006/36), EUT C 163, 14.7.2006, s. 10.Ytterligare information
 496. Yttrande om ändringar i stadgarna för Central Bank of Cyprus inför införandet av euron (CON/2006/33), Cypern, 28.6.2006.
 497. Yttrande om ändringar av stadgarna för Banque de France (CON/2006/32), Frankrike, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Yttrande om Sveriges riksbanks föreskrifter om inlämning och uthämtning av kontanter (CON/2006/30), Sverige, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 499. Yttrande om en ändring av den lettiska grundlagen avseende Latvijas Bankas ställning (CON/2006/27), Lettland, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Yttrande om ändringar i stadgan för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta inför införandet av euron (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
 501. Yttrande om tillsynen över den finansiella sektorn  (CON/2006/20), Nederländerna, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Yttrande om ändringar av stadgan för Latvijas Banka  (CON/2006/19), Lettland, 3.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Yttrande om ändringar i Banka Slovenije’s stadgar inför eurons införande (CON/2006/17), Slovenien, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Yttrande om etablerandet av en rättslig grund för att Lietuvos bankas skall kunna sluta sig till korrespondentcentralbanksmodellen (CON/2006/16), Litauen, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Yttrande om integration av tillsynen över banker, kapitalmarknader, försäkringar och pensionsfonder (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Yttrande om befogenheter i nödsituationer och ECBS kompetens (CON/2006/6), Finland, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Yttrande om ändringar i stadgan för Central Bank of Cyprus (CON/2006/4), Cypern, 27.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Yttrande om ändringar av stadgan för Lietuvos bankas som förberedelse för eurons införande (CON/2005/60), Litauen, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Yttrande om ändring av lagen om Eesti Pank som förberedelse för införandet av euron (CON/2005/59), Estland, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Opinion on a revised proposal on changes to the Banca d’Italia’s structure and internal governance resulting from a law on the protection of savings (CON/2005/58), Italien, 23.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Yttrande om ändringar i statens system för förvaltning av statskassan  (CON/2005/55), Slovakien, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2005/54), Sverige, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 513. Yttrande om en sänkning av de kommersiella bankernas årliga bidrag till fonden för inlåningsskydd och om monetär finansiering (CON/2005/50), Slovakien, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Yttrande om räntekostnadsersättning som utbetalas av Sveriges riksbank till företag som avskiljer och lagrar kontanter (CON/2005/48), Sverige, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 515. Yttrande om Národná banka Slovenskas uteslutande från juridiska personers straffrättsliga ansvar  (CON/2005/47), Slovakien, 16.11.2005.
 516. Yttrande om avskaffandet av innehavarpapper och om modernisering av det rättsliga ramverket för företagsvärdepapper (CON/2005/43), Belgien, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Yttrande om ett reviderat förslag till fullständig integration av tillsynen över den finansiella marknaden med Česká národní banka som enda tillsynsmyndighet (CON/2005/39), Tjeckien, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Yttrande om Lietuvos bankas rätt att ge ut sedlar och mynt när euron antas och om dess ordförandes personliga oberoende  (CON/2005/38), Litauen, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Yttrande om ändringar i Banca d'Italias struktur och interna styre föranledda av en lag om skydd för sparande  (CON/2005/34), Italien, 6.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Yttrande om bestämmelserna för inbetalning av Banco de Españas vinster till statskassan (CON/2005/30), Spanien, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Yttrande om finansiering genom Oesterreichische Nationalbank av Österrikes bidrag till IMF:s fond för låginkomstländer som drabbats av naturkatastrofer  (CON/2005/29), Österrike, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Yttrande om Národná banka Slovenskas uppgift i samband med den integrerade övervakningen av hela den finansiella markanden och om ändringar av dess stadgar (CON/2005/26), Slovakien, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Yttrande om regleringen av lobbying, inklusive lobbyverksamhet i samband med Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovakien, 3.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Yttrande om reorganisationen av övervakningen av den finansiella marknaden och om tillsynen över betalnings-och värdepappersavvecklingssystem (CON/2005/24), Tjeckien, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Yttrande om ändringar av Latvijas Bankas stadgar  (CON/2005/20), Lettland, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Yttrande om förstärkningen av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken för att spegla förändringar i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten (CON/2005/18), EUT C 144, 14.6.2005, s. 17.Ytterligare information
 527. Yttrande om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott för att spegla ändringar i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten (CON/2005/17), EUT C 144, 14.6.2005, s. 16.Ytterligare information
 528. Yttrande om kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott  (CON/2005/11), EUT C 116, 18.5.2005, s. 11.Ytterligare information
 529. Yttrande om Banca d’Italias beviljande av kreditlimiter till Libanon (CON/2005/1), Italien, 3.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Yttrande om beslutsfattande avseende penningpolitiken (CON/2004/35), Ungern, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Yttrande om Národná banka Slovenskas tillsyn över den finansiella marknaden (CON/2004/31), Slovakien, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Yttrande om tillsynen av den finansiella sektorn (CON/2004/21), Nederländerna, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Yttrande om skyddet av sparmedel (CON/2004/16), Italien, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Yttrande om täckning av Banque de France kursförluster (CON/2004/6), Frankrike, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Yttrande om åtgärder med betydelse för Suomen Pankkis finansiella ställning och bestämmelser relaterade till dess normgivningsmakt  (CON/2004/1), Finland, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Yttrande om ändring av stadgan för Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Yttrande om ändring av stadgan för Banco de España  (CON/2003/28), Spanien, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Yttrande om Nationella stiftelsen för forskning, teknologi och utveckling (CON/2003/27), Österrike, 2.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Yttrande om lagen om Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (nr 2) 2003 (CON/2003/24), Irland, 19.11.2003.
 540. Yttrande om fusionen mellan De Nederlandsche Bank och Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (CON/2003/23), Nederländerna, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Yttrande om ändringar av stadgan för Suomen Pankki och av akter som hör samman med den (CON/2003/22), Finland, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Yttrande om utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (CON/2003/20), EUT C 229, 25.9.2003, s. 7.Ytterligare information
 543. Yttrande om tillsynen av den finansiella sektorn och finansiella tjänster (CON/2003/19), Belgien, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2003/15), Sverige, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 545. Yttrande om betalningssystem, betalningsinfrastruktur och betalningsinstrument (CON/2003/14), Italien, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Yttrande om ändringar av stadgan för Bank of Greece (CON/2003/4), Grekland, 28.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank och riksdagsordningen  (CON/2003/3), Sverige, 5.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 548. Yttrande om en bestämmelse om konvertering av obligationer enligt lag nr 483/93 som påverkar Banca d'Italias balansräkning (CON/2002/30), Italien, 6.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2002/28), Sverige, 12.11.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 550. Yttrande om ändringar i beredskapslagen avseende reglering av finansmarknaderna i undantagsförhållanden (CON/2002/27), Finland, 31.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Yttrande om inrättandet av Riksrevisionen under Sveriges riksdag, samt ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2002/22), Sverige, 2.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 552. Yttrande om förtydligandet av det särskilda förhållandet mellan den institutionella strukturen i Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique och de allmänna reglerna om aktiebolag (CON/2002/18), Belgien, 9.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Yttrande om en förordning om utnämning av behöriga nationella myndigheter när det gäller förfalskningar (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Yttrande om ett lagförslag avseende Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, 2002 (CON/2002/16), Irland, 5.6.2002.
 555. Yttrande om inbetalning till statskassan av Banco de Españas vinst (CON/2002/14), Spanien, 25.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Yttrande om ändringar i lagen om den ekonomiska och monetära unionen när det gäller bestämmelserna om Central Bank of Irelands inbetalning till Irish Government Exchequer av nettoinkomster från myntutgivningen. (CON/2002/7), Irland, 1.2.2002.
 557. Lag om upprättande av integrerad tillsyn över finansiella tjänster (CON/2001/35), Tyskland, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Yttrande om en förordning beträffande ett undantag från bestämmelserna om statliga tjänstemän eller aspiranter för representanter för Banque centrale du Luxembourg med offentligrättslig ställning (CON/2001/28), Luxemburg, 26.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Yttrande om ändringar av lagen om Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Tyskland, 2.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Yttrande om ändringar i flera lagar rörande den spanska finansmarknaden (CON/2001/12), Spanien, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Yttrande om förslag om vissa bestämmelser i lagförslaget 2001 om vilande konton (CON/2001/11), Irland, 31.5.2001.
 562. Yttrande om lagen om upprättandet och organisationen av en tillsynsmyndighet för finansmarknaden och om ändring av flera lagar med anknytning till detta (CON/2001/10), Österrike, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Yttrande om lagförslag om hypoteksobligationer och obligationer för den offentliga sektorn (CON/2001/6), Irland, 25.4.2001.
 564. Yttrande om ändringar i den monetära och finansiella lagen avseende betalningssystem (CON/2001/2), Frankrike, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Yttrande om det parallella omloppet av sedlar och mynt i euro och escudo och om ändringar av lagen om Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Yttrande om ändring av artikel 10.2 i Protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (CON/2000/30), EGT C 362, 16.12.2000, s. 13.
 567. Yttrande om ändring i lagen om Sveriges riksbank (CON/2000/26), Sverige, 20.11.2000.Ytterligare information
 568. Yttrande om ratificering av de ändringar av stadgan för Bank of Greece som godkändes av bolagsstämman den 25 april 2000 (CON/2000/15), Grekland, 27.6.2000.
 569. Yttrande om tillvägagångssättet för antagandet av åtgärder på valutaområdet i samband med utgivningen av eurosedlar och euromynt (eurolagen) och ändringar av den österrikiska lagen om prägling av mynt från 1988 och centralbankslagen från 1984 (CON/2000/14), Österrike, 28.6.2000.
 570. Υttrande οm ändringar av stadgan för Bank of Greece och andra frågor i samband med Greklands införande av euron (CON/2000/7), Grekland, 17.4.2000.
 571. Yttrande om IEDOM:s (Institut d´émission des départements d´outre-mer) stadga och roll (CON/1999/20), Frankrike, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Yttrande om ändringar av stadgan för Bank of Greece  (CON/1999/18), Grekland, 19.11.1999.
 573. Yttrande om system för tilldelning av Banco de Españas vinst till finansministeriet (CON/1999/16), Spanien, 28.10.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Υttrande om i) kreditinstituts och finansiella företags rättsliga ramar för insättningsgarantifonder, och ii) insättningsgarantifonders verksamhet (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
 575. Yttrande om banktillsynsmyndigheten (CON/1999/5), Österrike, 14.7.1999.
 576. Yttrande om dematerialisering av aktierna i Bank of Greece (CON/1999/4), Grekland, 1.6.1999.
 577. Yttrande om Banque de France stadga (CON/1998/62), Frankrike, 30.12.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Yttranden om penningpolitiska instrument och förfaranden samt kassakrav (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
 579. Yttrande om beslut av Banque de France penningpolitiska råd angående kassaskrav (CON/1998/43), Frankrike, 23.9.1998.
 580. Yttrande om kassakrav (CON/1998/41), Spanien, 8.9.1998.
 581. Yttrande om Banque Centrale du Luxembourgs stadga och inrättandet av en kommission för tillsyn av finanssektorn (CON/1998/39), Luxemburg, 23.9.1998.
 582. Yttrande om De Nederlandsche Banks stadga (CON/1998/38), Nederländerna, 20.8.1998.
 583. Yttrande om Ufficio Italiano dei Cambi – UIC (Italienska valutakontoret) (CON/1998/35), Italien, 31.7.1998.
 584. Yttrande om Banque de France penningmarknadsoperationer (CON/1998/29), Frankrike, 10.6.1998.
 585. Yttrande om ändringar av Sveriges riksbanks stadga (CON/1998/25), Sverige, 10.6.1998.Ytterligare information
 586. När ECB upprättades den 1 juni 1998, övertog den EMI:s rådgivande funktioner.
 587. Yttrande om stadgan för Bank of England (CON/1998/24), Förenade kungariket, 8.5.1998.
 588. Yttrande om stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgien, 15.5.1998.
 589. Yttrande om system för ersättning till investerare (CON/1998/21), Irland, 30.4.1998.
 590. Yttrande om de nationella myndigheternas samråd med ECB om förslag till rättsregler (CON/1998/14), EGT C 190, 18.6.1998, s. 6.Ytterligare information
 591. Yttrande om stadgan för Banca d’Italia (CON/1998/13), Italien, 6.3.1998.
 592. Yttrande om stadgan för Banque de France (CON/1998/12), Frankrike, 13.3.1998.
 593. Yttrande om stadgan för Banca d’Italia (CON/1998/7), Italien, 19.2.1998.
 594. Yttrande om stadgan för Suomen Pankki (CON/1998/6), Finland, 12.2.1998.
 595. Yttrande om stadgan för Banco de España (CON/1998/5), Spanien, 23.2.1998.
 596. Yttrande om skyddsåtgärder för inlåning och finansiella instrument (CON/1998/4), Belgien, 17.3.1998.
 597. Yttrande om stadgan för Banca d’Italia och tillhörande lagstiftning (CON/1997/32), Italien, 17.2.1998.
 598. Yttrande om stadgan för Oesterreichische Nationalbank och tillhörande lagstiftning (CON/1997/30), Österrike, 15.12.1997.
 599. Yttrande om stadgan för Bank of England (CON/1997/27), Förenade kungariket, 21.1.1998.
 600. Yttrande om Sveriges riksbanks ställning (CON/1997/26), Sverige, 7.11.1997.
 601. Yttrande om stadgan för Banco de España (CON/1997/25), Spanien, 10.11.1997.
 602. Yttrande om fondbörsen (CON/1997/21), Österrike, 22.10.1997.
 603. Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Irland, 29.10.1997.
 604. Yttrande om stadgan för Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugal, 15.8.1997.
 605. Yttrande om Österrikes deltagande i IMF:s nya kreditarrangemang (CON/1997/16), Österrike, 27.8.1997.
 606. Yttrande om stadgan för Bank of Greece (CON/1997/15), Grekland, 28.8.1997.
 607. Yttrande om gemensamma växelkursarrangemang för euron samt ändringar av olika lagar (CON/1997/12), Nederländerna, 25.7.1997.
 608. Yttrande om stadgan för Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Tyskland, 30.5.1997.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Yttrande om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/1997/9), EGT C 211, 12.7.1997, s. 7.Ytterligare information
 610. Yttrande om stadgan för De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Nederländerna, 4.6.1997.
 611. Yttrande om tillsynen av auktoriserade valutahandlare (CON/1997/3), Grekland, 17.3.1997.
 612. Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irland, 12.2.1997.
 613. Yttrande om stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Belgien, 10.1.1997.
 614. Yttrande om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/1996/14), 28.11.1996.Ytterligare information
 615. Yttrande om stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgien, 9.9.1996.
 616. Yttrande om stadgan för Suomen Pankki (CON/1996/5), Finland, 13.5.1996.
 617. Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irland, 28.5.1996.
 618. Yttrande om valutalagen (CON/1995/15), Finland, 30.11.1995.
 619. Yttrande om monetär finansiering (CON/1995/14), Luxemburg, 5.10.1995.
 620. Yttrande om ändringar av stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgien, 30.8.1995.
 621. Yttrande om stadgan för Banco de Portugal (CON/1995/11), Portugal, 27.7.1995.
 622. Yttrande om monetär finansiering (CON/1995/8), Sverige, 10.5.1995.
 623. Yttrande om ett lagförslag avseende investeringsföretag (CON/1995/4), Irland, 30.3.1995.
 624. Yttrande om kassakrav (CON/1995/2), Österrike, 10.3.1995.
 625. Yttrande om lagförslag avseende fondbörsen (CON/1994/11), Irland, 3.1.1995.
 626. Yttrande om stadgan för Bank of Greece (CON/1994/6), Grekland, 21.9.1994.
 627. Yttrande om kassakrav (CON/1994/5), Portugal, 21.9.1994.
 628. Yttrande om växlingskontor (CON/1994/2), Nederländerna, 16.3.1994.
 629. Yttrande om Storhertigdömet Luxemburgs monetära status (CON/1994/1), Luxemburg, 12.4.1994.
 630. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language