Menu

Povezana mnenja ECB

 1. Mnenje o omejitvi gotovine pri poštnih plačilih in o ukrepih za preprečevanje pranja denarja (CON/2020/17), Belgija, 25. 5. 2020.
 2. Mnenje o spremembah zakonov o nacionalni varnosti, izrednih razmerah in mobilizaciji (CON/2020/15), Latvija, 11. 5. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mnenje o reformi centralne banke Sveriges riksbank (CON/2020/13), Švedska, 20. 4. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mnenje o obveznosti finančnih institucij, da izkažejo in poročajo, kako razporejajo zneske, vložene na varčevalnih računih (CON/2020/12), Belgija, 17. 4. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 5. Mnenje o zagotavljanju izredne likvidnostne pomoči s strani centralne banke Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Mnenje o tesnem sodelovanju med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (HNB) v okviru enotnega mehanizma nadzora ter o makrobonitetnem mandatu in orodjih HNB (CON/2020/10), Hrvaška, 25. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Mnenje o pregledu plačilnih sistemov in upravljavcev plačilnih sistemov (CON/2020/9), Ciper, 19. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mnenje o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Hrvaška, 18. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mnenje o nadzornem odboru centralne banke Eesti Pank (CON/2020/7), Estonija, 5. 2. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke De Nederlandsche Bank in uradni ustanovitvi odbora za finančno stabilnost (CON/2020/6), Nizozemska, 3. 2. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mnenje o pooblastilih centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) za nalaganje sankcij v okviru tesnega sodelovanja in o uradnem menjalnem tečaju bolgarskega leva (CON/2020/5), Bolgarija, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Mnenje o pravici upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti in postopkih prenehanja kreditnih institucij, da imajo sredstva na računu pri centralni banki Latvijas Banka (CON/2020/4), Latvija, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mnenje o sanaciji in reševanju centralnih nasprotnih strank (CON/2020/3), Nemčija, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Mnenje o zakonu o nacionalni obrambi (CON/2020/2), Estonija, 7. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Mnenje o ukrepih za omejitev makrobonitetnih tveganj pri stanovanjskih posojilih (CON/2020/1), Nemčija, 8. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/38), Španija, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o centralni banki Latvijas Banka (CON/2019/36), Latvija, 25. 10. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Mnenje o zaščiti eura pred ponarejanjem in o preverjanju pristnosti eurokovancev (CON/2019/33), Luksemburg, 23. 9. 2019.
 19. Mnenje o pravilih, ki jih morajo upoštevati finančna podjetja pri določanju politik prejemkov (CON/2019/32), Nizozemska, 5. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mnenje o dostopu do informacij javnega značaja (CON/2019/31), Nizozemska, 4. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mnenje o prodaji in nakupu kreditov (CON/2019/30), Ciper, 16. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2019/27), Slovenija, 18. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 23. Mnenje o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem lastništvu Republike Slovenije, ki so bile predmet izrednih ukrepov Banke Slovenije (CON/2019/26), Slovenija, 9. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 24. Mnenje o upravljanju in finančni neodvisnosti centralne banke Central Bank of Cyprus ter spremembah ustave v zvezi s centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Ciper, 21. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Mnenje o lastniški strukturi centralne banke Banca d’Italia in lastništvu rezerv v zlatu (CON/2019/23), Italija, 24. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mnenje o ciljih in upravljanju latvijske komisije za finančne in kapitalske trge (CON/2019/22), Latvija, 12. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Mnenje o reformi ureditve bančnega nadzora in nadzora finančnega trga (CON/2019/21), Avstrija, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20), Slovenija, 28. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 29. Mnenje o reviziji pravnega okvira, ki ureja portugalski sistem finančnega nadzora (CON/2019/19), Portugalska, 21. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Mnenje o davku na finančna sredstva bank in referenčni obrestni meri za potrošniške kreditne pogodbe (CON/2019/18), Romunija, 10. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/17), Ciper, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Mnenje o sodelovanju v enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2019/16), Bolgarija, 17. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Mnenje o lobiranju  (CON/2019/15), Češka, 11. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Mnenje o zahtevanju soglasja posojilojemalcev za prenos posojil, zavarovanih s hipoteko na stanovanjskih nepremičninah (CON/2019/14), Irska, 29. 3. 2019.
 35. Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13), Slovenija, 27. 3. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 36. Mnenje o spremembah strukture upravljanja centralne banke Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgija, 26. 3. 2019.
 37. Mnenje o izdajanju dovoljenj ponudnikom mikroposojil in njihovem nadzoru (CON/2019/7), Grčija, 15. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Mnenje o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (CON/2019/6), UL C 84, 6. 3. 2019, str. 1.Dodatne informacije
 39. Mnenje o prejemkih članov upravnega odbora in višjega vodstva centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Poljska, 30. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Mnenje o nadzoru agencij za poročanje o boniteti komitentov ter o pregledu nad plačilnimi storitvami s strani centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Mnenje o organizaciji delovanja centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij (CON/2018/57), Belgija, 14. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 42. Mnenje o spremembah ureditve odgovornosti članov upravnega odbora in zaposlenih v centralni banki Banca Naţională a României (CON/2018/56), Romunija, 11. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Mnenje o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatne informacije
 44. Mnenje o izpolnitvi priporočil iz konvergenčnega poročila s spremembo zakona o centralni banki Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/53), Bolgarija, 16. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in upravljanju kreditnih institucij (CON/2018/52), Bolgarija, 19. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Mnenje o predlogu uredbe o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (CON/2018/51), UL C 444, 10. 12. 2018, str. 11.Dodatne informacije
 47. Mnenje o okrepitvi finančnega nadzora in zaščite vlagateljev (CON/2018/50), Poljska, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Mnenje o nacionalni zakonodaji, ki se sprejema zaradi vzpostavitve tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/49), Bolgarija, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Mnenje o določitvi bistvenih storitev in izvajalcev bistvenih storitev za potrebe varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2018/47), Slovenija, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 50. Mnenje o pravnem okviru državnega urada za revizijo (CON/2018/45), Hrvaška, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Mnenje o vzpostavitvi nacionalne baze podatkov o zavarovalnih zahtevkih (CON/2018/43), Irska, 28. 9. 2018.
 52. Mnenje o prenosu upravnih podatkov za statistične namene (CON/2018/40), Nemčija, 3. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Mnenje o kritični infrastrukturi, kibernetski varnosti in kritih obveznicah (CON/2018/39), Slovaška, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Mnenje o vzajemnem izvajanju makrobonitetnih instrumentov v Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27. 7. 2018.
 55. Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditnih pogodb (CON/2018/31), Irska, 5. 7. 2018.
 56. Mnenje o raznih določbah finančnega prava (CON/2018/29), Belgija, 8. 6. 2018.
 57. Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2018/28), Francija, 7. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Mnenje o vzpostavitvi okvira za varnost omrežij in informacijskih sistemov splošnega pomena (CON/2018/27), Belgija, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Mnenje o upravnih sankcijah in kaznivih dejanjih v zvezi z dajanjem neresničnih ali zavajajočih informacij centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11. 5. 2018.
 60. Mnenje o upravljanju in finančni neodvisnosti centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Ciper, 11. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Mnenje o ugotavljanju in nadzoru kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2018/21), Slovenija, 16. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 63. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/19), UL C 255, 20. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 64. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2018/18), Češka, 9. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka in zakona o državnem revizijskem uradu (CON/2018/17), Hrvaška, 6. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Mnenje o vzpostavitvi okvira za listinjenje (CON/2018/16), Ciper, 4. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Mnenje o varnosti in zaščiti kritične infrastrukture (CON/2018/15), Belgija, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 68. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2018/12), UL C 120, 6. 4. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 69. Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Bank of Greece (CON/2018/11), Grčija, 15. 2. 2018.
 70. Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Ciper, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih za stanovanjske hipoteke (CON/2018/9), Luksemburg, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Mnenje o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz (CON/2018/8), Slovenija, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 73. Mnenje o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (CON/2018/5), Slovenija, 31. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 74. Mnenje o organizaciji centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij (CON/2018/4), Belgija, 26. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 75. Mnenje o trgu finančnih instrumentov (CON/2018/3), Slovenija, 11. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 76. Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2018/2), Grčija, 9. 1. 2018.
 77. Mnenje o prenosu funkcije fiskalnega agenta Mednarodnega denarnega sklada na centralno banko Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Mnenje o referenčnih vrednostih v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (CON/2017/52), Bolgarija, 29. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Mnenje o spremembah okvira za odločanje centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2017/51), Bolgarija, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Mnenje o določbah o plačah in pokojninah (CON/2017/49), Irska, 24. 11. 2017.
 81. Mnenje o začasni zamrznitvi obrestne mere za sredstva na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2017/45), Francija, 6. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2017/44), Ciper, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri nadzoru izobraževanja finančnih posrednikov in finančnih agentov  (CON/2017/43), Slovaška, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Mnenje o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2017/41), Slovenija, 9. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 85. Mnenje o medbančnem kliringu in poravnavah (CON/2017/37), Poljska, 20. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice, poročanju podatkov o kreditih, makrobonitetnih pooblastilih in instrumentih ter skupnih postopkih EMN (CON/2017/36), Slovaška, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Mnenje o spremembah ureditve nadzora finančnega trga (CON/2017/35), Avstrija, 25. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Mnenje o predlogu zakona o spremembi statuta centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique glede števila direktorjev v njenem upravnem odboru (CON/2017/34), Belgija, 24. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 89. Mnenje o poročanju podatkov o kreditih (CON/2017/33), Avstrija, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Mnenje o določitvi centralne banke Central Bank of Cyprus za informacijski organ in uvedbi ustrezne izjeme od zahteve po varovanju bančne tajnosti (CON/2017/32), Ciper, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Mnenje o dostopu do centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2017/28), Bolgarija, 2. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/27), Bolgarija, 11. 7. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Mnenje o zakonu o Nacionalni ustanovi za raziskave, tehnologijo in razvoj (CON/2017/26), Avstrija, 23. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Mnenje o lastništvu subjekta s posebnim namenom za izdelavo eurobankovcev (CON/2017/25), Španija, 16. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2017/24), Slovenija, 12. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 96. Mnenje o novi kategoriji dolžniških instrumentov, novem makrobonitetnem instrumentu, vzpostavitvi nove kategorije poravnalnih institucij in izključitvi pravic do pobota (CON/2017/23), Belgija, 8. 6. 2017.
 97. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), UL C 236, 21. 7. 2017, str. 2.Dodatne informacije
 98. Mnenje o makrobonitetnih ukrepih za omejitev sistemskih tveganj (CON/2017/21), Avstrija, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/20), Belgija, 30. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 100. Mnenje o komisiji za spremljanje postopkov alternativnega reševanja sporov in rezervnih skladih bančnih skladov (CON/2017/19), Španija, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Mnenje o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švedska, 18. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Mnenje o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2017/16), Slovenija, 12. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 103. Mnenje o ponujanju zavarovanja pred poplavami (CON/2017/12), Irska, 7. 4. 2017.
 104. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (CON/2017/6), UL C 132, 24. 4. 2017, str. 1.Dodatne informacije
 105. Mnenje o zagotavljanju informacij in podatkov s strani plačilnih sistemov, plačilnih shem, depotnih družb ter klirinških in poravnalnih sistemov  (CON/2017/5), Poljska, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Mnenje ECB o udeležbi Italije v več programih Mednarodnega denarnega sklada: podaljšanju novega sporazuma o izposojanju, prispevku v sklad za zmanjševanje revščine in rast ter novi dvostranski posojilni pogodbi (CON/2017/4), Italija, 22. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi s hipotekarnimi krediti na centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Ciper, 17. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Mnenje o plačilnih računih (CON/2017/2), Ciper, 15. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Mnenje o ukrepih likvidnostne podpore, previdnostni dokapitalizaciji in drugih nujnih določbah za bančni sektor (CON/2017/1), Italija, 3. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Mnenje o predlogu zakona o nadzoru obdelovalcev plačilnih transakcij (CON/2016/61), Belgija, 28. 12. 2016.
 111. Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 112. Mnenje o povračilu stroškov za delovanje centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2016/57), Bolgarija, 30. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Mnenje o predlogu zakona o ukinitvi državnega poroštva v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo (CON/2016/55), Belgija, 17. 11. 2016.
 114. Mnenje o podelitvi pooblastil centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland za ocenjevanje konkurence na trgu hipotekarnih posojil in izdajanje navodil za posojilodajalce o spremenljivih obrestnih merah (CON/2016/54), Irska, 17. 11. 2016.
 115. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Hrvaška, 28. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Mnenje o spremembi Zakona o centralni banki Latvijas Banka, s katero se zmanjšuje število članov Sveta centralne banke Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri poročanju o dajatvi od zavarovalnih premij (CON/2016/45), Slovaška, 19. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Mnenje o vlogi predstavnika organa za finančni nadzor v Nadzornem odboru ECB in o nadomestilih za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2016/42), Slovenija, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 120. Mnenje o okrožnici centralne banke Banca d’Italia o izvajanju reforme italijanskih zadružnih bank (CON/2016/41), Italija, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Mnenje o spremembah sistema obveznih rezerv (CON/2016/40), Romunija, 30. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Mnenje o izključitvi pravic do pobota v zvezi s terjatvami, mobiliziranimi kot zavarovanje pri centralni banki Evropskega sistema centralnih bank (CON/2016/37), Francija, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Mnenje o razširitvi dostopa do centralnega registra bančnih računov (CON/2016/35), Belgija, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 124. Mnenje o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2016/34), Grčija, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/33), Hrvaška, 15. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Mnenje o znižanju zakonsko določenih prejemkov zaposlenih v javnem in poljavnem sektorju (CON/2016/32), Nizozemska, 13. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2016/31), Slovenija, 8. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 128. Mnenje o notranji reviziji centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2016/30), Bolgarija, 3. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Mnenje o uredbi o integriranem podatkovnem modelu (CON/2016/29), Avstrija, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Mnenje o reševanju in prisilnem prenehanju bank (CON/2016/28), Slovenija, 3. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 131. Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem obtoku (CON/2016/25), Italija, 20. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/24), Slovenija, 18. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 133. Mnenje o predlogu sklepa Sveta o določitvi ukrepov za postopno vzpostavitev enotnega zastopanja euroobmočja v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2016/22), UL C 216, 6. 4. 2016, str. 1.Dodatne informacije
 134. Mnenje o prispevku Avstrije v sklad za ukrepanje in pomoč ob katastrofah pri Mednarodnem denarnem skladu (CON/2016/21), Avstrija, 6. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Mnenje o ureditvi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev (CON/2016/20), Francija, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2016/19), Bolgarija, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Mnenje o reformi zadružnih bank, sistemu jamstva za listinjenja nedonosnih posojil in dajanju posojil alternativnih investicijskih skladov (CON/2016/17), Italija, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Mnenje o ustanovitvi in delovanju organizacij za prenos lastništva nepremičnin (CON/2016/16), Ciper, 17. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Mnenje o pridobitvi pravnega lastništva institucije Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer s strani centralne banke Banque de France (CON/2016/14), Francija, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Mnenje o ukrepih za olajšanje nemotenega delovanja upravnega odbora in kadrovske komisije centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Ciper, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/6), Slovenija, 3. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 142. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2016/5), Ciper, 1. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Mnenje o zagotavljanju odkupa kovancev s strani avstrijske kovnice (CON/2016/4), Avstrija, 25. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/3), Grčija, 21. 1. 2016.
 145. Mnenje o nadzoru dejavnosti obdelovalcev gotovine ter nalaganju upravnih ukrepov in kazni (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Mnenje o poročanju o plačilni bilanci in čezmejnem opravljanju storitev (CON/2015/58), Avstrija, 23. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Mnenje o nekaterih spremembah institucionalnega okvira Banke Slovenije (CON/2015/57), Slovenija, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 148. Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2015/54), Češka, 9. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2015/52), Nizozemska, 26. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Mnenje o proizvodnji eurobankovcev (CON/2015/51), Portugalska, 23. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2015/50), Belgija, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 152. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter sistemih jamstva za vloge in odškodninskih shemah (CON/2015/48), Luksemburg, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Mnenje o ukrepih v zvezi z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2015/47), Avstrija, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Mnenje o registru bančnih računov (CON/2015/46), Bolgarija, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Mnenje o ureditvi družb, ki odkupujejo kredite (CON/2015/45), Ciper, 12. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Mnenje o določbah o plačah in pokojninah (CON/2015/44), Irska, 11. 11. 2015.
 157. Mnenje o reševanju kriznih razmer na finančnem trgu in posebni dajatvi za izbrane finančne institucije (CON/2015/43), Slovaška, 6. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Mnenje o institucionalnem okviru za reševanje institucij (CON/2015/42), Belgija, 4. 11. 2015.
 159. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banca d'Italia (CON/2015/41), Italija, 30. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Mnenje o sistemu zajamčenih vlog (CON/2015/40), Irska, 29. 10. 2015.
 161. Mnenje o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem (CON/2015/37), Ciper, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Mnenje o centralnem registru bančnih računov (CON/2015/36), Češka, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/35), Italija, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Mnenje o predlogu zakona o trgu finančnih instrumentov (CON/2015/34), Slovenija, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 165. Mnenje o določitvi centralne banke Lietuvos bankas kot organa za reševanje (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Mnenje o poročanju nekaterih podatkov, pomembnih za finančno stabilnost  (CON/2015/30), Avstrija, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Mnenje o obtoku bankovcev in kovancev  (CON/2015/29), Češka, 28. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Mnenje o spremembah ustavnega zakona in zakona o centralni banki Česká národní banka (CON/2015/28), Češka, 11. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Mnenje o uporabi integriranega podatkovnega modela za poročanje podatkov centralni banki Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Avstrija, 10. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/25), Grčija, 20. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Mnenje o spremembah zakona o helenskem statističnem sistemu in helenskem statističnem organu (CON/2015/24), Grčija, 15. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Mnenje o sanaciji in reševanju na finančnih trgih (CON/2015/22), Češka, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Mnenje o varstvu potrošnikov na finančnih trgih (CON/2015/21), Slovaška, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih družb (CON/2015/19), Španija, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Mnenje o pravnem okviru za sistem jamstva za vloge in reševanje na finančnih trgih (CON/2015/17), Poljska, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Mnenje o spremembah pravnega okvira, ki ureja Družbo za upravljanje terjatev bank (CON/2015/16), Slovenija, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 178. Mnenje o reformi zadružnih bank (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Mnenje o pravnem okviru za kreditne mediatorje (CON/2015/12), Portugalska, 24. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Mnenje o pravnem okviru za centralno banko Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poljska, 10. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Mnenje o neodvisnosti Banke Slovenije in članov njenih organov odločanja (CON/2015/8), Slovenija, 2. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 182. Mnenje o strategiji makrobonitetne politike (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Eesti Pank (CON/2015/6), Estonija, 9. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Mnenje o novem pravnem okviru za pripravo uradne statistike v Litvi (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska v postopkih reševanja na finančnem trgu  (CON/2015/3), Slovaška, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Mnenje o kolegiju za reševanje (CON/2015/2), Belgija, 21. 1. 2015.
 187. Mnenje o prispevku Romunije v sklad za zmanjševanje revščine in rast pri Mednarodnem denarnem skladu (CON/2014/92), Romunija, 29. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Mnenje o objavi dokumentov in uporabi pokojninskih rezerv (CON/2014/91), Avstrija, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Mnenje o razkritju informacij, če je banka v postopku reševanja ali ji je bilo odvzeto dovoljenje (CON/2014/90), Bolgarija, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Mnenje o razkritju zaupnih informacij za nacionalno parlamentarno preiskavo (CON/2014/89), Irska, 19. 12. 2014.
 191. Mnenje o zahtevah za dajanje posojil (CON/2014/88), Estonija, 17. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Mnenje o spremembah zakona o jamstvu za bančne vloge (CON/2014/86), Bolgarija, 9. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Mnenje o proizvodnji eurobankovcev s strani subjekta s posebnim namenom (CON/2014/82), Španija, 19. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Mnenje o bančni zakonodaji (CON/2014/79), Slovenija, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 195. Mnenje o določanju tehtanega povprečja donosov zveznih posojil in imenovanju zunanjega revizorja  (CON/2014/75), Avstrija, 23. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Mnenje o pravilih o navzkrižju interesov za člane organov upravljanja in vodstveni kader centralne banke Banca d’Italia (CON/2014/73), Italija, 13. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Mnenje o objavljanju efektivne obrestne mere za potrošniške kredite (CON/2014/71), Estonija, 2. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditov (CON/2014/69), Irska, 12. 9. 2014.
 199. Mnenje o izvajanju evropske direktive o sanaciji in reševanju bank (CON/2014/67), Nemčija, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev in eurokovancev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Mnenje o reševanju kreditnih in drugih institucij (CON/2014/60), Ciper, 22. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Mnenje o centralnem kreditnem registru  (CON/2014/57), Portugalska, 21. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Mnenje o pristojnosti za izdajanje kovancev (CON/2014/56), Ciper, 16. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Mnenje o pravilih, ki urejajo posvetovanje z Evropsko centralno banko (CON/2014/54), Slovaška, 10. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Mnenje o dovoljenju za plačilne sisteme (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
 206. Mnenje o starostni meji in mandatu guvernerja in namestnikov guvernerja centralne banke Banque de France (CON/2014/51), Francija, 8. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Mnenje o zahtevah za statistično poročanje na področju statistike plačil (CON/2014/47), Poljska, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Mnenje o odboru za sistemska tveganja (CON/2014/46), Luksemburg, 26. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Mnenje o nebančnih finančnih institucijah, ki dajejo posojila potrošnikom (CON/2014/45), Bolgarija, 24. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Mnenje o ukrepih v zvezi z uredbo o EMN (CON/2014/43), Avstrija, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Mnenje o organizaciji, nadzoru in solventnosti kreditnih institucij (CON/2014/40), Španija, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Mnenje o prejemkih zaposlenih in članov organov odločanja centralne banke Banca d’Italia ter o obdavčitvi njenih prevrednotenih delnic (CON/2014/38), Italija, 26. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Mnenje o omejitvah v zvezi s pokojninami (CON/2014/35), Avstrija, 19. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Mnenje o pravnem okviru za kreditne institucije in finančna podjetja (CON/2014/34), Portugalska, 16. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Mnenje o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov poravnave vrednostnih papirjev (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Mnenje o reševanju kriz na finančnih trgih (CON/2014/31), Finska, 2. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Mnenje o javnih financah (CON/2014/30), Litva, 30. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Mnenje o pravnem okviru za dokapitalizacijo kreditnih institucij v Grčiji prek helenskega sklada za finančno stabilnost (CON/2014/29), Grčija, 29. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Mnenje o spremljanju uporabe bonitetnih ocen s strani udeležencev na trgu (CON/2014/28), Litva, 22. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Mnenje o upravljavcih menjalnic (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Mnenje o poslih v zvezi z državnimi vrednostnimi papirji (CON/2014/26), Romunija, 14. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Mnenje o neodvisnosti Banke Slovenije (CON/2014/25), Slovenija, 11. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 223. Mnenje o kriznem upravljanju (CON/2014/24), Litva, 2. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Mnenje o merjenju kreditnega in deželnega tveganja bančnih skupin (CON/2014/23), Avstrija, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Mnenje o pravilih glede navzkrižja interesov za visoke uradnike centralne banke Banco de España (CON/2014/22), Španija, 20. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Mnenje o finančnem nadzoru, makrobonitetnem nadzoru in pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov (CON/2014/21), Estonija, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Mnenje o pregledu nad kreditnimi plačili in direktnimi obremenitvami v eurih (CON/2014/20), Romunija, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italija, 21. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom (CON/2014/18), Poljska, 18. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Mnenje o statusu in nadzoru kreditnih institucij (CON/2014/17), Belgija, 14. 2. 2014.
 231. Mnenje o makrobonitetnem mandatu in instrumentih centralne banke Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgija, 13. 2. 2014.
 232. Mnenje o uvedbi eura v Litvi (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Mnenje o računih nematerializiranih vrednostnih papirjev, denominiranih v tuji valuti (CON/2014/13), Belgija, 12. 2. 2014.
 234. Mnenje o znižanju statutarnih prejemkov visokih uradnikov v javnem in poljavnem sektorju (CON/2014/12), Nizozemska, 10. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Mnenje o posredovanju podatkov, ki so potrebni za opredelitev denarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Mnenje o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Madžarska, 31. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Mnenje o prejemkih javnih uslužbencev med bolniško odsotnostjo (CON/2014/7), Irska, 28. 1. 2014.
 238. Mnenje o javnosti premoženja funkcionarjev  (CON/2014/5), Slovenija, 20. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 239. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2014/1), UL C 244, 26. 7. 2014, str. 3.
 240. Mnenje o povečanju kapitala centralne banke Banca d’Italia (CON/2013/96), Italija, 27. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Mnenje o kritih obveznicah (CON/2013/94), Romunija, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Mnenje o kreditnem registru (CON/2013/93), Latvija, 19. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Mnenje o omejevanju javne porabe, kar zadeva centralno banko Banca d’Italia (CON/2013/92), Italija, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Mnenje o javnih financah v Estoniji (CON/2013/91), Estonija, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Mnenje o javnih financah v Luksemburgu (CON/2013/90), Luksemburg, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/87), Portugalska, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank  (CON/2013/86), Slovenija, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 248. Mnenje o pravnem statusu sredstev centralne banke Lietuvos bankas in obsegu javne revizije njenega poslovanja (CON/2013/85), Litva, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Mnenje o plačilnih sredstvih in plačilnih sistemih (CON/2013/84), Francija, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Mnenje o bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in makrobonitetnem nadzoru (CON/2013/82), Finska, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Mnenje o izdajanju dovoljenj zadružnim kreditnim institucijam ter njihovem urejanju in nadzoru (CON/2013/81), Ciper, 26. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Mnenje o ukrepih za stabilizacijo in skladu za zajamčene vloge (CON/2013/80), Romunija, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Mnenje o spremembah pooblastil za odločanje v centralni banki Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Ciper, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Mnenje o prenosu upravljanja državnih nepremičnin na centralno banko Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Romunija, 29. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Mnenje o ukrepih za reorganizacijo bank (CON/2013/73), Slovenija, 15. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 256. Mnenje o madžarskem okviru integriranega nadzora (CON/2013/71), Madžarska, 7. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Mnenje o ustanovitvi Odbora za finančno stabilnost in makrobonitetnem mandatu nacionalnih organov (CON/2013/70), Slovenija, 18. 9. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 258. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13. 9. 2013.
 259. Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (CON/2013/67), Slovenija, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 260. Mnenje o ravnanju z eurobankovci in eurokovanci ter njihovem ponovnem dajanju v obtok  (CON/2013/65), Latvija, 21. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Mnenje o načelih in postopku pri zamenjavi bankovcev in kovancev (CON/2013/64), Poljska, 20. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Mnenje o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike s strani Banke Slovenije (CON/2013/62), Slovenija, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 264. Mnenje o avtonomiji centralne banke Banco de España v zadevah, ki se nanašajo na zaposlene, in prenehanju mandata guvernerja (CON/2013/61), Španija, 16. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Mnenje o zagotavljanju premoženja za zavarovanje centralni banki Danmarks Nationalbank prek samodejnega zavarovanja (CON/2013/60), Danska, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Mnenje o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (CON/2013/59), Belgija, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 267. Mnenje o registru računovodskih izkazov (CON/2013/58), Slovaška, 7. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Mnenje o posebni likvidaciji kreditnih institucij (CON/2013/57), Grčija, 6. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Mnenje o novem madžarskem okviru integriranega nadzora (CON/2013/56), Madžarska, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Mnenje o ukrepih za spodbujanje dajanja dolgoročnih posojil (CON/2013/55), Belgija, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 271. Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad nacionalnim finančnim sistemom  (CON/2013/54), Ciper, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Mnenje o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges riksbank (CON/2013/53), Švedska, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Mnenje o hranilnicah in bančnih skladih (CON/2013/52), Španija, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Mnenje o nadzoru zadružnih kreditnih institucij (CON/2013/51), Ciper, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Mnenje o ukrepih za stabilizacijo (CON/2013/50), Romunija, 12. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Mnenje o reformah glede prejemkov in pokojnin (CON/2013/46), Irska, 28. 6. 2013.
 277. Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Lietuvos bankas (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Mnenje o ravnanju z eurobankovci, ki so bili nevtralizirani s protiropnimi napravami (CON/2013/43), Belgija, 12. 6. 2013.
 279. Mnenje o načrtih sanacije in reševanja (CON/2013/42), Belgija, 10. 6. 2013.
 280. Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Ciper, 5. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Mnenje o novih nadzornih nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Madžarska, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad nacionalnim finančnim sistemom (CON/2013/39), Romunija, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Mnenje o varstvu hipotekarnih dolžnikov (CON/2013/33), Španija, 22. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Mnenje o krepitvi institucionalne vloge in neodvisnosti centralne banke Banca Naţională a României (CON/2013/31), Romunija, 7. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Mnenje o makrobonitetni politiki (CON/2013/30), Malta, 30. 4. 2013.
 286. Mnenje o registru potrošniških kreditov (CON/2013/29), Francija, 26. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Mnenje o kriznem načrtovanju in zgodnjem posredovanju v zvezi s kreditnimi institucijami (CON/2013/26), Avstrija, 11. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Mnenje o poročanju v zvezi s plačilno bilanco (CON/2013/22), Avstrija, 25. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (CON/2013/21), Slovenija, 22. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 290. Mnenje o mirujočih depozitnih računih pri kreditnih institucijah (CON/2013/20), Grčija, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/19), Portugalska, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Mnenje o prispevkih centralne banke Oesterreichische Nationalbank v sklad za zmanjševanje revščine in rast pri Mednarodnem denarnem skladu in o dvostranski posojilni pogodbi med Mednarodnim denarnim skladom in centralno banko Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Avstrija, 4. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Mnenje o razdelitvi dobička centralne banke Bank of Greece  (CON/2013/15), Grčija, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Mnenje o okviru za reševanje kreditnih in drugih institucij (CON/2013/10), Ciper, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Mnenje o novih pristojnostih centralne banke Banca Naţională a României v zvezi z državnimi vrednostnimi papirji in zamenjavami kreditnega tveganja državnih vrednostnih papirjev (CON/2013/6), Romunija, 29. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2013/5), Poljska, 14. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije (CON/2013/4), UL C 96, 4. 4. 2013, str. 18.
 298. Mnenje o zgodnjem posredovanju, prestrukturiranju in reševanju kreditnih institucij (CON/2013/3), Španija, 9. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Mnenje o novih ukrepih glede kreditnega registra na Irskem (CON/2012/111), Irska, 21. 12. 2012.
 300. Mnenje o družbah za upravljanje (CON/2012/108), Španija, 14. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Mnenje o bančništvu in finančni stabilnosti (CON/2012/106), Francija, 12. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Mnenje o izvedbi Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji  (CON/2012/105), Litva, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Mnenje o plačilih zaposlenim v centralni banki Banco de Portugal in o proračunu (CON/2012/86), Portugalska, 9. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Mnenje o omejitvah pri gotovinskih plačilih (CON/2012/83), Slovaška, 31. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Mnenje o preverjanju gotovine (CON/2012/82), Nemčija, 30. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Mnenje o razdelitvi dobička med centralno banko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique in belgijsko državo  (CON/2012/81), Belgija, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 307. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Latvijas Banka (CON/2012/80), Latvija, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Mnenje o fiskalnih pravilih ter o vodenju bančnih računov in opravljanju plačil proračunskih organizacij  (CON/2012/79), Bolgarija, 24. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Mnenje o prostem dostopu do informacij (CON/2012/76), Irska, 19. 10. 2012.
 310. Mnenje o pripravah in spremembah zakonodaje, potrebnih za uvedbo eura (CON/2012/73), Latvija, 2. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Mnenje o konsolidiranem pravnem okviru za plačilne storitve (CON/2012/72), Poljska, 21. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Mnenje o krepitvi stabilnosti bank (CON/2012/71), Slovenija, 19. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 313. Mnenje o povečanju kapitala centralne banke Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Luksemburg, 7. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2012/68), Irska, 4. 9. 2012.
 315. Mnenje o zahtevah za poročanje o transakcijah pri čezmejnih storitvah (CON/2012/67), Avstrija, 24. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Mnenje o zahtevah za poročanje o zunanji trgovini  (CON/2012/66), Nemčija, 16. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Mnenje o povečanju kvote Avstrije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2012/65), Avstrija, 13. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Mnenje o dokapitalizaciji banke Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italija, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Mnenje o stabilizacijski proračunski politiki in odprtju računa protikriznih rezerv zakladnice pri centralni banki Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litva, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Mnenje o reformi nadzora dejavnosti zavarovanj in pokojninskih zavarovanj (CON/2012/61), Italija, 30. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Mnenje o davku na finančne transakcije (CON/2012/59), Madžarska, 24. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Mnenje o novih ukrepih za krepitev nadzora in izvrševanja v finančnih predpisih (CON/2012/52), Irska, 16. 7. 2012.
 323. Mnenje o zakonih o centralni banki Central Bank of Cyprus iz let 2002 do 2007 (CON/2012/51), Ciper, 11. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Mnenje o dokapitalizaciji Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Ciper, 2. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Mnenje o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Madžarska, 28. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Mnenje o dokapitalizaciji bank (CON/2012/48), Slovenija, 21. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 327. Mnenje o preprečevanju zamud pri plačilih (CON/2012/47), Slovenija, 18. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 328. Mnenje o reorganizaciji in prodaji nepremičninskih sredstev v finančnem sektorju (CON/2012/46), Španija, 5. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Mnenje o povečanju kvote Madžarske v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2012/45), Madžarska, 1. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Mnenje o zakonu o centralni banki Česká národní banka (CON/2012/44), Češka, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Mnenje o zakonu o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Madžarska, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Mnenje o okviru za dokapitalizacijo in sanacijo kreditnih institucij v Grčiji  (CON/2012/39), Grčija, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Mnenje o operativnih stroških, povezanih z nadzorom (CON/2012/35), Belgija, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 334. Mnenje o statutu centralne banke Bank of Greece (CON/2012/31), Grčija, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Mnenje o državnem skladu za zagotovitev stabilnosti državnega pokojninskega sistema (CON/2012/29), Bolgarija, 13. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Mnenje o belgijskih kritih obveznicah in ukrepih za olajšanje mobilizacije bančnih posojil  (CON/2012/28), Belgija, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 337. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Madžarska, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Mnenje o dokapitalizaciji in sanaciji kreditnih institucij v Grčiji (CON/2012/25), Grčija, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Mnenje o izvedbenih ukrepih v zvezi z dokapitalizacijo (CON/2012/23), Portugalska, 30. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2012/22), Slovenija, 28. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 341. Mnenje o sodelovanju Italije v programih Mednarodnega denarnega sklada v odgovor na finančno krizo (CON/2012/20), Italija, 16. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Mnenje o imenovanju članov sveta centralne banke Latvijas Banka (CON/2012/19), Latvija, 15. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Mnenje o pogojih vrednostnih papirjev, ki jih je izdala ali zanje jamči grška država (CON/2012/12), Grčija, 17. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Mnenje o reorganizaciji španskega finančnega sektorja (CON/2012/11), Španija, 15. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Mnenje o upravljanju z likvidnostjo na računih zakladnice pri centralni banki Banca d’Italia in o izbiranju nasprotnih strank za s tem povezane posle (CON/2012/9), Italija, 13. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Mnenje o sistemu za spremljanje transakcij z nematerializiranimi vrednostnimi papirji (CON/2012/8), Grčija, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Mnenje o pokojninski reformi v javnem sektorju (CON/2012/6), Irska, 26. 1. 2012.
 348. Mnenje o plačah javnih uslužbencev (CON/2012/1), Ciper, 4. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Mnenje o spremembah grške ureditve saniranja kreditnih institucij (CON/2011/107), Grčija, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Mnenje o neodvisnosti centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Madžarska, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Mnenje o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Madžarska, 14. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Mnenje o ustanovitvi in financiranju sklada za sanacijo ter o spremenjenem izračunu prispevkov v sistem zajamčenih vlog (CON/2011/103), Belgija, 12. 12. 2011.
 353. Mnenje o plačilu povečanja kvote Romunije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2011/102), Romunija, 9. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Mnenje o zakonodaji o trgih vrednostnih papirjev (CON/2011/101), Finska, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Mnenje o revidiranih spremembah pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litva, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Mnenje o zakonodaji, ki ureja financiranje centralnega registra številk bančnih računov (CON/2011/98), Belgija, 7. 12. 2011.
 357. Mnenje o zastopstvu in plačilu kvote v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2011/97), Estonija, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Mnenje o fiskalni odgovornosti (CON/2011/96), Slovaška, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Mnenje o spremembah pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litva, 10. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Mnenje o vplačilu povečanja kvote Portugalske v Mednarodnem denarnem skladu s strani centralne banke Banco de Portugal (CON/2011/89), Portugalska, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Mnenje o sanacijskih ukrepih za kreditne institucije  (CON/2011/84), Irska, 21. 10. 2011.
 362. Mnenje o zgodnjih intervencijskih ukrepih ter spremembah ureditve saniranja in prenehanja kreditnih in finančnih institucij, ki so pod nadzorom centralne banke Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalska, 19. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Mnenje o registru računovodskih izkazov (CON/2011/80), Slovaška, 14. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Mnjene o sankcijah v zvezi z zaščito eura pred ponarejanjem (CON/2011/78), Slovenija, 7. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 365. Mnenje o reformi sistema zajamčenih vlog (CON/2011/76), Nizozemska, 4. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Mnenje o statistiki, o medbančnem denarnem trgu in trgu državnih obveznic, ki ju upravlja Banca Naţională a României, ter o sistemu deviznih in obveznih rezerv (CON/2011/73), Romunija, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Mnenje o dovoljenju za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke  (CON/2011/70), Slovenija, 9. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 368. Mnenje o novih ukrepih za krepitev nadzora in izvrševanja v finančnih predpisih (CON/2011/69), Irska, 9. 9. 2011.
 369. Mnenje o ratifikaciji spremembe statuta Mednarodnega denarnega sklada s strani Italije in o povečanju kvote (CON/2011/68), Italija, 7. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Mnenje o zahtevah po odgovornem dajanju posojil za kreditne institucije (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2011/64), Belgija, 18. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 372. Mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (CON/2011/61), Slovenija, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 373. Mnenje o kriznih intervencijskih ukrepih za finančne institucije v težavah  (CON/2011/60), Nizozemska, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Mnenje o harmonizaciji zakonodaje v zvezi s sistemom TARGET2-Securities in o pooblastilu Banke Slovenije za izrekanje sankcij v zvezi z investicijskimi storitvami (CON/2011/55), Slovenija, 30. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 375. Mnenje o čezmejnih transakcijah (CON/2011/54), Španija, 28. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Mnenje o madžarskem državnem revizijskem uradu v zvezi z revizijo centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Madžarska, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Mnenje o obveznosti izmenjave informacij in sodelovanja med nacionalnimi nadzornimi organi (CON/2011/52), Bolgarija, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Mnenje o kapitalski in upravljavski strukturi centralnega depozitarja (CON/2011/50), Bolgarija, 20. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska v zvezi s finančnim nadzorom in potrošniškimi krediti (CON/2011/49), Slovaška, 10. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Mnenje o novi zakonodaji o kreditnem registru (CON/2011/47), Latvija, 3. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Mnenje o reformi nadzora nad finančnim trgom v Litvi (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Mnenje o raznih spremembah zakona o centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 383. Mnenje o spremembah ureditve registra finančnega premoženja (CON/2011/40), Slovenija, 27. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 384. Mnenje o sanacijskih ukrepih za kreditne institucije (CON/2011/39), Irska, 26. 4. 2011.
 385. Mnenje o spremembah strukture upravljanja v centralni banki Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Avstrija, 20. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Mnenje o krepitvi upravljanja centralne banke De Nederlandsche Bank in organa za finančne trge (CON/2011/37), Nizozemska, 18. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Mnenje o spremembah statuta Banke Grčije (CON/2011/36), Grčija, 14. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Mnenje o pravnem okviru za sklad za posojila in konsignacijo ter o spremembah sheme ze krepitev likvidnosti grškega gospodarstva po mednarodni finančni krizi (CON/2011/34), Grčija, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Mnenje o predlogu ustave v zvezi s centralno banko Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Madžarska, 12. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Mnenje o financiranju centralnega registra številk bančnih računov (CON/2011/30), Belgija, 6. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 391. Mnenje o odpravi naloge centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, da deluje kot centralni depozitar za protestne listine (CON/2011/28), Belgija, 25. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 392. Mnenje o preprečevanju zamud pri plačilih (CON/2011/25), Slovenija, 18. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 393. Mnenje o osnutku sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (CON/2011/24), UL C 140, 11. 5. 2011, str. 8.Dodatne informacije
 394. Mnenje o plačilnih storitvah  (CON/2011/23), Poljska, 15. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Mnenje o centralnem registru korporativnih kreditov (CON/2011/20), Belgija, 8. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 396. Mnenje o ponovnem dajanju eurobankovcev v obtok (CON/2011/19), Francija, 7. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Mnenje o spremembah zakonodaje o skladu za zajamčene vloge (CON/2011/15), Romunija, 25. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Mnenje o reformi gospodarskega upravljanja v Evropski uniji  (CON/2011/13), UL C 150, 20. 5. 2011, str. 1.
 399. Mnenje o vključitvi kreditnih zadrug v podporo državne zakladnice za finančne institucije (CON/2011/11), Poljska, 16. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Mnenje o sodelovanju Italije v programih Mednarodnega denarnega sklada v odgovor na finančno krizo (CON/2011/10), Italija, 14. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Mnenje o spremembah poljske ustave zaradi sprejetja eura (CON/2011/9), Poljska, 14. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Mnenje o izvajanju načel za razvoj strukture finančnega nadzora v Belgiji  (CON/2011/5), Belgija, 28. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 403. Mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (CON/2011/3), Slovenija, 26. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 404. Mnenje o madžarskem organu za finančni nadzor in o zakonodajnih pooblastilih njegovega predsednika (CON/2010/94), Madžarska, 21. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Mnenje o stabilizaciji kreditnih institucij v izrednih razmerah (CON/2010/92), Irska, 17. 12. 2010.
 406. Mnenje o imenovanju in razrešitvi članov denarnega sveta ter o prejemkih članov nadzornega odbora centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Madžarska, 13. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (CON/2010/90), Malta, 13. 12. 2010.
 408. Mnenje o nekaterih novih določbah o gotovinskem obtoku (CON/2010/89), Slovaška, 9. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Mnenje o povečanju kapitala in zakonskih rezerv centralne banke Banque de France (CON/2010/88), Francija, 9. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Mnenje o ratifikaciji ali izvajanju Sporazuma o poštnoplačilnih storitvah (CON/2010/85), 1. 12. 2010.
 411. Mnenje o prestrukturiranju bank (CON/2010/83), Nemčija, 19. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Mnenje o prejemkih zaposlenih v centralni banki Banco de Portugal in o proračunu (CON/2010/80), Portugalska, 12. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Mnenje o spremembah ustave in zakona o zakonodaji v zvezi z zakonodajnimi pooblastili centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Madžarska, 3. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Mnenje ECB o povečanju zneska v novih poslih najemanja posojil Mednarodnega denarnega sklada (CON/2010/74), Avstrija, 18. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Mnenje o zakonodajnem okviru, ki kreditnim institucijam dovoljuje, da izdajajo krite obveznice (CON/2010/73), Ciper, 14. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Mnenje o spremembah pravnega okvira za delovanje banke Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Poljska, 9. 9. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Mnenje o dodatnih ukrepih za ponovno uravnoteženje proračuna (CON/2010/69), Romunija, 26. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Mnenje o spremembah zakonodaje o uradni statistiki (CON/2010/66), Romunija, 9. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Mnenje o spremembah pravnega okvira za sistem zajamčenih vlog  (CON/2010/64), Poljska, 6. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Mnenje o karierah javnih uslužbencev v centralni banki Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Nemčija, 29. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Mnenje o omejevanju javne porabe, kar zadeva centralno banko Banca d’Italia (CON/2010/58), Italija, 26. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Mnenje o prenosu nalog nadzora skrbnega in varnega poslovanja na avstrijski organ za finančni trg (CON/2010/57), Avstrija, 16. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Mnenje o spremembi zakona o centralni banki Magyar Nemzeti Bank, ki uvaja znižanje plač (CON/2010/56), Madžarska, 12. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Mnenje o prejemkih zaposlenih v centralni banki Banca Naţională a României (CON/2010/51), Romunija, 1. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Mnenje o pravici centralne banke Sveriges Riksbank, da zbira informacije od švedskih izdajateljev vrednostnih papirjev (CON/2010/49), Švedska, 17. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Mnenje o prestrukturiranju centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irska, 17. 6. 2010.
 427. Mnenje o spremembah zakona o kritih obveznicah (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Nemčija, 14. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Mnenje o spremembah več določb Zakona o bančništvu (CON/2010/46), Slovenija, 1. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 429. Mnenje o nekaterih določbah v zvezi s centralno banko Banque de France (CON/2010/44), Francija, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Mnenje o statistiki, čezmejnih prenosih gotovine in pristojnostih centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2010/43), Bolgarija, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Mnenje o pravnem statusu sredstev centralne banke Lietuvos bankas, trajanju mandata in prejemkih članov njenega sveta, imuniteti deviznih rezerv tujih centralnih bank in letnih računovodskih izkazih centralne banke Lietuvos bankas  (CON/2010/42), Litva, 18. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Mnenje o dvostranskem posojilu med Mednarodnim denarnim skladom in centralno banko Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Avstrija, 14. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Mnenje o prenosu pravic in obveznosti v zvezi z izdajanjem, distribucijo in odkupovanjem instrumentov javnega dolga (CON/2010/39), Ciper, 14. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Mnenje o spremembi pravil, ki zagotavljajo nepretrgano zasedenost funkcije predsednika centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Poljska, 7. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Mnenje o dodatnih ukrepih za finančno stabilnost v Estoniji (CON/2010/35), Estonija, 26. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Mnenje o nadzoru zasebnih zavarovanj, ustanovitvi jamstvenega sklada za zasebna življenjska zavarovanja in drugih določbah (CON/2010/33), Grčija, 23. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Mnenje o spremembi pravil o rezervacijah centralne banke Narodowy Bank Polski za tečajno tveganje (CON/2010/32), Poljska, 21. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Mnenje o spremembi zakona o kreditnih institucijah in finančnih podjetjih, ki uvaja dodatne ukrepe za stabilizacijo finančnega trga (CON/2010/31), Madžarska, 13. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Mnenje o prestrukturiranju centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Irska, 7. 4. 2010.
 440. Mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem  (CON/2010/28), UL C 103, 22. 4. 2010, str. 1.Dodatne informacije
 441. Mnenje o novem pravnem okviru v zvezi z integriteto in preprečevanjem korupcije z vidika njegove uporabe za Banko Slovenije in njene organe odločanja (CON/2010/27), Slovenija, 29. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 442. Mnenje o neodvisnosti, zaupnosti in prepovedi denarnega financiranja (CON/2010/25), Bolgarija, 25. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Mnenje o spremembi zakona o centralni banki Danmarks Nationalbank glede pooblastil za zbiranje informacij za pripravo statističnih podatkov (CON/2010/24), Danska, 19. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Mnenje o prispevku Avstrije v sklad za zmanjševanje revščine in rast pri MDS (CON/2010/22), Avstrija, 12. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Mnenje o spremembah pravnega okvira za povečanje likvidnosti v gospodarstvu v odziv na vpliv mednarodne finančne krize (CON/2010/21), Grčija, 8. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Eesti Pank in njenega statuta (CON/2010/20), Estonija, 5. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Mnenje o uvedbi odprte ponudbe sedemdnevnega depozita (CON/2010/18), Latvija, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Mnenje o ustanovitvi helenskega statističnega sistema in neodvisnega statističnega organa  (CON/2010/17), Grčija, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Mnenje o dvostranskem poslu najemanja posojil med Irsko in Mednarodnim denarnim skladom  (CON/2010/15), Irska, 9. 2. 2010.
 450. Mnenje o nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank v zvezi s članstvom Madžarske v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2010/13), Madžarska, 27. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Mnenje o postopku posebne uprave, ki ga sproži centralna banka Banca Naţională a României za kreditne institucije v težavah (CON/2010/12), Romunija, 27. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Mnenje o nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank, strukturi in pravnem statusu madžarskega organa za finančni nadzor in ustanovitvi Sveta za finančno stabilnost (CON/2010/10), Madžarska, 18. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Mnenje o sanacijskih ukrepih za podjetja v bančnem in finančnem sektorju, o nadzoru finančnega sektorja in finančnih storitev ter o statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgija, 11. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 454. Mnenje o združitvi organov za izdajo dovoljenj in nadzor v bančništvu in v zavarovalništvu (CON/2010/4), Francija, 8. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Mnenje o nekaterih ukrepih glede bančne in finančne regulative  (CON/2010/3), Francija, 7. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Mnenje o pristojnostih Banke Slovenije v zvezi s članstvom Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2009/100), Slovenija, 15. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 457. Mnenje o unovčenju zavarovanja, zagotovljenega centralni banki Banco de España, drugim nacionalnim centralnim bankam držav članic ali Evropski centralni banki pri izvajanju njihovih nalog (CON/2009/96), Španija, 16. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za nekatere obveznosti kreditnih institucij (CON/2009/92), Irska, 9. 11. 2009.
 459. Mnenje o vrstnem redu zastavne pravice centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), Belgija, 4. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 460. Mnenje o sestavi sveta centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland in članstvu v irskem regulativnem organu za finančne storitve (Irish Financial Services Regulatory Authority) (CON/2009/89), Irska, 4. 11. 2009.
 461. Mnenje o podaljšanju roka za predložitev nekaterih bankovcev v zamenjavo (CON/2009/87), Madžarska, 29. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Mnenje o neodvisnosti centralne banke Národná banka Slovenska  (CON/2009/85), Slovaška, 27. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Mnenje o delitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litva, 23. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Mnenje o vključenosti centralne banke De Nederlandsche Bank v denarnem sistemu otokov Bonaire, Sint Eustatius in Saba (CON/2009/80), Nizozemska, 9. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Mnenje o izdajanju posebnih državnih obveznic za kreditne institucije (CON/2009/78), Ciper, 1. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Mnenje o javni reviziji centralne banke Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litva, 29. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Mnenje o postopku imenovanja guvernerja centralne banke Banque de France (CON/2009/74), Francija, 24. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Mnenje o nadzornih nalogah centralne banke Česká národní banka v zvezi s potrošniškimi krediti (CON/2009/71), Češka, 14. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Mnenje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v zvezi s centralno banko Banco de España (CON/2009/70), Španija, 14. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Mnenje o obrestovanju na računu razpoložljivih sredstev zakladnice pri centralni banki Banca d'Italia (CON/2009/69), Italija, 1. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Mnenje o ustanovitvi nacionalne agencije za upravljanje s premoženjem (National Asset Management Agency) (CON/2009/68), Irska, 31. 8. 2009.
 472. Mnenje o razširitvi pooblastila centralne banke Narodowy Bank Polski za trgovanje z vrednostnimi papirji (CON/2009/67), Poljska, 20. 8. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Mnenje o javnosti premoženja funkcionarjev (CON/2009/64), Slovenija, 27. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 474. Mnenje o spremenjenem predlogu pravnega predpisa o obdavčitvi rezerv centralne banke Banca d'Italia v zlatu (CON/2009/63), Italija, 24. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Mnenje o prestrukturiranju bank in okrepitvi lastnih sredstev kreditnih institucij (CON/2009/62), Španija, 22. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Mnenje o postopku za spremembo uradnega menjalnega tečaja za litas (CON/2009/61), Litva, 20. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Mnenje o pravnem okviru za zadružne kreditno-hranilne službe (CON/2009/60), Poljska, 16. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Mnenje o obdavčitvi rezerv centralne banke Banca d'Italia v zlatu (CON/2009/59), Italija, 14. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Mnenje o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem (CON/2009/57), Ciper, 26. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Mnenje o spremembah ukrepov finančne pomoči za kreditne institucije (CON/2009/56), Irska, 25. 6. 2009.
 481. Mnenje o spremembah pravil o centralni depotni družbi (CON/2009/55), Poljska, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Mnenje o razdelitvi dobička centralne banke Latvijas Banka (CON/2009/53), Latvija, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Mnenje o ukrepih za povečanje učinkovitosti sistema zajamčenih vlog (CON/2009/51), Romunija, 5. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Mnenje o okrepitvi pooblastil centralne banke Banca Naţională a României za sanacijske ukrepe v zvezi s kreditnimi institucijami v težavah (CON/2009/48), Romunija, 27. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Mnenje o ukrepih glede prejemkov v javnem sektorju z vidika neodvisnosti centralnih bank (CON/2009/47), Latvija, 18. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Mnenje o razširitvi vloge pregleda nad delovanjem, ki jo opravlja centralna banka Banque Centrale du Luxembourg, s predlogom zakona o plačilnih storitvah, institucijah za izdajo elektronskega denarja in dokončnosti poravnave v plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo vrednostnih papirjev (CON/2009/46), Luksemburg, 14. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Mnenje o pravnih razmerjih, ki veljajo za uslužbence centralne banke Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Nemčija, 11. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Mnenje o uskladitvi pravnega okvira centralne banke Magyar Nemzeti Bank z novimi administrativnimi pravili (CON/2009/44), Madžarska, 8. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Mnenje o organizaciji in delovanju uradne statistike v Romuniji (CON/2009/42), Romunija, 4. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Mnenje o vplačilu povečanja kvote Portugalske v Mednarodnem denarnem skladu s strani centralne banke Banco de Portugal (CON/2009/41), Portugalska, 29. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Mnenje o nadzoru centralne banke Lietuvos bankas nad plačilnimi institucijami (CON/2009/40), Litva, 24. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Mnenje o plačilu predlaganega povečanja kvote Španije v MDS s strani centralne banke Banco de España (CON/2009/35), Španija, 16. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Mnenje o povečanju kvote Italije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2009/33), Italija, 3. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Mnenje o spremembi pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas v povezavi s finančnimi pretresi (CON/2009/26), Litva, 24. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Mnenje o upravljanju računa razpoložljivih sredstev zakladnice pri centralni banki Banca d'Italia (CON/2009/23), Italija, 17. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Mnenje o zakonodaji, ki ministru za finance omogoča, da Nacionalnemu skladu za pokojninske rezerve (National Pensions Reserve Fund) da navodilo, naj nalaga v finančne institucije v okviru dokapitalizacije bank (CON/2009/16), Irska, 25. 2. 2009.
 497. Mnenje o ukrepih finančne podpore v zvezi s plačili javnim uslužbencem (CON/2009/15), Irska, 24. 2. 2009.
 498. Mnenje o dodatnih merilih primernosti za člane sveta centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in nadaljnja pravila za predložitev informacij v tej zvezi (CON/2009/13), Bolgarija, 16. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Mnenje o vlogi centralne banke Banque centrale du Luxembourg pri pripravi nekaterih statističnih podatkov (CON/2009/7), Luksemburg, 27. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Mnenje o plačilu predlaganega povečanja kvote Avstrije v MDS s strani centralne banke Oesterreichische Nationalbank  (CON/2009/5), Avstrija, 22. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Mnenje o spremembah pravil o razdelitvi prihodkov centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique in dodelitvi njenega dobička belgijski državi (CON/2009/4), Belgija, 16. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 502. Mnenje o spremembah Zakona o plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji  (CON/2008/87), Španija, 12. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Mnenje o posodobitvi pravnega okvira za finančne instrumente (CON/2008/85), Francija, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Mnenje o uskladitvi statuta centralne banke Magyar Nemzeti Bank s pravom Skupnosti (CON/2008/83), Madžarska, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Mnenje o plačilu dobička centralne banke Banco de España državni zakladnici  (CON/2008/82), Španija, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Mnenje o zagotavljanju podpore državne zakladnice finančnim institucijam (CON/2008/80), Poljska, 28. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Mnenje o vlogi centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) v zvezi s plačilnimi institucijami in upravljavci plačilnih sistemov ter pregledom nad delovanjem plačilnih in poravnalnih sistemov (CON/2008/78), Bolgarija, 26. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Mnenje o državnih poroštvih in drugih ukrepih za ohranjanje stabilnosti finančnega sistema  (CON/2008/76), Slovenija, 25. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 509. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) v pripravah za uvedbo eura (CON/2008/73), Bolgarija, 21. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Mnenje o uporabi deviznih rezerv za turizem (CON/2008/72), Romunija, 19. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Mnenje o vzpostavitvi registra finančnih institucij, ki ga bo vodila centralna banka Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2008/71), Bolgarija, 18. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Mnenje o razširitvi obsega sistema zajamčenih vlog (CON/2008/69), Irska, 17. 11. 2008.
 513. Mnenje o zahtevah za izdajanje državnih jamstev (CON/2008/67), Španija, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Mnenje o ukrepih za izvajanje jamstva za stabilnost kreditnega sistema (CON/2008/65), Italija, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Mnenje o upravljanju z informacijami o izdajateljih v kontekstu dematerializacije njihovih vrednostnih papirjev (CON/2008/64), Belgija, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 516. Mnenje o novem sklepu o Odboru evropskih bančnih nadzornikov  (CON/2008/63), UL C 45, 24. 2. 2009, str. 1.
 517. Mnenje o zaščiti vlog in določenih produktov življenjskega zavarovanja (CON/2008/61), Belgija, 28. 10. 2008.
 518. Mnenje o delovanju sklada za pridobivanje finančnih sredstev (CON/2008/60), Španija, 27. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Mnenje o ukrepih za zagotovitev stabilnosti bančnega sistema (CON/2008/58), Italija, 23. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Mnenje o ustanovitvi sklada za stabilizacijo finančnega trga in drugih ukrepih za finančno stabilnost (CON/2008/57), Nemčija, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Mnenje o izdajanju državnih jamstev za prispevanje k finančni stabilnosti (CON/2008/56), Francija, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Mnenje o razširitvi pravnega okvira za zbiranje statističnih informacij s strani centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Poljska, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Mnenje o oblikovanju sklada za pridobivanje finančnih sredstev in drugih ukrepih vlade, ki prispevajo k finančni stabilnosti  (CON/2008/52), Španija, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Mnenje o sistemih zajamčenih vlog in varstva vlagateljev  (CON/2008/51), Grčija, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Mnenje o državnem jamstvu, ki krije obveznosti kreditnih institucij (CON/2008/50), Belgija, 17. 10. 2008.
 526. Mnenje o nadomestitvi eurokovancev in nemških spominskih eurokovancev (CON/2008/49), Nemčija, 16. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Mnenje o izvedbi ukrepov finančne podpore za kreditne institucije (CON/2008/48), Irska, 15. 10. 2008.
 528. Mnenje o zamenjavi bankovcev in kovancev ter njihovem umiku iz obtoka (CON/2008/47), Švedska, 9. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Mnenje o državnem jamstvu za posojilo, ki ga je centralna banka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique odobrila v kontekstu prispevanja k finančni stabilnosti (CON/2008/46), Belgija, 8. 10. 2008.
 530. Mnenje o ukrepih finančne podpore za kreditne institucije (CON/2008/44), Irska, 3. 10. 2008.
 531. Mnenje o omejitvah in prepovedih za javne funkcionarje (CON/2008/43), Slovenija, 17. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 532. Mnenje o spremembah, ki centralni banki Banque centrale du Luxembourg omogočajo, da bolj učinkovito prispeva k finančni stabilnosti, in pojasnjujejo ureditev zahtev glede obveznih rezerv (CON/2008/42), Luksemburg, 10. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Mnenje o financiranju prispevka Avstrije k odpisu dolga za Liberijo (CON/2008/41), Avstrija, 9. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Mnenje o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges Riksbank  (CON/2008/34), Švedska, 4. 8. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Mnenje o ustanovitvi revizijske komisije centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Belgija, 31. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), Poljska, 23. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banca Naţională a Românie (CON/2008/31), Romunija, 21. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Mnenje o uvedbi eura na Slovaškem in o menjalnem razmerju med eurom in slovaško krono (CON/2008/28), UL C 180, 17. 7. 2008, str. 1.Dodatne informacije
 539. Mnenje o predlogu zakona o centralni banki Česká národní banka  (CON/2008/21), Češka, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Mnenje o vlogi centralne banke Narodowy Bank Polski glede sistema obračuna in poravnave vrednostnih papirjev ter centralnega depozitnega sistema za vrednostne papirje (CON/2008/20), Poljska, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Mnenje o pristojnostih centralne banke Banque centrale du Luxembourg in o pokojninskem načrtu za njene uslužbence (CON/2008/17), Luksemburg, 15. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Mnenje o združitvi finančnega in zavarovalnega nadzora (CON/2008/16), Finska, 4. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Mnenje o kodifikaciji Uredbe Sveta o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/2008/15), UL C 88, 9. 4. 2008, str. 1.Dodatne informacije
 544. Mnenje o administrativnih spremembah Zakona o centralni banki Eesti Pank  (CON/2008/14), Estonija, 25. 3. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Mnenje o reformi grškega sistema socialne varnosti v zvezi s centralno banko Bank of Greece (CON/2008/13), Grčija, 19. 3. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Mnenje o nadzoru revizorjev in vlogi centralne banke Banco de Portugal s tem v zvezi (CON/2008/11), Portugalska, 26. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Mnenje o plačah v centralni banki Banca d'Italia in o strukturni reformi vladnih računov, ki jih vodi Banca d'Italia  (CON/2008/10), Italija, 21. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Mnenje o delovnih razmerjih med centralno banko Deutsche Bundesbank in njenimi zaposlenimi  (CON/2008/9), Nemčija, 21. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Mnenje o posledicah spremembe statusa Saint-Martin in Saint-Barthélemy po francoskem pravu za njun denarni režim (CON/2008/8), Francija, 14. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Mnenje o načelih, pravilih in strukturi nacionalnega statističnega sistema ter o vlogi centralne banke Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalska, 1. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Poljska, 17. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Sveriges Riksbank glede trajanja mandata članov Izvršilnega odbora (CON/2008/4), Švedska, 14. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Mnenje o delitvi pristojnosti za pripravo in vložitev nekaterih predlogov zakonov na vlado med centralno banko Česká národní banka in ministrstvom za finance  (CON/2008/2), Češka, 7. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Mnenje o pravnem okviru v pripravah na sprejetje eura (CON/2007/43), Slovaška, 19. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Mnenje o novih nalogah centralne banke Българска народна банка/Bolgarska narodna banka v zvezi z nadzorom storitev denarnih nakazil (CON/2007/40), Bolgarija, 12. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Mnenje o nadzoru nad menjalniškim poslovanjem (CON/2007/38), Slovenija, 23. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 557. Mnenje o izvedbi odprave prinosniških vrednostnih papirjev v zvezi z delnicami, ki jih je izdala centralna banka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgija, 19. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Mnenje o novih nalogah Banke Slovenije v zvezi s preprečevanjem pranja denarja (CON/2007/36), Slovenija, 15. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 559. Mnenje o reformi finančnega nadzora (CON/2007/33), Avstrija, 5. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Mnenje o posodobitvi nadzorne strukture zveznega organa za finančni nadzor (BaFin) (CON/2007/32), Nemčija, 15. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Mnenje o reformi finančnega nadzora, zlasti glede centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Poljska, 9. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Mnenje o vzpostavitvi sistema varstva potrošnikov v okviru vloge centralne banke Banco de Portugal pri nadzoru skrbnega in varnega poslovanja (CON/2007/29), Portugalska, 5. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Mnenje o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev ter nad plačilnimi instrumenti, ki ga opravlja centralna banka Banca Naţională a României (CON/2007/27), Romunija, 21. 9. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Poljska, 27. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Mnenje o ureditvi nebančnih finančnih institucij s strani centralne banke (CON/2007/23), Romunija, 2. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Mnenje o mandatu medvladne konference za pripravo Pogodbe o spremembi obstoječih pogodb (CON/2007/20), UL C 160, 13. 7. 2007, str. 2.
 567. Mnenje o uvedbi eura na Cipru in Malti ter o menjalnih razmerjih za euro za ciprski funt in malteško liro (CON/2007/19), UL C 160, 13. 7. 2007, str. 1.Dodatne informacije
 568. Mnenje o ureditvi in nadzoru trgov ter delovanju pristojnih neodvisnih organov (CON/2007/17), Italija, 18. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Mnenje o nadzoru kreditnih in finančnih institucij in o primernem zavarovanju za operacije denarne politike (CON/2007/15), Grčija, 15. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Magyar Nemzeti Bank v zvezi s strukturo in upravljanjem centralne banke Magyar Nemzeti Bank  (CON/2007/14), Madžarska, 24. 5. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Bank of Greece z namenom prilagoditve razvoju sistema zavarovanj v Eurosistemu in z namenom varovanja nemotenega delovanja plačilnih sistemov (CON/2007/13), Grčija, 8. 5. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Mnenje o instrumentih denarne politike in sistemu poravnave vrednostnih papirjev centralne banke Latvijas Banka (CON/2007/12), Latvija, 30. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Mnenje o spremembah zakona o preprečevanju pranja denarja in boju proti njemu v zvezi s sistemom sankcij in nadzora ter področjem njihove uporabe za nacionalno centralno banko (CON/2007/10), Madžarska, 16. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Mnenje o nekaterih nalogah centralne banke Česká národní banka na področju varstva potrošnikov  (CON/2007/8), Češka, 21. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Mnenje o spremembi Statuta centralne banke Deutsche Bundesbank v zvezi s številom in predlaganjem članov njenega Izvršilnega odbora (CON/2007/6), Nemčija, 7. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta v pripravah na sprejetje eura (CON/2006/58), Malta, 15. 12. 2006.
 577. Mnenje o uskladitvi statuta centralne banke Magyar Nemzeti Bank s pravom Skupnosti (CON/2006/55), Madžarska, 6. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Mnenje o vključitvi novih načel upravljanja družb v statut centralne banke De Nederlandsche Bank (CON/2006/54), Nizozemska, 7. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Mnenje o nadzoru subjektov na področju kliringa in poravnave (CON/2006/53), Poljska, 16. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Mnenje o sistemu za poravnavo vrednostnih papirjev centralne banke Latvijas Banka (CON/2006/52), Latvija, 14. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Mnenje o razdelitvi pristojnosti med nadzornimi organi (CON/2006/51), Italija, 3. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Central Bank of Cyprus v pripravah na sprejetje eura (CON/2006/50), Ciper, 26. 10. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Mnenje o nekaterih nalogah centralne banke Česká národní banka na področju varstva potrošnikov (CON/2006/47), Češka, 13. 9. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Mnenje o splošni reviziji statuta centralne banke Banca d’Italia (CON/2006/44), Italija, 25. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Mnenje o spremembi statuta centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique glede zastave terjatev v njeno korist kot zavarovanje za njene kreditne operacije (CON/2006/40), Belgija, 3. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Mnenje o spremembi sestave Komisije za bančni nadzor (CON/2006/39), Poljska, 2. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Mnenje o vzpostavitvi sistema varstva potrošnikov v okviru vloge centralne banke Bank of Greece pri nadzoru skrbnega in varnega poslovanja in o drugih s tem povezanih določbah (CON/2006/38), Grčija, 25. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Mnenje o menjalnem tečaju med eurom in slovenskim tolarjem ter o drugih ukrepih, potrebnih za uvedbo eura v Sloveniji (CON/2006/36), UL C 163, 14. 7. 2006, str. 10.Dodatne informacije
 589. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Central Bank of Cyprus v pripravah na sprejetje eura (CON/2006/33), Ciper, 28. 6. 2006.
 590. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banque de France (CON/2006/32), Francija, 22. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Mnenje o predpisih centralne banke Sveriges Riksbank o nakupu in vračanju gotovine (CON/2006/30), Švedska, 12. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Mnenje o spremembi latvijske ustave glede statusa centralne banke Latvijas Banka (CON/2006/27), Latvija, 9. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta v pripravah na sprejetje eura (CON/2006/23), Malta, 22. 5. 2006.
 594. Mnenje o nadzoru nad finančnim sektorjem (CON/2006/20), Nizozemska, 25. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Latvijas Banka (CON/2006/19), Latvija, 3. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Mnenje o spremembah statuta Banke Slovenije pri pripravah za prevzem eura (CON/2006/17), Slovenija, 13. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 597. Mnenje o vzpostavitvi pravne podlage za pridružitev Lietuvos bankas korespondenčnemu centralnobančnemu modelu (CON/2006/16), Litva, 10. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Mnenje o integraciji nadzora bank, kapitalskih trgov, zavarovalnic in pokojninskih skladov (CON/2006/15), Poljska, 9. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Mnenje o izrednih pooblastilih in o pristojnostih ESCB (CON/2006/6), Finska, 16. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Central Bank of Cyprus v pripravi na sprejetje eura (CON/2006/4), Ciper, 27. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Lietuvos bankas v pripravi na sprejetje eura (CON/2005/60), Litva, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Eesti Pank v pripravi na sprejetje eura (CON/2005/59), Estonija, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Mnenje o revidiranem predlogu sprememb v strukturi in notranjem upravljanju centralne banke Banca d’Italia zaradi zakona o varstvu prihrankov (CON/2005/58), Italija, 23. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Mnenje o spremembah sistema državne zakladnice (CON/2005/55), Slovaška, 12. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Švedska, 12. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Mnenje o zmanjšanju letnih prispevkov poslovnih bank v sklad za zajamčene vloge in o denarnem financiranju (CON/2005/50), Slovaška, 1. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Mnenje o nadomestilu stroškov obresti, ki ga centralna banka Sveriges Riksbank plačuje podjetjem, ki ločujejo in hranijo gotovino (CON/2005/48), Švedska, 18. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Mnenje o izvzetju centralne banke Národná banka Slovenska od kazenske odgovornosti pravnih oseb (CON/2005/47), Slovaška, 16. 11. 2005.
 609. Mnenje o odpravi prinosniških vrednostnih papirjev in o posodobitvi pravnega okvirja za korporacijske vrednostne papirje (CON/2005/43), Belgija, 3. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Mnenje o spremenjenem predlogu za celostno združitev nadzora nad finančnim trgom s centralno banko Česká národní banka kot edinim nadzornim organom (CON/2005/39), Češka, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Mnenje o pravici centralne banke Lietuvos bankas do izdajanja bankovcev in kovancev po sprejemu eura ter o osebni neodvisnosti njenega guvernerja (CON/2005/38), Litva, 26. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Mnenje o spremembah v strukturi in notranjem upravljanju centralne banke Banca d’Italia zaradi zakona o varstvu prihrankov (CON/2005/34), Italija, 6. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Mnenje o pravilih za plačilo dobička centralne banke Banco de España v državno blagajno  (CON/2005/30), Španija, 11. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Mnenje o financiranju s strani centralne banke Oesterreichische Nationalbank prispevka Avstrije v skrbniški sklad MDS za države z nizkim dohodkom, ki jih prizadenejo naravne nesreče (CON/2005/29), Avstrija, 11. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Mnenje o nalogi centralne banke Národná banka Slovenska (NBS) v zvezi z enotnim nadzorom nad celotnim finančnim trgom in o spremembah zakona o NBS (CON/2005/26), Slovaška, 4. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Mnenje o ureditvi lobiranja, vključno z dejavnostmi lobiranja v zvezi s centralno banko Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovaška, 3. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Mnenje o reorganizaciji nadzora finančnega trga ter o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji (CON/2005/24), Češka, 15. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Mnenje o spremembi statuta Banke Latvije  (CON/2005/20), Latvija, 14. 6. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Mnenje v zvezi z okrepitvijo nadzora nad proračunskim stanjem ter nadzorom in usklajevanjem gospodarskih politik z namenom odraziti spremembe pri izvajanju Pakta o stabilnosti in rasti (CON/2005/18), UL C 144, 14. 6. 2005, str. 17.Dodatne informacije
 620. Mnenje o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem z namenom odraziti spremembe pri izvajanju Pakta o stabilnosti in rasti (CON/2005/17), UL C 144, 14. 6. 2005, str. 16.Dodatne informacije
 621. Mnenje o kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/2005/11), UL C 116, 18. 5. 2005, str. 11.Dodatne informacije
 622. Mnenje o odobravanju kreditnih linij s strani centralne banke Banka d'Italia za Libanon (CON/2005/1), Italija, 3. 2. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Mnenje o odločanju na področju denarne politike (CON/2004/35), Madžarska, 4. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Mnenje o nadzoru centralne banke Národná banka Slovenska nad finančnim trgom (CON/2004/31), Slovaška, 22. 9. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Mnenje o nadzoru finančnega sektorja (CON/2004/21), Nizozemska, 7. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Mnenje o varstvu prihrankov (CON/2004/16), Italija, 11. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Mnenje v zvezi s pokrivanjem tečajnih izgub centralne banke Banque de France (CON/2004/6), Francija, 13. 2. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Mnenje o ukrepih, ki vplivajo na finančni položaj centralne banke Soumen Pankki, in določbah o njenih normativnih pooblastilih (CON/2004/1), Finska, 20. 1. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Mnenje v zvezi s spremembo Statuta centralne banke Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugalska, 18. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Mnenje v zvezi s spremembo Statuta centralne banke Banco de España (CON/2003/28), Španija, 18. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Mnenje v zvezi z Nacionalno ustanovo za raziskave, tehnologijo in razvoj (CON/2003/27), Avstrija, 2. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Mnenje o Zakonu (št. 2) iz leta 2003 o centralni banki Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2003/24), Irska, 19. 11. 2003.
 633. Mnenje v zvezi z združitvijo centralne banke De Nederlandsche Bank in nizozemske Ustanove za pokojninski in zavarovalni nadzor (CON/2003/23), Nizozemska, 24. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Soumen Pankki in sorodnih aktov (CON/2003/22), Finska, 15. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Mnenje o osnutku Pogodbe o Ustavi za Evropo (CON/2003/20), UL C 229, 25. 9. 2003, str. 7.
 636. Mnenje v zvezi z bonitetnim nadzorom finančnega sektorja in finančnih storitev (CON/2003/19), Belgija, 4. 9. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Švedska, 8. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Mnenje v zvezi s plačilnimi sistemi, plačilno infrastrukturo in plačilnimi instrumenti (CON/2003/14), Italija, 7. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Bank of Greece (CON/2003/4), Grčija, 28. 3. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Sveriges Riksbank in Zakona o parlamentu Riksdag (CON/2003/3), Švedska, 5. 3. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Mnenje v zvezi z določbo o konverziji obveznic po Zakonu št. 483/93, ki vpliva na bilanco stanja centralne banke Banca d'Italia  (CON/2002/30), Italija, 6. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Sveriges Riksbank  (CON/2002/28), Švedska, 12. 11. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o izrednih pooblastilih glede ureditve finančnih trgov v izrednih razmerah  (CON/2002/27), Finska, 31. 10. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Mnenje v zvezi z ustanovitvijo Nacionalne revizije znotraj švedskega parlamenta, vključno s spremembami Statuta centralne banke Sveriges Riksbank  (CON/2002/22), Švedska, 2. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Mnenje v zvezi s pojasnilom posebnega razmerja med institucionalnim okvirjem centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique in splošnimi pravili za javne delniške družbe (CON/2002/18), Belgija, 9. 7. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Mnenje o uredbi o določitvi pristojnih nacionalnih organov v zvezi s ponarejanjem (CON/2002/17), Luksemburg, 7. 6. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Mnenje o Zakonu o centralni banki Central Bank and Financial Services Authority of Ireland iz leta 2002  (CON/2002/16), Irska, 5. 6. 2002.
 648. Mnenje v zvezi s plačilom dobička centralne banke Banco de España v državno blagajno (CON/2002/14), Španija, 25. 4. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o ekonomski in monetarni uniji glede določb o plačilu neto prihodka sredstev od izdaje kovancev v irsko državno blagajno  (CON/2002/7), Irska, 1. 2. 2002.
 650. Mnenje o zakonu, ki vzpostavlja združen nadzor nad finančnimi storitvami (CON/2001/35), Nemčija, 8. 11. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Mnenje o uredbi, ki se nanaša na odstopanje od določb o državnih uradnikih in uradnikih v poskusni dobi v zvezi z zaposlenimi v centralni banki Banque centrale du Luxembourg z javnopravnim statusom (CON/2001/28), Luksemburg, 26. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Deutsche Bundesbank  (CON/2001/17), Nemčija, 2. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Mnenje v zvezi s spremembami nekaterih zakonov, ki urejajo španski finančni trg (CON/2001/12), Španija, 31. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Mnenje v zvezi z nekaterimi določbami Zakona o mirujočih računih iz leta 2001  (CON/2001/11), Irska, 31. 5. 2001.
 655. Mnenje o zakonu, ki ustanavlja in organizira organ nadzora nad finančnim trgom in spreminja nekatere povezane zakone (CON/2001/10), Avstrija, 25. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Mnenje o zakonu o hipotekarnih obveznicah in obveznicah, ki jih izdajajo javne kreditne institucije (CON/2001/6), Irska, 25. 4. 2001.
 657. Mnenje v zvezi s spremembo denarnega in finančnega zakonika glede plačilnih sistemov (CON/2001/2), Francija, 11. 4. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Mnenje o dvojnem obtoku bankovcev in kovancev, denominiranih v eurih, in eskudov ter spremembah Statuta centralne banke Banco de Portugal  (CON/2001/1), Portugalska, 26. 1. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Mnenje v zvezi s spremembo člena 10.2 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB (CON/2000/30), UL C 362, 16. 12. 2000, str. 13.
 660. Mnenje v zvezi s spremembo Statuta centralne banke Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Švedska, 20. 11. 2000.
 661. Mnenje v zvezi z ratifikacijo sprememb Statuta centralne banke Bank of Greece, ki jo je 25. aprila 2000 potrdila njena generalna skupščina delničarjev (CON/2000/15), Grčija, 27. 6. 2000.
 662. Mnenje o načinom, na katerega naj se sprejmejo ukrepi na valutnem področju glede izdajanja eurobankovcev in kovancev (zakon o euru) in na katerega naj se spremenita zakon o kovancih iz leta 1988 in statut centralne banke Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Avstrija, 28. 6. 2000.
 663. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Bank of Greece in drugih vprašanjih, povezanih s sprejetjem eura v Grčiji (CON/2000/7), Grčija, 17. 4. 2000.
 664. Mnenje v zvezi s statutom in vlogo organa Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francija, 17. 2. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 665. Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Bank of Greece  (CON/1999/18), Grčija, 19. 11. 1999.
 666. Mnenje o ureditvi dodelitve dobička centralne banke Banco de España v državno blagajno (CON/1999/16), Španija, 28. 10. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 667. Mnenje v zvezi s (i) pravnim okvirjem za kreditne institucije in finančne družbe, ki se nanaša na sklad za zajamčene vloge; in (ii) aktivnostmi sklada za zajamčene vloge (CON/1999/15), Portugalska, 27. 10. 1999.
 668. Mnenje v zvezi z organom bančnega nadzora (CON/1999/5), Avstrija, 14. 7. 1999.
 669. Mnenje v zvezi z dematerializacijo delnic centralne banke Bank of Greece  (CON/1999/4), Grčija, 1. 6. 1999.
 670. Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Banque de France  (CON/1998/62), Francija, 30. 12. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 671. Mnenje v zvezi z instrumenti in postopki denarne politike ter obveznimi rezervami (CON/1998/47), Portugalska, 1. 10. 1998.
 672. Mnenje o sklepu Sveta za denarno politiko centralne banke Banque de France o obveznih rezervah (CON/1998/43), Francija, 23. 9. 1998.
 673. Mnenje o obveznih rezervah (CON/1998/41), Španija, 8. 9. 1998.
 674. Mnenje o Statutu centralne banke Banque centrale du Luxembourg in v zvezi z ustanovitvijo organa, zadolženega za nadzor finančnega sektorja (CON/1998/39), Luksemburg, 23. 9. 1998.
 675. Mnenje o spremembah Statuta centralne banke De Nederlandsche Bank  (CON/1998/38), Nizozemska, 20. 8. 1998.
 676. Mnenje v zvezi z uradom Ufficio Italiano dei Cambi (Italijanski devizni urad) (CON/1998/35), Italija, 31. 7. 1998.
 677. Mnenje o operacijah centralne banke Banque de France na denarnem trgu (CON/1998/29), Francija, 10. 6. 1998.
 678. Mnenje o spremembah Statuta centralne banke Sveriges Riksbank  (CON/1998/25), Švedska, 10. 6. 1998.
 679. ECB je ob ustanovitvi 1. junija 1998 prevzela svetovalne funkcije EMI.
 680. Mnenje o podrejeni zakonodaji v zvezi s centralno banko Bank of England (CON/1998/24), Velika Britanija, 8. 5. 1998.
 681. Mnenje o Statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgija, 15. 5. 1998.
 682. Mnenje v zvezi z odškodninskimi shemami za investitorje (CON/1998/21), Irska, 30. 4. 1998.
 683. Mnenje v zvezi s posvetovanjem nacionalnih organov z ECB glede osnutkov pravnih predpisov (CON/1998/14), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 6.
 684. Mnenje o Statutu centralne banke Banca d’Italia (CON/1998/13), Italija, 6. 3. 1998.
 685. Mnenje o Statutu centralne banke Banque de France (CON/1998/12), Francija, 13. 3. 1998.
 686. Mnenje o Statutu centralne banke Banca d’Italia (CON/1998/7), Italija, 19. 2. 1998.
 687. Mnenje o Statutu centralne banke Suomen Pankki (CON/1998/6), Finska, 12. 2. 1998.
 688. Mnenje o Statutu centralne banke Banco de España (CON/1998/5), Španija, 23. 2. 1998.
 689. Mnenje v zvezi z varstvenimi ukrepi za vloge in finančne instrumente (CON/1998/4), Belgija, 17. 3. 1998.
 690. Mnenje o Statutu centralne banke Banca d’Italia in sorodni zakonodaji (CON/1997/32), Italija, 17. 2. 1998.
 691. Mnenje o Statutu centralne banke Oesterreichische Nationalbank in sorodni zakonodaji (CON/1997/30), Avstrija, 15. 12. 1997.
 692. Mnenje o Statutu centralne banke Bank of England (CON/1997/27), Velika Britanija, 21. 1. 1998.
 693. Mnenje o statusu centralne banke Sveriges Riksbank (CON/1997/26), Švedska, 7. 11. 1997.
 694. Mnenje o Statutu centralne banke Banco de España (CON/1997/25), Španija, 10. 11. 1997.
 695. Mnenje v zvezi z borzo (CON/1997/21), Avstrija, 22. 10. 1997.
 696. Mnenje o Statutu centralne banke Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Irska, 29. 10. 1997.
 697. Mnenje o Statutu centralne banke Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugalska, 15. 8. 1997.
 698. Mnenje v zvezi z udeležbo Avstrije v novem poslu najemanja posojil MDS (CON/1997/16), Avstrija, 27. 8. 1997.
 699. Mnenje o Statutu centralne banke Bank of Greece (CON/1997/15), Grčija, 28. 8. 1997.
 700. Mnenje o skupnih dogovorih o deviznem tečaju za euro in spremembah raznih aktov (CON/1997/12), Nizozemska, 25. 7. 1997.
 701. Mnenje o Statutu centralne banke Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Nemčija, 30. 5. 1997.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 702. Mnenje o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/1997/9), UL C 211, 12. 7. 1997, str. 7.
 703. Mnenje o Statutu centralne banke De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Nizozemska, 4. 6. 1997.
 704. Mnenje v zvezi z nadzorom nad pooblaščenimi deviznimi trgovci (CON/1997/3), Grčija, 17. 3. 1997.
 705. Mnenje o Statutu centralne banke Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irska, 12. 2. 1997.
 706. Mnenje o Statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Belgija, 10. 1. 1997.
 707. Mnenje v zvezi s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/1996/14), 28. 11. 1996.
 708. Mnenje o Statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgija, 9. 9. 1996.
 709. Mnenje o Statutu centralne banke Suomen Pankki (CON/1996/5), Finska, 13. 5. 1996.
 710. Mnenje o Statutu centralne banke Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irska, 28. 5. 1996.
 711. Mnenje o Deviznem zakonu (CON/1995/15), Finska, 30. 11. 1995.
 712. Mnenje v zvezi z denarnim financiranjem (CON/1995/14), Luksemburg, 5. 10. 1995.
 713. Mnenje o Statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgija, 30. 8. 1995.
 714. Mnenje o Statutu centralne banke Banco de Portugal (CON/1995/11), Portugalska, 27. 7. 1995.
 715. Mnenje v zvezi z denarnim financiranjem (CON/1995/8), Švedska, 10. 5. 1995.
 716. Mnenje o Zakonu o investicijskih posrednikih (CON/1995/4), Irska, 30. 3. 1995.
 717. Mnenje v zvezi z obveznimi rezervami (CON/1995/2), Avstrija, 10. 3. 1995.
 718. Mnenje o Borznem zakonu (CON/1994/11), Irska, 3. 1. 1995.
 719. Mnenje o Statutu centralne banke Bank of Greece (CON/1994/6), Grčija, 21. 9. 1994.
 720. Mnenje v zvezi z obveznimi rezervami (CON/1994/5), Portugalska, 21. 9. 1994.
 721. Mnenje v zvezi z menjalnicami (CON/1994/2), Nizozemska, 16. 3. 1994.
 722. Mnenje o denarnem statusu Velikega vojvodstva Luksemburg (CON/1994/1), Luksemburg, 12. 4. 1994.