Avize BCE relevante

 1. Aviz cu privire la furnizarea de asistenţă pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situaţii de urgenţă de către Lietuvos bankas  (CON/2020/11), Lituania, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Aviz cu privire la cooperarea strânsă dintre Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (HNB) în cadrul Mecanismului unic de supraveghere și cu privire la mandatul și instrumentele macroprudențiale ale HNB (CON/2020/10), Croația, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Aviz cu privire la monitorizarea sistemelor de plăți și a operatorilor de sisteme de plăți (CON/2020/9), Cipru, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Aviz cu privire la Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Croația, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Aviz cu privire la Comitetul de supraveghere al Eesti Pank (CON/2020/7), Estonia, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Aviz cu privire la modificările aduse guvernanței De Nederlandsche Bank și instituirea oficială a Comitetului de stabilitate financiară (CON/2020/6), Țările de Jos, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Aviz cu privire la prerogativele de sancționare ale BNB în cadrul cooperării strânse și cursul de schimb oficial al levei bulgare (CON/2020/5), Bulgaria, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Aviz cu privire la dreptul administratorilor judiciari și lichidatorilor judiciari ai instituțiilor de credit să dețină fonduri într-un cont deschis la Latvijas Banka (CON/2020/4), Letonia, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția contrapărților centrale  (CON/2020/3), Germania, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Aviz cu privire la o lege privind apărarea națională (CON/2020/2), Estonia, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Aviz cu privire la măsuri pentru limitarea riscurilor macroprudențiale în ceea ce privește creditele imobiliare rezidențiale (CON/2020/1), Germania, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Aviz cu privire la securitatea rețelelor și sistemelor de informații  (CON/2019/38), Spania, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Latvijas Banka (CON/2019/36), Letonia, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Aviz cu privire la protejarea euro împotriva contrafacerii şi verificarea autenticităţii monedelor euro (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
 15. Aviz cu privire la normele de urmat de către întreprinderile financiare cu ocazia definirii politicilor de remunerare (CON/2019/32), Țările de Jos, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Aviz cu privire la libertatea de informare (CON/2019/31), Țările de Jos, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Aviz cu privire la vânzarea și cumpărarea facilităților de credit (CON/2019/30), Cipru, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2019/27), Slovenia, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Aviz cu privire la plata de fonduri către deținătorii necalificați de obligațiuni subordonate și acționarii minoritari ai băncilor la care Republica Slovenia a avut o participație majoritară și care au fost afectate de măsurile excepționale ale Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovenia, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Aviz cu privire la guvernanța și independența financiară a Central Bank of Cyprus și cu privire la modificarea Constituției în ceea ce privește Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cipru, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Aviz cu privire la structura acționariatului Banca d’Italia și cu privire la proprietatea asupra rezervelor de aur (CON/2019/23), Italia, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Aviz cu privire la obiectivele și guvernanța Comisiei pentru piețe financiare și de capital din Letonia (CON/2019/22), Letonia, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Aviz cu privire la reforma regimului de supraveghere bancară și a pieței financiare (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/20), Slovenia, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Aviz cu privire la revizuirea cadrului juridic al sistemului portughez de supraveghere financiară (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Aviz cu privire la taxa pe activele financiare ale băncilor și cu privire la indicele de referință al ratei dobânzii pentru contractele de credit pentru consumatori (CON/2019/18), România, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 27. Aviz cu privire la securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2019/17), Cipru, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Aviz cu privire la participarea la mecanismul unic de rezoluție (CON/2019/16), Bulgaria, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Aviz cu privire la activitățile de lobby  (CON/2019/15), Cehia, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Aviz cu privire la solicitarea consimțământului debitorilor pentru transferurile de împrumuturi garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative (CON/2019/14), Irlanda, 29.3.2019.
 31. Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/13), Slovenia, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Aviz cu privire la schimbări ale structurii de guvernanță a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
 33. Aviz cu privire la autorizarea și supravegherea furnizorilor de microcredite (CON/2019/7), Grecia, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CON/2019/6), JO C 84, 6.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
 35. Aviz cu privire la remunerarea directorilor executivi și a conducerii superioare a Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polonia, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Aviz cu privire la supravegherea agențiilor de informații privind creditele și monitorizarea serviciilor de plată de către Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Aviz cu privire la organizarea funcționării registrului central al conturilor bancare și tranzacțiilor financiare (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 38. Aviz cu privire la modificările aduse regimului răspunderii membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și a personalului acesteia (CON/2018/56), România, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 39. Aviz cu privire la o propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor juridice aferente (CON/2018/55), 7.12.2018.Informaţii suplimentare
 40. Aviz cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor raportului de convergență în Legea privind Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2018/53), Bulgaria, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Aviz cu privire la mandatul macroprudențial al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) și guvernanța instituțiilor de credit (CON/2018/52), Bulgaria, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor (CON/2018/51), JO C 444, 10.12.2018, p. 11.Informaţii suplimentare
 43. Aviz cu privire la consolidarea supravegherii financiare și a protecției investitorilor (CON/2018/50), Polonia, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2018/49), Bulgaria, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Aviz cu privire la desemnarea serviciilor esențiale și a operatorilor de servicii esențiale în scopul securității rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2018/47), Slovenia, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Aviz cu privire la cadrul juridic al Oficiului de stat pentru audit (CON/2018/45), Croația, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Aviz cu privire la înființarea unei baze de date privind indemnizațiile de asigurare la nivel național (CON/2018/43), Irlanda, 28.9.2018.
 48. Aviz cu privire la transmiterea de date administrative in scopuri statistice (CON/2018/40), Germania, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Aviz cu privire la infrastrucurile critice, securitatea cibernetică și obligațiunile garantate (CON/2018/39), Slovacia, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Aviz cu privire la implementarea reciprocă a instrumentelor macroprudențiale în Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
 51. Aviz cu privire la reglementarea activității titularilor de contracte de credit (CON/2018/31), Irlanda, 5.7.2018.
 52. Aviz cu privire la diferite dispoziții de drept financiar (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
 53. Aviz cu privire la o modificare a formulei de remunerare a libretului A din Franța și a anumitor alte conturi de economii reglementate din Franța (CON/2018/28), Franța, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Aviz cu privire la instituirea unui cadru privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice de interes general (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 55. Aviz cu privire la sancțiuni administrative și infracțiuni în legătură cu furnizarea către Central Bank of Ireland de informații false sau înșelătoare  (CON/2018/24), Irlanda, 11.5.2018.
 56. Aviz cu privire la guvernanța și independența financiară a Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Cipru, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Aviz cu privire la identificarea și supravegherea infrastructurii critice în scopul asigurării securității IT (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2018/21), Slovenia, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor aferente (CON/2018/19), JO C 255, 20.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 60. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate  (CON/2018/18), Cehia, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Hrvatska Narodna Banka și a Legii privind Oficiul de stat pentru audit (CON/2018/17), Croația, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Aviz cu privire la crearea unui cadru de securitizare (CON/2018/16), Cipru, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Aviz cu privire la securitatea și protecția infrastructurilor critice (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (CON/2018/12), JO C 120, 6.4.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 65. Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul către Bank of Greece (CON/2018/11), Grecia, 15.2.2018.
 66. Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul către Central Bank of Cyprus  (CON/2018/10), Cipru, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creanțe ipotecare rezidențiale (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Aviz cu privire la întoarcerea fondurilor monetare din anumite paradisuri fiscale în Republica Slovenia (CON/2018/8), Slovenia, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Aviz cu privire la documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (CON/2018/5), Slovenia, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Aviz cu privire la organizarea registrului central al conturilor bancare și tranzacțiilor financiare (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Aviz cu privire la pieţele instrumentelor financiare (CON/2018/3), Slovenia, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Aviz cu privire la pieţele instrumentelor financiare (CON/2018/2), Grecia, 9.1.2018.
 73. Aviz cu privire la propunerea de a aloca Lietuvos bankas funcția de agenție fiscală a Fondului Monetar Internațional (CON/2017/53), Lituania, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Aviz cu privire la indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (CON/2017/52), Bulgaria, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Aviz cu privire la modificările aduse cadrului decizional al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2017/51), Bulgaria, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Aviz cu privire la anumite dispoziții privind remunerația și pensia (CON/2017/49), Irlanda, 24.11.2017.
 77. Aviz cu privire la o înghețare temporară a ratei remunerării în ceea ce privește libretul A din Franța și anumite alte conturi de economii reglementate din Franța (CON/2017/45), Franța, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2017/44), Cipru, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în ceea ce privește supravegherea instruirii intermediarilor financiari și a agenților financiari (CON/2017/43), Slovacia, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Aviz cu privire la remediile juridice acordate deținătorilor de credite bancare calificate (CON/2017/41), Slovenia, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Aviz cu privire la compensarea și decontarea interbancară (CON/2017/37), Polonia, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate, raportarea datelor cu privire la credite, competențe și instrumente macroprudențiale, precum și proceduri comune privind MUS (CON/2017/36), Slovacia, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Aviz cu privire la modificarea regimului de supraveghere a pieței financiare (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Aviz cu privire la un proiect de lege de modificare a Statutului NBB în ceea ce privește numărul de directori din Consiliul NBB (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 85. Aviz cu privire la raportarea datelor cu privire la credite (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Aviz cu privire la desemnarea Central Bank of Cyprus ca autoritate în domeniul informației și includerea excepției relevante de la cerința secretului bancar (CON/2017/32), Cipru, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Aviz cu privire la accesul la registrul central de credit și registrul conturilor bancare (CON/2017/28), Bulgaria, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar (CON/2017/27), Bulgaria, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Aviz cu privire la o lege privind Fundația națională pentru cercetare, tehnologie și dezvoltare (CON/2017/26), Austria, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Aviz cu privire la deținerea unei entități cu scop special pentru producerea de bancnote euro (CON/2017/25), Spania, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Aviz cu privire la auditarea operațiunilor Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovenia, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Aviz cu privire la o nouă categorie de instrumente de natura datoriei, un nou instrument macroprudențial, crearea unei noi categorii de instituții de decontare și excluderea drepturilor de compensare reciprocă (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 93. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE (CON/2017/22), JO C 236, 21.7.2017, p. 2.Informaţii suplimentare
 94. Aviz cu privire la măsuri macroprudențiale pentru limitarea riscurilor sistemice (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 96. Aviz cu privire la Comisia de monitorizare a procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor și fondurile de rezervă ale fundațiilor bancare (CON/2017/19), Spania, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Aviz cu privire la independenţa financiară a Sveriges riksbank (CON/2017/17), Suedia, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Aviz cu privire la calea de atac acordată deținătorilor de pasive bancare calificate (CON/2017/16), Slovenia, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Aviz cu privire la furnizarea de asigurări împotriva inundațiilor (CON/2017/12), Irlanda, 7.4.2017.
 100. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență  (CON/2017/6), JO C 132, 24.4.2017, p. 1.Informaţii suplimentare
 101. Aviz cu privire la furnizarea de informații și date de către sistemele de plăți, schemele de plăți, depozitarii de valori mobiliare și sistemele de compensare și decontare (CON/2017/5), Polonia, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Aviz cu privire la participarea Italiei la o serie de programe ale Fondului Monetar Internațional: extinderea Noilor acorduri de împrumut, contribuția la fondul „Poverty Reduction and Growth Trust” și un nou acord bilateral de împrumut (CON/2017/4), Italia, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în materie de credite ipotecare către Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cipru, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Aviz cu privire la conturile de plăți (CON/2017/2), Cipru, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Aviz cu privire la măsuri de sprijin de lichiditate, o recapitalizare preventivă și alte dispoziții urgente pentru sectorul bancar (CON/2017/1), Italia, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Aviz cu privire la un proiect de lege belgian privind monitorizarea procesatorilor de operațiuni de plată (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
 107. Aviz cu privire la auditarea operațiunilor Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenia, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Aviz cu privire la rambursarea costurilor de funcționare ale registrului central de credit și ale registrului de conturi bancare (CON/2016/57), Bulgaria, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Aviz cu privire la un proiect de lege de eliminare a garanției de stat oferite în legătură cu asistența privind lichiditatea în situații de urgență (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
 110. Aviz cu privire la conferirea de competențe către Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pentru evaluarea concurenței pe piața creditelor ipotecare și pentru emiterea de orientări către creditori privind ratele variabile ale dobânzilor  (CON/2016/54), Irlanda, 17.11.2016.
 111. Aviz cu privire la modificările Legii privind Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Croația, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Aviz cu privire la modificările Legii privind Latvijas Banka de reducere a numărului membrilor Consiliului Latvijas Banka (CON/2016/47), Letonia, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în raportarea perceperii primelor de asigurare (CON/2016/45), Slovacia, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Aviz cu privire la rolul reprezentatului Autorității de supraveghere financiară în cadrul Consiliului de supraveghere al BCE și cu privire la taxele de supraveghere (CON/2016/43), Finlanda, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2016/42), Slovenia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Aviz cu privire la circulara emisă de Banca d’Italia pentru punerea în aplicare a reformei cooperativelor de credit italiene  (CON/2016/41), Italia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Aviz cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii (CON/2016/40), România, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 118. Aviz cu privire la excluderea drepturilor de compensare reciprocă în ceea ce privește creanțele mobilizate drept colateral la o bancă centrală din Sistemul European al Băncilor Centrale (CON/2016/37), Franța, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Aviz cu privire la extinderea accesului la registrul central al conturilor bancare (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 120. Aviz cu privire la contractele de credit de consum referitoare la bunuri imobile locative  (CON/2016/34), Grecia, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Croația, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Aviz cu privire la reducerea remuneraţiei statutare a angajaților din sectorul public şi semi-public  (CON/2016/32), Țările de Jos, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Aviz cu privire la creditele de consum (CON/2016/31), Slovenia, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Aviz cu privire la auditul intern al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)  (CON/2016/30), Bulgaria, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Aviz cu privire la reglementarea utilizarii unui model de date integrat  (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Aviz cu privire la rezoluția și lichidarea băncilor (CON/2016/28), Slovenia, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Aviz cu privire la verificarea autenticității și a calității și punerea în circulație a bancnotelor euro (CON/2016/25), Italia, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Aviz cu privire la auditarea operațiunilor comerciale ale Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenia, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului de stabilire a unor măsuri în vederea instituirii treptate a unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional (CON/2016/22), JO C 216, 6.4.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
 130. Aviz cu privire la contribuția Austriei la fondul ”Catastrophe Containment and Relief Trust” al Fondului Monetar Internațional  (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Aviz cu privire la regimul aplicabil titlurilor de natura datoriei negociabile (CON/2016/20), Franța, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2016/19), Bulgaria, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit, o schemă de garantare pentru securitizările creditelor neperformante și capacitatea de creditare a fondurilor de investiții alternative (CON/2016/17), Italia, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Aviz cu privire la înființarea și funcționarea organizațiilor pentru transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare (CON/2016/16), Cipru, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Aviz cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer de către Banque de France (CON/2016/14), Franța, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Aviz cu privire la măsurile de facilitare a bunei funcționări a Consiliului de administrație și a Comitetului de personal din cadrul Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cipru, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2016/6), Slovenia, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2016/5), Cipru, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Aviz cu privire la asigurarea resurselor pentru răscumpărarea de monede de către Monetăria Austriei (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2016/3), Grecia, 21.1.2016.
 141. Aviz cu privire la supravegherea activităților agenților care operează cu numerar și impunerea de măsuri și sancțiuni administrative (CON/2016/2), Lituania, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Aviz cu privire la raportarea privind balanța de plăți și furnizarea de servicii transfrontaliere  (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului instituțional al Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenia, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Aviz cu privire la creditele pentru consum (CON/2015/54), Cehia, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/52), Țările de Jos, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Aviz cu privire la producerea de bancnote euro (CON/2015/51), Portugalia, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Aviz cu privire la protecția împotriva contrafacerii și menținerea calității numerarului aflat în circulație  (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 148. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții, schemele de garantare a depozitelor și sistemele de compensare  (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Aviz cu privire la măsurile care însoțesc Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție  (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Aviz cu privire la un registru al conturilor bancare (CON/2015/46), Bulgaria, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Aviz cu privire la reglementarea societăților care achiziționează credite (CON/2015/45), Cipru, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Aviz cu privire la anumite dispoziții privind remunerația și pensia (CON/2015/44), Irlanda, 11.11.2015.
 153. Aviz cu privire la soluționarea situațiilor de criză de pe piața financiară și o taxă specială pentru anumite instituții financiare  (CON/2015/43), Slovacia, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Aviz cu privire la cadrul instituțional pentru rezoluția instituțiilor (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
 155. Aviz cu privire la modificarea Statutului Banca d'Italia  (CON/2015/41), Italia, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/40), Irlanda, 29.10.2015.
 157. Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar și a activității societăților de leasing financiar (CON/2015/37), Cipru, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Aviz cu privire la registrul central al conturilor bancare (CON/2015/36), Cehia, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/35), Italia, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Aviz cu privire la un proiect de lege privind piața instrumentelor financiare (CON/2015/34), Slovenia, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Aviz cu privire la desemnarea Lietuvos bankas drept autoritate de rezoluție (CON/2015/33), Lituania, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Aviz cu privire la raportarea anumitor date relevante pentru stabilitatea financiară (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice (CON/2015/29), Cehia, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Aviz cu privire la modificările aduse legii constituţionale şi Legii privind Česká národní banka (CON/2015/28), Cehia, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Aviz cu privire la utilizarea unui model integrat de date pentru raportarea datelor către Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/25), Grecia, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Aviz cu privire la modificarea legii privind Sistemul statistic elen și Autoritatea statistică elenă (CON/2015/24), Grecia, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Aviz cu privire la redresare și rezoluție pe piața financiară (CON/2015/22), Cehia, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Aviz cu privire la protecția consumatorilor pe piețele financiare (CON/2015/21), Slovacia, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/19), Spania, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil rezoluției și schemei de garantare a depozitelor pe piețele financiare (CON/2015/17), Polonia, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil Bank Asset Management Company (Societatea de administrare a activelor) din Slovenia (CON/2015/16), Slovenia, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit (banche popolari) (CON/2015/13), Italia, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Aviz cu privire la cadrul juridic privind mediatorul de credite (CON/2015/12), Portugalia, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Aviz cu privire la cadrul legal aplicabil Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polonia, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Aviz cu privire la independența Banka Slovenije și a membrilor organelor de decizie ale acesteia (CON/2015/8), Slovenia, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Aviz cu privire la strategia privind politica macroprudențială (CON/2015/7), Lituania, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Aviz cu privire la modificarea Statutului Eesti Pank (CON/2015/6), Estonia, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Aviz cu privire la un nou cadru legal pentru producerea de statistici oficiale în Lituania (CON/2015/5), Lituania, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în procedurile de rezoluție pe piața financiară din Slovacia (CON/2015/3), Slovacia, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Aviz cu privire la Colegiul de rezoluție (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
 183. Aviz cu privire la contribuția României la fondul ”Poverty Reduction and Growth Trust” al Fondului Monetar Internațional (CON/2014/92), România, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 184. Aviz cu privire la publicarea documentelor și utilizarea rezervei pentru pensii (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Aviz cu privire la divulgarea informațiilor în cazul în care o bancă face obiectul rezoluției sau retragerii autorizației (CON/2014/90), Bulgaria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Aviz cu privire la divulgarea informațiilor confidențiale într-o anchetă parlamentară națională (CON/2014/89), Irlanda, 19.12.2014.
 187. Aviz cu privire la cerințe privind creditarea (CON/2014/88), Estonia, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Aviz cu privire la modificarea legii privind garantarea depozitelor bancare (CON/2014/86), Bulgaria, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Aviz cu privire la producerea de bancnote euro de către o entitate investițională specializată (CON/2014/82), Spania, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Aviz cu privire la reglementarea bancară (CON/2014/79), Slovenia, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Aviz cu privire la stabilirea randamentelor medii ponderate pentru împrumuturile federale și desemnarea auditorilor externi (CON/2014/75), Austria, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Aviz cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile membrilor organelor de conducere și personalului de conducere din cadrul Banca d’Italia (CON/2014/73), Italia, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Aviz cu privire la publicarea dobânzii anuale efective pentru creditele de consum (CON/2014/71), Estonia, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Aviz cu privire la reglementarea activității de deținere de credite (CON/2014/69), Irlanda, 12.9.2014.
 195. Aviz cu privire la punerea în aplicare a Directivei europene privind redresarea și rezoluția bancară (CON/2014/67), Germania, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Aviz cu privire la verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro (CON/2014/65), Lituania, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și de alt tip (CON/2014/60), Cipru, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2014/57), Portugalia, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Aviz cu privire la competenţa de a emite monede metalice (CON/2014/56), Cipru, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Aviz cu privire la normele privind consultarea BCE (CON/2014/54), Slovacia, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Aviz cu privire la autorizarea sistemelor de plăţi (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 202. Aviz cu privire la durata mandatului şi limita de vârstă aplicabilă guvernatorului şi viceguvernatorilor Banque de France  (CON/2014/51), Franța, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică în domeniul statisticilor privind plăţile (CON/2014/47), Polonia, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Aviz cu privire la un comitet privind riscul sistemic (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Aviz cu privire la instituţiile financiare nebancare care acordă împrumuturi consumatorilor (CON/2014/45), Bulgaria, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Aviz cu privire la măsurile care însoţesc Regulamentul privind MUS (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Aviz cu privire la organizarea, supravegherea şi solvenţa instituţiilor de credit (CON/2014/40), Spania, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Aviz cu privire la remunerarea personalului si membrilor organelor de conducere ai Banca d’Italia si taxarea actiunilor reevaluate ale acesteia (CON/2014/38), Italia, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Aviz cu privire la restricţiile privind pensiile (CON/2014/35), Austria, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit şi societăţile financiare (CON/2014/34), Portugalia, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Aviz cu privire la monitorizarea sistemelor de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare  (CON/2014/33), Lituania, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Aviz cu privire la soluţionarea crizelor de pe pieţele financiare (CON/2014/31), Finlanda, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Aviz cu privire la finanţele publice (CON/2014/30), Lituania, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru recapitalizarea instituţiilor de credit din Grecia prin intermediul Fondului elen pentru stabilitate financiară  (CON/2014/29), Grecia, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Aviz cu privire la monitorizarea utilizării ratingurilor de credit de către participanţii la piaţă (CON/2014/28), Lituania, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Aviz cu privire la operatorii de schimb valutar (CON/2014/27), Lituania, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Aviz cu privire la operaţiuni cu titluri de stat (CON/2014/26), România, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 218. Aviz cu privire la independenţa Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovenia, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Aviz cu privire la gestionarea crizei (CON/2014/24), Lituania, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Aviz cu privire la determinarea riscului de credit şi de ţară al grupurilor bancare (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Aviz cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile înalţilor funcţionari din cadrul Banco de España (CON/2014/22), Spania, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Aviz cu privire la supravegherea financiară, supravegherea macroprudenţială şi monitorizarea sistemelor de plată (CON/2014/21), Estonia, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Aviz cu privire la monitorizarea operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro (CON/2014/20), România, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 224. Aviz cu privire la schimbari in guvernanta Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italia, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar  (CON/2014/18), Polonia, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Aviz cu privire la situaţia şi supravegherea instituţiilor de credit  (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
 227. Aviz cu privire la mandatul şi instrumentele macroprudenţiale ale NBB (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
 228. Aviz cu privire la introducerea monedei euro în Lituania  (CON/2014/14), Lituania, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Aviz cu privire la conturile titlurilor de valoare dematerializate exprimate în valută (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
 230. Aviz cu privire la reducerea remuneraţiei statutare a reprezentanţilor oficiali cu experienţă din sectorul public şi semi-public (CON/2014/12), Țările de Jos, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Aviz cu privire la transmiterea datelor necesare pentru definirea politicii monetare (CON/2014/11), Polonia, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Aviz cu privire la Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungaria, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Aviz cu privire la remunerarea funcţionarilor publici pe durata concediului medical (CON/2014/7), Irlanda, 28.1.2014.
 234. Aviz cu privire la accesul public la informaţii referitoare la averea funcţionarilor  (CON/2014/5), Slovenia, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE  (CON/2014/1), JO C 244, 26.7.2014, p. 3.
 236. Aviz cu privire la o creştere a capitalului deţinut de Banca d’Italia (CON/2013/96), Italia, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Aviz cu privire la obligaţiunile garantate cu creanţe (CON/2013/94), România, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 238. Aviz cu privire la registrul creditelor de consum  (CON/2013/93), Letonia, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Aviz cu privire la limitarea cheltuielilor publice în ceea ce priveşte Banca d’Italia (CON/2013/92), Italia, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Aviz cu privire la finanţele publice din Estonia (CON/2013/91), Estonia, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Aviz cu privire la finanţele publice din Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/87), Portugalia, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Aviz cu privire la măsuri pentru consolidarea stabilităţii bancare (CON/2013/86), Slovenia, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Aviz cu privire la statutul legal al activelor Lietuvos bankas şi sfera de aplicare a auditului public al acesteia  (CON/2013/85), Lituania, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Aviz cu privire la mijloace de plată şi sisteme de plăţi (CON/2013/84), Franța, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Aviz cu privire la supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi supravegherea macroprudenţială (CON/2013/82), Finlanda, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Aviz cu privire la autorizarea, reglementarea şi supravegherea instituţiilor de credit cooperatiste (CON/2013/81), Cipru, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Aviz cu privire la măsuri de stabilizare şi Fondul de garantare a depozitelor  (CON/2013/80), România, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 249. Aviz cu privire la schimbări ale competenţelor decizionale în cadrul Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cipru, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Aviz cu privire la transferul administrării unor proprietăţi ale statului către Banca Naţională a României (CON/2013/74), România, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 251. Aviz cu privire la măsuri pentru reorganizarea bancară  (CON/2013/73), Slovenia, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Aviz cu privire la cadrul integrat de supraveghere din Ungaria (CON/2013/71), Ungaria, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Aviz cu privire la înfiinţarea Consiliului pentru stabilitate financiară şi mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale (CON/2013/70), Slovenia, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Aviz cu privire la modificările Statutului Central Bank of Malta  (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 255. Aviz cu privire la măsurile de consolidare a stabilităţii bancare (CON/2013/67), Slovenia, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Aviz cu privire la procesarea şi repunerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor metalice euro (CON/2013/65), Letonia, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Aviz cu privire la principiile şi procedura de preschimbare a bancnotelor şi monedelor metalice  (CON/2013/64), Polonia, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Aviz cu privire la casele de ajutor reciproc (CON/2013/63), Lituania, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Aviz cu privire la furnizarea de servicii de plată de către Banka Slovenije pentru utilizatorii bugetului (CON/2013/62), Slovenia, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Aviz cu privire la autonomia Banco de España în ceea ce priveşte chestiunile legate de personal şi la încetarea mandatului guvernatorului (CON/2013/61), Spania, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Aviz cu privire la furnizarea de colateral către Danmarks Nationalbank prin colateralizare automată (CON/2013/60), Danemarca, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Aviz cu privire la instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 263. Aviz cu privire la registrul situaţiilor financiare (CON/2013/58), Slovacia, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Aviz cu privire la lichidarea specială a instituţiilor de credit (CON/2013/57), Grecia, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Aviz cu privire la noul cadru integrat de supraveghere din Ungaria (CON/2013/56), Ungaria, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Aviz cu privire la măsurile de încurajare a acordării de împrumuturi pe termen lung (CON/2013/55), Belgia, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 267. Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional (CON/2013/54), Cipru, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Aviz cu privire la independenţa financiară a Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Suedia, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Aviz cu privire la băncile de economisire şi fundaţiile bancare (CON/2013/52), Spania, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Aviz cu privire la supravegherea instituţiilor de credit cooperatiste (CON/2013/51), Cipru, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Aviz cu privire la măsuri de stabilizare (CON/2013/50), România, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 272. Aviz cu privire la reformele privind plăţile şi pensiile (CON/2013/46), Irlanda, 28.6.2013.
 273. Aviz cu privire la mandatul macroprudenţial al Lietuvos bankas (CON/2013/45), Lituania, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Aviz cu privire la tratamentul aplicat bancnotelor euro neutralizate de dispozitive antifurt (CON/2013/43), Belgia, 12.6.2013.
 275. Aviz cu privire la planuri de redresare şi rezoluţie (CON/2013/42), Belgia, 10.6.2013.
 276. Aviz cu privire la schimbari in guvernanta Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cipru, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Aviz cu privire la noile atributii de supraveghere ale Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Ungaria, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional (CON/2013/39), România, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 279. Aviz cu privire la protejarea debitorului ipotecar (CON/2013/33), Spania, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Aviz cu privire la consolidarea rolului instituţional şi a independenţei Băncii Naţionale a României (CON/2013/31), România, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 281. Aviz cu privire la politica macroprudentiala (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 282. Aviz cu privire la un registru al creditelor de consum (CON/2013/29), Franța, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Aviz cu privire la planificarea în caz de criză şi intervenţia timpurie în ceea ce priveşte instituţiile de credit în Austria (CON/2013/26), Austria, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Aviz cu privire la raportarea balanţei de plăţi (CON/2013/22), Austria, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Aviz cu privire la măsurile de consolidare a stabilităţii bancare (CON/2013/21), Slovenia, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Aviz cu privire la conturile de depozit dormante de la instituţiile de credit (CON/2013/20), Grecia, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/19), Portugalia, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Aviz cu privire la contribuţiile Oesterreichische Nationalbank la Fondul pentru Reducerea Sărăciei şi Creştere al Fondului Monetar Internaţional şi un acord bilateral de împrumut între Fondul Monetar Internaţional şi Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Austria, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Aviz cu privire la distribuirea profitului Bank of Greece  (CON/2013/15), Grecia, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Aviz cu privire la un cadru de rezoluţie pentru instituţii de credit şi alte instituţii (CON/2013/10), Cipru, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Aviz cu privire la noile competenţe acordate Băncii Naţionale a României în ceea ce priveşte datoria suverană şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane (CON/2013/6), România, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 292. Aviz cu privire la cooperativele de credit (CON/2013/5), Polonia, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte funcţiile de depozitar, politicile de remunerare şi sancţiunile (CON/2013/4), JO C 96, 4.4.2013, p. 18.
 294. Aviz cu privire la intervenţia timpurie, restructurarea şi soluţionarea situaţiilor de criză în cazul instituţiilor de credit (CON/2013/3), Spania, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Aviz cu privire la noi măsuri privind registrul creditelor din Irlanda (CON/2012/111), Irlanda, 21.12.2012.
 296. Aviz cu privire la societăţile de administrare a activelor (CON/2012/108), Spania, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Aviz cu privire la stabilitatea bancară şi financiară  (CON/2012/106), Franța, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Aviz cu privire la implementarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare  (CON/2012/105), Lituania, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Aviz cu privire la bugetul şi remunerarea personalului Banco de Portugal (CON/2012/86), Portugalia, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Aviz cu privire la restricţiile privind plăţile cu numerar (CON/2012/83), Slovacia, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Aviz cu privire la verificarea numerarului (CON/2012/82), Germania, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Aviz cu privire la distribuirea profitului între Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique şi statul belgian (CON/2012/81), Belgia, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 303. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Latvijas Banka  (CON/2012/80), Letonia, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Aviz cu privire la norme fiscale şi la administrarea conturilor bancare şi plăţilor organizaţiilor din sectorul public (CON/2012/79), Bulgaria, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Aviz cu privire la libertatea informaţiei (CON/2012/76), Irlanda, 19.10.2012.
 306. Aviz cu privire la pregătirile şi modificările legislative necesare pentru introducerea euro (CON/2012/73), Letonia, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Aviz cu privire la un cadru juridic consolidat privind serviciile de plăţi (CON/2012/72), Polonia, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Aviz cu privire la consolidarea stabilităţii bancare (CON/2012/71), Slovenia, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Aviz cu privire la majorarea capitalului Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Aviz cu privire la cooperativele de credit (CON/2012/68), Irlanda, 4.9.2012.
 311. Aviz cu privire la cerinţele de raportare pentru tranzacţiile transfrontaliere cu servicii (CON/2012/67), Austria, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Aviz cu privire la cerinţele de raportare privind comerţul exterior (CON/2012/66), Germania, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Aviz cu privire la majorarea cotei de participare a Austriei la Fondul Monetar Internaţional (CON/2012/65), Austria, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Aviz cu privire la recapitalizarea Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Italia, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Aviz cu privire la politica de stabilizare bugetară şi crearea unui cont de trezorerie de rezervă anticriză la Lietuvos bankas (CON/2012/63), Lituania, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Aviz cu privire la reforma supravegherii asigurărilor şi fondurilor de pensii (CON/2012/61), Italia, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Aviz cu privire la taxa pe tranzacţiile financiare (CON/2012/59), Ungaria, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Aviz cu privire la noi măsuri de consolidare a supravegherii şi a punerii în aplicare în cadrul reglementării financiare (CON/2012/52), Irlanda, 16.7.2012.
 319. Aviz cu privire la Legile privind Central Bank of Cyprus din 2002-2007  (CON/2012/51), Cipru, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Aviz cu privire la recapitalizarea Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cipru, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Aviz cu privire la Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungaria, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Aviz cu privire la recapitalizarea bancară  (CON/2012/48), Slovenia, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Aviz cu privire la prevenirea întârzierilor la plată  (CON/2012/47), Slovenia, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Aviz cu privire la reorganizarea si vanzarea activelor imobiliare in sectorul financiar (CON/2012/46), Spania, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Aviz cu privire la majorarea cotei de participare a Ungariei la Fondul Monetar Internaţional  (CON/2012/45), Ungaria, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Aviz cu privire la Legea privind Česká národní banka (CON/2012/44), Cehia, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Aviz cu privire la Legea privind Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ungaria, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Aviz cu privire la cadrul privind recapitalizarea şi soluţionarea situaţiilor de criză pentru instituţiile de credit din Grecia  (CON/2012/39), Grecia, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Aviz cu privire la cheltuielile de funcţionare legate de supraveghere (CON/2012/35), Belgia, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 330. Aviz cu privire la statutul Bank of Greece (CON/2012/31), Grecia, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Aviz cu privire la Fondul de Stat pentru garantarea stabilităţii sistemului legal de pensii (CON/2012/29), Bulgaria, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Aviz cu privire la obligaţiunile garantate belgiene şi la măsurile pentru facilitarea mobilizării creanţelor private (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 333. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungaria, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit şi soluţionarea situaţiilor de criză în sectorul bancar în Grecia (CON/2012/25), Grecia, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Aviz cu privire la măsurile de punere în aplicare referitoare la recapitalizare (CON/2012/23), Portugalia, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor (CON/2012/22), Slovenia, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Aviz cu privire la participarea Italiei la programele Fondului Monetar Internaţional ca răspuns la criza financiară (CON/2012/20), Italia, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Aviz cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Latvijas Banka  (CON/2012/19), Letonia, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Aviz cu privire la termenii titlurilor de valoare emise sau garantate de Statul grec (CON/2012/12), Grecia, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Aviz cu privire la reorganizarea sectorului financiar spaniol (CON/2012/11), Spania, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Aviz cu privire la gestionarea lichidităţii din conturile Trezoreriei de la Banca d’Italia şi selectarea contrapartidelor pentru operaţiunile aferente (CON/2012/9), Italia, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Aviz cu privire la sistemul de monitorizare a tranzacţiilor cu titluri în formă dematerializată (CON/2012/8), Grecia, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Aviz cu privire la reforma privind pensiile din sectorul public (CON/2012/6), Irlanda, 26.1.2012.
 344. Aviz cu privire la salariile angajatilor din domeniul public (CON/2012/1), Cipru, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Avizul cu privire la modificările aduse sistemului de soluţionare a situaţiilor de criză din Grecia aplicabil instituţiilor de credit  (CON/2011/107), Grecia, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Avizul cu privire la independenţa Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Ungaria, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Aviz cu privire la Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Ungaria, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Aviz cu privire la constituirea şi finanţarea unui fond pentru soluţionarea situaţiilor de criză şi cu privire la modificarea modului de calcul al contribuţiilor la sistemul de garantare a depozitelor (CON/2011/103), Belgia, 12.12.2011.
 349. Aviz cu privire la plata majorării cotei României la Fondul Monetar Internaţional (CON/2011/102), România, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 350. Aviz cu privire la legislaţia privind pieţele titlurilor de valoare (CON/2011/101), Finlanda, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Aviz cu privire la modificarea revizuită a regulilor de distribuire a profitului Lietuvos bankas (CON/2011/99), Lituania, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Aviz cu privire la legislatia privind finanţarea registrului central de numere de conturi bancare (CON/2011/98), Belgia, 7.12.2011.
 353. Aviz cu privire la reprezentarea şi plata cotei de participare la Fondul Monetar Internaţional (CON/2011/97), Estonia, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Aviz cu privire la responsabilitatea fiscală (CON/2011/96), Slovacia, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Aviz cu privire la modificarea regulilor de distribuire a profitului Lietuvos banka  (CON/2011/91), Lituania, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Aviz cu privire la plata de către Banco de Portugal a unei majorări a cotei Portugaliei la Fondul Monetar Internaţional (CON/2011/89), Portugalia, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Aviz cu privire la măsurile de soluţionare şi redresare pentru instituţiile de credit (CON/2011/84), Irlanda, 21.10.2011.
 358. Aviz cu privire la măsurile de intervenţie timpurie şi la modificarea cadrului privind soluţionarea situaţiilor de criză şi lichidarea, aplicabil instituţiilor financiare şi de credit supuse supravegherii de către Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalia, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Aviz cu privire la registrul pentru declaraţii financiare (CON/2011/80), Slovacia, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Aviz cu privire la sancţiunile aplicabile în vederea protejării euro împotriva contrafacerii (CON/2011/78), Slovenia, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Aviz cu privire la reforma sistemului de garantare a depozitelor (CON/2011/76), Țările de Jos, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Aviz cu privire la statistică şi la piaţa monetară interbancară şi piaţa titlurilor de stat administrate de Banca Naţională a României, regimul valutar şi regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2011/73), România, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 363. Aviz cu privire la autorizarea de a participa în consiliile de supraveghere ale băncilor  (CON/2011/70), Slovenia, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Aviz cu privire la noi măsuri de consolidare a supravegherii şi a punerii în executare in domeniul reglementării financiare (CON/2011/69), Irlanda, 9.9.2011.
 365. Aviz cu privire la ratificarea de către Italia a unei modificări a Statutului Fondului Monetar Internaţional şi a majorării cotei de participare (CON/2011/68), Italia, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Aviz cu privire la cerinţele aplicabile instituţiilor de credit pentru desfăşurarea în mod responsabil a activităţii de creditare  (CON/2011/67), Lituania, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi păstrarea calităţii numerarului aflat în circulaţie (CON/2011/64), Belgia, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 368. Aviz cu privire la modificarea legii privind prevenirea întârzierii în efectuarea plăţilor  (CON/2011/61), Slovenia, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Aviz cu privire la măsurile de intervenţie care pot fi adoptate în caz de criză în ceea ce priveşte instituţiile financiare în dificultate  (CON/2011/60), Țările de Jos, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Aviz cu privire la armonizarea legislaţiei privind TARGET2-Securities şi competenţa Banka Slovenije de a impune sancţiuni în domeniul serviciilor de investiţii (CON/2011/55), Slovenia, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Aviz cu privire la tranzacţiile transfrontaliere (CON/2011/54), Spania, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Aviz cu privire la Oficiul de stat pentru audit din Ungaria în legătură cu auditul Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Ungaria, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Aviz cu privire la schimbul de informaţii şi obligaţiile de cooperare între autorităţile naţionale de supraveghere (CON/2011/52), Bulgaria, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Aviz cu privire la structura capitalului şi a conducerii Depozitarului Central  (CON/2011/50), Bulgaria, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în ceea ce priveşte supravegherea financiară şi creditele de consum (CON/2011/49), Slovacia, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Aviz cu privire la anumite dispoziţii legale noi privind registrul creditelor (CON/2011/47), Letonia, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Aviz cu privire la reforma supravegherii pieţei financiare în Lituania (CON/2011/46), Lituania, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Aviz cu privire la diverse modificări ale Statutului Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 379. Aviz cu privire la modificarea reglementărilor privind registrul activelor financiare (CON/2011/40), Slovenia, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Aviz cu privire la măsurile de soluţionare şi redresare pentru instituţiile de credit (CON/2011/39), Irlanda, 26.4.2011.
 381. Aviz cu privire la modificarea structurii de guvernare a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Austria, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Aviz cu privire la consolidarea guvernanţei De Nederlandsche Bank şi a Autorităţii pentru pieţele financiare (CON/2011/37), Țările de Jos, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Aviz cu privire la modificarea Statutului Bank of Greece  (CON/2011/36), Grecia, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Aviz cu privire la cadrul juridic al Fondului de împrumut şi custodie şi cu privire la modificarea programului de dezvoltare referitor la lichiditatea din economia elenă ca urmare a crizei financiare internaţionale (CON/2011/34), Grecia, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Aviz cu privire la proiectul de Constituţie în ceea ce priveşte Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Ungaria, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Aviz cu privire la finanţarea unui registru central de numere de conturi bancare (CON/2011/30), Belgia, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 387. Aviz cu privire la încetarea exercitării de către Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a atribuţiei de depozitar central al actelor de protest (CON/2011/28), Belgia, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 388. Aviz cu privire la prevenirea întârzierii în efectuarea plăţilor  (CON/2011/25), Slovenia, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Avizul cu privire la un proiect de decizie a Consiliului European de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro  (CON/2011/24), JO C 140, 11.5.2011, p. 8.Informaţii suplimentare
 390. Aviz cu privire la serviciile de plată  (CON/2011/23), Polonia, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Aviz cu privire la Registrul central al creditelor pentru întreprinderi (CON/2011/20), Belgia, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 392. Aviz cu privire la repunerea în circulaţie a bancnotelor euro (CON/2011/19), Franța, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind fondul de garantare a depozitelor  (CON/2011/15), România, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 394. Aviz cu privire la reforma guvernanţei economice în Uniunea Europeană (CON/2011/13), JO C 150, 20.5.2011, p. 1.
 395. Aviz cu privire la includerea cooperativelor de credit în programul Trezoreriei de stat pentru susţinerea instituţiilor financiare (CON/2011/11), Polonia, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Aviz cu privire la participarea Italiei la programele Fondului Monetar Internaţional ca răspuns la criza financiară (CON/2011/10), Italia, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 397. Aviz cu privire la modificarea Constituţiei Poloniei în legătură cu adoptarea monedei euro (CON/2011/9), Polonia, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Aviz cu privire la punerea în aplicare a principiilor pentru dezvoltarea structurilor financiare cu rol de supraveghere din Belgia (CON/2011/5), Belgia, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 399. Aviz cu privire la modificarea Legii bancare (CON/2011/3), Slovenia, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Aviz cu privire la Autoritatea maghiară de supraveghere financiară şi competenţa de legiferare a Preşedintelui acesteia (CON/2010/94), Ungaria, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Aviz cu privire la stabilizarea de urgenţă a instituţiilor de credit (CON/2010/92), Irlanda, 17.12.2010.
 402. Aviz cu privire la numirea şi destituirea membrilor Consiliului monetar şi remunerarea membrilor Comitetului de supraveghere al Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Ungaria, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Aviz cu privire la autenticitatea, verificarea calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 404. Aviz cu privire la anumite dispoziţii noi privind circulaţia numerarului  (CON/2010/89), Slovacia, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Aviz cu privire la majorarea capitalului şi rezervei statutare a Banque de France (CON/2010/88), Franța, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Aviz cu privire la ratificarea sau punerea în aplicare a Aranjamentului serviciilor poştale de plată (CON/2010/85), 1.12.2010.
 407. Aviz cu privire la restructurarea băncilor (CON/2010/83), Germania, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Aviz cu privire la remunerarea personalului Banco de Portugal şi la buget  (CON/2010/80), Portugalia, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Aviz cu privire la modificarea Constituţiei şi a Legii privind legislaţia, în ceea ce priveşte competenţa de legiferare a Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Ungaria, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Aviz cu privire la majorarea limitelor de creditare din cadrul Noilor acorduri de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (CON/2010/74), Austria, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Aviz cu privire la un cadru juridic care să permită instituţiilor de credit să emită obligaţiuni garantate (CON/2010/73), Cipru, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Aviz cu privire la modificarea cadrului legal privind funcţionarea Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polonia, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Aviz cu privire la măsurile suplimentare adoptate în vederea restabilirii echilibrului bugetar (CON/2010/69), România, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 414. Aviz cu privire la modificările legislaţiei privind statistica oficială (CON/2010/66), România, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 415. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic privind sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2010/64), Polonia, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Aviz cu privire la carierele angajaţilor Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Germania, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Aviz cu privire la restrângerea cheltuielilor publice, în ceea ce priveşte Banca d’Italia (CON/2010/58), Italia, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Aviz cu privire la transferul atribuţiilor de supraveghere prudenţială către Autoritatea pentru Piaţa Financiară din Austria (CON/2010/57), Austria, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Magyar Nemzeti Bank pentru introducerea de reduceri salariale (CON/2010/56), Ungaria, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Aviz cu privire la remunerarea personalului Băncii Naţionale a României (CON/2010/51), România, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 421. Aviz cu privire la dreptul Sveriges Riksbank de a colecta informaţii de la emitenţii suedezi de titluri de valoare (CON/2010/49), Suedia, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Aviz cu privire la restructurarea Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irlanda, 17.6.2010.
 423. Aviz cu privire la modificarea Legii privind obligaţiunile garantate(Pfandbriefe)  (CON/2010/47), Germania, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Aviz cu privire la modificarea unor prevederi ale Legii bancare (CON/2010/46), Slovenia, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Aviz cu privire la anumite dispoziţii privind Banque de France (CON/2010/44), Franța, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Aviz cu privire la statistică, fluxurile transfrontaliere de numerar şi competenţele Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) (CON/2010/43), Bulgaria, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Aviz cu privire la statutul juridic al activelor Lietuvos bankas, durata mandatului şi remunerarea membrilor Consiliului de administraţie, imunitatea rezervelor valutare ale bancilor centrale străine şi situaţiile financiare anuale ale Lietuvos bankas (CON/2010/42), Lituania, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Aviz cu privire la un împrumut bilateral între Fondul Monetar Internaţional şi Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Austria, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Aviz cu privire la transferul de drepturi şi obligaţii în legătură cu emisiunea, distribuirea şi răscumpărarea instrumentelor publice de îndatorare (CON/2010/39), Cipru, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Aviz cu privire la modificarea normelor care asigură continuarea mandatului Preşedintelui Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Polonia, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Aviz cu privire la adoptarea de măsuri suplimentare pentru stabilitatea financiară în Estonia (CON/2010/35), Estonia, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Aviz cu privire la supravegherea asigurărilor private, instituirea unui fond de garantare a asigurărilor private de viaţă şi alte dispoziţii (CON/2010/33), Grecia, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Aviz cu privire la modificarea dispoziţiilor de reglementare a provizioanelor Narodowy Bank Polski pentru riscul valutar (CON/2010/32), Polonia, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Aviz cu privire la modificarea Legii privind instituţiile de credit şi întreprinderile financiare pentru introducerea unor măsuri suplimentare de stabilizare a pieţei financiare (CON/2010/31), Ungaria, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Aviz cu privire la restructurarea Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Irlanda, 7.4.2010.
 436. Aviz cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 în ceea ce privește calitatea datelor statistice în contextul procedurii aplicabile deficitelor excesive (CON/2010/28), JO C 103, 22.4.2010, p. 1.Informaţii suplimentare
 437. Aviz cu privire la un nou cadru legal privind integritatea şi prevenirea coruptiei în ceea ce priveşte aplicarea acestuia în cazul Banka Slovenije şi al organelor de decizie ale acesteia (CON/2010/27), Slovenia, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Aviz privind independenţa, confidenţialitatea şi interzicerea finanţării monetare (CON/2010/25), Bulgaria, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Danmarks Nationalbank în ceea ce priveşte competenţa de a colecta informaţii pentru compilarea de statistici (CON/2010/24), Danemarca, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Aviz cu privire la contribuţia Austriei la Fondul pentru Reducerea Sărăciei şi Creştere al FMI (CON/2010/22), Austria, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Aviz cu privire la modificările cadrului legal privind majorarea lichidităţii din economie ca reacţie la impactul crizei financiare internaţionale (CON/2010/21), Grecia, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Aviz cu privire la modificările Legii privind Statutul Eesti Pank (CON/2010/20), Estonia, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Aviz cu privire la introducerea unei facilităţi de depozit de şapte zile (CON/2010/18), Letonia, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Aviz cu privire la instituirea Sistemului Statistic Elen şi a unei autorităţi statistice independente (CON/2010/17), Grecia, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Aviz cu privire la acordul bilateral de împrumut dintre Irlanda şi Fondul Monetar Internaţional (CON/2010/15), Irlanda, 9.2.2010.
 446. Aviz cu privire la atribuţiile Magyar Nemzeti Bank legate de calitatea Ungariei de membru al Fondului Monetar Internaţional (CON/2010/13), Ungaria, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Aviz cu privire la procedura administrării speciale iniţiate de Banca Naţională a României în cazul instituţiilor de credit aflate în dificultate  (CON/2010/12), România, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 448. Aviz cu privire la atribuţiile Magyar Nemzeti Bank, statutul juridic şi structura Autorităţii maghiare de supraveghere financiară şi înfiinţarea Consiliului pentru stabilitate financiară (CON/2010/10), Ungaria, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Aviz cu privire la măsurile de redresare aplicabile întreprinderilor din sectorul bancar şi financiar, cu privire la supravegherea sectorului financiar şi a serviciilor financiare şi cu privire la Statutul Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgia, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 450. Aviz cu privire la fuziunea autorităţilor responsabile cu autorizarea şi supravegherea în domeniul bancar şi cel al asigurărilor (CON/2010/4), Franța, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Aviz cu privire la anumite măsuri privind reglementarea în domeniile financiar şi bancar (CON/2010/3), Franța, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Aviz cu privire la competenţele Banka Slovenije referitoare la calitatea de membru al Fondului Monetar Internaţional a Sloveniei (CON/2009/100), Slovenia, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Aviz cu privire la valorificarea garanţiilor furnizate Banco de España, altor bănci centrale naţionale ale statelor membre sau BCE în îndeplinirea misiunilor lor (CON/2009/96), Spania, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Aviz cu privire la extinderea garanţiei statului irlandez care acoperă pasivele instituţiilor de credit (CON/2009/92), Irlanda, 9.11.2009.
 455. Aviz cu privire la rangul privilegiului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2009/90), Belgia, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 456. Aviz cu privire la componenţa consiliului de administraţie al Central Bank and Financial Services Authority of Ireland şi la apartenenţa la Autoritatea Irlandeză de Reglementare a Serviciilor Financiare (CON/2009/89), Irlanda, 4.11.2009.
 457. Aviz cu privire la prorogarea termenului pentru preschimbarea anumitor bancnote (CON/2009/87), Ungaria, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Aviz cu privire la independenţa Národná banka Slovenska (CON/2009/85), Slovacia, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Aviz cu privire la distribuirea profitului Lietuvos bankas (CON/2009/83), Lituania, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Aviz cu privire la implicarea De Nederlandsche Bank în cadrul sistemului monetar din Bonaire, Sint Eustatius şi Saba (CON/2009/80), Țările de Jos, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Aviz cu privire la emisiunea de obligaţiuni de stat speciale către instituţii de credit (CON/2009/78), Cipru, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Aviz cu privire la auditul public al Lietuvos bankas (CON/2009/77), Lituania, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Aviz cu privire la procedura de numire a guvernatorului Banque de France (CON/2009/74), Franța, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Aviz cu privire la atribuţiile de supraveghere ale Česká národní banka în ceea ce priveşte creditul de consum (CON/2009/71), Cehia, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Aviz cu privire la dispoziţiile privind prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului care au legătură cu Banco de España (CON/2009/70), Spania, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Aviz cu privire la remunerarea contului de disponibil al Trezoreriei deţinut la Banca d'Italia (CON/2009/69), Italia, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Aviz cu privire la înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Gestionarea Activelor (CON/2009/68), Irlanda, 31.8.2009.
 468. Aviz cu privire la extinderea drepturilor Narodowy Bank Polski de a comercializa instrumente financiare (CON/2009/67), Polonia, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Aviz cu privire la accesul public la informaţii referitoare la averea funcţionarilor  (CON/2009/64), Slovenia, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Aviz cu privire la o modificare a proiectului de reglementare privind impozitarea rezervelor de aur ale Banca d'Italia (CON/2009/63), Italia, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Aviz cu privire la restructurarea şi consolidarea fondurilor proprii ale instituţiilor de credit (CON/2009/62), Spania, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Aviz cu privire la procedura de modificare a cursului de schimb oficial al litas-ului (CON/2009/61), Lituania, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Aviz cu privire la cadrul juridic al cooperativelor de economii şi credit (CON/2009/60), Polonia, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Aviz cu privire la impozitarea rezervelor de aur ale Banca d’Italia (CON/2009/59), Italia, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar şi a activităţilor societăţilor de leasing (CON/2009/57), Cipru, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Aviz cu privire la modificările măsurilor de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2009/56), Irlanda, 25.6.2009.
 477. Aviz cu privire la modificările aduse normelor care reglementează depozitarul central al valorilor mobiliare (CON/2009/55), Polonia, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Aviz cu privire la distribuirea profitului Latvijas Banka (CON/2009/53), Letonia, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Aviz cu privire la măsurile pentru sporirea eficacităţii schemei de garantare a depozitelor  (CON/2009/51), România, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 480. Aviz cu privire la consolidarea competenţelor de remediere ale Băncii Naţionale a României privind instituţiile de credit în dificultate (CON/2009/48), România, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 481. Aviz cu privire la măsurile privind remuneraţia din sectorul public în ceea ce priveşte independenţa băncii centrale (CON/2009/47), Letonia, 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Aviz cu privire la extinderea rolului de supraveghere al Banque Centrale du Luxembourg printr-un proiect de lege privind serviciile de plată, instituţiile emitente de monedă electronică şi caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Aviz cu privire la raporturile juridice aplicabile personalului Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Germania, 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Aviz cu privire la alinierea cadrului juridic al Magyar Nemzeti Bank la noile norme administrative (CON/2009/44), Ungaria, 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Aviz cu privire la organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România  (CON/2009/42), România, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 486. Aviz cu privire la plata de către Banco de Portugal a majorării cotei de participare a Portugaliei la Fondul Monetar Internaţional  (CON/2009/41), Portugalia, 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Aviz cu privire la supravegherea instituţiilor de plată de către Lietuvos bankas (CON/2009/40), Lituania, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Aviz cu privire la plata de către Banco de España a majorării propuse a cotei de participare a Spaniei la FMI (CON/2009/35), Spania, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Aviz cu privire la majorarea cotei de participare a Italiei la Fondul Monetar Internaţional (CON/2009/33), Italia, 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Aviz cu privire la modificarea normelor privind distribuirea profitului Lietuvos bankas în contextul turbulenţelor financiare (CON/2009/26), Lituania, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Aviz cu privire la gestionarea contului de disponibil al Trezoreriei deţinut la Banca d’Italia (CON/2009/23), Italia, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Aviz cu privire la legislaţia care permite Ministerului de Finanţe să solicite National Pensions Reserve Fund (Fondului naţional de rezervă pentru pensii) să investească în instituţii financiare ca parte a procesului de recapitalizare a băncilor (CON/2009/16), Irlanda, 25.2.2009.
 493. Aviz cu privire la măsurile de sprijin financiar privind remunerarea funcţionarilor publici (CON/2009/15), Irlanda, 24.2.2009.
 494. Aviz cu privire la criteriile suplimentare de eligibilitate pentru membrii Consiliului guvernatorilor Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) şi la normele suplimentare pentru transmiterea informaţiilor în această privinţă (CON/2009/13), Bulgaria, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Aviz cu privire la rolul Banque centrale du Luxembourg în compilarea anumitor statistici (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Aviz cu privire la plata de către Oesterreichische Nationalbank a majorării propuse a cotei de participare a Austriei la FMI (CON/2009/5), Austria, 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Aviz cu privire la modificările normelor care reglementează distribuirea venitului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique şi alocarea profiturilor acesteia către statul belgian (CON/2009/4), Belgia, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 498. Aviz cu privire la modificarea Legii privind sistemele de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu titluri de valoare (CON/2008/87), Spania, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Aviz cu privire la modernizarea cadrului juridic aplicabil instrumentelor financiare (CON/2008/85), Franța, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Aviz cu privire la alinierea statutului Magyar Nemzeti Bank la dreptul comunitar (CON/2008/83), Ungaria, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Aviz cu privire la plata profitului Banco de España către Trezorerie (CON/2008/82), Spania, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Aviz cu privire la oferirea de sprijin instituţiilor financiare din partea Trezoriei Statului (CON/2008/80), Polonia, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Aviz cu privire la rolul Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei)în legătură cu instituţiile de plată şi operatorii de sisteme de plăţi şi cu privire la supravegherea sistemelor de plăţi şi de decontare (CON/2008/78), Bulgaria, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Aviz cu privire la garanţiile de stat şi la alte măsuri pentru menţinerea stabilităţii sistemului financiar (CON/2008/76), Slovenia, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Aviz cu privire la modificarea statutului Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) în vederea pregătirii introducerii euro (CON/2008/73), Bulgaria, 21.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Aviz cu privire la utilizarea rezervei valutare pentru turism  (CON/2008/72), România, 19.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 507. Aviz cu privire la stabilirea unui registru al instituţiilor financiare ţinut de Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) (CON/2008/71), Bulgaria, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Aviz cu privire la extinderea sferei de aplicare a schemei de garantare a depozitelor (CON/2008/69), Irlanda, 17.11.2008.
 509. Aviz cu privire la condiţiile de acordare de garanţii de către stat (CON/2008/67), Spania, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Aviz cu privire la măsurile de implementare a garanţiei pentru stabilitatea sistemului de creditare  (CON/2008/65), Italia, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Aviz cu privire la managementul informaţiilor privind emitenţii în contextul dematerializării valorilor mobiliare (CON/2008/64), Belgia, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 512. Aviz cu privire la o decizie nouă privind Comitetul european al inspectorilor bancari (CON/2008/63), JO C 45, 24.2.2009, p. 1.
 513. Aviz cu privire la protejarea depozitelor şi a anumitor produse de asigurare de viaţă (CON/2008/61), Belgia, 28.10.2008.
 514. Aviz cu privire la operaţiunile Fondului pentru achiziţia de active financiare (CON/2008/60), Spania, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Aviz cu privire la măsurile pentru garantarea stabilităţii sistemului bancar (CON/2008/58), Italia, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Aviz cu privire la înfiinţarea unui Fond pentru Stabilizarea Pieţei Financiare şi cu privire la alte măsuri de stabilitate financiară (CON/2008/57), Germania, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Aviz cu privire la furnizarea de garanţii de către stat pentru a contribui la stabilitatea financiară (CON/2008/56), Franța, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Aviz cu privire la extinderea cadrului juridic pentru colectarea informaţiilor statistice de către Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Polonia, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Aviz cu privire la constituirea unui fond de achiziţie de active financiare şi cu privire la alte măsuri ale guvernului care să contribuie la stabilitatea financiară (CON/2008/52), Spania, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Aviz cu privire la sistemele de garantare a depozitelor şi de protecţie a investitorilor (CON/2008/51), Grecia, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Aviz cu privire la o garanţie de stat care să acopere pasivele instituţiilor de credit (CON/2008/50), Belgia, 17.10.2008.
 522. Aviz cu privire la înlocuirea monedelor euro şi a monedelor euro comemorative germane (CON/2008/49), Germania, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Aviz privind punerea în aplicare de măsuri de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2008/48), Irlanda, 15.10.2008.
 524. Aviz privind preschimbarea şi retragerea bancnotelor şi monedelor metalice (CON/2008/47), Suedia, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Aviz cu privire la garanţia statului pentru creditele acordate de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique în contextul contribuţiei acesteia la stabilitatea financiară (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
 526. Aviz cu privire la anumite măsuri de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2008/44), Irlanda, 3.10.2008.
 527. Aviz cu privire la restricţiile şi interdicţiile pentru funcţionarii publici (CON/2008/43), Slovenia, 17.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Aviz cu privire la anumite modificări care oferă Banque centrale du Luxembourg posibilitatea de a contribui în mod mai eficient la stabilitatea financiară şi care clarifică regimul rezervelor minime obligatorii  (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Aviz cu privire la finanţarea contribuţiei Austriei la lichidarea datoriei Liberiei (CON/2008/41), Austria, 9.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Aviz cu privire la independenţa financiară a Sveriges Riskbank (CON/2008/34), Suedia, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Aviz cu privire la înfiinţarea Comitetului de audit al Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Belgia, 31.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Aviz cu privire la modificările care se referă la conducerea, supravegherea şi modul de finanţare a sistemului de protecţie a depozitelor, în special în ceea ce priveşte participarea Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Polonia, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Aviz cu privire la modificările aduse Statutului Băncii Naţionale a României (CON/2008/31), România, 21.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 534. Aviz cu privire la introducerea euro în Slovacia şi la cursul de schimb faţă de euro al coroanei slovace  (CON/2008/28), JO C 180, 17.7.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
 535. Aviz cu privire la proiectul de lege referitor la Česká národní banka  (CON/2008/21), Cehia, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Aviz cu privire la rolul Narodowy Bank Polski în legătură cu compensarea şi decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare şi sistemul depozitarului central al valorilor mobiliare (CON/2008/20), Polonia, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Aviz cu privire la competenţele Banque centrale du Luxembourg şi la schema de pensii aplicabilă personalului acesteia (CON/2008/17), Luxemburg, 15.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Aviz cu privire la integrarea supravegherii financiare şi a asigurărilor (CON/2008/16), Finlanda, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Aviz cu privire la codificarea Regulamentului Consiliului privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv  (CON/2008/15), JO C 88, 9.4.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
 540. Aviz cu privire la modificările de natură administrativă ale Legii privind Eesti Pank (CON/2008/14), Estonia, 25.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Aviz cu privire la reforma sistemului de asigurări sociale din Grecia în legătură cu Bank of Greece (CON/2008/13), Grecia, 19.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Aviz cu privire la supravegherea auditorilor şi rolul Banco de Portugal în această privinţă (CON/2008/11), Portugalia, 26.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Aviz cu privire la remunerarea Banca d'Italia şi la reforma structurală a contului trezoreriei deschis la Banca d'Italia  (CON/2008/10), Italia, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Aviz cu privire la raporturile de muncă dintre Deutsche Bundesbank şi personalul acesteia (CON/2008/9), Germania, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Aviz cu privire la consecinţele asupra regimului monetar al Saint-Martin şi al Saint-Barthélemy determinate de schimbarea statutului acestora, în temeiul dreptului francez  (CON/2008/8), Franța, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Aviz cu privire la principiile, regulile şi structura sistemului statistic naţional şi rolul Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalia, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Aviz cu privire la modificările privind guvernarea, supravegherea şi modul de finanţare a schemei de protecţie a depozitelor, în special în privinţa participării Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Polonia, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Aviz privind modificările statutului Sveriges Riksbank în privinţa duratei mandatului membrilor Comitetului executiv (CON/2008/4), Suedia, 14.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Aviz privind împărţirea între Česká národní banka şi Ministerul de Finanţe a competenţei de a pregăti şi înainta Guvernului anumite proiecte legislative  (CON/2008/2), Cehia, 7.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru pregătirea în vederea adoptării euro (CON/2007/43), Slovacia, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Aviz cu privire la noile atribuţii ale Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) referitoare la supravegherea serviciilor de remitere de bani (CON/2007/40), Bulgaria, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Aviz privind supravegherea operaţiunilor de schimb valutar în numerar (CON/2007/38), Slovenia, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Aviz cu privire la punerea în aplicare a desfiinţării titlurilor de valoare la purtător în privinţa acţiunilor emise de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Belgia, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Aviz cu privire la noile atribuţii ale Banka Slovenije referitoare la prevenirea spălării banilor  (CON/2007/36), Slovenia, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Aviz cu privire la reforma în domeniul supravegherii financiare  (CON/2007/33), Austria, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Aviz privind modernizarea organizării conducerii Autorităţii Federale pentru Supraveghere Financiară (BaFin) (CON/2007/32), Germania, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Aviz privind reforma supravegherii financiare, în special referitor la Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Polonia, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Aviz privind stabilirea unui regim de protecţie a consumatorilor în cadrul rolului de supraveghere prudenţială a Banco de Portugal  (CON/2007/29), Portugalia, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Aviz privind monitorizarea sistemelor de plăţi, a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a instrumentelor de plată de către Banca Naţională a României (CON/2007/27), România, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 560. Aviz privind modificările referitoare la guvernarea, supravegherea şi modalitatea de finanţare a schemei de garantare a depozitelor, în special în ceea ce priveşte participarea Narodowy Bank Polski la aceste activităţi (CON/2007/26), Polonia, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Aviz privind reglementarea instituţiilor financiare nebancare de către banca centrală (CON/2007/23), România, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 562. Aviz privind mandatul Conferinţei interguvernamentale pentru redactarea unui tratat de modificare a Tratatelor existente (CON/2007/20), JO C 160, 13.7.2007, p. 2.
 563. Aviz privind introducerea monedei euro în Cipru şi în Malta şi privind cursurile de schimb în euro pentru lira cipriotă şi lira malteză (CON/2007/19), JO C 160, 13.7.2007, p. 1.Informaţii suplimentare
 564. Aviz privind reglementarea şi supravegherea pieţelor şi funcţionarea autorităţilor independente competente (CON/2007/17), Italia, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Aviz privind supravegherea instituţiilor financiare şi de credit şi privind garanţiile eligibile pentru operaţiunile de politică monetară (CON/2007/15), Grecia, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Aviz privind modificările aduse statutului Magyar Nemzeti Bank referitoare la structura şi conducerea Magyar Nemzeti Bank (CON/2007/14), Ungaria, 24.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Aviz privind modificările aduse statutului Bank of Greece în vederea adaptării la evoluţiile cadrului privind activele pentru garantare în Eurosistem şi în vederea salvgardării bunei funcţionări a sistemelor de plăţi (CON/2007/13), Grecia, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Aviz cu privire la instrumentele de politică monetară şi sistemul de decontare a valorilor mobiliare al Latvijas Banka (CON/2007/12), Letonia, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Aviz privind modificările aduse legii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor referitoare la regimul sancţionării şi la cel al supravegherii şi sfera lor de aplicare faţă de banca centrală naţională (CON/2007/10), Ungaria, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Aviz privind anumite sarcini ale Česká národní banka în domeniul protecţiei consumatorilor (CON/2007/8), Cehia, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Aviz privind modificarea prevederilor statutului Deutsche Bundesbank cu privire la numărul şi numirea membrilor Comitetului executiv (CON/2007/6), Germania, 7.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Aviz privind modificarea statutului Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 573. Aviz cu privire la asigurarea concordanţei statutului Magyar Nemzeti Bank cu dreptul comunitar (CON/2006/55), Ungaria, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Aviz cu privire la inserarea în statutul De Nederlandsche Bank a unor noi principii de guvernanţă corporativă (CON/2006/54), Țările de Jos, 7.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Aviz cu privire la supravegherea administratorilor sistemelor de compensare şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2006/53), Polonia, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Aviz cu privire la sistemul de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare al Latvijas Banka (CON/2006/52), Letonia, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Aviz cu privire la repartizarea competenţelor între autorităţile de supraveghere (CON/2006/51), Italia, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Aviz privind modificarea statutului Central Bank of Cyprus în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/50), Cipru, 26.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Aviz cu privire la anumite atribuţii ale Česká národní banka în domeniul protecţiei consumatorilor (CON/2006/47), Cehia, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Aviz cu privire la revizuirea generală a Statutului Banca d'Italia (CON/2006/44), Italia, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Aviz cu privire la modificarea statutului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique în privinţa constituirii în favoarea sa de garanţii reale mobiliare asupra creanţelor, în vederea garantării operaţiunilor sale de credit  (CON/2006/40), Belgia, 3.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Aviz cu privire la modificarea componenţei Comisiei de supraveghere bancară  (CON/2006/39), Polonia, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Aviz cu privire la instituirea unui regim de protecţie a consumatorilor în cadrul domeniului de exercitare a rolului de supraveghere prudenţială al Banque de Grèce, precum şi cu privire la alte dispoziţii aferente  (CON/2006/38), Grecia, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Aviz cu privire la modificarea statutului Central Bank of Cyprus în vederea pregătirii pentru adoptarea euro  (CON/2006/33), Cipru, 28.6.2006.
 585. Aviz cu privire la modificarea statutului Banque de France (CON/2006/32), Franța, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Aviz cu privire la regulamentele Sveriges Riksbank referitoare la cumpărarea şi returnarea de numerar  (CON/2006/30), Suedia, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Aviz cu privire la modificarea Constituţiei Letoniei în privinţa statusului Latvijas Banka (CON/2006/27), Letonia, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Aviz cu privire la modificarea statutului Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
 589. Aviz cu privire la supravegherea sectorului financiar (CON/2006/20), Țările de Jos, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Aviz cu privire la modificarea statutului Latvijas Banka  (CON/2006/19), Letonia, 3.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Aviz cu privire la modificarea statutului Banka Slovenije în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/17), Slovenia, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Aviz cu privire la stabilirea temeiului juridic pentru aderarea Lietuvos bankas la modelul băncilor centrale corespondente  (CON/2006/16), Lituania, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Aviz cu privire la integrarea supravegherii sectorului bancar, al pieţelor de capital, al asigurărilor şi a fondurilor de pensii  (CON/2006/15), Polonia, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Aviz privind competenţele în situaţii de urgenţă şi competenţele SEBC (CON/2006/6), Finlanda, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Aviz cu privire la modificarea statutului Central Bank of Cyprus în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/4), Cipru, 27.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Aviz cu privire la modificarea statutului Lietuvos bankas în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2005/60), Lituania, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Aviz cu privire la modificarea statutului Eesti Pank în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2005/59), Estonia, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Aviz cu privire la propunerea revizuită de modificare a structurii şi conducerii interne a Banca d’Italia ca urmare a legii privind protecţia economiilor (CON/2005/58), Italia, 23.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Aviz cu privire la modificările sistemului trezoreriei naţionale (CON/2005/55), Slovacia, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Aviz cu privire la modificarea statutului Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Suedia, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Aviz cu privire la diminuarea contribuţiei anuale a băncilor comerciale la Fondul de Garantare a Depozitelor şi cu privire la finanţarea monetară (CON/2005/50), Slovacia, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Aviz cu privire la remunerarea de către Sveriges Riksbank a costurilor cu dobânda ale societăţilor care separă şi depozitează numerarul  (CON/2005/48), Suedia, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Aviz cu privire la excluderea Národná banka Slovenska din rândul persoanelor juridice care răspund penal (CON/2005/47), Slovacia, 16.11.2005.
 604. Aviz cu privire la eliminarea titlurilor la purtător şi cu privire la modernizarea cadrului juridic referitor la titlurile corporative (CON/2005/43), Belgia, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Aviz cu privire la propunerea revizuită de integrare completă a supravegherii pieţei financiare, autoritatea unică de supraveghere fiind Česká národní banka  (CON/2005/39), Cehia, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Aviz cu privire la dreptul Lietuvos bankas de a emite bancnote şi monede metalice la adoptarea euro şi cu privire la independenţa personală a guvernatorului acesteia (CON/2005/38), Lituania, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Aviz cu privire la modificarea structurii şi conducerii interne a Banca d’Italia ca urmare a legii privind protecţia economiilor (CON/2005/34), Italia, 6.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Aviz cu privire la regulile de plată a profiturilor Banco de España către Trezorerie (CON/2005/30), Spania, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Aviz cu privire la finanţarea de către Oesterreichische Nationalbank a contribuţiei Austriei la fondul fiduciar al FMI pentru ţările cu venit scăzut afectate de dezastre naturale (CON/2005/29), Austria, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Aviz cu privire la misiunea Národná banka Slovenska de supraveghere integrată a pieţei financiare în ansamblul său şi cu privire la modificarea statutului acesteia  (CON/2005/26), Slovacia, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Aviz cu privire la reglementarea practicilor de lobby, inclusiv a activităţilor de lobby pe lângă Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovacia, 3.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Aviz cu privire la reorganizarea supravegherii pieţei financiare şi monitorizarea sistemelor de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2005/24), Cehia, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Aviz cu privire la modificarea statutului Latvijas Banka (CON/2005/20), Letonia, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Aviz cu privire la acordarea de către Banca d’Italia a unor linii de credit Libanului (CON/2005/1), Italia, 3.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Aviz cu privire la procesul decizional în domeniul politicii monetare (CON/2004/35), Ungaria, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Aviz cu privire la supravegherea pieţei financiare de către Národná banka Slovenska  (CON/2004/31), Slovacia, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Aviz cu privire la supravegherea sectorului financiar (CON/2004/21), Țările de Jos, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Aviz cu privire la protecţia economiilor (CON/2004/16), Italia, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Aviz cu privire la acoperirea pierderilor suferite de Banque de France din cauza diferenţelor nefavorabile de curs valutar (CON/2004/6), Franța, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Aviz cu privire la măsurile care aduc atingere poziţiei financiare a Suomen Pankki şi cu privire la dispoziţiile referitoare la competenţa normativă a acesteia (CON/2004/1), Finlanda, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Aviz cu privire la modificarea statutului Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugalia, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Aviz cu privire la modificarea statutului Banco de España (CON/2003/28), Spania, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Aviz cu privire la Fundaţia naţională pentru cercetare, tehnologie şi dezvoltare (CON/2003/27), Austria, 2.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Aviz cu privire la proiectul de lege (nr. 2) din 2003 referitor la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2003/24), Irlanda, 19.11.2003.
 625. Aviz cu privire la fuziunea Nederlandsche Bank cu Autoritatea de supraveghere a pensiilor şi a asigurărilor din Ţările de Jos (CON/2003/23), Țările de Jos, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Aviz cu privire la supravegherea prudenţială a sectorului financiar şi a serviciilor financiare (CON/2003/19), Belgia, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Aviz cu privire la modificările statutului Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Suedia, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Aviz cu privire la sistemele de plăţi, infrastructurile de plăţi şi instrumentele de plată (CON/2003/14), Italia, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Aviz cu privire la modificările statutului Bank of Greece (CON/2003/4), Grecia, 28.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Aviz cu privire la modificarea statutului Sveriges Riksbank şi a legii privind Riksdag (CON/2003/3), Suedia, 5.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Aviz cu privire la o dispoziţie referitoare la conversia obligaţiunilor în temeiul Legii nr. 483/93 având incidenţă asupra bilanţului Banca d'Italia (CON/2002/30), Italia, 6.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Aviz cu privire la modificările statutului Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Suedia, 12.11.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Aviz cu privire la modificarea Legii privind competenţele în situaţii de urgenţă în privinţa reglementării pieţelor financiare în situaţii de urgenţă (CON/2002/27), Finlanda, 31.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Aviz cu privire la înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Audit sub autoritatea Parlamentului suedez, inclusiv modificările statutului Sveriges Riksbank (CON/2002/22), Suedia, 2.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Aviz cu privire la clarificarea relaţiei specifice existente între cadrul instituţional al Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique şi normele generale referitoare la societăţile pe acţiuni (CON/2002/18), Belgia, 9.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Aviz cu privire la regulamentul privind desemnarea autorităţilor naţionale competente în materie de falsificare (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Aviz cu privire la un proiect de lege din 2002 referitor la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2002/16), Irlanda, 5.6.2002.
 638. Aviz cu privire la plata către Trezorerie a profitului Banco de España (CON/2002/14), Spania, 25.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Aviz cu privire la modificarea prevederilor legii privind Uniunea economică şi monetară referitoare la plata de către Central Bank of Ireland către Trezoreria irlandeză a veniturilor nete din încasările rezultate din emiterea de monedă metalică (CON/2002/7), Irlanda, 1.2.2002.
 640. Aviz cu privire la Legea de instituire a supravegherii integrate a serviciilor financiare (CON/2001/35), Germania, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Aviz cu privire la Regulamentul pentru derogarea de la aplicarea dispoziţiilor referitoare la funcţionarii publici şi funcţionarii publici stagiari în privinţa agenţilor Banque centrale du Luxembourg cărora li se aplică un statut de drept public (CON/2001/28), Luxemburg, 26.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Aviz cu privire la modificarea statutului Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Germania, 2.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Aviz cu privire la modificarea mai multor legi de reglementare a pieţei financiare spaniole (CON/2001/12), Spania, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Aviz cu privire la anumite dispoziţii cuprinse în proiectul de lege din anul 2001 privind conturile inactive (CON/2001/11), Irlanda, 31.5.2001.
 645. Aviz cu privire la legea de înfiinţare şi funcţionare a autorităţii de supraveghere a pieţei financiare, precum şi de modificare a mai multor legi conexe (CON/2001/10), Austria, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Aviz cu privire la proiectul de lege privind obligaţiunile ipotecare şi obligaţiunile de stat (CON/2001/6), Irlanda, 25.4.2001.
 647. Aviz cu privire la modificarea Codului financiar şi monetar în privinţa sistemelor de plăţi (CON/2001/2), Franța, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Aviz cu privire la circulaţia în paralel a bancnotelor şi monedelor cu valoare nominală exprimată în euro, respectiv în escudos şi cu privire la modificările statutului Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugalia, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Aviz cu privire la modificarea statutului Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Suedia, 20.11.2000.
 650. Aviz cu privire la ratificarea modificărilor Statutului Bank of Greece şi aprobarea acestuia de către Adunarea generală a acţionarilor la 25 aprilie 2000 (CON/2000/15), Grecia, 27.6.2000.
 651. Aviz cu privire la modalităţile de adoptare a măsurilor în domeniul monetar referitoare la emiterea bancnotelor şi monedelor metalice euro (Legea privind euro) şi a modalităţilor de modificare a Legii din anul 1998 privind emiterea de monede metalice, precum şi a Statutului Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Austria, 28.6.2000.
 652. Aviz cu privire la modificarea Statutului Bank of Greece, precum şi alte probleme legate de adoptarea euro de către Grecia (CON/2000/7), Grecia, 17.4.2000.
 653. Aviz cu privire la statutul şi rolul Institut d'émission des départements d'outre-mer (CON/1999/20), Franța, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Aviz cu privire la modificarea Statutului Bank of Greece (CON/1999/18), Grecia, 19.11.1999.
 655. Aviz cu privire la distribuirea profitului Banco de España către Trezorerie (CON/1999/16), Spania, 28.10.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Aviz cu privire la, pe de o parte, cadrul juridic al instituţiilor de credit şi al societăţilor financiare în privinţa Fondului de Garantare a Depozitelor şi, pe de altă parte, activităţile Fondului de Garantare a Depozitelor  (CON/1999/15), Portugalia, 27.10.1999.
 657. Aviz cu privire la autoritatea de supraveghere bancară (CON/1999/5), Austria, 14.7.1999.
 658. Aviz cu privire la dematerializarea acţiunilor Bank of Greece (CON/1999/4), Grecia, 1.6.1999.
 659. Aviz cu privire la modificarea statutului Banque de France (CON/1998/62), Franța, 30.12.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Aviz cu privire la procedurile şi instrumentele de politică monetară şi rezervele minime obligatorii (CON/1998/47), Portugalia, 1.10.1998.
 661. Aviz cu privire la decizia Consiliului de politică monetară al Banque de France cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/1998/43), Franța, 23.9.1998.
 662. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/1998/41), Spania, 8.9.1998.
 663. Aviz cu privire la statutul Banque centrale du Luxembourg şi înfiinţarea unei comisii însărcinate cu supravegherea sectorului financiar (CON/1998/39), Luxemburg, 23.9.1998.
 664. Aviz cu privire la modificarea statutului De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), Țările de Jos, 20.8.1998.
 665. Aviz cu privire la Ufficio Italiano dei Cambi (CON/1998/35), Italia, 31.7.1998.
 666. Aviz cu privire la operaţiunile Banque de France pe piaţa monetară (CON/1998/29), Franța, 10.6.1998.
 667. Aviz cu privire la modificarea Statutului Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Suedia, 10.6.1998.