Menu

Aanverwante ECB-adviezen

 1. Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten met betrekking tot postale betalingen en maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld (CON/2020/17), België, 25.5.2020.
 2. Advies inzake wijzigingen in de Letse wetgeving betreffende nationale veiligheid, noodsituaties en mobilisatie (CON/2020/15), Letland, 11.5.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Advies inzake de hervorming van Sveriges Riksbank (CON/2020/13), Zweden, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Advies inzake de identificatie en verslaglegging door financiële instellingen van de aanwending van de op spaarrekeningen gestorte bedragen (CON/2020/12), België, 17.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 5. Advies inzake de verstrekking van noodliquiditeitssteun door Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litouwen, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Advies inzake nauwe samenwerking tussen de ECB en Hrvatstka narodna banka (HNB) binnen het gemeenschappelijk toezichtmechanisme en inzake het macroprudentieel mandaat en macroprudentële instrumenten van HNB (CON/2020/10), Kroatië, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Advies inzake oversight van betalingssystemen en beheerders van betalingssystemen (CON/2020/9), Cyprus, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Advies inzake Hrvatska narodna banka  (CON/2020/8), Kroatië, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Advies inzake de raad van commisarissen van Eesti Pank (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Advies inzake wijzigingen in de governance van De Nederlandsche Bank en de formele instelling van het Financieel Stabiliteitscomité  (CON/2020/6), Nederland, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 11. Advies inzake de sanctiebevoegdheden van de BNB in het kader van nauwe samenwerking en de officiële wisselkoers van de Bulgaarse lev (CON/2020/5), Bulgarije, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Advies inzake het recht van curatoren en vereffenaars van kredietinstellingen om tegoeden aan te houden op een rekening bij Latvijas Banka (CON/2020/4), Letland, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen  (CON/2020/3), Duitsland, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Advies inzake wetgeving op het gebied van nationale defensie (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Advies inzake maatregelen ter beperking van macroprudentiële risico’s van leningen voor niet-zakelijk onroerend goed  (CON/2020/1), Duitsland, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Advies inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2019/38), Spanje, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka  (CON/2019/36), Letland, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Advies inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij en de echtheidscontrole van euromunten in Luxemburg (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
 19. Advies inzake de te volgen regels door financiële ondernemingen bij de vaststelling van het beloningsbeleid (CON/2019/32), Nederland, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 20. Advies inzake de vrijheid van informatie (CON/2019/31), Nederland, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 21. Advies inzake de verkoop en aankoop van kredietfaciliteiten (CON/2019/30), Cyprus, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Advies inzake de conversie van leningen in Zwiterse franken (CON/2019/27), Slovenië, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Advies inzake de betaling van gelden aan niet-gekwalificeerde houders van achtergestelde obligaties en minderheidsaandeelhouders van aan de buitengewone maatregelen van de Banka Slovenije onderworpen banken waarin de Republiek Slovenië een meerderheidsaandeel had (CON/2019/26), Slovenië, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Advies inzake het bestuur en financiële onafhankelijkheid van de Central Bank of Cyprus en inzake wijzigingen in de grondwet betreffende de Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cyprus, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Advies inzake een algemene herziening van de eigendomsstructuur van Banca d'Italia en het eigendom van goudreserves  (CON/2019/23), Italië, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Advies inzake de doelstellingen en governance van de Letse Commissie voor Financiële en Kapitaalmarkten (CON/2019/22), Letland, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Advies inzake hervorming van het toezichtstelsel voor het bankwezen en de financiële markten  (CON/2019/21), Oostenrijk, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Advies inzake verleende rechtsbescherming aan voormalige houders van gekwalificeerd bankkrediet  (CON/2019/20), Slovenië, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Advies inzake het juridische kader van het Portugese systeem van financieel toezicht (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Please translate the title. (CON/2019/18), Roemenië, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Advies inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2019/17), Cyprus, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Advies inzake deelname aan het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (CON/2019/16), Bulgarije, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Advies inzake lobbyen  (CON/2019/15), Tsjechië, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Advies inzake het eisen van toestemming van kredietnemers voor de overdracht van door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed gedekte leningen (CON/2019/14), Ierland, 29.3.2019.
 35. Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2019/13), Slovenië, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Advies betreffende de governancestructuur van de the Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), België, 26.3.2019.
 37. Advies bertreffende het verlenen van een vergunning aan en toezicht op verleners van microkrediet (CON/2019/7), Griekenland, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Advies inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (CON/2019/6), PB C 84 van 6.3.2019, blz. 1.Aanvullende informatie
 39. Advies inzake de bezoldiging van leidinggevenden en senior management in Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polen, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Advies inzake het toezicht van de Centrale Bank van Malta op kredietinformatiebureaus en het toezicht op betalingsdiensten (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Advies betreffende de werking van het centrale aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CON/2018/57), België, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 42. Advies betreffende wijzigingen aan de aansprakelijkheidsregeling betreffende de leden van de raad van bestuur en werknemers van Banca Naţională a României (CON/2018/56), Roemenië, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Advies inzake een gewijzigd voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/55), 7.12.2018.Aanvullende informatie
 44. Advies inzake de implementatie van de aanbevelingen van het convergentieverslag in de Wet op de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) (CON/2018/53), Bulgarije, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) en het bestuur van kredietinstellingen  (CON/2018/52), Bulgarije, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van een Stabilisatiefunctie voor Europese Investeringen (CON/2018/51), PB C 444 van 10.12.2018, blz. 11.Aanvullende informatie
 47. Advies betreffende de versterking van het financiële toezicht en de beleggersbescherming (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Advies inzake vast te stellen nationale wetgeving met het oog op de vestigting van een nauwe samenwerking tussen de ECB en de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) (CON/2018/49), Bulgarije, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Advies inzake de aanwijzing van essentiële diensten en aanbieders van essentiële diensten met het oog op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2018/47), Slovenië, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Advies inzake het wettelijke kader van de Rekenkamer  (CON/2018/45), Kroatië, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Advies betreffende de oprichting van een gegevensbestand inzake nationale verzekeringsclaims. (CON/2018/43), Ierland, 28.9.2018.
 52. Advies betreffende de overdracht van administratieve gegevens voor statistische doeleinden (CON/2018/40), Duitsland, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Advies inzake kritieke infrastructuren, cyberveiligheid en gedekte obligaties (CON/2018/39), Slowakije, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Advies inzake de wederkerige toepassing van macroprudentiële instrumenten in Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
 55. Advies inzake de regulering van zakelijke activiteiten betreffende het eigendom van kredietovereenkomsten (CON/2018/31), Ierland, 5.7.2018.
 56. Advies inzake meerdere bepalingen van financieel recht (CON/2018/29), België, 8.6.2018.Aanvullende informatie
 57. Advies inzake een wijziging van de remuneratieformule van het Franse livret A en specifieke andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2018/28), Frankrijk, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Advies inzake de vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang (CON/2018/27), België, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 59. Advies inzake administratieve sancties en misdrijven in verband met de verstrekking van onjuiste of misleidende informatie aan de Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Ierland, 11.5.2018.
 60. Advies inzake het bestuur en financiële onafhankelijkheid van de Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Cyprus, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Advies inzake de identificatie van en het toezicht op kritieke infrastructuren ten behoeve van informatietechnologiebeveiliging  (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Advies inzake de conversie van in Zwitserse Francs luidende leningen (CON/2018/21), Slovenië, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/19), PB C 255 van 20.7.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 64. Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties (CON/2018/18), Tsjechië, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Advies inzake de Wet op Hrvatska Narodna Banka en de Wet op de Nationale Rekenkamer (CON/2018/17), Kroatië, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Advies inzake de instelling van een securitisatiekader (CON/2018/16), Cyprus, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Advies inzake beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren (CON/2018/15), België, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 68. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2018/12), PB C 120 van 6.4.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 69. Advies inzake nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Bank of Greece (CON/2018/11), Griekenland, 15.2.2018.
 70. Advies inzake de toedeling van nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cyprus, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheken op niet-zakelijk onroerend  (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Advies inzake de terugkeer van financiële tegoeden naar de Republiek van Slovenië uit aangewezen belastingparadijzen  (CON/2018/8), Slovenië, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Advies inzake essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten  (CON/2018/5), Slovenië, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Advies inzake de organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten (CON/2018/4), België, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 75. Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/3), Slovenië, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/2), Griekenland, 9.1.2018.
 77. Advies inzake de toekenning van de fiscaal-agent functie van het Internationaal Monetair Fonds aan Lietuvos bankas  (CON/2017/53), Litouwen, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Advies inzake benchmarks in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2017/52), Bulgarije, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Advies inzake het gewijzigde besluitvormingskader van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2017/51), Bulgarije, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2017/49), Ierland, 24.11.2017.
 81. Advies inzake een tijdelijke bevriezing van het vergoedingspercentage met betrekking tot het Franse livret A en bepaalde andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2017/45), Frankrijk, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2017/44), Cyprus, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska in het toezicht op de opleiding van financiële intermediairs en financiële agenten (CON/2017/43), Slowakije, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2017/41), Slovenië, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Advies inzake interbancaire clearing en afwikkeling  (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Advies inzake het wettelijke kader voor gedekte obligaties, rapportage van kredietgegevens, macroprudentiële bevoegdheden en instrumenten en GTM-gemeenschappelijke procedures (CON/2017/36), Slowakije, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Advies inzake wijzigingen van het toezichtstelsel financiële markt (CON/2017/35), Oostenrijk, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Advies inzake een voorontwerp van wet tot wijziging van het organiek statuut van de NBB betreffende het aantal directeuren in het Directiecomité van de NBB (CON/2017/34), België, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 89. Advies inzake de rapportage van kredietgegevens (CON/2017/33), Oostenrijk, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Advies inzake de aanwijzing van de Central Bank of Cyprus als de informatieautoriteit en de opname van de relevante uitzondering op het bankgeheimvereiste (CON/2017/32), Cyprus, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Advies inzake de toegang tot het centrale kredietregister en het register van bankrekeningen (CON/2017/28), Bulgarije, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/27), Bulgarije, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Advies inzake een Wet op de Nationale Stichting voor Onderzoek, Technologie en Ontwikkeling (CON/2017/26), Oostenrijk, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Advies inzake de eigendomsbelang van een voor een bijzonder doel opgerichte entiteit (SPE) voor de productie van eurobankbiljetten (CON/2017/25), Spanje, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovenië, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Advies inzake een nieuwe categorie van schuldinstrumenten, een nieuw macroprudentieel instrument, de invoering van een nieuwe categorie afwikkelingsinstelling en het uitsluiten van schuldvergelijking (CON/2017/23), België, 8.6.2017.Aanvullende informatie
 97. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (CON/2017/22), PB C 236 van 21.7.2017, blz. 2.Aanvullende informatie
 98. Advies inzake macroprudentiële maatregelen ter beperking van systeemrisico's (CON/2017/21), Oostenrijk, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/20), België, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 100. Advies betreffende de Commissie voor het monitoren van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures en de reservefondsen van bancaire stichtingen  (CON/2017/19), Spanje, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Zweden, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Advies inzake verleende rechtsbescherming aan houders van gekwalificeerd bankkrediet (CON/2017/16), Slovenië, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Advies inzake de vestrekking van overstromingsverzekering (CON/2017/12), Ierland, 7.4.2017.
 104. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (CON/2017/6), PB C 132 van 24.4.2017, blz. 1.Aanvullende informatie
 105. Advies inzake de verstrekking van informatie en gegevens door betalingssystemen, betalingsregelingen, effectenbewaarinstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Advies inzake de deelname van Italië aan een aantal programma's van het Internationaal Monetair Fonds: de verlenging van de Nieuwe Leningsarrangementen, de bijdrage aan het Poverty Reduction and Growth Trust-fonds en de nieuwe bilaterale leningovereenkomst  (CON/2017/4), Italië, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Advies inzake de toedeling van nieuwe met hypothecair krediet verband houdende taken aan de Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cyprus, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Advies inzake betaalrekeningen (CON/2017/2), Cyprus, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Advies inzake liquiditeitssteunmaatregelen, preventieve herkapitalisatie en andere urgente bepalingen voor de bancaire sector (CON/2017/1), Italië, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Advies inzake een Belgisch wetsontwerp betreffende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties (CON/2016/61), België, 28.12.2016.Aanvullende informatie
 111. ECB-Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenië, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Advies inzake de vergoeding van de kosten voor de exploitatie van het centrale kredietregister en het bsnkrekeningenregister (CON/2016/57), Bulgarije, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Advies inzake een wetsontwerp houdende de afschaffing van de staatswaarborg die werd verleend in verband met de noodliquiditeitssteun (CON/2016/55), België, 17.11.2016.Aanvullende informatie
 114. Advies inzake het verlenen van bevoegdheden aan de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland voor het vaststellen van concurrentie in de markt voor hypotheekleningen en voor het uitvaardigen van instructies inzake variabele rentevoeten aan kredietverstrekkers (CON/2016/54), Ierland, 17.11.2016.
 115. Advies inzake de gewijzigde Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatië, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka houdende wijziging van het aantal leden van de Raad van Latvijas Banka  (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij het rapporteren over de heffing van verzekeringspremies (CON/2016/45), Slowakije, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Advies inzake de rol van de vertegenwoordiger van de financiële toezichtsautoriteit in de Raad van toezicht van de ECB en inzake toezichtkosten (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2016/42), Slovenië, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Advies inzake de circulaire van Banca d’Italia ter uitvoering van de hervorming van de Italiaanse coöperatieve banken (CON/2016/41), Italië, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Advies inzake de minimumreservesregeling (CON/2016/40), Roemenië, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Advies inzake de uitsluiting van salderingsrechten met betrekking tot bij een centrale bank van het Europees Stelsel van central banken als onderpand gemobiliseerde vorderingen (CON/2016/37), Frankrijk, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde de CFI toegang te verschaffen tot het door de NBB bijgehoudenregister van de bankrekeningen (CON/2016/35), België, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 124. Advies inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen (CON/2016/34), Griekenland, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Advies inzake wijzigingen van de Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatië, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Advies inzake de verlaging van wettelijke bezoldiging voor werknemers in publieke en semipublieke sector (CON/2016/32), Nederland, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 127. Advies inzake consumentenkrediet (CON/2016/31), Slovenië, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Advies inzake de interne audit van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2016/30), Bulgarije, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Advies inzake een verordening betreffende een geïntegreerdgegevensmodel (CON/2016/29), Oostenrijk, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Advies inzake de afwikkeling en liquidatie van banken (CON/2016/28), Slovenië, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles van eurobankbiljetten en de omloop ervan  (CON/2016/25), Italië, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Advies inzake de audit op de activiteiten van Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenië, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Advies van de ECB van 17 maart 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten  (CON/2016/22), PB C 216 van 6.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
 134. Advies inzake de Oostenrijkse bijdrage aan het 'Catastrophe Containment and Relief Trust' van het Internationaal Monetair Fonds  (CON/2016/21), Oostenrijk, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Advies inzake de op verhandelbare schuldbewijzen toepasselijke regeling (CON/2016/20), Frankrijk, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. advies inzake betalingsdiensten (CON/2016/19), Bulgarije, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken, een garantiestelsel voor securitisaties van oninbare leningen en de kredietverleningscapaciteit van alternatieve beleggingsfondsen (CON/2016/17), Italië, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Advies inzake de oprichting en exploitatie van organisaties voor de overdracht van onroerend goed (CON/2016/16), Cyprus, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Advies inzake de verkrijging van de juridische eigendom van het Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer door de Banque de France (CON/2016/14), Frankrijk, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Advies inzake maatregelen ter bevordering van de goede werking van de directie en het personeelsraad van de Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/6), Slovenië, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/5), Cyprus, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Advies inzake muntstukkeninwisseling door de Oostenrijkse Munt (CON/2016/4), Oostenrijk, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/3), Griekenland, 21.1.2016.
 145. Advies inzake toezicht op activiteiten van geldverwerkers en oplegging van administratieve maatregelen en sancties (CON/2016/2), Litouwen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Advies inzake rapportage betreffende de betalingsbalans en grensoverschrijdende dienstverlening (CON/2015/58), Oostenrijk, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Advies inzake een aantal wijzigingen in het institutionele kader van Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenië, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Advies inzake consumentenkrediet (CON/2015/54), Tsjechië, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2015/52), Nederland, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 150. Advies inzake de eurobankbiljettenproductie  (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (CON/2015/50), België, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 152. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en voor deposito- en garantiestelsels (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Advies inzake begleidende maatregelen bij de Verordening betreffende het Uniforme Afwikkelingsmechanisme (CON/2015/47), Oostenrijk, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Advies inzake bankrekeningenregister (CON/2015/46), Bulgarije, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Advies inzake de regulering van ondernemingen die krediet aantrekken (CON/2015/45), Cyprus, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2015/44), Ierland, 11.11.2015.
 157. Advies inzake het oplossen van crisissituaties in de financiële markt en inzake een bijzondere heffing voor geselecteerde financiële instellingen  (CON/2015/43), Slowakije, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Advies inzake het institutionele kader voor de afwikkeling van instellingen (CON/2015/42), België, 4.11.2015.Aanvullende informatie
 159. Advies inzake de gewijzigde Statuten van de Banca d'Italia (CON/2015/41), Italië, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2015/40), Ierland, 29.10.2015.
 161. Advies inzake de regulering van leasing en activiteiten van leasingondernemingen  (CON/2015/37), Cyprus, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Advies inzake het centrale bankrekeningenregister (CON/2015/36), Tsjechië, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/35), Italië, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Advies inzake een voorstel van wet betreffende markt van financiële instrumenten (CON/2015/34), Slovenië, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Advies inzake de aanwijzing van Lietuvos bankas als een afwikkelingsautoriteit (CON/2015/33), Litouwen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Advies inzake de rapportage van bepaalde voor financiële stabiliteit relevante gegevens (CON/2015/30), Oostenrijk, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Advies inzake de circulatie van bankbiljetten en muntstukken (CON/2015/29), Tsjechië, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Advies inzake grondwetwijzigingen en de Wet op Česká národní banka  (CON/2015/28), Tsjechië, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Advies inzake het gebruik van een geïntegreerd gegevensmodel voor gegevensrapportage aan de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Oostenrijk, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/25), Griekenland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Advies inzake de gewijzigde Wet op het Helleense Statistische Stelsel en de Helleense Statistische Autoriteit (CON/2015/24), Griekenland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Advies inzake he herstel en afwikkeling in de financiële markt (CON/2015/22), Tsjechië, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Advies inzake consumentenbescherming in de financiële markten  (CON/2015/21), Slowakije, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2015/19), Spanje, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Advies inzake het juridische kader voor het depositogarantiestelsel en afwikkeling in de financiële markten (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Advies inzake het gewijzigde juridische kader inzake de onderneming van de Slovenian Bank voor activabeheer  (CON/2015/16), Slovenië, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken (banche popolari) (CON/2015/13), Italië, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Advies inzake het juridische kader voor kredietbemiddelaars (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Advies inzake het juridische kader voor Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije en de leden van haar besluitvormende organen (CON/2015/8), Slovenië, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Advies inzake macroprudentiële beleidsstrategie (CON/2015/7), Litouwen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Advies inzake de gewijzigde statuten van Eesti Pankki (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Advies inzake een nieuw juridisch kader voor de productie van officiële statistieken in Litouwen (CON/2015/5), Litouwen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij de afwikkeling op de financiële markt (CON/2015/3), Slowakije, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Advies inzake het afwikkelingscollege (CON/2015/2), België, 21.1.2015.Aanvullende informatie
 187. Advies inzake de bijdrage van Roemenië aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het Internationaal Monetair Fonds (CON/2014/92), Roemenië, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Advies inzake de publicatie van documenten en het gebruik van de pensioenreserve  (CON/2014/91), Oostenrijk, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Advies inzake de publicatie van informatie aangaande een bank in liquidatie of wier vergunning wordt ingetrokken (CON/2014/90), Bulgarije, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Advies inzake de openbaring van vertrouwelijke informatie aan een nationale parlementaire enquete (CON/2014/89), Ierland, 19.12.2014.
 191. Advies inzake kredietvereisten (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Advies inzake de gewijzigde wet op bankdepositogarantie (CON/2014/86), Bulgarije, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Advies inzake eurobankbiljettenproductie door een special purpose vehicle (SPV) (CON/2014/82), Spanje, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Advies inzake bankwetgeving (CON/2014/79), Slovenië, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Advies inzake de vaststelling van gewogen gemiddelde rendementen voor federale leningen en de benoeming van externe accountants (CON/2014/75), Oostenrijk, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Advies inzake regels betreffende conflictenbelangen voor leden van de besluitvormende organen en directieleden van Banca d’Italia (CON/2014/73), Italië, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Advies inzake de publicatie van het jaarlijkse kostenpercentage voor kredietovereenkomsten voor consumenten  (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Advies inzake de regulering van werkzaamheden betreffende de eigendom van schulden (CON/2014/69), Ierland, 12.9.2014.
 199. Advies inzake de Europese herstel- en afwikkelingsrichtlijn voor banken  (CON/2014/67), Duitsland, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontrole en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten en euromunten (CON/2014/65), Litouwen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Advies inzaake de afwikkeling van kredietinstellingen en andere instellingen (CON/2014/60), Cyprus, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Advies inzake het Centrale Kredietregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Advies inzake de bevoegdheid voor muntstukkenuitgifte (CON/2014/56), Cyprus, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Advies inzake regels betreffende de raadpleging van de ECB (CON/2014/54), Slowakije, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Advies inzake de goedkeuring van betalingssystemen (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 206. Advies inzake de leeftijdsbegrenzing die geldt voor het mandaat van de Gouverneur en de plaatsvervangende gouverneurs van de Banque de France  (CON/2014/51), Frankrijk, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Advies inzake statistische rapportagevereisten op het gebied van betalingsstatistieken (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Advies inzake een comité voor systeemrisico’s in Luxemburg (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Advies inzake niet-bancaire fianciële instellingen die leningen aan consumenten verstrekken (CON/2014/45), Bulgarije, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Advies inzake maatregelen die de SSm-verordening flankeren (CON/2014/43), Oostenrijk, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Advies inzake de organisatie, het toezicht op en de solvabiliteit van kredietinstellingen (CON/2014/40), Spanje, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Advies inzake de remuneratie van het personeel en de leden van de besluitvormende organene van Banca d’Italia en de belastingheffing op haar geherwaardeerde aandelen (CON/2014/38), Italië, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Advies inzake pensioenbeperkingen (CON/2014/35), Oostenrijk, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Advies inzeke het juridische kader voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Advies inzake oversight op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2014/33), Litouwen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Advies inzake de oplossing van crises in the financiële markten (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Advies inzake overheidsfinanciën (CON/2014/30), Litouwen, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Advies inzake het juridische kader voor de herkapitalisatie van kredietinstellingen via het HFSF (CON/2014/29), Griekenland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Advies inzake het monitoren van het gebruik van kredietbeoordelingen door marktdeelnemers (CON/2014/28), Litouwen, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Advies inzake valutawisselexploitanten (CON/2014/27), Litouwen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Advies inzake met overheidseffecten verbandhoudende transacties (CON/2014/26), Roemenië, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovenië, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Advies inzake crisisbeheer (CON/2014/24), Litouwen, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Advies inzake het meten van het krediet- en landrisico van bankgroepen (CON/2014/23), Oostenrijk, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Advies inzake de regels betreffende belangenconflicten voor topambtenaren van Banco de España  (CON/2014/22), Spanje, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Advies inzake financieel toezicht, macroprudentieel toezicht en oversight op betalingssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Advies inzake oversight op geldovermakingen en incasso's in euro (CON/2014/20), Roemenië, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Advies inzake wijzigingen in het bestuur van de Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italië, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Advies inzake het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Advies inzake de status van en het toezicht op kredietinstellingen (CON/2014/17), België, 14.2.2014.Aanvullende informatie
 231. Advies inzake het macroprudentieel mandaat en de instrumenten van de NBB (CON/2014/16), België, 13.2.2014.Aanvullende informatie
 232. Advies inzake de invoering van de Euro in Litouwen (CON/2014/14), Litouwen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Advies inzake gedematerialiseerde in vreemde valuta luidende effectenrekeningen (CON/2014/13), België, 12.2.2014.Aanvullende informatie
 234. Advies inzake de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (CON/2014/12), Nederland, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 235. Advies inzake de verzending van voor het definieren van monetair beleid noodzakelijke gegevens (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Advies inzake de Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Hongarije, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Advies inzake het loon voor overheidsambtenaren gedurende ziekteverlof (CON/2014/7), Ierland, 28.1.2014.
 238. Advies inzake toegang tot informatie over bezit van ambtenaren (CON/2014/5), Slovenië, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2014/1), PB C 244 van 26.7.2014, blz. 3.
 240. Advies inzake een kapitaalverhoging van Banca d'Italia (CON/2013/96), Italië, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Advies inzake gedekte obligaties (CON/2013/94), Roemenië, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Advies inzake het kredietregister (CON/2013/93), Letland, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Advies inzake de beheersing van overheidsuitgaven aangaande Banca d’Italia  (CON/2013/92), Italië, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Advies inzake de overheidsfinanciën in Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Advies inzake de overheidsfinanciën in Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Advies inzake maatregelen ter versterking van bankstabiliteit (CON/2013/86), Slovenië, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Advies inzake de juridische status van de activa van Lietuvos bankas en de reikwijdte van overheidsaudit daarop (CON/2013/85), Litouwen, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Advies inzake betaalmiddelen en betalingssystemen (CON/2013/84), Frankrijk, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Advies inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en inzake macro-prudentieel oversight (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Advies inzake vergunningverlening aan, regulering van en toezicht op coöperatieve kredietinstellingen (CON/2013/81), Cyprus, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Advies inzake stabilisatiemaatregelen en het depositogarantiefonds (CON/2013/80), Roemenië, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Advies inzake wijziging van beslissingsbevoegdheden van de Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cyprus, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Advies inzake de overdracht van het beheer van overheidseigendom aan Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Roemenië, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Advies inzake maatregelen betreffende bankherstructurering (CON/2013/73), Slovenië, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Advies inzake het geïntegreerde Hongaarse toezichtskader (CON/2013/71), Hongarije, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Advies inzake de oprichting van een Raad voor Financiële Stabiliteit en het macroprudentiële mandaat van nationale autoriteiten (CON/2013/70), Slovenië, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. ECB-Advies inzake wijzigingen aan de wet op de Central Bank of Malta  (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 259. Advies inzake maatregelen ter versterking van de stabiliteit van banken (CON/2013/67), Slovenië, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Advies inzake de verwerking en het weer in omloop brengen van eurobankbiljetten en muntstukken (CON/2013/65), Letland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Advies inzake de beginselen en procedure voor de inwisseling van bankbiljetten en muntstukken (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Advies inzake kredietcoöperaties (CON/2013/63), Litouwen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Advies inzake de verlening van betaaldiensten door Banka Slovenije ten behoeve van budgetgebruikers (CON/2013/62), Slovenië, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Advies inzake de autonomie van Banco de España in personeelsaangelegenheden en inzake de mandaatsbeëindiging van de Gouverneur (CON/2013/61), Spanje, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Advies inzake het verstrekken van onderpand aan Danmarks Nationalbank middels automatische collateralisatie (CON/2013/60), Denemarken, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Advies betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2013/59), België, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 267. Advies inzake het jaarrekeningenregister  (CON/2013/58), Slowakije, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Advies inzake de uitzonderlijke liquidatie van kredietinstellingen (CON/2013/57), Griekenland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Advies inzake het nieuwe geïntegreerde Hongaarse toezichthoudende kader (CON/2013/56), Hongarije, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Advies inzake maatregelen betreffende het stimuleren van kredietverlening op lange termijn (CON/2013/55), België, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 271. Advies inzake het macro-prudentieel oversight op het nationale financiële stelsel (CON/2013/54), Cyprus, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Zweden, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Advies inzake spaarbanken en bankstichtingen (CON/2013/52), Spanje, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Advies inzake het toezicht op coöperatieve kredietinstellingen (CON/2013/51), Cyprus, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Advies inzake stabilisatiemaatregelen (CON/2013/50), Roemenië, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Advies inzake hervorming van bezoldigingen en pensioenen (CON/2013/46), Ierland, 28.6.2013.
 277. Advies inzake het macro-prudentiële mandaat van Lietuvos banka (CON/2013/45), Litouwen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Advies inzake de behandeling van door anti-diefstalapparatuur geneutraliseerde eurobankbiljetten (CON/2013/43), België, 12.6.2013.Aanvullende informatie
 279. Advies inzake herstel- en afwikkelplannen (CON/2013/42), België, 10.6.2013.Aanvullende informatie
 280. Advies inzake de gewijzigde governance van de Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cyprus, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Advies inzake nieuwe toezichthoudende taken van de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Hongarije, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Advies inzake makroprudentieel oversight op het nationale financiële stelsel (CON/2013/39), Roemenië, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Advies inzake hypotheekgeverbescherming (CON/2013/33), Spanje, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Advies inzake de versterking van de institutionele rol en de onafhankelijkheid van Banca Naţională a României (CON/2013/31), Roemenië, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Advies inzake macroprudentieel beleid (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 286. Advies inzake een consumentenkredietregister (CON/2013/29), Frankrijk, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Advies inzake crisisplanning en vroegtijdige interventie voor kredietinstellingen.  (CON/2013/26), Oostenrijk, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Advies inzake betalingsbalansrapportage (CON/2013/22), Oostenrijk, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Advies inzake de maatregelen voor het versterken van bankstabiliteit (CON/2013/21), Slovenië, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Advies inzake slapende depositorekeningen bij kredietinstellingen (CON/2013/20), Griekenland, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Advies inzake de bijdragen van de Oesterreichische Nationalbank aan de Poverty Reduction van het Internationaal Monetair Fonds en een bilaterale leningsovereenkomst tussen het het Internationaal Monetair Fonds en de Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Oostenrijk, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Advies inzake de winstverdeling van de Bank of Greece  (CON/2013/15), Griekenland, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Advies inzake een afwikkelingskader voor krediet- en andere instellingen (CON/2013/10), Cyprus, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Advies inzake nieuwe aan de Banca Naţională a României toegekende bevoegdheden inzake nationale schuld en nationale kredietverzuimswaps (CON/2013/6), Roemenië, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Advies inzake coöperatieve banken (credit unions) (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat betreft de bewaardertaken, bezoldigingsbeleid en sancties (CON/2013/4), PB C 96 van 4.4.2013, blz. 18.
 298. Advies inzake vroegtijdige interventie, herstructurering en afwikkeling van kredietinstellingen (CON/2013/3), Spanje, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende kredietregisters in Ierland (CON/2012/111), Ierland, 21.12.2012.
 300. Advies inzake vermogensbeheerders (CON/2012/108), Spanje, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Advies inzake bancaire en financiële stabiliteit (CON/2012/106), Frankrijk, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Advies betreffende de implementatie van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Governance in de Economische en Monetaire Unie  (CON/2012/105), Litouwen, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Advies inzake de personeelsremuneratie en de begroting van Banco de Portugal (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Advies inzake beperkte contante betalingen (CON/2012/83), Slowakije, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Advies inzake het controleren van cash (CON/2012/82), Duitsland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Advies inzake de winstverdeling tussen de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique en de Belgische Staat (CON/2012/81), België, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 307. Advies inzake de gewijzigde Wet op de Latvijas Banka  (CON/2012/80), Letland, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Advies inzake fiscale regels en het beheer van bankrekeningen en betalingen van begrotingsorganisaties (CON/2012/79), Bulgarije, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Advies inzake de vrijheid van informatie (CON/2012/76), Ierland, 19.10.2012.
 310. Advies inzake de voor de invoering van de euro vereiste voorbereidingen en juridische wijzigingen (CON/2012/73), Letland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Advies inzake een geconsolideerd rechtskader voor betalingsdiensten (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Advies inzake de versterking van bankstabiliteit (CON/2012/71), Slovenië, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Advies inzake een kapitaalverhoging van de Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Advies inzake financiële coöperaties (CON/2012/68), Ierland, 4.9.2012.
 315. Advies inzake de rapportagevereisten voor grensoverschrijdende dienstentransacties (CON/2012/67), Oostenrijk, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Advies inzake rapportagevereisten betreffende buitenlandse handel (CON/2012/66), Duitsland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Advies inzake de verhoging van de Oostenrijkse quota bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2012/65), Oostenrijk, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Advies inzake de herkapitalisatie van de Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Italië, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Advies inzake het stabiliserende begrotingsbeleid en de instelling bij Lietuvos bankas van een anti-crisis overheidsreserverekening (CON/2012/63), Litouwen, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Advies inzake de hervorming van toezicht op verzekering en pensioenvoorziening (CON/2012/61), Italië, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Advies inzake de belasting op financiële transacties (CON/2012/59), Hongarije, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Advies inzake nieuwe maatregelen ter versterking van toezicht en handhaving in financiële regulering (CON/2012/52), Ierland, 16.7.2012.
 323. Advies inzake de 2002-2007 wetten op de Central Bank of Cyprus  (CON/2012/51), Cyprus, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Advies inzake de herkapitalisatie van de Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cyprus, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Advies inzake de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Hongarije, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Advies inzake bankherkapitalisatie  (CON/2012/48), Slovenië, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Advies inzake het voorkomen van vertraagde betalingen  (CON/2012/47), Slovenië, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Advies inzake de reorganisatie en verkoop van onroerend goed activa in de financiële sector (CON/2012/46), Spanje, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Advies inzake de verhoogde quota van Hongarije bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2012/45), Hongarije, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Advies inzake de Wet op Česká národní banka  (CON/2012/44), Tsjechië, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Advies inzake de wet op de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Hongarije, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkelingskader voor kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/39), Griekenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Advies inzake werkingskosten verband houdend met toezicht (CON/2012/35), België, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 334. Advies inzake de Statuten van the Bank of Greece (CON/2012/31), Griekenland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Advies inzake het Staatsfonds voor de garantie van de stabiliteit van het staatspensioenstelsel (CON/2012/29), Bulgarije, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Advies inzake Belgische covered bonds en inzake maatregelen ter vergemakkelijking van mobilisering van schuldvorderingen (CON/2012/28), België, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 337. Advies inzake de gewijzigde wet op de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Hongarije, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkeling van kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/25), Griekenland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Advies inzake herkapitalisering betreffende uitvoeringsmaatregelen (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2012/22), Slovenië, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Advies inzake de deelname van Italië aan de programma's van het Internationaal Monetair Fonds in antwoord op de financiële crisis (CON/2012/20), Italië, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Adviez inzake de benoeming van de leden van de Raad van bestuur van Latvijas Banka  (CON/2012/19), Letland, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Advies inzake de voorwaarden van door de Griekse Staat uitgegeven of gegarandeerde effecten (CON/2012/12), Griekenland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Advies inzake de reorganisatie van de Spaanse financiële sector (CON/2012/11), Spanje, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Advies inzake het liquiditeitsbeheer in de schatkistrekeningen van Banca d’Italia en de selectie van tegenpartijen voor daarmee verband houdende transacties (CON/2012/9), Italië, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Advies inzake het controlestelsel voor transacties in giraal overdraagbare effecten (CON/2012/8), Griekenland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Advies inzake pensioenhervormingen in de overheidssector (CON/2012/6), Ierland, 26.1.2012.
 348. Advies inzake de salarissen van ambtenaren  (CON/2012/1), Cyprus, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Advies inzake de gewijzigde Griekse afwikkelingsregeling voor kredietinstellingen (CON/2011/107), Griekenland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Advies inzake de onafhankelijkheid van Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Hongarije, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Advies inzake Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Hongarije, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Advies inzake de oprichting en de financiering van een resolutiefonds en de gewijzigde berekening van bijdragen aan het deposito-garantiestelsel (CON/2011/103), België, 12.12.2011.Aanvullende informatie
 353. Advies inzake de betaling van een verhoogde quota van Roemenie bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/102), Roemenië, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Advies inzake wetgeving betreffende effectenmarkten (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Advies inzake de gewijzigde regels betreffende de winstverdeling van Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litouwen, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Advies inzake wetgeving betreffende de financiering van het centraal register van bankrekeningnummers (CON/2011/98), België, 7.12.2011.Aanvullende informatie
 357. Advies inzake vaststelling en betaling van quota-aandelen in het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Advies inzake fiscale verantwoordelijkheid (CON/2011/96), Slowakije, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Advies inzake de gewijzigde winstverdelingsregels van Lietuvos banka (CON/2011/91), Litouwen, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Advies inzake de betaling door Banco de Portugal van een verhoogde quota van Portugal bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen  (CON/2011/84), Ierland, 21.10.2011.
 362. Advies inzake maatregelen betreffende vroegtijdige interventie en wijzigingen van het stelsel voor de afwikkeling en liquidatie van krediet- en financiële instellingen die zijn onderworpen aan het toezicht van Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Advies inzake het register voor financiële rekeningen (CON/2011/80), Slowakije, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Advies inzake sancties in verband met de bescherming van de euro tegen valsemunterij (CON/2011/78), Slovenië, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Advies inzake de hervorming van het depositogarantiestelsel (CON/2011/76), Nederland, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 366. Advies inzake statistieken en door de Banca Naţională a României beheerde interbancaire geldmarkt en markt voor overheidspapier, en inzake het wisselkoersregime en regime t.a.v. minimumreserves (CON/2011/73), Roemenië, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Advies inzake interventiebevoegdheden van Raden van Toezicht van banken (CON/2011/70), Slovenië, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Advies inzake nieuwe maatregelen tot versterking van toezicht en handhaving inzake financiële regulering (CON/2011/69), Ierland, 9.9.2011.
 369. Advies inzake de ratificatie door Italië van een wijziging van de artikelen van de Statuten van het Internationaal Monetair Fonds en de quotaverhoging (CON/2011/68), Italië, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Advies inzake verantwoorde kredietverleningsvereisten voor kredietinstellingen (CON/2011/67), Litouwen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop  (CON/2011/64), België, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 372. Advies inzake de gewijzigde Wet tot voorkoming van achterstallige betalingen (CON/2011/61), Slovenië, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Advies betreffende crisisinterventiemaatregelen met betrekking tot financiële ondernemingen in problemen (CON/2011/60), Nederland, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 374. Advies inzake de harmonisatie van wetgeving met betrekking tot TARGET2-Securities en de sanctioneringsbevoegdheden van Banka Slovenije ten aanzien van beleggingsdiensten (CON/2011/55), Slovenië, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Advies inzake grensoverschrijdende transacties (CON/2011/54), Spanje, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Advies van de Hongaarse Rekenkamer ('State Audit Office') inzake de audit van Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Hongarije, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Advies inzake verplichtingen tot uitwisseling van informatie en samenwerking tussen nationale toezichthoudende autoriteiten (CON/2011/52), Bulgarije, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Advies inzake de kapitaal- en beheersstructuur van het gecentraliseerde effectendepot (CON/2011/50), Bulgarije, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska aangaande financieel toezicht en consumentenkrediet (CON/2011/49), Slowakije, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Advies inzake nieuwe wetgeving betreffende het kredietregister (CON/2011/47), Letland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Advies inzake een hervorming van toezicht op financiële markten in Litouwen (CON/2011/46), Litouwen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Advies inzake diverse wijzigingen van de Wet op de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 383. Advies inzake de regels betreffende het register van financiële activa (CON/2011/40), Slovenië, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen  (CON/2011/39), Ierland, 26.4.2011.
 385. Advies inzake wijzigingen in de governancestructuur van de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Oostenrijk, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Advies inzake het versterken van de governance bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (CON/2011/37), Nederland, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 387. Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Bank of Greece (CON/2011/36), Griekenland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Advies inzake het juridisch kader voor het Fonds voor Leningen en Consignaties en inzake wijzigingen in de regeling ter versterking van de liquiditeit van de Griekse economie na de internationale financiële crisis  (CON/2011/34), Griekenland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Advies inzake het Voorstel van een Grondwet aangaande Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/33), Hongarije, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Advies inzake de financiering van een centraal register van bankrekeningmummers (CON/2011/30), België, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 391. Advies inzake de opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique als centrale depositaris van protesten (CON/2011/28), België, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 392. Advies inzake het voorkomen van niet-tijdige betlaingen (CON/2011/25), Slovenië, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Advies inzake een ontwerpbesluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben  (CON/2011/24), PB C 140 van 11.5.2011, blz. 8.Aanvullende informatie
 394. Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Advies betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CON/2011/20), België, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 396. Advies inzake het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (CON/2011/19), Frankrijk, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Advies inzake wetgeving betreffende het deposito-garantiefonds (CON/2011/15), Roemenië, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Advies inzake hervorming van de economische governance in de Europese Unie  (CON/2011/13), PB C 150 van 20.5.2011, blz. 1.
 399. Advies inzake de opname van kredietverenigingen in het steunprogramma van de overheid aangaande financiële instellingen (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Advies inzake de deelname van Italië aan programma's van het Internationaal Monetair Fonds als antwoord op de financiële crisis (CON/2011/10), Italië, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Advies inzake wijzigingen van de Poolse Grondwet betreffende de aanneming van de euro (CON/2011/9), Polen, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Advies inzake de implementatie van de beginselen voor de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector in België  (CON/2011/5), België, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 403. Advies inzake wijzigingen op de Bankwet (CON/2011/3), Slovenië, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Advies inzake de Hongaarse Financiële Toezichthouder en de wetgevende bevoegdheden van zijn President (CON/2010/94), Hongarije, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Advies inzake noodstabilisatie van kredietinstellingen (CON/2010/92), Ierland, 17.12.2010.
 406. ECB-Advies inzake de benoeming en het ontslag van leden van de Monetaire Raad en de bezoldiging van de leden van de Raad van Comissarissen van Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Hongarije, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Advies inzake de echtheid, geschiktheid en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 408. ECB-Advies inzake enige nieuwe bepalingen betreffende contant geld in omloop  (CON/2010/89), Slowakije, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Advies inzake de verhoging van het kapitaal en de wettelijke reserve van Banque de France (CON/2010/88), Frankrijk, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Advies inzake de ratificatie of implementatie van een Overeenkomst betreffende Postale Betalingsdiensten (CON/2010/85), 1.12.2010.
 411. Advies inzake bankenherstructurering  (CON/2010/83), Duitsland, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. ECB-Advies inzake bezoldiging van het personeel van Banco de Portugal en de begroting (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Advies inzake wijzigingen van de Grondwet en de Wet op wetgeving, betreffende de wetgevende bevoegdheden van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Hongarije, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Advies inzake een verhoging voor Oostenrijk van de Nieuwe Kredietovereenkomsten met het Internationaal Monetair Fonds  (CON/2010/74), Oostenrijk, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Advies inzake wetgevend kader dat kredietinstelling in staat stelt gedekte obligaties uit te geven (CON/2010/73), Cyprus, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader voor het runnen van Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Advies inzake maatregelen tot het herstel van het budgettair evenwicht (CON/2010/69), Roemenië, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende officiële statistieken (CON/2010/66), Roemenië, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader voor het depositogarantiestelsel (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Advies inzake de carrières van ambtenaren van de Deutsche Bundesbank  (CON/2010/59), Duitsland, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Advies inzake het beteugelen van overheidsuitgaven aangaande Banca d’Italia (CON/2010/58), Italië, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Advies inzake de overdracht van prudentiële toezichtstaken aan de Oostenrijke Autoriteit Financiële Markten (CON/2010/57), Oostenrijk, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Advies inzake de gewijzigde wet op de Magyar Nemzeti Bank vanwege de invoering van salarisverlagingen (CON/2010/56), Hongarije, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Advies inzake de salarissen van het personeel van Banca Naţională a României (CON/2010/51), Roemenië, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Advies inzake het recht van Sveriges Riksbank om informatie te verzamelen bij Zweeds effectenemittenten (CON/2010/49), Zweden, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Advies inzake de herstructurering van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Ierland, 17.6.2010.
 427. Advies inzake de Wet op gedekte obligaties (CON/2010/47), Duitsland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Advies inzake de wijziging van verscheidene bepalingen van de wet op het bankwezen (CON/2010/46), Slovenië, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Advies inzake een aantal Banque de France betreffende bepalingen (CON/2010/44), Frankrijk, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Advies inzake statistieken, grensoverschrijdend vervoer van contant geld en bevoegdheden van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/43), Bulgarije, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Advies inzake de juridische status van de activa van Lietuvos bankas, het mandaat en de beloning van leden van de Raad van bestuur, immuniteit van externe reserves van buitenlandse centrale banken en jaarrekeningen van Lietuvos bankas (CON/2010/42), Litouwen, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Advies inzake een bilaterale lening tussen het Internationaal Monetair Fonds en de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Oostenrijk, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Advies inzake de overdracht van rechten en verplichtingen met betrekking tot de uitgifte, distributie en aflossing van overheidsschuld (CON/2010/39), Cyprus, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Advies inzake een wijziging van de regels die het voortzetten van het ambt van de president van Narodowy Bank Polski verzekeren (CON/2010/37), Polen, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Advies inzake aanvullende financiële stabiliteitsmaatregelen in Estland (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Advies inzake toezicht op particuliere verzekering, de invoering van een garantiefonds voor particuliere levensverzekeringen en overige bepalingen (CON/2010/33), Griekenland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Advies inzake een wijziging van de regels betreffende voorzieningen van Narodowy Bank Polski tegen wisselkoersrisico’s (CON/2010/32), Polen, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Advies inzake de gewijzigde Wet op kredietinstellingen en financiële ondernemingen ter invoering van nadere stabiliseringsmaatregelen voor de financiële markt (CON/2010/31), Hongarije, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Advies inzake de hervorming van de Central Bank and Financial Services Authority van Ierland (CON/2010/30), Ierland, 7.4.2010.
 440. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (CON/2010/28), PB C 103 van 22.4.2010, blz. 1.Aanvullende informatie
 441. Advies inzake een nieuw wettelijk kader betreffende integriteit en preventie van corruptie aangaande de toepassing ervan op Banka Slovenije en haar besluitvormende organen (CON/2010/27), Slovenië, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Advies inzake onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en het verbod op monetaire financiering (CON/2010/25), Bulgarije, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Advies inzake een wijziging van de Wet op Danmarks Nationalbank betreffende de autoriteit voor het verzamelen van informatie ter compilatie van statistieken (CON/2010/24), Denemarken, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Advies betreffende de bijdrage van Oostenrijk aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het IMF (CON/2010/22), Oostenrijk, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader betreffende de liquiditeitsverruiming van de economie als antwoord op de impact van de internationale financiële crisis (CON/2010/21), Griekenland, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Advies inzake wijzigingen betreffende de Wet op en de statuten van Eesti Pank (CON/2010/20), Estland, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Advies inzake de invoering van een 7-daagse depositofaciliteit (CON/2010/18), Letland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Advies inzake de invoering van het Hellenic Statistical System en een onafhankelijke statistische autoriteit (CON/2010/17), Griekenland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Advies inzake de Ierse leningsovereenkomst met het Internationale Monetair Fonds (CON/2010/15), Ierland, 9.2.2010.
 450. Advies inzake de taken van Magyar Nemzeti Bank met betrekking tot het lidmaatschap van Hongarije van het International Monetair Fonds (CON/2010/13), Hongarije, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Advies inzake de specifieke administratieve procedure die Banca Naţională a României toepast op in problemen verkerende kredietinstellingen  (CON/2010/12), Roemenië, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Advies inzake de taken van de Magyar Nemzeti Bank, de structuur en de juridische status van de Hongaarse Financiële Toezichthouder en de oprichting van de Raad voor Financiële Stabiliteit (CON/2010/10), Hongarije, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Advies inzake herstelmaatregelen die van toepassing zijn op ondernemingen in de bancaire en financiële sector, betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en inzake het statuut van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), België, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 454. Advies inzake de fusie de verzekeringsvergunningverlenende en de toezichthoudende autoriteiten  (CON/2010/4), Frankrijk, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Advies inzake bepaalde maatregelen betreffende bancaire en financiële regulering  (CON/2010/3), Frankrijk, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Advies inzake de bevoegdheden van Banka Slovenije met betrekking tot het IMF-lidmaatschap van Slovenië (CON/2009/100), Slovenië, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Advies inzake de realisatie van aan de Banco de España, aan andere nationale centrale banken van de lidstaten of aan de ECB in de uitvoering van hun taken verschafte zekerheden  (CON/2009/96), Spanje, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie betreffende bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2009/92), Ierland, 9.11.2009.
 459. Advies inzake de rangorde van het voorrecht van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), België, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 460. Advies inzake de samenstelling van de directie van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland en het lidmaatschap van de Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Ierland, 4.11.2009.
 461. Advies betreffende verlenging van de uiterste termijn voor het inleveren van bepaalde bankbiljetten voor omwisseling  (CON/2009/87), Hongarije, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Advies inzake de onafhankelijkheid van Národná banka Slovenska (CON/2009/85), Slowakije, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Advies inzake de winstverdeling van Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litouwen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Advies inzake de rol van De Nederlandsche Bank in het geldstelsel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (CON/2009/80), Nederland, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 465. Advies inzake de uitgifte van bijzondere overheidsobligaties voor kredietinstellingen (CON/2009/78), Cyprus, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Advies inzake de audit van overheidswege van Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litouwen, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Advies inzake de benoemingsprocedure voor de gouverneur van de Banque de France (CON/2009/74), Frankrijk, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Advies inzake de toezichthoudende taken van Česká národní banka betreffende consumentenkrediet (CON/2009/71), Tsjechië, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Advies inzake bepalingen aangaande het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering betreffende Banco de España  (CON/2009/70), Spanje, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Advies aangaande de vergoeding op de door Banca d'Italia aangehouden liquiditeitsrekening van de Schatkist (CON/2009/69), Italië, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Advies inzake de oprichting van een National Agentschap voor het beheer van activa (CON/2009/68), Ierland, 31.8.2009.
 472. Advies aangaande de uitbreiding van het recht van Narodowy Bank Polski effecten te verhandelen (CON/2009/67), Polen, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Advies inzake de openbaarheid van informatie betreffende het vermogen van gezagsdragers en hoge ambtenaren (CON/2009/64), Slovenië, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Advies inzake een gewijzigde ontwerp-wettelijke bepaling betreffende de belastingheffing op de goudreserves van Banca d'Italia (CON/2009/63), Italië, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Advies betreffende de herstructurering van banken en de verhoging van het eigen vermogen van kredietinstellingen (CON/2009/62), Spanje, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Advies aangaande de procedure tot wijziging van de officiële wisselkoers van de litas (CON/2009/61), Litouwen, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Advies aangaande het wettelijk kader voor coöperatieve spaarkassen en kredietverenigingen (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Advies aangaande de belasting van de goudreserves van Banca d'Italia (CON/2009/59), Italië, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Advies aangaande de regelgeving betreffende de financieringsleasing en de activiteiten van leasingmaatschappijen (CON/2009/57), Cyprus, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Advies inzake gewijzigde financiële steunmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2009/56), Ierland, 25.6.2009.
 481. Advies aangaande wijzigingen van de regels betreffende de centrale effectenbewaarnemer (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Advies inzake de distributie van Latvijas Banka’s winsten (CON/2009/53), Letland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Advies betreffende maatregelen voor een meer doeltreffend depositogarantiestelsel (CON/2009/51), Roemenië, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Advies inzake ter versterking van de bevoegdheden van Banca Naţională a României’s om kredietinstellingen in nood te ondersteunen  (CON/2009/48), Roemenië, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Advies inzake bezoldiging in de overheidssector met betrekking tot centrale-bank onafhankelijkheid (CON/2009/47), Letland, 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Advies inzake het uitbreiden van de oversight role van de Banque centrale du Luxembourg middels een ontwerp van wet betreffende betalingsdiensten, elektronisch-geld instellingen en het definitieve karakter van de afwikkeling in betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Advies inzake de op het personeel van de Deutsche Bundesbank toepasselijke juridische relaties (CON/2009/45), Duitsland, 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Advies aangaande de aanpassing van het wettelijk kader van Magyar Nemzeti Bank aan nieuwe administratieve regels (CON/2009/44), Hongarije, 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Advies aangaande de organisatie en de werking van officiele statistieken in Roemenie (CON/2009/42), Roemenië, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Advies aangaande de betaling door Banco de Portugal van de toename van de quota van Portugal in het Internationaal Monetair Fonds (CON/2009/41), Portugal, 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Advies aangaande het toezicht op betalingsinstellingen door Lietuvos bankas (CON/2009/40), Litouwen, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Advies aangaande de betaling door Banco de España van de voorgestelde verhoging van het IMF-aandeel van Spanje (CON/2009/35), Spanje, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Advies inzake de verhoging van de Italiaanse quota bij het Internationale Monetaire Fonds (CON/2009/33), Italië, 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Advies aangaande de wijziging van de regels aangaande de winstverdeling van Lietuvos bankas in de context van de financiele onrust (CON/2009/26), Litouwen, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Advies aangaande het beheer van de door Banca d’Italia aangehouden liquiditeitsrekening van de Schatkist (CON/2009/23), Italië, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Advies aangaande wetgeving ter machtiging van de Minister van Financien Nationale Pensioenreservefondsen opdracht te geven te investeren in financiele instellingen als een deel van de recapitalisatie van banken  (CON/2009/16), Ierland, 25.2.2009.
 497. Advies aangaande financiele steunmaatregelen in verband met de vergoeding van ambtenaren (CON/2009/15), Ierland, 24.2.2009.
 498. Advies inzake aanvullende geschiktheidscriteria voor de leden van de Raad van bestuur van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) en verdere regels aangaande het voorleggen van informatie dienaangaande (CON/2009/13), Bulgarije, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Advies aangaande de rol van de Banque centrale du Luxembourg in het opmaken van bepaalde statistieken (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Advies inzake de betaling door de Oesterreichische Nationalbank van de voorgestelde Oostenrijkse IMF quota (CON/2009/5), Oostenrijk, 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Advies betreffende wijziging van de regels betreffende de verdeling van de inkomsten van de Nationale Bank van België en omtrent haar winstverdeling aan de Belgische staat (CON/2009/4), België, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 502. Advies betreffende wijzigingen aan de Wet op betalings- en effectenafwikkelingssystemen  (CON/2008/87), Spanje, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Advies betreffende de modernisering van het juridisch kader voor financiele instrumenten (CON/2008/85), Frankrijk, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Advies inzake het in overeenstemming brengen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapsrecht (CON/2008/83), Hongarije, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Advies inzake de overdracht van de winst van Banco de España aan de schatkist  (CON/2008/82), Spanje, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Advies betreffende het verlenen van steun van de Staatsschatkist aan financiele instellingen (CON/2008/80), Polen, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Avies inzake de rol van Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) betreffende de betalingsinstellingen en de exploitanten van betalingssystemen, en het oversight op betalings- en vereveningssystemen  (CON/2008/78), Bulgarije, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Advies inzake overheidsgaranties en overige maatregelen ter handhaving van de stabiliteit van het financiële stelsel  (CON/2008/76), Slovenië, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Advies betreffende wijzigingen aan de statuten van Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) ter voorbereiding op de aanneming van de euro. (CON/2008/73), Bulgarije, 21.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Advies inzake het gebruik van externe reserves voor toerisme (CON/2008/72), Roemenië, 19.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Advies inzake het opzetten van een register van door de Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) beheerde financiële instellingen (CON/2008/71), Bulgarije, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Advies inzake de uitbreiding van de reikwijdte van het Depositogarantiestelsel (CON/2008/69), Ierland, 17.11.2008.
 513. Advies inzake de vereisten voor het toekennen van overheidsgaranties (CON/2008/67), Spanje, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Advies inzake maatregelen ter uitvoering van de garantie van de stabiliteit van het financiële stelsel (CON/2008/65), Italië, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Opinion on the management of information about the issuers in the context of the dematerialisation of their securities (CON/2008/64), België, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 516. Advies inzake een nieuw Besluit van het Comité van Europese Banktoezichthouders („Committee of European Banking Supervisors“)  (CON/2008/63), PB C 45 van 24.2.2009, blz. 1.
 517. Advies betreffende de bescherming van deposito's en bepaalde levensverzekeringsproducten (CON/2008/61), België, 28.10.2008.Aanvullende informatie
 518. Advies betreffende de operaties van het Fonds voor de verwerving van financiële activa (CON/2008/60), Spanje, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Advies betreffende maatregelen ter garantie van de stabiliteit van het bankensysteem (CON/2008/58), Italië, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Advies betreffende een Fonds voor de Stabilisatie van de Financiële Markt en andere maatregelen voor de financiële stabiliteit  (CON/2008/57), Duitsland, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Advies betreffende het leveren van een staatsgarantie om bij de dragen tot de financiële stabiliteit  (CON/2008/56), Frankrijk, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Advies betreffende de uitbreiding van het wettelijke kader voor de verzameling van statistische gegevens door Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Polen, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Advies betreffende de creatie van een verwervingsfonds voor financiële activa en betreffende andere overheidsmaatregelen die bijdragen tot de financiële stabiliteit (CON/2008/52), Spanje, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Advies betreffende een kader voor een depositogarantie en de bescherming van beleggers (CON/2008/51), Griekenland, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Advies betreffende een staatsgarantie ter dekking van de passiva van kredietinstellingen (CON/2008/50), België, 17.10.2008.
 526. Advies betreffende de vervanging van euromuntstukken en Duitse herdenkingsmunten (CON/2008/49), Duitsland, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Advies betreffende de tenuitvoerlegging van financiële hulpmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2008/48), Ierland, 15.10.2008.
 528. Advies betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van bankbiljetten en muntstukken (CON/2008/47), Zweden, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Advies betreffende de staatsgarantie ter dekking van het door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique verleende krediet in de context van haar bijdrage tot de finannciele stabiliteit (CON/2008/46), België, 8.10.2008.Aanvullende informatie
 530. Advies betreffende financiele steunmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2008/44), Ierland, 3.10.2008.
 531. Advies betreffende verboden en beperkingen voor bekleders van openbare ambten  (CON/2008/43), Slovenië, 17.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Advies houdende wijzigingen die de Banque centrale du Luxembourg in staat stellen meer effectief bij te dragen tot de financiele stabiliteit en ter verduidelijking van het regime van de minimale reserveverplichtingen (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Advies betreffende de financiering van een bijdrage van Oostenrijk aan een schuldverlichting voor Liberia (CON/2008/41), Oostenrijk, 9.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Zweden, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Advies inzake de instelling van het audit comité van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), België, 31.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Advies inzake wijzigingen betreffende bestuur, toezicht en financieringswijze van het depositobeschermingsstelsel, met name aangaande de deelname van Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Polen, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Advies inzake wijzigingen van het statuut van Banca Naţională a României  (CON/2008/31), Roemenië, 21.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Advies inzake de invoering van de euro in Slowakije en inzake de omrekeningskoers naar de euro voor Slowaakse koruna (CON/2008/28), PB C 180 van 17.7.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
 539. Advies inzake een wetsontwerp betreffende Česká národní banka  (CON/2008/21), Tsjechië, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Advies inzake de rol van Narodowy Bank Polski aangaande clearing en afwikkeling van effecten en het centrale effectendepositostelsel (CON/2008/20), Polen, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Advies inzake de bevoegdheden van de Banque centrale du Luxembourg en de pensioenregeling van haar ambtenaren (CON/2008/17), Luxemburg, 15.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Advies inzake de integratie van het financieel en verzekeringstoezicht (CON/2008/16), Finland, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Advies inzake de codificatie van de verordening van de Raad betreffende de toepassing het Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (CON/2008/15), PB C 88 van 9.4.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
 544. Advies inzake administratieve wijzigingen van de Wet op Eesti Pank (CON/2008/14), Estland, 25.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Advies inzake de hervorming van het Griekse sociale stelsel met betrekking tot de Bank of Greece  (CON/2008/13), Griekenland, 19.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Advies inzake het toezicht door accountants en de rol van Banco de Portugal ten deze (CON/2008/11), Portugal, 26.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Advies inzake de remuneratie en de structurele hervorming van de bij Banca d’Italia aangehouden overheidsrekening (CON/2008/10), Italië, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Advies inzake de werkrelatie van de Deutsche Bundesbank met haar personeel  (CON/2008/9), Duitsland, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Advies inzake de gevolgen van de gewijzigde status van voor Saint-Martin en Saint-Barthélémy onder Frans recht voor hun monetaire regime (CON/2008/8), Frankrijk, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Advies inzake de beginselen, regels en de structuur van het Nationale Statistische Stelsel en de rol van Banco de Portugal  (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Advies inzake de governance, het toezicht en de financiering van de depositobeschermingsregeling,met name betreffende deelname van Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Polen, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Advies inzake wijzigingen van Sveriges Riksbank’s statuten betreffende het mandaat van de directieleden (CON/2008/4), Zweden, 14.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Advies inzake de verdeling van bevoegdheden tussen Česká národní banka en het Ministerie van Financiën ter voorbereiding en indiening bij de regering van bepaalde wetsontwerpen  (CON/2008/2), Tsjechië, 7.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Advies inzake het juridische kader ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2007/43), Slowakije, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Advies inzake de nieuwe taken van Българска народна банка (Bulgaarse Centrale Bank) in verband met het toezicht op geldtransferdiensten (CON/2007/40), Bulgarije, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Advies inzake het toezicht op cash deviezentransacties (CON/2007/38), Slovenië, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Advies inzake de implementatie van de afschaffing van effecten aan toonder betreffende door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique uitgegeven aandelen  (CON/2007/37), België, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Advies inzake inzake nieuwe taken voor Banka Slovenije met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld (CON/2007/36), Slovenië, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Advies inzake de hervorming van het financieel toezicht (CON/2007/33), Oostenrijk, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Advies inzake de modernisatie van de toezichtstructuur van de Federale Financiële Toezichthouder (BaFin) (CON/2007/32), Duitsland, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Advies inzake de hervorming van het financieel toezicht, met name aangaande Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Polen, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Advies inzake de invoering van een consumentenbeschermingsregeling binnen het kader van de rol als toezichthouder van Banco de Portugal (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Advies inzake Banca Naţională a României's oversight op betalingssystemen, effectenafwikkelingssystemen en betalingsinstrumenten (CON/2007/27), Roemenië, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Advies inzake wijzigingen betreffende bestuur, toezicht en financieringswijze van de depositogarantieregeling, met name wat betreft de deelname van Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Polen, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Advies inzake de regulering van niet-bancaire financiële instellingen door de centrale bank (CON/2007/23), Roemenië, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Advies betreffende het mandaat voor de Intergouvernementele Conferentie om een Verdrag vast te stellen om de bestaande Verdragen te wijzigen (CON/2007/20), PB C 160 van 13.7.2007, blz. 2.
 567. Advies betreffende de invoering van de euro in Cyprus en Malta en betreffende de omrekeningskoersen naar de euro voor de Cyprische pond en de Maltese lira (CON/2007/19), PB C 160 van 13.7.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
 568. Advies inzake de regulering van en het toezicht op markten en de werking van bevoegde onafhankelijke autoriteiten (CON/2007/17), Italië, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Advies inzake het toezicht op kredietinstellingen en financiële instellingen en inzake beleenbaar onderpand voor monetaire-beleidstransacties (CON/2007/15), Griekenland, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Advies inzake wijzigingen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met betrekking tot de structuur en het bestuur van Magyar Nemzeti Bank (CON/2007/14), Hongarije, 24.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Advies inzake wijzigngen van de statuten van de Bank of Greece ter aanpassing aan ontwikkelingen in het stelsel van zekerheidsstelling van het Eurosysteem en ter waarborging van de goede werking van betalingssystemen (CON/2007/13), Griekenland, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Advies inzake monetaire beleidsinstrumenten en het effectenafwikkelingssysteem van Latvijas Banka (CON/2007/12), Letland, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Advies inzake wijzigingen van de wet betreffende het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld die verband houden met de sancties en de toezichtregelingen en de toepassing ervan op de nationale centrale bank (CON/2007/10), Hongarije, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Advies inzake bepaalde taken van Česká národní banka op het gebied van consumentenbescherming  (CON/2007/8), Tsjechië, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Advies inzake een wijziging van de Statuten van de Bundesbank betreffende het aantal leden van de directie en hun benoeming (CON/2007/6), Duitsland, 7.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Advies inzake de ter voorbereiding van de aanneming van de Euro gewijzigde Statuten van de Central Bank of Malta (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 577. Advies inzake afstemming van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapswetgeving (CON/2006/55), Hongarije, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Advies inzake het opnemen van nieuwe beginselen van corporate governance in de statuten van De Nederlandsche Bank (CON/2006/54), Nederland, 7.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 579. Advies inzake het toezicht op exploitanten van verrekenings- en vereveningssystemen (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Advies inzake het effectenvereveningssysteem van Latvijas Banka (CON/2006/52), Letland, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Advies inzake de bevoegdheidsverdeling tussen toezichthoudende autoriteiten (CON/2006/51), Italië, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Cyprus ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/50), Cyprus, 26.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Advies inzake bepaalde taken van Česká národní banka op het gebied van consumentenbescherming (CON/2006/47), Tsjechië, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Advies inzake een algemene herziening van de Statuten van Banca d'Italia (CON/2006/44), Italië, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique inzake het inpandneming van schuldvorderingen als onderpand voor krediettransacties (CON/2006/40), België, 3.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 586. Advies inzake de gewijzigde samenstelling van de Commissie Toezicht Banksector (CON/2006/39), Polen, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Advies inzake de invoering van een regeling betreffende consumentenbescherming binnen het kader van het prudentieel toezicht door de Bank of Greece en andere daarmee verband houdende bepalingen (CON/2006/38), Griekenland, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Advies inzake de omrekeningskoers tussen de euro en de Sloveense tolar en inzake andere voor de invoering van de euro in Slovenië vereiste maatregelen (CON/2006/36), PB C 163 van 14.7.2006, blz. 10.Aanvullende informatie
 589. Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Cyprus ter voorbereiding van de aanneming van de euro  (CON/2006/33), Cyprus, 28.6.2006.
 590. Advies inzake wijzigingen van de statuten van Banque de France (CON/2006/32), Frankrijk, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Advies inzake Sveriges Riksbank’s regelingen betreffende de aankoop en teruggave van cash (CON/2006/30), Zweden, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Advies inzake een wijziging van de Grondwet van Litouwen betreffende de status van Latvijas Banka (CON/2006/27), Letland, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Malta ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
 594. Advies inzake toezicht op de finanicële sector in Nederland (CON/2006/20), Nederland, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 595. Advies inzake statutenwijzigingen van Latvijas Banka (CON/2006/19), Letland, 3.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Advies inzake wijzigingen van de statuten van Banka Slovenije ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/17), Slovenië, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Advies inzake het verschaffen van een rechtsgrondslag voor Lietuvos bankas om toe te treden tot het Correspondentenmodel voor centrale banken (CON/2006/16), Litouwen, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Advies inzake de integratie van het toezicht op de bancaire sector, kapitaalmarkten, verzekerings- en pensioenfondsensector (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Advies inzake noodbevoegdheden en bevoegdheden van het ESCB (CON/2006/6), Finland, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Advies inzake de wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Cyprus ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/4), Cyprus, 27.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Advies inzake wijzigingen van de statuten van Lietuvos bankas ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2005/60), Litouwen, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Advies inzake wijzigingen van de statuten van Eesti Pank ter voorbereiding van de aanneming van de euro  (CON/2005/59), Estland, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Advies inzake een herzien voorstel betreffende de gewijzigde structuur van de Banca d'Italia en het gewijzigde interne bestuur als gevolg van een wet betreffende de bescherming van spaartegoeden (CON/2005/58), Italië, 23.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Advies inzake de wijzigingen van het schatkistsysteem van de overheid (CON/2005/55), Slowakije, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Advies inzake wijzigingen van de statuten van Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Zweden, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Advies inzake een verlaging van de jaarlijkse bijdrage van commerciële banken aan het Deposito Beschermingsfonds en inzake monetaire financiering (CON/2005/50), Slowakije, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Advies inzake de vergoeding van rentekosten die Sveriges Riksbank betaalt aan ondernemingen die contanten scheiden en opslaan (CON/2005/48), Zweden, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Advies inzake de uitsluiting van Národná banka Slovenska van strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (CON/2005/47), Slowakije, 16.11.2005.
 609. Advies inzake de afschaffing van effecten aan toonder en inzake de modernisatie van het rechtskader betreffende door ondernemingen uitgegeven effecten (CON/2005/43), België, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 610. Advies inzake een gewijzigd voorstel voor een volledige integratie van het toezicht op financiële markten met Česká národní als enige toezichthoudende autoriteit (CON/2005/39), Tsjechië, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Advies inzake het recht van Lietuvos bankas om bij de aanneming van de euro bankbiljetten en munten uit te geven en inzake de persoonlijke onafhankelijkheid van haar president (CON/2005/38), Litouwen, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Advies inzake de gewijzigde structuur van de Banca d’Italia en het gewijzigde interne bestuur als gevolg van een wet betreffende de bescherming van spaartegoeden  (CON/2005/34), Italië, 6.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Advies inzake de uitkering van de winsten van de Banco de España aan de Schatkist (CON/2005/30), Spanje, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Advies inzake de financiering door de Oesterreichische Nationalbank van een bijdrage door Oostenrijk aan het IMF-trustfonds voor lage-loon landen die zijn getroffen door natuurrampen (CON/2005/29), Oostenrijk, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Advies inzake de taak van Národná banka Slovenska in verband met geïntegreerd toezicht op de gehele financiële markt en wijzigingen van haar statuten (CON/2005/26), Slowakije, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Advies inzake de regulering van lobbying, waaronder lobbying in verband met Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slowakije, 3.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Advies inzake de reorganisatie van het toezicht op de financiële markt en van het toezicht op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2005/24), Tsjechië, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Advies inzake wijziging van de statuten van Latvijas Banka (CON/2005/20), Letland, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Advies inzake de versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid, teneinde implementatiewijzigingen van het Stabiliteits- en Groeipact weer te geven (CON/2005/18), PB C 144 van 14.6.2005, blz. 17.Aanvullende informatie
 620. Advies betreffende de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten, teneinde implementatiewijzigingen van het Stabiliteits- en Groeipact weer te geven (CON/2005/17), PB C 144 van 14.6.2005, blz. 16.Aanvullende informatie
 621. Advies inzake de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten  (CON/2005/11), PB C 116 van 18.5.2005, blz. 11.Aanvullende informatie
 622. Advies inzake kredietverlening door de Banca d’Italia aan Libanon (CON/2005/1), Italië, 3.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Advies inzake monetaire besluitvorming (CON/2004/35), Hongarije, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Advies betreffende het toezicht op de financiële markt door de Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Slowakije, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Advies inzake financieel toezicht (CON/2004/21), Nederland, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 626. Advies betreffende de bescherming van spaartegoeden (CON/2004/16), Italië, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Advies inzake dekking van door de Banque de France geleden wisselkoersverliezen (CON/2004/6), Frankrijk, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Advies inzake maatregelen betreffende de financiële positie van Suomen Pankki en haar normgevende bevoegdheden (CON/2004/1), Finland, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Advies betreffende een wijziging van de statuten van de Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Advies betreffende een wijziging van de statuten van de Banco de España  (CON/2003/28), Spanje, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Advies betreffende de nationale stichting voor onderzoek, technologie en ontwikkeling (CON/2003/27), Oostenrijk, 2.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Advies betreffende het Wetsontwerp (nr. 2) 2003 inzake de Central Bank and Financial Services Authority van Ierland (CON/2003/24), Ierland, 19.11.2003.
 633. Advies betreffende de fusie van De Nederlandsche Bank en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer, Nederland, 24.10.2003 (CON/2003/23), Nederland, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 634. Advies betreffende wijzigingen van de statuten van Suomen Pankki en samenhangende wetten (CON/2003/22), Finland, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Advies inzake het Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa (CON/2003/20), PB C 229 van 25.9.2003, blz. 7.Aanvullende informatie
 636. Advies betreffende prudentieel toezicht op de financiële sector en financiële diensten (CON/2003/19), België, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 637. Advies betreffende wijzigingen van de statuten van Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Zweden, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Advies betreffende betalingssystemen, betalingsinfrastructuur en betalingsinstrumenten (CON/2003/14), Italië, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Advies betreffende de wijziging van de statuten van the Bank of Greece (CON/2003/4), Griekenland, 28.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Wijzigingen van de Wet op Sveriges Riksbank en de Riksdag (CON/2003/3), Zweden, 5.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Advies inzake een bepaling betreffende de conversie van obligaties krachtens Wet Nr. 483/93 waardoor de balans van de Banca d’Italia wordt beïnvloed (CON/2002/30), Italië, 6.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Advies inzake wijziging van de statuten van Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Zweden, 12.11.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Advies betreffende wijziging van de wet op de bevoegdheden met betrekking tot de Finse financiële markten in crisissituaties (CON/2002/27), Finland, 31.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Advies inzake de oprichting van een aan het Zweedse Parlement ondergeschikte nationale rekenkamer, alsook wijziging van de wet op Sveriges Riksbank (CON/2002/22), Zweden, 2.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Advies betreffende de toelichting op de specifieke verhouding tussen het institutionele kader van de Nationale Bank van België en de algemene regels betreffende naamloze vennootschappen (CON/2002/18), België, 9.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 646. Advies inzake de regeling voor de aanwijzing van bevoegde nationale autoriteiten met betrekking tot vervalsingen (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Advies inzake een wetsvoorstel betreffende de centrale bank en de toezichthouder op financiële diensten in Ierland, 2002 (CON/2002/16), Ierland, 5.6.2002.
 648. Advies inzake de betaling van de winst van de Banco de España aan de Schatkist (CON/2002/14), Spanje, 25.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Advies betreffende wijziging van de wet inzake de Economische en Monetaire Unie betreffende bepalingen ten aanzien van de overdracht door de Central Bank of Ireland van netto inkomsten uit de uitgifte van munten aan de Ierse Schatkist (CON/2002/7), Ierland, 1.2.2002.
 650. Advies betreffende een wet tot regeling van integraal toezicht op financiële dienstverlening (CON/2001/35), Duitsland, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Advies inzake een verordening betreffende vrijstelling van de bepalingen aangaande ambtenaren of reclasseringsmedewerkers voor functionarissen van de Banque Centrale du Luxembourg afhankelijk van hun publiekrechtelijke status (CON/2001/28), Luxemburg, 26.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Advies inzake wijziging van de statuten van de Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Duitsland, 2.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Advies inzake wijziging van verscheidene wetten ter regulering van de Spaanse financiële markt (CON/2001/12), Spanje, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Advies betreffende enkele bepalingen van een wetsvoorstel inzake Slapende Rekeningen 2001 (CON/2001/11), Ierland, 31.5.2001.
 655. Advies betreffende de wet tot oprichting en organisatie van de toezichthouder op de financiële markten, en tot wijziging van diverse hiermee verband houdende wetten (CON/2001/10), Oostenrijk, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Advies inzake een wet op de hypotheken en overheidsobligaties (Mortgage and Public Credit Bond Bill) (CON/2001/6), Ierland, 25.4.2001.
 657. Advies betreffende wijziging van het monetair en financieel wetboek inzake betaalsystemen (CON/2001/2), Frankrijk, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Advies inzake het tegelijkertijd in omloop zijn van in euro and escudo luidende bankbiljetten en munten en inzake wijziging van de statuten van de Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Advies inzake een voorstel ter wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (CON/2000/30), PB C 362 van 16.12.2000, blz. 13.
 660. Advies betreffende wijziging van de Wet op Sveriges Riksbank  (CON/2000/26), Zweden, 20.11.2000.
 661. Advies betreffende ratificatie van de wijzigingen van de Statuten van de Bank of Greece zoals op 25 april 2000 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd (CON/2000/15), Griekenland, 27.6.2000.
 662. Advies betreffende de wijze waarop maatregelen betreffende chartaal geld in verband met de uitgifte van eurobankbiljetten en -muntstukken moeten worden genomen (Eurowet) en de wijze waarop de Oostenrijkse Muntwet van 1988 en de statuten van de Oesterreichische Nationalbank moeten worden gewijzigd (CON/2000/14), Oostenrijk, 28.6.2000.
 663. Advies inzake wijziging van de statuten van de Bank of Greece en andere aangelegenheden met betrekking tot de overgang van Griekenland op de euro (CON/2000/7), Griekenland, 17.4.2000.
 664. Advies inzake de statuten en rol van het IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer) (CON/1999/20), Frankrijk, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 665. Advies inzake wijziging van de statuten van de Bank of Greece (CON/1999/18), Griekenland, 19.11.1999.
 666. Advies betreffende regelingen voor de uitkering van de winst van de Banco de España aan de Schatkist (CON/1999/16), Spanje, 28.10.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 667. Advies inzake (i) het juridisch kader voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen met betrekking tot het depositogarantiefonds en (ii) de activiteiten van het depositogarantiefonds (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
 668. Advies inzake de bankentoezichthouder (CON/1999/5), Oostenrijk, 14.7.1999.
 669. Advies inzake de dematerialisatie van de aandelen van de Bank of Greece (CON/1999/4), Griekenland, 1.6.1999.
 670. Advies inzake wijziging van de statuten van de Banque de France (CON/1998/62), Frankrijk, 30.12.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 671. Advies inzake monetaire beleidsinstrumenten en -procedures en reserveverplichtingen (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
 672. Advies betreffende het besluit van de Raad voor het Monetaire Beleid van de Banque de France inzake reserveverplichtingen (CON/1998/43), Frankrijk, 23.9.1998.
 673. Advies inzake reserveverplichtingen (CON/1998/41), Spanje, 8.9.1998.
 674. Advies inzake de statuten van de Banque centrale du Luxembourg en de oprichting van een commissie belast met het toezicht op de financiële sector (CON/1998/39), Luxemburg, 23.9.1998.
 675. Advies betreffende wijziging van de statuten van De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), Nederland, 20.8.1998.Aanvullende informatie
 676. Advies betreffende het Ufficio Italiano dei Cambi – UIC (Italiaans deviezenbureau) (CON/1998/35), Italië, 31.7.1998.
 677. Advies inzake transacties van de Banque de France op de geldmarkt (CON/1998/29), Frankrijk, 10.6.1998.
 678. Advies inzake wijziging van de statuten van Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Zweden, 10.6.1998.
 679. Toen de ECB op 1 juni 1998 werd opgericht, nam zij de adviesfuncties van het EMI over.
 680. Advies betreffende de secundaire wetgeving in samenhang met de Bank of England (CON/1998/24), Verenigd Koninkrijk, 8.5.1998.
 681. Advies betreffende de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), België, 15.5.1998.Aanvullende informatie
 682. Advies inzake compensatieschema's beleggers (CON/1998/21), Ierland, 30.4.1998.
 683. Advies betreffende de raadpleging van de ECB door de nationale autoriteiten omtrent ontwerpen van wettelijke bepalingen (CON/1998/14), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 6.Aanvullende informatie
 684. Advies betreffende de statuten van de Banca d’Italia (CON/1998/13), Italië, 6.3.1998.
 685. Advies betreffende de statuten van de Banque de France (CON/1998/12), Frankrijk, 13.3.1998.
 686. Advies betreffende de statuten van de Banca d’Italia (CON/1998/7), Italië, 19.2.1998.
 687. Advies betreffende de statuten van Suomen Pankki (CON/1998/6), Finland, 12.2.1998.
 688. Advies betreffende de statuten van de Banco de España (CON/1998/5), Spanje, 23.2.1998.
 689. Advies betreffende beschermende maatregelen voor deposito's en financiële instrumenten (CON/1998/4), België, 17.3.1998.Aanvullende informatie
 690. Advies betreffende de statuten van de Banca d’Italia en samenhangende wetgeving (CON/1997/32), Italië, 17.2.1998.
 691. Advies betreffende de statuten van de Oesterreichische Nationalbank en samenhangende wetgeving (CON/1997/30), Oostenrijk, 15.12.1997.
 692. Advies betreffende de statuten van de Bank of England (CON/1997/27), Verenigd Koninkrijk, 21.1.1998.
 693. Advies betreffende de statuten van Sveriges Riksbank (CON/1997/26), Zweden, 7.11.1997.
 694. Advies betreffende de statuten van de Banco de España (CON/1997/25), Spanje, 10.11.1997.
 695. Advies betreffende de Beurs (CON/1997/21), Oostenrijk, 22.10.1997.
 696. Advies betreffende de statuten van de Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Ierland, 29.10.1997.
 697. Advies betreffende de statuten van de Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugal, 15.8.1997.
 698. Advies betreffende de deelname van Oostenrijk in de nieuwe leningsovereenkomst van het IMF (CON/1997/16), Oostenrijk, 27.8.1997.
 699. Advies betreffende de statuten van de Bank of Greece (CON/1997/15), Griekenland, 28.8.1997.
 700. Advies betreffende gemeenschappelijke wisselkoersregelingen voor de euro, en wijzigingen van verschillende wetten (CON/1997/12), Nederland, 25.7.1997.Aanvullende informatie
 701. Advies betreffende de statuten van de Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Duitsland, 30.5.1997.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 702. Advies betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (CON/1997/9), PB C 211 van 12.7.1997, blz. 7.Aanvullende informatie
 703. Advies betreffende de statuten van De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Nederland, 4.6.1997.Aanvullende informatie
 704. Advies betreffende het toezicht op erkende valutahandelaren (CON/1997/3), Griekenland, 17.3.1997.
 705. Advies betreffende de statuten van de Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Ierland, 12.2.1997.
 706. Advies betreffende de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), België, 10.1.1997.Aanvullende informatie
 707. Advies betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (CON/1996/14), 28.11.1996.Aanvullende informatie
 708. Advies betreffende de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), België, 9.9.1996.Aanvullende informatie
 709. Advies betreffende de statuten van Suomen Pankki (CON/1996/5), Finland, 13.5.1996.
 710. Advies betreffende de statuten van de Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Ierland, 28.5.1996.
 711. Advies betreffende de Deviezenwet (CON/1995/15), Finland, 30.11.1995.
 712. Advies betreffende monetaire financiering (CON/1995/14), Luxemburg, 5.10.1995.
 713. Advies betreffende wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), België, 30.8.1995.Aanvullende informatie
 714. Advies betreffende de statuten van de Banco de Portugal (CON/1995/11), Portugal, 27.7.1995.
 715. Advies inzake monetaire financiering (CON/1995/8), Zweden, 10.5.1995.
 716. Advies inzake het wetsontwerp tussenpersonen beleggingen (CON/1995/4), Ierland, 30.3.1995.
 717. Advies betreffende minimumreserves (CON/1995/2), Oostenrijk, 10.3.1995.
 718. Advies betreffende het Wetsontwerp inzake de Beurs (CON/1994/11), Ierland, 3.1.1995.
 719. Advies betreffende de Statuten van de Bank of Greece (CON/1994/6), Griekenland, 21.9.1994.
 720. Advies betreffende reserveverplichtingen (CON/1994/5), Portugal, 21.9.1994.
 721. Advies betreffende wisselkantoren (CON/1994/2), Nederland, 16.3.1994.Aanvullende informatie
 722. Advies betreffende het monetaire statuut van het Groothertogdom Luxemburg (CON/1994/1), Luxemburg, 12.4.1994.