Menu

Opinjonijiet tal-BĊE relatati

 1. Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq flus kontanti fir-rigward ta' pagamenti postali u miżuri kontra l-ħasil tal-flus (CON/2020/17), Il-Belġju, 25.5.2020.
 2. Opinjoni dwar emendi għal-liġijiet Latvjani dwar sigurtà nazzjonali, sitwazzjoni ta' emergenza u mobilizzazzjoni (CON/2020/15), Il-Latvja, 11.5.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinjoni dwar ir-Riforma ta' Sveriges riksbank (CON/2020/13), L-Isvezja, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u r-rapportar minn istituzzjonijiet finanzjarji tal-allokazzjoni ta' somom iddepożitati f'kont tat-tfaddil (CON/2020/12), Il-Belġju, 17.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 5. Opinjoni dwar l-għoti ta' assistenza ta' likwidità ta' emerġenza mill-Lietuvos bankas (CON/2020/11), Il-Litwanja, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Opinjoni dwar kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Hrvatska narodna banka (HNB) fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, u dwar il-mandat u l-għodod makroprudenzjali tal-HNB  (CON/2020/10), Il-Kroazja, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' sistemi ta' ħlas u ta' operaturi ta' sistemi ta' ħlas (CON/2020/9), Ċipru, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinjoni dwar Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Il-Kroazja, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinjoni dwar il-Bord Superviżorju ta' Esti Pank (CON/2020/7), L-Estonja, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Opinjoni dwar bidliet fil-governanza ta' De Nederlandsche Bank u l-istabbiliment formali tal-Kumitat għall-Istabbiltà Finanzjarja (CON/2020/6), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Opinjoni dwar is-setgħat tal-BNB li jimponi sanzjonijiet fi ħdan kooperazzjoni mill-qrib u r-rata tal-kambju uffiċjali tal-lev Bulgaru (CON/2020/5), Il-Bulgarija, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Opinjoni dwar id-dritt ta' amministraturi ta' insolvenza u likwidaturi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu biex iżommu fondi f'kont ma' Latvijas Banka (CON/2020/4), Il-Latvja, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' kontropartijiet ċentrali (CON/2020/3), Il-Ġermanja, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Opinjoni dwar il-liġi dwar id-difiża nazzjonali (CON/2020/2), L-Estonja, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Opinjoni dwar miżuri li jillimitaw riskji makroprudenzjali fis-self għal proprjetà residenzjali (CON/2020/1), Il-Ġermanja, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinjoni dwar is-sigurta` tan-netwerk u tas-sistemi tal-informazzjoni (CON/2019/38), Spanja, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinjoni dwar emendi fil-Liġi dwar Latvijas Banka (CON/2019/36), Il-Latvja, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar u dwar l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-euro (CON/2019/33), Il-Lussemburgu, 23.9.2019.
 19. Opinjoni dwar ir-regoli li għandhom jiġu segwiti minn impriżi finanzjarji meta jiġu ddefiniti l-politiki ta' remunerazzjoni (CON/2019/32), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinjoni dwar il-liberta` tal-informazzjoni (CON/2019/31), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinjoni dwar il-bejgħ u x-xiri ta' faċilitajiet tal-kreditu (CON/2019/30), Ċipru, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' selfiet bil-frank Żvizzeru (CON/2019/27), Is-Slovenja, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Opinjoni dwar il-ħlas ta' fondi lil detenturi mhux informati ta' bonds subordinati u azzjonisti minoritarji li kellhom ishma miżmuma f'banek li fihom ir-Repubblika tas-Slovenia kellha parteċipazzjoni azzjonarja ta' maġġoranza li ġiet affettwata mill-miżuri straordinarji tal-Banka Slovenije. (CON/2019/26), Is-Slovenja, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Opinjoni dwar il-governanza u indipendenza finanzjarja tas-Central Bank of Cyprus u dwar emendi għall-Kostituzzjoni fir-rigward tas-Central Bank of Cyprus  (CON/2019/24), Ċipru, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinjoni dwar l-istruttura ta' sjieda tal-Banca d'Italia u s-sjieda ta' riżervi tad-deheb (CON/2019/23), L-Italja, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinjoni dwar l-għanijiet u l-governanza tal-Kummissjoni Latvjana għas-Swieq Finanzjarji u Tal-Kapital (CON/2019/22), Il-Latvja, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Opinjoni dwar riforma tas-sistema superviżorja bankarja u tas-suq finanzjarju (CON/2019/21), L-Awstrija, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2019/20), Is-Slovenja, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas legali tas-sistema superviżorja finanzjarja Portugiża (CON/2019/19), Il-Portugall, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinjoni dwar it-taxxa fuq l-assi finanzjari ta' banek u l-parametru referenzjarju tar-rata tal-imgħax għal kuntratti ta’ kreditu lill-konsumatur. (CON/2019/18), Ir-Rumanija, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Opinjoni dwar is-sigurtá tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni (CON/2019/17), Ċipru, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Opinjoni dwar parteċipazzjoni fil-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (CON/2019/16), Il-Bulgarija, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinjoni dwar l-illobbjar  (CON/2019/15), Ir-Repubblika Ċeka, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinjoni dwar il-ħtieġa ta' kunsens ta' min jissellef għal trasferimenti ta' self iggarantit b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali (CON/2019/14), L-Irlanda, 29.3.2019.
 35. Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat  (CON/2019/13), Is-Slovenja, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinjoni dwar bidliet għall-istruttura ta' governanza tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Il-Belġju, 26.3.2019.
 37. Opinjoni dwar il-liċensjar u superviżjoni ta' fornituri ta' mikrokreditu (CON/2019/7), Il-Greċja, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Opinjoni fuq proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (CON/2019/6), ĠU C 84, 6.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
 39. Opinjoni CON/2019/3 PL dwar ir-remunerazzjoni għall-uffiċjali eżekuttivi u l-maniġment ta' grad għoli ta' Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Il-Polonja, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ aġenziji ta’ referenza tal-kreditu mill-Bank Ċentrali ta' Malta u s-sorveljanza tiegħu ta’ servizzi ta’ pagament (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Opinjoni dwar l-organizzazzjoni tal-funzjonament tar-reġistru ċentrali ta’ kontijiet bankarji u tranżazzjonijiet finanzjarji (CON/2018/57), Il-Belġju, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 42. Opinjoni dwar emendi għar-reġim ta’ responsabbiltà fir-rigward tal-membri tal-Bord u l-impjegati ta’ Banca Naţională a României (CON/2018/56), Ir-Rumanija, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Opinjoni dwar proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/55), 7.12.2018.Aktar tagħrif
 44. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport ta' konverġenza fil-Liġi dwar Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2018/53), Il-Bulgarija, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali ta' Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) u l-governanza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2018/52), Il-Bulgarija, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar l-istabbiliment ta’ Funzjoni Ewropea ta’ Stabbilizzazzjoni tal-Investiment (CON/2018/51), ĠU C 444, 10.12.2018, pġ. 11.Aktar tagħrif
 47. Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-superviżjoni finanzjarja u l-protezzjoni tal-investituri (CON/2018/50), Il-Polonja, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Opinjoni dwar leġilżlazzjoni nazzjonali li għandha tiġi adottata għall-iskop li tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali tal-Bulgarija) (CON/2018/49), Il-Bulgarija, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Opinjoni dwar id-deżinjazzjoni ta’ servizzi essenzjali u operaturi ta’ servizzi essenzjali għall-iskop tas-sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni (CON/2018/47), Is-Slovenja, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinjoni dwar il-qafas legali tal-Uffiċċju tal-Awditu Statali (CON/2018/45), Il-Kroazja, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Opinjoni fuq it-twaqqif ta' database nazzjonali dwar klejms tal-assigurazzjoni (CON/2018/43), L-Irlanda, 28.9.2018.
 52. Opinjoni dwar it-trażmissjoni ta' dejta amministrattiva għal skopijiet statistiċi (CON/2018/40), Il-Ġermanja, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Opinjoni dwar l-infrastrutturi kritiċi, is-sigurtà ċibernetika u l-bonds koperti (CON/2018/39), Is-Slovakja, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni reċiproka tal-għodod makroprudenzjali fil-Lussemburgu (CON/2018/34), Il-Lussemburgu, 27.7.2018.
 55. Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tan-negozju tal-proprjetà ta' ftehimiet ta' kreditu (CON/2018/31), L-Irlanda, 5.7.2018.
 56. Opinjoni dwar disposizzjonijiet varji tal-liġi finanzjarja (CON/2018/29), Il-Belġju, 8.6.2018.
 57. Opinjoni dwar modifika tal-formula ta' remunerazzjoni tal-livret A Franċiż u ċerti kontijiet tat-tfaddil regolati Franċiżi oħrajn (CON/2018/28), Franza, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Opinjoni dwar l-istabbiliment ta’ qafas għas-sigurtà ta’ netwerks u sistemi tal-informazzjon ta’ interess ġenerali  (CON/2018/27), Il-Belġju, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Opinjoni dwar sanzjonijiet amministrattivi u offiżi kriminali b'rabta mal-forniment ta' informazzjoni falza jew li tiżvija lis-Central Bank of Ireland (CON/2018/24), L-Irlanda, 11.5.2018.
 60. Opinjoni dwar il-governanza u l-indipendenza finanzjarja tas-Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Ċipru, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u s-superviżjoni ta’ infrastruttura kritika ghall-finijiet ta’ sigurtà tat-teknologija tal-informatika  (CON/2018/22), L-Estonja, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' self bil-franc Svizzeru (CON/2018/21), Is-Slovenja, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/19), ĠU C 255, 20.7.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 64. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti (CON/2018/18), Ir-Repubblika Ċeka, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar il-Hrvatska Narodna Banka u lil-Liġi dwar l-Uffiċċju għall-Verifika tal-Istat (CON/2018/17), Il-Kroazja, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Opinjoni dwar il-ħolqien ta' qafas dwar it-titolizzazzjoni (CON/2018/16), Ċipru, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Opinjoni dwar is-sigurtà u l-protezzjoni ta' infrastrutturi kritiċi (CON/2018/15), Il-Belġju, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 68. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (CON/2018/12), ĠU C 120, 6.4.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 69. Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati ma' tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament ibbażati fuq kards lill-Bank of Greece (CON/2018/11), Il-Greċja, 15.2.2018.
 70. Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati ma' tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament ibbażati fuq kards lis-Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Ċipru, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Opinjoni dwar għodod makroprudenzjali addizzjonali għal ipoteki residenzjali (CON/2018/9), Il-Lussemburgu, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Opinjoni dwar ir-restrituzzjoni ta' fondi monetarji lir-Repubblika tas-Slovenja minn tax havens speċifikati (CON/2018/8), Is-Slovenja, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Opinjoni dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni  (CON/2018/5), Is-Slovenja, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Opinjoni dwar l-organizzazzjoni tar-reġistru ċentrali ta’ kontijiet bankarji u tranżazzjonijiet finanzjarji  (CON/2018/4), Il-Belġju, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 75. Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2018/3), Is-Slovenja, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2018/2), Il-Greċja, 9.1.2018.
 77. Opinjoni dwar l-għoti lil Lietuvos bankas tal-funzjoni ta' aġenzija fiskali tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2017/53), Il-Litwanja, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Opinjoni dwar punti ta' riferiment fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji  (CON/2017/52), Il-Bulgarija, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Opinjoni dwar emendi għall-qafas ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali tal-Bulgarija) (CON/2017/51), Il-Bulgarija, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Opinjoni dwar provvedimenti għall-pagi u l-pensjonijiet (CON/2017/49), L-Irlanda, 24.11.2017.
 81. Opinjoni dwar l-iffriżar temporanju tar-rata ta’ remunerazzjoni fir-rigward tal-livret A Franċiż u xi kontijiet ta’ tfaddil irregolati Franċiżi oħrajn (CON/2017/45), Franza, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2017/44), Ċipru, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Opinjoni dwar l-irwol ta' Národná banka Slovenska fis-superviżjoni tal-edukazzjoni ta' intermedjarji finanzjarji u aġenti finanzjarji (CON/2017/43), Is-Slovakja, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Opinjoni dwar serħan ġudizzjarju mogħti lil detenturi ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2017/41), Is-Slovenja, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Opinjoni dwar ikklerjar u saldu interbankarju (CON/2017/37), Il-Polonja, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti, ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu, poteri u għodod makroprudenzjali, u proċeduri komuni SSM (CON/2017/36), Is-Slovakja, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Opinjoni dwar emendi għar-reġim superviżorju tas-suq finanzjarju (CON/2017/35), L-Awstrija, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi li temenda l-Istatut Organiku NBB fir-rigward tan-numru ta' diretturi fil-bord tal-NBB (CON/2017/34), Il-Belġju, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 89. Opinjoni dwar ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu (CON/2017/33), L-Awstrija, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Opinjoni dwar in-nomina tas-Central Bank of Cyprus bħala l-awtorità ta' informazzjoni u l-inklużjoni ta' eċċezzjoni rilevanti għar-rekwiżit tas-segretezza bankarja (CON/2017/32), Ċipru, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Opinjoni dwar l-aċċess għar-reġistru ta’ kreditu ċentrali u r-reġistru ta’ kontijiet bankarji (CON/2017/28), Il-Bulgarija, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Opinjoni dwar limitazzjoni fuq ħlasijiet bi flus kontanti (CON/2017/27), Il-Bulgarija, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Opinjoni dwar liġi fuq il-Fondazzjoni Nazzjonali għar-Riċerka, it-Teknoloġija u l-Iżvilupp (CON/2017/26), L-Awstrija, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Opinjoni dwar is-sjieda ta' entità bi skop speċjali għall-manifattura ta' karti tal-flus tal-euro (CON/2017/25), Spanja, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Opinjoni dwar l-awditjar tal-operazzjonijiet tan-negozju ta' Banka Slovenije (CON/2017/24), Is-Slovenja, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Opinjoni dwar kategorija ġdida ta' strumenti ta' dejn, għodda makroprudenzjali ġdida, il-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' istituzzjoni ta' saldu u l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija  (CON/2017/23), Il-Belġju, 8.6.2017.
 97. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (CON/2017/22), ĠU C 236, 21.7.2017, pġ. 2.Aktar tagħrif
 98. Opinjoni dwar miżuri makroprudenzjali għal-limitazzjoni ta' riskji sistemiċi (CON/2017/21), L-Awstrija, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Opinjoni dwar il-limitazzjoni fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/20), Il-Belġju, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 100. Opinjoni dwar il-Kummissjoni għall-monitoraġġ ta' proċeduri alternattivi għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim u fondi ta' riżerva ta' fondazzjonijiet bankarji. (CON/2017/19), Spanja, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Opinjoni dwar l-indipendenza finanzjarja ta'Sveriges riksbank (CON/2017/17), L-Isvezja, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lid-detenturi ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2017/16), Is-Slovenja, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Opinjoni dwar il-forniment ta' assigurazzjoni għall-għargħar (CON/2017/12), L-Irlanda, 7.4.2017.
 104. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta’ dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza (CON/2017/6), ĠU C 132, 24.4.2017, pġ. 1.Aktar tagħrif
 105. Opinjoni dwar l-għoti ta' informazzjoni u dejta minn sistemi ta' ħlas, skemi ta' ħlas, depożitarji ta' titoli u sistemi tal-ikklerjar u ta' saldu (CON/2017/5), Il-Polonja, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja f'numru ta' programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali: l-estensjoni ta' Arranġamenti Ġodda għas-Self, il-kontribuzzjoni lit-Trust għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir, u ftehim ta' self bilaterali ġdid (CON/2017/4), L-Italja, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati mal-kreditu tal-ipoteki lis-Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Ċipru, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinjoni dwar il-kontijiet ta’ ħlas  (CON/2017/2), Ċipru, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Opinjoni dwar miżuri ta' appoġġ għal-likwidità, rikapitalizzazzjoni kawtelatorja u dispożizzjonijiet urġenti oħrajn għas-settur bankarju (CON/2017/1), L-Italja, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi Belġjana dwar is-sorveljanza ta' proċessuri tat-tranżazzjonijiet ta' ħlas (CON/2016/61), Il-Belġju, 28.12.2016.
 111. Opinjoni dwar l-awditjar tal-operazzjonijiet ta' negozju ta' Banka Slovenije (CON/2016/59), Is-Slovenja, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Opinjoni dwar ir-rimbors tal-ispejjeż għall-operazzjoni tar-reġistru tal-kreditu ċentrali u r-reġistru tal-kontijiet bankarji (CON/2016/57), Il-Bulgarija, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi li jneħħi l-garanzija tal-Istat mogħtija fir-rigward tal-assistenza tal-likwidità ta' emerġenza (CON/2016/55), Il-Belġju, 17.11.2016.
 114. Opinjoni dwar l-għoti ta’ setgħat lill-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland għall-valutazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq għal self ipotekarju u biex jingħataw struzzjonijiet lil mutwanti dwar rati ta’ mgħax varjabbli  (CON/2016/54), L-Irlanda, 17.11.2016.
 115. Opinjoni fuq emendi għal-Liġi dwar il-Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Il-Kroazja, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar Latvijas Banka li tnaqqas l-għadd ta’ membri tal-Kunsill ta’ Latvijas Banka (CON/2016/47), Il-Latvja, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinjoni dwar ir-rwol ta’ Národná banka Slovenska fir-rapportar dwar it-taxxa fuq il-primjum tal-assigurazzjoni (CON/2016/45), Is-Slovakja, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Opinjoni dwar ir-rwol tar-rappreżentant tal-Awtorità Superviżorja Finanzjarja fuq il-Bord Superviżorju tal-BĊE, u dwar it-tariffi superviżorji (CON/2016/43), Il-Finlandja, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Opinjoni dwar reġistru ta' kreditu ċentrali (CON/2016/42), Is-Slovenja, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Opinjoni dwar iċ-ċirkulari tal-Banca d'Italia li timplimenta r-riforma tal-banek cooperattivi Taljani (CON/2016/41), L-Italja, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Opinjoni dwar emendi għar-reġim ta' riżervi minimi (CON/2016/40), Ir-Rumanija, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Opinjoni dwar l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija fir-rigward ta' pretensjonijiet immobilizzati bħala kollateral ma' bank ċentrali tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (CON/2016/37), Franza, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-aċċess għar-reġistru ċentrali ta' kontijiet bankarji (CON/2016/35), Il-Belġju, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 124. Opinjoni dwar arranġamenti ta' kreditu għal konsumaturi relatati ma' proprjetà immobbli residenzjali (CON/2016/34), Il-Greċja, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Il-Kroazja, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Opinjoni dwar it-tnaqqis tar-remunerazzjoni statutorja għal impjegati fis-settur pubbliku u semi-pubbliku  (CON/2016/32), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Opinjoni dwar kreditu għall-konsumatur (CON/2016/31), Is-Slovenja, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Opinjoni dwar il-verifika interna ta' Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2016/30), Il-Bulgarija, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Opinjoni dwar regolament dwar mudell ta'dejta integrat (CON/2016/29), L-Awstrija, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni u l-istralċ ta' banek (CON/2016/28), Is-Slovenja, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Opinjoni dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-idoneità tal-karti tal-flus tal-euro u ċ-ċirkolazzjoni tagħhom (CON/2016/25), L-Italja, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Opinjoni dwar l-awditjar tal-operat tan-negozju ta’ Banka Slovenije (CON/2016/24), Is-Slovenja, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Opinjoni dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistipula miżuri bil-għan tiġi stabbilita b'mod progressiv rappreżentanza unifikata taż-żona tal-euro fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/22), ĠU C 216, 6.4.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
 134. Opinjoni dwar il-kontribut tal-Awstrija għall-Fond Fiduċjarju ta' Konteniment u Soljiev għall-Katastrofi tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/21), L-Awstrija, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinjoni dwar ir-reġim applikabbli għal titoli ta' dejn negozjabbli (CON/2016/20), Franza, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2016/19), Il-Bulgarija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Opinjoni dwar ir-riforma ta' banek kooperattivi, skema ta'garanzija għat-titolizzazzjonijiet ta' selfiet improduttivi u l-kapaċità ta' tislif ta' fondi ta' investiment alternattivi  (CON/2016/17), L-Italja, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Opinjoni dwar it-twaqqif u l-operazzjoni ta' organizzazzjonijiet tat-trasferiment ta' proprjetà immobbli (CON/2016/16), Ċipru, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Opinjoni dwar l-akkwist ta' proprjetà legali tal-Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer mill-Banque de France (CON/2016/14), Franza, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Opinjoni dwar miżuri għall-faċilitazzjoni tal-funzjonament bla xkiel tal-Bord tad-Diretturi u l-Kumitat tal-Persunal tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru. (CON/2016/9), Ċipru, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2016/6), Is-Slovenja, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2016/5), Ċipru, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Opinjoni dwar is-salvagwardjar tal-fidi ta' muniti miz-Zekka Awstrijaka (CON/2016/4), L-Awstrija, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija ta' depożitu (CON/2016/3), Il-Greċja, 21.1.2016.
 145. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' attivitajiet ta' ġesturi ta' flus kontanti u l-impożizzjoni ta' miżuri u penali amministrattivi (CON/2016/2), Il-Litwanja, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Opinjoni dwar ir-rappurtar tal-bilanċ tal-ħlasijiet u l-provvista ta' servizzi transkonfinali (CON/2015/58), L-Awstrija, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Opinjoni dwar ċerti emendi lill-qafas istituzzjonali tal-Banka Slovenije (CON/2015/57), Is-Slovenja, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Opinjoni dwar il-kreditu tal-konsumatur (CON/2015/54), Ir-Repubblika Ċeka, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/52), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Opinjoni dwar il-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro (CON/2015/51), Il-Portugall, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-iffalsifikar u l-preżervazzjoni tal-kwalità tal-flus kontanti f'ċirkulazzjoni (CON/2015/50), Il-Belġju, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 152. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u għal skemi ta' garanzija u kumpens għad-depożiti. (CON/2015/48), Il-Lussemburgu, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Opinjoni dwar miżuri li jakkumpanjaw ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu ta’ Riżoluzzjoni Uniku (CON/2015/47), L-Awstrija, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Opinjoni dwar reġistru ta' kontijiet bankarji (CON/2015/46), Il-Bulgarija, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ kumpaniji li jakkwistaw kreditu (CON/2015/45), Ċipru, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Opinjoni dwar riformi fil-pagi u l-pensjonijiet (CON/2015/44), L-Irlanda, 11.11.2015.
 157. Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi fis-suq finanzjarju u dwar taxxa speċjali għal istituzzjonijiet finanzjarji magħżula (CON/2015/43), Is-Slovakja, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Opinjoni dwar il-qafas istituzzjonali għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet (CON/2015/42), Il-Belġju, 4.11.2015.
 159. Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Banca d'Italia (CON/2015/41), L-Italja, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/40), L-Irlanda, 29.10.2015.
 161. Opinjoni dwar ir-regolazzjoni tal-lokazzjoni finanzjarja u l-attivitajiet tal-kumpaniji tal-lokazzjoni finanzjarja (CON/2015/37), Ċipru, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Opinjoni dwar ir-reġistru ċentrali ta' kontijiet tal-bank (CON/2015/36), Ir-Repubblika Ċeka, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/35), L-Italja, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Opinjoni dwar abbozz ta' li[i dwar is-suq tal-istrumenti finanzjarji (CON/2015/34), Is-Slovenja, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Opinjoni dwar id-denominazzjoni ta'Lietuvos bankas bħala awtorità ta' riżoluzzjoni (CON/2015/33), Il-Litwanja, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Opinjoni dwar ir-rapportat ta'ċerta dejta li hija relevanti għall-istabbiltà finanzjarja (CON/2015/30), L-Awstrija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti (CON/2015/29), Ir-Repubblika Ċeka, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Opinjoni dwar emendi għal-liġi kostituzzjonali u l-Liġi dwar Česká národní banka (CON/2015/28), Ir-Repubblika Ċeka, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Opinjoni dwar l-użu ta' mudell ta' dejta integrat għar-rapportar ta' dejta lill-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), L-Awstrija, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/25), Il-Greċja, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Opinjoni dwar emendi għal-liġi dwar is-Sistema Statistika Elennika u l-Awtorità Statistika Ellenika (CON/2015/24), Il-Greċja, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Opinjoni dwar irkupru u riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/22), Ir-Repubblika Ċeka, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fis-swieq finanzjarji (CON/2015/21), Is-Slovakja, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Opinjoni dwar reġistru tal-kreditu ċentrali (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/19), Spanja, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-iskema ta'garanzija tad-depożiti u r-riżoluzzjoni fis-swieq finanzjarji (CON/2015/17), Il-Polonja, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Opinjoni dwar emendi għall-qafas legali li jirregola l-Kumpanija Slovena għall-Ġestjoni tal-Assi tal-Banek  (CON/2015/16), Is-Slovenja, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Opinjoni dwar ir-riforma ta’ banek kooperattivi (banche popolari) (CON/2015/13), L-Italja, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Opinjoni dwar il-qafas legali tal-medjatur tal-kreditu (CON/2015/12), Il-Portugall, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Opinjoni dwar il-qafas legali għal Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Il-Polonja, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Opinjoni dwar l-indipendenza ta’ Banka Slovenije u tal-membri tal-korpi deċiżjonali tiegħu (CON/2015/8), Is-Slovenja, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Opinjoni dwar strateġija għal politika makro-prudenzjali (CON/2015/7), Il-Litwanja, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Opinjoni dwar emendi għall-Istatut ta' Eesti Pank (CON/2015/6), L-Estonja, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Opinjoni dwar qafas legali ġdid għall-produzzjoni ta' statistika uffiċjali fil-Litwanja (CON/2015/5), Il-Litwanja, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Opinjoni dwar l-irwol ta' Národná banka Slovenska fir-riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/3), Is-Slovakja, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Opinjoni dwar il-Kulleġġ ta' Riżoluzzjoni (CON/2015/2), Il-Belġju, 21.1.2015.
 187. Opinjoni dwar il-kontribut tar-Rumanija lejn it-Trust għat-Tnaqqis tal-Faqar u għat-Tkabbir Ekonomiku tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2014/92), Ir-Rumanija, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Opinjoni dwar il-pubblikazzjoni ta' dokumenti u l-użu tar-riżerva tal-pensjoni  (CON/2014/91), L-Awstrija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Opinjoni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni jekk bank ikun soġġett għal riżoluzzjoni jew revoka ta' liċenzja (CON/2014/90), Il-Bulgarija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Opinjoni dwar l-iżvelar ta' informzzjoni kunfidenzjali lil inkjesta parlamentari nazzjonali (CON/2014/89), L-Irlanda, 19.12.2014.
 191. Opinjoni dwar rekwiżiti ta’ kreditu  (CON/2014/88), L-Estonja, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Opinjoni dwar l-emendi għal-liġi dwar il-garanzija ta' depożiti tal-bank (CON/2014/86), Il-Bulgarija, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Opinjoni dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus tal-euro minn entità bi skop speċjali (CON/2014/82), Spanja, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Opinjoni dwar ir-regolament bankarju (CON/2014/79), Is-Slovenja, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Opinjoni dwar id-determinazzjoni tar-rendiment medju ppeżat għal self federali u l-ħatra ta' awdituri esterni (CON/2014/75), L-Awstrija, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Opinjoni dwar ir-regoli tal-kunflitt ta' interess għal membri tal-korpi governattivi u l-uffiċjali eżekuttivi tal-Banca d'Italia (CON/2014/73), L-Italja, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Opinjoni dwar il-pubblikazzjoni tar-rata perċentwali annwali tat-tariffa għal ftehimiet dwar kreditu għall-konsumaturi  (CON/2014/71), L-Estonja, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tan-negozju tas-sjieda tal-kreditu (CON/2014/69), L-Irlanda, 12.9.2014.
 199. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva Ewropea dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (CON/2014/67), Il-Ġermanja, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Opinjoni dwar il-kontrolli tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti tal-euro (CON/2014/65), Il-Litwanja, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Opinjoni dwar ir-rizoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet ohra (CON/2014/60), Ċipru, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Opinjoni dwar ir-Registru Centrali tal-Kreditu (CON/2014/57), Il-Portugall, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Opinjoni dwar il-kompetenza għall-ħrug ta' muniti (CON/2014/56), Ċipru, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Opinjoni dwar ir-regoli dwar il-konsultazzjoni tal-BĊE (CON/2014/54), Is-Slovakja, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Opinjoni dwar l-approvazzjoni ta' sistemi ta' ħlas (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 206. Opinjoni dwar l-età massima u t-terminu tal-kariga applikabbli għall-Gvernatur u l-Viċi Gvernaturi tal-Banque de France (CON/2014/51), Franza, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-rapportar statistiku fil-qasam tal-istatistika tal-pagamenti (CON/2014/47), Il-Polonja, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Opinjoni dwar kumitat għar-riskju sistemiku (CON/2014/46), Il-Lussemburgu, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Opinjoni dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji li jaghtu self lill-konsumaturi (CON/2014/45), Il-Bulgarija, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Opinjoni dwar miżuri li jakkompanjaw ir-Regolament tal-MSU (CON/2014/43), L-Awstrija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Opinjoni dwar l-organizzazzjoni, is-superviżjoni u s-solvenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/40), Spanja, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni tal-persunal u ta' membri tal-korpi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet tal-Banca d'Italia u t-tassazzjoni tal-ishma rivalutati tagħha (CON/2014/38), L-Italja, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet tal-pensjoni (CON/2014/35), L-Awstrija, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Opinjoni dwar il-qafas legali għal istituzzjonijiet ta' kreditu u kumpanniji finanzjarji (CON/2014/34), Il-Portugall, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' sistemi ta' pagament u saldu ta' titoli (CON/2014/33), Il-Litwanja, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Opinjoni dwar ir-reżoluzzjoni ta' kriżijiet fis-swieq finanzjarji (CON/2014/31), Il-Finlandja, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Opinjoni dwar il-finanzi pubbliċi (CON/2014/30), Il-Litwanja, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Opinjoni dwar il-qafas legali għar-rikapitalizzazzjoni permezz tal-HFSF ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2014/29), Il-Greċja, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Opinjoni dwar il-monitoraġġ tal-użu ta' klassifikazzjonijiet ta' kreditu minn parteċipanti fis-suq (CON/2014/28), Il-Litwanja, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Opinjoni dwar operaturi tal-kambju (CON/2014/27), Il-Litwanja, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Opinjoni dwar operazzjonijiet relatati ma' titoli tal-gvern (CON/2014/26), Ir-Rumanija, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Opinjoni dwar l-indipendenza ta’ Banka Slovenije (CON/2014/25), Is-Slovenja, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Opinjoni dwar il-ġestjoni ta' kriżi (CON/2014/24), Il-Litwanja, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Opinjoni dwar il-kejl tar-riskju ta' kreditu u ta' pajjiżi għal gruppi ta' banek (CON/2014/23), L-Awstrija, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Opinjoni dwar ir-regoli tal-kunflitt ta’ interess għal uffiċjali anzjani tal-Banco de España (CON/2014/22), Spanja, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Opinjoni dwar is-superviżjoni finanzjarja, is-superviżjoni makro-prudenzjali u s-sorveljanza tas-sistemi ta' ħlas (CON/2014/21), L-Estonja, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Opinjoni tal-BĊE dwar is-sorveljanza tat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro fir-Rumanija (CON/2014/20), Ir-Rumanija, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Opinjoni dwar il-bidliet fil-governanza tal-Banca d'Italia (CON/2014/19), L-Italja, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja (CON/2014/18), Il-Polonja, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Opinjoni dwar l-istatus u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/17), Il-Belġju, 14.2.2014.
 231. Opinjoni dwar il-mandat u l-istrumenti makroprudenzjali tal-NBB (CON/2014/16), Il-Belġju, 13.2.2014.
 232. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja (CON/2014/14), Il-Litwanja, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Opinjoni dwar il-kontijiet tat-titoli dematerjalizzati ddenominati f'valuta barranija (CON/2014/13), Il-Belġju, 12.2.2014.
 234. Opinjoni dwar it-tnaqqis ta' remunerazzjoni statutarja għall-uffiċjali anzjani fis-settur pubbliku u semi-pubbliku (CON/2014/12), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Opinjoni dwar it-trażmissjoni tad-dejta meħtieġa sabiex tiddefinixxi l-politika monetarja (CON/2014/11), Il-Polonja, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Opinjoni dwar il-Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), L-Ungerija, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni ta' uffiċjali pubbliċi matul perijodi ta' assenza minħabba mard (CON/2014/7), L-Irlanda, 28.1.2014.
 238. Opinjoi dwar l-aċċess pubbliku dwar l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar il-benesseri tal-uffiċjali  (CON/2014/5), Is-Slovenja, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2014/1), ĠU C 244, 26.7.2014, pġ. 3.
 240. Opinjoni dwar żieda fil-kapital tal-Banca d'Italia (CON/2013/96), L-Italja, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Opinjoni dwar il-bonds koperti (CON/2013/94), Ir-Rumanija, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Opinjoni dwar ir-reġistru tal-kreditu (CON/2013/93), Il-Latvja, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Opinjoni dwar il-kontroll tan-nefqa pubblika fir-rigward tal-Banca d'Italia (CON/2013/92), L-Italja, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Opinjoni dwar il-finanzi pubbliċi fl-Estonja (CON/2013/91), L-Estonja, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Opinjoni dwar il-finanzi pubbliċi fil-Lussemburgu (CON/2013/90), Il-Lussemburgu, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/87), Il-Portugall, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Opinjoni dwar miżuri biex tissaħħaħ l-istabbiltà bankarja (CON/2013/86), Is-Slovenja, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Opinjoni dwar l-istatus legali tal-assi ta' Lietuvos bankas u l-iskop tal-verifika pubblika tiegħu  (CON/2013/85), Il-Litwanja, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Opinjoni dwar il-mezzi ta' ħlas u s-sistemi ta' ħlas (CON/2013/84), Franza, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Opinjoni dwar is-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dwar is-sorveljanza makroprudenzjali (CON/2013/82), Il-Finlandja, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Opinjoni dwar il-liċenzjar, ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta’ kreditu li jikkooperaw (CON/2013/81), Ċipru, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Opinjoni dwar miżuri ta’ stabilizzazzjoni u l-fond ta’ garanzija tad-depożiti (CON/2013/80), Ir-Rumanija, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Opinjoni dwar bidliet fis-setgħat dwar it-teħid ta' deċiżjonijiet fis-Central Bank of Cyprus  (CON/2013/78), Ċipru, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Opinjoni dwar it-trasferiment tal-ġestjoni tal-proprjetajiet tal-Istat lil-Banca Naţională a României (CON/2013/74), Ir-Rumanija, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Opinjoni dwar miżuri għar-riorganizzazzjoni tal-banek (CON/2013/73), Is-Slovenja, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Opinjoni dwar il-qafas superviżorju integrat fl-Ungerija (CON/2013/71), L-Ungerija, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' Bord għall-Istabbilt Finanzjarja u l-mandat makroprudenzjali tal-awtoritajiet nazzjonali (CON/2013/70), Is-Slovenja, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Opinjoni tal-BĊE dwar l-emendi fl-Att dwar il-Bank Ċentrali ta’ Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 259. Opinjoni dwar miżuri biex isaħħu l-istabbiltà tal-bank (CON/2013/67), Is-Slovenja, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Opinjoni dwar it-trattament u r-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti tal-euro (CON/2013/65), Il-Latvja, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Opinjoni dwar il-prinċipji u l-proċedura għall-iskambju ta' karti tal-flus u muniti (CON/2013/64), Il-Polonja, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Opinjoni dwar il-credit unions (CON/2013/63), Il-Litwanja, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Opinjoni dwar l-għoti ta' servizzi ta' pagament minn Banka Slovenije għal utenti tal-baġit (CON/2013/62), Is-Slovenja, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Opinjoin dwar l-awtonomija tal-Banco de España fi kwistjonijiet tal-persunal u dwar it-terminazzjoni tal-mandat tal-Gvernatur (CON/2013/61), Spanja, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Opinjoni dwar l-għoti ta' kollateral lil Danmarks Nationalbank permezz ta' kollateralizzazzjoni awtomatika (CON/2013/60), Id-Danimarka, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Opinjoi dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet (CON/2013/59), Il-Belġju, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 267. Opinjoni dwar ir-reġistru ta' rapporti finanzjarji (CON/2013/58), Is-Slovakja, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Opinjoni dwar il-likwidazzjoni speċjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/57), Il-Greċja, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Opinjoni dwar il-qafas superviżorju integrat Ungeriż ġdid (CON/2013/56), L-Ungerija, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Opinjoni dwar miżuri li jgħinu s-self fuq żmien twil (CON/2013/55), Il-Belġju, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 271. Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja nazzjonali (CON/2013/54), Ċipru, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Opinjoni dwar l-indipendenza finanzjarja ta' Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), L-Isvezja, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Opinjoni dwar il-banek tat-tfaddil u l-fondazzjonijiet bankarji (CON/2013/52), Spanja, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu f’kooperattiva  (CON/2013/51), Ċipru, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Opinjoni dwar miżuri ta’ stabbilizzazzjoni (CON/2013/50), Ir-Rumanija, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Opinjoni dwar ir-riformi fis-salarji u fil-pensjonijiet (CON/2013/46), L-Irlanda, 28.6.2013.
 277. Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali ta' Lietuvos bankas (CON/2013/45), Il-Litwanja, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Opinjoni dwar it-trattament ta' karti tal-flus tal-euro newtralizzati minn apparat kontra s-serq (CON/2013/43), Il-Belġju, 12.6.2013.
 279. Opinjoni dwar pjanijiet għall-irkupru u r-riżoluzzjoni (CON/2013/42), Il-Belġju, 10.6.2013.
 280. Opinjoni dwar bidliet fil-governanza tas-Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Ċipru, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Opinjoni dwar il-kompiti superviżorji ġodda tal-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), L-Ungerija, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja nazzjonali (CON/2013/39), Ir-Rumanija, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Opinjoni dwar il-protezzjoni ta’ min jissellef b’ipoteka (CON/2013/33), Spanja, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-irwol istituzzjonali u l-indipendenza tal-Banca Naţională a României (CON/2013/31), Ir-Rumanija, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Opinjoni dwar il-politika makroprudenzjali (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 286. Opinjoni dwar reġistru tal-kreditu għall-konsumatur (CON/2013/29), Franza, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Opinjoni dwar l-ippjanar għall-kriżijiet u l-intervent bikri għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/26), L-Awstrija, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Opinjoni dwar ir-rapportar tal-bilanċ tal-ħlasijiet (CON/2013/22), L-Awstrija, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Opinjoni dwar il-miżuri għat-tisħiħ tal-istabbiltà bankarja (CON/2013/21), Is-Slovenja, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Opinjoni dwar kontijiet ta’ depożitu weqfin mill-attività ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2013/20), Il-Greċja, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2013/19), Il-Portugall, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Opinjoni dwar il-kontribuzzjonijiet tal-Oesterreichische Nationalbank għall-Fond ta' Investiment Kollettiv tal-Fond Monetarju Internazzjonali għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir u lftehim bilaterali ta' self bejn il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), L-Awstrija, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Opinjoni dwar it-tqassim ta’ profitti tal-Bank of Greece  (CON/2013/15), Il-Greċja, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Opinjoni dwar qafas għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u oħrajn (CON/2013/10), Ċipru, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Opinjoni dwar kompetenzi ġodda mogħtija lil Banca Naţională a României dwar id-dejn sovran u s-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovran (CON/2013/6), Ir-Rumanija, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Opinjoni dwar unjins ta' kreditu (CON/2013/5), Il-Polonja, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward tal-funzjonijiet tad-depożitarji, il-politiki tar-remunerazzjoni u s-sanzjonijiet (CON/2013/4), ĠU C 96, 4.4.2013, pġ. 18.
 298. Opinjoni dwar l-intervent bikri, ir-ristrutturar u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/3), Spanja, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Opinjoni dwar miżuri ġodda għal reġistru tal-kreditu fl-Irlanda (CON/2012/111), L-Irlanda, 21.12.2012.
 300. Opinjoni dwar kumpaniji għall-ġestjoni tal-assi (CON/2012/108), Spanja, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Opinjoni dwar l-istabbilta' bankarja u finanzjarja (CON/2012/106), Franza, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja  (CON/2012/105), Il-Litwanja, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni tal-istaff u l-bagit ta' Banco de Portugal (CON/2012/86), Il-Portugall, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2012/83), Is-Slovakja, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Opinjoni dwar il-kontrolli ta' flus kontanti (CON/2012/82), Il-Ġermanja, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Opinjoni dwar id-distribuzzjoni ta' profitti bejn in-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique u l-Istat Belgjan (CON/2012/81), Il-Belġju, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 307. Opinjoni dwar emendi lil-Ligi dwar Latvijas Banka (CON/2012/80), Il-Latvja, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Opinjoni dwar regoli fiskali u dwar il-ġestjoni ta’ kontijiet bankarji u l-pagamenti ta’ entitajiet fis-servizz pubbliku (CON/2012/79), Il-Bulgarija, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Opinjoni dwar il-libertà tal-informazzjoni (CON/2012/76), L-Irlanda, 19.10.2012.
 310. Opinjoni dwar it-tħejjijiet u l-emendi legali meħtieġa għall-introduzzjoni tal-euro (CON/2012/73), Il-Latvja, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Opinjoni dwar qafas legali kkonsolidat għas-servizzi ta' ħlas (CON/2012/72), Il-Polonja, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-istabilità bankarja (CON/2012/71), Is-Slovenja, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Opinjoni dwar żieda kapitali tal-Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Il-Lussemburgu, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Opinjoni dwar l-unjins tal-kreditu (CON/2012/68), L-Irlanda, 4.9.2012.
 315. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' rapportar għal tranżazzjonijiet ta' servizzi transkonfinali. (CON/2012/67), L-Awstrija, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-rapportar tal-kummerċ barrani (CON/2012/66), Il-Ġermanja, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Opinjoni dwar iż-żieda tal-kwota tal-Awstrija fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2012/65), L-Awstrija, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni tal-Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), L-Italja, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Opinjoni dwar il-politika baġitarja ta’ stabilizzazzjoni u l-ħolqien ta’ kont ta’ riżerva tat-teżor kontra l-kriżi għand Lietuvos bankas (CON/2012/63), Il-Litwanja, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni tal-assigurazzjioni u tat-tfaddil għall-pensjonijiet (CON/2012/61), L-Italja, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Opinjoni dwar it-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (CON/2012/59), L-Ungerija, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Opinjoni dwar miżuri ġodda li jsaħħu s-superviżjoni u l-infurzar fir-regolamentazzjoni finanzjarja (CON/2012/52), L-Irlanda, 16.7.2012.
 323. Opinjoni dwar l-Istatut ta' Central Bank of Cyprus (CON/2012/51), Ċipru, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta’ Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Ċipru, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Opinjoni dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), L-Ungerija, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek  (CON/2012/48), Is-Slovenja, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Opinjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħlasijiet tardivi  (CON/2012/47), Is-Slovenja, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni u l-bejgħ ta' assi ta' propjeta' immobbli fis-settur finanzjarju (CON/2012/46), Spanja, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Opinjoni dwar iż-żieda tal-kwota tal-Ungerija mal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2012/45), L-Ungerija, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Opinjoni dwar il-Liġi dwar Česká národní banka  (CON/2012/44), Ir-Repubblika Ċeka, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Opinjoni fuq il-Liġi dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), L-Ungerija, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Opinjoni dwar il-qafas tar-rikapitalizzazzjoni u xoljiment għal istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja  (CON/2012/39), Il-Greċja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Opinjoni dwar spejjeż operattivi relatati mas-superviżjoni (CON/2012/35), Il-Belġju, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 334. Opinjoni dwar l-Istatut tal-Bank of Greece (CON/2012/31), Il-Greċja, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Opinjoni dwar il-fond tal-Istat għall-istabbilta' tas-sistema tal-pensjonijiet tal-istat. (CON/2012/29), Il-Bulgarija, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Opinjoni dwar bonds koperti Belġjani u dwar miżuri li jiffaċilitaw il-mobilizzazzjoni ta' klejms ta' kreditu (CON/2012/28), Il-Belġju, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 337. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), L-Ungerija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2012/25), Il-Greċja, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Opinjoni dwar miżuri ta' implimentazzjoni relatati mar-rikapitalizzazzjoni (CON/2012/23), Il-Portugall, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Opinjoni dwar l-iskema ta' depożitu-garanzija (CON/2012/22), Is-Slovenja, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja fil-programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali biex tiġi affaċċjata l-kriżi finanzjarja (CON/2012/20), L-Italja, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Opinjoni dwar il-ħatra tal-membri tal-Kunsill Governattiv ta' Latvijas Banka  (CON/2012/19), Il-Latvja, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Opinjoni dwar it-termini ta' titoli maħruġin jew iggarantiti mill-Istat Grieg (CON/2012/12), Il-Greċja, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni tas-settur finanzjarju Spanjol (CON/2012/11), Spanja, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Opinjoni dwar il-[estjoni tal-likwidita' fil-kontijiet tat-Teżor fil-Banca d'Italia u l-għażla ta' kontropartijiet għal operazzjonijiet relatati (CON/2012/9), L-Italja, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Opinjoni dwar is-sistema g]all-monitora[[ ta'transazzjonijiet f'titoli book-entry (CON/2012/8), Il-Greċja, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Opinjoni dwar ir-riformi tal-pensjonijiet fis-settur pubbliku (CON/2012/6), L-Irlanda, 26.1.2012.
 348. Opinjoni dwar is-salarji tal-impjegati taċ-ċivil (CON/2012/1), Ċipru, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Opinjoni dwar emendi għar-reġim Grieg dwar ir-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2011/107), Il-Greċja, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Opinjoni dwar l-indipendenza tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), L-Ungerija, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Opinjoni dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), L-Ungerija, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Opinjoni dwar it-twaqqif u l-iffinanzjar ta' fond ta' riżoluzzjoni u dwar il-kalkolu emendat tal-kontribuzzjonijiet għall-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2011/103), Il-Belġju, 12.12.2011.
 353. Opinjoni dwar il-pagament ta' żieda fil-kwota tar-Rumanija tal-Fond Monetarju Internazzjonali  (CON/2011/102), Ir-Rumanija, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni dwar is-swieq tat-titoli (CON/2011/101), Il-Finlandja, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Opinjoni dwar l-emendi riveduti tar-regoli ta' Lietuvos bankas dwar it-tqassim tal-profitti (CON/2011/99), Il-Litwanja, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Opinjoni dwar il-leġiżlazzjoni li tirregola l-finanzjament tar-reġistru ċentrali tan-numri ta' kontijiet bankarji (CON/2011/98), Il-Belġju, 7.12.2011.
 357. Opinjoni dwar ir-rappreżentanza u l-pagament ta' ishma tal-kwota fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2011/97), L-Estonja, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Opinjoni dwar ir-responsabbilta' fiskali (CON/2011/96), Is-Slovakja, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Opinjoni dwar l-emendi tar-regoli dwar it-tqassim tal-profitti ta‘ Lietuvos banka  (CON/2011/91), Il-Litwanja, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Opinjoni dwar il-ħlas mill-Banco de Portugal ta' żieda fil-kwota tal-Portugall fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2011/89), Il-Portugall, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Opinjoni dwar miżuri ta' rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2011/84), L-Irlanda, 21.10.2011.
 362. Opinjoni dwar miżuri għal intervent bikri u emendi għar-reġim tar-riżoluzzjoni u stralċ għal istituzzjonijiet finanzjarji u ta’ kreditu suġġetti għas-superviżjoni mill-Banco de Portugal (CON/2011/83), Il-Portugall, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Opinjoni dwar ir-reġistru tar-rendikonti finanzjarji (CON/2011/80), Is-Slovakja, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Opinjoni dwar sanzjonijiet relatati mal-protezzjoni tal-euro kontra l-falsifikazzjoni (CON/2011/78), Is-Slovenja, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Opinjoni dwar ir-riforma tal-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2011/76), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Opinjoni dwar statistika u swieq interbankarji monetarji u tat-titoli tal-gvern ġestiti minn Banca Naţională a României, u r-reġim tal-kambju barrani u tar-riżervi minimi. (CON/2011/73), Ir-Rumanija, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Opinjoni dwar l-awtorizzazzjoni għall-parteċipazzjoni fil-bordijiet superviżorji tal-banek (CON/2011/70), Is-Slovenja, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Opinjoni dwar miżuri ġodda li jsaħħu s-superviżjoni u l-infurzar fir-regolamentazzjoni finanzjarja (CON/2011/69), L-Irlanda, 9.9.2011.
 369. Opinjoni dwar ir-ratifika mill-Italja ta' emenda għall-Istatut tal-Fond Monetarju Internazzjonali u żieda fil-kwota (CON/2011/68), L-Italja, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Opinjoni dwar rekwiżiti ta' self responsabbli għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/67), Il-Litwanja, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u dwar il-preservazzjoni tal-kwalita' taċ-ċirkolazzjoni tal-flus kontanti (CON/2011/64), Il-Belġju, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 372. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar il-prevenzjoni ta' ħlasijiet tardivi (CON/2011/61), Is-Slovenja, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Opinjoni dwar miżuri ta’ intervent fi kriżi għal istituzzjonijiet finanzjarji f’diffikoltà (CON/2011/60), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Opinjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet relatati mat-TARGET2-Securities u s-setgħat ta' sanzjonar tal-Banka Slovenije relatati ma' servizzi ta' investiment (CON/2011/55), Is-Slovenja, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Opinjoni dwar tranżazzjonijiet internazzjonali (CON/2011/54), Spanja, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Opinjoni dwar l-Uffiċċju tal-Verifika tal-Istat Ungeriż rigward il-verifika tiegħu tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), L-Ungerija, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Opinjoni dwar l-iskambju ta' informazzjoni u l-obbligi ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali (CON/2011/52), Il-Bulgarija, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Opinjoi dwar il-kapital u l-istruttura tal-ġestjoni tad-Depożitu Ċentrali  (CON/2011/50), Il-Bulgarija, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Opinjoni dwar ir-rwol ta' Národná banka Slovenska fir-rigward tas-superviżjoni finanzjarja u l-kreditu għall-konsumatur (CON/2011/49), Is-Slovakja, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni ġdida fuq ir-reġistru tal-kreditu (CON/2011/47), Il-Latvja, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju fil-Litwanja (CON/2011/46), Il-Litwanja, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Opinjoni dwar emendi varji lill-Att dwar il-Bank Ċentrali ta‘ Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 383. Opinjoni dwar emendi lir-regoli dwar ir-reġistru ta' assi finanzjarji (CON/2011/40), Is-Slovenja, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Opinjoni dwar miżuri ta' rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/39), L-Irlanda, 26.4.2011.
 385. Opinjoni dwar emendi għall-istrfuttura tal-governanza tal-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), L-Awstrija, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-governanza tad-De Nederlandsche Bank u tal-Awtorità għas-Swieq Finanzjarji (CON/2011/37), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Bank of Greece (CON/2011/36), Il-Greċja, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-Fond għas-Self u l-Kunsinna u dwar emendi għall-iskema għat-tisħiħ tal-likwidita' ekonomika Griega wara l-kriżi finanzjarja internazzjonali (CON/2011/34), Il-Greċja, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Opinjoni dwar l-abbozz tal-Kostituzzjoni fir-rigward tal-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/33), L-Ungerija, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Opinjoni dwar il-finanzjament ta' reġistru ċentrali ta' numri ta' kontijiet bankarji (CON/2011/30), Il-Belġju, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 391. Opinjoni dwar l-abolizzjoni tal-kompitu tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique li jaġixxi bħala depożitarju ġenerali ta' atti ta' protesta (CON/2011/28), Il-Belġju, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 392. Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' pagamenti li jsiru tard (CON/2011/25), Is-Slovenja, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Opinjoni dwar abbozz ta’ Deċìżjoni tal-Kunsill Ewropew li temenda l-Artikolu 136 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ mekkaniżmu ta’ stabbiltà għal Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (CON/2011/24), ĠU C 140, 11.5.2011, pġ. 8.Aktar tagħrif
 394. Opinjoni dwar servizzi ta’ ħlas  (CON/2011/23), Il-Polonja, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Opinjoni dwar ir-Reġistru Ċentrali Korporattiv tal-Kreditu (CON/2011/20), Il-Belġju, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 396. Opinjoni dwar ir-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus euro (CON/2011/19), Franza, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-fond għall-garanzija tad-depożiti (CON/2011/15), Ir-Rumanija, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Opinjoni dwar ir-riforma tal-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea (CON/2011/13), ĠU C 150, 20.5.2011, pġ. 1.
 399. Opinjoni dwar l-inklużjoni ta’ kooperattivi tal-kreditu fl-appoġġ tat-Teżor tal-Istat lil istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2011/11), Il-Polonja, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja fil-programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali b’risposta għall-kriżi finanzjarja (CON/2011/10), L-Italja, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Opinjoni dwar emendi għall-Kostituzzjoni Pollakka li jikkonċernaw l-adozzjoni tal-euro (CON/2011/9), Il-Polonja, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipji għall-iżvilupp ta' strutturi superviżorji finanzjarji fil-Belġju (CON/2011/5), Il-Belġju, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 403. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar l-ibbankjar (CON/2011/3), Is-Slovenja, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Opinjoni dwar l-Awtorita' Ungeriża għas-Sorveljanza Finanzjarja u dwar il-poteri leġiżlattivi tal-President tagħha (CON/2010/94), L-Ungerija, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Opinjoni dwar l-istabilizzazzjoni ta' emerġenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2010/92), L-Irlanda, 17.12.2010.
 406. Opinjoni dwar il-ħatra u t-tkeċċija ta' membri tal-Kunsill Monetarju u r-remunerazzjoni tal-membri tal-Bord ta' Sorveljanza ta' Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), L-Ungerija, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Opinjoni dwar l-awtentiċita', il-verifika tal-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 408. Opinjoni dwar ċerti dispożizzjonijiet ġodda dwar iċ-ċirkolazzjoni tal-flus kontanti (CON/2010/89), Is-Slovakja, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Opinjoni dwar iż-żieda fil-kapital u r-riżerva statutorja tal-Banque de France (CON/2010/88), Franza, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Opinjoni dwar ir-ratifika jew l-implimentazzjoni ta' Ftehim dwar is-Servizzi ta' Pagament Postali (CON/2010/85), 1.12.2010.
 411. Opinjoni dwar ir-ristrutturar tal-banek  (CON/2010/83), Il-Ġermanja, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Opinjoni dwar il-ħlas tal-persunal tal-Banco de Portugal u l-baġit (CON/2010/80), Il-Portugall, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Opinjoni dwar emendi lill-Kostituzzjoni u dwar il-Liġi fuq il-leġiżlazzjoni, fir-rigward tas-setgħat leġiżlattivi ta' Magyar Nemzeti Bank  (CON/2010/76), L-Ungerija, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Opinjoni dwar żieda fl-Arranġamenti Ġodda għas-Self mal-Fond Monetarju Internazzjonali  (CON/2010/74), L-Awstrija, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Opinjoni dwar qafas leġiżlattiv li jagħmilha possibbli għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li joħorġu bonds koperti (CON/2010/73), Ċipru, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Opinjoni dwar emendi lill-qafas legali għall-operat tal-Bank Gospodarstwa Krajowego  (CON/2010/70), Il-Polonja, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Opinjoni dwar mżuri ulterjuri għar-radd tal-bilanċ baġitarju (CON/2010/69), Ir-Rumanija, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Opinjoni dwar emendi għal-leġiżlazzjoni dwar l-istatistika uffiċjali (CON/2010/66), Ir-Rumanija, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Opinjoni dwar emendi lill-qafas legali għall-iskema tal-garanzija tad-depożitu (CON/2010/64), Il-Polonja, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Opinjoni dwar il-karrieri tal-impjegati taċ-ċivil mad-Deutsche Bundesbank  (CON/2010/59), Il-Ġermanja, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Opinjoni dwar it-trazzin tal-ispiża pubblika, fir-rigward tal-Banca d'Italia (CON/2010/58), L-Italja, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Opinjoni dwar it-trasferiment ta' dmirijiet ta' sorveljanza prudenzjali lill-Awtorità Awstrijka għas-Swieq Finanzjarji (CON/2010/57), L-Awstrija, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar il-Magyar Nemzeti Bank li jintroduċu tnaqqis fis-salarji. (CON/2010/56), L-Ungerija, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni tal-persunal tal-Banca Naţională a României  (CON/2010/51), Ir-Rumanija, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Opinjoni dwar id-dritt ta’ Sveriges Riksbank li jiġbor informazzjoni mingħand entitajiet Svediżi li joħorġu t-titoli (CON/2010/49), L-Isvezja, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Opinjoni dwar ir-ristrutturar tal-Bank Ċentrali u l-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji tal-Irlanda (CON/2010/48), L-Irlanda, 17.6.2010.
 427. Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar bonds garantiti (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Il-Ġermanja, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Opinjoni dwar emendi għal bosta disposizzjonijiet tal-Liġi dwar l-Ibbankjar (CON/2010/46), Is-Slovenja, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Opinjoni dwar ċerti disposizzjonijiet marbutin mal-Banque de France (CON/2010/44), Franza, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Opinjoni dwar statistika, caqlieq transkonfini tal-flus kontanti u l-kompetenzi tal-Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru)  (CON/2010/43), Il-Bulgarija, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Opinjoni dwar l-istat legali tal-assi tal-Lietuvos bankas, il-mandat u r-remunerazzjoni tal-membri tal-Bord, l-immunità tar-riżervi barranin tal-banek ċentrali barranin u r-rendikonti finanzjarji annwali tal-Lietuvos bankas (CON/2010/42), Il-Litwanja, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Opinjoni dwar self bilaterali bejn il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), L-Awstrija, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Opinjoni dwar it-trasferiment ta' drittijiet u obbligazzjonijiet marbutin mal-ħruġ, it-tqassim u l-ammortament tad-dejn pubbliku (CON/2010/39), Ċipru, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Opinjoni dwar emenda għar-regoli li tiżgura l-kontinwità tal-kariga ta' President tan-Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Il-Polonja, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Opinjoni dwar miżuri addizzjonali għall-istabbiltà finanzjarja fl-Estonja (CON/2010/35), L-Estonja, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Opinjoni dwar is-sorveljanza tal-assigurazzjoni privata, it-twaqqif ta' fond ta’ garanzija għall-assigurazzjoni privata fuq il-ħajja u disposizzjonijiet oħra (CON/2010/33), Il-Greċja, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Opinjoni dwar emenda għar-regoli li jirrigwardaw il-provvediment ta’ Narodowy Bank Polski biex jaffaċċja r-riskju tar-rata tal-kambju (CON/2010/32), Il-Polonja, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Opinjoni dwar l-emenda għal-Liġi dwar l-istituzzjonijiet tal-kreditu u l-impriżi finanzjarji li tintroduċi miżuri ulterjuri dwar l-istabilizzazzjoni tas-suq finanzjarju (CON/2010/31), L-Ungerija, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Opinjoni dwar ir-ristrutturar tas-Central Bank and Financial Services Authority tal-Irlanda (CON/2010/30), L-Irlanda, 7.4.2010.
 440. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 479/2009 dwar il-kwalità tad-dejta statistika fil-kuntest tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv  (CON/2010/28), ĠU C 103, 22.4.2010, pġ. 1.Aktar tagħrif
 441. Opinjoni dwar qafas legali ġdid relatat mal-integrità u l-prevenzjoni tal-korruzzjoni kif japplika għall-Banka Slovenije u l-korpi deċiżjonali tiegħu  (CON/2010/27), Is-Slovenja, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Opinjoni dwar l-indipendenza, il-konfidenzjalità u l-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju (CON/2010/25), Il-Bulgarija, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Opinjoni dwar emenda lil-Liġi dwar id-Danmarks Nationalbank li tirrigwarda l-awtorita' biex tiġbor l-informazzjoni għall-kumpilazzjoni tal-istatistika (CON/2010/24), Id-Danimarka, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Opinjoni dwar il-kontributt tal-Awstrija għall-Fond għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir tal-IMF (CON/2010/22), L-Awstrija, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Opinjoni dear emendi lill-qafas legali dwar it-titjib tal-likwidita' tal-ekonomija bi tweġiba għall-impatt tal-kriżi finanzjarja internazzjonali (CON/2010/21), Il-Greċja, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar u l-Istatut tal-Eesti Pank (CON/2010/20), L-Estonja, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' faċilita' ta' depożitu għal sebat ijiem (CON/2010/18), Il-Latvja, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Opinjoni dwar it-twaqqif tas-Sistema Ellenika tal-Istatistika u awtorita' indipendenti għall-istatistika  (CON/2010/17), Il-Greċja, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Opinjoni dwar il-ftehim bilaterali dwar is-self bejn l-Irlanda u l-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2010/15), L-Irlanda, 9.2.2010.
 450. Opinjoni dwar id-dmirijiet tal-Magyar Nemzeti Bank b'rabta mas-sħubija tal-Ungerija fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2010/13), L-Ungerija, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Opinjoni dwar il-proċedura amministrattiva speċjali mnedija mill-Banca Naţională a României għal istituzzjonijiet ta' kreditu f'diffikulta' (CON/2010/12), Ir-Rumanija, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Opinjoni dwar ix-xogħol tal-Magyar Nemzeti Bank, l-istruttura u l-istat legali tal-Awtorità Ungeriża għas-Sorveljanza Finanzjarja u t-twaqqif tal-Kunsill għall-Istabbiltà Finanzjarja (CON/2010/10), L-Ungerija, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Opinjoni dwar miżuri ta’ rkupru li japplikaw għal impriżi fil-qasam bankarju u dak finanzjarju, dwar is-sorveljanza tas-settur finanzjarju u s-servizzi finanzjarji u dwar l-istatuti tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Il-Belġju, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 454. Opinjoni dwar l-inkorporazzjoni tal-awtoritajiet tal-liċenzji u ta' sorveljanza tal-qasam bankarju u dak tal-assigurazzjoni (CON/2010/4), Franza, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Opinjoni dwar ċerti miżuri li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni bankarja u finanzjarja (CON/2010/3), Franza, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Opinjoni dwar il-kompetenzi tal-Banka Slovenije fir-rigward tas-sħubija tas-Slovenja fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2009/100), Is-Slovenja, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Opinjoni dwar it-tisrif tal-garanzija mogħtija lill-Banco de España, lil banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri jew lill-BĊE fil-qadi ta' dmirijiethom (CON/2009/96), Spanja, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija mogħtija mill-istat tal-Irlanda lil ċerti obbligazjonijiet ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2009/92), L-Irlanda, 9.11.2009.
 459. Opinjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-preferenza tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), Il-Belġju, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 460. Opinjoni dwar il-komposizzjoni tal-Bord tas-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland u s-sħubija tal-Awtorita’ Regolatorja Irlandiża għas-Servizzi Finanzjarji (CON/2009/89), L-Irlanda, 4.11.2009.
 461. Opinjoni dwar l-estensjoni taż-żmien sa meta jistgħu jiġu ppreżentati ċerti karti tal-flus biex jiġu mibdula  (CON/2009/87), L-Ungerija, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Opinjoni dwar l-indipendenza tan-Národná banka Slovenska  (CON/2009/85), Is-Slovakja, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Opinjoni dwar id-distribuzzjoni tal-qligħ tal-Lietuvos bankas (CON/2009/83), Il-Litwanja, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Opinjoni dwar l-involviment ta’ De Nederlandsche Bank fis-sistema monetarja f’Bonaire, Sint Eustatius u Saba (CON/2009/80), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Opinjoni dwar il-ħruġ ta' bonds speċjali tal-gvern lill-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2009/78), Ċipru, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Opinjoni dwar verifika tal-Lietuvos bankas mill-Uffiċċju Statali tal-Verifika  (CON/2009/77), Il-Litwanja, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Opinjoni dwar il-proċedura ta' ħatra għall-Gvernatur tal-Banque de France (CON/2009/74), Franza, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Opinjoni dwar id-dmirijiet superviżorji ta’ Česká národní banka relatati mal-krediti tal-konsumaturi (CON/2009/71), Ir-Repubblika Ċeka, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Opinjoni dwar dispożizzjonijiet dwar il-ħasil tal-flus u l-prevenzjoni ta’ ffinanzjar lil terroristi relatati mal-Banco de España (CON/2009/70), Spanja, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Opinjoni dwar ir-rimunerazzjoni tal-kont bankarju disponibbli li t-Teżor għandu mal-Banca d'Italia (CON/2009/69), L-Italja, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Opinjoni dwar it-Twaqqif tal-Aġenzija tal-Immanniġġjar tal-Assi Nazzjonali (CON/2009/68), L-Irlanda, 31.8.2009.
 472. Opinjoni dwar estensjoni tad-dritt tan-Narodowy Bank Polski li jinnegozja fil-qasam tat-titoli  (CON/2009/67), Il-Polonja, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Opinjoni dwar l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar il-ġid tal-ogħla uffiċjali (CON/2009/64), Is-Slovenja, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Opinjoni dwar abbozz emendat dwar dispożizzjoni leġislattiva dwar it-tassazzjoni tal-Banca d'Italia fuq riservi tad-deheb (CON/2009/63), L-Italja, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Opinjoni dwar ir-ristrutturar tal-banek u r-rinforz tal-own funds tal-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2009/62), Spanja, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Opinjoni dwar il-proċedura biex titbiddel ir-rata uffiċjali tal-kambju tal-litas  (CON/2009/61), Il-Litwanja, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Opinjoni dwar il-qafas legali għal għaqdiet kooperattivi ta' tfaddil u ta' kreditu (CON/2009/60), Il-Polonja, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Opinjoni dwar it-tassazzjoni tar-riżervi tad-deheb tal-Banca d’Italia  (CON/2009/59), L-Italja, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-kiri finanzjarju u tal-attivitajiet tal-kumpaniji tal-kiri (CON/2009/57), Ċipru, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Opinjoni dwar bidliet lil miżuri ta' sostenn finanzjarju għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2009/56), L-Irlanda, 25.6.2009.
 481. Opinjoni dwar emendi għar-regoli li jrieġu d-depożitorju ċentrali tat-titoli (CON/2009/55), Il-Polonja, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Opinjoni fuq id-distribuzzjoni tal-profitti tal- Latvijas Banka (CON/2009/53), Il-Latvja, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Opinjoni dwar miżuri biex tiżdied l-effikaċja tal-iskema għall-garanzija tad-depożiti  (CON/2009/51), Ir-Rumanija, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-setgħat tal-Banca Naţională a României biex tirrimedja f'dak li għandu x'jaqsam ma' istituzzjonijiet ta' kreditu li jinsabu f'qadgħa mwegħra  (CON/2009/48), Ir-Rumanija, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Opinjoni dwar miżuri fir-rigward tar-remunerazzjoni fis-settur pubbliku għal dak li għandu x'jaqsam mal-indipendenza ta' bank ċentrali (CON/2009/47), Il-Latvja, 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Opinjoni dwar twessigħ tar-rwol ta' sorveljanza tal-Banque Centrale du Luxembourg permezz ta' abbozz ta' liġi dwar is-servizzi tal-pagament, l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi u l-finalità tal-ħlas fis-sistemi tal-pagament u tas-saldu tat-titoli  (CON/2009/46), Il-Lussemburgu, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Opinjoni dwar ir-relazzjonijiet legali li japplikaw għall-istaff tad-Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Il-Ġermanja, 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Opinjoni dwar allinjamenti tal-qafas legali tal-Magyar Nemzeti Bank ma' regoli amministrattivi ġodda (CON/2009/44), L-Ungerija, 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Opinjoni dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim tal-istatistika uffiċjali fir-Rumanija (CON/2009/42), Ir-Rumanija, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Opinjoni dwar il-pagament mill-Banco de Portugal taż-żieda fil-kwota tal-Portugall fil-Fond Monetarju Internazzjonali  (CON/2009/41), Il-Portugall, 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet tal-pagament mil-Lietuvos bankas (CON/2009/40), Il-Litwanja, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Opinjoni dwar il-pagament mill-Banco de España taż-żieda proposta fil-kwota ta’ Spanja fl-FMI (CON/2009/35), Spanja, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Opinjoni fuq iż-żieda tal-kwota tal-Italja mal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2009/33), L-Italja, 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Opinjoni dwar emenda għar-regoli dwar id-distribuzzjoni tal-qligħ tal-Lietuvos bankas fil-kuntest tat-taqlib finanzjarju  (CON/2009/26), Il-Litwanja, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Opinjoni dwar il-maniġġ tal-kont bankarju disponibbli li t-Teżor għandu mal-Banca d'Italia  (CON/2009/23), L-Italja, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni li tippermetti lill-Ministru tal-Finanzi jidderieġi lill-Fond Nazzjonali tar-Riżerva għall-Pensjonijiet, biex jinvesti f'istituzzjonijiet finanzjarji bħala parti mir-rikapitalizzazzjoni tal-banek  (CON/2009/16), L-Irlanda, 25.2.2009.
 497. Opinjoni dwar miżuri ta' għajnuna finanzjarja relatati mar-remunerazzjoni ta' l-uffiċjali pubbliċi  (CON/2009/15), L-Irlanda, 24.2.2009.
 498. Opinjoni dwar kriterji addizzjonali ta' eliġibbilta` fir-rigward tal-membri tal-Kunsill Governattiv tal-Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali Bulgaru) u regoli oħra biex tingħata informazzjoni f’dan ir-rigward (CON/2009/13), Il-Bulgarija, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Opinjoni dwar ir-rwol tal-Banque centrale du Luxembourg fil-kumpilazzjoni ta' ċertu statistika  (CON/2009/7), Il-Lussemburgu, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Opinjoni dwar il-ħlas mill-Oesterreichische Nationalbank dwar iż-żieda proposta fil-kwota ta' l-IMF għall-Awstrija  (CON/2009/5), L-Awstrija, 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Opinjoni dwar l-emendi tar-regoli li jirregolaw id-distribuzzjoni tad-dħul tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique u l-allokazzjoni tal-profitti tiegħu lill-Istat Belġjan  (CON/2009/4), Il-Belġju, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 502. Opinjoni dwar l-emendi tal-Liġi dwar sistemi ta' ħlas u ta' settlement ta' titoli  (CON/2008/87), Spanja, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Opinjoni dwar il-modernizzazzjoni tal-qafas legali għall-istrumenti finanzjarji  (CON/2008/85), Franza, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Opinjoni dwar l-allinjament ta' l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank mal-liġi tal-Komunita` (CON/2008/83), L-Ungerija, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Opinjoni dwar il-ħlas tal-profitti tal-Banco de España lit-Teżor (CON/2008/82), Spanja, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Opinjoni dwar l-għoti ta' għajnuna mit-Teżor ta' l-Istat lil istituzzjonijiet finanzjarji  (CON/2008/80), Il-Polonja, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Opinjoni dwar ir-rwol tal-Българска народна банка (Bulgarian National Bank) fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' ħlas u operaturi ta' sistemi ta' ħlas, u s-superviżjoni ta' sistemi ta' ħlas u ta' settlement  (CON/2008/78), Il-Bulgarija, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Opinjoni dwar garanziji ta' l-Istat u miżuri oħra biex tinżamm l-istabbilta` tas-sistema finanzjarja  (CON/2008/76), Is-Slovenja, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Българска народна банка (Bulgarian National Bank) fi preparazzjoni għall-introduzzjoni ta' l-euro (CON/2008/73), Il-Bulgarija, 21.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Opinjoni dwar l-użu ta' riżervi barranin għat-turiżmu  (CON/2008/72), Ir-Rumanija, 19.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' reġistru ta' istituzzjonijiet finanzjarji mmaniġġjati mill- Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Il-Bulgarija, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Opinjoni dwar l-estensjoni ta' l-iskop ta' l-Iskema ta' Garanzija ta' Depożiti (CON/2008/69), L-Irlanda, 17.11.2008.
 513. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti għall-għoti ta' garanziji ta' l-Istat  (CON/2008/67), Spanja, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Opinjoni dwar miżuri li jimplimentaw il-garanzija ta' l-istabbilta` tas-sistema ta' kreditu  (CON/2008/65), L-Italja, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Opinjoni li tittratta l-immaniġġjar ta' l-informazzjoni dwar min joħroġ titoli fil-kuntest tad-dematerjalizzazzjoni tat-titoli tagħhom  (CON/2008/64), Il-Belġju, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 516. Opinjoni dwar deċiżjoni ġdida fir-rigward tal-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tal-Kummerċ Bankarju  (CON/2008/63), ĠU C 45, 24.2.2009, pġ. 1.
 517. Opinjoni dwar il-protezzjoni ta' depożiti u ta' ċerti prodotti ta' l-assigurazzjoni tal-ħajja  (CON/2008/61), Il-Belġju, 28.10.2008.
 518. Opinjoni dwar l-operazzjonijiet tal-Fond għall-akkwist ta' assi finanzjarji  (CON/2008/60), Spanja, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Opinjoni dwar miżuri urġenti biex tiġi garantita l-istabbiltà tas-sistema bankarja (CON/2008/58), L-Italja, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' Fond għall-Istabbilizzazzjoni tas-Suq Finanzjarju u dwar miżuri oħra ta' stabbilta` finanzjarja (CON/2008/57), Il-Ġermanja, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Opinjoni dwar l-għoti ta' garanziji ta' l-Istat sabiex jikkontribwixxu għall-istabbilta` finanzjarja  (CON/2008/56), Franza, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Opinjoni dwar l-estenzjoni tal-qafas legali għall-ġbir ta' informazzjoni statistika min-Narodowy Bank Polski  (CON/2008/53), Il-Polonja, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Opinjoni dwar il-ħolqien ta' fond għall-akkwist ta' assi finanzjarji u dwar miżuri oħra tal-Gvern li jikkontribwixxu għall-istabbilta` finanzjarja (CON/2008/52), Spanja, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Opinjoni dwar skemi ta' garanzija ta' depożitu u ta' protezzjoni ta' l-investitur  (CON/2008/51), Il-Greċja, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Opinjoni dwar garanzija ta' l-Istat li tkopri passivi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2008/50), Il-Belġju, 17.10.2008.
 526. Opinjoni dwar is-sostituzzjoni ta' muniti euro u muniti euro Ġermaniżi kommemorattivi (CON/2008/49), Il-Ġermanja, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' għajnuna finanzjarja għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2008/48), L-Irlanda, 15.10.2008.
 528. Opinjoni dwar l-iskambju u l-irtirar ta' karti tal-flus u muniti  (CON/2008/47), L-Isvezja, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Opinjoni dwar il-garanzija ta' l-Istat li tkopri l-kreditu estiż min-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique fil-kuntest tal-kontribuzzjoni tiegħu għall-istabbilta` finanzjarja  (CON/2008/46), Il-Belġju, 8.10.2008.
 530. Opinjoni dwar miżuri ta' għajnuna finanzjarja għal istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2008/44), L-Irlanda, 3.10.2008.
 531. Opinjoni dwar restrizzjonijiet u projbizzjonijiet għal detenturi ta’ uffiċċji pubbliċi (CON/2008/43), Is-Slovenja, 17.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Opinjoni dwar emendi li jagħmluha possibli għall-Banque centrale du Luxembourg biex jikkontribwixxi b'mod iktar effettiv għall-istabilità finanzjarja u li jiċċara r-rekwiżiti tar-riżervi minimi (CON/2008/42), Il-Lussemburgu, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Opinjoni dwar il-finanzjar ta' kontribuzzjoni Awstrijaka għal ħelsien mid-dejn għal Liberja (CON/2008/41), L-Awstrija, 9.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Opinjoni dwar l-indipendenza finanzjarja ta’ l-Isveriges Riksbank  (CON/2008/34), L-Isvezja, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Opinjoni dwar it-twaqqif tal-kumitat ta' l-awdituri tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Il-Belġju, 31.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Opinjoni dwar emendi relatati mat-tmexxija, is-superviżjoni u l-mod ta' finanzjar ta' l-iskema ta' protezzjoni ta' depożiti, partikolarment rigward il-parteċipazzjoni tan-Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Il-Polonja, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Banca Naţională a României  (CON/2008/31), Ir-Rumanija, 21.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro fis-Slovakkja u dwar ir-rata ta’ konversjoni ta’ l-euro għall-koruna Slovakka (CON/2008/28), ĠU C 180, 17.7.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
 539. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi dwar iċ-Česká národní banka  (CON/2008/21), Ir-Repubblika Ċeka, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Opinjoni dwar ir-rwol tan-Narodowy Bank Polski dwar l-ikklirjar u l-ħlas ta' titoli u s-sistema ta' depożitorju ċentrali għat-titoli  (CON/2008/20), Il-Polonja, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Opinjoni dwar is-setgħat tal-Banque centrale du Luxembourg u dwar l-iskema ta' pensjoni ta' l-aġenti tiegħu (CON/2008/17), Il-Lussemburgu, 15.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Opinjoni dwar l-integrazzjoni ta' superviżjoni finanzjarja u ta' l-assigurazzjoni (CON/2008/16), Il-Finlandja, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Opinjoni dwar il-kodifikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill fir-rigward ta' l-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-proċedura tad-defiċit eċċessiv  (CON/2008/15), ĠU C 88, 9.4.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
 544. Opinjoni dwar l-emendi amministrattivi tal-Liġi dwar l-Eesti Pank (CON/2008/14), L-Estonja, 25.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Opinjoni dwar ir-riforma tas-sistema Griega tas-sigurta` soċjali fir-rigward tal-Bank of Greece (CON/2008/13), Il-Greċja, 19.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' l-awdituri u r-rwol tal-Banco de Portugal f'dan ir-rigward  (CON/2008/11), Il-Portugall, 26.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni fil-Banca d'Italia u dwar ir-riforma strutturali lill-kont tal-gvern miżmum mal-Banca d’Italia  (CON/2008/10), L-Italja, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Opinjoni dwar ir-relazzjonijiet ta' l-impjieg tad-Deutsche Bundesbank ma' l-istaff tiegħu  (CON/2008/9), Il-Ġermanja, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Opinjoni dwar il-konsegwenzi għar-reġim monetarju minħabba l-bidla fl-istatus ta' Saint-Martin u Saint-Barthélemy taħt il-liġi Franċiża (CON/2008/8) (CON/2008/8), Franza, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Opinjoni dwar il-prinċipji, ir-regoli u l-istruttura tas-Sistema Nazzjonali ta' l-Istatistika u r-rwol tal-Banco de Portugal  (CON/2008/6), Il-Portugall, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Opinjoni dwar l-emendi relatati mal-governanza, is-superviżjoni u l-mod ta' iffinanzjar ta' l-iskema ta' protezzjoni ta' depożiti, b'mod partikolari fir-rigward tal-parteċipazzjoni tan-Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Il-Polonja, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti ta' l-Isveriges Riksbank fir-rigward tat-termini tal-kariga tal-membri tal-Bord Eżekuttiv tiegħu  (CON/2008/4), L-Isvezja, 14.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Opinjoni dwar id-distribuzzjoni tas-setgħat bejn iċ-Česká národní banka u l-Ministeru tal-Finanzi biex jippreparaw u jippreżentaw ċerti abbozzi ta’ liġijiet lill-Gvern  (CON/2008/2), Ir-Repubblika Ċeka, 7.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Opinjoni dwar il-qafas legali fil-preparazzjoni għall-adozzjoni ta' l-euro  (CON/2007/43), Is-Slovakja, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Opinjoni dwar il-ħidmiet ġodda tal-Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) dwar is-superviżjoni ta' servizzi ta' bgħit ta' flus  (CON/2007/40), Il-Bulgarija, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ l-operazzjonijiet ta’ flus kontanti tal-kambju fi flus barranin (CON/2007/38), Is-Slovenja, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' l-abolizzjoni ta' titoli anonimi fir-rigward ta' l-ishma maħruġa min-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Il-Belġju, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Opinjoni dwar ħidmiet ġodda tal-Banka Slovenije dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus  (CON/2007/36), Is-Slovenja, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni finanzjarja  (CON/2007/33), L-Awstrija, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Opinjoni dwar il-modernizzazzjoni ta' l-istruttura superviżorja ta' l-Awtorita` Finanzjarja Superviżorja Federali (BaFin)  (CON/2007/32), Il-Ġermanja, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni finanzjarja, b'mod partikolari fir-rigward tan-Narodowy Bank Polski  (CON/2007/31), Il-Polonja, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Opinjoni dwar l-istabbilment ta' reġim għall-protezzjoni tal-konsumatur fi ħdan l-iskop tar-rwol ta' superviżjoni prudenti tal-Banco de Portugal (CON/2007/29), Il-Portugall, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Opinjoni dwar is-superviżjoni tal-Banca Naţională a României ta' sistemi ta' ħlas, sistemi ta' settlement ta' titoli u strumenti ta' ħlas  (CON/2007/27), Ir-Rumanija, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Opinjoni dwar emendi relatati mal-governanza, is-superviżjoni u l-mod ta’ finanzjament ta’ l-iskema ta’ protezzjoni tad-depożiti, b’mod partikolari fir-rigward tal-parteċipazzjoni tan-Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Il-Polonja, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Opinjoni dwar ir-regolament ta' istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji mill-bank ċentrali (CON/2007/23), Ir-Rumanija, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Opinjoni dwar il-mandat tal-Konferenza Intergovernamentali biex tħejji Trattat li jemenda t-Trattati eżistenti (CON/2007/20), ĠU C 160, 13.7.2007, pġ. 2.
 567. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro f’Ċipru u f’Malta, u dwar ir-rati ta' konverżjoni għall-euro applikabbli għal-lira Ċiprijotta u għal-lira Maltija (CON/2007/19), ĠU C 160, 13.7.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
 568. Opinjoni dwar ir-regolarizzazzjoni u s-superviżjoni tas-swieq u l-iffunzjonar ta' l-awtoritajiet kompetenti indipendenti  (CON/2007/17), L-Italja, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dawk finanzjarji u dwar il-garanzija eliġibbli għal operazzjonijiet tal-politika monetarja (CON/2007/15), Il-Greċja, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank dwar l-istruttura u l-awtorita` tal-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2007/14), L-Ungerija, 24.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Opinjoni dwar emendi ta' l-istatuti tal-Bank of Greece biex jiġu adattati għal żviluppi fil-qafas ta' l-Eurosistema dwar attiv mogħti bħala sigurta`, u biex jiġi salvagwardat l-operat bla xkiel ta' sistemi ta' ħlas  (CON/2007/13), Il-Greċja, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Opinjoni dwar strumenti tal-politika monetarja u tas-sistema ta' settlement ta' titoli tal-Latvijas Banka  (CON/2007/12), Il-Latvja, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Opinjoni dwar emendi tal-liġi dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus relatata mar-reġimi tas-sanzjonijiet u tas-superviżjoni u l-iskop ta' l-applikazzjoni tagħhom għall-banek ċentrali nazzjonali (CON/2007/10), L-Ungerija, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Opinjoni dwar ċerti ħidmiet taċ-Česká národní banka fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur  (CON/2007/8), Ir-Repubblika Ċeka, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Opinjoni fuq emenda għall-istatuti tad-Deutsche Bundesbank dwar in-numru u n-nomina tal-membri tal-Bord Eżekuttiv tiegħu (CON/2007/6), Il-Ġermanja, 7.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Malta bi preparazzjoni għall-adozzjoni ta' l-euro (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 577. Opinjoni dwar l-allinjament ta' l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank mal-liġi tal-Komunita`.  (CON/2006/55), L-Ungerija, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Opinjoni dwar l-inkorporazzjoni ta' prinċipji ġodda ta' governanza tal-kumpaniji fl-istatuti tad-De Nederlandsche Bank  (CON/2006/54), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 7.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' l-operaturi ta' l-ikklerjar u l-ħlas (CON/2006/53), Il-Polonja, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Opinjoni dwar is-sistema ta' ħlas ta' titoli tal-Latvijas Banka  (CON/2006/52), Il-Latvja, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Opinjoni dwar l-allokazzjoni tas-setgħat bejn awtoritajiet superviżorji  (CON/2006/51), L-Italja, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro (CON/2006/50), Ċipru, 26.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Opinjoni dwar ċerti ħidmiet taċ-Česká národní banka tasks fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur  (CON/2006/47), Ir-Repubblika Ċeka, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Opinjoni dwar reviżjoni ġenerali ta’ l-istatuti tal-Banca d'Italia (CON/2006/44), L-Italja, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Opinjoni dwar emenda ta' l-istatuti tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique fir-rigward ta' l-irhin ta' klejms lill-istess bank bħala garanzija għall-operazzjonijiet ta' kreditu tiegħu (CON/2006/40), Il-Belġju, 3.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Opinjoni dwar bidla fil-kompożizzjoni tal-Kummissjoni għas-Superviżjoni tal-Kummerċ Bankarju (CON/2006/39), Il-Polonja, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' reġim għall-protezzjoni tal-konsumatur fi ħdan l-iskop tar-rwol superviżorju prudenti tal-Bank of Greece u dwar dispożizzjonijiet oħra relatati  (CON/2006/38), Il-Greċja, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Opinjoni dwar ir-rata ta' konverżjoni bejn il-euro u t-tolar Sloven u dwar miżuri oħra meħtieġa għall-introduzzjoni tal-euro fis-Slovenja (CON/2006/36), ĠU C 163, 14.7.2006, pġ. 10.Aktar tagħrif
 589. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro (CON/2006/33), Ċipru, 28.6.2006.
 590. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Banque de France (CON/2006/32), Franza, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Opinjoni dwar ir-regolamenti ta' l-iSveriges Riksbank fir-rigward tax-xiri u r-radd lura tal-flus kontanti  (CON/2006/30), L-Isvezja, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Opinjoni dwar emenda tal-Kostituzzjoni Latvjana fir-rigward ta' l-istatus tal-Latvijas Banka (CON/2006/27), Il-Latvja, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Malta fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
 594. Opinjoni dwar is-superviżjoni tas-settur finanzjarju  (CON/2006/20), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Latvijas Banka. (CON/2006/19), Il-Latvja, 3.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Banka Slovenije fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro (CON/2006/17), Is-Slovenja, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Opinjoni dwar l-istabbilment ta' bażi legali għal Lietuvos bankas biex jissieħeb mal-mudell tal-bank ċentrali korrispondenti  (CON/2006/16), Il-Litwanja, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Opinjoni dwar l-integrazzjoni tas-sorveljanza tal-banek, tas-swieq kapitali, u tal-fondi ta' l-assigurazzjoni u tal-pensjoni (CON/2006/15), Il-Polonja, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Opinjoni dwar il-poteri ta' emerġenza u kompetenzi tas-SEBĊ  (CON/2006/6), Il-Finlandja, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Opinjoni dwar emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru fil-preparazzjoni għall-adozzjoni ta' l-euro (CON/2006/4), Ċipru, 27.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Lietuvos bankas fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro  (CON/2005/60), Il-Litwanja, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti ta' l-Eesti Pank fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro  (CON/2005/59), L-Estonja, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Opinjoni dwar proposta riveduta ta’ tibdil fl-istruttura u l-iggvernar intern tal-Banca d’Italia li seħħ minħabba liġi dwar il-protezzjoni tat-tfaddil (CON/2005/58), L-Italja, 23.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Opinjoni dwar tibdiliet fis-sistema tat-Teżor ta' l-istat  (CON/2005/55), Is-Slovakja, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti ta' l-iSveriges Riksbank  (CON/2005/54), L-Isvezja, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Opinjoni dwar it-tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet annwali tal-banek kummerċjali għall-Fond tal-Protezzjoni tad-Depożiti u dwar il-finanzjament monetarju  (CON/2005/50), Is-Slovakja, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni ta' l-imgħax li l-iSveriges Riksbank iħallas lill-entrapriżi li jisseparaw u jaħżnu l-flus kontanti  (CON/2005/48), L-Isvezja, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Opinjoni dwar l-esklużjoni tan-Národná banka Slovenska mir-responsabbilta` legali ta' persuni ġuridiċi  (CON/2005/47), Is-Slovakja, 16.11.2005.
 609. Opinjoni dwar it-tneħħija ta' titoli bearer u dwar il-modernizzazzjoni tal-qafas legali tat-titoli korporattivi  (CON/2005/43), Il-Belġju, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Opinjoni dwar proposta rriveduta għall-integrazzjoni sħiħa tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju biċ-Česká národní banka bħala l-awtorita` superviżorja waħdanija  (CON/2005/39), Ir-Repubblika Ċeka, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Opinjoni dwar id-dritt tal-Lietuvos bankas li joħroġ il-karti tal-flus u l-muniti meta tiġi adottata l-euro u meta tinkiseb l-indipendenza personali tal-Gvernatur ta' dan il-bank (CON/2005/38), Il-Litwanja, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Opinjoni dwar bidliet fl-istruttura u l-kuntroll intern tal-Banca d’Italia, li jirriżultaw minn liġi dwar il-protezzjoni tat-tfaddil (CON/2005/34), L-Italja, 6.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Opinjoni fuq ir-regoli għall-ħlas tal-profitti tal-Banco de España lit-Teżor (CON/2005/30), Spanja, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Opinjoni dwar il-finanzjament mill-Oesterreichische Nationalbank ta' kontribuzzjoni min-naħa ta' l-Awstrija lejn 'trust fund' ta' l-IMF għal pajjiżi bi dħul baxx milquta minn diżastri naturali  (CON/2005/29), L-Awstrija, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Opinjoni dwar il-ħidma tan-Národná banka Slovenska rigward superviżjoni sħiħa tas-suq finanzjarju kollu u dwar l-emendi għall-istatuti tiegħu (CON/2005/26), Is-Slovakja, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Opinjoni dwar is-superviżjoni tal-persważjoni (lobbying), inklużi attivitajiet ta' pressjoni fir-rigward tan-Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Is-Slovakja, 3.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Opinjoni dwar ir-rijorganizzazzjoni tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju u dwar is-superviżjoni tas-sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar titoli  (CON/2005/24), Ir-Repubblika Ċeka, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Latvijas Banka  (CON/2005/20), Il-Latvja, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza fir-rigward tal-pożizzjonijiet ta' l-estimi u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika biex jirriflettu tibdiliet fl-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbilta` u Tkabbir  (CON/2005/18), ĠU C 144, 14.6.2005, pġ. 17.
 620. Opinjoni dwar il-ħeffa u l-kjarifika ta' l-implimentazzjoni tal-proċedura tad-defiċit eċċessiv biex tirrifletti l-bidliet fl-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir  (CON/2005/17), ĠU C 144, 14.6.2005, pġ. 16.
 621. Opinjoni dwar il-kwalita` tad-data statistika fil-kuntest tal-proċedura tad-defiċit eċċessiv  (CON/2005/11), ĠU C 116, 18.5.2005, pġ. 11.Aktar tagħrif
 622. Opinjoni dwar l-estenzjoni ta' linji ta' kreditu mill-Banca d'Italia għal-Lebanon  (CON/2005/1), L-Italja, 3.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Opinjoni dwar it-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-politika monetarja  (CON/2004/35), L-Ungerija, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Opinjoni dwar is-superviżjoni tas-suq finanzjarju min-Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Is-Slovakja, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Opinjoni dwar is-Superviżjoni tas-Settur Finanzjarju  (CON/2004/21), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Opinjoni dwar il-protezzjoni tat-tfaddil (CON/2004/16), L-Italja, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Opinjoni dwar il-kopertura għat-telf mill-kambju li bata l-Banque de France  (CON/2004/6), Franza, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Opinjoni dwar il-miżuri li jaffettwaw il-pożizzjoni finanzjarja tas-Suomen Pankki u d-dispożizzjonijiet dwar is-setgħa tiegħu biex joħroġ regoli (CON/2004/1), Il-Finlandja, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Opinjoni dwar emenda ta' l-iStatut tal-Banco de Portugal (CON/2003/29), Il-Portugall, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Opinjoni dwar emenda ta' l-iStatut tal-Banco de España  (CON/2003/28), Spanja, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Opinjoni dwar il-Fondazzjoni Nazzjonali għar-Riċerka, it-Teknoloġija u l-Żvilupp (CON/2003/27), L-Awstrija, 2.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Opinjoni dwar l-Abbozz ta' Liġi dwar is-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Nru. 2) 2003 (CON/2003/24), L-Irlanda, 19.11.2003.
 633. Opinjoni dwar l-għaqda tad-De Nederlandsche Bank u n-Netherlands Pension and Insurance Supervisory Authority Foundation (CON/2003/23), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut tas-Suomen Pankki u atti relatati (CON/2003/22), Il-Finlandja, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Opinjoni dwar l-abbozz tat-Trattat li jwaqqaf Kostituzzjoni għall-Ewropa (CON/2003/20), ĠU C 229, 25.9.2003, pġ. 7.
 636. Opinjoni dwar is-superviżjoni prudenti tas-settur finanzjarju u tas-servizzi finanzjarji (CON/2003/19), Il-Belġju, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Opinjoni dwar l-emendi għall-iStatut ta' l-iSveriges Riksbank (CON/2003/15), L-Isvezja, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Opinjoni dwar sistemi ta’ ħlas, infrastrutturi ta’ ħlas u strumenti ta’ ħlas (CON/2003/14), L-Italja, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Opinjoni dwar l-emendi għall-Istatut tal-Bank of Greece (CON/2003/4), Il-Greċja, 28.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Opinjoni dwar l-emendi għall-iStatut dwar is-Sveriges Riksbank u l-Att dwar ir-Riksdag  (CON/2003/3), L-Isvezja, 5.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Opinjoni dwar dispożizzjoni dwar it-tibdil tal-bonds skond il-Liġi Nru 483/93 li taffettwa l-karta tal-bilanċ tal-Banca d'Italia  (CON/2002/30), L-Italja, 6.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut ta' l-iSveriges Riksbank (CON/2002/28), L-Isvezja, 12.11.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Opinjoni dwar l-emendi għall-Att dwar is-Setgħat ta' Emerġenza fir-rigward tar-regolament tas-swieq finanzjarji f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza  (CON/2002/27), Il-Finlandja, 31.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Opinjoni dwar it-twaqqif tal-Verifika Nazzjonali skond il-Parlament Svediż, inklużi l-emendi ta' l-iStatut ta' l-iSveriges Riksbank  (CON/2002/22), L-Isvezja, 2.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Opinjoni dwar il-kjarifika tar-relazzjoni speċifika bejn il-qafas istituzzjonali tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique u r-regoli ġenerali dwar il-kumpaniji pubbliċi ta' responsabbilta` limitata  (CON/2002/18), Il-Belġju, 9.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Opinjoni dwar Regolament dwar il-ħatra ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' l-iffalsifikar  (CON/2002/17), Il-Lussemburgu, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi dwar is-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 2002 (CON/2002/16), L-Irlanda, 5.6.2002.
 648. Opinjoni dwar il-ħlas tal-profitti tal-Banco de España lit-Teżor  (CON/2002/14), Spanja, 25.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-Att dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja dwar id-dispożizzjonijiet għall-ħlas tad-dħul nett mill-ħruġ tal-munita, lit-Teżor tal-Gvern Irlandiż min-naħa tas-Central Bank of Ireland (CON/2002/7), L-Irlanda, 1.2.2002.
 650. Opinion dwar Liġi li twaqqaf superviżjoni unifikata tas-servizzi finanzjarji  (CON/2001/35), Il-Ġermanja, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Opinjoni dwar Regolament dwar deroga mid-dispożizzjonijiet li jittrattaw l-uffiċjali ta' l-iStat jew l-uffiċjali bi prova, fir-rigward ta' l-aġenti tal-Banque centrale du Luxembourg bla ħsara għall-istatus tal-liġi pubblika  (CON/2001/28), Il-Lussemburgu, 26.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut tad-Deutsche Bundesbank  (CON/2001/17), Il-Ġermanja, 2.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Opinjoni dwar l-emendi ta' diversi liġijiet li jiggvernaw is-suq tal-flus Spanjol  (CON/2001/12), Spanja, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Opinjoni dwar ċerti dispożizzjonijiet inklużi fl-abbozz ta' liġi dwar il-Kontijiet Reqdin 2001  (CON/2001/11), L-Irlanda, 31.5.2001.
 655. Opinjoni dwar il-Liġi li twaqqaf u torganizza l-Awtorita` Superviżorja tas-Suq Finanzjarju u temenda diversi liġijiet relatati (CON/2001/10), L-Awstrija, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Opinjoni dwar Abbozz ta' Liġi dwar il-Mortgage u l-Public Credit Bond  (CON/2001/6), L-Irlanda, 25.4.2001.
 657. Opinjoni dwar l-emenda tal-Kodiċi Monetarju u Finanzjarju dwar sistemi ta' ħlas  (CON/2001/2), Franza, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni doppja tal-karti tal-flus u tal-muniti ddenominati fil-euro u fl-iskudi, u l-emendi ta' l-iStatut tal-Banco de Portugal (CON/2001/1), Il-Portugall, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Opinjoni dwar l-emenda ta' l-Artiklu 10.2 tal-Protokoll dwar l-iStatut tas-Sistema Ewropeja tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE  (CON/2000/30), ĠU C 362, 16.12.2000, pġ. 13.
 660. Opinjoni dwar l-emenda ta' l-iStatut ta' l-iSveriges Riksbank (CON/2000/26), L-Isvezja, 20.11.2000.
 661. Opinjoni dwar ir-ratifikazzjoni ta' l-emendi ta' l-iStatut tal-Bank of Greece, approvati mill-Assemblea Ġenerali tiegħu ta' l-Azzjonisti fil-25 ta' April, 2000 (CON/2000/15), Il-Greċja, 27.6.2000.
 662. Opinjoni dwar il-metodi li skondhom, il-miżuri fil-qasam tal-valuta fir-rigward tal-ħruġ tal-karti tal-flus u tal-muniti euro, għandhom jiġu addottati (Att dwar il-Euro), u li skondhom l-Att dwar l-iZzekkar 1988 u l-iStatut ta' l-Oesterreichische Nationalbank għandhom jiġu emendati (CON/2000/14), L-Awstrija, 28.6.2000.
 663. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut tal-Bank of Greece u kwistjonijiet oħra dwar l-addozzjoni tal-euro mill-Greċja (CON/2000/7), Il-Greċja, 17.4.2000.
 664. Opinjoni dwar l-iStatut u r-rwol ta' l-Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)  (CON/1999/20), Franza, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 665. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut tal-Bank of Greece  (CON/1999/18), Il-Greċja, 19.11.1999.
 666. Opinjoni dwar l-arranġamenti għall-allokazzjoni tal-profitti tal-Banco de España's għat-Teżor  (CON/1999/16), Spanja, 28.10.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 667. Opinjoni dwar il- (i) qafas legali ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu u tal-kumpaniji finanzjarji dwar il-Fond għall-Garanzija tad-Depożiti; u (ii) l-attivitajiet tal-Fond għall-Garanzija tad-Depożiti  (CON/1999/15), Il-Portugall, 27.10.1999.
 668. Opinjoni dwar l-awtorita` bankarja superviżorja  (CON/1999/5), L-Awstrija, 14.7.1999.
 669. Opinjoni dwar l-iżmaterjalizzazzjoni (dematerialisation) ta' l-ishma tal-Bank of Greece  (CON/1999/4), Il-Greċja, 1.6.1999.
 670. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut tal-Banque de France  (CON/1998/62), Franza, 30.12.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 671. Opinjoni dwar strumenti u proċeduri ta' politika monetarja u riżervi minimi  (CON/1998/47), Il-Portugall, 1.10.1998.
 672. Opinjoni dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Politika Monetarja tal-Banque de France dwar ir-riżervi minimi  (CON/1998/43), Franza, 23.9.1998.
 673. Opinjoni dwar ir-riżervi minimi (CON/1998/41), Spanja, 8.9.1998.
 674. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Banque centrale du Luxembourg u l-ħolqien ta' kummissjoni nkarigata bis-sorveljanza tas-settur finanzjarju  (CON/1998/39), Il-Lussemburgu, 23.9.1998.
 675. Opinjoni dwar l-emendi għall-iStatut tad-De Nederlandsche Bank  (CON/1998/38), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 20.8.1998.
 676. Opinjoni dwar l-Ufficio Italiano dei Cambi (l-Uffiċju Taljan għall-Kambju fi Flus Barranin)  (CON/1998/35), L-Italja, 31.7.1998.
 677. Opinjoni dwar l-operazzjonijiet tal-Banque de France dwar is-suq tal-flus  (CON/1998/29), Franza, 10.6.1998.
 678. Opinjoni dwar l-emendi għall-iStatut ta' l-iSveriges Riksbank  (CON/1998/25), L-Isvezja, 10.6.1998.
 679. Meta l-BĊE twaqqaf fl-1 ta’ Ġunju 1998 huwa ħa r-responsabbiltà tal-funzjonijiet konsultattivi tal-IME.
 680. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Bank of England (CON/1998/24), Ir-Renju Unit, 8.5.1998.
 681. Opinjoni dwar l-iStatut tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Il-Belġju, 15.5.1998.
 682. Opinjoni dwar Skemi ta’ Kumpens għall-Investitur (CON/1998/21), L-Irlanda, 30.4.1998.
 683. Opinjoni dwar il-konsultazzjoni tal-BĊE minn awtoritajiet nazzjonali dwar abbozzi ta’ dispożizzjonijiet leġiżlattivi (CON/1998/14), ĠU C 190, 18.6.1998, pġ. 6.
 684. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Banca d’Italia (CON/1998/13), L-Italja, 6.3.1998.
 685. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Banque de France (CON/1998/12), Franza, 13.3.1998.
 686. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Banca d’Italia (CON/1998/7), L-Italja, 19.2.1998.
 687. Opinjoni dwar l-iStatut tas-Suomen Pankki (CON/1998/6), Il-Finlandja, 12.2.1998.
 688. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Banco de España (Spanja) (CON/1998/5), Spanja, 23.2.1998.
 689. Opinjoni dwar miżuri protettivi għal depożiti u strumenti finanzjarji (CON/1998/4), Il-Belġju, 17.3.1998.
 690. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Banca d’ Italia u leġiżlazzjoni relatata (CON/1997/32), L-Italja, 17.2.1998.
 691. Opinjoni dwar l-iStatut ta’ l-Oesterreichische Nationalbank u leġiżlazzjoni relatata (CON/1997/30), L-Awstrija, 15.12.1997.
 692. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Bank of England (CON/1997/27), Ir-Renju Unit, 21.1.1998.
 693. Opinjoni dwar l-istatus ta’ l-iSveriges Riksbank (CON/1997/26), L-Isvezja, 7.11.1997.
 694. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Banco de España (CON/1997/25), Spanja, 10.11.1997.
 695. Opinjoni dwar il-Borża (CON/1997/21), L-Awstrija, 22.10.1997.
 696. Opinjoni dwar l-iStatut tas-Central Bank of Ireland (CON/1997/20), L-Irlanda, 29.10.1997.
 697. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Banco de Portugal (CON/1997/18), Il-Portugall, 15.8.1997.
 698. Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni ta’ l-Awstrija fl-arranġament il-ġdid ta’ self ta’ l-IMF (CON/1997/16), L-Awstrija, 27.8.1997.
 699. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Bank of Greece (CON/1997/15), Il-Greċja, 28.8.1997.
 700. Opinjoni dwar l-arranġamenti tar-rati tal-kambju li huma komuni għall-euro, u l-emendi ta’ diversi Atti (CON/1997/12), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 25.7.1997.
 701. Opinjoni dwar l-iStatut tad-Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Il-Ġermanja, 30.5.1997.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 702. Opinjoni dwar il-proċedura ta' defiċit eċċessiv  (CON/1997/9), ĠU C 211, 12.7.1997, pġ. 7.
 703. Opinjoni dwar l-iStatut tad-De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 4.6.1997.
 704. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' negozjanti awtorizzati ta' flus barranin  (CON/1997/3), Il-Greċja, 17.3.1997.
 705. Opinjoni dwar l-iStatut tas-Central Bank of Ireland (CON/1997/2), L-Irlanda, 12.2.1997.
 706. Opinjoni dwar l-iStatut tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Il-Belġju, 10.1.1997.
 707. Opinjoni dwar il-proċedura dwar id-defiċit eċċessiv (CON/1996/14), 28.11.1996.
 708. Opinjoni dwar l-iStatut tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Il-Belġju, 9.9.1996.
 709. Opinjoni dwar l-iStatut tas-Suomen Pankki (CON/1996/5), Il-Finlandja, 13.5.1996.
 710. Opinjoni dwar l-iStatut tas-Central Bank of Ireland (CON/1996/4), L-Irlanda, 28.5.1996.
 711. Opinjoni dwar l-Att dwar il-kambju tal-flus barranin  (CON/1995/15), Il-Finlandja, 30.11.1995.
 712. Opinjoni dwar il-finanzjament monetarju (CON/1995/14), Il-Lussemburgu, 5.10.1995.
 713. Opinjoni dwar l-emendi għall-iStatut tan-Nationale Bank van België/Banque National de Belgique (CON/1995/12), Il-Belġju, 30.8.1995.
 714. Opinjoni dwar l-emendi għall-iStatut tal-Banco de Portugal (CON/1995/11), Il-Portugall, 27.7.1995.
 715. Opinjoni dwar il-finanzjament monetarju (CON/1995/8), L-Isvezja, 10.5.1995.
 716. Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi ta' l-Irlanda dwar l-intermedjarji ta' l-investiment (CON/1995/4), L-Irlanda, 30.3.1995.
 717. Opinjoni dwar ir-Riżervi minimi (CON/1995/2), L-Awstrija, 10.3.1995.
 718. Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi dwar il-Borża (CON/1994/11), L-Irlanda, 3.1.1995.
 719. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Bank of Greece (CON/1994/6), Il-Greċja, 21.9.1994.
 720. Opinjoni dwar l-obbligi tar-riżervi minimi (CON/1994/5), Il-Portugall, 21.9.1994.
 721. Opinjoni dwar l-Uffiċċji tal-Kambju (CON/1994/2) (CON/1994/2), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 16.3.1994.
 722. L-iStatut monetarju tal-Grand-Duchy tal-Lussemburgu (CON/1994/1), Il-Lussemburgu, 12.4.1994.