Saistītie ECB atzinumi

 1. Atzinums par ciešu sadarbību starp Eiropas Centrālo banku un Hrvatska narodna banka (HNB) Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, kā arī par HNB makroprudenciālās uzraudzības pilnvarām un instrumentiem (CON/2020/10), Horvātija, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Atzinums par maksājumu sistēmu un maksājumu sistēmu operatoru pārraudzību (CON/2020/9), Kipra, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Atzinums par Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Horvātija, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Atzinums par Eesti Pank padomi (CON/2020/7), Igaunija, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Atzinums par izmaiņām De Nederlandsche Bank pārvaldībā un Finanšu stabilitātes komitejas oficiālu izveidi (CON/2020/6), Nīderlande, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Atzinums par BNB sankciju noteikšanas pilnvarām ciešas sadarbības ietvaros un Bulgārijas levas oficiālo maiņas kursu (CON/2020/5), Bulgārija, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Atzinums par kredītiestāžu maksātnespējas administratoru un likvidatoru tiesībām turēt līdzekļus kontā Latvijas Bankā (CON/2020/4), Latvija, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 8. Atzinums par centrālo darījuma partneru atveseļošanu un noregulējumu (CON/2020/3), Vācija, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Atzinums par valsts aizsardzību (CON/2020/2), Igaunija, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Atzinums par pasākumiem mājokļu īpašuma kredītu makroprudenciālā riska ierobežošanai (CON/2020/1), Vācija, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību (CON/2019/38), Spānija, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Atzinums par grozījumiem likumā “Par Latvijas Banku” (CON/2019/36), Latvija, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 13. Atzinums par euro aizsardzību pret viltošanu un euro monētu autentificēšanu (CON/2019/33), Luksemburga, 23.9.2019.
 14. Atzinums par noteikumiem, kurus finanšu uzņēmumiem jāievēro, nosakot atalgojuma politiku (CON/2019/32), Nīderlande, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Atzinums par informācijas brīvību (CON/2019/31), Nīderlande, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Atzinums par kredīta darījumu pirkšanu un pārdošanu (CON/2019/30), Kipra, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Atzinums par kredītu Šveices frankos konvertāciju (CON/2019/27), Slovēnija, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Atzinums par līdzekļu izmaksu nekvalificētiem subordinēto obligāciju turētājiem un mazākuma akcionāriem, kuriem piederēja akcijas bankās, kurās Slovēnijas Republikai bija akciju kontrolpakete un kuras ietekmēja Banka Slovenije ārkārtas pasākumi (CON/2019/26), Slovēnija, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Atzinums par Central Bank of Cyprus pārvaldību un finanšu neatkarību, un grozījumiem konstitūcijā attiecībā uz Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Kipra, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Atzinums par Banca d'Italia īpašumtiesību struktūru un zelta rezervju īpašumtiesībām (CON/2019/23), Itālija, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Atzinums par Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mērķiem un pārvaldību (CON/2019/22), Latvija, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 22. Atzinums par banku un finanšu tirgus uzraudzības režīma reformu (CON/2019/21), Austrija, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Atzinums par noteiktu banku saistību bijušajiem turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2019/20), Slovēnija, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Atzinums par Portugāles finanšu uzraudzības sistēmas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu (CON/2019/19), Portugāle, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Atzinums par banku finanšu aktīvu nodokli un patēriņa kredīta līgumu atsauces procentu likmi (CON/2019/18), Rumānija, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību (CON/2019/17), Kipra, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Atzinums par piedalīšanos Vienotajā noregulējuma mehānismā (CON/2019/16), Bulgārija, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Atzinums par lobēšanu (CON/2019/15), Čehijas Republika, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Atzinums par aizņēmēju piekrišanas pieprasīšanu ar mājokļa nekustamā īpašuma ķīlu nodrošinātu kredītu pārvedumiem (CON/2019/14), Īrija, 29.3.2019.
 30. Atzinums par noteiktu banku saistību turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2019/13), Slovēnija, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Atzinums par izmaiņām Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pārvaldības struktūrā (CON/2019/12), Beļģija, 26.3.2019.
 32. Atzinums par mikrokredītu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību (CON/2019/7), Grieķija, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. ECB Atzinums (2019. gada 13. februāris) par priekšlikumu Padomes lēmumam par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu (CON/2019/6), OV C 84, 6.3.2019, 1. lpp..Papildus informācija
 34. Atzinums par Narodowy Bank Polski valdes locekļu un augstākā līmeņa vadītāju atlīdzību (CON/2019/3), Polija, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Atzinums par Central Bank of Malta veikto kredītinformācijas aģentūru uzraudzību un maksājumu pakalpojumu pārraudzību (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Atzinums par banku kontu un finanšu darījumu centrālā reģistra organizēšanu (CON/2018/57), Beļģija, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 37. Atzinums par atbildības regulējuma grozījumiem attiecībā uz Banca Naţională a României valdes locekļiem un darbiniekiem (CON/2018/56), Rumānija, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/55), 7.12.2018.Papildus informācija
 39. Atzinums par konverģences ziņojuma ieteikumu ieviešanu Likumā par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) (CON/2018/53), Bulgārija, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)makrouzraudzības pilnvarām un kredītiestāžu pārvaldību (CON/2018/52), Bulgārija, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi (CON/2018/51), OV C 444, 10.12.2018, 11. lpp..Papildus informācija
 42. Atzinums par finanšu uzraudzības un ieguldītāju aizsardzības stiprināšanu (CON/2018/50), Polija, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Atzinums par nacionālajiem tiesību aktiem, kuri tiks pieņemti, lai īstenotu ECB un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) ciešu sadarbību  (CON/2018/49), Bulgārija, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Atzinums par to, kā apstiprina būtiskos pakalpojumus un būtiskos pakalpojumu operatorus tīkla un informācijas sistēmu drošības vajadzībām (CON/2018/47), Slovēnija, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Atzinums par Valsts revīzijas biroja juridisko regulējumu (CON/2018/45), Horvātija, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Atzinums par nacionālās apdrošināšanas prasību datubāzes izveidi (CON/2018/43), Īrija, 28.9.2018.
 47. Atzinums par administrativo datu nosūtīšanu statistikas vajadzībām (CON/2018/40), Vācija, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Atzinums par kritisko infrastruktūru, kiberdrošību un nodrošinātajām obligācijām (CON/2018/39), Slovākija, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Atzinums par makroprudenciālo instrumentu savstarpējās atzīšanas īstenošanu Luksemburgā (CON/2018/34), Luksemburga, 27.7.2018.
 50. Atzinums par kredītlīgumu īpašnieku uzņēmējdarbības regulējumu (CON/2018/31), Īrija, 5.7.2018.
 51. Atzinums par dažām finanšu tiesību aktu normām (CON/2018/29), Beļģija, 8.6.2018.
 52. 2.Atzinums par atlīdzības formulas izmaiņām attiecībā uz Francijas livret A un dažiem citiem regulētajiem krājkontiem Francijā (CON/2018/28), Francija, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Atzinums par regulējuma izveidi tīkla un vispārējas intereses informācijas sistēmu drošībai  (CON/2018/27), Beļģija, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 54. Atzinums par administratīviem sodiem un noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Īrija, 11.5.2018.
 55. Atzinums par Central Bank of Cyprus pārvaldību un finanšu neatkarību (CON/2018/23), Kipra, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju un uzraudzību informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām (CON/2018/22), Igaunija, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Atzinums par kredītu Šveices frankos konvertāciju (CON/2018/21), Slovēnija, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/19), OV C 255, 20.7.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 59. Atzinums par nodrošināto obligāciju tiesisko regulējumu (CON/2018/18), Čehijas Republika, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka un Likumā par Valsts revīzijas iestādi (CON/2018/17), Horvātija, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Atzinums par vērtspapīrošanas regulējuma izveidi (CON/2018/16), Kipra, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Atzinums par kritiskās infrastruktūras drošību un aizsardzību (CON/2018/15), Beļģija, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 63. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (CON/2018/12), OV C 120, 6.4.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 64. Atzinums par jaunu uzdevumu noteikšanu Bank of Greece saistībā ar savstarpējās apmaiņas maksu par karšu maksājumu darījumiem (CON/2018/11), Grieķija, 15.2.2018.
 65. Atzinums par jaunu uzdevumu noteikšanu Central Bank of Cyprus saistībā ar savstarpējās apmaiņas maksu par karšu maksājumu darījumiem (CON/2018/10), Kipra, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Atzinums par papildu makrouzraudzības instrumentiem mājokļa hipotekārajiem kredītiem (CON/2018/9), Luksemburga, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Atzinums par sarakstā iekļautās nodokļu oāzēs esošo monetāro līdzekļu atgriešanu Slovēnijas Republikā (CON/2018/8), Slovēnija, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Atzinums par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (CON/2018/5), Slovēnija, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Atzinums par banku kontu un finanšu darījumu centrālā reģistra organizēšanu Beļģijā (CON/2018/4), Beļģija, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 70. Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2018/3), Slovēnija, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2018/2), Grieķija, 9.1.2018.
 72. Atzinums par Starptautiskā Valūtas fonda fiskālās aģentūras funkciju piešķiršanu Lietuvos bankas (CON/2017/53), Lietuva, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Atzinums par etalonlielumiem attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līgumiem (CON/2017/52), Bulgārija, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Atzinums par grozījumiem Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lēmumu pieņemšanas regulējumā (CON/2017/51), Bulgārija, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Atzinums par darba samaksas un pensijas noteikumiem (CON/2017/49), Īrija, 24.11.2017.
 76. Atzinums par atlīdzības likmes pagaidu apturēšanu attiecībā uz "livret A" un dažiem citiem regulētajiem krājkontiem Francijā (CON/2017/45), Francija, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2017/44), Kipra, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu starpnieku un finanšu aģentu izglītības uzraudzībā (CON/2017/43), Slovākija, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Atzinums par kvalificēta banku kredīta turētājiem piešķirtajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2017/41), Slovēnija, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Atzinums par starpbanku klīringu un norēķiniem (CON/2017/37), Polija, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Atzinums par juridisko regulējumu, kas attiecas uz nodrošinātajām obligācijām, kredītdatu pārskatu sniegšanu, makroprudenciālajām pilnvarām un instrumentiem un VUM kopējām procedūrām (CON/2017/36), Slovākija, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Atzinums par grozījumiem finanšu tirgus uzraudzības režīmā (CON/2017/35), Austrija, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Atzinums par likumprojektu, ar ko groza Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pamatstatūtus attiecībā uz direktoru skaitu tās padomē (CON/2017/34), Beļģija, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 84. Atzinums par kredītu datu sniegšanu (CON/2017/33), Austrija, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Atzinums par Central Bank of Cyprus noteikšanu par informācijas iestādi un par attiecīga izņēmuma iekļaušanu banku noslēpuma prasībā (CON/2017/32), Kipra, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Atzinums par piekļuvi centrālajam kredītreģistram un bankas kontu reģistram (CON/2017/28), Bulgārija, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežošanu (CON/2017/27), Bulgārija, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Atzinums par Nacionālā izpētes, tehnoloģijas un attīstības fonda likumu (CON/2017/26), Austrija, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Atzinums par euro banknošu izgatavošanas īpaša nolūka uzņēmumu īpašumtiesībām (CON/2017/25), Spānija, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Atzinums par Banka Slovenije darbības revīziju (CON/2017/24), Slovēnija, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Atzinums par parāda instrumentu jaunu kategoriju, jaunu makroprudenciālo instrumentu, norēķinu iestāžu jaunas kategorijas izveidi un ieskaita tiesību nepiemērošanu (CON/2017/23), Beļģija, 8.6.2017.
 92. ECB Atzinums (2017. gada 7. jūnijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES (CON/2017/22), OV C 236, 21.7.2017, 2. lpp..Papildus informācija
 93. Atzinums par makroprudenciālajiem pasākumiem sistēmisko risku ierobežošanai (CON/2017/21), Austrija, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Atzunums par maksājumu skaidrā naudā ierobežošanu (CON/2017/20), Beļģija, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 95. Atzinums par Alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūru monitoringa komisiju un banku fondu rezerves fondiem (CON/2017/19), Spānija, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Atzinums par Sveriges riksbank finansiālo neatkarību (CON/2017/17), Zviedrija, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Atzinums par noteiktu banku saistību turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2017/16), Slovēnija, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Atzinums par plūdu risku apdrošināšanu pakalpojumu sniegšanu (CON/2017/12), Īrija, 7.4.2017.
 99. ECB Atzinums (2017. gada 8. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā (CON/2017/6), OV C 132, 24.4.2017, 1. lpp..
 100. Atzinums par to, kā informāciju un datus sniedz maksājumu sistēmas, maksājumu shēmas, vērtspapīru depozitāriji un klīringa un norēķinu sistēmas (CON/2017/5), Polija, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Atzinums par Itālijas dalību vairākās Starptautiskā Valūtas fonda programmās - Jaunās aizņemšanās kārtības pagarināšanu, iemaksu Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā un jaunu divpusējo kredīta līgumu (CON/2017/4), Itālija, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Atzinums par jaunu ar hipotekāro kredītu saistītu uzdevumu uzticēšanu Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipra, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Atzinums par maksājumu kontiem (CON/2017/2), Kipra, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Atzinums par likviditātes atbalsta pasākumiem, rekapitalizāciju piesardzības apsvērumu dēļ un citiem steidzamiem pasākumiem attiecībā uz banku sektoru (CON/2017/1), Itālija, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Atzinums par Beļģijas likumprojektu, kas attiecas uz maksājumu darījumu apstrādātāju pārraudzību  (CON/2016/61), Beļģija, 28.12.2016.
 106. Atzinums par Banka Slovenije darbības revīziju (CON/2016/59), Slovēnija, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Atzinums par centrālā kredītreģistra un bankas kontu reģistra darbības izmaksu kompensāciju (CON/2016/57), Bulgārija, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Atzinums par likumprojektu, ar kuru atceļ valsts garantijas, kas tika sniegtas saistībā ar ārkārtas likviditātes palīdzību (CON/2016/55), Beļģija, 17.11.2016.
 109. Atzinums par pilnvaru piešķiršanu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland izvērtēt konkurenci hipotekāro kredītu tirgū un sniegt kreditoriem norādījumus par mainīgajām procentu likmēm  (CON/2016/54), Īrija, 17.11.2016.
 110. Atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Horvātija, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Atzinums par grozījumiem likumā "Par Latvijas Banku", ar kuriem samazina Latvijas Bankas padomes locekļu skaitu (CON/2016/47), Latvija, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 112. Atzinums par Národná banka Slovenska lomu pārskata sniegšanā par apdrošināšanas prēmiju nodevu (CON/2016/45), Slovākija, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Atzinums par Finanšu uzraudzības iestādes pārstāvja status ECB Uzraudzības valdē un par uzraudzības maksām (CON/2016/43), Somija, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Atzinums par centrālo kredītreģistru (CON/2016/42), Slovēnija, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Atzinums par Banca d’Italia rīkojumu, ar ko īsteno Itālijas kooperatīvo banku reformu (CON/2016/41), Itālija, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju režīmā (CON/2016/40), Rumānija, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Atzinums par ieskaita tiesību nepieļaušanu attiecībā uz prasībām, kas kā nodrošinājums mobilizētas Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālajā bankā (CON/2016/37), Francija, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Atzinums par piekļuves paplašināšanu centrālajam bankas kontu reģistram (CON/2016/35), Beļģija, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 119. Atzinums par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu (CON/2016/34), Grieķija, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Horvātija, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Atzinums par tiesību aktos noteiktās atlīdzības samazināšanu publiskajā un daļēji publiskajā sektorā strādājošajiem (CON/2016/32), Nīderlande, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Atzinums par patēriņa kredītu (CON/2016/31), Slovēnija, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas)iekšējo revīziju (CON/2016/30), Bulgārija, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Atzinums par integrētā datu modeļa noteikumiem (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Atzinums par banku noregulējumu un likvidāciju (CON/2016/28), Slovēnija, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Atzinums par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, un to apgrozību (CON/2016/25), Itālija, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Atzinums par Banka Slovenije operāciju revīziju (CON/2016/24), Slovēnija, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. ECB Atzinums (2016. gada 17. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (CON/2016/22), OV C 216, 6.4.2016, 1. lpp..Papildus informācija
 129. Atzinums par Austrijas iemaksu Starptautiskā Valūtas fonda Katastrofu seku novēršanas un palīdzības trastā (CON/2016/21), Austrija, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Atzinums par režīmu, ko piemēro tirgojamiem parāda vērtspapīriem (CON/2016/20), Francija, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2016/19), Bulgārija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Atzinums par kooperatīvo banku reformu, ienākumus nenesošu kredītu vērtspapīrošanas garantiju shēmu un alternatīvo ieguldījumu fondu kreditēšanas kapacitāti (CON/2016/17), Itālija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Atzinums par nekustamā īpašuma tiesību nodošanas organizāciju izveidi un darbību (CON/2016/16), Kipra, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Atzinums par to, kā Banque de France iegūst juridiskās īpašuma tiesības uz Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer by the Banque de France (CON/2016/14), Francija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Atzinums par pasākumiem, kas veicina Central Bank of Cyprus Direktoru padomes un Personāla komitejas raitu darbību (CON/2016/9), Kipra, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2016/6), Slovēnija, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu (CON/2016/5), Kipra, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Atzinums par monētu atgriešanas nodrošinājumu Austrijas kaltuvē (CON/2016/4), Austrija, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2016/3), Grieķija, 21.1.2016.
 140. Atzinums par skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbības uzraudzību un administratīvo lēmumu un sodu piemērošanu (CON/2016/2), Lietuva, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Atzinums par maksājumu bilances un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas pārskatu sagatavošanu (CON/2015/58), Austrija, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Atzinums par grozījumiem Banka Slovenije institucionālajā sistēmā (CON/2015/57), Slovēnija, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Atzinums par patēriņa kredītu (CON/2015/54), Čehijas Republika, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2015/52), Nīderlande, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Atzinums par euro banknošu izgatavošanu (CON/2015/51), Portugāle, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Atzinums par skaidrās naudas apgrozībā aizsardzību pret viltošanu un tās kvalitātes nodrošināšanu (CON/2015/50), Beļģija, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 147. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu, kā arī noguldījumu garantiju un kompensāciju shēmām (CON/2015/48), Luksemburga, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Atzinums par pasākumiem saistībā ar Vienotā noregulējuma mehānisma regulu (CON/2015/47), Austrija, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Atzinums par bankas kontu reģistru (CON/2015/46), Bulgārija, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Atzinums par uzņēmumu, kas iegādājas kredītprasības, regulējumu (CON/2015/45), Kipra, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Atzinums par darba samaksas un pensijas noteikumiem (CON/2015/44), Īrija, 11.11.2015.
 152. Atzinums par krīzes situāciju novēršanu finanšu tirgū un īpašu nodevu atsevišķām finanšu iestādēm (CON/2015/43), Slovākija, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Atzinums par iestāžu noregulējuma institucionālo struktūru (CON/2015/42), Beļģija, 4.11.2015.
 154. Atzinums par grozījumiem Banca d'Italia statūtos (CON/2015/41), Itālija, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Atzinums par noguldījumu garantiju sistēmām (CON/2015/40), Īrija, 29.10.2015.
 156. Atzinums par finanšu līzinga regulējumu un finanšu līzinga sabiedrību darbību (CON/2015/37), Kipra, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Atzinums par banku kontu centrālo reģistru (CON/2015/36), Čehijas Republika, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/35), Itālija, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Atzinums par finanšu instrumentu tirgus likuma projektu (CON/2015/34), Slovēnija, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Par Lietuvos bankas apstiprināšanu par noregulējuma iestādi (CON/2015/33), Lietuva, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Atzinums par noteiktu ar finanšu stabilitāti saistītu datu sniegšanu (CON/2015/30), Austrija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Atzinums par banknošu un monētu apgrozību (CON/2015/29), Čehijas Republika, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Atzinums par konstitucionālā likuma un likuma par Česká národní banka grozījumiem (CON/2015/28), Čehijas Republika, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Atzinums par integrētā datu modeļa izmantošanu datu sniegšanai Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Austrija, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/25), Grieķija, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Atzinums par grozījumiem likumā par Grieķijas Statistikas sistēmu un Grieķijas Statistikas iestādi (CON/2015/24), Grieķija, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Atzinums par sanāciju un noregulējumu finanšu tirgū (CON/2015/22), Čehijas Republika, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. ECB atzinums par patērētāju aizsardzību finanšu tirgū (CON/2015/21), Slovākija, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Atzinums par centrālo kredītreģistru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/19), Spānija, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmas un banku noregulējuma finanšu tirgos tiesisko regulējumu (CON/2015/17), Polija, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Atzinums par grozījumiem Slovēnijas banku aktīvu pārvaldības tiesiskajā regulējumā (CON/2015/16), Slovēnija, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Atzinums par kooperatīvo banku (banche popolari) reformu (CON/2015/13), Itālija, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Atzinums par kredītu vidutāju tiesisko regulējumu (CON/2015/12), Portugāle, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Atzinums par Narodowy Bank Polski tiesisko regulējumu (CON/2015/9), Polija, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Atzinums par Banka Slovenije un tās lēmējinstitūciju locekļu neatkarību (CON/2015/8), Slovēnija, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Atzinums par makroprudenciālās politikas stratēģiju  (CON/2015/7), Lietuva, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Atzinums par Eesti Pank Statūtu grozījumiem (CON/2015/6), Igaunija, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Atzinums par oficiālās statistikas sagatavošanas jauno tiesisko regulējumu Lietuvā (CON/2015/5), Lietuva, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu tirgus noregulējumā (CON/2015/3), Slovākija, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Atzinums par noregulējuma kolēģiju (CON/2015/2), Beļģija, 21.1.2015.
 182. Atzinums par Rumānijas iemaksu Starptautiskā Valūtas fonda Nabadzības novēršanas un izaugsmes fondā (CON/2014/92), Rumānija, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Atzinums par dokumentu publicēšanu un pensiju rezerves izmantošanu (CON/2014/91), Austrija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Atzinums par informācijas atklāšanu gadījumos, kuros uz banku attiecas noregulējums vai licences atsaukšana  (CON/2014/90), Bulgārija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Atzinums par konfidenciālas informācijas atklāšanu valsts parlamenta izmeklēšanai (CON/2014/89), Īrija, 19.12.2014.
 186. Atzinums par prasībām kredītiem  (CON/2014/88), Igaunija, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Atzinums par grozījumiem likumā par banku noguldījumu garantijām (CON/2014/86), Bulgārija, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Atzinums par euro banknošu izgatavošanu, ko veic īpaša mērķa uzņēmums (CON/2014/82), Spānija, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Atzinums par banku regulējumu (CON/2014/79), Slovēnija, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Atzinums par federālo kredītu vidējās svērtās peļņas likmes noteikšanu un neatkarīgu ārējo revidentu iecelšanu (CON/2014/75), Austrija, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Atzinums par interešu konflikta novēršanas noteikumiem, kas piemērojami attiecībā uz Banca d’Italia vadības un izpildinstitūciju locekļiem (CON/2014/73), Itālija, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Atzinums par patēriņa kredītlīgumu gada procentu likmes publicēšanu (CON/2014/71), Igaunija, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Atzinums par kredīta īpašuma uzņēmējdarbības regulējumu (CON/2014/69), Īrija, 12.9.2014.
 194. Atzinums par Eiropas Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvu (CON/2014/67), Vācija, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Atzinums par euro banknošu un monētu autentiskuma un derīguma pārbaudi un to atkārtotu laišanu apgrozībā (CON/2014/65), Lietuva, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Atzinums par kredītiestāžu un citu iestāžu noregulējumu (CON/2014/60), Kipra, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Atzinums par centrālo kredītu reģistru (CON/2014/57), Portugāle, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Atzinums par kompetenci attiecībā uz monētu emisiju (CON/2014/56), Kipra, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Atzinums par noteikumiem, kuri nosaka apspriešanos ar Eiropas Centrālo banku (CON/2014/54), Slovākija, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Atzinums par maksājumu sistēmu apstiprināšanu (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 201. Atzinums par Banque de France prezidentam un prezidenta vietniekam piemērojamo vecuma ierobežojumu un amata pilnvaru laiku (CON/2014/51), Francija, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Atzinums par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu statistikas jomā (CON/2014/47), Polija, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Atzinums par sistēmiskā riska komiteju Luksemburgā (CON/2014/46), Luksemburga, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Atzinums par nebanku finanšu iestādēm, kuras sniedz kredītus patērētājiem (CON/2014/45), Bulgārija, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Atzinums par pasākumiem saistībā ar VUM regulu (CON/2014/43), Austrija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Atzinums par kredītiestāžu darbības organizāciju, uzraudzību un to maksātspēju (CON/2014/40), Spānija, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Atzinums par Banca d’Italia darbinieku un lēmējinstitūciju locekļu atlīdzību un par tās akciju pārvērtēšanas aplikšanu ar nodokļiem (CON/2014/38), Itālija, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Atzinums par pensiju ierobežojumiem (CON/2014/35), Austrija, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Atzinums par kredītiestāžu un finanšu sabiedrību tiesisko regulējumu (CON/2014/34), Portugāle, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Atzinums par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību (CON/2014/33), Lietuva, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Atzinums par krīžu noregulējumu finanšu tirgos (CON/2014/31), Somija, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Atzinums par valsts finansēm (CON/2014/30), Lietuva, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Atzinums par tiesisko regulējumu Grieķijas kredītiestāžu rekapitalizācijai ar Grieķijas Finanšu stabilitātes fonda palīdzību (CON/2014/29), Grieķija, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Atzinums par tirgus dalībnieku veiktās kredītreitingu izmantošanas uzraudzību (CON/2014/28), Lietuva, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Atzinums par valūtas maiņas operatoriem (CON/2014/27), Lietuva, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Atzinums par operācijām, kas saistītas ar valdības vērtspapīriem (CON/2014/26), Rumānija, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Atzinums par Banka Slovenije neatkarību (CON/2014/25), Slovēnija, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Atzinums par krīzes pārvaldību (CON/2014/24), Lietuva, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Atzinums par banku grupu kredītriska un valsts riska mērījumiem (CON/2014/23), Austrija, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Atzinums par interešu konflikta novēršanas noteikumiem Banco de España augstākajām amatpersonām (CON/2014/22), Spānija, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Atzinums par finanšu uzraudzību, makroprudenciālu uzraudzību un maksājumu sistēmu pārraudzību (CON/2014/21), Igaunija, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Atzinums par euro kredīta pārvedumu un tiešā debeta pārraudzību (CON/2014/20), Rumānija, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Atzinums par izmaiņām Banca d’Italia pārvaldībā (CON/2014/19), Itālija, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Atzinums par finanšu sistēmas makroprudenciālo pārraudzību (CON/2014/18), Polija, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Atzinums par kredītiestāžu statusu un uzraudzību (CON/2014/17), Beļģija, 14.2.2014.
 226. Atzinums par Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen makroprudenciālās uzraudzības pilnvarām un instrumentiem (CON/2014/16), Beļģija, 13.2.2014.
 227. Atzinums par euro ieviešanu Lietuvā (CON/2014/14), Lietuva, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Atzinums par dematerializēto vērtspapīru kontiem ārvalstu valūtā (CON/2014/13), Beļģija, 12.2.2014.
 229. Atzinums par tiesību aktos noteiktās atlīdzības samazinājumu valsts sektora vai daļēja valsts sektora vecākajām amatpersonām (CON/2014/12), Nīderlande, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Atzinums par monetārās politikas noteikšanai vajadzīgo datu nosūtīšanu (CON/2014/11), Polija, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungārija, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Atzinums par atlīdzību valsts ierēdņiem slimības atvaļinājuma laikā (CON/2014/7), Īrija, 28.1.2014.
 233. Atzinums par publisku piekļuvi informācijai par amatpersonu materiālo stāvokli  (CON/2014/5), Slovēnija, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2014/1), OV C 244, 26.7.2014, 3. lpp..
 235. Atzinums par Banca d’Italia kapitāla palielināšanu (CON/2013/96), Itālija, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Atzinums par nodrošinātajām obligācijām (CON/2013/94), Rumānija, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Atzinums par kredītu reģistru (CON/2013/93), Latvija, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 238. Atzinums par valsts izdevumu ierobežošanu attiecībā uz Banca d’Italia (CON/2013/92), Itālija, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Atzinums par valsts finansēm Igaunijā (CON/2013/91), Igaunija, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Atzinums par valsts finansēm Luksemburgā (CON/2013/90), Luksemburga, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju (CON/2013/87), Portugāle, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai (CON/2013/86), Slovēnija, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Atzinums par Lietuvos bankas aktīvu juridisko statusu un tās publiskās revīzijas apjomu (CON/2013/85), Lietuva, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Atzinums par maksāšanas līdzekļiem un maksājumu sistēmām (CON/2013/84), Francija, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Atzinums par kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību un makroprudenciālu pārraudzību (CON/2013/82), Somija, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Atzinums par kooperatīvo kredītiestāžu licencēšanu, regulējumu un uzraudzību (CON/2013/81), Kipra, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Atzinums par stabilizācijas pasākumiem un noguldījumu garantiju fondu (CON/2013/80), Rumānija, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Atzinums par grozījumiem Central Bank of Cyprus lēmumu pieņemšanas pilnvarās (CON/2013/78), Kipra, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Atzinums par valsts īpašuma pārvaldes funkciju nodošanu Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumānija, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Atzinums par banku reorganizācijas pasākumiem (CON/2013/73), Slovēnija, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Atzinums par Ungārijas integrēto uzraudzības sistēmu (CON/2013/71), Ungārija, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Atzinums par Finanšu stabilitātes padomes izveidi un nacionālo iestāžu makrouzraudzības pilnvarām (CON/2013/70), Slovēnija, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Atzinums par grozījumiem likumā par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 254. Atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai (CON/2013/67), Slovēnija, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Atzinums par euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā  (CON/2013/65), Latvija, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 256. Atzinums par banknošu un monētu apmaiņas principiem un procedūrām (CON/2013/64), Polija, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Atzinums par krājaizdevu sabiedrībām (CON/2013/63), Lietuva, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Atzinums par Banka Slovenije veikto maksājuma pakalpojumu sniegšanu budžeta iestādēm (CON/2013/62), Slovēnija, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Atzinums par Banco de España autonomiju personāla jautājumos un tās prezidenta atbrīvošanu no amata (CON/2013/61), Spānija, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Atzinums par nodrošinājuma sniegšanu Danmarks Nationalbank caur automatizētu nodrošinājuma sistēmu (CON/2013/60), Dānija, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Atzinums par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (CON/2013/59), Beļģija, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 262. Atzinums par finanšu pārskatu reģistra kopsavilkumiem (CON/2013/58), Slovākija, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Atzinums par kredītiestāžu speciālo likvidāciju (CON/2013/57), Grieķija, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Atzinums par Ungārijas jauno integrēto uzraudzības regulējumu (CON/2013/56), Ungārija, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Atzinums par ilgtermiņa kreditēšanas veicināšanu (CON/2013/55), Beļģija, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 266. Atzinums par nacionālās finanšu sistēmas makrouzraudzību (CON/2013/54), Kipra, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Atzinums par Sveriges Riksbank finansiālo neatkarību (CON/2013/53), Zviedrija, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Atzinums par krājbankām un banku fondiem (CON/2013/52), Spānija, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Atzinums par kooperatīvo kredītiestāžu uzraudzību (CON/2013/51), Kipra, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Atzinums par stabilizācijas pasākumiem (CON/2013/50), Rumānija, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Atzinums par algu un pensiju reformām (CON/2013/46), Īrija, 28.6.2013.
 272. Atzinums par Lietuvos bankas makrouzraudzības pilnvarām (CON/2013/45), Lietuva, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Atzinums par to, kā rīkoties ar euro banknotēm, ko neitralizējušas aizsargierīces (CON/2013/43), Beļģija, 12.6.2013.
 274. Atzinums par sanācijas un noregulēšanas plāniem (CON/2013/42), Beļģija, 10.6.2013.
 275. Atzinums par izmaiņām Central Bank of Cyprus pārvaldē (CON/2013/41), Kipra, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank jaunajiem uzdevumiem uzraudzības jomā (CON/2013/40), Ungārija, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Atzinums par nacionālās finanšu sistēmas makrolīmeņa uzraudzību (CON/2013/39), Rumānija, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Atzinums par hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzību (CON/2013/33), Spānija, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Atzinums par Banca Naţională a României institucionālā statusa un neatkarības stiprināšanu (CON/2013/31), Rumānija, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Atzinums par makrouzraudzības politiku (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 281. Atzinums par patērētāju kredītu reģistru (CON/2013/29), Francija, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Atzinums par plānošanu krīžu gadījumiem un agrīnu iejaukšanos attiecībā uz kredītiestādēm (CON/2013/26), Austrija, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Atzinums par maksājumu bilances ziņošanu (CON/2013/22), Austrija, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai (CON/2013/21), Slovēnija, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Atzinums par neaktīvajiem noguldījumu kontiem kredītiestādēs (CON/2013/20), Grieķija, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju (CON/2013/19), Portugāle, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Atzinums par Oesterreichische Nationalbank iemaksām Starptautiskā Valūtas fonda Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā un divpusējā aizdevuma līgumu starp Starptautisko Valūtas fondu un Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Austrija, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Atzinums par Bank of Greece peļņas sadali  (CON/2013/15), Grieķija, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Atzinums par kredītiestāžu un citu iestāžu noregulējuma režīmu (CON/2013/10), Kipra, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Atzinums par Banca Naţională a României piešķirtajām jaunajām pilnvarām attiecībā uz valsts parādu un kredītriska mijmaiņas darījumiem (CON/2013/6), Rumānija, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Atzinums par krājaizdevu sabiedrībām (CON/2013/5), Polija, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) saistībā ar depozitārija funkcijām, atlīdzības politiku un sankcijām (CON/2013/4), OV C 96, 4.4.2013, 18. lpp..
 293. Atzinums par agrīnu iejaukšanos, sanāciju un kredītiestāžu noregulējumu (CON/2013/3), Spānija, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Atzinums par jauniem kredītu reģistra pasākumiem Īrijā (CON/2012/111), Īrija, 21.12.2012.
 295. Atzinums par aktīvu pārvaldības uzņēmējsabiedrībām (CON/2012/108), Spānija, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Atzinums par banku un finanšu stabilitāti (CON/2012/106), Francija, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Atzinums par Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā ieviešanu  (CON/2012/105), Lietuva, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Atzinums par Banco de Portugal atlīdzību darbiniekiem un budžetu (CON/2012/86), Portugāle, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem  (CON/2012/83), Slovākija, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Atzinums par skaidrās naudas pārbaudi (CON/2012/82), Vācija, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Atzinums par peļņas sadali Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique un Beļģijas valsts starpā (CON/2012/81), Beļģija, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 302. Atzinums par grozījumiem likumā „Par Latvijas Banku” (CON/2012/80), Latvija, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 303. Atzinums par fiskālajiem noteikumiem un budžeta iestāžu banku kontu un maksājumu apkalpošanu (CON/2012/79), Bulgārija, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Atzinums par informācijas brīvību (CON/2012/76), Īrija, 19.10.2012.
 305. Atzinums par euro ieviešanai nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem un grozījumiem tiesību aktos (CON/2012/73), Latvija, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 306. Atzinums par maksājumu pakalpojumu konsolidēto tiesisko regulējumu (CON/2012/72), Polija, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Atzinums par banku stabilitātes stiprināšanu (CON/2012/71), Slovēnija, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Atzinums par Banque centrale du Luxembourg kapitāla palielināšanu (CON/2012/69), Luksemburga, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Atzinums par krājaizdevu sabiedrībām (CON/2012/68), Īrija, 4.9.2012.
 310. Atzinums par pārskatu sniegšanas prasībām pārrobežu pakalpojumu darījumiem (CON/2012/67), Austrija, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Atzinums par ārējās tirdzniecības pārskatu sniegšanas prasībām (CON/2012/66), Vācija, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Atzinums par Austrijas kvotas palielināšanu Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2012/65), Austrija, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Atzinums par Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitalizāciju (CON/2012/64), Itālija, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Atzinums par stabilizējošu budžeta politiku un valsts pretkrīzes rezervju konta atvēršanu Lietuvos Bankas (CON/2012/63), Lietuva, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Atzinums par apdrošināšanas un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas uzraudzības reformu (CON/2012/61), Itālija, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Atzinums par finanšu darījumu nodokli (CON/2012/59), Ungārija, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Atzinums par jauniem pasākumiem, ar ko stiprina uzraudzību un finanšu regulējuma piemērošanu (CON/2012/52), Īrija, 16.7.2012.
 318. Atzinums par 2002.-2007.gada Central Bank of Cyprus likumiem (CON/2012/51), Kipra, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Atzinums par Cyprus Popular Bank rekapitalizāciju (CON/2012/50), Kipra, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungārija, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Atzinums par banku rekapitalizāciju  (CON/2012/48), Slovēnija, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Atzinums par maksājumu kavējumu novēršanu (CON/2012/47), Slovēnija, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Atzinums par nekustamā īpašuma aktīvu reorganizāciju un pārdošanu finanšu nozarē (CON/2012/46), Spānija, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Atzinums par Ungārijas kvotas Starptautiskajā Valūtas fondā palielināšanu (CON/2012/45), Ungārija, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Atzinums par Likumu par Česká národní banka (CON/2012/44), Čehijas Republika, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Atzinums par Likumu par Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Ungārija, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizācijas un atveseļošanas regulējumu Grieķijā (CON/2012/39), Grieķija, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Atzinums par uzraudzības darbību izmaksām (CON/2012/35), Beļģija, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 329. Atzinums par Bank of Greece statūtiem (CON/2012/31), Grieķija, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Atzinums par valsts fondu valsts pensiju sistēmas stabilitātes garantēšanai (CON/2012/29), Bulgārija, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Atzinums par Beļģijas nodrošinātajām obligācijām un kredītprasību mobilizācijas pasākumiem (CON/2012/28), Beļģija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 332. Atzinums par grozījumiem Likumā par Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungārija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Atzinums par Grieķijas kredītiestāžu rekapitalizāciju un atveseļošanu (CON/2012/25), Grieķija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Atzinums par rekapitalizācijas īstenošanas pasākumiem (CON/2012/23), Portugāle, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Atzinums par noguldījumu garantiju sistēmu (CON/2012/22), Slovēnija, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Atzinums par Itālijas dalību Starptautiskā Valūtas fonda programmās, reaģējot uz finanšu krīzi (CON/2012/20), Itālija, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Atzinums par Latvijas Bankas padomes locekļu ievēlēšanu (CON/2012/19), Latvija, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 338. Atzinums par Grieķijas valsts emitētu vai garantētu vērtspapīru noteikumiem (CON/2012/12), Grieķija, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Atzinums par Spānijas finanšu sektora reorganizāciju (CON/2012/11), Spānija, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Atzinums par likviditātes pārvaldību valsts kases kontos Banca d'Italia un darījumu partneru atlasi saistītajām operācijām  (CON/2012/9), Itālija, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Atzinums par dematerializētu vērtspapīru darījumu uzraudzības sistēmu (CON/2012/8), Grieķija, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Atzinums par sabiedriskā sektora pensiju reformu (CON/2012/6), Īrija, 26.1.2012.
 343. Atzinums par ierēdņu algām (CON/2012/1), Kipra, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Atzinums par grozījumiem Grieķijas kredītiestāžu atveseļošanas regulējumā (CON/2011/107), Grieķija, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank neatkarību (CON/2011/106), Ungārija, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Ungārija, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Atzinums par kredītiestāžu atveseļošanas fonda izveidi un finansēšanu, kā arī par grozījumiem noguldījumu garantiju fonda iemaksās (CON/2011/103), Beļģija, 12.12.2011.
 348. Atzinums par to, kā apmaksā palielināto Rumānijas kvotu Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2011/102), Rumānija, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Atzinums par vērtspapīru tirgu tiesību aktiem (CON/2011/101), Somija, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Atzinums par pārstrādātajiem grozījumiem Lietuvos bankas peļņas sadales noteikumos (CON/2011/99), Lietuva, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Atzinums par tiesību aktiem, kas regulē banku kontu numuru centrālā reģistra finansēšanu (CON/2011/98), Beļģija, 7.12.2011.
 352. Atzinums par pārstāvniecību un kvotas daļu iemaksu Starptautiskajā Valūtas fondā  (CON/2011/97), Igaunija, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Atzinums par fiskālo atbildību  (CON/2011/96), Slovākija, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Atzinums par grozījumiem Lietuvos bankas peļņas sadales noteikumos (CON/2011/91), Lietuva, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Atzinums par to, kā Banco de Portugal apmaksā palielināto Portugāles kvotu Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2011/89), Portugāle, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Atzinums par kredītiestāžu atveseļošanas pasākumiem  (CON/2011/84), Īrija, 21.10.2011.
 357. Atzinums par agrās iejaukšanās pasākumiem un grozījumiem kredītiestāžu un finanšu iestāžu atveseļošanas un likvidācijas regulējumā, uz ko attiecas Banco de Portugal uzraudzība (CON/2011/83), Portugāle, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Atzinums par finanšu pārskatu reģistru  (CON/2011/80), Slovākija, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Atzinums par sankcijām saistībā ar euro aizsardzību pret viltošanu (CON/2011/78), Slovēnija, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmas reformu (CON/2011/76), Nīderlande, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Atzinums par statistiku un starpbanku naudas un valdības vērtspapīru tirgiem, ko pārvalda Banca Naţională a României, kā arī par ārvalstu valūtas un obligāto rezervju regulējumu (CON/2011/73), Rumānija, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Atzinums par atļauju darboties banku uzraudzības padomēs (CON/2011/70), Slovēnija, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Atzinums par jauniem pasākumiem, kas pastiprina uzraudzību un finanšu noteikumu ievērošanu (CON/2011/69), Īrija, 9.9.2011.
 364. Atzinums par to, kā Itālija ratificē grozījumus Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līgumā, un par kvotas palielināšanu (CON/2011/68), Itālija, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Atzinums par atbildīgas aizdošanas prasībām kredītiestādēm (CON/2011/67), Lietuva, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Atzinums par apgrozībā esošās skaidrās naudas aizsardzību pret viltošanu un tās kvalitātes nodrošināšanu (CON/2011/64), Beļģija, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 367. Atzinums par grozījumiem likumā par maksājumu kavējumu novēršanu (CON/2011/61), Slovēnija, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Atzinums par krīzes novēršanas pasākumiem attiecībā uz grūtībās nonākušām finanšu istādēm (CON/2011/60), Nīderlande, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Atzinums par tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar TARGET2 vērtspapīriem un par Banka Slovenije pilnvarām noteikt sankcijas ieguldījumu pakalpojumu jomā (CON/2011/55), Slovēnija, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Atzinums par pārrobežu darījumiem (CON/2011/54), Spānija, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Atzinums par Ungārijas Valsts kontroli saistībā ar tās veikto Magyar Nemzeti Bank revīziju (CON/2011/53), Ungārija, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Atzinums par nacionālo uzraudzības iestāžu informācijas apmaiņas un sadarbības pienākumiem (CON/2011/52), Bulgārija, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Atzinums par centrālā depositārija kapitāla un pārvaldes struktūru (CON/2011/50), Bulgārija, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu uzraudzībā un patērētāju kreditēšanā (CON/2011/49), Slovākija, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Atzinums par jaunu tiesību aktu attiecībā uz kredītu reģistru  (CON/2011/47), Latvija, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 376. Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības reformu Lietuvā (CON/2011/46), Lietuva, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Atzinums par vairākiem grozījumiem Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta likumā (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 378. Atzinums par grozījumiem noteikumos par finanšu aktīvu reģistru (CON/2011/40), Slovēnija, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Atzinums par kredītiestāžu atveseļošanas pasākumiem (CON/2011/39), Īrija, 26.4.2011.
 380. Atzinums par grozījumiem Oesterreichische Nationalbank pārvaldības struktūrā  (CON/2011/38), Austrija, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Atzinums par De Nederlandsche Bank un Finanšu tirgu iestādes pārvaldības stiprināšanu (CON/2011/37), Nīderlande, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos  (CON/2011/36), Grieķija, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Atzinums par Kredīta un konosamenta fonda tiesisko regulējumu un par grozījumiem Grieķijas ekonomikai pieejamās likviditātes palielināšanas mehānismā pēc starptautiskās finanšu krīzes (CON/2011/34), Grieķija, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Atzinums par konstitūcijas projektu saistībā ar Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Ungārija, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Atzinums par bankas konta numuru centrālā reģistra finansēšanu (CON/2011/30), Beļģija, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 386. Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique uzdevuma būt brīdinājuma apliecinājumu centrālajam depozitārijam atcelšanu (CON/2011/28), Beļģija, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 387. Atzinums par kavētu maksājumu novēršanu (CON/2011/25), Slovēnija, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Atzinums par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantu groza attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro  (CON/2011/24), OV C 140, 11.5.2011, 8. lpp..Papildus informācija
 389. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem  (CON/2011/23), Polija, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Atzinums par uzņēmumu kredītu centrālo reģistru (CON/2011/20), Beļģija, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 391. Atzinums par euro banknošu atkārtotu laišanu apgrozībā (CON/2011/19), Francija, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Atzinums par grozījumiem noguldījumu garantiju fonda normatīvajos aktos (CON/2011/15), Rumānija, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Atzinums par Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības reformu (CON/2011/13), OV C 150, 20.5.2011, 1. lpp..
 394. Atzinums par krājaizdevu sabiedrību iekļaušanu Valsts Kases atbalsta programmā finanšu iestādēm (CON/2011/11), Polija, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Atzinums par Itālijas dalību Starptautiskā Valūtas fonda programmās, reaģējot uz finanšu krīzi (CON/2011/10), Itālija, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Atzinums par grozījumiem Polijas konstitūcijā saistībā ar euro ieviešanu (CON/2011/9), Polija, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Atzinums par Beļģijas finanšu uzraudzības struktūru attīstības principu īstenošanu (CON/2011/5), Beļģija, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 398. Atzinums par grozījumiem Likumā par banku darbību (CON/2011/3), Slovēnija, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Atzinums par Ungārijas Finanšu uzraudzības iestādi un tās prezidenta likumdošanas pilnvarām (CON/2010/94), Ungārija, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Atzinums par kredītiestāžu ārkārtas stabilizāciju (CON/2010/92), Īrija, 17.12.2010.
 401. Atzinums par Monetārās padomes locekļu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata un Magyar Nemzeti Bank Padomes locekļu atalgojumu (CON/2010/91), Ungārija, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Atzinums par euro banknošu autentiskumu, derīguma pārbaudi un atkārtotu laišanu apgrozībā (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 403. Atzinums par dažiem noteikumiem attiecībā uz skaidrās naudas apriti (CON/2010/89), Slovākija, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Atzinums par Banque de France kapitāla un likumā noteikto rezervju palielināšanu (CON/2010/88), Francija, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Atzinums par Pasta maksājumu pakalpojumu nolīguma ratifikāciju vai īstenošanu (CON/2010/85), 1.12.2010.
 406. Atzinums par banku restrukturizāciju (CON/2010/83), Vācija, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Atzinums par Banco de Portugal darbinieku atalgojumu un budžetu (CON/2010/80), Portugāle, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Atzinums par grozījumiem Konstitūcijā un Likumu par tiesību aktiem saistībā ar Magyar Memzeti Bank likumdevēja pilnvarām (CON/2010/76), Ungārija, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Atzinums par Jaunās kreditēšanas vienošanās ar Starptautisko Valūtas fondu apmēra palielināšanu (CON/2010/74), Austrija, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Atzinums par kredītiestāžu veiktas nodrošināto obligāciju emisijas tiesisko regulējumu  (CON/2010/73), Kipra, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Atzinums par grozījumiem Bank Gospodarstwa Krajowego darbības tiesiskajā regulējumā (CON/2010/70), Polija, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Atzinums par papildu pasākumiem līdzsvarota budžeta atjaunošanai (CON/2010/69), Rumānija, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par valsts statistiku (CON/2010/66), Rumānija, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Atzinums par grozījumiem noguldījumu garantiju shēmas tiesiskajā regulējumā (CON/2010/64), Polija, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Atzinums par Deutsche Bundesbank ierēdņu karjeras virzību (CON/2010/59), Vācija, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Atzinums par valsts izdevumu ierobežošanu saistībā ar Banca d’Italia (CON/2010/58), Itālija, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Atzinums par pienācīgas uzraudzības uzdevumu nodošanu Austrijas Finanšu tirgus uzraudzības iestādei (CON/2010/57), Austrija, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Atzinums par grozījumiem Likumā par Magyar Nemzeti Bank, ar ko tiek ieviesti darba samaksas samazinājumi (CON/2010/56), Ungārija, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Atzinums par Banca Naţională a României personāla atalgojumu (CON/2010/51), Rumānija, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Atzinums par Sveriges Riksbank tiesībām vākt informāciju no zviedru vērtspapīru emitentiem (CON/2010/49), Zviedrija, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Atzinums par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland restrukturizāciju (CON/2010/48), Īrija, 17.6.2010.
 422. Atzinums par grozījumiem Likumā par nodrošinātajām obligācijām (Pfandbriefe)  (CON/2010/47), Vācija, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Atzinums par grozījumiem vairākās Banku likuma normās (CON/2010/46), Slovēnija, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Atzinums par noteikumiem, kas saistīti ar Banque de France (CON/2010/44), Francija, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Atzinums par statistiku, naudas pārrobežu apriti un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) kompetenci (CON/2010/43), Bulgārija, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Atzinums par Lietuvos bankas aktīvu tiesisko statusu, valdes locekļu amata pilnvaru laiku un atalgojumu, ārvalstu centrālo banku valūtas rezervju imunitāti un Lietuvos bankas gada finanšu pārskatiem (CON/2010/42), Lietuva, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Atzinums par Starptautiskā Valutas fonda un Oesterreichische Nationalbank divpusējo aizdevumu (CON/2010/40), Austrija, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Atzinums par tiesību un pienākumu cesiju saistībā ar valsts parāda vērtspapīru emisiju, izplatīšanu un dzēšanu (CON/2010/39), Kipra, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Atzinums par grozījumiem noteikumos, kas nodrošina Narodowy Bank Polski prezidenta pienākumu izpildes nepārtrauktību (CON/2010/37), Polija, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Atzinums par finanšu stabilitātes papildu pasākumiem Igaunijā (CON/2010/35), Igaunija, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Atzinums par privātās apdrošināšanas uzraudzību, privātās dzīvības apdrošināšanas garantiju fonda izveidošanu un citiem noteikumiem (CON/2010/33), Grieķija, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Atzinums par grozījumiem noteikumos, kas regulē Narodowy Bank Polski uzkrājumu valūtas maiņas kursa riskam (CON/2010/32), Polija, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Atzinums par grozījumiem Likumā par kredītiestādēm un finanšu uzņēmumiem, ar ko ievieš papildu pasākumus finanšu tirgus stabilizācijai (CON/2010/31), Ungārija, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Atzinums par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland restrukturēšanu (CON/2010/30), Īrija, 7.4.2010.
 435. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā  (CON/2010/28), OV C 103, 22.4.2010, 1. lpp..Papildus informācija
 436. Atzinums par jaunu integritātes nodrošināšanas un korupcijas novēršanas tiesisko regulējumu saistībā ar tā piemērošanu Banka Slovenije un tās lēmējinstitūcijām (CON/2010/27), Slovēnija, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Atzinums par neatkarību, konfidencialitāti un monetārās finansēšanas aizliegumu (CON/2010/25), Bulgārija, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Atzinums par grozījumiem likumā par Danmarks Nationalbank saistībā ar tiesībām vākt informāciju statistikas apkopošanas mērķiem (CON/2010/24), Dānija, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Atzinums par Austrijas iemaksu SVF Nabadzības samazināšanas un izaugsmes fondā (CON/2010/22), Austrija, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Atzinums par grozījumiem likviditātes palielināšanas tiesiskajā regulējumā, reaģējot uz starptautiskās finanšu krīzes ietekmi (CON/2010/21), Grieķija, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Atzinums par grozījumiem Eesti Pank likumā un statūtos (CON/2010/20), Igaunija, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Atzinums par noguldījumu uz septiņām dienām ieviešanu (CON/2010/18), Latvija, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 443. Atzinums par Grieķijas Statistikas sistēmas izveidi un neatkarīgu statistikas iestādi (CON/2010/17), Grieķija, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Atzinums par Īrijas divpusējo aizņēmuma līgumu ar Starptautisko Valūtas fondu (CON/2010/15), Īrija, 9.2.2010.
 445. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank uzdevumiem saistībā ar Ungārijas dalību Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2010/13), Ungārija, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Atzinums par īpašo administrācijas procedūru, ko Banca Naţională a României var ierosināt attiecībā uz grūtībās nonākušām kredītiestādēm (CON/2010/12), Rumānija, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank uzdevumiem, Ungārijas Finanšu uzraudzības iestādes struktūru un juridisko statusu un Finanšu stabilitātes padomes izveidošanu (CON/2010/10), Ungārija, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Atzinums par palīdzības pasākumiem, ko piemēro banku un finanšu nozares uzņēmumiem, par finanšu nozares un finanšu pakalpojumu uzraudzību un par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtiem (CON/2010/7), Beļģija, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 449. Atzinums par banku un apdrošināšanas licencēšanas un uzraudzības iestāžu apvienošanu (CON/2010/4), Francija, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Atzinums par dažiem pasākumiem saistībā ar banku un finanšu regulējumu (CON/2010/3), Francija, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Atzinums par Banka Slovenije kompetenci saistībā ar Slovēnijas dalību Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2009/100), Slovēnija, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Atzinums par tā nodrošinājuma realizāciju, kas Banco de España, citām dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām vai Eiropas Centrālajai bankai sniegts to uzdevumu izpildes ietvaros (CON/2009/96), Spānija, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Atzinums par Īrijas valsts garantiju attiecināšanu uz dažām kredītiestāžu saistībām (CON/2009/92), Īrija, 9.11.2009.
 454. Atzinums par nodrošinājuma, kas sniegts Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, prioritāti (CON/2009/90), Beļģija, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 455. Atzinums par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Padomes sastāvu un dalību Irish Financial Services Regulatory Authority (Īrijas Finanšu pakalpojumu regulēšanas iestādē) (CON/2009/89), Īrija, 4.11.2009.
 456. Atzinums par termiņa, kurā apmaiņai var iesniegt dažas banknotes, pagarinājumu (CON/2009/87), Ungārija, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Atzinums par Národná banka Slovenska neatkarību (CON/2009/85), Slovākija, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Atzinums par Lietuvos bankas peļņas sadali (CON/2009/83), Lietuva, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Atzinums par De Nederlandsche Bank iesaistīšanos Bonēras, Senteistāzijas un Sabas monetārajā sistēmā (CON/2009/80), Nīderlande, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Atzinums par īpašu valdības obligāciju emisiju kredītiestādēm (CON/2009/78), Kipra, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Atzinums par Lietuvos bankas valsts revīziju (CON/2009/77), Lietuva, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Atzinums par Banque de France prezidenta nominācijas procedūru (CON/2009/74), Francija, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Atzinums par Česká národní banka uzdevumiem uzraudzības jomā saistībā ar patēriņa kredītu (CON/2009/71), Čehijas Republika, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Atzinums par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumiem saistībā ar Banco de España (CON/2009/70), Spānija, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Atzinums par atlīdzību par līdzekļu atlikumu Banca d'Italia turētā valsts kases kontā (CON/2009/69), Itālija, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Atzinums par Valsts aktīvu pārvaldes aģentūras izveidi (CON/2009/68), Īrija, 31.8.2009.
 467. Atzinums par termiņa pagarināšanu Narodowy Bank Polski tiesībām piedalīties vērtspapīru tirdzniecībā (CON/2009/67), Polija, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Atzinums par publisku piekļuvi informācijai par valsts amatpersonu īpašumiem (CON/2009/64), Slovēnija, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Atzinums par grozīto tiesību akta projektu par Banca d’Italia zelta rezervju aplikšanu ar nodokli (CON/2009/63), Itālija, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Atzinums par banku restrukturizāciju un kredītiestāžu pašu kapitāla palielināšanu (CON/2009/62), Spānija, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Atzinums par oficiālā lita kursa maiņas procedūru (CON/2009/61), Lietuva, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Atzinums par kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību tiesisko regulējumu (CON/2009/60), Polija, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Atzinums par Banca d'Italia zelta rezervju aplikšanu ar nodokli (CON/2009/59), Itālija, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Atzinums par finanšu līzinga un līzinga uzņēmumu darbības regulējumu (CON/2009/57), Kipra, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Atzinums par kredītiestāžu atbalsta pasākumu grozījumiem (CON/2009/56), Īrija, 25.6.2009.
 476. Atzinums par grozījumiem centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumos (CON/2009/55), Polija, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Atzinums par Latvijas Bankas peļņas sadali (CON/2009/53), Latvija, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 478. Atzinums par pasākumiem noguldījumu garantiju sistēmas efektivitātes paaugstināšanai (CON/2009/51), Rumānija, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Atzinums par Banca Naţională a României pilnvaru paplašināšanu attiecībā uz grūtībās nonākušām kredītiestādēm (CON/2009/48), Rumānija, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Atzinums par pasākumiem valsts sektora atlīdzības jomā saistībā ar centrālās bankas neatkarību (CON/2009/47), Latvija, 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 481. Atzinums par Banque Centrale du Luxembourg uzraudzības lomas paplašināšanu saskaņā ar likumprojektu par maksājumu pakalpojumiem, elektroniskās naudas iestādēm un norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (CON/2009/46), Luksemburga, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Atzinums par tiesiskajām attiecībām, kas attiecas uz Deutsche Bundesbank darbiniekiem (CON/2009/45), Vācija, 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank tiesiskā regulējuma pielāgošanu jaunajiem administratīvajiem noteikumiem (CON/2009/44), Ungārija, 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Atzinums par oficiālās statistikas organizāciju un darbību Rumānijā (CON/2009/42), Rumānija, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Atzinums par to, kā Banco de Portugal apmaksā Portugāles kvotas Starptautiskajā Valūtas fondā palielinājumu (CON/2009/41), Portugāle, 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Atzinums par maksājumu iestāžu uzraudzību, ko veic Lietuvos bankas  (CON/2009/40), Lietuva, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Atzinums par to, kā Banco de España apmaksā ierosināto Spānijas kvotas SVF palielinājumu (CON/2009/35), Spānija, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Atzinums par Itālijas kvotas Starptautiskajā Valūtas fondā palielināšanu (CON/2009/33), Itālija, 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Atzinums par grozījumiem Lietuvos Bankas peļņas sadales noteikumos finanšu krīzes kontekstā (CON/2009/26), Lietuva, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Atzinums par Banca d'Italia turētā valsts kases konta pārvaldību (CON/2009/23), Itālija, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Atzinums par tiesbu aktiem, ar ko finanšu ministram banku rekapitalizācijas ietvaros ļauj dot norādījumus par Valsts pensiju reserves fonda līdzekļu ieguldīšanu finanšu iestādēs (CON/2009/16), Īrija, 25.2.2009.
 492. Atzinums par finanšu atbalsta pasākumiem saistībā ar valsts ierēdņu atalgojumu (CON/2009/15), Īrija, 24.2.2009.
 493. Atzinums par papildus atbilstības kritērijiem Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) Padomes locekļiem un par papildus noteikumiem attiecībā uz informācijas sniegšanu šajā jomā (CON/2009/13), Bulgārija, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Atzinums par Banque centrale du Luxembourg loma statistikas vākšanā (CON/2009/7), Luksemburga, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Atzinums par to, kā Oesterreichische Nationalbank apmaksā ierosināto palielinājumu SVF Austrijas kvotā (CON/2009/5), Austrija, 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Atzinums par noteikumiem, kas nosaka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ienākumu sadali un peļņas nodošanu valstij (CON/2009/4), Beļģija, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 497. Atzinums par grozījumiem Likumā par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmām (CON/2008/87), Spānija, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Atzinums par finanšu instrumentu tiesiskā regulējuma modernizāciju (CON/2008/85), Francija, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank Statūtu saskaņošanu ar Kopienas tiesībām (CON/2008/83), Ungārija, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Atzinums par Banco de España peļņas iemaksu valsts kasē (CON/2008/82), Spānija, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Atzinums par valsts kases pagaidu palīdzību finanšu iestādēm (CON/2008/80), Polija, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lomu saistībā ar maksājumu iestādēm un maksājumu sistēmu operatoriem, kā arī maksājumu un norēķinu sistēmu pārraudzību (CON/2008/78), Bulgārija, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Atzinums par valsts garantijām un citiem pasākumiem finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/76), Slovēnija, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Atzinums par grozījumiem Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) statūtos, gatavojoties euro ieviešanai (CON/2008/73), Bulgārija, 21.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Atzinums par ārvalstu valūtas rezerves izmantošanu tūrismam (CON/2008/72), Rumānija, 19.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Atzinums par Българска народна банка pārvaldīta finanšu iestāžu reģistra izveidošanu (CON/2008/71), Bulgārija, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Atzinums par Noguldījumu garantiju shēmas piemērošanas jomas paplašināšanu (CON/2008/69), Īrija, 17.11.2008.
 508. Atzinums par prasībām valsts garantiju sniegšanai (CON/2008/67), Spānija, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Atzinums par pasākumiem, ar ko īsteno kreditēšanas sistēmas stabilitātes garantijas (CON/2008/65), Itālija, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Atzinums par emitentu informācijas pārvaldību vērtspapīru dematerializācijas kontekstā (CON/2008/64), Beļģija, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 511. Atzinums par jaunu lēmumu par Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju (CON/2008/63), OV C 45, 24.2.2009, 1. lpp..
 512. Atzinums par noguldījumu un dažu dzīvības apdrošināšanas produktu aizsardzību (CON/2008/61), Beļģija, 28.10.2008.
 513. Atzinums par Finanšu aktīvu iegādes fonda darbību (CON/2008/60), Spānija, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Atzinums par pasākumiem banku sistēmas stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/58), Itālija, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Atzinums par Finanšu tirgus stabilizācijas fonda izveidi un citiem finanšu stabilitātes pasākumiem (CON/2008/57), Vācija, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Atzinums par valsts garantiju sniegšanu nolūkā veicināt finanšu stabilitāti (CON/2008/56), Francija, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Atzinums par tiesiskā regulējuma paplašināšanu Narodowy Bank Polski veiktajai statistiskās informācijas vākšanai (CON/2008/53), Polija, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Atzinums par finanšu aktīvu iegādes fonda izveidošanu un citiem valdības pasākumiem finanšu stabilitātes veicināšanai (CON/2008/52), Spānija, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Atzinums par noguldījumu garantiju un ieguldītāju aizsardzības sistēmām (CON/2008/51), Grieķija, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Atzinums par valsts garantiju kredītiestāžu saistību nodrošināšanai (CON/2008/50), Beļģija, 17.10.2008.
 521. Atzinums par euro monētu aizstāšanu un Vācijas euro piemiņas monētām (CON/2008/49), Vācija, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Atzinums par finanšu atbalsta pasākumu veikšanu attiecībā uz kredītiestādēm (CON/2008/48), Īrija, 15.10.2008.
 523. Atzinums par banknošu un monētu apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (CON/2008/47), Zviedrija, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Atzinums par valsts garantiju kredītiem, ko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique sniegusi finanšu stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/46), Beļģija, 8.10.2008.
 525. Atzinums par pasākumiem, lai sniegtu finansiālu atbalstu kredītiestādēm (CON/2008/44), Īrija, 3.10.2008.
 526. Atzinums par valsts ierēdņiem noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem (CON/2008/43), Slovēnija, 17.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Atzinums par grozījumiem, kas dod Banque centrale du Luxembourg iespēju efektīvāk veicināt finanšu stabilitāti un precizē obligāto rezervju prasību režīmu (CON/2008/42), Luksemburga, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Atzinums par Austrijas iemaksas saistībā ar Libērijas parāda atvieglojumu finansēšanu (CON/2008/41), Austrija, 9.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Atzinums par Sveriges Riksbank finansiālo neatkarību  (CON/2008/34), Zviedrija, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique revīzijas komitejas izveidošanu (CON/2008/33), Beļģija, 31.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Atzinums par grozījumiem noguldījumu aizsardzības sistēmas pārvaldībā, uzraudzībā un finansēšanā, jo īpaši saistībā ar Narodowy Bank Polski līdzdalību (CON/2008/32), Polija, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Atzinums par Banca Naţională a României statūtu grozījumiem (CON/2008/31), Rumānija, 21.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Atzinums par euro ieviešanu Slovākijā un Slovākijas kronas maiņas kursu attiecībā pret euro  (CON/2008/28), OV C 180, 17.7.2008, 1. lpp..Papildus informācija
 534. Atzinums par likumprojektu par Česká národní banka (CON/2008/21), Čehijas Republika, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Atzinums par Narodowy Bank Polski lomu attiecībā uz vērtspapīru klīringu un norēķiniem un centrālā vērtspapīru depozitārija sistēmu (CON/2008/20), Polija, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Atzinums par Banque centrale du Luxembourg pilvarām un tās darbinieku pensiju shēmu (CON/2008/17), Luksemburga, 15.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Atzinums par finanšu un apdrošināšanas uzraudzības integrāciju (CON/2008/16), Somija, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Atzinums par Padomes regulas par to, kā piemērot Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, kodifikāciju (CON/2008/15), OV C 88, 9.4.2008, 1. lpp..Papildus informācija
 539. Atzinums par administratīviem grozījumiem likumā par Eesti Pank (CON/2008/14), Igaunija, 25.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Atzinums par Grieķijas sociālās nodrošināšanas sistēmas reformu saistībā ar Bank of Greece  (CON/2008/13), Grieķija, 19.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Atzinums par auditoru uzraudzību un Banco de Portugal lomu šajā procesā (CON/2008/11), Portugāle, 26.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Atzinums par atalgojumu Banca d'Italia, kā arī par strukturālajām pārmaiņām valdības kontā, kas atvērts Banca d'Italia  (CON/2008/10), Itālija, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Atzinums par Deutsche Bundesbank darba tiesiskajām attiecībām ar tās personālu (CON/2008/9), Vācija, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Atzinums par izmaiņām Saint-Martin un Saint-Barthélemy monetārajā režīmā, kas notikušas to statusa maiņas dēļ Francijas likumos (CON/2008/8), Francija, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Atzinums par Nacionālās Statistiskās sistēmas darbības principiem, noteikumiem un struktūru, kā arī Banco de Portugal lomu (CON/2008/6), Portugāle, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Atzinums par grozījumiem noguldījumu aizsardzības sistēmas pārvaldībā, uzraudzībā un finansēšanā, jo īpaši saistībā ar Narodowy Bank Polski līdzdalību (CON/2008/5), Polija, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos attiecībā uz tās Valdes locekļu amata pilnvaru termiņiem (CON/2008/4), Zviedrija, 14.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Atzinums par Česká národní banka un Finanšu ministrijas pilnvaru dalījumu attiecībā uz to, kā sagatavo un valdībai iesniedz tiesību aktu projektus (CON/2008/2), Čehijas Republika, 7.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Atzinums par euro ieviešanas tiesisko regulējumu (CON/2007/43), Slovākija, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) jaunajiem uzdevumiem saistībā ar naudas pārvedumu pakalpojumu uzraudzību (CON/2007/40), Bulgārija, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Atzinums par skaidrās naudas darījumu ar ārvalstu valūtu uzraudzību (CON/2007/38), Slovēnija, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Atzinums par uzrādītāja vērtspapīru atcelšanas piemērošanu attiecībā uz Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique emitētajām akcijām (CON/2007/37), Beļģija, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Atzinums par Banka Slovenije jaunajiem uzdevumiem attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanu (CON/2007/36), Slovēnija, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Atzinums par finanšu uzraudzības reformu (CON/2007/33), Austrija, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Atzinums par Federālās finanšu uzraudzības iestādes (BaFin) uzraudzības struktūras modernizāciju (CON/2007/32), Vācija, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Atzinums par finanšu uzraudzību, jo īpaši attiecībā uz Narodowy Bank Polski  (CON/2007/31), Polija, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Atzinums par patērētāju tiesību aizsardzības režīma izveidi, īstenojot Banco de Portugal pienākumus uzraudzības jomā (CON/2007/29), Portugāle, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Atzinums par Banca Naţională a României veikto maksājumu sistēmu, vērtspapīru norēķinu sistēmu un maksājumu instrumentu pārraudzību (CON/2007/27), Rumānija, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Atzinums par grozījumiem noguldījumu aizsardzības sistēmas pārvaldībā, uzraudzībā un finansēšanā, jo īpaši saistībā ar Narodowy Bank Polski līdzdalību (CON/2007/26), Polija, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Atzinums par finanšu iestāžu, kas nav bankas, regulēšanu, ko veic centrālā banka (CON/2007/23), Rumānija, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Atzinums par starpvaldību konferences pilnvarojumu izstrādāt Līgumu, ar kuru groza esošos līgumus (CON/2007/20), OV C 160, 13.7.2007, 2. lpp..
 562. Atzinums par euro ieviešanu Kiprā un Maltā, un par euro maiņas kursu Kipras mārciņai un Maltas lirai (CON/2007/19), OV C 160, 13.7.2007, 1. lpp..Papildus informācija
 563. Atzinums par tirgu regulāciju un uzraudzību un neatkarīgu kompetento iestāžu darbību (CON/2007/17), Itālija, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Atzinums par kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzību un atbilstošo nodrošinājumu monetārās politikas operācijās (CON/2007/15), Grieķija, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Atzinums par grozījumiem Magyar Nemzeti Bank statūtos saistībā ar Magyar Nemzeti Bank struktūru un vadību (CON/2007/14), Ungārija, 24.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos, lai pielāgotu tos izmaiņām Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumā un veicinātu maksājuma sistēmu raitu darbību (CON/2007/13), Grieķija, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem un Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmu (CON/2007/12), Latvija, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 568. Atzinums par likuma par naudas atmazgāšanas novēršanu un apkarošanu grozījumiem saistībā ar sankciju un uzraudzības režīmu, kā arī par to piemērošanu nacionālajai centrālajai bankai (CON/2007/10), Ungārija, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Atzinums par dažiem Česká národní banka uzdevumiem patērētāju aizsardzības jomā (CON/2007/8), Čehijas Republika, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Atzinums par Deutsche Bundesbank Statūtu grozījumiem saistībā ar tās Valdes locekļu skaitu un iecelšanu (CON/2007/6), Vācija, 7.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Atzinums par grozījumiem Central Bank of Malta statūtos saistībā ar sagatavošanos euro ieviešanai (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 572. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank Statūtu saskaņošanu ar Kopienas tiesību aktiem (CON/2006/55), Ungārija, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Atzinums par jaunu korporatīvās vadības principu iekļaušanu De Nederlandsche Bank Statūtos (CON/2006/54), Nīderlande, 7.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Atzinums par klīringa un norēķinu sistēmu operatoru uzraudzību' (CON/2006/53), Polija, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Atzinums par Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmu (CON/2006/52), Latvija, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 576. Atzinums par uzraudzības iestāžu pilnvaru sadalījumu (CON/2006/51), Itālija, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Atzinums par grozījumiem Kipras Centrālās bankas statūtos, gatavojoties euro ieviešanai (CON/2006/50), Kipra, 26.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Atzinums par dažiem Česká národní banka uzdevumiem patērētāju aizsardzības jomā (CON/2006/47), Čehijas Republika, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Atzinums par Banca d'Italia statūtu pārskatīšanu (CON/2006/44), Itālija, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Atzinums par grozíjumiem Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtos attiecībā uz prasījumu ieķīlāšanu kā nodrošinājumu tās kredītoperācijās  (CON/2006/40), Beļģija, 3.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Atzinums par Banku uzraudzības komisijas sastāva maiņu (CON/2006/39), Polija, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Atzinums par patērētāju aizsardzības režīma izveidi Bank of Greece uzraudzības kompetences ietvaros un citiem saistītajiem noteikumiem (CON/2006/38), Grieķija, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Atzinums par euro un Slovēnijas tolara maiņas kursu un citiem euro ieviešanai Slovēnijā vajadzīgajiem pasākumiem (CON/2006/36), OV C 163, 14.7.2006, 10. lpp..Papildus informācija
 584. Atzinums par grozījumiem Kipras Centrālās bankas statūtos, gatavojoties euro ieviešanai (CON/2006/33), Kipra, 28.6.2006.
 585. Atzinums par Banque de France statūtu grozījumiem  (CON/2006/32), Francija, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Atzinums par Sveriges Riksbank noteikumiem par skaidras naudas pirkšanu un atgriešanu (CON/2006/30), Zviedrija, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Atzinums par grozījumiem Latvijas Satversmē attiecībā uz Latvijas Bankas statusu (CON/2006/27), Latvija, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 588. Atzinums par grozījumiem Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta statūtos, gatavojoties euro ieviešanai (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
 589. Atzinums par finanšu nozares uzraudzību (CON/2006/20), Nīderlande, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Atzinums par grozījumiem likumā Par Latvijas Banku  (CON/2006/19), Latvija, 3.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 591. Atzinums par grozījumiem Banka Slovenije statūtos, gatavojoties euro pieņemšanai (CON/2006/17), Slovēnija, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Atzinums par tiesiskās bāzes izveidošanu, lai Lietuvos bankas varētu pievienoties centrālās korespondentbankas modelim (CON/2006/16), Lietuva, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Atzinums par banku, kapitāla tirgu, apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības integrāciju (CON/2006/15), Polija, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Atzinums par ārkārtas pilnvarām un ECBS kompetenci (CON/2006/6), Somija, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Atzinums par grozījumiem Central Bank of Cyprus statūtos, gatavojoties euro pieņemšanai (CON/2006/4), Kipra, 27.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Atzinums par grozījumiem Lietuvos bankas statūtos saistībā ar euro pieņemšanu (CON/2005/60), Lietuva, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Atzinums par grozījumiem Eesti Pank statūtos saistībā ar euro pieņemšanu (CON/2005/59), Igaunija, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Atzinums par pārstrādāto priekšlikumu grozījumiem Banca d’Italia struktūrā un vadībā saistībā ar likumu par noguldījumu aizsardzību (CON/2005/58), Itālija, 23.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Atzinums par grozījumiem valsts kases sistēmā (CON/2005/55), Slovākija, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2005/54), Zviedrija, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Atzinums par komercbanku gada iemaksu samazinājumu Noguldījumu aizsardzības fondā un par monetāro finansēšanu (CON/2005/50), Slovākija, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Atzinums par procentu maksājumiem, ko Sveriges Riksbank maksā uzņēmumiem, kuri šķiro un glabā skaidru naudu (CON/2005/48), Zviedrija, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Atzinums par juridisko personu kriminālatbildības neattiecināšanu uz Národná banka Slovenska (CON/2005/47), Slovākija, 16.11.2005.
 604. Atzinums par turētāja vērtspapīru atcelšanu un korporatīvo vērtspapīru tiesiskā regulējuma modernizāciju (CON/2005/43), Beļģija, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Atzinums par pārstrādāto priekšlikumu, ar kuru finanšu tirgus uzraudzību pilnībā nodod Česká národní banka kā vienīgajai uzraudzības iestādei (CON/2005/39), Čehijas Republika, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Atzinums par Lietuvos bankas tiesībām emitēt banknotes un monētas pēc euro pieņemšanas, kā arī par tās prezidenta neatkarību (CON/2005/38), Lietuva, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Atzinums par izmaiņām Banca d’Italia struktūrā un pārvaldībā, ņemot vērā likumu par noguldījumu aizsardzību (CON/2005/34), Itālija, 6.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Atzinums par Banco de España peļņas maksājumu Valsts kasei noteikumiem (CON/2005/30), Spānija, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Atzinums par Oesterreichische Nationalbank Austrijas ieguldījuma finansēšanu SVF ieguldījumu fondā valstīm ar zemiem ienākumiem, kuras skārušas dabas katastrofas (CON/2005/29), Austrija, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Atzinums par Národná banka Slovenska uzdevumu saistībā ar visa finanšu tirgus integrētu uzraudzību, kā arī par grozījumiem tās statūtos (CON/2005/26), Slovākija, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Atzinums par lobēšanas noteikumiem, tostarp lobēšanu saistībā ar Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovākija, 3.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības reorganizāciju un par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību (CON/2005/24), Čehijas Republika, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Atzinums par grozījumiem likumā Par Latvijas Banku (CON/2005/20), Latvija, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 614. Atzinums par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu, lai atspoguļotu izmaiņas Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanā (CON/2005/18), OV C 144, 14.6.2005, 17. lpp..Papildus informācija
 615. Atzinums par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu, lai atspoguļotu izmaiņas Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanā (CON/2005/17), OV C 144, 14.6.2005, 16. lpp..Papildus informācija
 616. Atzinums par statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (CON/2005/11), OV C 116, 18.5.2005, 11. lpp..Papildus informācija
 617. Atzinums par Banca d’Italia kredītlīniju Libānai pagarināšanu (CON/2005/1), Itālija, 3.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Atzinums par monetārās politikas lēmumu pieņemšanu (CON/2004/35), Ungārija, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Atzinums par finanšu tirgus uzraudzību, ko veic Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Slovākija, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Atzinums par finanšu nozares uzraudzību (CON/2004/21), Nīderlande, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Atzinums par krājnoguldījumu aizsardzību (CON/2004/16), Itālija, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Atzinums par Banque de France valūtas zaudējumu segšanu (CON/2004/6), Francija, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Atzinums par pasākumiem, kas ietekmē Suomen Pankki finanšu pozīciju, un noteikumiem, kas saistīti ar tās pilnvarām izdot normatīvos aktus (CON/2004/1), Somija, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Atzinums par grozījumiem Banco de Portugal statūtos (CON/2003/29), Portugāle, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Atzinums par grozījumiem Banco de España statūtos (CON/2003/28), Spānija, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Atzinums par Nacionālo pētniecības, tehnoloģijas un attīstības fondu (CON/2003/27), Austrija, 2.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Atzinums par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bill (No. 2) 2003 (CON/2003/24), Īrija, 19.11.2003.
 628. Atzinums par De Nederlandsche Bank un Nīderlandes Pensiju un apdrošināšanas uzraudzības iestādes apvienošanos (CON/2003/23), Nīderlande, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Atzinums par grozījumiem Suomen Pankki statūtos un ar tiem saistītajos tiesību aktos (CON/2003/22), Somija, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Atzinums par Līguma par Eiropas Konstitūciju projektu (CON/2003/20), OV C 229, 25.9.2003, 7. lpp..
 631. Atzinums par uzraudzību finanšu nozarē un finanšu pakalpojumu jomā (CON/2003/19), Beļģija, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2003/15), Zviedrija, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Atzinums par maksājumu sistēmām, maksājumu infrastruktūrām un maksāšanas instrumentiem (CON/2003/14), Itālija, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos (CON/2003/4), Grieķija, 28.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos un grozījumiem Likumā par Riksdag (CON/2003/3), Zviedrija, 5.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Atzinums par obligāciju konversijas noteikumu Likumā Nr. 483/93, kas ietekmē Banca d'Italia bilanci (CON/2002/30), Itālija, 6.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2002/28), Zviedrija, 12.11.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Atzinums par Ārkārtas pilnvaru akta grozījumiem saistībā ar finanšu tirgu regulējumu ārkārtas situācijās (CON/2002/27), Somija, 31.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Atzinums par Valsts Revīzijas izveidošanu Zviedrijas Parlamenta pakļautībā, tostarp, grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2002/22), Zviedrija, 2.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique institucionālā regulējuma un akciju sabiedrību vispārējā regulējuma īpašo attiecību precizējumu (CON/2002/18), Beļģija, 9.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Atzinums par Kompetento valsts iestāžu viltojumu jomā statusa piešķiršanas noteikumiem (CON/2002/17), Luksemburga, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Atzinums par 2002. gada Likumu par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2002/16), Īrija, 5.6.2002.
 643. Atzinums par Banco de España peļņas iemaksu Valsts kasē (CON/2002/14), Spānija, 25.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Atzinums par grozījumiem Ekonomikas un monetārās savienības akta noteikumos attiecībā uz tīro ieņēmumu no monētu emisijas iemaksu Īrijas Valsts kasē, ko veic Central Bank of Ireland (CON/2002/7), Īrija, 1.2.2002.
 645. Atzinums par Likumu, ar kuru ievieš integrētu finanšu pakalpojumu uzraudzību (CON/2001/35), Vācija, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Atzinums par Noteikumiem, kas saistīti ar atkāpēm no valsts ierēdņu vai pārbaudāmo ierēdņu noteikumiem attiecībā uz Banque centrale du Luxembourg darbiniekiem, uz kuriem attiecas publiskās tiesības (CON/2001/28), Luksemburga, 26.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Atzinums par grozījumiem Deutsche Bundesbank statūtos (CON/2001/17), Vācija, 2.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Atzinums par grozījumiem dažos likumos, kas regulē Spānijas finanšu tirgu (CON/2001/12), Spānija, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Atzinums par dažiem noteikumiem 2001. gada Likumā par Neaktīvajiem kontiem (CON/2001/11), Īrija, 31.5.2001.
 650. Atzinums par Likumu, ar kuru izveido finanšu tirgus uzraudzības iestādi un nosaka tās struktūru , kā arī groza dažus saistītos likumus (CON/2001/10), Austrija, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Atzinums par Hipotēku un publisko aizdevumu obligāciju likumu (CON/2001/6), Īrija, 25.4.2001.
 652. Atzinums par grozījumiem Monetārajā un finanšu kodeksā attiecībā uz maksājumu sistēmām (CON/2001/2), Francija, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Atzinums par euro un eskudo denominētu banknošu un monētu paralēlu apriti, kā arī grozījumiem Banco de Portugal statūtos (CON/2001/1), Portugāle, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Atzinums par 10.2. panta grozījumiem Protokolā par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB statūtiem (CON/2000/30), OV C 362, 16.12.2000, 13. lpp..
 655. Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2000/26), Zviedrija, 20.11.2000.
 656. Atzinums par Bank of Greece statūtu grozījumu ratifikāciju, kurus Bank of Greece akcionāru kopsapulce pieņēmusi 2000. gada 25. aprīlī (CON/2000/15), Grieķija, 27.6.2000.
 657. Atzinums par to, kā saistībā ar euro banknošu un monētu emisiju veic pasākumus valūtas jomā, (Euro aktu) un to, kā groza 1998. gada Monētu aktu un Oesterreichische Nationalbank statūtus (CON/2000/14), Austrija, 28.6.2000.
 658. Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos un citiem jautājumiem, kas saistīti ar euro ieviešanu Grieķijā (CON/2000/7), Grieķija, 17.4.2000.
 659. Atzinums par Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) statūtiem un funkcijām (CON/1999/20), Francija, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos (CON/1999/18), Grieķija, 19.11.1999.
 661. Atzinums par Banco de España peļņas iemaksas Valsts kasē kārtību (CON/1999/16), Spānija, 28.10.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 662. Atzinums par i) kredītiestāžu un finanšu uzņēmējsabiedrību tiesisko regulējumu saistībā ar Noguldījumu garantiju fondu; ii) Noguldījumu garantiju fonda darbību (CON/1999/15), Portugāle, 27.10.1999.
 663. Atzinums par banku uzraudzības iestādi (CON/1999/5), Austrija, 14.7.1999.
 664. Atzinums par Bank of Greece kapitāla daļu dematerializāciju (CON/1999/4), Grieķija, 1.6.1999.
 665. Atzinums par grozījumiem Banque de France statūtos (CON/1998/62), Francija, 30.12.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 666. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem un procedūrām, kā arī obligātajām rezervēm (CON/1998/47), Portugāle, 1.10.1998.
 667. Atzinums par Banque de France Monetārās politikas padomes lēmumu par obligātajām rezervēm (CON/1998/43), Francija, 23.9.1998.
 668. Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/1998/41), Spānija, 8.9.1998.
 669. Atzinums par Banque centrale du Luxembourg statūtiem un par komisijas izveidi, kura atbild par finanšu nozares uzraudzību (CON/1998/39), Luksemburga, 23.9.1998.
 670. Atzinums par grozījumiem De Nederlandsche Bank statūtos (CON/1998/38), Nīderlande, 20.8.1998.
 671. Atzinums par Ufficio Italiano dei Cambi (Itālijas Ārvalstu valūtas biroju) (CON/1998/35), Itālija, 31.7.1998.
 672. Atzinums par Banque de France darbību naudas tirgū (CON/1998/29), Francija, 10.6.1998.
 673. Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/1998/25), Zviedrija, 10.6.1998.
 674. Kad 1998. gada 1. jūnijā tika izveidota ECB, tā pārņēma EMI padomdevēja funkcijas.
 675. Atzinums par Bank of England statūtiem (CON/1998/24), Apvienotā Karaliste, 8.5.1998.
 676. Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtiem (CON/1998/22), Beļģija, 15.5.1998.
 677. Atzinums par ieguldītāju kompensāciju sistēmām (CON/1998/21), Īrija, 30.4.1998.
 678. Atzinums par valstu varasiestāžu apspriešanos ar ECB par tiesību aktu projektiem (CON/1998/14), OV C 190, 18.6.1998, 6. lpp..
 679. Atzinums par Banca d'Italia statūtiem (CON/1998/13), Itālija, 6.3.1998.
 680. Atzinums par Banque de France statūtiem (CON/1998/12), Francija, 13.3.1998.
 681. Atzinums par Banca d'Italia statūtiem (CON/1998/7), Itālija, 19.2.1998.
 682. Atzinums par Suomen Pankki statūtiem (CON/1998/6), Somija, 12.2.1998.
 683. Atzinums par Banco de España statūtiem (CON/1998/5), Spānija, 23.2.1998.
 684. Atzinums par noguldījumu un finanšu instrumentu aizsardzības pasākumiem (CON/1998/4), Beļģija, 17.3.1998.
 685. Atzinums par Banca d'Italia statūtiem un ar tiem saistītajiem tiesību aktiem (CON/1997/32), Itālija, 17.2.1998.
 686. Atzinums par Oesterreichische Nationalbank statūtiem un ar tiem saistītajiem tiesību aktiem (CON/1997/30), Austrija, 15.12.1997.
 687. Atzinums par Bank of England statūtiem (CON/1997/27), Apvienotā Karaliste, 21.1.1998.
 688. Atzinums par Sveriges Riksbank statusu (CON/1997/26), Zviedrija, 7.11.1997.
 689. Atzinums par Banco de España statūtiem (CON/1997/25), Spānija, 10.11.1997.
 690. Atzinums par biržu (CON/1997/21), Austrija, 22.10.1997.
 691. Atzinums par Central Bank of Ireland statūtiem (CON/1997/20), Īrija, 29.10.1997.
 692. Atzinums par Banco de Portugal statūtiem (CON/1997/18), Portugāle, 15.8.1997.
 693. Atzinums par Austrijas dalību jaunajā SVF aizņēmumu sistēmā (CON/1997/16), Austrija, 27.8.1997.
 694. Atzinums par Bank of Greece statūtiem (CON/1997/15), Grieķija, 28.8.1997.
 695. Atzinums par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz euro maiņas kursu un par grozījumiem vairākos tiesību aktos (CON/1997/12), Nīderlande, 25.7.1997.
 696. Atzinums par Deutsche Bundesbank statūtiem (CON/1997/10), Vācija, 30.5.1997.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 697. Atzinums par pārmērīga budžeta deficīta procedūru (CON/1997/9), OV C 211, 12.7.1997, 7. lpp..
 698. Atzinums par De Nederlandsche Bank statūtiem (CON/1997/8), Nīderlande, 4.6.1997.
 699. Atzinums par ārvalstu valūtas autorizēto dīleru uzraudzību (CON/1997/3), Grieķija, 17.3.1997.
 700. Atzinums par Central Bank of Ireland statūtiem (CON/1997/2), Īrija, 12.2.1997.
 701. Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtiem (CON/1996/16), Beļģija, 10.1.1997.
 702. Atzinums par pārmērīga budžeta deficīta procedūru (CON/1996/14), 28.11.1996.
 703. Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtiem (CON/1996/10), Beļģija, 9.9.1996.
 704. Atzinums par Suomen Pankki statūtiem (CON/1996/5), Somija, 13.5.1996.
 705. Atzinums par Central Bank of Ireland statūtiem (CON/1996/4), Īrija, 28.5.1996.
 706. Atzinums par Ārvalstu valūtu likumu (CON/1995/15), Somija, 30.11.1995.
 707. Atzinums par monetāro finansēšanu (CON/1995/14), Luksemburga, 5.10.1995.
 708. Atzinums par grozījumiem Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtos  (CON/1995/12), Beļģija, 30.8.1995.
 709. Atzinums par grozījumiem Banco de Portugal statūtos  (CON/1995/11), Portugāle, 27.7.1995.
 710. Atzinums par monetāro finansēšanu (CON/1995/8), Zviedrija, 10.5.1995.
 711. Atzinums par Īrijas Ieguldījumu starpnieku likumu (CON/1995/4), Īrija, 30.3.1995.
 712. Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/1995/2), Austrija, 10.3.1995.
 713. Atzinums par Biržas likumu (CON/1994/11), Īrija, 3.1.1995.
 714. Atzinums par Bank of Greece statūtiem (CON/1994/6), Grieķija, 21.9.1994.
 715. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/1994/5), Portugāle, 21.9.1994.
 716. Atzinums par valūtas maiņas punktiem (CON/1994/2), Nīderlande, 16.3.1994.
 717. Atzinums par Luksemburgas Lielhercogistes Monetāro likumu (CON/1994/1), Luksemburga, 12.4.1994.