Susijusios ECB nuomonės

 1. Nuomonė dėl Lietuvos banko teikiamos skubios paramos likvidumui padidinti (CON/2020/11), Lietuva, 2020 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 2. Nuomonė dėl ECB ir Hrvatska narodna banka (HNB) glaudaus bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme ir dėl HNB makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2020/10), Kroatija, 2020 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų ir mokėjimo sistemų operatorių priežiūros  (CON/2020/9), Kipras, 2020 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Nuomonė dėl Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatija, 2020 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Nuomonė dėl Eesti Pank priežiūros valdybos (CON/2020/7), Estija, 2020 2 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank valdymo pakeitimų ir dėl Finansinio stabilumo komiteto oficialaus įsteigimo  (CON/2020/6), Nyderlandai, 2020 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Nuomonė dėl Bulgarijos nacionalinio banko įgaliojimų nustatyti sankcijas glaudaus bendradarbiavimo kontekste ir dėl Bulgarijos levo oficialaus keitimo kurso (CON/2020/5), Bulgarija, 2020 1 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Nuomonė dėl kredito įstaigų nemokumo administratorių ir likvidatorių teisės laikyti lėšas Latvijos banke esančioje sąskaitoje (CON/2020/4), Latvija, 2020 1 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Nuomonė dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2020/3), Vokietija, 2020 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Nuomonė dėl įstatymo dėl nacionalinės gynybos (CON/2020/2), Estija, 2020 1 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Nuomonė dėl priemonių makroprudencinei rizikai, susijusiai su gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto paskolomis, riboti (CON/2020/1), Vokietija, 2020 1 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/38), Ispanija, 2019 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Nuomonė dėl Latvijas Banka įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2019/36), Latvija, 2019 10 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl euro monetų autentiškumo nustatymo (CON/2019/33), Liuksemburgas, 2019 9 23.
 15. Nuomonė dėl taisyklių, kurių turi laikytis finansų įmonės nustatydamos atlygio politiką (CON/2019/32), Nyderlandai, 2019 9 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Nuomonė dėl informacijos laisvės (CON/2019/31), Nyderlandai, 2019 9 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Nuomonė dėl kredito priemonių pardavimo ir pirkimo (CON/2019/30), Kipras, 2019 8 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo  (CON/2019/27), Slovėnija, 2019 7 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Nuomonė dėl lėšų mokėjimo neprofesionaliems subordinuotųjų obligacijų savininkams ir smulkiesiems akcininkams, kuriems priklausė bankų, kurių akcijų dauguma priklausė Slovėnijos Respublikai, ir kuriems ypatingosios Banka Slovenije priemonės turėjo poveikio, akcijos (CON/2019/26), Slovėnija, 2019 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo ir finansinio nepriklausomumo bei Konstitucijos pakeitimų, susijusių su Central Bank of Cyprus  (CON/2019/24), Kipras, 2019 6 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Nuomonė dėl Banca d’Italia nuosavybės struktūros ir aukso atsargų nuosavybės (CON/2019/23), Italija, 2019 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Nuomonė dėl Latvijos finansų ir kapitalo rinkų komisijos tikslų ir valdymo (CON/2019/22), Latvija, 2019 6 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Nuomonė dėl bankų ir finansų rinkos priežiūros sistemos reformos (CON/2019/21), Austrija, 2019 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/20), Slovėnija, 2019 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Nuomonė dėl Portugalijos finansų priežiūros sistemos teisinio reglamentavimo peržiūros (CON/2019/19), Portugalija, 2019 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Nuomonė dėl bankų finansinio turto mokesčio ir vartojimo kredito sutartims taikomos lyginamosios palūkanų normos (CON/2019/18), Rumunija, 2019 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/17), Kipras, 2019 5 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Nuomonė dėl dalyvavimo bendrame pertvarkymo mechanizme (CON/2019/16), Bulgarija, 2019 4 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Nuomonė dėl lobistinės veiklos (CON/2019/15), Čekija, 2019 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Nuomonė dėl reikalavimo gauti paskolos gavėjų sutikimą perleisti paskolas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka (CON/2019/14), Airija, 2019 3 29.
 31. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/13), Slovėnija, 2019 3 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique valdymo struktūros pakeitimų  (CON/2019/12), Belgija, 2019 3 26.
 33. Nuomonė dėl mikrokreditų teikėjų licencijavimo ir priežiūros (CON/2019/7), Graikija, 2019 2 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. 2019 m. vasario 13 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (CON/2019/6), OL C 84, 2019 3 6, p. 1.Papildoma informacija
 35. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski vadovų ir vyresniosios vadovybės atlygio (CON/2019/3), Lenkija, 2019 1 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Nuomonė dėl Central Bank of Malta vykdomos kreditų vertinimo balų teikimo agentūrų priežiūros ir mokėjimo sistemų priežiūrinės stebėsenos (CON/2019/2), Malta, 2019 1 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro veiklos organizavimo (CON/2018/57), Belgija, 2018 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 38. Nuomonė dėl Banca Naţională a României valdybos narių ir darbuotojų atsakomybės tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2018/56), Rumunija, 2018 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/55), 2018 12 7.Papildoma informacija
 40. Nuomonė dėl konvergencijos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įstatyme (CON/2018/53), Bulgarija, 2018 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų makroprudencinėje srityje ir dėl kredito įstaigų valdymo (CON/2018/52), Bulgarija, 2018 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimo (CON/2018/51), OL C 444, 2018 12 10, p. 11.Papildoma informacija
 43. Nuomonė dėl finansų priežiūros ir investuotojų apsaugos stiprinimo (CON/2018/50), Lenkija, 2018 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti ECB ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) glaudų bendradarbiavimą  (CON/2018/49), Bulgarija, 2018 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Nuomonė dėl esminių paslaugų ir esminių paslaugų operatorių nustatymo siekiant tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2018/47), Slovėnija, 2018 11 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Nuomonė dėl Valstybės audito tarnybos teisinės sistemos (CON/2018/45), Kroatija, 2018 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Nuomonė dėl nacionalinės draudimo reikalavimų duomenų bazės steigimo (CON/2018/43), Airija, 2018 9 28.
 48. Nuomonė dėl administracinių duomenų perdavimo statistikos tikslais (CON/2018/40), Vokietija, 2018 9 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, kibernetinio saugumo ir padengtųjų obligacijų  (CON/2018/39), Slovakija, 2018 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Nuomonė dėl abipusiško makroprudencinių priemonių įgyvendinimo Liuksemburge (CON/2018/34), Liuksemburgas, 2018 7 27.
 51. Nuomonė dėl kredito sutarčių teisių turėtojų veiklos reguliavimo  (CON/2018/31), Airija, 2018 7 5.
 52. Nuomonė dėl įvairių finansų teisės nuostatų (CON/2018/29), Belgija, 2018 6 8.
 53. Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2018/28), Prancūzija, 2018 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Nuomonė dėl viešajam interesui skirtų tinklų ir informacinių sistemų saugumo sistemos sukūrimo (CON/2018/27), Belgija, 2018 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 55. Nuomonė dėl administracinių sankcijų ir baudžiamųjų nusižengimų pateikus Central Bank of Ireland neteisingą ar klaidinančią informaciją  (CON/2018/24), Airija, 2018 5 11.
 56. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo ir finansinio nepriklausomumo  (CON/2018/23), Kipras, 2018 5 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priežiūros informacinių technologijų saugumo tikslais (CON/2018/22), Estija, 2018 4 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2018/21), Slovėnija, 2018 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/19), OL C 255, 2018 7 20, p. 2.Papildoma informacija
 60. Nuomonė dėl padengtų obligacijų teisinio reglamentavimo (CON/2018/18), Čekija, 2018 4 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo ir Valstybės audito tarnybos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2018/17), Kroatija, 2018 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Nuomonė dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos sukūrimo (CON/2018/16), Kipras, 2018 4 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo ir apsaugos (CON/2018/15), Belgija, 2018 3 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (CON/2018/12), OL C 120, 2018 4 6, p. 2.Papildoma informacija
 65. Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Bank of Greece  (CON/2018/11), Graikija, 2018 2 15.
 66. Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Kipras, 2018 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2018/9), Liuksemburgas, 2018 2 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Nuomonė dėl piniginių lėšų grąžinimo į Slovėnijos Respubliką iš mokesčių rojumi laikomų šalių (CON/2018/8), Slovėnija, 2018 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Nuomonė dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (CON/2018/5), Slovėnija, 2018 1 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro organizavimo (CON/2018/4), Belgija, 2018 1 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/3), Slovėnija, 2018 1 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/2), Graikija, 2018 1 9.
 73. Nuomonė dėl Tarptautinio valiutos fondo fiskalinės agentūros funkcijos suteikimo Lietuvos bankui (CON/2017/53), Lietuva, 2017 12 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 74. Nuomonė dėl lyginamųjų indeksų, naudojamų finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2017/52), Bulgarija, 2017 11 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) sprendimų priėmimo sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2017/51), Bulgarija, 2017 11 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2017/49), Airija, 2017 11 24.
 77. Nuomonė dėl laikino Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų palūkanų normos įšaldymo (CON/2017/45), Prancūzija, 2017 11 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Nuomonė dėk mokėjimo paslaugų  (CON/2017/44), Kipras, 2017 10 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens finansų tarpininkų ir finansų specialistų profesinio rengimo priežiūros srityje (CON/2017/43), Slovakija, 2017 10 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/41), Slovėnija, 2017 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Nuomonė dėl tarpbankinės tarpuskaitos ir tarpbankinio atsiskaitymo (CON/2017/37), Lenkija, 2017 9 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Nuomonė dėl padengtų obligacijų, kredito duomenų teikimo, makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių bei BPM bendrų procedūrų teisinio reglamentavimo (CON/2017/36), Slovakija, 2017 9 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pakeitimų (CON/2017/35), Austrija, 2017 8 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Nuomonė dėl įstatymo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique pagrindinis statutas dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdybos direktorių skaičiaus (CON/2017/34), Belgija, 2017 8 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 85. Nuomonė dėl kredito duomenų teikimo (CON/2017/33), Austrija, 2017 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo informavimo institucija ir atitinkamos išimties dėl banko konfidencialios informacijos reikalavimo įtraukimo (CON/2017/32), Kipras, 2017 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Nuomonė dėl prieigos prie centrinio kreditų registro ir banko sąskaitų duomenų registro (CON/2017/28), Bulgarija, 2017 8 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/27), Bulgarija, 2017 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Nuomonė dėl Nacionalinio mokslinių tyrimų, technologijos ir taikomosios veiklos fondo (CON/2017/26), Austrija, 2017 6 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Nuomonė dėl eurų banknotų gamybą vykdančio specialios paskirties subjekto akcijų savininkų teisių (CON/2017/25), Ispanija, 2017 6 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2017/24), Slovėnija, 2017 6 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.
 93. 2017 m. birželio 7 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES (CON/2017/22), OL C 236, 2017 7 21, p. 2.Papildoma informacija
 94. Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių, skirtų sisteminei rizikai riboti (CON/2017/21), Austrija, 2017 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/20), Belgija, 2017 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 96. Nuomonė dėl Komisijos, skirtos stebėti alternatyvias ginčų sprendimo procedūras, ir dėl bankų fondų atsargų (CON/2017/19), Ispanija, 2017 5 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Nuomonė dėl Sveriges riksbank finansinio nepriklausomumo (CON/2017/17), Švedija, 2017 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/16), Slovėnija, 2017 5 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Nuomonė dėl draudimo nuo potvynių  (CON/2017/12), Airija, 2017 4 7.
 100. 2017 m. kovo 8 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju (CON/2017/6), OL C 132, 2017 4 24, p. 1.Papildoma informacija
 101. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo schemų, vertybinių popierių depozitoriumų bei tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikiamos informacijos ir duomenų (CON/2017/5), Lenkija, 2017 3 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo keliose Tarptautinio valiutos fondo programose: naujųjų skolinimosi susitarimų pratęsimas, įnašas į Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir naujas dvišalis paskolos susitarimas  (CON/2017/4), Italija, 2017 2 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su hipotekos kreditu, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipras, 2017 2 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Nuomonė dėl mokėjimo sąskaitų  (CON/2017/2), Kipras, 2017 2 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Nuomonė dėl likvidumo paramos priemonių, prevencinio rekapitalizavimo ir kitų skubių nuostatų, skirtų bankų sektoriui (CON/2017/1), Italija, 2017 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Nuomonė dėl Belgijos įstatymo dėl mokėjimo sandorių apdorojimo centrų priežiūros projekto  (CON/2016/61), Belgija, 2016 12 28.
 107. Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/59), Slovėnija, 2016 12 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Nuomonė dėl centrinio kreditų registro ir bankų sąskaitų registro veiklos sąnaudų kompensavimo  (CON/2016/57), Bulgarija, 2016 11 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Nuomonė dėl įstatymo dėl valstybės garantijos, suteiktos skubiai paramai likvidumui padidinti, panaikinimo projekto (CON/2016/55), Belgija, 2016 11 17.
 110. Nuomonė dėl įgaliojimų vertinti konkurenciją hipotekos paskolų rinkoje ir teikti skolintojams patarimus dėl kintamųjų palūkanų normų delegavimo Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2016/54), Airija, 2016 11 17.
 111. Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/52), Kroatija, 2016 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Nuomonė dėl įstatymo dėl Latvijas Banka dalinių pakeitimų, kuriais numatyta sumažinti Latvijas Banka tarybos narių skaičių (CON/2016/47), Latvija, 2016 9 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens teikiant ataskaitas apie draudimo įmokos mokestį (CON/2016/45), Slovakija, 2016 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos atstovo ECB priežiūros valdyboje vaidmens ir dėl priežiūros mokesčių  (CON/2016/43), Suomija, 2016 9 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2016/42), Slovėnija, 2016 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Nuomonė dėl Banca d’Italia aplinkraščio dėl kooperatinių bankų pertvarkos įgyvendinimo (CON/2016/41), Italija, 2016 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2016/40), Rumunija, 2016 8 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Nuomonė dėl Europos centrinių bankų sistemos centrinio banko įskaitymo teisių netaikymo įkaitu naudojamiems reikalavimams  (CON/2016/37), Prancūzija, 2016 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Nuomonė dėl prieigos prie bankų sąskaitų centrinio registro suteikimo didesniam subjektų skaičiui  (CON/2016/35), Belgija, 2016 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 120. Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto  (CON/2016/34), Graikija, 2016 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/33), Kroatija, 2016 6 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Nuomonė dėl teisės aktais nustatyto atlyginimo viešojo ir pusiau viešojo sektorių darbuotojams sumažinimo (CON/2016/32), Nyderlandai, 2016 6 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2016/31), Slovėnija, 2016 6 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko)vidaus audito (CON/2016/30), Bulgarija, 2016 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Nuomonė dėl Integruoto duomenų modelio reglamento  (CON/2016/29), Austrija, 2016 5 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Nuomonė dėl bankų pertvarkymo ir likvidavimo (CON/2016/28), Slovėnija, 2016 5 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei jų išleidimo į apyvartą (CON/2016/25), Italija, 2016 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/24), Slovėnija, 2016 4 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos vieningo atstovavimo euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde palaipsnio užtikrinimo priemonės  (CON/2016/22), OL C 216, 2016 4 6, p. 1.Papildoma informacija
 130. Nuomonė dėl Austrijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Katastrofų valdymo ir pagalbos fondą (CON/2016/21), Austrija, 2016 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Nuomonė dėl perleidžiamiesiems skolos vertybiniams popieriams taikytinų taisyklių  (CON/2016/20), Prancūzija, 2016 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2016/19), Bulgarija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Nuomonė dėl kooperatinių bankų pertvarkos, neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijų sistemos ir alternatyvaus investavimo fondų skolinimo pajėgumų (CON/2016/17), Italija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Nuomonė dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo sandorius sudarančių organizacijų įsteigimo ir veiklos  (CON/2016/16), Kipras, 2016 3 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Nuomonė dėl Banque de France atliekamo Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer įsigijimo nuosavybės teise  (CON/2016/14), Prancūzija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Nuomonė dėl priemonių, skirtų sklandžiam Central Bank of Cyprus direktorių valdybos ir darbuotojų komiteto veikimui palengvinti  (CON/2016/9), Kipras, 2016 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/6), Slovėnija, 2016 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2016/5), Kipras, 2016 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Nuomonė dėl Austrijos monetų kalyklos atliekamo monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos nuostatų apsaugojimo (CON/2016/4), Austrija, 2016 1 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/3), Graikija, 2016 1 21.
 141. Nuomonė dėl grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos priežiūros ir administracinių priemonių ir sankcijų taikymo (CON/2016/2), Lietuva, 2016 1 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Nuomonė dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių paslaugų teikimo atskaitomybės (CON/2015/58), Austrija, 2015 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Nuomonė dėl tam tikrų Banka Slovenije institucinės sistemos pakeitimų (CON/2015/57), Slovėnija, 2015 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2015/54), Čekija, 2015 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemų  (CON/2015/52), Nyderlandai, 2015 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Nuomonė dėl eurų banknotų gamybos (CON/2015/51), Portugalija, 2015 11 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės išsaugojimo  (CON/2015/50), Belgija, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 148. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo bei dėl indėlių garantijų ir kompensavimo sistemų  (CON/2015/48), Liuksemburgas, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Nuomonė dėl priemonių, papildančių Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą (CON/2015/47), Austrija, 2015 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Nuomonė dėl banko sąskaitų registro (CON/2015/46), Bulgarija, 2015 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Nuomonė dėl kreditą įgyjančių bendrovių reglamentavimo (CON/2015/45), Kipras, 2015 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2015/44), Airija, 2015 11 11.
 153. Nuomonė dėl krizinių situacijų finansų rinkoje sprendimo ir dėl specialaus mokesčio pasirinktoms finansų įstaigoms (CON/2015/43), Slovakija, 2015 11 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Nuomonė dėl įstaigų pertvarkymo institucinės sistemos (CON/2015/42), Belgija, 2015 11 4.
 155. Nuomonė dėl Banca d'Italia statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/41), Italija, 2015 10 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2015/40), Airija, 2015 10 29.
 157. Nuomonė dėl finansinės nuomos ir finansinės nuomos bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2015/37), Kipras, 2015 10 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Nuomonė dėl banko sąskaitų centrinio registro (CON/2015/36), Čekija, 2015 10 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2015/35), Italija, 2015 10 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Nuomonė dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo projekto (CON/2015/34), Slovėnija, 2015 9 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Nuomonė dėl Lietuvos banko paskyrimo pertvarkymo institucija (CON/2015/33), Lietuva, 2015 9 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 162. Nuomonė dėl tam tikrų finansiniam stabilumui svarbių duomenų teikimo  (CON/2015/30), Austrija, 2015 9 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2015/29), Čekija, 2015 8 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Nuomonė dėl konstitucinio įstatymo ir įstatymo dėl Česká národní banka pakeitimų (CON/2015/28), Čekija, 2015 8 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Nuomonė dėl duomenų teikimo Oesterreichische Nationalbank pagal integruotą duomenų modelį  (CON/2015/27), Austrija, 2015 8 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/25), Graikija, 2015 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Nuomonė dėl įstatymo dėl Graikijos statistikos sistemos ir Graikijos statistikos tarnybos dalinių pakeitimų (CON/2015/24), Graikija, 2015 7 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo finansų rinkoje (CON/2015/22), Čekija, 2015 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Nuomonė dėl vartotojų apsaugos finansų rinkoje (CON/2015/21), Slovakija, 2015 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2015/20), Malta, 2015 6 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/19), Ispanija, 2015 6 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir pertvarkymo finansų rinkose teisinės sistemos (CON/2015/17), Lenkija, 2015 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Nuomonė dėl Slovėnijos bankų turto valdymo įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų (CON/2015/16), Slovėnija, 2015 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Nuomonė dėl kooperatinių bankų (banche popolari) reformos (CON/2015/13), Italija, 2015 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Nuomonė dėl kredito tarpininkų teisinės sistemos (CON/2015/12), Portugalija, 2015 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski teisinės sistemos (CON/2015/9), Lenkija, 2015 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Nuomonė dėl Banka Slovenije ir jo sprendimų priėmimo organų narių nepriklausomumo (CON/2015/8), Slovėnija, 2015 3 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Nuomonė dėl makroprudencinės politikos strategijos (CON/2015/7), Lietuva, 2015 2 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 179. Nuomonė dėl Eesti Pank statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/6), Estija, 2015 2 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Nuomonė dėl oficialiosios statistikos organizavimo naujo teisinio reglamentavimo Lietuvoje (CON/2015/5), Lietuva, 2015 2 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 181. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant pertvarkymą finansų rinkoje (CON/2015/3), Slovakija, 2015 1 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Nuomonė dėl pertvarkymo kolegijos (CON/2015/2), Belgija, 2015 1 21.
 183. Nuomonė dėl Rumunijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Skurdo mažinimo ir augimo fondą (CON/2014/92), Rumunija, 2014 12 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Nuomonė dėl dokumentų paskelbimo ir pensijų rezervo panaudojimo (CON/2014/91), Austrija, 2014 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Nuomonė dėl informacijos atskleidimo, jei bankas pertvarkomas arba panaikinama jo licencija (CON/2014/90), Bulgarija, 2014 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Nuomonė dėl konfidencialios informacijos atskleidimo nacionalinio parlamento prašymu (CON/2014/89), Airija, 2014 12 19.
 187. Nuomonė dėl kredito reikalavimų (CON/2014/88), Estija, 2014 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Nuomonė dėl įstatymo dėl banko indėlių garantijų dalinių pakeitimų (CON/2014/86), Bulgarija, 2014 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Nuomonė dėl specialios paskirties subjekto vykdomos eurų banknotų gamybos (CON/2014/82), Ispanija, 2014 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Nuomonė dėl bankų įstatymo (CON/2014/79), Slovėnija, 2014 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Nuomonė dėl federalinių paskolų vidutinio svertinio pelningumo nustatymo ir išorės auditorių paskyrimo (CON/2014/75), Austrija, 2014 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Nuomonė dėl Banca d’Italia sprendimus priimančių organų nariams bei vadovams taikomų interesų konflikto taisyklių (CON/2014/73), Italija, 2014 10 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių bendros kredito kainos metinės normos skelbimo (CON/2014/71), Estija, 2014 10 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Nuomonė dėl kredito nuosavybės verslo reguliavimo  (CON/2014/69), Airija, 2014 9 12.
 195. Nuomonė dėl Europos bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos įgyvendinimo (CON/2014/67), Vokietija, 2014 9 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2014/65), Lietuva, 2014 8 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 197. Nuomonė dėl kredito ir kitų įstaigų pertvarkymo (CON/2014/60), Kipras, 2014 7 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Nuomonė dėl Centrinio kredito registro (CON/2014/57), Portugalija, 2014 7 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Nuomonė dėl įgaliojimų išleisti monetas (CON/2014/56), Kipras, 2014 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Nuomonė dėl konsultavimąsi su Europos Centriniu Banku reglamentuojančių taisyklių (CON/2014/54), Slovakija, 2014 7 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų patvirtinimo (CON/2014/53), Malta, 2014 7 10.
 202. Nuomonė dėl Banque de France valdytojo ir valdytojo pavaduotojų kadencijos trukmės ir jiems taikomos amžiaus ribos (CON/2014/51), Prancūzija, 2014 7 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų mokėjimų statistikos srityje (CON/2014/47), Lenkija, 2014 6 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Nuomonė dėl sisteminės rizikos komiteto (CON/2014/46), Liuksemburgas, 2014 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Nuomonė dėl paskolas vartotojams teikiančių nebankinių finansų įstaigų (CON/2014/45), Bulgarija, 2014 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Nuomonė dėl priemonių pagal BPM reglamentą (CON/2014/43), Austrija, 2014 6 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Nuomonė dėl kredito įstaigų organizacinės struktūros, priežiūros ir mokumo (CON/2014/40), Ispanija, 2014 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Nuomonė dėl Banca d’Italia darbuotojų ir sprendimus priimančių organų narių atlyginimų bei jo iš naujo įvertintų akcijų apmokestinimo  (CON/2014/38), Italija, 2014 5 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Nuomonė dėl pensijų apribojimų (CON/2014/35), Austrija, 2014 5 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir finansų bendrovių teisinės sistemos (CON/2014/34), Portugalija, 2014 5 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Nuomonė dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros (CON/2014/33), Lietuva, 2014 5 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 212. Nuomonė dėl krizių finansų rinkose sprendimo  (CON/2014/31), Suomija, 2014 5 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Nuomonė dėl viešųjų finansų (CON/2014/30), Lietuva, 2014 4 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo per Graikijos finansinio stabilumo fondą teisinės sistemos (CON/2014/29), Graikija, 2014 4 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Nuomonė dėl finansų rinkos dalyvių naudojamų kredito reitingų stebėjimo (CON/2014/28), Lietuva, 2014 4 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 216. Nuomonė dėl valiutos keityklų operatorių (CON/2014/27), Lietuva, 2014 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 217. Nuomonė dėl operacijų, atliekamų su Vyriausybės vertybiniais popieriais (CON/2014/26), Rumunija, 2014 4 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Nuomonė dėl Banka Slovenije nepriklausomumo (CON/2014/25), Slovėnija, 2014 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Nuomonė dėl krizių valdymo (CON/2014/24), Lietuva, 2014 4 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 220. Nuomonė dėl bankų grupių kredito ir šalies rizikos vertinimo (CON/2014/23), Austrija, 2014 3 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Nuomonė dėl Banco de España vyresniųjų pareigūnų interesų konflikto taisyklių (CON/2014/22), Ispanija, 2014 3 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Nuomonė dėl finansinės, makroprudencinės ir mokėjimo sistemų priežiūros (CON/2014/21), Estija, 2014 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto eurais priežiūros (CON/2014/20), Rumunija, 2014 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Nuomonė dėl Banca d’Italia valdymo pakeitimų (CON/2014/19), Italija, 2014 2 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Nuomonė dėl finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2014/18), Lenkija, 2014 2 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir priežiūros (CON/2014/17), Belgija, 2014 2 14.
 227. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2014/16), Belgija, 2014 2 13.
 228. Nuomonė dėl euro įvedimo Lietuvoje (CON/2014/14), Lietuva, 2014 2 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 229. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių sąskaitų užsienio valiuta (CON/2014/13), Belgija, 2014 2 12.
 230. Nuomonė dėl įstatymuose numatyto atlyginimo sumažinimo viešojo ir pusiau viešojo sektoriaus vadovaujantiesiems pareigūnams (CON/2014/12), Nyderlandai, 2014 2 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Nuomonė dėl duomenų, reikalingų nustatant pinigų politiką, perdavimo (CON/2014/11), Lenkija, 2014 2 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Vengrija, 2014 1 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Nuomonė dėl valstybės tarnautojams mokamo darbo užmokesčio atostogų dėl ligos metu (CON/2014/7), Airija, 2014 1 28.
 234. Nuomonė dėl visuomenės prieigos prie informacijos apie pareigūnų turtą (CON/2014/5), Slovėnija, 2014 1 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2014/1), OL C 244, 2014 7 26, p. 3.
 236. Nuomonė dėl Banca d’Italia kapitalo padidinimo (CON/2013/96), Italija, 2013 12 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Nuomonė dėl padengtų obligacijų (CON/2013/94), Rumunija, 2013 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Nuomonė dėl kredito registro (CON/2013/93), Latvija, 2013 12 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Nuomonė dėl viešųjų išlaidų įšaldymo Banca d'Italia atžvilgiu  (CON/2013/92), Italija, 2013 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Nuomonė dėl Estijos viešųjų finansų (CON/2013/91), Estija, 2013 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Nuomonė dėl Liuksemburgo viešųjų finansų (CON/2013/90), Liuksemburgas, 2013 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/87), Portugalija, 2013 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2013/86), Slovėnija, 2013 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Nuomonė dėl Lietuvos banko turto teisinio statuso ir jo valstybinio audito masto  (CON/2013/85), Lietuva, 2013 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 245. Nuomonė dėl mokėjimo priemonių ir mokėjimo sistemų (CON/2013/84), Prancūzija, 2013 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Nuomonė dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros ir makroprudencinės priežiūros (CON/2013/82), Suomija, 2013 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Nuomonė dėl kooperatinių kredito įstaigų licencijavimo, reguliavimo ir priežiūros (CON/2013/81), Kipras, 2013 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir indėlių garantijų fondo (CON/2013/80), Rumunija, 2013 11 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus sprendimų priėmimo įgaliojimų pakeitimų (CON/2013/78), Kipras, 2013 11 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Nuomonė dėl valstybės turto valdymo perdavimo Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumunija, 2013 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Nuomonė dėl bankų reorganizavimo priemonių (CON/2013/73), Slovėnija, 2013 10 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Nuomonė dėl integruotos Vengrijos priežiūros sistemos (CON/2013/71), Vengrija, 2013 10 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Nuomonė dėl Finansinio stabilumo valdybos įsteigimo ir nacionalinių institucijų įgaliojimų makrolygio rizikos ribojimo srityje  (CON/2013/70), Slovėnija, 2013 9 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. ECB nuomonė dėl Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2013/69), Malta, 2013 9 13.
 255. Nuomonė dėl priemonių, skirtų bankų stabilumui stiprinti (CON/2013/67), Slovėnija, 2013 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų tvarkymo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2013/65), Latvija, 2013 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Nuomonė dėl banknotų ir monetų keitimo principų ir procedūros (CON/2013/64), Lenkija, 2013 8 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2013/63), Lietuva, 2013 8 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 259. Nuomonė dėl Banka Slovenije mokėjimo paslaugų teikimo biudžeto naudotojams (CON/2013/62), Slovėnija, 2013 8 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Nuomonė dėl Banco de España autonomijos personalo klausimais ir dėl valdytojo kadencijos pabaigos (CON/2013/61), Ispanija, 2013 8 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Nuomonė dėl įkaito pateikimo Danmarks Nationalbank per automatinį užtikrinimą nuostatos (CON/2013/60), Danija, 2013 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Nuomonė dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2013/59), Belgija, 2013 8 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 263. Nuomonė dėl finansinių ataskaitų registro (CON/2013/58), Slovakija, 2013 8 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Nuomonė dėl specialiojo kredito įstaigų likvidavimo  (CON/2013/57), Graikija, 2013 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Nuomonė dėl naujos integruotos Vengrijos priežiūros sistemos (CON/2013/56), Vengrija, 2013 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Nuomonė dėl ilgalaikio skolinimo skatinimo priemonių (CON/2013/55), Belgija, 2013 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 267. Nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2013/54), Kipras, 2013 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank finansinio nepriklausomumo  (CON/2013/53), Švedija, 2013 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Nuomonė dėl taupomųjų bankų ir bankų fondų (CON/2013/52), Ispanija, 2013 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Nuomonė dėl kooperatyvinių kredito įstaigų priežiūros (CON/2013/51), Kipras, 2013 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių (CON/2013/50), Rumunija, 2013 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų reformų (CON/2013/46), Airija, 2013 6 28.
 273. Nuomonė dėl Lietuvos banko makroprudencinių įgaliojimų (CON/2013/45), Lietuva, 2013 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 274. Nuomonė dėl apsaugos nuo vagysčių įranga neutralizuotų eurų banknotų traktavimo (CON/2013/43), Belgija, 2013 6 12.
 275. Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo planų (CON/2013/42), Belgija, 2013 6 10.
 276. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo pakeitimų (CON/2013/41), Kipras, 2013 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank naujų priežiūros uždavinių (CON/2013/40), Vengrija, 2013 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2013/39), Rumunija, 2013 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Nuomonė dėl hipotekinio skolininko apsaugos (CON/2013/33), Ispanija, 2013 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Nuomonė dėl Banca Naţională a României institucinio vaidmens ir nepriklausomumo stiprinimo (CON/2013/31), Rumunija, 2013 5 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Nuomonė dėl makroprudencinės politikos (CON/2013/30), Malta, 2013 4 30.
 282. Nuomonė dėl vartojimo kreditų registro (CON/2013/29), Prancūzija, 2013 4 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Nuomonė dėl krizių planavimo ir ankstyvo įsikišimo kredito įstaigoms (CON/2013/26), Austrija, 2013 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Nuomonė dėl mokėjimų balanso atskaitomybės (CON/2013/22), Austrija, 2013 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2013/21), Slovėnija, 2013 3 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Nuomonė dėl nenaudojamų indėlių sąskaitų kredito įstaigose (CON/2013/20), Graikija, 2013 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/19), Portugalija, 2013 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank įnašų į Tarptautinio valiutos fondo Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir dėl Tarptautinio valiutos fondo ir Oesterreichische Nationalbank dvišalio paskolos susitarimo (CON/2013/16), Austrija, 2013 3 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Nuomonė dėl Bank of Greece pelno paskirstymo  (CON/2013/15), Graikija, 2013 2 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Nuomonė dėl kredito ir kitų įstaigų problemų sprendimo sistemos (CON/2013/10), Kipras, 2013 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Nuomonė dėl naujų Banca Naţională a României įgaliojimų dėl valstybės skolos ir valstybės kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CON/2013/6), Rumunija, 2013 1 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2013/5), Lenkija, 2013 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. 2013 m. sausio 11 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (CON/2013/4), OL C 96, 2013 4 4, p. 18.
 294. Nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo, restruktūrizavimo ir kredito įstaigų problemų sprendimo (CON/2013/3), Ispanija, 2013 1 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Nuomonė dėl naujų kreditų registro priemonių Airijoje (CON/2012/111), Airija, 2012 12 21.
 296. Nuomonė dėl turto valdymo bendrovių (CON/2012/108), Ispanija, 2012 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Nuomonė dėl bankų ir finansinio stabilumo (CON/2012/106), Prancūzija, 2012 12 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Nuomonė dėl Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje įgyvendinimo  (CON/2012/105), Lietuva, 2012 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 299. Nuomonė dėl Banco de Portugal darbuotojų atlyginimo ir biudžeto (CON/2012/86), Portugalija, 2012 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2012/83), Slovakija, 2012 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Nuomonė dėl grynųjų pinigų tikrinimo (CON/2012/82), Vokietija, 2012 10 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Nuomonė dėl pelno paskirstymo tarp Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ir Belgijos valstybės (CON/2012/81), Belgija, 2012 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 303. Nuomonė dėl Latvijas Banka įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2012/80), Latvija, 2012 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Nuomonė dėl fiskalinių taisyklių ir dėl biudžetinių organizacijų bankų sąskaitų tvarkymo ir mokėjimų vykdymo (CON/2012/79), Bulgarija, 2012 10 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Nuomonė dėl informacijos laisvės  (CON/2012/76), Airija, 2012 10 19.
 306. Nuomonė dėl euro įvedimui reikalingų pasirengimų ir teisės aktų pakeitimų (CON/2012/73), Latvija, 2012 10 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Nuomonė dėl mokėjimų paslaugų konsoliduotos teisinės sistemos  (CON/2012/72), Lenkija, 2012 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo (CON/2012/71), Slovėnija, 2012 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg kapitalo padidinimo (CON/2012/69), Liuksemburgas, 2012 9 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2012/68), Airija, 2012 9 4.
 311. Nuomonė dėl atskaitomybės reikalavimų tarptautiniams paslaugų sandoriams  (CON/2012/67), Austrija, 2012 8 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Nuomonė dėl užsienio prekybos atskaitomybės reikalavimų  (CON/2012/66), Vokietija, 2012 8 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Nuomonė dėl Austrijos kvotos padidinimo Tarptautiniame valiutos fonde  (CON/2012/65), Austrija, 2012 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Nuomonė dėl Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitalizavimo  (CON/2012/64), Italija, 2012 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Nuomonė dėl stabilizuojančios biudžeto politikos ir valstybės iždo atsargų sunkmečiui sąskaitos Lietuvos banke atidarymo (CON/2012/63), Lietuva, 2012 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 316. Nuomonė dėl draudimo ir pensijų draudimo priežiūros reformos  (CON/2012/61), Italija, 2012 7 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Nuomonė dėl finansinių sandorių mokesčio (CON/2012/59), Vengrija, 2012 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Nuomonė dėl naujų priemonių, stiprinančių priežiūrą ir finansinio reglamentavimo vykdymą (CON/2012/52), Airija, 2012 7 16.
 319. Nuomonė dėl nuo 2002 m. iki 2007 m. Central Bank of Cyprus įstatymų  (CON/2012/51), Kipras, 2012 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Nuomonė dėl Cyprus Popular Bank rekapitalizavimo (CON/2012/50), Kipras, 2012 7 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Vengrija, 2012 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Nuomonė dėl bankų rekapitalizavimo  (CON/2012/48), Slovėnija, 2012 6 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Nuomonė dėl vėluojančių mokėjimų prevencijos  (CON/2012/47), Slovėnija, 2012 6 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Nuomonė dėl nekilnojamojo turto reorganizavimo ir pardavimo finansų sektoriuje (CON/2012/46), Ispanija, 2012 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Nuomonė dėl Vengrijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidinimo (CON/2012/45), Vengrija, 2012 6 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Nuomonė dėl Česká národní banka įstatymo (CON/2012/44), Čekija, 2012 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo (CON/2012/43), Vengrija, 2012 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje  (CON/2012/39), Graikija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Nuomonė dėl su priežiūra susijusių veiklos išlaidų (CON/2012/35), Belgija, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 330. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto (CON/2012/31), Graikija, 2012 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Nuomonė dėl valstybės fondo valstybės pensijų sistemos stabilumui užtikrinti (CON/2012/29), Bulgarija, 2012 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Nuomonė dėl Belgijos padengtų obligacijų ir dėl priemonių, skirtų palengvinti kredito reikalavimų mobilizavimą (CON/2012/28), Belgija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 333. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2012/26), Vengrija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje  (CON/2012/25), Graikija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Nuomonė dėl su rekapitalizavimu susijusių įgyvendinimo priemonių (CON/2012/23), Portugalija, 2012 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2012/22), Slovėnija, 2012 3 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo programose sprendžiant finansinę krizę (CON/2012/20), Italija, 2012 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Nuomonė dėl Latvijas Banka valdančiosios tarybos narių skyrimo (CON/2012/19), Latvija, 2012 3 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Nuomonė dėl Graikijos valstybės išleistiems arba garantuotiems vertybiniams popieriams taikomų taisyklių  (CON/2012/12), Graikija, 2012 2 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Nuomonė dėl Ispanijos finansų sektoriaus reorganizavimo (CON/2012/11), Ispanija, 2012 2 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Nuomonė dėl Banca d’Italia laikomose sąskaitose esančių iždo lėšų tvarkymo ir kitų sandorio šalių parinkimo atitinkamoms operacijoms (CON/2012/9), Italija, 2012 2 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių sandorių stebėsenos sistemos (CON/2012/8), Graikija, 2012 2 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Nuomonė dėl viešojo sektoriaus pensijų reformų (CON/2012/6), Airija, 2012 1 26.
 344. Nuomonė dėl viešojo sektoriaus tarnautojų atlyginimų (CON/2012/1), Kipras, 2012 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2011/107), Graikija, 2011 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank nepriklausomumo (CON/2011/106), Vengrija, 2011 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Vengrija, 2011 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Nuomonė dėl problemų sprendimo fondo įsteigimo ir finansavimo bei dėl įmokų į indėlių draudimo sistemą apskaičiavimo (CON/2011/103), Belgija, 2011 12 12.
 349. Nuomonė dėl Rumunijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidėjimo apmokėjimo (CON/2011/102), Rumunija, 2011 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Nuomonė dėl vertybinių popierių rinkų teisės aktų (CON/2011/101), Suomija, 2011 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių pakoreguotų dalinių pakeitimų (CON/2011/99), Lietuva, 2011 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 352. Nuomonė dėl teisės aktų, reguliuojančių banko sąskaitos numerių centrinio registro finansavimą (CON/2011/98), Belgija, 2011 12 7.
 353. Nuomonė dėl atstovavimo Tarptautiniame valiutos fonde ir kvotų apmokėjimo (CON/2011/97), Estija, 2011 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Nuomonė dėl fiskalinės atsakomybės (CON/2011/96), Slovakija, 2011 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/91), Lietuva, 2011 11 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 356. Nuomonė dėl Banco de Portugal mokėjimo dėl Tarptautiniame valiutos fonde padidėjusios Portugalijos kvotos  (CON/2011/89), Portugalija, 2011 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms  (CON/2011/84), Airija, 2011 10 21.
 358. Nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo priemonių ir kredito bei finansinių institucijų, kurių priežiūrą vykdo Banco de Portugal, problemų sprendimo bei likvidavimo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/83), Portugalija, 2011 10 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Nuomonė dėl finansinių ataskaitų registro (CON/2011/80), Slovakija, 2011 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Nuomonė dėl sankcijų, susijusių su euro apsauga nuo padirbinėjimo (CON/2011/78), Slovėnija, 2011 10 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos reformos (CON/2011/76), Nyderlandai, 2011 10 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Nuomonė dėl statistikos ir Banca Naţională a României valdomų tarpbankinių pinigų ir vyriausybės vertybinių popierių rinkų bei užsienio valiutos kurso ir privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2011/73), Rumunija, 2011 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Nuomonė dėl įgaliojimų dirbti bankų priežiūros valdybose  (CON/2011/70), Slovėnija, 2011 9 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Nuomonė dėl naujų finansų reglamentavimo priemonių, stiprinančių priežiūrą ir vykdymą  (CON/2011/69), Airija, 2011 9 9.
 365. Nuomonė dėl Italijos atlikto Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties dalinio pakeitimo ratifikavimo ir kvotos padidinimo (CON/2011/68), Italija, 2011 9 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Nuomonė dėl kredito įstaigų atsakingo skolinimo nuostatų  (CON/2011/67), Lietuva, 2011 8 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 367. Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl grynųjų pinigų apyvartos kokybės išlaikymo (CON/2011/64), Belgija, 2011 8 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 368. Nuomonė dėl Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2011/61), Slovėnija, 2011 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Nuomonė dėl krizės valdymo priemonių sunkumų patiriančioms finansinėms institucijoms (CON/2011/60), Nyderlandai, 2011 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Nuomonė dėl su TARGET2-Securities susijusių teisės aktų derinimo ir Banka Slovenije įgaliojimų skirti sankcijas investicinių paslaugų srityje (CON/2011/55), Slovėnija, 2011 6 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Nuomonė dėl tarptautinių sandorių (CON/2011/54), Ispanija, 2011 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Nuomonė dėl Vengrijos valstybės kontrolės, kiek tai susiję su jos atliekamu Magyar Nemzeti Bank auditu  (CON/2011/53), Vengrija, 2011 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Nuomonė dėl nacionalinių priežiūros institucijų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo įsipareigojimų (CON/2011/52), Bulgarija, 2011 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Nuomonė dėl Centrinio depozitoriumo kapitalo ir valdymo struktūros (CON/2011/50), Bulgarija, 2011 6 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant finansų sistemos priežiūrą ir dėl vartojimo kredito  (CON/2011/49), Slovakija, 2011 6 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Nuomonė dėl naujo teisės akto dėl kreditų registro (CON/2011/47), Latvija, 2011 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos Lietuvoje (CON/2011/46), Lietuva, 2011 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 378. Nuomonė dėl įvairių Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2011/43), Malta, 2011 5 18.
 379. Nuomonė dėl finansinio turto registro taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/40), Slovėnija, 2011 4 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms (CON/2011/39), Airija, 2011 4 26.
 381. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank valdymo struktūros dalinių pakeitimų  (CON/2011/38), Austrija, 2011 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank ir Finansų rinkų valdžios institucijos valdymo stiprinimo (CON/2011/37), Nyderlandai, 2011 4 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų (CON/2011/36), Graikija, 2011 4 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Nuomonė dėl paskolos ir konsignacijos fondo teisinės sistemos ir Graikijos ekonomikos likvidumo didinimo schemos dalinių pakeitimų susiklosčius tarptautinei finansų krizei (CON/2011/34), Graikija, 2011 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Nuomonė dėl Konstitucijos projekto nuostatų, susijusių su Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Vengrija, 2011 4 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Nuomonė dėl banko sąskaitų numerių centrinio registro finansavimo (CON/2011/30), Belgija, 2011 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 387. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique kaip protestų dėl atsisakymo akceptuoti (apmokėti) centrinio depozitoriumo funkcijos panaikinimo (CON/2011/28), Belgija, 2011 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 388. Nuomonė dėl mokėjimų vėlavimo prevencijos  (CON/2011/25), Slovėnija, 2011 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Nuomonė dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, projekto  (CON/2011/24), OL C 140, 2011 5 11, p. 8.Papildoma informacija
 390. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų  (CON/2011/23), Lenkija, 2011 3 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Nuomonė dėl Centrinio įstaigų kreditų registro (CON/2011/20), Belgija, 2011 3 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 392. Nuomonė dėl eurų banknotų pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2011/19), Prancūzija, 2011 3 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Nuomonė dėl indėlių garantijų fondo teisinio pagrindo dalinių pakeitimų (CON/2011/15), Rumunija, 2011 2 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Nuomonė dėl ekonomikos valdysenos reformos Europos Sąjungoje (CON/2011/13), OL C 150, 2011 5 20, p. 1.
 395. Nuomonė dėl kredito unijų įtraukimo į valstybės iždo paramą finansinėms institucijoms (CON/2011/11), Lenkija, 2011 2 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo programose sprendžiant finansinę krizę (CON/2011/10), Italija, 2011 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Nuomonė dėl Lenkijos Konstitucijos pakeitimų dėl euro įvedimo (CON/2011/9), Lenkija, 2011 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Nuomonė dėl finansinių priežiūros struktūrų plėtros principų įgyvendinimo Belgijoje  (CON/2011/5), Belgija, 2011 1 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 399. Nuomonė dėl Bankų įstatymo pakeitimų (CON/2011/3), Slovėnija, 2011 1 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Nuomonė dėl Vengrijos finansinės priežiūros institucijos ir jos pirmininko teisėkūros įgaliojimų (CON/2010/94), Vengrija, 2010 12 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Nuomonė dėl kredito įstaigų kritinės padėties stabilizavimo (CON/2010/92), Airija, 2010 12 17.
 402. Nuomonė dėl Pinigų politikos tarybos narių paskyrimo ir atleidimo bei Magyar Nemzeti Bank priežiūros valdybos narių atlyginimo (CON/2010/91), Vengrija, 2010 12 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2010/90), Malta, 2010 12 13.
 404. Nuomonė dėl kai kurių naujų nuostatų dėl grynųjų pinigų apyvartos (CON/2010/89), Slovakija, 2010 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Nuomonė dėl Banque de France kapitalo ir statute numatytų atsargų padidinimo  (CON/2010/88), Prancūzija, 2010 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Nuomonė dėl Susitarimo dėl finansinių pašto paslaugų ratifikavimo arba įgyvendinimo (CON/2010/85), 2010 12 1.
 407. Nuomonė dėl bankų restruktūrizavimo (CON/2010/83), Vokietija, 2010 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Nuomonė dėl Banco de Portugal darbuotojų darbo užmokesčio ir biudžeto (CON/2010/80), Portugalija, 2010 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Nuomonė dėl Konstitucijos pataisų ir dėl Teisėkūros įstatymo, kiek tai susiję su Magyar Nemzeti Bank įgaliojimais teisės aktų leidybos srityje (CON/2010/76), Vengrija, 2010 11 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Nuomonė dėl naujų skolinimosi susitarimų su Tarptautiniu valiutos fondu padidinimo (CON/2010/74), Austrija, 2010 10 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Nuomonė dėl teisės aktų, sudarančių galimybę kredito įstaigoms išleisti padengtas obligacijas (CON/2010/73), Kipras, 2010 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Nuomonė dėl Bank Gospodarstwa Krajowego veiklos teisinio pagrindo dalinių pakeitimų (CON/2010/70), Lenkija, 2010 9 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Nuomonė dėl papildomų priemonių biudžeto balansui atstatyti (CON/2010/69), Rumunija, 2010 8 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Nuomonė dėl oficialios statistikos teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2010/66), Rumunija, 2010 8 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Nuomonė dėl indėlių garantijų schemos teisinės sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2010/64), Lenkija, 2010 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Nuomonė dėl Deutsche Bundesbank valstybės tarnautojų karjeros (CON/2010/59), Vokietija, 2010 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Nuomonė dėl viešųjų išlaidų ribojimo, kiek tai susiję su Banca d’Italia (CON/2010/58), Italija, 2010 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Nuomonė dėl rizikos ribojimo priežiūros uždavinių perdavimo Austrijos finansų rinkos priežiūros institucijai (CON/2010/57), Austrija, 2010 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo pakeitimų, kuriais sumažinami atlyginimai (CON/2010/56), Vengrija, 2010 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Nuomonė dėl Banca Naţională a României darbuotojų atlyginimų (CON/2010/51), Rumunija, 2010 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank teisės rinkti informaciją iš Švedijos vertybinių popierių emitentų (CON/2010/49), Švedija, 2010 6 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland restruktūrizavimo (CON/2010/48), Airija, 2010 6 17.
 423. Nuomonė dėl Padengtų obligacijų (Pfandbriefe) įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2010/47), Vokietija, 2010 6 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Nuomonė dėl kai kurių bankų įstatymo nuostatų dalinių pakeitimų (CON/2010/46), Slovėnija, 2010 6 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Nuomonė dėl kai kurių su Banque de France susijusių nuostatų (CON/2010/44), Prancūzija, 2010 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Dėl statistikos, tarptautinių grynųjų pinigų judėjimų ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų (CON/2010/43), Bulgarija, 2010 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Nuomonė dėl Lietuvos banko turto teisinio statuso, valdybos narių kadencijos ir atlyginimų, užsienio valstybių centrinių bankų užsienio atsargų apsaugos ir Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų (CON/2010/42), Lietuva, 2010 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 428. Nuomonė dėl Tarptautinio valiutos fondo ir Oesterreichische Nationalbank dvišalės paskolos (CON/2010/40), Austrija, 2010 5 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Nuomonė dėl teisių ir pareigų, susijusių su viešosios skolos išleidimu, paskirstymu ir grąžinimu, perdavimo (CON/2010/39), Kipras, 2010 5 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Nuomonė dėl taisyklių, apsaugančių Narodowy Bank Polski pirmininko instituto nepertraukiamumą, dalinio pakeitimo  (CON/2010/37), Lenkija, 2010 5 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Nuomonė dėl papildomų finansinio stabilumo priemonių Estijoje (CON/2010/35), Estija, 2010 4 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Nuomonė dėl privataus draudimo priežiūros, privataus gyvybės draudimo garantijų fondo įsteigimo ir kitų nuostatų (CON/2010/33), Graikija, 2010 4 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Nuomonė dėl taisyklių, reglamentuojančių Narodowy Bank Polski užsienio valiutos kurso rizikos atidėjinius, dalinio pakeitimo (CON/2010/32), Lenkija, 2010 4 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Nuomonė dėl Kredito įstaigų ir finansų įmonių įstatymo dalinių pakeitimų, kuriais nustatomos papildomos finansų rinkos stabilizavimo priemonės (CON/2010/31), Vengrija, 2010 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland restruktūrizavimo (CON/2010/30), Airija, 2010 4 7.
 436. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą  (CON/2010/28), OL C 103, 2010 4 22, p. 1.Papildoma informacija
 437. Nuomonė dėl naujo teisinio pagrindo, reglamentuojančio vientisumą ir korupcijos prevenciją, kiek jis taikomas Banka Slovenije ir jo sprendimų priėmimo organams (CON/2010/27), Slovėnija, 2010 3 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Nuomonė dėl nepriklausomumo, konfidencialumo ir piniginio finansavimo draudimo (CON/2010/25), Bulgarija, 2010 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Nuomonė dėl Danmarks Nationalbank įstatymo dalinio pakeitimo, susijusio su įgaliojimu rinkti informaciją statistikai rengti (CON/2010/24), Danija, 2010 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Nuomonė dėl Austrijos įnašo į TVF Skurdo mažinimo ir augimo fondą (CON/2010/22), Austrija, 2010 3 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Nuomonė dėl ekonomikos likvidumo didinimo teisinio pagrindo dalinių pakeitimų reaguojant į tarptautinės finansų krizės poveikį (CON/2010/21), Graikija, 2010 3 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Nuomonė dėl Eesti Pank įstatymo ir statuto dalinių pakeitimų (CON/2010/20), Estija, 2010 3 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Nuomonė dėl septynių dienų indėlio galimybės įvedimo (CON/2010/18), Latvija, 2010 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Nuomonė dėl Graikijos statistikos sistemos ir nepriklausomos statistikos institucijos įsteigimo (CON/2010/17), Graikija, 2010 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Nuomonė dėl Airijos ir Tarptautinio valiutos fondo dvišalio skolinimosi susitarimo (CON/2010/15), Airija, 2010 2 9.
 446. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank uždavinių, susijusių su Vengrijos naryste Tarptautiniame valiutos fonde (CON/2010/13), Vengrija, 2010 1 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Nuomonė dėl specialios administravimo procedūros, kurią įtampą patiriančioms kredito įstaigoms inicijavo Banca Naţională a României (CON/2010/12), Rumunija, 2010 1 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank uždavinių, Vengrijos finansų priežiūros institucijos struktūros ir teisinio statuso bei Finansų stabilumo tarybos įsteigimo (CON/2010/10), Vengrija, 2010 1 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Nuomonė dėl bankų ir finansų sektoriaus įmonėms taikomų atsigavimo priemonių, dėl finansų sektoriaus ir finansų paslaugų priežiūros ir dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto (CON/2010/7), Belgija, 2010 1 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 450. Nuomonė dėl bankų ir draudimo licencijavimo ir priežiūros institucijų sujungimo (CON/2010/4), Prancūzija, 2010 1 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Nuomonė dėl tam tikrų bankininkystės ir finansų reguliavimo priemonių  (CON/2010/3), Prancūzija, 2010 1 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Nuomonė dėl Banka Slovenije įgaliojimų, susijusių su Slovėnijos naryste Tarptautiniame valiutos fonde (CON/2009/100), Slovėnija, 2009 12 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Nuomonė dėl Banco de España, kitų valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams arba Europos centriniam bankui suteikto įkaito realizavimo šiems bankams vykdant savo uždavinius (CON/2009/96), Ispanija, 2009 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tam tikriems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2009/92), Airija, 2009 11 9.
 455. Dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique turto sulaikymo teisės reitingo (CON/2009/90), Belgija, 2009 11 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 456. Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland valdybos sudėties ir narystės Irish Financial Services Regulatory Authority  (CON/2009/89), Airija, 2009 11 4.
 457. Nuomonė dėl tam tikrų keistinų banknotų pateikimo termino pratęsimo (CON/2009/87), Vengrija, 2009 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska nepriklausomumo (CON/2009/85), Slovakija, 2009 10 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo (CON/2009/83), Lietuva, 2009 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 460. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank dalyvavimo Bonaire, Sint Eustatius ir Saba pinigų sistemoje (CON/2009/80), Nyderlandai, 2009 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Nuomonė dėl specialių vyriausybės obligacijų kredito įstaigoms emisijos (CON/2009/78), Kipras, 2009 10 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Nuomonė dėl valstybinio audito Lietuvos banke (CON/2009/77), Lietuva, 2009 9 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 463. Noumonė dėl Banque de France valdytojo skyrimo procedūros (CON/2009/74), Prancūzija, 2009 9 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Nuomonė dėl su vartojimo kreditu susijusių Česká národní banka priežiūros uždavinių (CON/2009/71), Čekija, 2009 9 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Nuomonė dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatų, susijusių su Banco de España (CON/2009/70), Ispanija, 2009 9 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Nuomonė dėl atlyginimo už Banca d'Italia laikomą iždo prieinamumo sąskaitą (CON/2009/69), Italija, 2009 9 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Nuomonė dėl Nacionalinės turto valdymo agentūros įsteigimo (CON/2009/68), Airija, 2009 8 31.
 468. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski teisės prekiauti vertybiniais popieriais išplėtimo (CON/2009/67), Lenkija, 2009 8 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Nuomonė dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie pareigūnų turtą (CON/2009/64), Slovėnija, 2009 7 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Nuomonė dėl įstatymo nuostatos dėl Banca d'Italia aukso atsargų apmokestinimo pakeitimo projekto (CON/2009/63), Italija, 2009 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Nuomonė dėl banko restruktūrizavimo ir kredito įstaigų nuosavų lėšų sustiprinimo (CON/2009/62), Ispanija, 2009 7 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Nuomonė dėl oficialaus lito kurso keitimo tvarkos (CON/2009/61), Lietuva, 2009 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Nuomonė dėl kolektyvinių taupymo ir kredito unijų teisinio pagrindo (CON/2009/60), Lenkija, 2009 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Nuomonė dėl Banca d'Italia aukso atsargų apmokestinimo (CON/2009/59), Italija, 2009 7 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Nuomonė dėl finansinės nuomos ir lizingo bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2009/57), Kipras, 2009 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių kredito įstaigoms pakeitimų  (CON/2009/56), Airija, 2009 6 25.
 477. Nuomonė dėl taisyklių, reglamentuojančių centrinį vertybinių popierių depozitoriumą, pakeitimų (CON/2009/55), Lenkija, 2009 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Dėl Latvijas Banka pelno paskirstymo (CON/2009/53), Latvija, 2009 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Nuomonė dėl priemonių indėlių garantijų sistemos veiksmingumui padidinti (CON/2009/51), Rumunija, 2009 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Nuomonė dėl Banca Naţională a României korekcinių įgaliojimų sunkioje padėtyje esančių kredito įstaigų atžvilgiu stiprinimo (CON/2009/48), Rumunija, 2009 5 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Nuomonė dėl priemonių dėl viešojo sektoriaus atlyginimų centrinio banko nepriklausomumo požiūriu (CON/2009/47), Latvija, 2009 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Nuomonė dėl Banque Centrale du Luxembourg priežiūros funkcijos išplėtimo Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų įstaigų ir atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose įstatymo projektu (CON/2009/46), Liuksemburgas, 2009 5 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Nuomonė dėl teisinių santykių, taikomų Deutsche Bundesbank darbuotojams (CON/2009/45), Vokietija, 2009 5 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank teisinio pagrindo suderinimo su naujomis administracinėmis taisyklėmis (CON/2009/44), Vengrija, 2009 5 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Nuomonė dėl oficialiosios statistikos organizavimo ir veikimo Rumunijoje (CON/2009/42), Rumunija, 2009 5 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Nuomonė dėl Banco de Portugal apmokamos padidintos Portugalijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde (CON/2009/41), Portugalija, 2009 4 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Nuomonė dėl mokėjimo įstaigų priežiūros, kurią atliks Lietuvos bankas (CON/2009/40), Lietuva, 2009 4 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 488. Nuomonė dėl siūlomo Ispanijos kvotos TVF padidinimo, kurį turėtų apmokėti Banco de España (CON/2009/35), Ispanija, 2009 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Nuomonė dėl Italijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidinimo (CON/2009/33), Italija, 2009 4 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių pakeitimo neramumų finansų srityje kontekste (CON/2009/26), Lietuva, 2009 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 491. Nuomonė dėl Banca d'Italia laikomos iždo prieinamumo sąskaitos valdymo (CON/2009/23), Italija, 2009 3 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Nuomonė dėl teisės aktų, kuriais siekiama leisti finansų ministrui nurodyti Nacionaliniam pensijų rezervo fondui investuoti į finansų institucijas, kai tai yra bankų rekapitalizacijos dalis (CON/2009/16), Airija, 2009 2 25.
 493. Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių, susijusių su atlyginimu valstybės tarnautojams (CON/2009/15), Airija, 2009 2 24.
 494. Nuomonė dėl papildomų tinkamumo kriterijų Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) valdančiosios tarybos nariams ir išsamesnių informacijos teikimo šiame kontekste taisyklių  (CON/2009/13), Bulgarija, 2009 2 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg vaidmens rengiant kai kurią statistiką (CON/2009/7), Liuksemburgas, 2009 1 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank atliekamo siūlomo Austrijos TVF kvotos padidinimo apmokėjimo (CON/2009/5), Austrija, 2009 1 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Nuomonė dėl taisyklių, reglamentuojančių Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pajamų paskirstymą ir jo pelno skyrimą Belgijos valstybei, dalinių pakeitimų (CON/2009/4), Belgija, 2009 1 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 498. Nuomonė dėl Mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2008/87), Ispanija, 2008 12 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Nuomonė dėl finansinių priemonių teisinio pagrindo modernizavimo (CON/2008/85), Prancūzija, 2008 12 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statuto suderinimo su Bendrijos teise (CON/2008/83), Vengrija, 2008 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Nuomonė dėl Banco de España pelno mokėjimo iždui (CON/2008/82), Ispanija, 2008 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Nuomonė dėl valstybės iždo paramos finansinėms institucijoms teikimo (CON/2008/80), Lenkija, 2008 11 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) vaidmens santykiuose su mokėjimo institucijomis ir mokėjimo sistemų operatoriais bei prižiūrint mokėjimų ir atsiskaitymų sistemas (CON/2008/78), Bulgarija, 2008 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Nuomonė dėl valstybės garantijų ir kitų priemonių finansinės sistemos stabilumui palaikyti (CON/2008/76), Slovėnija, 2008 11 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) statuto dalinių pakeitimų ruošiantis euro įvedimui (CON/2008/73), Bulgarija, 2008 11 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Nuomonė dėl užsienio atsargų naudojimo turizmui  (CON/2008/72), Rumunija, 2008 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Nuomonė dėl Българска народна банка (the Bulgarian National Bank)tvarkomo finansinių įstaigų registro įsteigimo  (CON/2008/71), Bulgarija, 2008 11 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos taikymo išplėtimo (CON/2008/69), Airija, 2008 11 17.
 509. Nuomonė dėl reikalavimų teikiant valstybės garantijas (CON/2008/67), Ispanija, 2008 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Nuomonė dėl priemonių, įgyvendinančių kredito sistemos stabilumo garantiją (CON/2008/65), Italija, 2008 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Nuomonė dėl informacijos apie emitentus valdymo jų vertybinių popierių dematerializavimo kontekste (CON/2008/64), Belgija, 2008 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 512. Nuomonė dėl naujo sprendimo dėl Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (CON/2008/63), OL C 45, 2009 2 24, p. 1.
 513. Nuomonė dėl indėlių ir tam tikrų gyvybės draudimo paslaugų apsaugos  (CON/2008/61), Belgija, 2008 10 28.
 514. Nuomonė dėl finansinio turto įsigijimo fondo operacijų  (CON/2008/60), Ispanija, 2008 10 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Nuomonė dėl bankų sistemos stabilumą garantuojančių priemonių  (CON/2008/58), Italija, 2008 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo fondo įsteigimo ir kitų finansinio stabilumo priemonių (CON/2008/57), Vokietija, 2008 10 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Nuomonė dėl valstybės garantijų teikimo siekiant padidinti finansinį stabilumą (CON/2008/56), Prancūzija, 2008 10 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski renkamos statistinės informacijos teisinio pagrindo išplėtimo (CON/2008/53), Lenkija, 2008 10 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Nuomonė dėl finansinio turto įsigijimo fondo sukūrimo ir dėl kitų finansiniam stabilumui palaikyti skirtų Vyriausybės priemonių  (CON/2008/52), Ispanija, 2008 10 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Nuomonė dėl indėlio garantijos ir investuotojų apsaugos planų (CON/2008/51), Graikija, 2008 10 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Nuomonė dėl valstybės garantijos kredito įstaigų įsipareigojimams (CON/2008/50), Belgija, 2008 10 17.
 522. Nuomonė dėl eurų monetų ir vokiškų proginių eurų monetų išėmimo iš apyvartos (CON/2008/49), Vokietija, 2008 10 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Nuomonė dėl finansinės pagalbos kredito įstaigoms įgyvendinimo (CON/2008/48), Airija, 2008 10 15.
 524. Nuomonė dėl dėl banknotų ir monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos (CON/2008/47), Švedija, 2008 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Nuomonė dėl valstybės garantijos, taikomos kreditui, kurį Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique suteikė savo prisidėjimo prie finansinio stabilumo kontekste (CON/2008/46), Belgija, 2008 10 8.
 526. Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių kredito įstaigoms (CON/2008/44), Airija, 2008 10 3.
 527. Nuomonė dėl valstybės pareigūnams taikomų apribojimų ir draudimų (CON/2008/43), Slovėnija, 2008 9 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, leidžiančių Banque centrale du Luxembourg veiksmingiau prisidėti prie finansinio stabilumo ir paaiškinančių privalomųjų atsargų reikalavimų tvarką (CON/2008/42), Liuksemburgas, 2008 9 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Nuomonė dėl Austrijos įnašo Liberijos skolai sumažinti finansavimo (CON/2008/41), Austrija, 2008 9 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank finansinio nepriklausomumo (CON/2008/34), Švedija, 2008 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique audito komiteto įsteigimo (CON/2008/33), Belgija, 2008 7 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, susijusių su indėlių apsaugos sistemos valdymu, priežiūra ir finansavimo būdu, ypač kiek tai susiję su Narodowy Bank Polski dalyvavimu (CON/2008/32), Lenkija, 2008 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Nuomonė dėl Banca Naţională a României statuto dalinių pakeitimų (CON/2008/31), Rumunija, 2008 7 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Nuomonė dėl euro įvedimo Slovakijoje ir dėl Slovakijos kronos perskaičiavimo į eurą kurso (CON/2008/28), OL C 180, 2008 7 17, p. 1.Papildoma informacija
 535. Nuomonė dėl įstatymo projekto dėl Česká národní banka (CON/2008/21), Čekija, 2008 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski vaidmens dėl vartybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo jais ir centrinio vertybinių popierių depozitoriumo sistemos  (CON/2008/20), Lenkija, 2008 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg įgaliojimų ir jo tarnautojų pensijų programos  (CON/2008/17), Liuksemburgas, 2008 4 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Nuomonė dėl finansų ir draudimo priežiūros integracijos (CON/2008/16), Suomija, 2008 4 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo  (CON/2008/15), OL C 88, 2008 4 9, p. 1.Papildoma informacija
 540. Nuomonė dėl Eesti Pank įstatymo administracinių nuostatų dalinių pakeitimų (CON/2008/14), Estija, 2008 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Nuomonė dėl susijusios su Bank of Greece Graikijos socialinės apsaugos sistemos reformos  (CON/2008/13), Graikija, 2008 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Nuomonė dėl auditorių priežiūros ir Banco de Portugal vaidmens šiuo aspektu  (CON/2008/11), Portugalija, 2008 2 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Nuomonė dėl Banca d'Italia atlyginimų ir Banca d'Italia esančios Vyriausybės sąskaitos struktūrinės reformos  (CON/2008/10), Italija, 2008 2 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Nuomonė dėl Deutsche Bundesbank darbuotojų darbo santykių  (CON/2008/9), Vokietija, 2008 2 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Nuomonė dėl pagal Prancūzijos teisę pakeisto Saint-Martin ir Saint-Barthélemy statuso įtakos jų pinigų politikos režimui  (CON/2008/8), Prancūzija, 2008 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Nuomonė dėl nacionalinės statistikos sistemos principų, taisyklių ir struktūros ir Banco de Portugal vaidmens  (CON/2008/6), Portugalija, 2008 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, susijusių su indėlių apsaugos sistemos valdymu, priežiūra ir finansavimo būdu, ypač kiek tai susiję su Narodowy Bank Polski dalyvavimu (CON/2008/5), Lenkija, 2008 1 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank įstatymo dalinių pakeitimų, susijusių su jo Vykdomosios valdybos narių kadencijos terminais (CON/2008/4), Švedija, 2008 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Nuomonė dėl įgaliojimų rengti ir teikti kai kuriuos įstatymų projektus Vyriausybei pasidalijimo tarp Česká národní banka ir Finansų ministerijos (CON/2008/2), Čekija, 2008 1 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Nuomonė dėl teisinės sistemos rengiantis euro įvedimui (CON/2007/43), Slovakija, 2007 12 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) naujų uždavinių, susijusių su pinigų perlaidų paslaugų priežiūra (CON/2007/40), Bulgarija, 2007 12 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Nuomonė dėl užsienio valiutos operacijų grynaisiais pinigais priežiūros (CON/2007/38), Slovėnija, 2007 11 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Nuomonė dėl pareikštinių vertybinių popierių panaikinimo įgyvendinimo Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique išleistų akcijų atžvilgiu (CON/2007/37), Belgija, 2007 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Nuomonė dėl naujų Banka Slovenije uždavinių, susijusių su pinigų plovimo prevencija (CON/2007/36), Slovėnija, 2007 11 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Nuomonė dėl finansinės priežiūros reformos (CON/2007/33), Austrija, 2007 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Nuomonė dėl Federacinės finansinės priežiūros institucijos (BaFin) priežiūros struktūros modernizavimo (CON/2007/32), Vokietija, 2007 10 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Nuomonė dėl finansų priežiūros reformos, ypač Narodowy Bank Polski atžvilgiu (CON/2007/31), Lenkija, 2007 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Nuomonė dėl vartotojų apsaugos sistemos nustatymo Banco de Portugal riziką ribojančios priežiūros kontekste (CON/2007/29), Portugalija, 2007 10 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Nuomonė dėl Banca Naţională a României atliekamos mokėjimo sistemų, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir mokėjimo priemonių priežiūros  (CON/2007/27), Rumunija, 2007 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, susijusių su indėlių apsaugos schemos valdymu, priežiūra ir finansavimo būdu, ypač Narodowy Bank Polski atžvilgiu (CON/2007/26), Lenkija, 2007 8 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Nuomonė dėl centrinio banko atliekamo nebankinių finansų įstaigų reguliavimo (CON/2007/23), Rumunija, 2007 8 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Nuomonė dėl Tarpvyriausybinės konferencijos įgaliojimų parengti Sutartį, iš dalies keičiančią galiojančias Sutartis (CON/2007/20), OL C 160, 2007 7 13, p. 2.
 563. Nuomonė dėl euro įvedimo Kipre ir Maltoje ir dėl Kipro svaro ir Maltos lyros perskaičiavimo į eurus kursų (CON/2007/19), OL C 160, 2007 7 13, p. 1.Papildoma informacija
 564. Nuomonė dėl rinkų reguliavimo ir priežiūros bei kompetentingų nepriklausomų valdžios institucijų veiklos (CON/2007/17), Italija, 2007 6 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Nuomonė dėl kredito ir finansinių įstaigų priežiūros bei pinigų politikos operacijoms tinkamo įkaito (CON/2007/15), Graikija, 2007 6 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statuto dalinių pakeitimų, susijusių su Magyar Nemzeti Bank struktūra ir valdymu (CON/2007/14), Vengrija, 2007 5 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų, skirtų pritaikyti užstato pateikimo sistemos Eurosistemoje pokyčius ir užtikrinti mokėjimo sistemų sklandų veikimą  (CON/2007/13), Graikija, 2007 5 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių ir Latvijas Banka vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos  (CON/2007/12), Latvija, 2007 4 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Nuomonė dėl pinigų plovimo prevencijos ir kovos su juo įstatymo dalinių pakeitimų, susijusių su sankcijomis ir priežiūros režimais bei jų taikymo nacionaliniam centriniam bankui apimtimi  (CON/2007/10), Vengrija, 2007 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Nuomonė dėl tam tikrų Česká národní banka uždavinių vartotojų apsaugos srityje (CON/2007/8), Čekija, 2007 3 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Nuomonė dėl Deutsche Bundesbank įstatymų, susijusių su jo Vykdomosios valdybos narių skaičiumi ir paskyrimu, dalinio pakeitimo (CON/2007/6), Vokietija, 2007 3 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Nuomonė dėl Central Bank of Malta statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/58), Malta, 2006 12 15.
 573. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymų suderinimo su Bendrijos teise (CON/2006/55), Vengrija, 2006 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Nuomonė dėl naujų valdymo principų įtraukimo į De Nederlandsche Bank įstatymus (CON/2006/54), Nyderlandai, 2006 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Nuomonė dėl kliringo ir atsiskaitymo operatorių priežiūros (CON/2006/53), Lenkija, 2006 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Nuomonė dėl Latvijas Banka vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos (CON/2006/52), Latvija, 2006 11 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Nuomonė dėl įgaliojimų paskirstymo tarp priežiūros institucijų (CON/2006/51), Italija, 2006 11 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/50), Kipras, 2006 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Nuomonė dėl tam tikrų Česká národní banka uždavinių vartotojų apsaugos srityje (CON/2006/47), Čekija, 2006 9 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Nuomonė dėl Banca d'Italia statuto bendro peržiūrėjimo (CON/2006/44), Italija, 2006 8 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statutų dalinio pakeitimo dėl šio banko kredito operacijų užtikrinimo įkeičiant reikalavimo teises jo atžvilgiu (CON/2006/40), Belgija, 2006 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Nuomonė dėl Bankų priežiūros komisijos sudėties pasikeitimo (CON/2006/39), Lenkija, 2006 8 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Nuomonė dėl Bank of Greece vykdomai rizikos ribojimu pagrįstai priežiūrai priklausančios vartotojų apsaugos tvarkos nustatymo ir kitų susijusių nuostatų (CON/2006/38), Graikija, 2006 7 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Nuomonė dėl euro ir Slovėnijos tolaro perskaičiavimo kurso ir dėl kitų priemonių, reikalingų euro įvesti Slovėnijoje (CON/2006/36), OL C 163, 2006 7 14, p. 10.Papildoma informacija
 585. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/33), Kipras, 2006 6 28.
 586. Nuomonė dėl Banque de France statuto pakeitimų (CON/2006/32), Prancūzija, 2006 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank taisyklių dėl grynųjų pinigų pirkimo ir grąžinimo (CON/2006/30), Švedija, 2006 6 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Nuomonė dėl Latvijos Konstitucijos dalinio pakeitimo, susijusio su Latvijas Banka statusu (CON/2006/27), Latvija, 2006 6 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Nuomonė dėl Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/23), Malta, 2006 5 22.
 590. Nuomonė dėl finansų sektoriaus priežiūros (CON/2006/20), Nyderlandai, 2006 4 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Nuomonė dėl Latvijas Banka statuto dalinių pakeitimų (CON/2006/19), Latvija, 2006 4 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Nuomonė dėl Banka Slovenije statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/17), Slovėnija, 2006 3 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Nuomonė dėl teisinio pagrindo Lietuvos bankui prisijungti prie korespondentinės centrinės bankininkystės modelio sukūrimo (CON/2006/16), Lietuva, 2006 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 594. Nuomonė dėl bankų, kapitalo rinkų, draudimo ir pensijų fondų priežiūros (CON/2006/15), Lenkija, 2006 3 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Nuomonė dėl nepaprastųjų įgaliojimų ir ECBS kompetencijos (CON/2006/6), Suomija, 2006 2 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/4), Kipras, 2006 1 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Nuomonė dėl Lietuvos banko statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2005/60), Lietuva, 2005 12 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 598. Nuomonė dėl Eesti Pank statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2005/59), Estija, 2005 12 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Nuomonė peržiūrėto pasiūlymo dėl Banca d‘Italia struktūros ir vidaus valdymo pakeitimų, atsirandančių dėl įstatymo dėl santaupų apsaugos (CON/2005/58), Italija, 2005 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Nuomonė dėl valstybės iždo sistemos pakeitimų (CON/2005/55), Slovakija, 2005 12 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinių pakeitimų (CON/2005/54), Švedija, 2005 12 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Nuomonė dėl komercinių bankų metinių įnašų į Indėlių apsaugos fondą sumažinimo ir dėl piniginio inansavimo (CON/2005/50), Slovakija, 2005 12 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Nuomonė dėl palūkanų išlaidų atlyginimo, Sveriges Riksbank mokamo įmonėms, kurios skirsto ir saugo grynuosius pinigus (CON/2005/48), Švedija, 2005 11 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Nuomonė dėl juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės netaikymo Národná banka Slovenska (CON/2005/47), Slovakija, 2005 11 16.
 605. Nuomonė dėl pareikštinių vertybinių popierių panaikinimo ir dėl bendrovių vertybinių popierių teisinės sistemos modernizavimo (CON/2005/43), Belgija, 2005 11 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Nuomonė dėl peržiūrėto pasiūlymo dėl išsamios finansų rinkos priežiūros integracijos Česká národní banka kaip vienintelėje priežiūros institucijoje (CON/2005/39), Čekija, 2005 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Nuomonė dėl Lietuvos banko teisės leisti banknotus ir monetas po euro įvedimo ir dėl banko valdybos pirmininko asmeninio nepriklausomumo (CON/2005/38), Lietuva, 2005 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 608. Nuomonė dėl Banca d’Italia struktūros ir vidaus valdymo pakeitimų, atsirandančių dėl įstatymo dėl santaupų apsaugos (CON/2005/34), Italija, 2005 10 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Nuomonė dėl Banco de España pelno mokėjimo iždui taisyklių (CON/2005/30), Ispanija, 2005 8 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank teikiamo Austrijos įnašo į TVF patikėjimo fondą besivystančioms šalims, nukentėjusioms nuo stichinių nelaimių, finansavimo (CON/2005/29), Austrija, 2005 8 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska uždavinio, susijusio su integruota visos finansų rinkos priežiūra, ir jo statutų dalinių pakeitimų (CON/2005/26), Slovakija, 2005 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Nuomonė dėl lobizmo reglamentavimo, įskaitant su Národná banka Slovenska susijusią lobizmo veiklą (CON/2005/25), Slovakija, 2005 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros reorganizavimo ir dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros (CON/2005/24), Čekija, 2005 7 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Nuomonė dėl Latvijas Banka statuto dalinių pakeitimų (CON/2005/20), Latvija, 2005 6 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Nuomonė dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo, siekiant atspindėti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo pokyčius  (CON/2005/18), OL C 144, 2005 6 14, p. 17.Papildoma informacija
 616. Nuomonė dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo siekiant atspindėti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo pokyčius (CON/2005/17), OL C 144, 2005 6 14, p. 16.Papildoma informacija
 617. Nuomonė dėl statistinių duomenų kokybės, taikant perviršinio deficito procedūrą (CON/2005/11), OL C 116, 2005 5 18, p. 11.Papildoma informacija
 618. Nuomonė dėl Banca d’Italia Libanui suteikiamų kredito linijų (CON/2005/1), Italija, 2005 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Nuomonė dėl sprendimų pinigų politikos klausimais priėmimo (CON/2004/35), Vengrija, 2004 11 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vykdomos finansų rinkos priežiūros (CON/2004/31), Slovakija, 2004 9 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Nuomonė dėl finansų sektoriaus priežiūros (CON/2004/21), Nyderlandai, 2004 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Nuomonė dėl santaupų apsaugos (CON/2004/16), Italija, 2004 5 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Nuomonė dėl Banque de France patirtų valiutos nuostolių padengimo (CON/2004/6), Prancūzija, 2004 2 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Nuomonė dėl priemonių, įtakojančių Suomen Pankki finansinę būklę, ir nuostatų, susijusių su jo įgaliojimais nustatyti teisės normas (CON/2004/1), Suomija, 2004 1 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Nuomonė dėl Banco de Portugal statuto dalinio pakeitimo (CON/2003/29), Portugalija, 2003 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Nuomonė dėl Banco de España statuto dalinio pakeitimo (CON/2003/28), Ispanija, 2003 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Nuomonė dėl Nacionalinio mokslinių tyrimų, technologijos ir taikomosios veiklos fondo (CON/2003/27), Austrija, 2003 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland įstatymo projekto (CON/2003/24), Airija, 2003 11 19.
 629. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank ir Nyderlandų pensijų ir draudimo priežiūros tarnybos susijungimo (CON/2003/23), Nyderlandai, 2003 10 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Nuomonė dėl Suomen Pankki statuto ir susijusių teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2003/22), Suomija, 2003 10 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Nuomonė dėl Sutarties dėl Europos Konstitucijos priėmimo projekto (CON/2003/20), OL C 229, 2003 9 25, p. 7.
 632. Nuomonė dėl finansų sektoriaus ir finansinių paslaugų prudencinės priežiūros (CON/2003/19), Belgija, 2003 9 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinių pakeitimų (CON/2003/15), Švedija, 2003 8 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo infrastruktūrų ir mokėjimo priemonių (CON/2003/14), Italija, 2003 8 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų (CON/2003/4), Graikija, 2003 3 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto ir Riksdag akto dalinių pakeitimų (CON/2003/3), Švedija, 2003 3 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Nuomonė dėl nuostatos dėl obligacijų konvertavimo pagal įstatymą Nr. 483/93, įtakojančio Banca d'Italia balansą (CON/2002/30), Italija, 2002 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinių pakeitimų (CON/2002/28), Švedija, 2002 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Nuomonė dėl Įgaliojimų nepaprastais atvejais įstatymo dalinių pakeitimų, susijusių su finansų rinkų reguliavimu nepaprastais atvejais (CON/2002/27), Suomija, 2002 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Nuomonė dėl Nacionalinio audito prie Švedijos parlamento įsteigimo, įskaitant Sveriges Riksbank statuto dalinius pakeitimus (CON/2002/22), Švedija, 2002 9 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Nuomonė dėl specifinio santykio tarp Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique institucinės struktūros ir bendrųjų taisyklių dėl akcinių bendrovių paaiškinimo (CON/2002/18), Belgija, 2002 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Nuomonė dėl Nutarimo dėl kompetentingų nacionalinių institucijų paskyrimo ryšium su padirbinėjimu (CON/2002/17), Liuksemburgas, 2002 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland įstatymo projekto (CON/2002/16), Airija, 2002 6 5.
 644. Nuomonė dėl Banco de España pelno mokėjimo iždui (CON/2002/14), Ispanija, 2002 4 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Nuomonė dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos įstatymo nuostatų dėl Central Bank of Ireland įplaukų iš monetų emisijos kaip grynųjų pajamų mokėjimo Airijos valstybės iždui dalinių pakeitimų (CON/2002/7), Airija, 2002 2 1.
 646. Nuomonė dėl įstatymo, nustatančio integruotą finansinių paslaugų priežiūrą (CON/2001/35), Vokietija, 2001 11 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Nuomonė dėl Nutarimo, susijusio su nukrypimu nuo nuostatų dėl valstybės tarnautojų ar bandomojo laikotarpio tarnautojų Banque centrale du Luxembourg agentų, kuriems taikomas viešosios teisės statusas, atžvilgiu (CON/2001/28), Liuksemburgas, 2001 9 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Nuomonė dėl Deutsche Bundesbank statuto dalinių pakeitimų (CON/2001/17), Vokietija, 2001 8 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Nuomonė dėl keletos įstatymų, reglamentuojančių Ispanijos finansų rinką, dalinių pakeitimų (CON/2001/12), Ispanija, 2001 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 650. Nuomonė dėl tam tikrų nuostatų, įtrauktų į Nenaudojamų sąskaitų įstatymo projektą 2001 (CON/2001/11), Airija, 2001 5 31.
 651. Nuomonė dėl įstatymo, įsteigiančio ir organizuojančio finansų rinkos priežiūros instituciją ir iš dalies keičiančio keletą susijusių įstatymų (CON/2001/10), Austrija, 2001 5 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Nuomonė dėl Hipotekos ir valstybės kredito obligacijos įstatymo projekto (CON/2001/6), Airija, 2001 4 25.
 653. Nuomonė dėl Pinigų ir finansinio kodekso dalinio pakeitimo, susijusio su mokėjimo sistemomis (CON/2001/2), Prancūzija, 2001 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Nuomonė dėl dvigubos eurais ir eskudais išreikštų banknotų ir monetų cirkuliacijos ir dėl Banco de Portugal statuto dalinių pakeitimų (CON/2001/1), Portugalija, 2001 1 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 655. Nuomonė dėl Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 10.2 straipsnio dalinio pakeitimo (CON/2000/30), OL C 362, 2000 12 16, p. 13.
 656. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinio pakeitimo (CON/2000/26), Švedija, 2000 11 20.
 657. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų, 2000 m. balandžio 25 d. patvirtintų jo akcininkų visuotinio susirinkimo, ratifikavimo (CON/2000/15), Graikija, 2000 6 27.
 658. Nuomonė dėl būdų, kuriais valiutos srityje turi būti imamasi priemonių ryšium su eurų banknotų ir monetų išleidimu (Euro įstatymas), bei kuriais 1988 Monetų kalimo įstatymas ir Oesterreichische Nationalbank statutas turi būti iš dalies pakeičiami (CON/2000/14), Austrija, 2000 6 28.
 659. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų ir kitų klausimų, susijusių su euro įvedimu Graikijoje (CON/2000/7), Graikija, 2000 4 17.
 660. Nuomonė dėl Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) statuto ir vaidmens (CON/1999/20), Prancūzija, 2000 2 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 661. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų (CON/1999/18), Graikija, 1999 11 19.
 662. Nuomonė dėl susitarimų dėl Banco de España pelno paskirstymo iždui  (CON/1999/16), Ispanija, 1999 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 663. Nuomonė dėl (i) su Indėlių garantijos fondu susijusios kredito įstaigų ir finansinių bendrovių teisinės sistemos; ir (ii) Indėlių garantijos fondo veiklos (CON/1999/15), Portugalija, 1999 10 27.
 664. Nuomonė dėl bankų priežiūros institucijos (CON/1999/5), Austrija, 1999 7 14.
 665. Nuomonė dėl Bank of Greece akcijų pavertimo nematerialiomis (CON/1999/4), Graikija, 1999 6 1.
 666. Nuomonė dėl Banque de France statuto dalinių pakeitimų (CON/1998/62), Prancūzija, 1998 12 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 667. Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių ir procedūrų bei privalomųjų atsargų (CON/1998/47), Portugalija, 1998 10 1.
 668. Nuomonė dėl Banque de France pinigų politikos tarybos sprendimo dėl privalomųjų atsargų (CON/1998/43), Prancūzija, 1998 9 23.
 669. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/1998/41), Ispanija, 1998 9 8.
 670. Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg statuto ir komisijos, atsakingos už finansų sektoriaus priežiūrą, įsteigimo (CON/1998/39), Liuksemburgas, 1998 9 23.
 671. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank statuto dalinių pakeitimų (CON/1998/38), Nyderlandai, 1998 8 20.
 672. Nuomonė dėl Ufficio Italiano dei Cambi (Italijos užsienio valiutos tarnyba) (CON/1998/35), Italija, 1998 7 31.
 673. Nuomonė dėl Banque de France operacijų pinigų rinkoje (CON/1998/29), Prancūzija, 1998 6 10.
 674. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinių pakeitimų (CON/1998/25), Švedija, 1998 6 10.
 675. Kai 1998 m. birželio 1 d. buvo įsteigtas ECB, jis perėmė EPI patariamąsias funkcijas.
 676. Nuomonė dėl Bank of England statuto (CON/1998/24), Didžioji Britanija, 1998 5 8.
 677. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto (CON/1998/22), Belgija, 1998 5 15.
 678. Nuomonė dėl investuotojo kompensavimo schemų (CON/1998/21), Airija, 1998 4 30.
 679. Nuomonė dėl nacionalinių valdžios institucijų konsultavimosi su ECB dėl teisinių nuostatų projektų (CON/1998/14), OL C 190, 1998 6 18, p. 6.
 680. Nuomonė dėl Banca d’Italia statuto (CON/1998/13), Italija, 1998 3 6.
 681. Nuomonė dėl Banque de France statuto (CON/1998/12), Prancūzija, 1998 3 13.
 682. Nuomonė dėl Banca d’Italia statuto (CON/1998/7), Italija, 1998 2 19.
 683. Nuomonė dėl Suomen Pankki statuto (CON/1998/6), Suomija, 1998 2 12.
 684. Nuomonė dėl Banco de España statuto (CON/1998/5), Ispanija, 1998 2 23.
 685. Nuomonė dėl indėlių ir finansinių priemonių apsaugos priemonių (CON/1998/4), Belgija, 1998 3 17.
 686. Nuomonė dėl Banca d’Italia statuto ir susijusių teisės aktų (CON/1997/32), Italija, 1998 2 17.
 687. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank statuto ir susijusių teisės aktų (CON/1997/30), Austrija, 1997 12 15.
 688. Nuomonė dėl Bank of England statuto (CON/1997/27), Didžioji Britanija, 1998 1 21.
 689. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuso (CON/1997/26), Švedija, 1997 11 7.
 690. Nuomonė dėl Banco de España statuto (CON/1997/25), Ispanija, 1997 11 10.
 691. Nuomonė dėl vertybinių popierių biržos (CON/1997/21), Austrija, 1997 10 22.
 692. Nuomonė dėl Central Bank of Ireland statuto (CON/1997/20), Airija, 1997 10 29.
 693. Nuomonė dėl Banco de Portugal statuto (CON/1997/18), Portugalija, 1997 8 15.
 694. Nuomonė dėl Austrijos dalyvavimo naujame TVF skolinimosi susitarime (CON/1997/16), Austrija, 1997 8 27.
 695. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto (CON/1997/15), Graikija, 1997 8 28.
 696. Nuomonė dėl bendro valiutų keitimo kurso susitarimų dėl euro, ir įvairių teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/1997/12), Nyderlandai, 1997 7 25.
 697. Nuomonė dėl Deutsche Bundesbank statuto (CON/1997/10), Vokietija, 1997 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 698. Nuomonė dėl perviršinio deficito tvarkos (CON/1997/9), OL C 211, 1997 7 12, p. 7.
 699. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank statuto (CON/1997/8), Nyderlandai, 1997 6 4.
 700. Nuomonė dėl įgaliotųjų prekiautojų užsienio valiuta priežiūros (CON/1997/3), Graikija, 1997 3 17.
 701. Nuomonė dėl Central Bank of Ireland statuto  (CON/1997/2), Airija, 1997 2 12.
 702. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto (CON/1996/16), Belgija, 1997 1 10.
 703. Nuomonė dėl perviršinio deficito tvarkos (CON/1996/14), 1996 11 28.
 704. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto (CON/1996/10), Belgija, 1996 9 9.
 705. Nuomonė dėl Suomen Pankki statuto (CON/1996/5), Suomija, 1996 5 13.
 706. Nuomonė dėl Central Bank of Ireland statuto (CON/1996/4), Airija, 1996 5 28.
 707. Nuomonė dėl Užsienio valiutos įstatymo (CON/1995/15), Suomija, 1995 11 30.
 708. Nuomonė dėl piniginio finansavimo (CON/1995/14), Liuksemburgas, 1995 10 5.
 709. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto dalinių pakeitimų (CON/1995/12), Belgija, 1995 8 30.
 710. Nuomonė dėl Banco de Portugal statuto dalinių pakeitimų (CON/1995/11), Portugalija, 1995 7 27.
 711. Nuomonė dėl piniginio finansavimo (CON/1995/8), Švedija, 1995 5 10.
 712. Nuomonė dėl Investavimo tarpininkų įstatymo projekto (CON/1995/4), Airija, 1995 3 30.
 713. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/1995/2), Austrija, 1995 3 10.
 714. Nuomonė dėl Biržos įstatymo projekto (CON/1994/11), Airija, 1995 1 3.
 715. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto (CON/1994/6), Graikija, 1994 9 21.
 716. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/1994/5), Portugalija, 1994 9 21.
 717. Nuomonė dėl valiutų keityklų (CON/1994/2), Nyderlandai, 1994 3 16.
 718. Nuomonė dėl Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės pinigų statuto (CON/1994/1), Liuksemburgas, 1994 4 12.