Povezana mišljenja ESB-a

  1. Mišljenje o organizaciji funkcioniranja središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija (CON/2018/57), Belgija, 14.12.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language
  2. Mišljenje o izmjenama sustava odgovornosti za štetu u odnosu na članove Uprave i zaposlenike Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunjska, 11.12.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  3. Mišljenje o provedbi preporuka izvješća o konvergenciji u Zakon o Bugarskoj narodnoj banci (CON/2018/53), Bugarska, 16.11.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  4. Mišljenje o makrobonitetnim ovlastima Българска народна банка (Bugarske narodne banke) i upravljanju kreditnim institucijama  (CON/2018/52), Bugarska, 19.11.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  5. Mišljenje o Prijedlogu uredbe o uspostavi europske funkcije stabilizacije ulaganja (CON/2018/51), SL C 444, 10.12.2018., str. 11.
  6. Mišljenje o jačanju financijskog nadzora i zaštiti ulagatelja (CON/2018/50), Poljska, 9.11.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  7. Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje je potrebno donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Българска народна банка (Bugarske središnje banke) (CON/2018/49), Bugarska, 9.11.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  8. Mišljenje o određivanju ključnih usluga i operatora ključnih usluga za potrebe sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2018/47), Slovenija, 8.11.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  9. Mišljenje o pravnom okviru Državnog ureda za reviziju (CON/2018/45), Hrvatska, 26.10.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  10. Mišljenje o uspostavljanju nacionalne baze podataka potraživanja iz osiguranja (CON/2018/43), Irska, 28.9.2018.
  11. Mišljenje o prijenosu administrativnih podataka za statističke potrebe (CON/2018/40), Njemačka, 3.9.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  12. Mišljenje o ključnim infrastrukturama, kibersigurnosti i pokrivenim obveznicama (CON/2018/39), Slovačka, 31.8.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  13. Mišljenje o uzajamnoj primjeni makrobonitetnih alata u Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
  14. Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja ugovora o kreditu (CON/2018/31), Irska, 5.7.2018.
  15. Mišljenje o različitim odredbama financijskog prava (CON/2018/29), Belgija, 8.6.2018.
  16. Mišljenje o promjeni formule za izračun naknade za francuski livret A i određene druge francuske regulirane štedne račune (CON/2018/28), Francuska, 7.6.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  17. Mišljenje o uspostavljanju okvira za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava od općeg interesa (CON/2018/27), Belgija, 18.5.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language
  18. Mišljenje o administrativnim sankcijama i kaznenim djelima povezanim s dostavom lažnih ili obmanjujućih podataka središnjoj banci Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11.5.2018.
  19. Mišljenje o upravljanju i financijskoj neovisnosti središnje banke Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Cipar, 11.5.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  20. Mišljenje o identifikaciji i nadzoru kritične infrastrukture za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27.4.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  21. Mišljenje o konverziji kredita u švicarskim francima (CON/2018/21), Slovenija, 16.4.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  22. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/19), SL C 255, 20.7.2018., str. 2.
  23. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2018/18), Češka, 9.4.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  24. Mišljenje o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i dopuni Zakona o državnom uredu za reviziju (CON/2018/17), Hrvatska, 6.4.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  25. Mišljenje o uspostavi sekuritizacijskog okvira (CON/2018/16), Cipar, 4.4.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  26. Mišljenje o sigurnosti i zaštiti kritičnih infrastruktura (CON/2018/15), Belgija, 21.3.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language
  27. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) o izmjeni Uredbe br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2018/12), SL C 120, 6.4.2018., str. 2.
  28. Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Greece (CON/2018/11), Grčka, 15.2.2018.
  29. Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cipar, 14.2.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  30. Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima za kredite osigurane stambenim nekretninama (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  31. Mišljenje o vraćanju novčanih sredstava u Republiku Sloveniju iz određenih poreznih oaza (CON/2018/8), Slovenija, 14.2.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  32. Mišljenje o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode  (CON/2018/5), Slovenija, 31.1.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  33. Mišljenje o uspostavi središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija u Belgiji (CON/2018/4), Belgija, 26.1.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language
  34. Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/3), Slovenija, 11.1.2018.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  35. Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/2), Grčka, 9.1.2018.
  36. Mišljenje o prijenosu funkcije fiskalne agencije Međunarodnog monetarnog fonda na središnju banku Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litva, 1.12.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  37. Mišljenje o referentnim vrijednostima u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (CON/2017/52), Bugarska, 29.11.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  38. Mišljenje o izmjenama okvira za donošenje odluka Българска народна банка (Bugarske narodne banke) (CON/2017/51), Bugarska, 27.11.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  39. Mišljenje o odredbama o plaćama i mirovinama (CON/2017/49), Irska, 24.11.2017.
  40. Mišljenje o privremenom zamrzavanju stope remuneracije u odnosu na francuski „livret A” i određene druge regulirane štedne račune u Francuskoj (CON/2017/45), Francuska, 6.11.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  41. Mišljenje o platnim uslugama (CON/2017/44), Cipar, 27.10.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  42. Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u nadzoru izobrazbe za financijske posrednike i financijske agente (CON/2017/43), Slovačka, 27.10.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  43. Mišljenje o odobravanju sudske zaštite za imatelje kvalificiranih bankovnih kredita (CON/2017/41), Slovenija, 9.10.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  44. Mišljenje o međubankovnom poravnanju i namiri  (CON/2017/37), Poljska, 20.9.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  45. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice, dostavu podataka o kreditima, makrobonitetne ovlasti i alate i zajedničke postupke povezane s SSM-om (CON/2017/36), Slovačka, 11.9.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  46. Mišljenje o izmjenama nadzornog sustava financijskog tržišta (CON/2017/35), Austrija, 25.8.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  47. Mišljenje o nacrtu zakona o izmjeni temeljnog statuta središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique u odnosu na broj direktora u odboru NBB-a (CON/2017/34), Belgija, 24.8.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language
  48. Mišljenje o izvješćivanju o podacima o kreditima (CON/2017/33), Austrija, 21.8.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  49. Mišljenje o imenovanju središnje banke Central Bank of Cyprus kao tijela za informacije i uključivanje odgovarajuće iznimke od obveze čuvanja bankarske tajne (CON/2017/32), Cipar, 21.8.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  50. Mišljenje ESB-a o pristupu središnjem kreditnom registru i registru bankovnih računa (CON/2017/28), Bugarska, 2.8.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  51. Mišljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja (CON/2017/27), Bugarska, 11.7.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  52. Mišljenje o nacionalnoj zakladi za istraživanje, tehnologiju i razvoj (CON/2017/26), Austrija, 23.6.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  53. Mišljenje o vlasništvu subjekta posebne namjene za proizvodnju euronovčanica (CON/2017/25), Španjolska, 16.6.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  54. Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije (CON/2017/24), Slovenija, 12.6.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  55. Mišljenje o novoj kategoriji dužničkih instrumenata, novom makrobonitetnom alatu, stvaranju nove kategorije institucija namire i isključenju prava prijeboja (CON/2017/23), Belgija, 8.6.2017.
  56. Mišljenje ESB od 7. lipnja 2017. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama povećanja učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), SL C 236, 21.7.2017., str. 2.
  57. Mišljenje o makrobonitetnim mjerama kojima se ograničavaju sistemski rizici (CON/2017/21), Austrija, 7.6.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  58. MIšljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja (CON/2017/20), Belgija, 30.5.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language
  59. Mišljenje o Povjerenstvu za praćenje postupaka alternativnog rješavanja sporova i pričuvnim sredstvima bankarskih fondova (CON/2017/19), Španjolska, 26.5.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  60. Mišljenje o financijskoj neovisnosti središnje banke Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Švedska, 18.5.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  61. Mišljenje o sudskoj zaštiti dodijeljenoj imateljima kvalificiranih obveza banaka (CON/2017/16), Slovenija, 12.5.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  62. Mišljenje o pružanju usluge osiguranja od poplave (CON/2017/12), Irska, 7.4.2017.
  63. Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (CON/2017/6), 8.3.2017.
  64. Mišljenje o pružanju informacija i podataka od strane platnih sustava, platnih shema, depozitorija vrijednosnih papira te sustava poravnanja i namire (CON/2017/5), Poljska, 1.3.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  65. Mišljenje o sudjelovanju Italije u više programa Međunarodnog monetarnog fonda: produljenje Novih programa zaduživanja, doprinos Fondu za smanjenje siromaštva i povećanje rasta te novi dvostrani ugovor o zajmu (CON/2017/4), Italija, 22.2.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  66. Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s hipotekarnim kreditima središnjoj banci Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cipar, 17.2.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  67. Mišljenje o računima za plaćanje (CON/2017/2), Cipar, 15.2.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  68. Mišljenje o likvidnosnim mjerama za potporu, rekapitalizaciji kao mjeri opreza i drugim hitnim odredbama za bankovni sektor (CON/2017/1), Italija, 3.2.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  69. Mišljenje o prijedlogu belgijskog zakona o nadzoru izvršitelja obrade platnih transakcija (CON/2016/61), Belgija, 28.12.2016.
  70. Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13.12.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  71. Mišljenje o naknadi troškova za vođenje središnjeg kreditnog registra i registra bankovnih računa (CON/2016/57), Bugarska, 30.11.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  72. Mišljenje o prijedlogu zakona kojim se ukida državno jamstvo u vezi s hitnom likvidnosnom pomoći (CON/2016/55), Belgija, 17.11.2016.
  73. Mišljenje o dodjeli ovlasti središnjoj banci Central Bank of Ireland da procjeni tržišno natjecanje u pogledu hipotekarnih kredita i davanju uputa zajmodavcima o promjenjivim kamatnim stopama  (CON/2016/54), Irska, 17.11.2016.
  74. Mišljenje o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2016/52), Hrvatska, 28.10.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  75. Mišljenje o izmjenama Zakona o Latvijas Banka o smanjenju broja članova Savjeta Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28.9.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  76. Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u izvješćivanju o pristojbi za premije za osiguranje (CON/2016/45), Slovačka, 19.9.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  77. Mišljenje o ulozi predstavnika tijela za financijski nadzor u Nadzornom odboru ESB i o naknadama za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7.9.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  78. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2016/42), Slovenija, 31.8.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  79. Mišljenje o okružnici središnje banke Banca d'Italia kojom se provodi reforma talijanskih zadružnih banaka (CON/2016/41), Italija, 31.8.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  80. Mišljenje o izmjenama režima minimalnih pričuva (CON/2016/40), Rumunjska, 30.8.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  81. Mišljenje o isključenju prava na prijeboj u odnosu na kreditna potraživanja koja su mobilizirana kao kolateral kod središnje banke Europskog sustava središnjih banaka (CON/2016/37), Francuska, 12.7.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  82. Mišljenje o proširenju pristupa središnjem registru bankovnih računa (CON/2016/35), Belgija, 28.6.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language
  83. Mišljenje o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine (CON/2016/34), Grčka, 28.6.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  84. Mišljenje o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2016/33), Hrvatska, 15.6.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  85. Mišljenje o smanjenju statutarnih primanja za zaposlenike u javnom i polujavnom sektoru (CON/2016/32), Nizozemska, 13.6.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  86. Mišljenje o potrošačkim kreditima (CON/2016/31), Slovenija, 8.6.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  87. Mišljenje o unutarnjoj reviziji središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) (CON/2016/30), Bugarska, 3.6.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  88. Mišljenje o uredbi o integriranom podatkovnom modelu  (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  89. Mišljenje o sanaciji i likvidaciji banaka (CON/2016/28), Slovenija, 3.5.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  90. Mišljenje o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovom optjecaju (CON/2016/25), Italija, 20.4.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  91. Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije  (CON/2016/24), Slovenija, 18.4.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  92. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o utvrđivanju mjera u cilju postupne uspostave jedinstvenog zastupanja europodručja u Međunarodnom monetarnom fondu (CON/2016/22), SL C 216, 6.4.2016., str. 1.
  93. Mišljenje o doprinosu Austrije Zakladi Međunarodnog monetarnog fonda za ograničavanje katastrofa i pomoć (CON/2016/21), Austrija, 6.4.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  94. Mišljenje o režimu primjenjivom na prenosive dužničke vrijednosne papire (CON/2016/20), Francuska, 30.3.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  95. Mišljenje o platnim uslugama (CON/2016/19), Bugarska, 24.3.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  96. Mišljenje o reformi zadružnih banaka, sustavu osiguranja za sekuritizaciju loših kredita i sposobnošću kreditiranja alternativnih investicijskih fondova (CON/2016/17), Italija, 24.3.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  97. Mišljenje o uspostavljanju i poslovanju organizacija koje se bave prijenosom prava vlasništva nad nekretninama (CON/2016/16), Cipar, 17.3.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  98. Mišljenje o stjecnaju punopravnog vlasništva Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer od strane središnje banke Banque de France (CON/2016/14), Francuska, 16.3.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  99. Mišljenje o mjerama za olakšavanje nesmetanog funkcioniranja upravnog odbora i zaposleničkog vijeća središnje banke Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cipar, 23.2.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  100. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2016/6), Slovenija, 3.2.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  101. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2016/5), Cipar, 1.2.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  102. Mišljenje o zaštiti otkupa kovanica od strane Austrijske kovnice novca (CON/2016/4), Austrija, 25.1.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  103. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2016/3), Grčka, 21.1.2016.
  104. Mišljenje o nadzoru djelatnosti osoba koje rukuju gotovinom i izricanju administrativnih mjera i kazni (CON/2016/2), Litva, 20.1.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  105. Mišljenje o bilanci plaćanja i prekograničnom izvješćivnaju o uslugama (CON/2015/58), Austrija, 23.12.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  106. Mišljenje o određenim izmjenama institucionalnog okvira Banke Slovenije (CON/2015/57), Slovenija, 18.12.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  107. Mišljenje o potrošačkim kreditima (CON/2015/54), Češka, 9.12.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  108. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2015/52), Nizozemska, 26.11.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  109. Mišljenje o izradi euronovčanica (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  110. Mišljenje o zaštiti protiv krivotvorenja i očuvanja kvalitete gotovine u optjecaju (CON/2015/50), Belgija, 20.11.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language
  111. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i o sustavima jamstava i sustavima za naknadu štete (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  112. Mišljenje o popratnim mjerama u vezi s Uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu  (CON/2015/47), Austrija, 13.11.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  113. MIšljenje o registru bankovnih računa (CON/2015/46), Bugarska, 13.11.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  114. Mišljenje o uređenju društava koja uzimaju kredite (CON/2015/45), Cipar, 12.11.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  115. Mišljenje o odredbama o plaćama i mirovinama (CON/2015/44), Irska, 11.11.2015.
  116. Mišljenje o riješavanju kriznih situacija na financijskom tržištu i o posebnim pristojbama za odabrane financijske institucije (CON/2015/43), Slovačka, 6.11.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  117. Mišljenje o institucionalnom okviru za sanaciju institucija (CON/2015/42), Belgija, 4.11.2015.
  118. Mišljenje o izmjenama Zakona o središnjoj banci Banca d'italia (CON/2015/41), Italija, 30.10.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  119. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2015/40), Irska, 29.10.2015.
  120. Mišljenje o uređenju leasinga i djelatnosti leasing društava (CON/2015/37), Cipar, 19.10.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  121. Mišljenje o središnjem registru bankovnih računa (CON/2015/36), Češka, 16.10.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  122. Mišljenje o oporavku i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/35), Italija, 16.10.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  123. Mišljenje o prijedlogu zakona o tržištu financijskih instrumenata (CON/2015/34), Slovenija, 28.9.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  124. MIšljenje o određivanju središnje banke Lietuvos bankas kao sanacijskog tijela (CON/2015/33), Litva, 22.9.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  125. Mišljenje o izvješćivanju o određenim podacima važnim za financijsku stabilnost (CON/2015/30), Austrija, 2.9.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  126. Mišljenje o optjecaju novčanica i kovanog novca (CON/2015/29), Češka, 28.8.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  127. Mišljenje o izmjenama ustavnog zakona i Zakona o središnjoj banci Česká národní banka  (CON/2015/28), Češka, 11.8.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  128. Mišljenje o korištenju integriranog podatkovnog modela za dostvaljanje podataka središnjoj banci Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austrija, 10.8.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  129. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/25), Grčka, 20.7.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  130. Mišljenje o izmjenama Zakona o helenskom sustavu za statistiku i helenskom tijelu za statistiku  (CON/2015/24), Grčka, 15.7.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  131. Mišljenje o oporavku i sanaciji na financijskom tržištu (CON/2015/22), Češka, 1.7.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  132. Mišljenje o zaštiti potrošača na financijskim tržištima  (CON/2015/21), Slovačka, 1.7.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  133. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  134. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/19), Španjolska, 10.6.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  135. Mišljenje o pravnom okviru za sustav osiguranja depozita i sanaciju na financijskim tržištima (CON/2015/17), Poljska, 28.5.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  136. Mišljenje o izmjenama pravnog okvira koji uređuje slovensko društvo za upravljanje imovinom banaka  (CON/2015/16), Slovenija, 28.5.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  137. Mišljenje o reformi kreditnih zadruga (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25.3.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  138. Mišljenje o pravnom okviru za kreditne posrednike (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  139. Mišljenje o pravnom okviru središnje banke Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poljska, 10.3.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  140. Mišljenje o neovisnosti Banke Slovenije i članova njezinih tijela nadležnih za odlučivanje (CON/2015/8), Slovenija, 2.3.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  141. Mišljenje o strategiji makrobonitetne politike (CON/2015/7), Litva, 25.2.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  142. Mišljenje o izmjenama Statuta središnje banke Eesti Pank (CON/2015/6), Estonija, 9.2.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  143. Mišljenje o novom pravnom okviru za izradu službene statistike u Litvi (CON/2015/5), Litva, 6.2.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  144. Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u sanaciji na financijskom tržištu  (CON/2015/3), Slovačka, 21.1.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  145. Mišljenje o sanacijskom kolegiju  (CON/2015/2), Belgija, 21.1.2015.
  146. Mišljenje o doprinosu Rumunjske Fondu za smanjenje siromaštva i rast Međunarodnog monetarnog fonda (CON/2014/92), Rumunjska, 29.12.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  147. Mišljenje o objavljivanju dokumenata i upotrebi pričuvnih sredstava za mirovine (CON/2014/91), Austrija, 22.12.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  148. Mišljenje o objavljivanju informacija ako se nad bankom provodi sanacija ili ako se banci oduzima odobrenje za pružanje bankovnih usluga (CON/2014/90), Bugarska, 22.12.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  149. Mišljenje o objavljivanju povjerljivih informacija nacionalnom parlamentarnom istražnom povjerenstvu (CON/2014/89), Irska, 19.12.2014.
  150. Mišljenje o kreditnim zahtjevima  (CON/2014/88), Estonija, 17.12.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  151. Mišljenje o izmjenama zakona o jamstvu za bankovne depozite (CON/2014/86), Bugarska, 9.12.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  152. Mišljenje o izradi euronovčanica od strane subjekta posebne namjene (CON/2014/82), Španjolska, 19.11.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  153. Mišljenje o zakonodavstvu na području bankarstva  (CON/2014/79), Slovenija, 11.11.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  154. MIšljenje o određivanju ponderiranih prosječnih prinosa za savezne kredite i imenovanju vanjskih revizora (CON/2014/75), Austrija, 23.10.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  155. Mišljenje o pravilima o sukobu interesa za članove upravnih tijela i rukovoditelje središnje banke Banca d‘Italia (CON/2014/73), Italija, 13.10.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  156. Mišljenje o objavljivanju efektivne kamatne stope za ugovore o potrošačkim kreditima (CON/2014/71), Estonija, 2.10.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  157. Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja kredita (CON/2014/69), Irska, 12.9.2014.
  158. Mišljenje o provedbi Direktive o oporavku i sanaciji banaka (CON/2014/67), Njemačka, 12.9.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  159. Mišljenje o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica i kovanog novca te njihovu vraćanju u optjecaj (CON/2014/65), Litva, 29.8.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  160. Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i drugih institucija (CON/2014/60), Cipar, 22.7.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  161. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  162. Mišljenje o nadležnosti za izdavanje kovanica (CON/2014/56), Cipar, 16.7.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  163. Mišljenje o pravilima koja uređuju savjetovanje s Europskom središnjom bankom. (CON/2014/54), Slovačka, 10.7.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  164. Mišljenje o odobravanju platnih sustava (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
  165. Mišljenje o mandatu guvernera i zamjenika guvernera središnje banke Banque de France i dobnoj granici koja se na njih primjenjuje  (CON/2014/51), Francuska, 8.7.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  166. Mišljenja o statističkim izvještajnim zahtjevima u području statistike platnog prometa (CON/2014/47), Poljska, 27.6.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  167. Mišljenje o Odboru za sistemske rizike  (CON/2014/46), Luksemburg, 26.6.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  168. Mišljenje o nebankarskim financijskim institucijama koje odobravaju zajmove potrošačima (CON/2014/45), Bugarska, 24.6.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  169. Mišljenje o mjerama koje prate Uredbu o SSM-u (CON/2014/43), Austrija, 23.6.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  170. Mišljenje o organizaciji, nadzoru i solventnosti kreditnih institucija (CON/2014/40), Španjolska, 30.5.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  171. Mišljenje o primicima zaposlenika i članova tijela nadležnih za odlučivanje središnje banke Banca d’Italia i o oporezivanju njezinih revaloriziranih udjela (CON/2014/38), Italija, 26.5.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  172. Mišljenje o ograničenjima vezanim uz mirovine (CON/2014/35), Austrija, 19.5.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  173. Mišljenje o pravnom okviru za kreditne institucije i financijska društva (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  174. Mišljenje o nadzoru platnih sustava i sustava namire vrijednosnih papira (CON/2014/33), Litva, 15.5.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  175. Mišljenje o rješavanju kriza na financijskim tržištima (CON/2014/31), Finska, 2.5.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  176. Mišljenje o javnim financijama (CON/2014/30), Litva, 30.4.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  177. Mišljenje o pravnom okviru za dokapitalizaciju kreditnih institucija u Grčkoj putem Grčkog fonda za financijsku stabilnost (HFSF) (CON/2014/29), Grčka, 29.4.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  178. Mišljenje o praćenju korištenja kreditnih rejtinga od strane sudionika na tržištu (CON/2014/28), Litva, 22.4.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  179. Mišljenje o upraviteljima mjenjačnica (CON/2014/27), Litva, 16.4.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  180. Mišljenje o operacijama koje se odnose na državne vrijednosne papire (CON/2014/26), Rumunjska, 14.4.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  181. Mišljenje o neovisnosti Banke Slovenije (CON/2014/25), Slovenija, 11.4.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  182. Mišljenje o upravljanju krizom (CON/2014/24), Litva, 2.4.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  183. Mišljenje o mjerenju kreditnog rizika bankarskih grupacija i rizika bankarskih grupacija povezanog s državom  (CON/2014/23), Austrija, 27.3.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  184. Mišljenje o pravilima o sukobu interesa za visoke dužnosnike središnje banke Banco de España (CON/2014/22), Španjolska, 20.3.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  185. Mišljenje o financijskom nadzoru, makrobonitetnom nadzoru i nadzoru platnih sustava  (CON/2014/21), Estonija, 18.3.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  186. Mišljenje o nadzoru kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima (CON/2014/20), Rumunjska, 10.3.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  187. Mišljenje o promjenama u upravljanju središnjom bankom Banca d'Italia (CON/2014/19), Italija, 21.2.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  188. Mišljenje ESB od 18. veljače 2014. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava (CON/2014/18), Poljska, 18.2.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  189. Mišljenje ESB od 14. veljače 2014. o statusu i nadzoru kreditnih institucija  (CON/2014/17), Belgija, 14.2.2014.
  190. Mišljenje ESB od 13. veljače 2014. o makrobonitetnom mandatu i instrumentima Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgija, 13.2.2014.
  191. Mišljenje o uvođenju eura u Litvi (CON/2014/14), Litva, 12.2.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  192. Mišljenje o računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira nominiranih u stranoj valuti (CON/2014/13), Belgija, 12.2.2014.
  193. Mišljenje o smanjenju zakonom propisane naknade za visoke dužnosnike u javnom i polujavnom sektoru. (CON/2014/12), Nizozemska, 10.2.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  194. Mišljenje o prijenosu podataka koji su potrebni za određivanje monetarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7.2.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  195. Mišljenje o središnjoj banci Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Mađarska, 31.1.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  196. Mišljenje o naknadi za javne službenike tijekom bolovanja (CON/2014/7), Irska, 28.1.2014.
  197. Mišljenje o javnom pristupu informacijama o bogatstvu dužnosnika (CON/2014/5), Slovenija, 20.1.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  198. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB (CON/2014/1), SL C 244, 26.7.2014., str. 3.
  199. Mišljenje o povećanju kapitala središnje banke Banca d’Italia (CON/2013/96), Italija, 27.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  200. Mišljenje o pokrivenim obveznicama (CON/2013/94), Rumunjska, 23.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  201. Mišljenje o kreditnom registru (CON/2013/93), Latvija, 19.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  202. Mišljenje o ograničavanju javne potrošnje u odnosu na središnju banku Banca d'Italia (CON/2013/92), Italija, 18.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  203. Mišljenje o javnim financijama u Estoniji (CON/2013/91), Estonija, 18.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  204. Mišljenje o javnim financijama u Luksemburgu (CON/2013/90), Luksemburg, 18.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  205. Mišljenje o dokapitalizaciji kreditnih institucija (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  206. Mišljenje o mjerama za jačanje stabilnosti banaka (CON/2013/86), Slovenija, 9.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  207. Mišljenje o pravnom statusu imovine središnje banke Lietuvos bankas i opsegu njezine javne revizije (CON/2013/85), Litva, 5.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  208. Mišljenje o sredstvima plaćanja i platnim sustavima (CON/2013/84), Francuska, 6.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  209. Mišljenje o bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i makrobonitetnom nadzoru (CON/2013/82), Finska, 2.12.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  210. Mišljenje o izdavanju odobrenja za rad, reguliranju i nadzoru zadružnih kreditnih institucija (CON/2013/81), Cipar, 26.11.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  211. Mišljenje o stabilizacijskim mjerama i fondu za osiguranje depozita (CON/2013/80), Rumunjska, 25.11.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  212. Mišljenje o promjenama ovlasti za odlučivanje Središnje banke Cipra (CON/2013/78), Cipar, 22.11.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  213. Mišljenje o prenošenju upravljanja državne imovine na središnju banku Banca Naţională a României.  (CON/2013/74), Rumunjska, 29.10.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  214. Mišljenje o mjerama za reorganizaciju banaka (CON/2013/73), Slovenija, 15.10.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  215. Mišljenje o mađarskom integriranom nadzornom okviru (CON/2013/71), Mađarska, 7.10.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  216. Mišljenje o osnivanju Odbora za financijsku stabilnost i makrobonitetnom ovlaštenju nacionalnih tijela (CON/2013/70), Slovenija, 18.9.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  217. Mišljenje o izmjenama Zakona o središnjoj banci Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
  218. Mišljenje o mjerama za jačanje stabilnosti banaka (CON/2013/67), Slovenija, 13.8.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  219. Mišljenje o rukovanju euronovčanicama i kovanicama te njihovu vraćanju u optjecaj  (CON/2013/65), Latvija, 21.8.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  220. Mišljenje o načelima i postupku zamjene novčanica i kovanica. (CON/2013/64), Poljska, 20.8.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  221. Mišljenje o kreditnim unijama (CON/2013/63), Litva, 19.8.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  222. Mišljenje o pružanju usluga platnog prometa od strane Banke Slovenije za korisnike proračuna  (CON/2013/62), Slovenija, 19.8.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  223. Mišljenje o samostalnosti središnje banke, Banco de España u pogledu pitanja u vezi s osobljem i isteku mandata guvernera (CON/2013/61), Španjolska, 16.8.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  224. Mišljenje o davanju instrumenata osiguranja središnjoj banci Danmarks Nationalbank putem automatske kolateralizacije (CON/2013/60), Danska, 13.8.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  225. Mišljenje o izvanburzovnim izvedenim financijskim instrumentima, središnjim protustrankama i repozitorijima (CON/2013/59), Belgija, 12.8.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language
  226. Mišljenje o registru financijskih izvještaja (CON/2013/58), Slovačka, 7.8.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  227. Mišljenje o posebnoj likvidaciji kreditnih institucija (CON/2013/57), Grčka, 6.8.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  228. Mišljenje o novom mađarskom integriranom nadzornom okviru (CON/2013/56), Mađarska, 26.7.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  229. Mišljenje o mjerama za poticanje dugoročnog kreditiranja (CON/2013/55), Belgija, 26.7.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language
  230. Mišljenje o makrobonitetnom nadzoru nacionalnog financijskog sustava (CON/2013/54), Cipar, 24.7.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  231. Mišljenje o financijskoj neovisnosti središnje banke Sveriges Riksbank (CON/2013/53), Švedska, 24.7.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  232. Mišljenje o štedionicama i bankarskim fondovima (CON/2013/52), Španjolska, 23.7.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  233. Mišljenje o nadzoru zadružnih kreditnih institucija (CON/2013/51), Cipar, 23.7.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  234. Mišljenje o mjerama za stabilizaciju (CON/2013/50), Rumunjska, 12.7.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language