Menu

ECB's udtalelser

 1. Udtalelse om begrænsninger vedrørende betalinger via postforsendelse og foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (CON/2020/17), Belgien, 25.5.2020.
 2. Udtalelse om ændringer af lettisk lovgivning vedrørende national sikkerhed, nødssituationer og mobilisering (CON/2020/15), Letland, 11.5.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Udtalelse om en reform af Sveriges riksbank (CON/2020/13), Sverige, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Udtalelse om finansielle institutioners identifikation og indberetning af beløb indbetalt på opsparingskonti (CON/2020/12), Belgien, 17.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 5. Udtalelse om Lietuvos bankas tilvejebringelse af likviditetsstøtte i krisesituationer (CON/2020/11), Litauen, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Udtalelse om tæt samarbejde mellem ECB og Hrvatska narodna banka inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme og om Hrvatska narodna bankas makroprudentielle mandat og værktøjer (CON/2020/10), Kroatien, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Udtalelse om overvågningen af betalingssystemer og operatører af betalingssystemer (CON/2020/9), Cypern, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Udtalelse om Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatien, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Udtalelse om Eesti Panks tilsynsråd (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Udtalelse om ændringer i forvaltningen af De Nederlandsche Bank og om oprettelsen af udvalget for finansiel stabilitet (CON/2020/6), Nederlandene, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Udtalelse om BNB's sanktionsbeføjelser inden for tæt samarbejde og den officielle valutakurs på den bulgarske lev (CON/2020/5), Bulgarien, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Udtalelse om retten for kuratorer og likvidatorer for kreditinstitutter til at anbringe midler på en konto i Latvijas Banka (CON/2020/4), Letland, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Udtalelse om genopretning og afvikling af centrale modparter (CON/2020/3), Tyskland, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Udtalelse om loven om det nationale forsvar (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Udtalelse om foranstaltninger, der begrænser de makroprudentielle risici i forbindelse med boliglån (CON/2020/1), Tyskland, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Udtalelse om sikkerheden for net- og informationssystemer (CON/2019/38), Spanien, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Udtalelse om ændringer til loven om Latvijas Banka (CON/2019/36), Letland, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og om autentificering af euromønter (CON/2019/33), Luxembourg, 23.9.2019.
 19. Please provide title of the opinion here (CON/2019/32), Nederlandene, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Udtalelse om informationsfrihed (CON/2019/31), Nederlandene, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Udtalelse om salg og køb af kreditfaciliteter (CON/2019/30), Cypern, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Udtalelse om konverteringen af lån i schweiziske franc (CON/2019/27), Slovenien, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Udtalelse om betalingen af midler til ikke-kvalificerede indehavere af efterstillede obligationer og minoritetsaktionærer, som havde aktier i banker, som Republikken Slovenien havde aktiemajoritet i, og som blev påvirket af Banka Slovenijes ekstraordinære foranstaltninger (CON/2019/26), Slovenien, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Udtalelse om forvaltningen af Central Bank of Cyprus og dennes finansielle uafhængighed og om ændringer af den cypriotiske forfatning vedrørende Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypern, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Udtalelse om ejerskabsstrukturen i Banca d'Italia og ejerskabet af guldreserver (CON/2019/23), Italien, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Udtalelse om målene for og forvaltningen af den lettiske finans- og kapitalmarkedskommission (CON/2019/22), Letland, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Udtalelse om en reform af tilsynsordningen for bank- og finansmarkedet (CON/2019/21), Østrig, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2019/20), Slovenien, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Udtalelse om revisionen af de retlige rammer for det portugisiske finansielle tilsynssystem (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Udtalelse om skatten på bankers finansielle aktiver og rentebenchmarket for forbrugerkreditaftaler (CON/2019/18), Rumænien, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Udtalelse om net- og informationssikkerhed (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Udtalelse om deltagelse i den fælles afviklingsmekanisme (CON/2019/16), Bulgarien, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Udtalelse om lobbyisme  (CON/2019/15), Den Tjekkiske Republik, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Udtalelse om kravet om samtykke fra låntagere til overførsel af lån, som er sikret ved pant i fast ejendom til beboelse (CON/2019/14), Irland, 29.3.2019.
 35. Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2019/13), Slovenien, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Udtalelse om ændringer i ledelsesstrukturen for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgien, 26.3.2019.
 37. Udtalelse om udstedelse af tilladelse til og overvågning af udbydere af mikrokredit (CON/2019/7), Grækenland, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab  (CON/2019/6), EUT C 84 af 6.3.2019, s. 1.Læs mere
 39. Udtalelse om aflønning af ledende medarbejdere og den øverste ledelse i Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polen, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Udtalelse om Central Bank of Maltas tilsyn med kreditreferencebureauer og overvågning af betalingstjenester (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Udtalelse om organiseringen af det centrale register for bankkonti og finansielle transaktioners funktion (CON/2018/57), Belgien, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 42. Udtalelse om ændringer i ansvarsordningen for ledelsesmedlemmer og medarbejdere i Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumænien, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter  (CON/2018/55), 7.12.2018.Læs mere
 44. Udtalelse om gennemførelsen af konvergensrapportens henstillinger i loven om Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2018/53), Bulgarien, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Udtalelse om det makroprudentielle mandat, som er tildelt Българска народна банка (Bulgariens nationalbank), og forvaltningen af kreditinstitutter (CON/2018/52), Bulgarien, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (CON/2018/51), EUT C 444 af 10.12.2018, s. 11.Læs mere
 47. Udtalelse om en styrkelse af finanstilsynet og investorbeskyttelsen (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem ECB og Българска народна банка (CON/2018/49), Bulgarien, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Udtalelse om udpegning af væsentlige tjenester og operatører af væsentlige tjenester med henblik på sikkerhed i net- og informationssystemer (CON/2018/47), Slovenien, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Udtalelse om den retlige ramme for Statsrevisionen (CON/2018/45), Kroatien, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Udtalelse om etablering af en national database over forsikringskrav (CON/2018/43), Irland, 28.9.2018.
 52. Udtalelse om overførsel af administrative data til statistiske formål (CON/2018/40), Tyskland, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Udtalelse om kritiske infrastrukturer, internetsikkerhed og dækkede obligationer (CON/2018/39), Slovakiet, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Udtalelse om gensidig gennemførelse af makroprudentielle værktøjer i Luxembourg (CON/2018/34), Luxembourg, 27.7.2018.
 55. Udtalelse om reguleringen af virksomhed i forbindelse med ejerskab af kreditaftaler (CON/2018/31), Irland, 5.7.2018.
 56. Udtalelse om visse finansretlige bestemmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
 57. Udtalelse om en modifikation af renteformlen for detnfranske Livret A og visse andre franske regulerede opsparingskonti (CON/2018/28), Frankrig, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Udtalelse om oprettelsen af rammer for sikkerheden af generelle net- og informationssystemer (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Udtalelse om administrative sanktioner og strafbare handlinger i forbindelse med indgivelse af falske eller vildlende oplysninger til Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irland, 11.5.2018.
 60. Udtalelse om Central Bank of Cyprus's ledelsesmæssige og finansielle uafhængighed  (CON/2018/23), Cypern, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Udtalelse om identificeringen af og tilsynet med kritiske infrastrukturer med henblik på informationsteknologisk sikkerhed (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Udtalelse om konvertering af lån i schweizerfranc (CON/2018/21), Slovenien, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter (CON/2018/19), EUT C 255 af 20.7.2018, s. 2.Læs mere
 64. Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer (CON/2018/18), Den Tjekkiske Republik, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Udtalelse om ændringer til Lov om Hrvatska Narodna Banka og til Lov om Statsrevisionen (CON/2018/17), Kroatien, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Udtalelse om etablering af rammer for securitisering (CON/2018/16), Cypern, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Udtalelse om sikkerheden og beskyttelsen af kritiske infrastructurer (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 68. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (CON/2018/12), EUT C 120 af 6.4.2018, s. 2.Læs mere
 69. Udtalelse om overdragelse af nye opgaver vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner til Bank of Greece (CON/2018/11), Grækenland, 15.2.2018.
 70. Udtalelse om overdragelse af nye opgaver vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner til Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cypern, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer til værdipapirer med pant i boligejendom (CON/2018/9), Luxembourg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Udtalelse om tilbagelevering af økonomiske midler til Republikken Slovenien fra udpegede skattely  (CON/2018/8), Slovenien, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Udtalelse om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer  (CON/2018/5), Slovenien, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Udtalelse om organiseringen af det centrale register for bankkonti og finansielle transaktioner (CON/2018/4), Belgien, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 75. Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2018/3), Slovenien, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2018/2), Grækenland, 9.1.2018.
 77. Udtalelse om Den Internationale Valutafonds overdragelse af funktionen af et fiskalt agentur til Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litauen, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Udtalelse om benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (CON/2017/52), Bulgarien, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Udtalelse om ændringer i rammerne for beslutningstagning i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (CON/2017/51), Bulgarien, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Udtalelse om bestemmelser vedrørende løn og pension (CON/2017/49), Irland, 24.11.2017.
 81. Udtalelse om en midlertidig fastfrysning af renten for franske Livret A og visse andre franske regulerede opsparingskonti (CON/2017/45), Frankrig, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Udtalelse om betalingstjenester (CON/2017/44), Cypern, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i forbindelse med tilsynet med uddannelsen af finansielle formidlere og finansielle agenter (CON/2017/43), Slovakiet, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2017/41), Slovenien, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Udtalelse om interbankclearing og -afvikling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer, indberetning af kreditdata, makroprudentielle beføjelser og værktøjer og fælles SSM-procedurer (CON/2017/36), Slovakiet, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Udtalelse om ændringer i loven om tilsynet med det finansielle marked (CON/2017/35), Østrig, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Udtalelse om et lovforslag om ændring af statutten for NBB for så vidt angår antallet af medlemmer af NBB's bestyrelse (CON/2017/34), Belgien, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 89. Udtalelse om indberetningen af kreditoplysninger (CON/2017/33), Østrig, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Udtalelse om udpegelsen af Central Bank of Cyprus som informationsmyndighed og tilføjelsen af den relevante undtagelse til kravet om bankhemmelighed (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Udtalelse om adgang til det centrale kreditregister og registret over bankkonti (CON/2017/28), Bulgarien, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Udtalelse om begrænsning af kontantbetalinger (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Udtalelse om en lov om den nationale stiftelse for forskning, teknologi og udvikling (CON/2017/26), Østrig, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Udtalelse om ejerskabet af en enhed med særligt formål med henblik på produktion af eurosedler (CON/2017/25), Spanien, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Udtalelse om revisionen af Banka Slovenijes forretningsaktiviteter (CON/2017/24), Slovenien, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 97. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236 af 21.7.2017, s. 2.Læs mere
 98. Udtalelse om makroprudentielle foranstaltninger med henblik på at begrænse systemiske risici (CON/2017/21), Østrig, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Udtalelse om begræsning af kontantbetalinger (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 100. Udtalelse om kommissionen for overvågning af alternative tvistbilæggelsesprocedurer og bankfondes reserver (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Udtalelse om Sveriges riksbanks finansielle uafhængighed (CON/2017/17), Sverige, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Udtalelse om retslig beskyttelse af indehavere af bankers kvalificerede forpligtelser (CON/2017/16), Slovenien, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Udtalelse om forsikring mod stormflod (CON/2017/12), Irland, 7.4.2017.
 104. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (CON/2017/6), EUT C 132 af 24.4.2017, s. 1.Læs mere
 105. Udtalelse om de oplysninger og data, som betalingssystemer, betalingsordninger, værdipapircentraler og clearing- og afviklingssystemer skal tilvejebringe (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Udtalelse om Italiens deltagelse i en række programmer fra Den Internationale Valutafond: Forlængelsen af de nye lånearrangementer, bidraget til fonden for fattigdomsreduktion og vækst og en ny bilateral låneaftale (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Udtalelse om overdragelse af nye realkreditrelaterede opgaver til Cyperns centralbank (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Udtalelse om betalingskonti (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Udtalelse om likviditetsstøtteforanstaltninger, en forebyggende rekapitalisering og andre bestemmelser af hastende karakter for banksektoren (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Udtalelse om et udkast til en belgisk lov om overvågning af betalingstransaktionsprocessorer (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
 111. Udtalelse om revisionen af Banka Slovenijes forretningsmæssige drift (CON/2016/59), Slovenien, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Udtalelse om godtgørelse for udgifterne til driften af det centale kreditregister og registeret over bankkonti (CON/2016/57), Bulgarien, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Udtalelse om et lovforslag om ophævelse af den statsgaranti, som gives i forbindelse med likviditetsstøtte i en nødssituation (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
 114. Udtalelse om overdragelsen af beføjelser til Central Bank of Ireland til at vurdere konkurrencen på realkreditmarkedet og til at udstede instrukser til udlånere med hensyn til variable renter (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
 115. Udtalelse om ændring af lov om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatien, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Udtalelse om ændringer i loven om Latvijas Banka med henblik på at reducere antallet af medlemmer i Latvijas Bankas direktion (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i indberetningen af opkrævede forsikringspræmier (CON/2016/45), Slovakiet, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Udtalelse om repræsentanten for finanstilsynets rolle i ECB's tilsynsråd og om tilsynsgebyrer (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Udtalelse om Banca d’Italias cirkulære om gennemførelsen af reformen af de italienske andelsbanker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Udtalelse om ændringer i reservekravsordningen (CON/2016/40), Rumænien, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Udtalelse om udelukkelsen af modregningsret med hensyn til gældsfordringer mobiliseret som sikkerhed i en centralbank i ESCB (CON/2016/37), Frankrig, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Udtalelse om udvidelsen af adgang til det centrale register over bankkonti (CON/2016/35), Belgien, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 124. Udtalelse om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (CON/2016/34), Grækenland, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Udtalelse om ændring af lov om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatien, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Udtalelse om en nedsættelse af den lovpligtige godtgørelse af medarbejdere i den offentlige og halvoffentlige sektor (CON/2016/32), Nederlandene, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Udtalelse om forbrugerkredit (CON/2016/31), Slovenien, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Udtalelse om den interne revision af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (CON/2016/30), Bulgarien, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Udtalelse om lovgivning om en integreret datamodel (CON/2016/29), Østrig, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Udtalelse om afvikling og likvidation af banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Udtalelse om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om eurosedler i omløb (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Udtalelse om revision af Banka Slovenijes forretningsaktiviteter (CON/2016/24), Slovenien, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om foranstaltninger til gradvis indførelse af en samlet repræsentation for euroområdet i Den Internationale Valutafond (CON/2016/22), EUT C 216 af 6.4.2016, s. 1.Læs mere
 134. Udtalelse om Østrigs bidrag til Den Internationale Valutafonds Catastrophe Containment and Relief Trust (CON/2016/21), Østrig, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Udtalelse om ordningen for omsættelige værdipapirer (CON/2016/20), Frankrig, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Udtalelse om betalingstjenester (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Udtalelse om reformen af kooperative banker, en garantiordning for sekuritisering af misligholdte lån og alternative investeringsfondes udlånsevne  (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Udtalelse om oprettelsen og driften af organisationer der varetager overdragelsen af fast ejendom (CON/2016/16), Cypern, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Udtalelse om Banque de Frances erhvervelse af ejendomsretten til Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrig, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Udtalelse om foranstaltninger til fremme af en smidig funktionsmåde for bestyrelsen og personaleudvalget i Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypern, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Udtalelse om beskyttelse af Münze Österreichs forpligtelse til at tage mønter tilbage (CON/2016/4), Østrig, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2016/3), Grækenland, 21.1.2016.
 145. Udtalelse om tilsyn med kontanthåndterende virksomheders aktiviteter og pålæggelse af administrative foranstaltninger og sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Udtalelse om betalingsbalancen og rapportering af grænseoverskridende levering af tjenesteydelser (CON/2015/58), Østrig, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Udtalelse om visse ændringer i de institutionelle rammer for Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenien, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Udtalelse om forbrugerkredit (CON/2015/54), Den Tjekkiske Republik, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2015/52), Nederlandene, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Udtalelse om produktionen af eurosedler (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 152. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om indskudsgarantiordninger og investorgarantiordninger (CON/2015/48), Luxembourg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Udtalelse om foranstaltninger der ledsager forordningen om den fælles afviklingsmekanisme (CON/2015/47), Østrig, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Udtalelse om et register over bankkonti  (CON/2015/46), Bulgarien, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Udtalelse om reguleringen af selskaber der erhverver kredit (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Udtalelse om bestemmelser vedrørende løn og pension (CON/2015/44), Irland, 11.11.2015.
 157. Udtalelse om håndtering af kriser på det finansielle marked og om en særlig afgift for udvalgte finansielle institutioner (CON/2015/43), Slovakiet, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Udtalelse om de institutionelle rammer for afvikling af institutter (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
 159. Udtalelse om ændringer af statutten for Banca d'Italia (CON/2015/41), Italien, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
 161. Udtalelse om reguleringen af finansiel leasing og leasingselskabers aktiviteter (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Udtalelse om det centrale register over bankkonti (CON/2015/36), Den Tjekkiske Republik, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Udtalelse om et lovforslag om markedet for finansielle instrumenter (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Udtalelse om udpegelsen af Lietuvos bankas som afviklingsmyndighed (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Udtalelse om indberetningen af visse data af relevans for den finansielle stabilitet (CON/2015/30), Østrig, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Udtalelse om sedler og mønter i omløb (CON/2015/29), Den Tjekkiske Republik, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Udtalelse om ændring af forfatningsloven og lov om Česká národní banka (CON/2015/28), Den Tjekkiske Republik, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Udtalelse om anvendelsen af en integreret datamodel for indberetningen af data til Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Østrig, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/25), Grækenland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Udtalelse om ændring til lov om det græske statistiske system og Hellenic Statistical Authority (CON/2015/24), Grækenland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Udtalelse om genopretning og afvikling på det finansielle marked (CON/2015/22), Den Tjekkiske Republik, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Udtalelse om forbrugerbeskyttelse på det finansielle marked (CON/2015/21), Slovakiet, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Udtalelse om de retlige rammer for indskudsgarantiordningen og for afvikling på de finansielle markeder (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Udtalelse om ændring af de retlige rammer for det slovenske selskab der håndterer bankaktiver (Bank Asset Management Company) (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Udtalelse om reformen af andelsbanker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Udtalelse om de retlige rammer for kreditformidlere (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Udtalelse om de retlige rammer for Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Udtalelse om Banka Slovenijes og medlemmerne af dens beslutningstagende organers uafhængighed (CON/2015/8), Slovenien, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Udtalelse om en makroprudentiel strategi (CON/2015/7), Litauen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Udtalelse om ændringer af statutten for Eesti Pank (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Udtalelse om en ny retlig ramme for produktionen af officielle statistikker i Litauen (CON/2015/5), Litauen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i forbindelse med afvikling på det finansielle marked (CON/2015/3), Slovakiet, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Udtalelse om Afviklingskollegiet (CON/2015/2), Belgien, 21.1.2015.
 187. Udtalelse om Rumæniens bidrag til Den Internationale Valutafonds fond til reduktion af fattigdom og skabelse af vækst (CON/2014/92), Rumænien, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Udtalelse om offentliggørelse af dokumenter og om anvendelse af pensionsreserver (CON/2014/91), Østrig, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Udtalelse om offentliggørelse af oplysninger hvor en bank er under afvikling eller hvis dennes tilladelse til at drive bankvirksomhed tilbagekaldes (CON/2014/90), Bulgarien, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Udtalelse om udleveringen af fortrolige oplysninger til en national parlamentarisk undersøgelseskommission (CON/2014/89), Irland, 19.12.2014.
 191. Udtalelse om kreditkrav  (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Udtalelse om ændring af lov om bankindskudsgarantier (CON/2014/86), Bulgarien, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Udtalelse om en special purpose-enheds produktion af eurosedler (CON/2014/82), Spanien, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Udtalelse om regulering af banker (CON/2014/79), Slovenien, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Udtalelse om fastsættelse af vægtede gennemsnitlige afkast for forbundsstatslån og udpegelse af eksterne revisorer (CON/2014/75), Østrig, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Udtalelse om regler vedrørende interessekonflikter for medlemmerne af de besluttende organer og lederne i Banca d‘Italia (CON/2014/73), Italien, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Udtalelse om offentliggørelsen af de årlige omkostninger i procent vedrørende forbrugerkreditaftaler (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Udtalelse om reguleringen af ejerskabet af kredit (CON/2014/69), Irland, 12.9.2014.
 199. Udtalelse om gennemførelsen af direktivet om genopretning og afvikling af banker  (CON/2014/67), Tyskland, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Udtalelse om kontrol af eurosedler og -mønters ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler og -mønter (CON/2014/65), Litauen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Udtalelse om afvikling af kreditinstitutter og andre institutioner (CON/2014/60), Cypern, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Udtalelse om Det Centrale Kreditregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Udtalelse om kompetencen til at udstede mønter (CON/2014/56), Cypern, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Udtalelse om regler for høring af ECB (CON/2014/54), Slovakiet, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Udtalelse om godkendelse af betalingssystemer (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 206. Udtalelse om aldersgrænsen og embedsperioden for Banque de Frances formænd og viceformænd (CON/2014/51), Frankrig, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Udtalelse om statistiske rapporteringskrav inden for betalingsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Udtalelse om en systemisk risikokomité (CON/2014/46), Luxembourg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Udtalelse om finansielle institutioner, undtagen banker, der yder lån til forbrugere (CON/2014/45), Bulgarien, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Udtalelse om foranstaltninger i forlængelse af SSM-forordningen (CON/2014/43), Østrig, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Udtalelse om organiseringen af og tilsynet med kreditinstitutter samt deres solvens  (CON/2014/40), Spanien, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Udtalelse om aflønningen af Banca d'Italias personale og medlemmerne af dens beslutningstagende organer samt beskatning af den reviderede værdiansættelse af dens aktier (CON/2014/38), Italien, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Udtalelse om pensionsbegrænsninger (CON/2014/35), Østrig, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Udtalelse om de retlige rammer for kreditinstitutter og finansielle virksomheder (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Udtalelse om overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2014/33), Litauen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Udtalelse om afvikling af kriser på det finansielle marked (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Udtalelse om de offentlige finanser (CON/2014/30), Litauen, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Udtalelse om de retlige rammer for rekapitaliseringen gennem HFSF af kreditinstitutter i Grækenland  (CON/2014/29), Grækenland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Udtalelse om overvågningen af markedsdeltagernes brug af kreditratings (CON/2014/28), Litauen, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Udtalelse om operatører der udøver valutaveksling (CON/2014/27), Litauen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Udtalelse om operationer vedrørende statspapirer (CON/2014/26), Rumænien, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Udtalelse om Banka Slovenijes uafhængighed (CON/2014/25), Slovenien, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Udtalelse om krisestyring (CON/2014/24), Litauen, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Udtalelse om målingen af bankkoncerners kredit- og landerisiko (CON/2014/23), Østrig, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Udtalelse om reglerne for interessekonflikter for Banco de Españas højtstående embedsmænd (CON/2014/22), Spanien, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Udtalelse om finansielt tilsyn, makroprudentielt tilsyn og overvågning af betalingssystemer (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Udtalelse om overvågningen af kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro (CON/2014/20), Rumænien, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Udtalelse om ændringer i ledelsen af Banca d'Italia (CON/2014/19), Italien, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Udtalelse om det makroprudentielle tilsyn med det finansielle system (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Udtalelse om status for og tilsyn med kreditinstitutter (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014.
 231. Udtalelse om Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgiques makroprudentielle mandat og instrumenter (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014.
 232. Udtalelse om indførelsen af euro i Litauen (CON/2014/14), Litauen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Udtalelse om konti til dematerialiserede værdipapirer, der er denomineret i udenlandsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014.
 234. Udtalelse om reduktion af det lovbestemte vederlag til overordnede tjenestemænd i den offentlige og halvoffentlige sektor (CON/2014/12), Nederlandene, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Udtalelse om indberetning af data, som er nødvendige for fastlæggelsen af pengepolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. pls translate: Opinion on the Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungarn, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Udtalelse om aflønning af offentligt ansatte under sygeorlov (CON/2014/7), Irland, 28.1.2014.
 238. ECB’s udtalelse om aktindsigt i oplysninger om tjenestemænds formuer i Slovenien (CON/2014/5), Slovenien, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB  (CON/2014/1), EUT C 244 af 26.7.2014, s. 3.
 240. Udtalelse om en kapitalforhøjelse i Banca d'Italia (CON/2013/96), Italien, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Udtalelse om særligt dækkede obligationer (CON/2013/94), Rumænien, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Udtalelse om kreditregistret (CON/2013/93), Letland, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Udtalelse om begrænsning af de offentlige udgifter for Banca d'Italia (CON/2013/92), Italien, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Udtalelse om de offentlige finanser i Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Udtalelse om de offentlige finanser i Luxembourg (CON/2013/90), Luxembourg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af bankstabiliteten (CON/2013/86), Slovenien, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Udtalelse om den retlige status af Lietuvos Bankas' aktiver og omfanget af dens offentlige revision (CON/2013/85), Litauen, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Udtalelse om betalingsmidler og betalingssystemer (CON/2013/84), Frankrig, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Udtalelse om prudentielt tilsyn med kreditinstitutter og om makroprudentielt tilsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Udtalelse om udstedelse af licenser til, regulering af og tilsyn med kooperative kreditinstitutter (CON/2013/81), Cypern, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Udtalelse om stabiliseringsforanstaltninger og indskydergarantifonden (CON/2013/80), Rumænien, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Udtalelse om ændringer af beslutningstagningsbeføjelserne i Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cypern, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Udtalelse om overførsel af administrationen af statslige ejendomme til Banca Naţională a României (CON/2013/74), Rumænien, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Udtalelse om foranstaltninger til reorganisering af banker (CON/2013/73), Slovenien, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Udtalelse om de integrerede tilsynsrammer i Ungarn (CON/2013/71), Ungarn, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Udtalelse om oprettelsen af et råd for finansiel stabilitet og om de slovenske myndigheders makroprudentielle mandat (CON/2013/70), Slovenien, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Udtalelse om ændringer af Lov om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 259. Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af stabiliteten af banker (CON/2013/67), Slovenien, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Udtalelse om håndtering og recirkulering af eurosedler og -mønter (CON/2013/65), Letland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Udtalelse om principper og procedurer for ombytning af sedler og mønter (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Udtalelse om låneforeninger (CON/2013/63), Litauen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Udtalelse om Banka Slovenijes levering af betalingstjenester til brugere omfattet af budgettet (CON/2013/62), Slovenien, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Udtalelse om Banco de Españas autonomi i personalespørgsmål og om ophør af centralbankchefens funktionsperiode (CON/2013/61), Spanien, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Udtalelse om brug af sikkerhedsretten i forbindelse med sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 266. Udtalelse om OTC-derivater, centrale modparter og værdipapircentraler (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 267. Udtalelse om årsregnskabsregisteret (CON/2013/58), Slovakiet, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Udtalelse om særlig likvidation af kreditinstitutter (CON/2013/57), Grækenland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Udtalelse om de nye integrerede tilsynsrammer i Ungarn (CON/2013/56), Ungarn, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Udtalelse om foranstaltninger der tilskynder til langsigtet udlån (CON/2013/55), Belgien, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 271. Udtalelse om det makroprudentielle tilsyn med det nationale finansielle system (CON/2013/54), Cypern, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Udtalelse om Sveriges riksbanks finansielle uafhængighed (CON/2013/53), Sverige, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Udtalelse om sparekasser og bankfonde (CON/2013/52), Spanien, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Udtalelse om tilsynet med kooperative kreditinstitutter (CON/2013/51), Cypern, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Udtalelse om stabiliseringsforanstaltninger (CON/2013/50), Rumænien, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Udtalelse om løn- og pensionsreformer (CON/2013/46), Irland, 28.6.2013.
 277. Udtalelse om Lietuvos bankas makroprudentielle mandat (CON/2013/45), Litauen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Udtalelse om behandlingen af eurosedler, der er blevet neutraliserede af tyverisikringsudstyr (CON/2013/43), Belgien, 12.6.2013.
 279. Udtalelse om genopretnings- og afviklingsplaner (CON/2013/42), Belgien, 10.6.2013.
 280. Udtalelse om ændringer af ledelsen af Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cypern, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks nye tilsynsopgaver  (CON/2013/40), Ungarn, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Udtalelse om makrotilsyn med det nationale finansielle system (CON/2013/39), Rumænien, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Udtalelse om beskyttelse af pantsættere  (CON/2013/33), Spanien, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Udtalelse om styrkelse af Banca Naţională a României’s institutionelle rolle og uafhængighed (CON/2013/31), Rumænien, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Udtalelse om makroprudentiel politik (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 286. Udtalelse om et register over forbrugerkredit (CON/2013/29), Frankrig, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Udtalelse om kriseplanlægning og tidlig indgriben vedrørende kreditinstitutter  (CON/2013/26), Østrig, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Udtalelse om indberetning af betalingsbalancedata (CON/2013/22), Østrig, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Udtalelse om foranstaltninger, der skal styrke bankernes stabilitet (CON/2013/21), Slovenien, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Udtalelse om hvilende indskudskonti hos kreditinstitutter (CON/2013/20), Grækenland, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Udtalelse om Oesterreichische Nationalbanks bidrag til Den Internationale Valutafonds Poverty Reduction and Growth Trust og om en bilateral låneaftale mellem Den Internationale Valutafond og Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Østrig, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Udtalelse om overskudsfordelingen i Bank of Greece  (CON/2013/15), Grækenland, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Udtalelse om et regelsæt for afvikling af kreditinstitutter og andre institutter (CON/2013/10), Cypern, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Udtalelse om de nye kompetencer, som Banca Naţională a României er blevet tildelt, vedrørende statsobligationer og credit default swaps på statsobligationer (CON/2013/6), Rumænien, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Udtalelse om kreditforeninger (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Udtalelse af 11. januar 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarer, aflønningspolitik og sanktioner (CON/2013/4), EUT C 96 af 4.4.2013, s. 18.
 298. Udtalelse om tidlig indgriben, rekonstruktion og afvikling af kreditinstitutter  (CON/2013/3), Spanien, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Udtalelse om foranstaltninger vedrørende et nyt kreditregister i Irland  (CON/2012/111), Irland, 21.12.2012.
 300. Udtalelse om aktivforvaltningsselskaber (CON/2012/108), Spanien, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Udtalelse om bankvæsen og finansiel stabilitet (CON/2012/106), Frankrig, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Udtalelse om gennemførelsen af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union  (CON/2012/105), Litauen, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Udtalelse om Banco de Portugals personaleaflønning og budgettet (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2012/83), Slovakiet, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Udtalelse om kontrol af kontanter (CON/2012/82), Tyskland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Udtalelse om fordeling af overskud mellem National Bank van België/Banque Nationale de Belgique og den belgiske stat (CON/2012/81), Belgien, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 307. Udtalelse om ændring af lov om Latvijas Banka (CON/2012/80), Letland, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Udtalelse om fiskale regler og om betalingsansvaret for bankkonti og budgetorganisationers betalinger (CON/2012/79), Bulgarien, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Udtalelse om informationsfrihed (CON/2012/76), Irland, 19.10.2012.
 310. Udtalelse om forberedelserne og de nødvendige lovændringer i forbindelse med indførelsen af euroen (CON/2012/73), Letland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Udtalelse om konsoliderede retlige rammer for betalingstjenester (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af stabiliteten i banksektoren (CON/2012/71), Slovenien, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Udtalelse om en kapitaludvidelse i Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Luxembourg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Udtalelse om kreditforeninger (credit unions) (CON/2012/68), Irland, 4.9.2012.
 315. Udtalelse om rapporteringskrav for grænseoverskridende tjenestetransaktioner (CON/2012/67), Østrig, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Udtalelse om krav til indberetning af udenrigshandel (CON/2012/66), Tyskland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Udtalelse om forhøjelsen af Østrigs kvote i Den Internationale Valutafond  (CON/2012/65), Østrig, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Udtalelse om rekapitalisering af Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italien, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Udtalelse om en stabiliserende budgetpolitik og om oprettelsen af en statslig reservekonto hos Lietuvos bankas til brug i krisetider (CON/2012/63), Litauen, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Udtalelse om reformen af tilsynet med forsikrings- og pensionsordninger  (CON/2012/61), Italien, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Udtalelse om beskatning af finansielle transaktioner (CON/2012/59), Ungarn, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af tilsynet med og håndhævelsen af finansiel regulering (CON/2012/52), Irland, 16.7.2012.
 323. Udtalelse om Lovene om Central Bank of Cyprus af 2002 til 2007 (CON/2012/51), Cypern, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Udtalelse om rekapitalisering af Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypern, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungarn, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Udtalelse om rekapitalisering af banker  (CON/2012/48), Slovenien, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Udtalelse om forebyggelse af for sene betalinger (CON/2012/47), Slovenien, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Udtalelse om reorganisering og salg af aktiver i form af fast ejendom i den finansielle sektor (CON/2012/46), Spanien, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Udtalelse om forhøjelsen af Ungarns kvote i Den Internationale Valutafond  (CON/2012/45), Ungarn, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Udtalelse om lov om Česká národní banka  (CON/2012/44), Den Tjekkiske Republik, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Udtalelse om lov om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ungarn, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Udtalelse om rammerne for rekapitalisering og sanering af kreditinstitutter i Grækenland  (CON/2012/39), Grækenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Udtalelse om driftsomkostninger vedrørende tilsynsvirksomhed (CON/2012/35), Belgien, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 334. Udtalelse om statutten for Bank of Greece (CON/2012/31), Grækenland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Udtalelse om en statsfond, der skal garantere stabiliteten af det statslige pensionssystem (CON/2012/29), Bulgarien, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Udtalelse om belgiske dækkede obligationer og om foranstaltninger, der skal lette anvendelsen af fordringer som sikkerhed (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 337. Udtalelse om ændringer af lov om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungarn, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Udtalelse om rekapitalisering og sanering af kreditinstitutter i Grækenland (CON/2012/25), Grækenland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Udtalelse om gennemførelsesforanstaltninger vedrørende rekapitalisering (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2012/22), Slovenien, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Udtalelse om Italiens deltagelse i IMF's programmer som svar på den finansielle krise  (CON/2012/20), Italien, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Udtalelse om udnævnelse af medlemmerne til Latvijas Bankas Styrelsesråd  (CON/2012/19), Letland, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Udtalelse om betingelserne for værdipapirer udstedt eller garanteret af den græske stat (CON/2012/12), Grækenland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Udtalelse om omstruktureringen af den spanske finansielle sektor (CON/2012/11), Spanien, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Udtalelse om likviditetsstyringen i statskontiene hos Banca d’Italia og om udvælgelsen af modparter til hermed forbundne operationer  (CON/2012/9), Italien, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Udtalelse om systemet til overvågning af transaktioner med dematerialiserede værdipapirer (CON/2012/8), Grækenland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Udtalelse om pensionsreformer i den offentlige sektor (CON/2012/6), Irland, 26.1.2012.
 348. Udtalelse om aflønning af tjenestemænd (CON/2012/1), Cypern, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Udtalelse om ændringer af den græske afviklingsordning for kreditinstitutter (CON/2011/107), Grækenland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks uafhængighed (CON/2011/106), Ungarn, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Ungarn, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Udtalelse om etablering og finansiering af en afviklingsfond og om ændret beregning af bidrag til indskudsgarantiordningen (CON/2011/103), Belgien, 12.12.2011.
 353. Udtalelse om betalingen af en forhøjelse af Rumæniens kvote i Den Internationale Valutafond (CON/2011/102), Rumænien, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Udtalelse om lovgivningen om værdipapirmarkeder (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Udtalelse om reviderede ændringer af Lietuvos bankas regler om fordeling af overskud (CON/2011/99), Litauen, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Udtalelse om lovgivning, der regulerer finansieringen af centralregisteret for bankkontonumre (CON/2011/98), Belgien, 7.12.2011.
 357. Udtalelse om repræsentation og betaling af kvoteandele i Den Internationale Valutafond (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Udtalelse om finanspolitisk ansvarlighed  (CON/2011/96), Slovakiet, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Udtalelse om ændringer af Lietuvos Bankas' regler om fordeling af overskud (CON/2011/91), Litauen, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Udtalelse om Banco de Portugal's betaling af forøgelsen af Portugals IMF kvote  (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Udtalelse om redningsforanstaltninger og genopretningstiltag for kreditinstitutter  (CON/2011/84), Irland, 21.10.2011.
 362. Udtalelse om tidlige interventionsforanstaltninger og ændringer vedrørende likvidations- og afviklingsordningen for kreditinstitutter og finansielle institutioner underlagt tilsyn af Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Udtalelse om regnskabsregisteret (CON/2011/80), Slovakiet, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Udtalelse om sanktioner der vedrører beskyttelsen af euroen mod falskmønteri  (CON/2011/78), Slovenien, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Udtalelse om reform af indskydergarantiordningen (CON/2011/76), Nederlandene, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Udtalelse om statistikker og interbankpenge- og statspapirmarkeder forvaltet af Banca Naţională a României og om valuta- og reservekravssystemet (CON/2011/73), Rumænien, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Udtalelse om tilladelse til at deltage i bankers tilsynsorganer (CON/2011/70), Slovenien, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af tilsyn og håndhævelse af finansiel lovgivning (CON/2011/69), Irland, 9.9.2011.
 369. Udtalelse om Italiens ratifikation af en ændring af Den Internationale Valutafonds vedtægter og om kvoteforhøjelse (CON/2011/68), Italien, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Udtalelse om krav med hensyn til ansvarlige udlån for kreditinstitutter (CON/2011/67), Litauen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og om sikringen af kvaliteten af kontantomløbet (CON/2011/64), Belgien, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 372. Udtalelse om ændringer af lov om forhindring af for sene betalinger (CON/2011/61), Slovenien, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Udtalelse om indgrebsforanstaltninger vedrørende finansielle institutioner i krise (CON/2011/60), Nederlandene, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Udtalelse om harmonisering af lovgivningen i forbindelse med TARGET2-Securities and Banka Slovenije’s beføjelser til at pålægge sanktioner med hensyn til investeringstjenester (CON/2011/55), Slovenien, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Udtalelse om grænseoverskridende transaktioner (CON/2011/54), Spanien, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Udtalelse om Ungarns statsrevision i forhold til dens revision af Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Ungarn, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Udtalelse om forpligtelse til informationsudveksling og samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder (CON/2011/52), Bulgarien, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Udtalelse om kapital- og ledelsesstrukturen i værdipapircentralen (CON/2011/50), Bulgarien, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Udtalelse om Národná banka Slovenska’s opgaver vedrørende finansielt tilsyn og forbrugerkredit (CON/2011/49), Slovakiet, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Udtalelse om ny lovgivning vedrørende kreditregistret (CON/2011/47), Letland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Udtalelse om reform af tilsyn med det finansielle marked (CON/2011/46), Litauen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Udtalelse om forskellige ændringer af lov om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 383. Udtalelse om ændringer af reglerne om registret over finansielle aktiver (CON/2011/40), Slovenien, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Udtalelse om redningsforanstaltninger og genopretningstiltag for kreditinstitutter (CON/2011/39), Irland, 26.4.2011.
 385. Udtalelse om ændringer i ledelsesstrukturen for Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Østrig, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Udtalelse om en styrkelse af ledelsesstrukturen for De Nederlandsche Bank og Authority for the Financial Markets  (CON/2011/37), Nederlandene, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Udtalelse om ændring af statutten for Bank of Greece (CON/2011/36), Grækenland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Udtalelse om det retlige grundlag for Loan and Consignment Fund og om ændringer til forøgelsesordningen for likviditeten i den græske økonomi som følge af den internationale finansielle krise (CON/2011/34), Grækenland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Udtalelse om forfatningsudkastet med hensyn til Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/33), Ungarn, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Udtalelse om financieringen af et centralregister for bankkonto numre (CON/2011/30), Belgien, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 391. Udtalelse om ophævelse af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgiques opgave som centralt opbevaringssted for protestdokumenter (CON/2011/28), Belgien, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 392. Udtalelse om forhindring af forsinkede betalinger (CON/2011/25), Slovenien, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Udtalelse om et udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta  (CON/2011/24), EUT C 140 af 11.5.2011, s. 8.Læs mere
 394. Udtalelse om betalingstjenester  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Udtalelse om det centrale register om virksomhedskredit (CON/2011/20), Belgien, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 396. Udtalelse om recirkulering af eurosedler (CON/2011/19), Frankrig, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Udtalelse om ændringer til lovgivningen om indskydergarantifonden (CON/2011/15), Rumænien, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Udtalelse om den økonomiske styringsreform i den Europæiske Union (CON/2011/13), EUT C 150 af 20.5.2011, s. 1.
 399. Udtalelse om kreditunioners omfattelse under Finansministeriets støtte til finansielle institutioner  (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Udtalelse om Italiens deltagelse i IMF's programmer som svar på den finansielle krise (CON/2011/10), Italien, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Udtalelse om ændring af Polens forfatning med henblik på indførelse af euro (CON/2011/9), Polen, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Udtalelse om gennemførelsen af principperne om udvikling af finansielle tilsynsstrukturer (CON/2011/5), Belgien, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 403. Udtalelse om ændring af bankloven (CON/2011/3), Slovenien, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Udtalelse om det ungarske finanstilsyn og formandens lovgivningsmæssige beføjelser  (CON/2010/94), Ungarn, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Udtalelse om stabilisering af kreditinstitutter i krise (CON/2010/92), Irland, 17.12.2010.
 406. Udtalelse om udnævnelse og afskedigelse af medlemmer af monetære råd og om aflønning af medlemmer af Magyar Nemzeti Bank's bestyrelse (CON/2010/91), Ungarn, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Udtalelse om godheds- og ægthedskontrol samt recirkulering af eurosedler  (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 408. Udtalelse om nogle nye bestemmelser om kontantomløbet  (CON/2010/89), Slovakiet, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Udtalelse om forhøjelse af Banque de France’s kapital og lovpligtige reserver (CON/2010/88), Frankrig, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Udtalelse om ratifikation eller gennemførelse af aftalen om postbetalingstjenester [Udtalelsen er ikke vedtaget på dansk] (CON/2010/85), 1.12.2010.
 411. Udtalelse om restrukturering af banker (CON/2010/83), Tyskland, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Udtalelse om aflønningen af de ansatte i Banco de Portugal og budgettet (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Udtalelse om forfatningsændringer og om lov om lovgivning vedrørende Magyar Nemzeti Banks lovgivningsbeføjelser (CON/2010/76), Ungarn, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Udtalelse om en forøgelse af New Arrangements to Borrow i IMF (CON/2010/74), Østrig, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Udtalelse om det retlige grundlag for kreditinstitutters udstedelse af dækkede obligationer (CON/2010/73), Cypern, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Udtalelse om ændring af det retlige grundlag for Bank Gospodarstwa Krajowego's forretningsdrift (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Udtalelse om yderligere foranstaltninger til genoprettelse af ligevægt på statsbudgettet  (CON/2010/69), Rumænien, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Udtalelse om ændringer til lovgivningen om offentlige statistikker (CON/2010/66), Rumænien, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Udtalelse om ændringer i den retlige ramme for indskudsgarantiordningen (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Udtalelse om erhvervskarrieren for Deutsche Bundesbank's embedsmænd (CON/2010/59), Tyskland, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Udtalelse om reduktion of de offentlige udgifter for så vidt angår Banca d’Italia (CON/2010/58), Italien, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Udtalelse om overførsel af tilsynsopgaver til Finanzmarktaufsichtsbehörde (CON/2010/57), Østrig, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Udtalelse om ændring af lov om indførelse af lønreduktioner i Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/56), Ungarn, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Udtalelse om lønninger for de ansatte i Banca Naţională a României (CON/2010/51), Rumænien, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Udtalelse om Sveriges Riksbanks ret til at indsamle oplysninger fra svenske udstedere af værdipapirer (CON/2010/49), Sverige, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Udtalelse om omstrukturering af Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irland, 17.6.2010.
 427. Udtalelse om ændring af lov om dækkede obligationer (pantebreve) (CON/2010/47), Tyskland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Udtalelse om ændring af forskellige bestemmelser i bankloven (CON/2010/46), Slovenien, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Udtalelse om visse bestemmelser vedrørende Banque de France (CON/2010/44), Frankrig, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Udtalelse om statistik, grænseoverskridende kontantbetalinger og beføjelser for Българска народна банка (Bulgarian National Bank)  (CON/2010/43), Bulgarien, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Udtalelse om den retstillingen for Lietuvos bankas aktiver og embedsperiode for og aflønning af bestyrelsesmedlemmer, immunitet for udenlandske centralbankers valutareserver samt Lietuvos bankas årsberetning  (CON/2010/42), Litauen, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Udtalelse om en bilateralt lån mellem IMF og Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Østrig, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Udtalelse om overdragelse af rettigheder og forpligtelser i forbindelse med udstedelse, fordeling og indløsning af offentlig gæld (CON/2010/39), Cypern, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Udtalelse om ændring af reglerne til sikring af chefen for Narodowy Bank Polski' embedsfortsættelse (CON/2010/37), Polen, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Udtalelse om yderligere foranstaltninger med henblik på finansiel stabilitet (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Udtalelse om tilsyn med privatforsikring, oprettelse af en garantifond for privatforsikringer, etc. (CON/2010/33), Grækenland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Udtalelse om ændring af reglerne om Narodowy Bank Polski’s hensættelse mod valutakursrisiko (CON/2010/32), Polen, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Udtalelse om ændring af lov om kreditinstitutter og finansielle virksomheder med indførelse af yderligere stabliliseringsforanstaltninger på finansmarkedet (CON/2010/31), Ungarn, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Udtalelse om omorganiseringen af Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2010/30), Irland, 7.4.2010.
 440. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (CON/2010/28), EUT C 103 af 22.4.2010, s. 1.Læs mere
 441. Udtalelse om en ny retlig ramme vedrørende integritet og forebyggelse af korruption for så vidt angår dens anvendelse på Banka Slovenije og dennes beslutningstagende organer (CON/2010/27), Slovenien, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Udtalelse om uafhængighed, fortrolighed og forbud mod finansiel finansiering (CON/2010/25), Bulgarien, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Udtalelse om ændring af lov om Danmarks Nationalbank vedrørende hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik (CON/2010/24), Danmark, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 444. Udtalelse om Østrigs bidrag til IMF's Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT-fond) (CON/2010/22), Østrig, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Udtalelse om ændring af retsgrundlaget for forøgelse af den økonomiske likviditet til modvirking af resultatet af den internationale finansielle krise  (CON/2010/21), Grækenland, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Udtalelse om loven om og statutten for Eesti Pank (CON/2010/20), Estland, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Udtalelse om indførelse af en 7-dages indlånsfacilitet (CON/2010/18), Letland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Udtalelse om oprettelsen af det græske statistiske system og en uafhængig statistisk myndighed (CON/2010/17), Grækenland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Udtalelse om Irland bilaterale låneaftale med IMF (CON/2010/15), Irland, 9.2.2010.
 450. Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank's opgaver i forbindelse med Ungarns medlemskab af Den Internationale Valutafonds (IMF)  (CON/2010/13), Ungarn, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Udtalelse om den særlige administrative procedure, som indledes af Banca Naţională a României over for nødlidende kreditinstitutter (CON/2010/12), Rumænien, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank’s opgaver, om det ungarske finanstilsyns organisation og retsgrundlag samt om oprettelse af rådet for finansiel stabilitet (CON/2010/10), Ungarn, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Udtalelse om hjælpeforanstaltninger gældende for virksomheder i banksektoren og den finansielle sektor og om statutterne for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgien, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 454. Udtalelse om sammenslutningen af bank- og forsikringstilsyns- og godkendelsesmyndighederne  (CON/2010/4), Frankrig, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Udtalelse om visse foranstaltninger vedrørende banklovgivning og finansiel lovgivning  (CON/2010/3), Frankrig, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Udtalelse om Banka Slovenije's beføjelser i forbindelse med Sloveniens medlemskab af Den Internationale Valutafond  (CON/2009/100), Slovenien, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Udtalelse om realisering af sikkerheder stillet til fordel for Banco de España, for andre nationale centralbanker og for ECB som led i udførelsen af deres opgaver (CON/2009/96), Spanien, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Udtalelse om udvidelse af den irske stats garanti for visse af kreditinstitutters forpligtelser (CON/2009/92), Irland, 9.11.2009.
 459. Udtalelse om prioritetsstillingen for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique's panteret (CON/2009/90), Belgien, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 460. Udtalelse om sammensætningen af Board of the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland og om medlemsskab af Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Irland, 4.11.2009.
 461. Udtalelse om forlængelse af fristen for indlevering af visse pengesedler til ombytning (CON/2009/87), Ungarn, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Udtalelse om Národná banka Slovenskas uafhængighed (CON/2009/85), Slovakiet, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Udtalelse om fordelingen af Lietuvos bankas' overskud  (CON/2009/83), Litauen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Udtalelse om De Nederlandsche Bank's engagement i det monetære system på Bonaire, Sint Eustatius og Saba  (CON/2009/80), Nederlandene, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Udtalelse om udstedelse af særlige statsobligationer til kreditinstitutter (CON/2009/78), Cypern, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Udtalelse om statslig revision af Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litauen, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Udtalelse om proceduren for udnævnelse af Banque de Frances direktør  (CON/2009/74), Frankrig, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Udtalelse om Česká národní bankas tilsynsopgaver i forbindelse med forbrugerkredit (CON/2009/71), Den Tjekkiske Republik, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Udtalelse om bestemmelser om forebyggelse af hvidvask af penge og terrorfinansiering med relation til Banco de España  (CON/2009/70), Spanien, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Udtalelse om forrentningen af finansministeriets kontokurant i Banca d'Italia  (CON/2009/69), Italien, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Udtalelse om oprettelse af National Asset Management Agency (CON/2009/68), Irland, 31.8.2009.
 472. Udtalelse om udvidelse af Narodowy Bank Polski’s ret til handel med værdipapirer (CON/2009/67), Polen, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Udtalelse om aktindsigt i formueforholdene for personer, der udøver højere statsmyndighed (CON/2009/64), Slovenien, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Udtalelse om ændret bestemmelse vedrørende beskatning af Banca d'Italia's guldreserver  (CON/2009/63), Italien, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Udtalelse om omstrukturering af banker og om kreditinstitutters egenkapital (CON/2009/62), Spanien, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Udtalelse om fremgangsmåden for ændring af den officielle kurs for litas (CON/2009/61), Litauen, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Udtalelse om retsgrundlaget for andelsspare- og kreditforeninger (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Udtalelse om beskatning af Banca d’Italia’s guldreserver (CON/2009/59), Italien, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Udtalelse om regulering af finansiel leasing og leasingselskabers aktiviteter (CON/2009/57), Cypern, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Udtalelse om ændringer af de finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2009/56), Irland, 25.6.2009.
 481. Udtalelse om ændring af reglerne om værdipapircentralen (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Udtalelse om fordelingen af Latvijas Banka’s overskud (CON/2009/53), Letland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Udtalelse om foranstaltninger til forbedring af effektiviteten i indskydergarantiordningen (CON/2009/51), Rumænien, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Udtalelse om styrkelse af Banca Naţională a României’s afhjælpningsbeføjelser over for nødlidende kreditinstitutter (CON/2009/48), Rumænien, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Udtalelse om foranstaltninger til aflønning i den offentlige sektor under hensyn til centralbankers uafhængighed (CON/2009/47), Letland, 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Udtalelse om en udvidelse af Banque Centrale du Luxembourgs overvågningsrolle ved et lovforslag om betalingstjenester, udstedere af elektroniske penge og endelig afregning i betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2009/46), Luxembourg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Udtalelse om de retlige forhold for ansatte i Deutsche Bundesbank  (CON/2009/45), Tyskland, 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Udtalelse om tilpasning af Magyar Nemzeti Bank’s retsgrundlag til nye adminstrative regler (CON/2009/44), Ungarn, 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Udtalelse om organisationen og funktionen af Rumæniens officielle statistik (CON/2009/42), Rumænien, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Udtalelse om Banco de Portugal's betaling af forøgelsen af Portugals IMF kvote  (CON/2009/41), Portugal, 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Udtalelse om Lietuvos bankas tilsyn med betalingsinstitutioner  (CON/2009/40), Litauen, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Udtalelse om Banco de Españas betaling af den foreslåede forøgelse af Spaniens IMF kvote  (CON/2009/35), Spanien, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Udtalelse om forøgelsen af Italiens IMF-kvote (CON/2009/33), Italien, 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Udtalelse om ændring af reglerne om udlodning af Lietuvos bankas' overskud i lyset af den finansielle uro (CON/2009/26), Litauen, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Udtalelse om administration af finansministeriets kontokurant i Banca d'Italia (CON/2009/23), Italien, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Udtalelse om lov med ret for finansministeren til at bestemme National Pensions Reserve Funds investering i finansielle institutioner som led i rekapitaliseringen af bankerne (CON/2009/16), Irland, 25.2.2009.
 497. Udtalelse om finansielle støtteforanstaltninger og vederlaget til offentligt ansatte (CON/2009/15), Irland, 24.2.2009.
 498. Udtalelse om supplerende udvælgelseskriterier for medlemmerne af styrelsesrådet for Българска народна банка (Bulgarian National Bank) og om yderligere regler om afgivelse af oplysninger herom (CON/2009/13), Bulgarien, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Udtalelse om Banque centrale du Luxembourg's rolle vedrørende opstilling af visse statistikker (CON/2009/7), Luxembourg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Udtalelse om Oesterreichische Nationalbank's betaling af den foreslåede forøgelse af Østrigs IMF kvote  (CON/2009/5), Østrig, 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Udtalelse om ændringer af reglerne om fordeling af indtægter for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique samt overførsel af dens overskud til staten (CON/2009/4), Belgien, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 502. Udtalelse om ændring af loven om betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2008/87), Spanien, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Udtalelse om modernisering af grundlaget for finansielle instrumenter (CON/2008/85), Frankrig, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Udtalelse om tilpasning af statutterne for Magyar Nemzeti Bank til fællesskabslovgivningen (CON/2008/83), Ungarn, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Udtalelse om betaling af Banco de Espãnas overskud til statskassen (CON/2008/82), Spanien, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Udtalelse om ydelse af statsstøtte til finansielle institutioner (CON/2008/80), Polen, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Udtalelse om opgaven for Българска народна банка (Bulgarian National Bank) i forbindelse med betalingsinstitutioner og -systemoperatører og overvågning af betalings- og afviklingssystemer  (CON/2008/78), Bulgarien, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Udtalelse om statsgarantier og andre foranstaltninger til opretholdelse af stabilitet i det finansielle system (CON/2008/76), Slovenien, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Udtalelse om ændringer af statutterne for Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) som forberedelse til indførsel af euroen  (CON/2008/73), Bulgarien, 21.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Udtalelse om anvendelse af valutareserne til fremme af turismen (CON/2008/72), Rumænien, 19.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Udtalelse om oprettelse af et register over finansielle institutioner under adminstration af Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Bulgarien, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Udtalelse om udvidelse af indskydergarantiordningens anvendelsesområde (CON/2008/69), Irland, 17.11.2008.
 513. Udtalelse om betingelserne for ydelse af statsgarantier (CON/2008/67), Spanien, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Udtalelse om foranstaltninger til gennemførelse af stabilitetsgaranti for kreditsystemet (CON/2008/65), Italien, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Udtalelse om adminstration af udstederoplysninger i forbindelse med dematerialisering af værdipapirer (CON/2008/64), Belgien, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 516. Udtalelse om en ny afgørelse om Den Europæiske Banktilsynskomité (CON/2008/63), EUT C 45 af 24.2.2009, s. 1.
 517. Udtalelse om beskyttelse af indskud og visse livsforsikringsprodukter (CON/2008/61), Belgien, 28.10.2008.
 518. Udtalelse om aktiviteterne i fonden til erhvervelse af finansielle aktiver (CON/2008/60), Spanien, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Udtalelse om foranstaltninger til sikring af stabiliteten i banksystemet (CON/2008/58), Italien, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Udtalelse om oprettelse af en fond til stabilisering af finansmarkedet og andre tiltag mhp finansiel stabilitet  (CON/2008/57), Tyskland, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Udtalelse om etablering af statsgarantier mhp at skabe finansiel stabilitet (CON/2008/56), Frankrig, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Udtalelse om udvidelse af retsgrundlaget for Narodowy Bank Polski’s indsamling af statistisk information (CON/2008/53), Polen, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Udtalelse om oprettelse af en opkøbsfond til finansielle aktiver og om andre statslige foranstaltninger, der skal bidrage til finansiel stabilitet (CON/2008/52), Spanien, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Udtalelse om garantiordninger for indskydere og investorer (CON/2008/51), Grækenland, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Udtalelse om en statsgaranti til dækning af kreditinstitutters forpligtelser (CON/2008/50), Belgien, 17.10.2008.
 526. Udtalelse om udskiftning af euromønter og tyske erindringsmønter (CON/2008/49), Tyskland, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Udtalelse om gennemførelse af finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2008/48), Irland, 15.10.2008.
 528. Udtalelse om ombytning og indragelse af sedler og mønter (CON/2008/47), Sverige, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Udtalelse om statsgaranti for kredit ydet af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique i forbindelse med dens støtte til finansiel stabilitet (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
 530. Udtalelse om finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
 531. Udtalelse om begrænsninger og forbud vedrørende personer i offentlig tjeneste  (CON/2008/43), Slovenien, 17.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Udtalelse om ændringer mhp en mere effektiv indsats fra Banque centrale du Luxembourg til finansiel stabilitet og en præcisering af reservekravene  (CON/2008/42), Luxembourg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Udtalelse om finansiering af Østrigs bidrag til gældseftergivelse for Liberia (CON/2008/41), Østrig, 9.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Udtalelse om Sveriges Riksbanks finansielle uafhængighed (CON/2008/34), Sverige, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Udtalelse om oprettelse af Nationale Bank van Belgiës/Banque Nationale de Belgiques revisionsudvalg (CON/2008/33), Belgien, 31.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Udtalelse om ændring af ledelse, tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen, især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle (CON/2008/32), Polen, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Udtalelse om ændring af statutten for Banca Naţională a României (CON/2008/31), Rumænien, 21.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Udtalelse om indførsel af euroen i Slovakiet og om omregningskurssen mellem euro og den slovakiske koruna (CON/2008/28), EUT C 180 af 17.7.2008, s. 1.Læs mere
 539. Udtalelse om lov om Česká národní banka (CON/2008/21), Den Tjekkiske Republik, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Udtalelse om Narodowy Bank Polski’s opgaver mht værdipapirclearing og -afvikling og værdipapircentralsystem  (CON/2008/20), Polen, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Udtalelse om Banque centrale du Luxembourg's beføjelser og om de ansattes pensionsordning  (CON/2008/17), Luxembourg, 15.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Udtalelse om sammenlægning af finans- og forsikringstilsyn (CON/2008/16), Finland, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Udtalelse om kodificering af Rådets forordning om gennemførelse af den protokol om uforholdsmæssigt store underskud (CON/2008/15), EUT C 88 af 9.4.2008, s. 1.Læs mere
 544. Udtalelse om administrative ændringer af lov om Eesti Pank (CON/2008/14), Estland, 25.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Udtalelse om reform af den græske sociale lovgivning i forhold til Bank of Greece (CON/2008/13), Grækenland, 19.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Udtalelse om tilsyn med revisorer og Banco de Portugal's opgave i forbindelse hermed  (CON/2008/11), Portugal, 26.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Udtalelse om lønforholdene i Banca d’Italia og om en strukturreform vedrørend statens konto i Banca d’Italia (CON/2008/10), Italien, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Udtalelse om ansættelsesforholdene for de ansatte i Deutsche Bundesbank (CON/2008/9), Tyskland, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Udtalelse om konsekvenserne for Saint-Martin's og Saint-Barthélemy's pengepolitiske system som følge af ændringen i deres status under fransk lov (CON/2008/8), Frankrig, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Udtalelse om principperne, reglerne og strukturen for det nationale statistiske system og Banco de Portugal's rolle i forbindelse hermed  (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Udtalelse om ændring af ledelse, tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen, især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle (CON/2008/5), Polen, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Udtalelse om ændring af Sveriges Riksbank’s statutter vedrørende embedsperioden for medlemmerne af direktionen  (CON/2008/4), Sverige, 14.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Udtalelse om kompetencefordelingen mellem Česká národní banka og finansministeriet med hensyn til forberedelse og forelæggelse af visse lovforslag for regeringen (CON/2008/2), Den Tjekkiske Republik, 7.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Udtalelse om retsgrundlaget som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2007/43), Slovakiet, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Udtalelse om nye opgaver for Българска народна банка (Bulgarians Centralbank) angående tilsyn med pengeoverførselstjenester  (CON/2007/40), Bulgarien, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Udtalelse om tilsynet med valutaveksling (CON/2007/38), Slovenien, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Udtalelse om gennemførelse af afskaffelse af ihændehaverværdipapirer for aktier udstedt af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgien, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Udtalelse om nye opgaver for Banka Slovenije i forbindelse med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask  (CON/2007/36), Slovenien, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Udtalelse om en reform af det finansielle tilsyn (CON/2007/33), Østrig, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Udtalelse om modernisering af tilsynsstrukturen for Forbundsfinanstilsynet (BaFin) (CON/2007/32), Tyskland, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Udtalelse om reform af det finansielle tilsyn, især med hensyn til Narodowy Bank Polski's opgaver  (CON/2007/31), Polen, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Udtalelse om indførelsen af et forbrugerbeskyttelsessystem inden for rammerne af Banco de Portugals tilsynsfunktion  (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Udtalelse om Banca Naţională a României's overvågning af betalingssystemer, værdipapirafviklingssystemer og betalingsinstrumenter (CON/2007/27), Rumænien, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Udtalelse om ændring af ledelse, tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen, især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle.  (CON/2007/26), Polen, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Udtalelse om centralbankens regulering af finansielle institutioner, som ikke er banker (CON/2007/23), Rumænien, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Udtalelse om mandatet for regeringskonferencen til udarbejdelse af en traktat om ændring af de nuværende traktater (CON/2007/20), EUT C 160 af 13.7.2007, s. 2.
 567. Udtalelse om indførsel af euroen i Cypern og i Malta og om omregningskursen mellem euroen og cypriotiske pund og maltesiske lira (CON/2007/19), EUT C 160 af 13.7.2007, s. 1.Læs mere
 568. Udtalelse om markedsregulering og -tilsyn og de kompetente uafhængige myndigheders funktion  (CON/2007/17), Italien, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Udtalelse om tilsyn med kreditinstitutter og finansielle institutter og om godkendt sikkerhed vedrørende pengepolitiske operationer (CON/2007/15), Grækenland, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Udtalelse om ændring af statutterne for Magyar Nemzeti Bank med hensyn til Magyar Nemzeti Bank's struktur og ledelse (CON/2007/14), Ungarn, 24.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Udtalelse om ændringer af statutterne for the Bank of Greece med henblik på tilpasning til Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse og for at sikre betalingssystemers smidige funktion  (CON/2007/13), Grækenland, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter og Latvijas Banka's værdipapirafvikling systemer  (CON/2007/12), Letland, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Udtalelse om ændring af lov om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask med hensyn til sanktions- og tilsynsforanstaltninger og deres anvendelse på nationale centralbanker (CON/2007/10), Ungarn, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Udtalelse om visse opgaver for Česká národní banka inden for forbrugerbeskyttelse  (CON/2007/8), Den Tjekkiske Republik, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Udtalelse om en ændring af Deutsche Bundesbanks statutter vedrørende antallet og udnævnelsen af medlemmerne af direktionen (CON/2007/6), Tyskland, 7.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Udtalelse om ændring af statutterne for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 577. Udtalelse om tilpasning af statutterne for Magyar Nemzeti Bank til Fællesskabslovningen  (CON/2006/55), Ungarn, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Udtalelse om indførelse af principper om virksomhedsledelse i statutterne for De Nederlandsche Bank (CON/2006/54), Nederlandene, 7.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Udtalelse om tilsyn med operatører af clearing- og afviklingssystemer (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Udtalelse om Latvijas Banka’s afviklingssystem for værdipapirer (CON/2006/52), Letland, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Udtalelse om fordeling af kompetence mellem forskellige tilsynsmyndigheder (CON/2006/51), Italien, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Udtalelse om ændring af statutterne for Central Bank of Cyprus som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2006/50), Cypern, 26.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Udtalelse om visse opgaver for Česká národní banka inden for forbrugerbeskyttelse  (CON/2006/47), Den Tjekkiske Republik, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Udtalelse om en generel revision af statutterne for Banca d'Italia (CON/2006/44), Italien, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Udtalelse om en ændring af statutten for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique med henblik på pantsætning af gældsfordringer til sikkerhed for dens kredittransaktioner (CON/2006/40), Belgien, 3.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Udtalelse om en ændring i Banktilsynskommissionens sammensætning (CON/2006/39), Polen, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Udtalelse om indførelsen af et forbrugerbeskyttelsessystem inden for rammerne af Bank of Greeces tilsynsfunktioner og andre relaterede bestemmelser (CON/2006/38), Grækenland, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Udtalelse om omregningskursen mellem euroen og den slovenske tolar og om andre foranstaltninger, som er nødvendige for indførelse af euroen i Slovenien (CON/2006/36), EUT C 163 af 14.7.2006, s. 10.Læs mere
 589. Udtalelse om ændring af statutterne for Central Bank of Cyprus som forberedelse til indførelse af euroen  (CON/2006/33), Cypern, 28.6.2006.
 590. Udtalelse om ændring af statutterne for Banque de France (CON/2006/32), Frankrig, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Udtalelse om Sveriges Riksbanks forskrifter for udlevering og returnering af kontanter (CON/2006/30), Sverige, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Udtalelse om ændring af letlands forfatning angående Latvijas Bankas status  (CON/2006/27), Letland, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Udtalelse om ændring af statutterne for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta som forberedelse til indførelse af euroen  (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
 594. Udtalelse om tilsyn i den finansielle sektor (CON/2006/20), Nederlandene, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Udtalelse om ændringer af statutten for Latvijas Banka (CON/2006/19), Letland, 3.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Udtalelse om ændring af statutterne for Banka Slovenije som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2006/17), Slovenien, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Udtalelse om indførelse af lovgrundlag for Lietuvos bankas' deltagelse i korrespondentcentralbankmodellen (CON/2006/16), Litauen, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Udtalelse om integration af tilsynet med banker, kapitalmarkeder, forsikring og pensionskasser (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Udtalelse om krisebeføjelser og ESCB's kompetencer (CON/2006/6), Finland, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Udtalelse om ændring af statutterne for Central Bank of Cyprus som forberedelse til indførelse af euroen  (CON/2006/4), Cypern, 27.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Udtalelse om ændring af statutterne for Lietuvos bankas som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2005/60), Litauen, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Udtalelse om ændring af statutterne for Eesti Pank som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2005/59), Estland, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Udtalelse om ændret forslag til ændringer af Banca d'Italias struktur og styrelsesordning i forbindelse med en lov om indskyderbeskyttelse (CON/2005/58), Italien, 23.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Udtalelse om ændringer af systemet for de offentlige finanser. (CON/2005/55), Slovakiet, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Udtalelse om ændring af Sveriges Riksbanks statutter. (CON/2005/54), Sverige, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Udtalelse om nedsættelse af forretningsbankernes årlige bidrag til indskydergarantifonden og om monetær finansiering (CON/2005/50), Slovakiet, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Udtalelse om Sveriges Riksbanks rentekompensation til foretagender, som adskiller og opbevarer kontanter  (CON/2005/48), Sverige, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Udtalelse om Národná banka Slovenskas undtagelse fra strafansvar for juridiske personer  (CON/2005/47), Slovakiet, 16.11.2005.
 609. Udtalelse om afskaffelse af ihændehaverværdipapirer og modernisering af retsgrundlaget vedrørende virksomhedsværdipapirer (CON/2005/43), Belgien, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Udtalelse om et revideret forslag om fuldstændig sammenlægning af tilsyn med de finansielle markeder under Česká národní banka som eneste tilsynsmyndighed  (CON/2005/39), Den Tjekkiske Republik, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Udtalelse om Lietuvos bankas’ ret til at udstede sedler og mønter ved indførelse af euroen og om centralbankchefens personlige uafhængighed  (CON/2005/38), Litauen, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Udtalelse om ændringer af Bance d'Italias struktur og styrelsesordning i forbindelse med en lov om indskyderbeskyttelse (CON/2005/34), Italien, 6.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Udtalelse om reglerne for betaling af Banco de Espãnas overskud til statskassen. (CON/2005/30), Spanien, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Udtalelse om Oesterreichische Nationalbanks finansiering af et bidrag fra Østrig til IMF's fond for støtte til lavindkomstlande, som rammes af naturkatastrofe  (CON/2005/29), Østrig, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Udtalelse om Národná banka Slovenskas opgave i forbindelse med integreret tilsyn med hele det finansielle marked og ændringer af Národná banka Slovenskas statut (CON/2005/26), Slovakiet, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Udtalelse om regulering af lobbyvirksomhed, herunder lobbyvirksomhed i forbindelse med Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovakiet, 3.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Udtalelse om omorganisering af tilsynet med det finansielle marked og om overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2005/24), Den Tjekkiske Republik, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Udtalelse om ændring af statutterne for Latvijas Banka (CON/2005/20), Letland, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Udtalelse om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker til afspejling af ændringer i gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten  (CON/2005/18), EUT C 144 af 14.6.2005, s. 17.Læs mere
 620. Udtalelse om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud til afspejling af ændringer i gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten  (CON/2005/17), EUT C 144 af 14.6.2005, s. 16.Læs mere
 621. Udtalelse om kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud  (CON/2005/11), EUT C 116 af 18.5.2005, s. 11.Læs mere
 622. Udtalelse om Banca d’Italias etablering af kreditlinjer for Libanon  (CON/2005/1), Italien, 3.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Udtalelse om den pengepolitiske beslutningsproces (CON/2004/35), Ungarn, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Udtalelse om Národna banka Slovenskas udøvelse af tilsyn med det finansielle marked (CON/2004/31), Slovakiet, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Udtalelse om tilsyn med den finansielle sektor (CON/2004/21), Nederlandene, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Udtalelse om beskyttelse af opsparing (CON/2004/16), Italien, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Udtalelse om dækning for Banque de Frances tab på valuta (CON/2004/6), Frankrig, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Udtalelse om foranstaltninger, der berører Suomen Pankkis finansielle position og bestemmelser vedrørende Suomen Pankkis beføjelse til at udstede normer (CON/2004/1), Finland, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Udtalelse om statutten for Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Udtalelse om statutten for Banco de Espana (CON/2003/28), Spanien, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Udtalelse om the National Fond for Research, Technology and Development (Nationalfonden for Forskning, Teknologi og Udvikling) (CON/2003/27), Østrig, 2.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Udtalelse om The Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Nr. 2) 2003 (CON/2003/24), Irland, 19.11.2003.
 633. Udtalelse om fusion mellem De Nederlandsche Bank og den nederlandske tilsynsmyndighed for pension og forsikring (CON/2003/23), Nederlandene, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Udtalelse om ændring af loven om Suomen Pankki og andre love (CON/2003/22), Finland, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Udtalelse om udkast til traktat om en forfatning for Europa (CON/2003/20), EUT C 229 af 25.9.2003, s. 7.Læs mere
 636. Udtalelse om tilsyn med den finansielle sektor og finansielle tjenesteydelser (CON/2003/19), Belgien, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Udtalelse om ændring af lov om Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Sverige, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Udtalelse om betalingssystemer, infrastrukturer for betalingssystemer og betalingsinstrumenter (CON/2003/14), Italien, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Udtalelse om ændring af statutten for Bank of Greece (CON/2003/4), Grækenland, 28.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Udtalelse om ændring af lov om Sveriges Riksbank samt lov om Riksdag (CON/2003/3), Sverige, 5.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Udtalelse om bestemmelser om konvertering af obligationer i henhold til lov nr. 483/93 vedrørende Banca d’Italias balance. (CON/2002/30), Italien, 6.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Udtalelse om Sveriges Riksbank og offentliggørelse af rentevilkår. (CON/2002/28), Sverige, 12.11.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Udtalelse om lov om beføjelser vedrørende regulering af de finske finansielle markeder i nødsituationer. (CON/2002/27), Finland, 31.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Udtalelse om forslag til oprettelse af et nationalt revisionsorgan under den svenske Riksdagen, herunder ændring af lov om Sveriges Riksbank. (CON/2002/22), Sverige, 2.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Udtalelse om præcisering af forholdet mellem de institutionelle rammer for Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique og de generelle regler om aktieselskaber. (CON/2002/18), Belgien, 9.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Udtalelse om forordning om udpegning af kompetente nationale myndigheder i forbindelse med forfalskning. (CON/2002/17), Luxembourg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Udtalelse om lovforslag af 2002 om Central Bank and Financial Services Authority of Ireland. (CON/2002/16), Irland, 5.6.2002.
 648. Udtalelse om betaling af Banco de Españas overskud til statskassen. (CON/2002/14), Spanien, 25.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Udtalelse om ændring af lov om Den Økonomiske og Monetære Union vedrørende klassificering af Central Bank of Irelands betalinger til staten som nettoindkomst fra møntudstedelse. (CON/2002/7), Irland, 1.2.2002.
 650. Udtalelse om lov om etablering af integreret tilsyn med finansielle tjenester (CON/2001/35), Tyskland, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Udtalelse om forordning vedrørende dispensation fra bestemmelserne om statstjenestemænd eller prøveansatte tjenestemænd med hensyn til repræsentanter for Banque centrale du Luxembourg underlagt offentligretlig status (CON/2001/28), Luxembourg, 26.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Udtalelse om ændringer af lov om Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Tyskland, 2.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Udtalelse om ændringer af flere love vedrørende det spanske finansielle marked (CON/2001/12), Spanien, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Udtalelse om visse bestemmelser i lovforslag om passive konti, 2001 (CON/2001/11), Irland, 31.5.2001.
 655. Udtalelse om lov om etablering og organisering af finanstilsynsmyndigheden samt ændring af flere love med relation hertil (CON/2001/10), Østrig, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Udtalelse om lovforslag om realkredit- og statsobligationer (CON/2001/6), Irland, 25.4.2001.
 657. Udtalelse om ændring af retsakt inden for betalingssystemområdet (CON/2001/2), Frankrig, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Udtalelse om dobbelt omløb af sedler og mønter i euro og escudos samt ændring af organisk lov for Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Udtalelse om ændring af artikel 10, stk. 2, i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (CON/2000/30), EFT C 362 af 16.12.2000, s. 13.
 660. Udtalelse om ændring af lov om Sveriges Riksbank (1988:1385) (CON/2000/26), Sverige, 20.11.2000.
 661. Udtalelse om ratificering af ændringerne i statutten for Bank of Greece godkendt på generalforsamlingen den 25. april 2000 (CON/2000/15), Grækenland, 27.6.2000.
 662. Udtalelse om procedurer for vedtagelse af valutaforanstaltninger i forbindelse med udstedelse af eurosedler og –mønter (lov om euroen) samt procedurer for ændring af møntloven af 1988 og lov om Oesterreichische Nationalbank af 1984. (CON/2000/14), Østrig, 28.6.2000.
 663. Udtalelse om ændringer i statutten for Bank of Greece og andre spørgsmål vedrørende euroens indførelse i Grækenland (CON/2000/7), Grækenland, 17.4.2000.
 664. Udtalelse om statut for IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer) og IEDOMs rolle (CON/1999/20), Frankrig, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 665. Udtalelse om ændringer i statutten for Bank of Greece (CON/1999/18), Grækenland, 19.11.1999.
 666. Udtalelse om ordninger for overførsel af Banco de Españas overskud til statskassen (CON/1999/16), Spanien, 28.10.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 667. Udtalelse om i) rammelovgivning for kreditinstitutter og finansielle selskaber vedrørende indskydergarantifonden og ii) indskydergarantifondens virksomhed (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
 668. Udtalelse om banktilsynsmyndighed (CON/1999/5), Østrig, 14.7.1999.
 669. Udtalelse om dematerialisering af Bank of Greeces aktier (CON/1999/4), Grækenland, 1.6.1999.
 670. Udtalelse om ændring af statutten for den franske nationalbank, Banque de France (CON/1998/62), Frankrig, 30.12.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 671. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter og procedurer samt reservekrav (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
 672. Udtalelse om beslutning fra Banque de Frances pengepolitiske råd om reservekrav (CON/1998/43), Frankrig, 23.9.1998.
 673. Udtalelse om reservekrav (CON/1998/41), Spanien, 8.9.1998.
 674. Udtalelse om statutten for den luxembourgske centralbank, Banque Centrale du Luxembourg, og oprettelse af en kommission, der skal føre tilsyn med finanssektoren (CON/1998/39), Luxembourg, 23.9.1998.
 675. Udtalelse om ændringer af statutten for den nederlandske centralbank, De Nederlansche Bank (CON/1998/38), Nederlandene, 20.8.1998.
 676. Udtalelse om Ufficio Italiano dei Cambi (det italienske vekselkontor) (CON/1998/35), Italien, 31.7.1998.
 677. Udtalelse om Banque de Frances operationer på pengemarkedet (CON/1998/29), Frankrig, 10.6.1998.
 678. Udtalelse om ændringer af statutten for den svenske centralbank, Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Sverige, 10.6.1998.
 679. Da ECB blev oprettet den 1. juni 1998, overtog den EMI’s rådgivende funktioner.
 680. Udtalelse om statutten for Bank of England (CON/1998/24), Det Forenede Kongerige, 8.5.1998.
 681. Udtalelse om statutten for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgien, 15.5.1998.
 682. Udtalelse om investorgarantiordninger (CON/1998/21), Irland, 30.4.1998.
 683. Udtalelse om de nationale myndigheders høring af ECB om udkast til retsforskrifter (CON/1998/14), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 6.Læs mere
 684. Udtalelse om statutten for Banca d’Italia (CON/1998/13), Italien, 6.3.1998.
 685. Udtalelse om statutten for Banque de France (CON/1998/12), Frankrig, 13.3.1998.
 686. Udtalelse om statutten for Banca d’Italia (CON/1998/7), Italien, 19.2.1998.
 687. Udtalelse om statutten for Suomen Pankki (CON/1998/6), Finland, 12.2.1998.
 688. Udtalelse om statutten for Banco de España (CON/1998/5), Spanien, 23.2.1998.
 689. Udtalelse om beskyttelsesforanstaltninger for indlån og finansielle instrumenter (CON/1998/4), Belgien, 17.3.1998.
 690. Udtalelse om statutten for Banca d’Italia og dermed forbunden lovgivning (CON/1997/32), Italien, 17.2.1998.
 691. Udtalelse om statutten for Oesterreichische Nationalbank og dermed forbunden lovgivning (CON/1997/30), Østrig, 15.12.1997.
 692. Udtalelse om statutten for Bank of England (CON/1997/27), Det Forenede Kongerige, 21.1.1998.
 693. Udtalelse om Sveriges Riksbanks status (CON/1997/26), Sverige, 7.11.1997.
 694. Udtalelse om statutten for Banco de España (CON/1997/25), Spanien, 10.11.1997.
 695. Udtalelse om fondsbørsen (CON/1997/21), Østrig, 22.10.1997.
 696. Udtalelse om statutten for Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Irland, 29.10.1997.
 697. Udtalelse om statutten for Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugal, 15.8.1997.
 698. Udtalelse om Østrigs deltagelse i den nye IMF-kreditordning (CON/1997/16), Østrig, 27.8.1997.
 699. Udtalelse om statutten for Bank of Greece (CON/1997/15), Grækenland, 28.8.1997.
 700. Udtalelse om fælles vekselkursaftaler for euroen samt ændringer til forskellige love (CON/1997/12), Nederlandene, 25.7.1997.
 701. Udtalelse om statutten for Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Tyskland, 30.5.1997.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 702. Udtalelse om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (CON/1997/9), EFT C 211 af 12.7.1997, s. 7.Læs mere
 703. Udtalelse om statutten for De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Nederlandene, 4.6.1997.
 704. Udtalelse om tilsyn med autoriserede valutahandlere (CON/1997/3), Grækenland, 17.3.1997.
 705. Udtalelse om statutten for Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irland, 12.2.1997.
 706. Udtalelse om statutten for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Belgien, 10.1.1997.
 707. Udtalelse om proceduren i forbindelse med alt for store underskud (CON/1996/14), 28.11.1996.Læs mere
 708. Udtalelse om statutten for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgien, 9.9.1996.
 709. Udtalelse om statutten for Suomen Pankki (CON/1996/5), Finland, 13.5.1996.
 710. Udtalelse om statutten for Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irland, 28.5.1996.
 711. Udtalelse om Valutaloven (CON/1995/15), Finland, 30.11.1995.
 712. Udtalelse om monetær finansiering (CON/1995/14), Luxembourg, 5.10.1995.
 713. Udtalelse om statutten for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgien, 30.8.1995.
 714. Udtalelse om statutten for Banco de Portugal (CON/1995/11), Portugal, 27.7.1995.
 715. Udtalelse om monetær finansiering (CON/1995/8), Sverige, 10.5.1995.
 716. Udtalelse om lovforslag vedrørende investeringsvirksomhed (CON/1995/4), Irland, 30.3.1995.
 717. Udtalelse om mindstereserver (CON/1995/2), Østrig, 10.3.1995.
 718. Udtalelse om lovforslag vedrørende fondsbørsen (CON/1994/11), Irland, 3.1.1995.
 719. Udtalelse om statutten for Bank of Greece (CON/1994/6), Grækenland, 21.9.1994.
 720. Udtalelse om reservekrav (CON/1994/5), Portugal, 21.9.1994.
 721. Udtalelse om vekselkontorer (CON/1994/2), Nederlandene, 16.3.1994.
 722. Udtalelse om Storhertugdømmet Luxembourgs monetære status (CON/1994/1), Luxembourg, 12.4.1994.