Související stanoviska ECB

 1. Stanovisko k úzké spolupráci mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka (HNB) v rámci jednotného mechanismu dohledu a k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním úkolům HNB (CON/2020/10), Chorvatsko, 25. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k dozoru nad platebními systémy a provozovateli platebních systémů (CON/2020/9), Kypr, 19. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Chorvatsko, 18. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k dozorčí radě Eesti Pank  (CON/2020/7), Estonsko, 5. 2. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Stanovisko ke změnám v řízení De Nederlandsche Bank a k formálnímu zřízení výboru pro finanční stabilitu (CON/2020/6), Nizozemsko, 3. 2. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k pravomoci BNB ukládat sankce v rámci úzké spolupráce a k oficiálnímu směnnému kurzu bulharského leva (CON/2020/5), Bulharsko, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k právu insolvenčních správců a likvidátorů úvěrových institucí držet peněžní prostředky na účtu u Latvijas Banka (CON/2020/4), Lotyšsko, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize ústředních protistran (CON/2020/3), Německo, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k zákonu o národní obraně (CON/2020/2), Estonsko, 7. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko k opatřením na omezení makroobezřetnostních rizik v oblasti úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2020/1), Německo, 8. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2019/38), Španělsko, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka (CON/2019/36), Lotyšsko, 25. 10. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k ochraně eura proti padělání a k ověřování pravosti euromincí (CON/2019/33), Lucembursko, 23. 9. 2019.
 14. Stanovisko k pravidlům, kterými se mají řídit finanční podniky při stanovení zásad odměňování (CON/2019/32), Nizozemsko, 5. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko ke svobodě informací (CON/2019/31), Nizozemsko, 4. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k nákupu a prodeji úvěrových facilit (CON/2019/30), Kypr, 16. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2019/27), Slovinsko, 18. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k výplatě peněžních prostředků nekvalifikovaným držitelům podřízených dluhopisů a menšinovým akcionářům bank, ve kterých měla Slovinská republika většinový podíl a které byly dotknuty mimořádnými opatřeními Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovinsko, 9. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k řízení a finanční nezávislosti Central Bank of Cyprus a ke změnám ústavy týkajícím se Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Kypr, 21. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k vlastnické struktuře Banca d’Italia a k vlastnictví zlatých rezerv (CON/2019/23), Itálie, 24. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k cílům a řízení lotyšské komise pro finanční a kapitálové trhy  (CON/2019/22), Lotyšsko, 12. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k reformě úpravy bankovního dohledu a dohledu nad finančním trhem (CON/2019/21), Rakousko, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2019/20), Slovinsko, 28. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k revizi právního rámce, který upravuje portugalský systém finančního dohledu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k dani z finančních aktiv bank a k referenční hodnotě týkající se úrokových sazeb pro smlouvy o spotřebitelském úvěru (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů  (CON/2019/17), Kypr, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k účasti v jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k lobbování  (CON/2019/15), Česká republika, 11. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 29. Stanovisko k požadavku na souhlas dlužníků s převodem úvěrů zajištěných zástavním právem k obytné nemovitosti (CON/2019/14), Irsko, 29. 3. 2019.
 30. Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank  (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Stanovisko ke změnám struktury správy a řízení Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgie, 26. 3. 2019.
 32. Stanovisko k udělování licencí poskytovatelům mikroúvěrů a k dohledu nad nimi (CON/2019/7), Řecko, 15. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (CON/2019/6), Úř. věst. C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
 34. Stanovisko k odměňování členů řídících orgánů a vyšších řídících pracovníků Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polsko, 30. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Stanovisko k dohledu Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta nad agenturami, které referují o úvěrech, a k jejímu dozoru nad platebními službami  (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k organizaci fungování centrálního registru bankovních účtů a finančních transakcí (CON/2018/57), Belgie, 14. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 37. Stanovisko ke změnám úpravy odpovědnosti členů bankovní rady a zaměstnanců Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunsko, 11. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Stanovisko k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty  (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatečné informace
 39. Stanovisko k provedení doporučení obsažených v konvergenční zprávě do zákona o Българска народна банка (Bulharské národní bance) (CON/2018/53), Bulharsko, 16. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Българска народна банка (Bulharské národní banky) a k správě a řízení úvěrových institucí (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení evropské funkce investiční stabilizace (CON/2018/51), Úř. věst. C 444, 10. 12. 2018, s. 11.Dodatečné informace
 42. Stanovisko k posílení finančního dohledu a ochrany investorů (CON/2018/50), Polsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty pro účely zavedení úzké spolupráce mezi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Stanovisko k určení základních služeb a provozovatelů základních služeb pro účely bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k zákonu o Státním kontrolním úřadu (CON/2018/45), Chorvatsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko ke zřízení vnitrostátní databáze nároků z pojištění (CON/2018/43), Irsko, 28. 9. 2018.
 47. Stanovisko k předávání administrativních údajů pro statistické účely (CON/2018/40), Německo, 3. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko ke kritické infrastruktuře, kybernetické bezpečnosti a krytým dluhopisům (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko k vzájemnému provádění makroobezřetnostních nástrojů v Lucembursku (CON/2018/34), Lucembursko, 27. 7. 2018.
 50. Stanovisko k regulaci podnikatelské činnosti v oblasti vlastnictví úvěrových smluv (CON/2018/31), Irsko, 5. 7. 2018.
 51. Stanovisko k různým ustanovením finančního práva  (CON/2018/29), Belgie, 8. 6. 2018.
 52. Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2018/28), Francie, 7. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko k zavedení rámce pro bezpečnost sítí a informačních systémů veřejného zájmu (CON/2018/27), Belgie, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 54. Stanovisko ke správním sankcím a trestným činům v souvislosti s poskytnutím nepravdivých nebo zavádějících informací Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irsko, 11. 5. 2018.
 55. Stanovisko ke struktuře řízení a finanční nezávislosti Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Kypr, 11. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Stanovisko k určení kritické infrastruktury a dohledu nad ní pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2018/22), Estonsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty (CON/2018/19), Úř. věst. C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 59. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 60. Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Státním kontrolním úřadu (CON/2018/17), Chorvatsko, 6. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Stanovisko ke zřízení rámce pro sekuritizaci (CON/2018/16), Kypr, 4. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko k bezpečnosti a ochraně kritických infrastruktur (CON/2018/15), Belgie, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 63. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (CON/2018/12), Úř. věst. C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 64. Stanovisko k pověření Bank of Greece novými úkoly, které se týkají mezibankovních poplatků za karetní platební transakce (CON/2018/11), Řecko, 15. 2. 2018.
 65. Stanovisko k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly, které se týkají mezibankovních poplatků za karetní platební transakce (CON/2018/10), Kypr, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2018/9), Lucembursko, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Stanovisko k navrácení peněžních prostředků Republiky Slovinsko z určených daňových rájů (CON/2018/8), Slovinsko, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Stanovisko ke sdělením klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (CON/2018/5), Slovinsko, 31. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Stanovisko k organizaci centrálního registru bankovních účtů a finančních transakcí (CON/2018/4), Belgie, 26. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 70. Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2018/2), Řecko, 9. 1. 2018.
 72. Stanovisko k pověření Lietuvos bankas funkcí fiskálního agenta Mezinárodního měnového fondu  (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko k referenčním hodnotám ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Stanovisko ke změnám rámce rozhodování Българска народна банка (Bulharské národní banky) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Stanovisko k právnímu předpisu o platech a důchodech (CON/2017/49), Irsko, 24. 11. 2017.
 76. Stanovisko k dočasnému zmrazení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2017/45), Francie, 6. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Stanovisko k platebním službám (CON/2017/44), Kypr, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při dohledu nad vzděláváním finančních zprostředkovatelů (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Stanovisko k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Stanovisko k mezibankovnímu clearingu a zúčtování v Polsku (CON/2017/37), Polsko, 20. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy, vykazování údajů o úvěrech, makroobezřeznostním pravomocím a nástrojům a k společným postupům v rámci jednotného mechanismu dohledu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem (CON/2017/35), Rakousko, 25. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění základní statut NBB, pokud se týká počtu členů Rady NBB (CON/2017/34), Belgie, 24. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 84. Stanovisko k vykazování údajů o úvěrech (CON/2017/33), Rakousko, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko k určení Central Bank of Cyprus jako orgánu pro informace a k zahrnutí příslušné výjimky z požadavku na dodržování bankovního tajemství (CON/2017/32), Kypr, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Stanovisko k přístupu do centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Stanovisko k zákonu o Národní nadaci pro výzkum, technologii a rozvoj (CON/2017/26), Rakousko, 23. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Stanovisko k vlastnictví jednotky pro speciální účel zřízené za účelem výroby eurobankovek (CON/2017/25), Španělsko, 16. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije  (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
 92. Stanovisko ECB ze dne 7. června 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  (CON/2017/22), Úř. věst. C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatečné informace
 93. Stanovisko k makroobezřetnostním opatřením na omezení systémových rizik (CON/2017/21), Rakousko, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/20), Belgie, 30. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 95. Stanovisko ke zřízení Komise pro monitorování postupů alternativního řešení sporů a k rezervním fondům bankovních nadací (CON/2017/19), Španělsko, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Stanovisko k finanční nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Stanovisko k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Stanovisko k poskytování pojištění proti záplavám (CON/2017/12), Irsko, 7. 4. 2017.
 99. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (CON/2017/6), Úř. věst. C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatečné informace
 100. Stanovisko k poskytování informací a údajů platebními systémy, platebními schématy, depozitáři cenných papírů a zúčtovacími a vypořádacími systémy  (CON/2017/5), Polsko, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Stanovisko k účasti Itálie na několika programech Mezinárodního měnového fondu: rozšíření Nové dohody o zápůjčce, příspěvku do Fondu na snížení chudoby a podporu růstu a nové bilaterální dohodě o úvěru (CON/2017/4), Itálie, 22. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Stanovisko k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly v oblasti hypotečních úvěrů  (CON/2017/3), Kypr, 17. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Stanovisko k platebním účtům (CON/2017/2), Kypr, 15. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Stanovisko k opatřením na podporu likvidity, preventivní rekapitalizaci a dalším naléhavým opatřením týkajícím se bankovního sektoru (CON/2017/1), Itálie, 3. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dozoru nad zpracovateli platebních transakcí (CON/2016/61), Belgie, 28. 12. 2016.
 106. Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Stanovisko k náhradě nákladů na provoz centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stanovisko k návrhu zákona, kterým se ruší státní záruka poskytnutá v souvislosti s nouzovou pomocí v oblasti likvidity (CON/2016/55), Belgie, 17. 11. 2016.
 109. Stanovisko ke svěření pravomocí Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland posuzovat hospodářskou soutěž na trhu s hypotečními úvěry a vydávat pokyny poskytovatelům úvěrů ohledně pohyblivých úrokových sazeb (CON/2016/54), Irsko, 17. 11. 2016.
 110. Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvatsko, 28. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka, kterými se snižuje počet členů rady Latvijas Banka  (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při vykazování odvodu z pojistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Stanovisko k úloze zástupce orgánu finančního dohledu (Financial Supervisory Authority) v Radě dohledu ECB a k poplatkům za dohled (CON/2016/43), Finsko, 7. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Stanovisko k oběžníku Banca d’Italia, kterým se provádí reforma italských družstevních bank  (CON/2016/41), Itálie, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Stanovisko ke změnám režimu minimálních rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko k vyloučení práv na započtení pohledávek, které jsou u centrální banky Evropského systému centrálních bank mobilizovány jako zajištění (CON/2016/37), Francie, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Stanovisko k rozšíření přístupu do centrálního registru bankovních účtů (CON/2016/35), Belgie, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 119. Stanovisko ke smlouvám o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (CON/2016/34), Řecko, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvatsko, 15. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Stanovisko k zákonnému omezení výše odměn zaměstnanců ve veřejném a částečně veřejném sektoru  (CON/2016/32), Nizozemsko, 13. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Stanovisko ke spotřebitelskému úvěru (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Stanovisko k internímu auditu Българска народна банка (Bulharská národní banka)  (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Stanovisko k nařízení o integrovaném datovém modelu (CON/2016/29), Rakousko, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k řešení krize a likvidaci bank  (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich oběhu (CON/2016/25), Itálie, 20. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Stanovisko k auditu obchodních operací Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovinsko, 18. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2016/22), Úř. věst. C 216, 6. 4. 2016, s. 1.Dodatečné informace
 129. Stanovisko k příspěvku Rakouska do fondu Mezinárodního měnového fondu pro řešení následků katastrof (CON/2016/21), Rakousko, 6. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Stanovisko k režimu platnému pro obchodovatelné dluhové cenné papíry  (CON/2016/20), Francie, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Stanovisko k platebním službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Stanovisko k reformě družstevních záložen, záručnímu systému pro sekuritizace nesplácených úvěrů a úvěrové kapacitě alternativních investičních fondů  (CON/2016/17), Itálie, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Stanovisko k zřízení a provozu organizací zabývajících se převodem vlastnických práv k nemovitostem  (CON/2016/16), Kypr, 17. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Stanovisko k nabytí subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastnictví Banque de France (CON/2016/14), Francie, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k opatřením na podporu plynulého fungování představenstva a personální komise Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Kypr, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2016/5), Kypr, 1. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Stanovisko k zabezpečení výměny a stahování mincí společností Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakousko, 25. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2016/3), Řecko, 21. 1. 2016.
 140. Stanovisko k dohledu nad činností subjektů zpracovávajících hotovost a k ukládání správních opatření a pokut  (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Stanovisko k vykazování v oblasti platební bilance a přeshraničního poskytování služeb (CON/2015/58), Rakousko, 23. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Stanovisko k některým změnám institucionálního rámce Banka Slovenije  (CON/2015/57), Slovinsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Stanovisko k úvěru pro spotřebitele (CON/2015/54), Česká republika, 9. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 144. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2015/52), Nizozemsko, 26. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Stanovisko k výrobě eurobankovek (CON/2015/51), Portugalsko, 23. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběživa  (CON/2015/50), Belgie, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 147. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a k systému pojištění vkladů a systému pro odškodnění investorů  (CON/2015/48), Lucembursko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Stanovisko k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2015/47), Rakousko, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Stanovisko k registru bankovních účtů (CON/2015/46), Bulharsko, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Stanovisko k regulaci společností nabývajících úvěry (CON/2015/45), Kypr, 12. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Stanovisko k ustanovením o platech a důchodech  (CON/2015/44), Irsko, 11. 11. 2015.
 152. Stanovisko k řešení krizových situací na finančním trhu a ke zvláštnímu odvodu vybraných finančních institucí (CON/2015/43), Slovensko, 6. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Stanovisko k institucionálnímu rámci pro řešení krize institucí (CON/2015/42), Belgie, 4. 11. 2015.
 154. Stanovisko ke změnám statutu Banca d'Italia  (CON/2015/41), Itálie, 30. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2015/40), Irsko, 29. 10. 2015.
 156. Stanovisko k regulaci finančního leasingu a činnosti společností poskytujících finanční leasing (CON/2015/37), Kypr, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Stanovisko k Centrální evidenci účtů (CON/2015/36), Česká republika, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 158. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/35), Itálie, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Stanovisko k návrhu zákona o trhu finančních nástrojů (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Stanovisko k určení Lietuvos bankas jako orgánu příslušného k řešení krize  (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Stanovisko k vykazování určitých údajů, které jsou důležité pro finanční stabilitu  (CON/2015/30), Rakousko, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Stanovisko k oběhu bankovek a mincí  (CON/2015/29), Česká republika, 28. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 163. Stanovisko ke změnám ústavního zákona a zákona o České národní bance (CON/2015/28), Česká republika, 11. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 164. Stanovisko k používání integrovaného datového modelu pro účely vykazování údajů do Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Rakousko, 10. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/25), Řecko, 20. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Stanovisko ke změnám zákona o řeckém statistickém systému a řeckém statistickém úřadu  (CON/2015/24), Řecko, 15. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Stanovisko o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 168. Stanovisko k ochraně spotřebitelů na finančním trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/19), Španělsko, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Stanovisko k právnímu rámci systému pojištění vkladů a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/17), Polsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Stanovisko ke změnám právního rámce upravujícího slovinskou společnost pro správu bankovních aktiv (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Stanovisko k reformě družstevních bank (banche popolari) (CON/2015/13), Itálie, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Stanovisko k právnímu rámci pro mediátory v oblasti úvěrových vztahů (CON/2015/12), Portugalsko, 24. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Stanovisko k právnímu rámci pro Narodowy Bank Polski  (CON/2015/9), Polsko, 10. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije a členů jejích rozhodovacích orgánů (CON/2015/8), Slovinsko, 2. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Stanovisko ke strategii makroobezřetnostní politiky (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Stanovisko ke změnám zákona o Eesti Pank  (CON/2015/6), Estonsko, 9. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Stanovisko k novému právnímu rámci pro vypracovávání oficiálních statistik v Litvě (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při řešení krize na finančním trhu (CON/2015/3), Slovensko, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Stanovisko ke kolegiu k řešení krize (CON/2015/2), Belgie, 21. 1. 2015.
 182. Stanovisko k příspěvku Rumunska do fondu MMF pro snížení chudoby a růst (CON/2014/92), Rumunsko, 29. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Stanovisko ke zveřejňování dokumentů a k použití rezervy na důchody (CON/2014/91), Rakousko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Stanovisko ke zveřejňování informací v případě, kdy se na banku vztahují opatření k řešení krize nebo kdy jí byla odňata licence  (CON/2014/90), Bulharsko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Stanovisko k poskytování důvěrných informací pro účely vnitrostátního parlamentního vyšetřování  (CON/2014/89), Irsko, 19. 12. 2014.
 186. Stanovisko k požadavkům na poskytování úvěrů  (CON/2014/88), Estonsko, 17. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Stanovisko ke změnám zákona o pojištění bankovních vkladů  (CON/2014/86), Bulharsko, 9. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Stanovisko k výrobě eurobankovek účelově zřízeným subjektem (CON/2014/82), Španělsko, 19. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Stanovisko k bankovní regulaci  (CON/2014/79), Slovinsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Stanovisko k určení vážených průměrných výnosů spolkových úvěrů a jmenování externích auditorů (CON/2014/75), Rakousko, 23. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Stanovisko k pravidlům týkajícím se střetu zájmů členů řídicích orgánů a vedoucích pracovníků Banca d’Italia (CON/2014/73), Itálie, 13. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Stanovisko ke zveřejňování roční procentní sazby nákladů u smluv o spotřebitelském úvěru (CON/2014/71), Estonsko, 2. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Stanovisko k regulaci obchodní činnosti spočívající ve vlastnictví úvěrů (CON/2014/69), Irsko, 12. 9. 2014.
 194. Stanovisko k provedení evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (CON/2014/67), Německo, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a euromincí a jejich navracení zpět do oběhu (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Stanovisko k řešení problémů úvěrových a jiných institucí (CON/2014/60), Kypr, 22. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2014/57), Portugalsko, 21. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Stanovisko k pravomoci vydávat mince (CON/2014/56), Kypr, 16. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Stanovisko k pravidlům pro konzultace s Evropskou centrální bankou (CON/2014/54), Slovensko, 10. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Stanovisko k povolení provozování platebních systémů (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
 201. Stanovisko k věkovému limitu pro výkon funkce guvernéra a viceguvernérů Banque de France a k jejich funkčnímu období  (CON/2014/51), Francie, 8. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky plateb (CON/2014/47), Polsko, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Stanovisko k výboru pro systémová rizika (CON/2014/46), Lucembursko, 26. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Stanovisko k nebankovním finančním institucím, které poskytují úvěry spotřebitelům (CON/2014/45), Bulharsko, 24. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Stanovisko k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu dohledu (CON/2014/43), Rakousko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Stanovisko k organizaci a platební schopnosti úvěrových institucí a k dohledu nad nimi  (CON/2014/40), Španělsko, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Stanovisko k odměňování zaměstnanců a členů rozhodovacích orgánů Banca d’Italia a zdanění jejích přeceněných akcií (CON/2014/38), Itálie, 26. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Stanovisko k omezením důchodů (CON/2014/35), Rakousko, 19. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Stanovisko k právnímu rámci pro úvěrové instituce a finanční společnosti (CON/2014/34), Portugalsko, 16. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Stanovisko k dozoru nad platebními systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Stanovisko k řešení krizí na finančních trzích (CON/2014/31), Finsko, 2. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Stanovisko k veřejným financím (CON/2014/30), Litva, 30. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Stanovisko k právnímu rámci pro rekapitalizaci úvěrových institucí v Řecku prostřednictvím Řeckého fondu finanční stability (CON/2014/29), Řecko, 29. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Stanovisko ke sledování používání ratingů účastníky trhu (CON/2014/28), Litva, 22. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Stanovisko k provozovatelům směnáren (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Stanovisko k operacím se státními cennými papíry (CON/2014/26), Rumunsko, 14. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovinsko, 11. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Stanovisko ke krizovému řízení (CON/2014/24), Litva, 2. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Stanovisko k měření úvěrového rizika a rizika země v případě bankovních skupin (CON/2014/23), Rakousko, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Stanovisko k pravidlům o střetu zájmů vedoucích pracovníků Banco de España  (CON/2014/22), Španělsko, 20. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Stanovisko k dohledu nad finančním trhem, k makroobezřetnostnímu dohledu a k dozoru nad platebními systémy (CON/2014/21), Estonsko, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Stanovisko k dozoru nad úhradami a inkasy v eurech (CON/2014/20), Rumunsko, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Stanovisko ke změnám v řízení Banca d’Italia (CON/2014/19), Itálie, 21. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem (CON/2014/18), Polsko, 18. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Stanovisko k postavení úvěrových institucí a k dohledu nad nimi (CON/2014/17), Belgie, 14. 2. 2014.
 226. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním nástrojům Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgie, 13. 2. 2014.
 227. Stanovisko k zavedení eura v Litvě (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Stanovisko k účtům zaknihovaných cenných papírů v cizí měně (CON/2014/13), Belgie, 12. 2. 2014.
 229. Stanovisko ke snížení úrovně odměňování vyšších úředníků ve veřejném a částečně veřejném sektoru  (CON/2014/12), Nizozemsko, 10. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Stanovisko k předávání údajů nezbytných pro stanovení měnové politiky (CON/2014/11), Polsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Maďarsko, 31. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Stanovisko k odměňování státních zaměstnanců po dobu pracovní neschopnosti  (CON/2014/7), Irsko, 28. 1. 2014.
 233. Stanovisko k veřejnému přístupu k informacím o majetku veřejných funkcionářů (CON/2014/5), Slovinsko, 20. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB  (CON/2014/1), Úř. věst. C 244, 26. 7. 2014, s. 3.
 235. Stanovisko ke zvýšení základního kapitálu Banca d’Italia (CON/2013/96), Itálie, 27. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Stanovisko ke krytým dluhopisům (CON/2013/94), Rumunsko, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Stanovisko k registru úvěrů (CON/2013/93), Lotyšsko, 19. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Stanovisko k omezování veřejných výdajů, pokud se týká Banca d’Italia  (CON/2013/92), Itálie, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Stanovisko k veřejným financím v Estonsku (CON/2013/91), Estonsko, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Stanovisko k veřejným financím v Lucembursku (CON/2013/90), Lucembursko, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/87), Portugalsko, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Stanovisko k opatřením na posílení stability bank (CON/2013/86), Slovinsko, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Stanovisko k právnímu postavení aktiv Lietuvos bankas a k rozsahu v ní prováděné státní kontroly (CON/2013/85), Litva, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Stanovisko k platebním prostředkům a platebním systémům (CON/2013/84), Francie, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Stanovisko k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a k makroobezřetnostnímu dohledu (CON/2013/82), Finsko, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Stanovisko k povolování a regulaci družstevních úvěrových institucí a k dohledu nad nimi (CON/2013/81), Kypr, 26. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Stanovisko ke stabilizačním opatřením a k fondu pojištění vkladů (CON/2013/80), Rumunsko, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Stanovisko ke změnám rozhodovacích pravomocí v Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Kypr, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Stanovisko k převodu správy státního majetku na Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumunsko, 29. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Stanovisko k opatřením v oblasti reorganizace bank (CON/2013/73), Slovinsko, 15. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Stanovisko k integrovanému rámci dohledu v Maďarsku (CON/2013/71), Maďarsko, 7. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Stanovisko ke zřízení Rady pro finanční stabilitu a k makroobezřetnostnímu mandátu vnitrostátních orgánů (CON/2013/70), Slovinsko, 18. 9. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Stanovisko ke změnám zákona o Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13. 9. 2013.
 254. Stanovisko k opatřením na posílení stability bank  (CON/2013/67), Slovinsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Stanovisko k manipulaci s eurobankovkami a euromincemi a k jejich navracení zpět do oběhu (CON/2013/65), Lotyšsko, 21. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Stanovisko k zásadám a postupu při výměně bankovek a mincí (CON/2013/64), Polsko, 20. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Stanovisko k družstevním záložnám (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Stanovisko k poskytování platebních služeb subjektům čerpajícím z rozpočtu ze strany Banka Slovenije (CON/2013/62), Slovinsko, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Stanovisko k autonomii Banco de España v otázkách zaměstnávání a k ukončení výkonu funkce guvernéra (CON/2013/61), Španělsko, 16. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Stanovisko k poskytování zajištění ve prospěch Danmarks Nationalbank pomocí automatického zajištění (CON/2013/60), Dánsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Stanovisko k OTC derivátům, ústředním protistranám a registrům obchodních údajů  (CON/2013/59), Belgie, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 262. Stanovisko k registru účetních závěrek (CON/2013/58), Slovensko, 7. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Stanovisko k zvláštní likvidaci úvěrových institucí (CON/2013/57), Řecko, 6. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Stanovisko k novému integrovanému rámci dohledu v Maďarsku (CON/2013/56), Maďarsko, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Stanovisko k opatřením na podporu poskytování dlouhodobých úvěrů (CON/2013/55), Belgie, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 266. Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad národním finančním systémem (CON/2013/54), Kypr, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Stanovisko k finanční nezávislosti Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Švédsko, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Stanovisko ke spořitelnám a bankovním nadacím (CON/2013/52), Španělsko, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Stanovisko k dohledu nad družstevními úvěrovými institucemi (CON/2013/51), Kypr, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Stanovisko ke stabilizačním opatřením (CON/2013/50), Rumunsko, 12. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Stanovisko k platové a důchodové reformě (CON/2013/46), Irsko, 28. 6. 2013.
 272. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Lietuvos bankas  (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Stanovisko k zacházení s eurobankovkami, které byly neutralizovány ochranným zařízením proti krádeži (CON/2013/43), Belgie, 12. 6. 2013.
 274. Stanovisko k plánům ozdravných postupů a řešení problémů (CON/2013/42), Belgie, 10. 6. 2013.
 275. Stanovisko ke změnám v řízení Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Kypr, 5. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Stanovisko k novým úkolům Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohledu  (CON/2013/40), Maďarsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem (CON/2013/39), Rumunsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Stanovisko k ochraně hypotečního dlužníka (CON/2013/33), Španělsko, 22. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Stanovisko k posílení institucionální úlohy a nezávislosti Banca Naţională a României  (CON/2013/31), Rumunsko, 7. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Stanovisko k makroobezřetnostní politice (CON/2013/30), Malta, 30. 4. 2013.
 281. Stanovisko k registru spotřebitelských úvěrů (CON/2013/29), Francie, 26. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Stanovisko ke krizovému plánování a rané intervenci ve vztahu k úvěrovým institucím  (CON/2013/26), Rakousko, 11. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Stanovisko k vykazování platební bilance (CON/2013/22), Rakousko, 25. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Stanovisko k opatřením na posílení stability bank (CON/2013/21), Slovinsko, 22. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Stanovisko k dlouhodobě nevyužívaným vkladovým účtům u úvěrových institucí (CON/2013/20), Řecko, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/19), Portugalsko, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Stanovisko k příspěvkům Oesterreichische Nationalbank do fondu MMF pro snížení chudoby a růst a k dvoustranné dohodě o úvěru mezi MMF a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Rakousko, 4. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Stanovisko k rozdělování zisku Bank of Greece  (CON/2013/15), Řecko, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Stanovisko k rámci pro řešení problémů úvěrových a jiných institucí (CON/2013/10), Kypr, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Stanovisko k novým pravomocím Banca Naţională a României, které se týkají státního dluhu a swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy  (CON/2013/6), Rumunsko, 29. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Stanovisko k úvěrním družstvům  (CON/2013/5), Polsko, 14. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (CON/2013/4), Úř. věst. C 96, 4. 4. 2013, s. 18.
 293. Stanovisko k rané intervenci, restrukturalizaci a řešení problémů úvěrových institucí (CON/2013/3), Španělsko, 9. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Stanovisko k opatřením týkajícím se nového registru úvěrů v Irsku (CON/2012/111), Irsko, 21. 12. 2012.
 295. Stanovisko ke společnostem spravujícím aktiva (CON/2012/108), Španělsko, 14. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Stanovisko ke stabilitě bank a k finanční stabilitě (CON/2012/106), Francie, 12. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Stanovisko k provádění Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii  (CON/2012/105), Litva, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Stanovisko k odměňování zaměstnanců Banco de Portugal a k rozpočtu  (CON/2012/86), Portugalsko, 9. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2012/83), Slovensko, 31. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Stanovisko ke kontrole hotovosti (CON/2012/82), Německo, 30. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Stanovisko k rozdělení zisku mezi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a belgický stát  (CON/2012/81), Belgie, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 302. Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka  (CON/2012/80), Lotyšsko, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Stanovisko k fiskálním pravidlům a k obsluze bankovních účtů a plateb rozpočtových organizací (CON/2012/79), Bulharsko, 24. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Stanovisko ke svobodnému přístupu k informacím (CON/2012/76), Irsko, 19. 10. 2012.
 305. Stanovisko k přípravám na zavedení eura a souvisejícím nezbytným legislativním změnám (CON/2012/73), Lotyšsko, 2. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Stanovisko ke konsolidovanému právnímu rámci pro platební služby  (CON/2012/72), Polsko, 21. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Stanovisko k posílení stability bank (CON/2012/71), Slovinsko, 19. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Stanovisko k navýšení základního kapitálu Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Lucembursko, 7. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Stanovisko k úvěrním družstvům (CON/2012/68), Irsko, 4. 9. 2012.
 310. Stanovisko ke zpravodajské povinnosti, pokud se týká přeshraničních transakcí se službami (CON/2012/67), Rakousko, 24. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Stanovisko k požadavkům na vykazování v oblasti zahraničního obchodu (CON/2012/66), Německo, 16. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Stanovisko ke zvýšení členské kvóty Rakouska v Mezinárodním měnovém fondu  (CON/2012/65), Rakousko, 13. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Stanovisko k rekapitalizaci Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Itálie, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Stanovisko ke stabilizační rozpočtové politice a k vytvoření protikrizového účtu rezerv státní pokladny u Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litva, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Stanovisko k reformě dohledu nad pojišťovnictvím a penzijním pojištěním (CON/2012/61), Itálie, 30. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Stanovisko k dani z finančních transakcí (CON/2012/59), Maďarsko, 24. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Stanovisko týkající se nových opatření k posílení dohledu a vymáhání v oblasti finanční regulace (CON/2012/52), Irsko, 16. 7. 2012.
 318. Stanovisko k zákonům o kyperské centrální bance z let 2002 až 2007 (CON/2012/51), Kypr, 11. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Stanovisko k rekapitalizaci Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Kypr, 2. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Maďarsko, 28. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Stanovisko k rekapitalizaci bank  (CON/2012/48), Slovinsko, 21. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Stanovisko k předcházení opožděným platbám (CON/2012/47), Slovinsko, 18. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Stanovisko k reorganizaci a prodeji nemovitostních aktiv ve finančním sektoru  (CON/2012/46), Španělsko, 5. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Stanovisko ke zvýšení kvóty Maďarska v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2012/45), Maďarsko, 1. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Stanovisko k zákonu o České národní bance (CON/2012/44), Česká republika, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 326. Stanovisko k zákonu o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Maďarsko, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Stanovisko k rámci pro rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/39), Řecko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Stanovisko k provozním nákladům souvisejícím s výkonem dohledu (CON/2012/35), Belgie, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 329. Stanovisko ke statutu Bank of Greece (CON/2012/31), Řecko, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Stanovisko ke státnímu fondu na zajištění stability státního důchodového systému (CON/2012/29), Bulharsko, 13. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Stanovisko k belgickým krytým dluhopisům a k opatřením, které usnadní mobilizaci úvěrových pohledávek (CON/2012/28), Belgie, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 332. Stanovisko ke změnám zákona o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Maďarsko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Stanovisko k rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/25), Řecko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Stanovisko k prováděcím opatřením týkajícím se rekapitalizace (CON/2012/23), Portugalsko, 30. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2012/22), Slovinsko, 28. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Stanovisko k účasti Itálie na programech Mezinárodního měnového fondu v reakci na finanční krizi (CON/2012/20), Itálie, 16. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Stanovisko k jmenování členů řídící rady Latvijas Banka  (CON/2012/19), Lotyšsko, 15. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Stanovisko k podmínkám pro cenné papíry vydané nebo zaručené řeckým státem (CON/2012/12), Řecko, 17. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Stanovisko k reorganizaci španělského finančního sektoru (CON/2012/11), Španělsko, 15. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Stanovisko k řízení likvidity na účtech státní pokladny vedených Banca d’Italia a k výběru protistran pro související operace (CON/2012/9), Itálie, 13. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Stanovisko k systému sledování transakcí se zaknihovanými cennými papíry (CON/2012/8), Řecko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Stanovisko k reformě penzijního systému veřejného sektoru (CON/2012/6), Irsko, 26. 1. 2012.
 343. Stanovisko k platům státních úředníků (CON/2012/1), Kypr, 4. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Stanovisko k změnám režimu řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2011/107), Řecko, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Stanovisko k nezávislosti Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Maďarsko, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Stanovisko k zákonu o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Maďarsko, 14. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Stanovisko ke zřízení a financování fondu pro řešení problémů úvěrových institucí a k úpravě výpočtu příspěvků do systému pojištění vkladů (CON/2011/103), Belgie, 12. 12. 2011.
 348. Stanovisko k financování zvýšení kvóty Rumunska v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2011/102), Rumunsko, 9. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Stanovisko k právním předpisům o trzích s cennými papíry (CON/2011/101), Finsko, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Stanovisko k přepracovanému znění změn pravidel pro rozdělování zisku Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litva, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Stanovisko k právnímu předpisu, kterým se řídí financování centrálního registru čísel bankovních účtů (CON/2011/98), Belgie, 7. 12. 2011.
 352. Stanovisko k zastoupení Estonska v Mezinárodním měnovém fondu a ke splacení jeho členské kvóty  (CON/2011/97), Estonsko, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Stanovisko k fiskální odpovědnosti (CON/2011/96), Slovensko, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Stanovisko ke změnám pravidel pro rozdělování zisku Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litva, 10. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Stanovisko k úhradě navýšení kvóty Portugalska v Mezinárodním měnovém fondu ze strany Banco de Portugal  (CON/2011/89), Portugalsko, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Stanovisko k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí (CON/2011/84), Irsko, 21. 10. 2011.
 357. Stanovisko k opatřením včasné intervence a změnám režimu řešení problémů a likvidace úvěrových a finančních institucí, které podléhají dohledu Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalsko, 19. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Stanovisko k registru účetních závěrek (CON/2011/80), Slovensko, 14. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Stanovisko k sankcím souvisejícím s ochranou eura proti padělání (CON/2011/78), Slovinsko, 7. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Stanovisko k reformě systému pojištění vkladů (CON/2011/76), Nizozemsko, 4. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Stanovisko ke statistice, k mezibankovnímu peněžnímu trhu a trhu státních cenných papírů spravovanému Banca Naţională a României a k devizovému režimu a režimu minimálních rezerv (CON/2011/73), Rumunsko, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Stanovisko k povolení k výkonu funkce člena dozorčí rady banky  (CON/2011/70), Slovinsko, 9. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Stanovisko k novým opatřením k posílení finančního dohledu a zlepšení vynutitelnosti finanční legislativy  (CON/2011/69), Irsko, 9. 9. 2011.
 364. Stanovisko k ratifikaci dodatku k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu Itálií a ke zvýšení její členské kvóty (CON/2011/68), Itálie, 7. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Stanovisko k požadavkům na úvěrové instituce týkajícím se odpovědného poskytování úvěrů  (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu (CON/2011/64), Belgie, 18. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 367. Stanovisko ke změnám zákona o předcházení prodlení s platbami (CON/2011/61), Slovinsko, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Stanovisko ke krizovým intervenčním opatřením pro finanční instituce v potížích (CON/2011/60), Nizozemsko, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Stanovisko k harmonizaci právních předpisů, které se týkají TARGET2-Securities, a k sankčním pravomocem Banka Slovenije v oblasti investičních služeb  (CON/2011/55), Slovinsko, 30. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Stanovisko k přeshraničním transakcím (CON/2011/54), Španělsko, 28. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Stanovisko k maďarskému státnímu kontrolnímu úřadu, pokud jde o jím prováděnou kontrolu Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Maďarsko, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Stanovisko k výměně informací mezi vnitrostátními orgány dohledu a k jejich povinnosti navzájem spolupracovat (CON/2011/52), Bulharsko, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Stanovisko ke kapitálové a řídící struktuře centrálního depozitáře (CON/2011/50), Bulharsko, 20. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska, pokud jde o finanční dohled a spotřebitelské úvěry (CON/2011/49), Slovensko, 10. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Stanovisko k nové právní úpravě úvěrového registru  (CON/2011/47), Lotyšsko, 3. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem v Litvě (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Stanovisko k některým změnám zákona o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 378. Stanovisko ke změnám pravidel týkajících se registru finančních aktiv (CON/2011/40), Slovinsko, 27. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Stanovisko k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí (CON/2011/39), Irsko, 26. 4. 2011.
 380. Stanovisko ke změnám řídící struktury Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Rakousko, 20. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Stanovisko k posílení správy záležitostí v De Nederlandsche Bank a v Úřadu pro finanční trhy (CON/2011/37), Nizozemsko, 18. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece (CON/2011/36), Řecko, 14. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Stanovisko týkající se právního rámce Úvěrového a konsignačního fondu a změn systému posilování likvidity v řecké ekonomice v návaznosti na mezinárodní finanční krizi (CON/2011/34), Řecko, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Stanovisko k návrhu ústavy, pokud se týká Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Maďarsko, 12. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Stanovisko k financování centrálního registru čísel bankovních účtů (CON/2011/30), Belgie, 6. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 386. Stanovisko k zrušení úlohy Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique jednat jako centrální uschovatel směnečných protestů  (CON/2011/28), Belgie, 25. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 387. Stanovisko k předcházení opožděným platbám  (CON/2011/25), Slovinsko, 18. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro  (CON/2011/24), Úř. věst. C 140, 11. 5. 2011, s. 8.Dodatečné informace
 389. Stanovisko k platebním službám  (CON/2011/23), Polsko, 15. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů poskytovaných společnostem (CON/2011/20), Belgie, 8. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 391. Stanovisko k navracení eurobankovek zpět do oběhu (CON/2011/19), Francie, 7. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se fondu pojištění vkladů (CON/2011/15), Rumunsko, 25. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Stanovisko k reformě správy ekonomických záležitostí v Evropské unii (CON/2011/13), Úř. věst. C 150, 20. 5. 2011, s. 1.
 394. Stanovisko k zahrnutí úvěrních družstev do pomoci státní pokladny pro finanční instituce (CON/2011/11), Polsko, 16. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Stanovisko k účasti Itálie na programech Mezinárodního měnového fondu v reakci na finanční krizi (CON/2011/10), Itálie, 14. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Stanovisko ke změnám polské ústavy týkajícím se přijetí eura (CON/2011/9), Polsko, 14. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Stanovisko k realizaci zásad rozvoje struktur finančního dohledu v Belgii  (CON/2011/5), Belgie, 28. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 398. Stanovisko ke změnám zákona o bankovnictví (CON/2011/3), Slovinsko, 26. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Stanovisko k maďarskému orgánu pro finanční dohled a k legislativním pravomocím jeho prezidenta (CON/2010/94), Maďarsko, 21. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Stanovisko k mimořádným opatřením ke stabilizaci úvěrových institucí (CON/2010/92), Irsko, 17. 12. 2010.
 401. Stanovisko ke jmenování a odvolávání členů měnové rady a k odměňování členů dozorčí rady Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Maďarsko, 13. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a o jejich navracení do zpět oběhu (CON/2010/90), Malta, 13. 12. 2010.
 403. Stanovisko k určitým novým ustanovením o hotovostním peněžním oběhu  (CON/2010/89), Slovensko, 9. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Stanovisko ke zvýšení základního kapitálu a zákonných rezervních fondů Banque de France  (CON/2010/88), Francie, 9. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Stanovisko k ratifikaci či provedení Ujednání o poštovních peněžních službách (CON/2010/85), 1. 12. 2010.
 406. Stanovisko k restrukturalizaci bank (CON/2010/83), Německo, 19. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Stanovisko k odměňování zaměstnanců Banco de Portugal a k rozpočtu (CON/2010/80), Portugalsko, 12. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Stanovisko ke změnám ústavy a k zákonu o právních předpisech, pokud jde o legislativní pravomoc Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Maďarsko, 3. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Stanovisko ke zvýšení účasti v rámci nové dohody o zápůjčce s MMF (CON/2010/74), Rakousko, 18. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Stanovisko k právnímu rámci, který úvěrovým institucím umožní vydávat kryté dluhopisy  (CON/2010/73), Kypr, 14. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Stanovisko ke změnám právní úpravy činnosti Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polsko, 9. 9. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Stanovisko k dalším opatřením na obnovení rozpočtové rovnováhy  (CON/2010/69), Rumunsko, 26. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Stanovisko ke změnám právního předpisu o úřední statistice (CON/2010/66), Rumunsko, 9. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Stanovisko ke změnám právního rámce systému pojištění vkladů (CON/2010/64), Polsko, 6. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Stanovisko týkající se kariérních otázek pracovníků státní služby v Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Německo, 29. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Stanovisko ke snižování veřejných výdajů, pokud se týká Banca d’Italia (CON/2010/58), Itálie, 26. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Stanovisko k přechodu úkolů v oblasti dohledu na rakouský Úřad pro finanční trh  (CON/2010/57), Rakousko, 16. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Stanovisko ke změnám zákona o Magyar Nemzeti Bank, které se týkají snižování platů  (CON/2010/56), Maďarsko, 12. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Stanovisko k odměňování zaměstnanců Banca Naţională a României (CON/2010/51), Rumunsko, 1. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Stanovisko k pravomoci Sveriges Riksbank shromažďovat informace od švédských emitentů cenných papírů (CON/2010/49), Švédsko, 17. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Stanovisko k reorganizaci Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2010/48), Irsko, 17. 6. 2010.
 422. Stanovisko ke změnám zákona o krytých dluhopisech (CON/2010/47), Německo, 14. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Stanovisko ke změnám několika ustanovení zákona o bankách (CON/2010/46), Slovinsko, 1. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Stanovisko k některým ustanovením týkajícím se Banque de France (CON/2010/44), Francie, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Stanovisko ke statistice, přeshraničnímu pohybu hotovosti a pravomocím Българска народна банка  (CON/2010/43), Bulharsko, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Stanovisko k právnímu postavení aktiv Lietuvos bankas, funkčnímu období členů bankovní rady a jejich odměňování, nedotknutelnosti devizových rezerv zahraničních centrálních bank a roční účetní závěrce Lietuvos bankas  (CON/2010/42), Litva, 18. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Stanovisko k bilaterální půjčce mezi Mezinárodním měnovým fondem a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Rakousko, 14. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Stanovisko k převodu práv a závazků v souvislosti s emisí, rozdělením a splácením veřejného dluhu  (CON/2010/39), Kypr, 14. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Stanovisko ke změně pravidel, kterými se zajišťuje nepřetržitý výkon funkce prezidenta Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Polsko, 7. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Stanovisko k dodatečným opatřením na posílení finanční stability v Estonsku (CON/2010/35), Estonsko, 26. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Stanovisko k dohledu nad soukromým pojištěním, ke zřízení záručního fondu soukromého životního pojištění a dalším ustanovením  (CON/2010/33), Řecko, 23. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Stanovisko ke změně pravidel upravujících tvorbu rezervy Narodowy Bank Polski na krytí měnového rizika  (CON/2010/32), Polsko, 21. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Stanovisko ke změně zákona o úvěrových institucích a finančních podnicích, kterou se zavádí další opatření ke stabilizaci finančního trhu  (CON/2010/31), Maďarsko, 13. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Stanovisko k reorganizaci Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Irsko, 7. 4. 2010.
 435. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (CON/2010/28), Úř. věst. C 103, 22. 4. 2010, s. 1.Dodatečné informace
 436. Stanovisko k novému právnímu rámci týkajícímu se bezúhonnosti a předcházení úplatkářství, pokud jde o jeho uplatňování na Banka Slovenije a její rozhodovací orgány (CON/2010/27), Slovinsko, 29. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Stanovisko k nezávislosti, mlčenlivosti a k zákazu měnového financování (CON/2010/25), Bulharsko, 25. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Stanovisko ke změně zákona Danmarks Nationalbank, pokud jde o pravomoc shromažďovat informace pro účely sestavování statistik  (CON/2010/24), Dánsko, 19. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Stanovisko k příspěvku Rakouska do fondu MMF pro snížení chudoby a růst  (CON/2010/22), Rakousko, 12. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Stanovisko ke změnám právního rámce týkajícího se zvýšení likvidity v hospodářství v reakci na dopad mezinárodní finanční krize  (CON/2010/21), Řecko, 8. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Stanovisko ke změnám zákona o Eesti Pank a ke změnám jejího statutu  (CON/2010/20), Estonsko, 5. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Stanovisko k zavedení sedmidenní vkladové facility (CON/2010/18), Lotyšsko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Stanovisko k vytvoření řeckého statistického systému a zřízení nezávislého statistického orgánu  (CON/2010/17), Řecko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Stanovisko k dvoustranné dohodě o půjčce mezi Irskem a Mezinárodním měnovým fondem (CON/2010/15), Irsko, 9. 2. 2010.
 445. Stanovisko k úkolům Magyar Nemzeti Bank v souvislosti s členstvím Maďarska v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2010/13), Maďarsko, 27. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Stanovisko k režimu zvláštní správy, který Banca Naţională a României zavádí v případě úvěrových institucí v potížích  (CON/2010/12), Rumunsko, 27. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Stanovisko k úkolům Magyar Nemzeti Bank, organizaci a právnímu postavení maďarského Úřadu pro finanční dohled a ke zřízení Rady pro finanční stabilitu  (CON/2010/10), Maďarsko, 18. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Stanovisko k opatřením na podporu hospodářské obnovy, která se vztahují na bankovní a finanční sektor, k dohledu nad finančním sektorem a finančními službami a ke statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgie, 11. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 449. Stanovisko ke sloučení orgánů pro udělování licencí bankám a pojišťovnám a orgánů dohledu nad těmito subjekty (CON/2010/4), Francie, 8. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Stanovisko k některým opatřením týkajícím se bankovní a finanční regulace  (CON/2010/3), Francie, 7. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Stanovisko k pravomocím Banka Slovenije, které se týkají členství Slovinska v Mezinárodním měnovém fondu  (CON/2009/100), Slovinsko, 15. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Stanovisko k realizaci zajištění poskytnutého Banco de España, ostatním národním centrálním bankám členských států nebo Evropské centrální bance při plnění jejich úkolů  (CON/2009/96), Španělsko, 16. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Stanovisko k poskytnutí irské státní záruky za určité závazky úvěrových institucí  (CON/2009/92), Irsko, 9. 11. 2009.
 454. Stanovisko k pořadí zástavního práva Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), Belgie, 4. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 455. Stanovisko k složení rady Central Bank and Financial Services Authority of Ireland a k členství v irském Úřadu pro regulaci finančních služeb  (CON/2009/89), Irsko, 4. 11. 2009.
 456. Stanovisko k prodloužení lhůty pro předkládání některých bankovek k výměně (CON/2009/87), Maďarsko, 29. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Stanovisko k nezávislosti Národní banky Slovenska (CON/2009/85), Slovensko, 27. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Stanovisko k rozdělení zisku Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litva, 23. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Stanovisko k účasti De Nederlandsche Bank v měnovém systému ostrovů Bonaire, Sint Eustatius a Saba (CON/2009/80), Nizozemsko, 9. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Stanovisko k emisi zvláštních státních dluhopisů ve prospěch úvěrových institucí  (CON/2009/78), Kypr, 1. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Stanovisko k státnímu auditu Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litva, 29. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Stanovisko k postupu jmenování guvernéra Banque de France  (CON/2009/74), Francie, 24. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Stanovisko k pravomoci České národní banky v souvislosti se spotřebitelským úvěrem (CON/2009/71), Česká republika, 14. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 464. Stanovisko k ustanovením o předcházení praní peněz a financování terorismu ve vztahu k Banco de España (CON/2009/70), Španělsko, 14. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Stanovisko k úročení disponibilního účtu státní pokladny vedeného u Banca d'Italia (CON/2009/69), Itálie, 1. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Stanovisko ke zřízení Národního úřadu pro správu aktiv  (CON/2009/68), Irsko, 31. 8. 2009.
 467. Stanovisko k rozšíření oprávnění Narodowy Bank Polski obchodovat s cennými papíry  (CON/2009/67), Polsko, 20. 8. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Stanovisko k veřejnému přístupu k informacím o majetku veřejných funkcionářů (CON/2009/64), Slovinsko, 27. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Stanovisko k pozměněnému návrhu právního předpisu o zdanění zlatých rezerv Banca d'Italia (CON/2009/63), Itálie, 24. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Stanovisko k restrukturalizaci bankovního systému a posílení vlastních zdrojů úvěrových institucí  (CON/2009/62), Španělsko, 22. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Stanovisko k postupu změny oficiálního směnného kurzu litas (CON/2009/61), Litva, 20. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Stanovisko k právnímu rámci pro úvěrní a spořitelní družstva (CON/2009/60), Polsko, 16. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Stanovisko ke zdaňování zlatých rezerv Banca d’Italia (CON/2009/59), Itálie, 14. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Stanovisko k regulaci finančního leasingu a činnosti leasingových společností  (CON/2009/57), Kypr, 26. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Stanovisko ke změně opatření v oblasti finanční podpory úvěrovým institucím (CON/2009/56), Irsko, 25. 6. 2009.
 476. Stanovisko ke změnám právní úpravy centrálního depozitáře (CON/2009/55), Polsko, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Stanovisko k rozdělení zisku Latvijas Banka (CON/2009/53), Lotyšsko, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Stanovisko k opatřením na zvýšení účinnosti systému pojištění vkladů (CON/2009/51), Rumunsko, 5. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Stanovisko k posílení pravomocí Banca Naţională a României, pokud jde o nápravná opatření ve vztahu k úvěrovým institucím v potížích (CON/2009/48), Rumunsko, 27. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Stanovisko k opatřením týkajícím se platů ve veřejném sektoru s ohledem na nezávislost centrální banky  (CON/2009/47), Lotyšsko, 18. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Stanovisko k rozšíření působnosti Banque Centrale du Luxembourg v oblasti dohledu v souvislosti s návrhem zákona o platebních službách, institucích elektronických peněz a neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2009/46), Lucembursko, 14. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Stanovisko k právním poměrům zaměstnanců Deutsche Bundesbank  (CON/2009/45), Německo, 11. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Stanovisko k úpravě zákona o Magyar Nemzeti Bank v souvislosti s přijetím nových správních pravidel (CON/2009/44), Maďarsko, 8. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Stanovisko k organizaci a fungování úředních statistik v Rumunsku (CON/2009/42), Rumunsko, 4. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Stanovisko k financování zvýšení kvóty Portugalska v Mezinárodním měnovém fondu ze strany Banco de Portugal  (CON/2009/41), Portugalsko, 29. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Stanovisko k dohledu Lietuvos bankas nad platebními institucemi (CON/2009/40), Litva, 24. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Stanovisko k úhradě navrhovaného zvýšení kvóty Španělska v MMF ze strany Banco de España  (CON/2009/35), Španělsko, 16. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Stanovisko ke zvýšení kvóty Itálie v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2009/33), Itálie, 3. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Stanovisko ke změně pravidel pro rozdělení zisku Lietuvos bankas v souvislosti s neklidnou situací na finančním trhu  (CON/2009/26), Litva, 24. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Stanovisko ke správě disponibilního účtu státní pokladny vedeného u Banca d'Italia (CON/2009/23), Itálie, 17. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Stanovisko k právní úpravě, která umožňuje ministru financí nařídit Národnímu penzijnímu rezervnímu fondu, aby investoval do finančních institucí v rámci procesu rekapitalizace bank (CON/2009/16), Irsko, 25. 2. 2009.
 492. Stanovisko k opatřením finanční podpory, která se vztahují na odměňování státních zaměstnanců  (CON/2009/15), Irsko, 24. 2. 2009.
 493. Stanovisko k dodatečným podmínkám pro výkon funkce člena řídící rady Българска народна банка (Bulharská národní banka) a k dalším pravidlům o poskytování informací v této souvislosti  (CON/2009/13), Bulharsko, 16. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Stanovisko k úloze Banque centrale du Luxembourg při sestavování některých statistik  (CON/2009/7), Lucembursko, 27. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Stanovisko k financování navrhovaného zvýšení kvóty Rakouska v MMF ze strany Oesterreichische Nationalbank  (CON/2009/5), Rakousko, 22. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Stanovisko ke změnám pravidel, která upravují rozdělování příjmů Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a odvod jejího zisku belgickému státu  (CON/2009/4), Belgie, 16. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 497. Stanovisko ke změnám zákona o platebních systémech a systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2008/87), Španělsko, 12. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Stanovisko k modernizaci právního rámce pro finanční nástroje (CON/2008/85), Francie, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Stanovisko k zajišťování souladu statutu Magyar Nemzeti Bank s právem Společenství  (CON/2008/83), Maďarsko, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Stanovisko k odvodu zisku Banco de España do státní pokladny (CON/2008/82), Španělsko, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Stanovisko k poskytnutí pomoci finančním institucím ze strany státní pokladny (CON/2008/80), Polsko, 28. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Stanovisko k úloze Българска народна банка (Bulharská národní banka) ve vztahu k platebním institucím a provozovatelům platebního systému a k dohledu nad platebními a vypořádacími systémy (CON/2008/78), Bulharsko, 26. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Stanovisko ke státním zárukám a dalším opatřením na zachování stability finančního systému (CON/2008/76), Slovinsko, 25. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Stanovisko ke změnám statutu Българска народна банка (Bulharská národní banka) v rámci příprav na přijetí eura (CON/2008/73), Bulharsko, 21. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Stanovisko k použití devizových rezerv v oblasti turistiky (CON/2008/72), Rumunsko, 19. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Stanovisko ke zřízení rejstříku finančních institucí, který vede Българска народна банка (the Bulgarian National Bank)  (CON/2008/71), Bulharsko, 18. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Stanovisko k rozšíření oblasti působnosti systému pojištění vkladů  (CON/2008/69), Irsko, 17. 11. 2008.
 508. Stanovisko k požadavkům na poskytování státních záruk  (CON/2008/67), Španělsko, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Stanovisko k ustanovením, kterými se provádějí opatření k zajištění stability úvěrového systému  (CON/2008/65), Itálie, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Stanovisko ke správě informací o emitentech v souvislosti s dematerializací jimi vydaných cenných papírů (CON/2008/64), Belgie, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 511. Stanovisko k novému rozhodnutí o Evropském výboru orgánů bankovního dohledu (CON/2008/63), Úř. věst. C 45, 24. 2. 2009, s. 1.
 512. Stanovisko k ochraně vkladů a některých produktů životního pojištění  (CON/2008/61), Belgie, 28. 10. 2008.
 513. Stanovisko k operacím Fondu pro nabývání finančních aktiv (CON/2008/60), Španělsko, 27. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Stanovisko k opatřením k zajištění stability bankovního systému  (CON/2008/58), Itálie, 23. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Stanovisko ke zřízení Fondu stabilizace finačního trhu a dalším opatřením k zajištění finanční stability  (CON/2008/57), Německo, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Stanovisko k poskytnutí státních záruk s cílem přispět k finanční stabilitě (CON/2008/56), Francie, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Stanovisko k rozšíření právního rámce, na jehož základě Narodowy Bank Polski shromažďuje statistické informace  (CON/2008/53), Polsko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Stanovisko ke zřízení fondu pro nabývání finančních aktiv a k dalším vládním opatřením, která přispívají k finanční stabilitě (CON/2008/52), Španělsko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Stanovisko k systémům ochrany vkladů a investorů  (CON/2008/51), Řecko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Stanovisko k státní záruce za závazky úvěrových institucí (CON/2008/50), Belgie, 17. 10. 2008.
 521. Stanovisko k nahrazení euromincí a německých pamětních euromincí  (CON/2008/49), Německo, 16. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Stanovisko k provádění opatření k finanční podpoře úvěrových institucí  (CON/2008/48), Irsko, 15. 10. 2008.
 523. Stanovisko k výměně a stahování bankovek a mincí (CON/2008/47), Švédsko, 9. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Stanovisko ke státní záruce za úvěr poskytnutý ze strany Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v souvislosti s jejím příspěvkem k finanční stabilitě (CON/2008/46), Belgie, 8. 10. 2008.
 525. Stanovisko k finanční podpoře úvěrových institucí (CON/2008/44), Irsko, 3. 10. 2008.
 526. Stanovisko k omezením a zákazům pro veřejné funkcionáře (CON/2008/43), Slovinsko, 17. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Stanovisko ke změnám, které umožní Banque centrale du Luxembourg účinněji přispívat k finanční stabilitě a které upřesňují úpravu povinnosti minimálních rezerv  (CON/2008/42), Lucembursko, 10. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Stanovisko k financování příspěvku Rakouska na oddlužení Libérie  (CON/2008/41), Rakousko, 9. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Stanovisko k finanční nezávislosti Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Švédsko, 4. 8. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Stanovisko ke zřízení výboru pro audit Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Belgie, 31. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Stanovisko ke změnám, které se týkají správy a způsobu financování systému ochrany vkladů, jakož i dohledu nad ním, zejména pokud jde o účast Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Polsko, 23. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Stanovisko ke změnám statutu Banca Naţională a României (CON/2008/31), Rumunsko, 21. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Stanovisko k zavedení eura na Slovensku a k přepočítacímu koeficientu mezi eurem a slovenskou korunou (CON/2008/28), Úř. věst. C 180, 17. 7. 2008, s. 1.Dodatečné informace
 534. Stanovisko k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21), Česká republika, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 535. Stanovisko k úloze Narodowy Bank Polski, pokud jde o zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry a systém centrální evidence cenných papírů  (CON/2008/20), Polsko, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Stanovisko k pravomocím Banque centrale du Luxembourg a penzijnímu plánu pro její zaměstnance  (CON/2008/17), Lucembursko, 15. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Stanovisko k sjednocení dohledu nad finančním trhem a pojišťovnictvím  (CON/2008/16), Finsko, 4. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Stanovisko ke kodifikaci nařízení Rady o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku (CON/2008/15), Úř. věst. C 88, 9. 4. 2008, s. 1.Dodatečné informace
 539. Stanovisko ke změnám zákona o Eesti Pank  (CON/2008/14), Estonsko, 25. 3. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Stanovisko k reformě řeckého systému sociálního zabezpečení ve vztahu k Bank of Greece (CON/2008/13), Řecko, 19. 3. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Stanovisko k dohledu nad auditory a k úloze Banco de Portugal v této souvislosti (CON/2008/11), Portugalsko, 26. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Stanovisko k odměňování v Banca d'Italia a k strukturální reformě vládního účtu vedeného Banca d'Italia (CON/2008/10), Itálie, 21. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Stanovisko k pracovním vztahům mezi Deutsche Bundesbank a jejími zaměstnanci  (CON/2008/9), Německo, 21. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Stanovisko k důsledkům změny postavení ostrovů Svatý Martin a Svatý Bartoloměj podle francouzského práva na jejich měnový režim  (CON/2008/8), Francie, 14. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Stanovisko k zásadám, pravidlům a struktuře národního statistického systému a postavení Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalsko, 1. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Stanovisko ke změnám, které se týkají správy a způsobu financování systému ochrany vkladů, jakož i dohledu nad ním, zejména pokud jde o účast Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Polsko, 17. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank týkajícím se funkčního období členů výkonné rady  (CON/2008/4), Švédsko, 14. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Stanovisko k vymezení pravomocí České národní banky a Ministerstva financí připravovat a předkládat vládě návrhy zákonných úprav (CON/2008/2), Česká republika, 7. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 549. Stanovisko k právnímu rámci v souvislosti s přípravou na přijetí eura  (CON/2007/43), Slovensko, 19. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Stanovisko k novým úkolům Българска народна банка (Bulharská národní banka), které se týkají dohledu nad poskytováním služeb poukazování peněz (CON/2007/40), Bulharsko, 12. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Stanovisko k dohledu nad směnárenskou činností (CON/2007/38), Slovinsko, 23. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Stanovisko k provedení ustanovení, kterými se zrušují cenné papíry na doručitele, v souvislosti s akciemi vydanými Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgie, 19. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Stanovisko k novým úkolům Banka Slovenije, které se týkají předcházení praní peněz (CON/2007/36), Slovinsko, 15. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem  (CON/2007/33), Rakousko, 5. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Stanovisko k modernizaci struktury dohledu Spolkového úřadu pro dohled nad finančním trhem (BaFin)  (CON/2007/32), Německo, 15. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem, zejména pokud jde o Narodowy Bank Polski  (CON/2007/31), Polsko, 9. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Stanovisko k zavedení systému ochrany spotřebitele v rámci úkolů Banco de Portugal v oblasti obezřetnostního dohledu  (CON/2007/29), Portugalsko, 5. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Stanovisko k dohledu nad platebními systémy, systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a platebními nástroji ze strany Banca Naţională a României  (CON/2007/27), Rumunsko, 21. 9. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Stanovisko ke změnám, které se týkají správy a způsobu financování systému ochrany vkladů, jakož i dohledu nad ním, zejména pokud jde o účast Narodowy Bank Polski  (CON/2007/26), Polsko, 27. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Stanovisko k regulaci nebankovních finančních institucí centrální bankou (CON/2007/23), Rumunsko, 2. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Stanovisko k mandátu pro mezivládní konferenci k vypracování smlouvy, kterou se mění stávající Smlouvy (CON/2007/20), Úř. věst. C 160, 13. 7. 2007, s. 2.
 562. Stanovisko k zavedení eura na Kypru a na Maltě a k přepočítacím koeficientům mezi eurem a kyperskou librou a mezi eurem a maltskou lirou (CON/2007/19), Úř. věst. C 160, 13. 7. 2007, s. 1.Dodatečné informace
 563. Stanovisko k regulaci trhů a dohledu nad nimi a k fungování příslušných nezávislých orgánů  (CON/2007/17), Itálie, 18. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Stanovisko k dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi a ke způsobilému zajištění pro operace měnové politiky (CON/2007/15), Řecko, 15. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Stanovisko ke změnám zákona o Magyar Nemzeti Bank, které se týkají organizace a systému řízení Magyar Nemzeti Bank  (CON/2007/14), Maďarsko, 24. 5. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece, jejichž cílem je zohlednit vývoj v systému zajištění používaném v Eurosystému a zabezpečit plynulé fungování platebních systémů (CON/2007/13), Řecko, 8. 5. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Stanovisko k nástrojům měnové politiky a systému vypořádání obchodů s cennými papíry, který je provozován Latvijas Banka (CON/2007/12), Lotyšsko, 30. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Stanovisko ke změnám zákona o předcházení a boji proti praní peněz, pokud jde o úpravu sankcí a dohledu a rozsah, v jakém se tato úprava vztahuje na národní centrální banku  (CON/2007/10), Maďarsko, 16. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Stanovisko k některým úkolům České národní banky v oblasti ochrany spotřebitele  (CON/2007/8), Česká republika, 21. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 570. Stanovisko ke změně statutu Deutsche Bundesbank týkající se počtu a jmenování členů výkonné rady (CON/2007/6), Německo, 7. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Malta v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/58), Malta, 15. 12. 2006.
 572. Stanovisko k harmonizaci statutu Magyar Nemzeti Bank s právem Společenství  (CON/2006/55), Maďarsko, 6. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Stanovisko k zapracování nových zásad správy a řízení (corporate governance) do statutu De Nederlandsche Bank  (CON/2006/54), Nizozemsko, 7. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Stanovisko k dohledu nad subjekty, které působí v oblasti zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2006/53), Polsko, 16. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Stanovisko k vypořádacímu systému Latvijas Banka  (CON/2006/52), Lotyšsko, 14. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Stanovisko k rozdělení pravomocí mezi orgány dohledu (CON/2006/51), Itálie, 3. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Cyprus v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/50), Kypr, 26. 10. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Stanovisko k některým úkolům České národní banky v oblasti ochrany spotřebitele (CON/2006/47), Česká republika, 13. 9. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 579. Stanovisko k celkové revizi statutu Banca d’Italia (CON/2006/44), Itálie, 25. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Stanovisko ke změně statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique týkající se zřizování zástavního práva k pohledávkám jako zajištění jejích úvěrových operací (CON/2006/40), Belgie, 3. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Stanovisko ke změně složení komise pro bankovní dohled (CON/2006/39), Polsko, 2. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Stanovisko k zavedení systému ochrany spotřebitele v rámci úlohy Bank of Greece v oblasti obozřetnostního dohledu a k jiným souvisejícím ustanovením  (CON/2006/38), Řecko, 25. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Stanovisko k přepočítacímu koeficientu mezi eurem a slovinským tolarem a k ostatním opatřením nezbytným pro zavedení eura ve Slovinsku (CON/2006/36), Úř. věst. C 163, 14. 7. 2006, s. 10.Dodatečné informace
 584. Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Cyprus v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/33), Kypr, 28. 6. 2006.
 585. Stanovisko ke změnám statutu Banque de France (CON/2006/32), Francie, 22. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Stanovisko k právním předpisům Sveriges Riksbank o nákupu a vracení hotovosti (CON/2006/30), Švédsko, 12. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Stanovisko ke změně lotyšské ústavy, pokud se týká postavení Latvijas Banka (CON/2006/27), Lotyšsko, 9. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Malta v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/23), Malta, 22. 5. 2006.
 589. Stanovisko k dohledu nad finančním sektorem (CON/2006/20), Nizozemsko, 25. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Stanovisko ke změnám statutů Latvijas Banka  (CON/2006/19), Lotyšsko, 3. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Stanovisko ke změnám statutu Banka Slovenije v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/17), Slovinsko, 13. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Stanovisko k vytvoření právního základu pro přistoupení Lietuvos bankas k modelu korespondentské centrální banky  (CON/2006/16), Litva, 10. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Stanovisko ke sjednocení dohledu nad bankovnictvím, kapitálovými trhy, pojišťovnictvím a penzijními fondy (CON/2006/15), Polsko, 9. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Stanovisko k pravomocím za mimořádných situací a k působnosti ESCB  (CON/2006/6), Finsko, 16. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Cyprus v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/4), Kypr, 27. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Stanovisko ke změnám zákona o Lietuvos bankas v rámci příprav na přijetí eura  (CON/2005/60), Litva, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Stanovisko ke změnám zákona o Eesti Pank v rámci příprav na přijetí eura (CON/2005/59), Estonsko, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Stanovisko k přepracovanému návrhu změn struktury a vnitřního řízení Banca d’Italia, které vyplývají ze zákona o ochraně úspor (CON/2005/58), Itálie, 23. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Stanovisko ke změnám v systému státní pokladny (CON/2005/55), Slovensko, 12. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Švédsko, 12. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Stanovisko ke snížení ročních příspěvků obchodních bank do Fondu ochrany vkladů a k měnovému financování  (CON/2005/50), Slovensko, 1. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Stanovisko k náhradě nákladů, kterou Sveriges Riksbank ve formě úroků vyplácí podnikům za oddělení a úschovu hotovosti  (CON/2005/48), Švédsko, 18. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Stanovisko k vynětí Národní banky Slovenska z trestní odpovědnosti právnických osob (CON/2005/47), Slovensko, 16. 11. 2005.
 604. Stanovisko ke zrušení cenných papírů na doručitele a k modernizaci právního rámce pro účastnické cenné papíry  (CON/2005/43), Belgie, 3. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Stanovisko k pozměňovacímu návrhu na úplnou integraci dozoru nad finančním trhem v rámci České národní banky, která bude jediným orgánem dohledu  (CON/2005/39), Česká republika, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 606. Stanovisko k právu Lietuvos bankas vydávat bankovky a mince po přijetí eura a k osobní nezávislosti jejího guvernéra  (CON/2005/38), Litva, 26. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Stanovisko ke změnám struktury a vnitřního řízení Banca d'Italia, které vyplývají ze zákona o ochraně úspor  (CON/2005/34), Itálie, 6. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Stanovisko k podmínkám převodu zisku Banco de España do státní pokladny (CON/2005/30), Španělsko, 11. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Stanovisko k poskytnutí příspěvku Rakouska (financovaného prostřednictvím Oesterreichische Nationalbank) do svěřeneckého fondu MMF pro země s nízkými příjmy, postižené přírodní katastrofou (CON/2005/29), Rakousko, 11. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska v oblasti sjednoceného dozoru nad celým finančním trhem a ke změnám zákona o NBS (CON/2005/26), Slovensko, 4. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Stanovisko k úpravě lobbingu včetně lobbistických aktivit ve vztahu k Národní bance Slovenska (CON/2005/25), Slovensko, 3. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Stanovisko k reorganizaci dozoru nad finančním trhem a k dohledu nad platebními a vypořádacími systémy (CON/2005/24), Česká republika, 15. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 613. Stanovisko ke změnám statutu Latvijas Banka (CON/2005/20), Lotyšsko, 14. 6. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Stanovisko k posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a k posílení koordinace hospodářských politik s cílem zohlednit změny v provádění Paktu o stabilitě a růstu (CON/2005/18), Úř. věst. C 144, 14. 6. 2005, s. 17.Dodatečné informace
 615. Stanovisko k urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku s cílem zohlednit změny v provádění Paktu o stabilitě a růstu (CON/2005/17), Úř. věst. C 144, 14. 6. 2005, s. 16.Dodatečné informace
 616. Stanovisko ke kvalitě statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (CON/2005/11), Úř. věst. C 116, 18. 5. 2005, s. 11.Dodatečné informace
 617. Stanovisko k poskytnutí úvěrových linek Banca d’Italia Libanonu (CON/2005/1), Itálie, 3. 2. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Stanovisko k rozhodování ve věcech měnové politiky (CON/2004/35), Maďarsko, 4. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Stanovisko k dohledu Národní banky Slovenska nad finančním trhem (CON/2004/31), Slovensko, 22. 9. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Stanovisko k dohledu nad finančním sektorem  (CON/2004/21), Nizozemsko, 7. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Stanovisko k ochraně úspor  (CON/2004/16), Itálie, 11. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Stanovisko ke krytí kurzových ztrát Banque de France  (CON/2004/6), Francie, 13. 2. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Stanovisko k opatřením, která mají vliv na finanční pozici Suomen Pankki, a k ustanovením, která se týkají její pravomoci vydávat předpisy (CON/2004/1), Finsko, 20. 1. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Stanovisko ke změně statutu Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugalsko, 18. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Stanovisko ke změně statutu Banco de España (CON/2003/28), Španělsko, 18. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Stanovisko týkající se Národní nadace pro výzkum, technologie a rozvoj (CON/2003/27), Rakousko, 2. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Stanovisko k návrhu zákona (č. 2) o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2003 (CON/2003/24), Irsko, 19. 11. 2003.
 628. Stanovisko k fúzi De Nederlandsche Bank a nizozemského Úřadu (nadace) pro dohled nad důchody a pojišťovnictvím  (CON/2003/23), Nizozemsko, 24. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Stanovisko ke změnám statutu Suomen Pankki a souvisejících zákonů (CON/2003/22), Finsko, 15. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Stanovisko k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu  (CON/2003/20), Úř. věst. C 229, 25. 9. 2003, s. 7.
 631. Stanovisko k obezřetnostnímu dohledu nad finančním sektorem a finančními službami  (CON/2003/19), Belgie, 4. 9. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank  (CON/2003/15), Švédsko, 8. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Stanovisko k platebním systémům, platební infrastruktuře a platebním nástrojům  (CON/2003/14), Itálie, 7. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece  (CON/2003/4), Řecko, 28. 3. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank a zákona o Riksdag (CON/2003/3), Švédsko, 5. 3. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Stanovisko k ustanovení o přeměně dluhopisů podle zákona č. 483/93, které ovlivňuje rozvahu Banca d'Italia  (CON/2002/30), Itálie, 6. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank  (CON/2002/28), Švédsko, 12. 11. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Stanovisko ke změnám zákona o mimořádných pravomocích týkajících se regulace finančních trhů v mimořádných situacích  (CON/2002/27), Finsko, 31. 10. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Stanovisko ke zřízení úřadu pro vnitrostátní audit v rámci švédského parlamentu a ke změnám statutu Sveriges Riksbank  (CON/2002/22), Švédsko, 2. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Stanovisko k vyjasnění zvláštního vztahu mezi institucionálním rámcem Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a obecnými pravidly, která se týkají veřejně obchodovaných akciových společnosti  (CON/2002/18), Belgie, 9. 7. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Stanovisko k nařízení o určení příslušných vnitrostátních orgánů pro otázky padělání peněz (CON/2002/17), Lucembursko, 7. 6. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Stanovisko k návrhu zákona o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2002  (CON/2002/16), Irsko, 5. 6. 2002.
 643. Stanovisko k převedení zisku Banco de España do státní pokladny  (CON/2002/14), Španělsko, 25. 4. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Stanovisko ke změnám zákona o hospodářské a měnové unii, které se týkají ustanovení o převedení čistých příjmů z výnosů emise mincí Central Bank of Ireland do irské státní pokladny (CON/2002/7), Irsko, 1. 2. 2002.
 645. Stanovisko k zákonu, kterým se zřizuje orgán pro jednotný dohled nad finančními službami  (CON/2001/35), Německo, 8. 11. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Stanovisko k nařízení, které se týká výjimky z ustanovení o státních úřednících a čekatelích pro zástupce Banque centrale du Luxembourg ve veřejnoprávním postavení  (CON/2001/28), Lucembursko, 26. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Stanovisko ke změnám statutu Deutsche Bundesbank  (CON/2001/17), Německo, 2. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Stanovisko ke změnám některých zákonů upravujících finanční trh ve Španělsku  (CON/2001/12), Španělsko, 31. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Stanovisko k některým ustanovením návrhu zákona o mrtvých účtech z roku 2001  (CON/2001/11), Irsko, 31. 5. 2001.
 650. Stanovisko k zákonu o zřízení a organizaci orgánu dohledu nad finančním trhem a o změně některých souvisejících zákonů  (CON/2001/10), Rakousko, 25. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Stanovisko k návrhu zákona o hypotečních dluhopisech a dluhopisech vydaných veřejnými úvěrovými institucemi  (CON/2001/6), Irsko, 25. 4. 2001.
 652. Stanovisko ke změně měnového a finančního zákoníku v oblasti platebních systémů (CON/2001/2), Francie, 11. 4. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Stanovisko k souběžnému oběhu bankovek a mincí znějících na euro a escudo a ke změnám statutu Banco de Portugal  (CON/2001/1), Portugalsko, 26. 1. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Stanovisko ke změně článku 10.2 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a ECB  (CON/2000/30), Úř. věst. C 362, 16. 12. 2000, s. 13.
 655. Stanovisko ke změně statutu Sveriges Riksbank  (CON/2000/26), Švédsko, 20. 11. 2000.
 656. Stanovisko k ratifikaci změn statutu Bank of Greece, které dne 25. dubna 2000 schválila valná hromada akcionářů  (CON/2000/15), Řecko, 27. 6. 2000.
 657. Stanovisko ke způsobu, jakým se mají přijmout opatření v měnové oblasti v souvislosti s emisí eurobankovek a euromincí (zákon o euru) a jakým se má změnit zákon o ražbě mincí z roku 1988 a statut Oesterreichische Nationalbank  (CON/2000/14), Rakousko, 28. 6. 2000.
 658. Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece a k dalším otázkám souvisejícím s přijetím eura Řeckem  (CON/2000/7), Řecko, 17. 4. 2000.
 659. Stanovisko ke statutu a úloze Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francie, 17. 2. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece  (CON/1999/18), Řecko, 19. 11. 1999.
 661. Stanovisko k opatřením týkajícím se převedení zisku Banco de España do státní pokladny (CON/1999/16), Španělsko, 28. 10. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 662. Stanovisko k i) právnímu rámci úvěrových institucí a finančních společností, pokud jde o fond pojištění vkladů, a ii) činnosti fondu pojištění vkladů  (CON/1999/15), Portugalsko, 27. 10. 1999.
 663. Stanovisko k orgánu bankovního dohledu  (CON/1999/5), Rakousko, 14. 7. 1999.
 664. Stanovisko k zaknihování akcií Bank of Greece  (CON/1999/4), Řecko, 1. 6. 1999.
 665. Stanovisko ke změnám statutu Banque de France  (CON/1998/62), Francie, 30. 12. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 666. Stanovisko k nástrojům a postupům měnové politiky a k minimálním rezervám  (CON/1998/47), Portugalsko, 1. 10. 1998.
 667. Stanovisko k rozhodnutí Rady pro měnovou politiku Banque de France o minimálních rezervách  (CON/1998/43), Francie, 23. 9. 1998.
 668. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/1998/41), Španělsko, 8. 9. 1998.
 669. Stanovisko ke statutu Banque centrale du Luxembourg a k vytvoření komise pověřené dohledem nad finančním sektorem (CON/1998/39), Lucembursko, 23. 9. 1998.
 670. Stanovisko ke změnám statutu De Nederlandsche Bank  (CON/1998/38), Nizozemsko, 20. 8. 1998.
 671. Stanovisko k Ufficio Italiano dei Cambi (Italský devizový úřad) (CON/1998/35), Itálie, 31. 7. 1998.
 672. Stanovisko k operacím Banque de France na peněžním trhu  (CON/1998/29), Francie, 10. 6. 1998.
 673. Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank  (CON/1998/25), Švédsko, 10. 6. 1998.
 674. Od svého zřízení dne 1. června 1998 ECB převzala poradní funkce EMI.
 675. Stanovisko ke statutu Bank of England (CON/1998/24), Spojené království, 8. 5. 1998.
 676. Stanovisko ke statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgie, 15. 5. 1998.
 677. Stanovisko k systémům pro odškodnění investorů (CON/1998/21), Irsko, 30. 4. 1998.
 678. Stanovisko ke konzultaci vnitrostátních orgánů s ECB o návrzích právních předpisů (CON/1998/14), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 6.
 679. Stanovisko ke statutu Banca d’Italia (CON/1998/13), Itálie, 6. 3. 1998.
 680. Stanovisko ke statutu Banque de France (CON/1998/12), Francie, 13. 3. 1998.
 681. Stanovisko ke statutu Banca d’Italia (CON/1998/7), Itálie, 19. 2. 1998.
 682. Stanovisko ke statutu Suomen Pankki (CON/1998/6), Finsko, 12. 2. 1998.
 683. Stanovisko ke statutu Banco de España (CON/1998/5), Španělsko, 23. 2. 1998.
 684. Stanovisko k ochranným opatřením pro vklady a finanční nástroje (CON/1998/4), Belgie, 17. 3. 1998.
 685. Stanovisko ke statutu Banca d’Italia a k souvisejícím právním předpisům (CON/1997/32), Itálie, 17. 2. 1998.
 686. Stanovisko ke statutu Oesterreichische Nationalbank a k souvisejícím právním předpisům (CON/1997/30), Rakousko, 15. 12. 1997.
 687. Stanovisko ke statutu Bank of England (CON/1997/27), Spojené království, 21. 1. 1998.
 688. Stanovisko k postavení Sveriges Riksbank (CON/1997/26), Švédsko, 7. 11. 1997.
 689. Stanovisko ke statutu Banco de España (CON/1997/25), Španělsko, 10. 11. 1997.
 690. Stanovisko týkající se burzy cenných papírů (CON/1997/21), Rakousko, 22. 10. 1997.
 691. Stanovisko ke statutu Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Irsko, 29. 10. 1997.
 692. Stanovisko ke statutu Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugalsko, 15. 8. 1997.
 693. Stanovisko k účasti Rakouska na nové dohodě o poskytnutí úvěru MMF (CON/1997/16), Rakousko, 27. 8. 1997.
 694. Stanovisko ke statutu Bank of Greece (CON/1997/15), Řecko, 28. 8. 1997.
 695. Stanovisko ke společným ujednáním o směnném kurzu eura a ke změnám různých zákonů (CON/1997/12), Nizozemsko, 25. 7. 1997.
 696. Stanovisko ke statutu Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Německo, 30. 5. 1997.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 697. Stanovisko k postupu při nadměrném schodku (CON/1997/9), Úř. věst. C 211, 12. 7. 1997, s. 7.
 698. Stanovisko ke statutu De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Nizozemsko, 4. 6. 1997.
 699. Stanovisko k dohledu nad subjekty oprávněnými k obchodování s cizí měnou (CON/1997/3), Řecko, 17. 3. 1997.
 700. Stanovisko ke statutu Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irsko, 12. 2. 1997.
 701. Stanovisko ke statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Belgie, 10. 1. 1997.
 702. Stanovisko k postupu při nadměrném schodku (CON/1996/14), 28. 11. 1996.
 703. Stanovisko ke statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgie, 9. 9. 1996.
 704. Stanovisko ke statutu Suomen Pankki (CON/1996/5), Finsko, 13. 5. 1996.
 705. Stanovisko ke statutu Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irsko, 28. 5. 1996.
 706. Stanovisko k devizovému zákonu (CON/1995/15), Finsko, 30. 11. 1995.
 707. Stanovisko k měnovému financování (CON/1995/14), Lucembursko, 5. 10. 1995.
 708. Stanovisko ke změnám statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgie, 30. 8. 1995.
 709. Stanovisko ke změnám statutu Banco de Portugal (CON/1995/11), Portugalsko, 27. 7. 1995.
 710. Stanovisko k měnovému financování (CON/1995/8), Švédsko, 10. 5. 1995.
 711. Stanovisko k návrhu zákona o investičních zprostředkovatelích (CON/1995/4), Irsko, 30. 3. 1995.
 712. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/1995/2), Rakousko, 10. 3. 1995.
 713. Stanovisko k návrhu zákona o burze cenných papírů (CON/1994/11), Irsko, 3. 1. 1995.
 714. Stanovisko ke statutu Bank of Greece (CON/1994/6), Řecko, 21. 9. 1994.
 715. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv (CON/1994/5), Portugalsko, 21. 9. 1994.
 716. Stanovisko týkající se směnáren (CON/1994/2), Nizozemsko, 16. 3. 1994.
 717. Stanovisko k měnovému statusu Lucemburského velkovévodství (CON/1994/1), Lucembursko, 12. 4. 1994.