Menu

CON/2008/15

  1. Aviz cu privire la codificarea Regulamentului Consiliului privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv  (CON/2008/15), JO C 88, 9.4.2008, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Consiliului privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexat Tratatului de instituire a Comunităţii Europene