Menu

CON/2008/15

  1. Advies inzake de codificatie van de verordening van de Raad betreffende de toepassing het Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (CON/2008/15), PB C 88 van 9.4.2008, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de EuropeseGemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten