CON/2008/15

  1. Udtalelse om kodificering af Rådets forordning om gennemførelse af den protokol om uforholdsmæssigt store underskud (CON/2008/15), EUT C 88 af 9.4.2008, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab