Menu

CON/2007/19

 1. Stanovisko k zavedeniu eura na Cypre a na Malte a k prepočítacím kurzom medzi eurom a cyperskou librou a medzi eurom a maltskou lírou (CON/2007/19), Ú. v. EÚ C 160, 13. 7. 2007, s. 1.

   Dodatočné informácie

    
   Návrh nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre (KOM(2007) 257)
    
   Návrh nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Malte (KOM(2007) 260)