CON/2007/19

 1. Aviz privind introducerea monedei euro în Cipru şi în Malta şi privind cursurile de schimb în euro pentru lira cipriotă şi lira malteză (CON/2007/19), JO C 160, 13.7.2007, p. 1.

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98, în ceea ce priveşte introducerea euro în Cipru (COM(2007) 257)
    
   Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce priveşte introducerea euro în Malta (COM(2007) 260)