CON/2007/19

 1. Advies betreffende de invoering van de euro in Cyprus en Malta en betreffende de omrekeningskoersen naar de euro voor de Cyprische pond en de Maltese lira (CON/2007/19), PB C 160 van 13.7.2007, blz. 1.

   Aanvullende informatie

    
   Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Cyprus (COM(2007) 257)
    
   Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Malta (COM(2007) 260)