CON/2007/19

 1. Atzinums par euro ieviešanu Kiprā un Maltā, un par euro maiņas kursu Kipras mārciņai un Maltas lirai (CON/2007/19), OV C 160, 13.7.2007, 1. lpp..

   Papildus informācija

    
   Priekšlikums Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 attiecībā uz euro ieviešanu Kiprā (COM(2007) 257)
    
   Priekšlikums Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 attiecībā uz euro ieviešanu Maltā (COM(2007) 260)