Menu

CON/2007/19

 1. Nuomonė dėl euro įvedimo Kipre ir Maltoje ir dėl Kipro svaro ir Maltos lyros perskaičiavimo į eurus kursų (CON/2007/19), OL C 160, 2007 7 13, p. 1.

   Papildoma informacija

    
   Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo Kipre (KOM(2007) 257)
    
   Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo Maltoje (KOM(2007) 260)