CON/2006/40

  1. Yttrande om en ändring i stadgarna för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique avseende pantsättning av fordringar till denna som säkerhet för dess kredittransaktioner (CON/2006/40), Belgien, 3.8.2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language