Menu

CON/2006/40

  1. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v súvislosti so zabezpečovaním jej úverových operácií prostredníctvom poskytovania pohľadávok ako kolaterálu (CON/2006/40), Belgicko, 3. 8. 2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language