CON/2006/40

  1. Opinia w sprawie zmian w statucie Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique dotyczących ustanawiania zastawu na jego rzecz jako zabezpieczenia w operacjach kredytowych (CON/2006/40), Belgia, 3.8.2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language