CON/2006/40

  1. Stanovisko ke změně statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique týkající se zřizování zástavního práva k pohledávkám jako zajištění jejích úvěrových operací (CON/2006/40), Belgie, 3. 8. 2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language