CON/2006/36

  1. Opinjoni dwar ir-rata ta' konverżjoni bejn il-euro u t-tolar Sloven u dwar miżuri oħra meħtieġa għall-introduzzjoni tal-euro fis-Slovenja (CON/2006/36), ĠU C 163, 14.7.2006, pġ. 10.

      Aktar tagħrif

       
      Proposti għal emendi ta' żewġ Regolamenti li jagħmlu possibbli l-introduzzjoni tal-euro fis-Slovenja (KUMM(2006) 320)