CON/2006/36

  1. Γνώμη σχετικά με την τιμή μετατροπής μεταξύ του ευρώ και του σλοβενικού τόλαρ και με άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβενία (CON/2006/36), EE  C 163 της 14.7.2006, σ. 10.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Προτάσεις για τροποποιήσεις δύο κανονισμών που θα καταστήσουν δυνατή την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβενία (COM(2006) 320)