CON/2006/33

  1. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/33), Kipras, 2006 6 28.