CON/2005/50

 1. Stanovisko k zníženiu ročných príspevkov komerčných bánk do Fondu ochrany vkladov a k menovému financovaniu  (CON/2005/50), Slovensko, 1. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatočné informácie

    
   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov