Menu

CON/2006/23

  1. Yttrande om ändringar i stadgan för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta inför införandet av euron (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.