Menu

CON/2006/23

  1. Opinia w sprawie zmian do statutu Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta w związku z przygotowaniem przyjęcia waluty euro (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.