CON/2005/47

  1. Stanovisko k vyňatiu Národnej banky Slovenska z trestnej zodpovednosti právnických osôb (CON/2005/47), Slovensko, 16. 11. 2005.

      Dodatočné informácie

       
      Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov