Menu

CON/2005/18

  1. Advies inzake de versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid, teneinde implementatiewijzigingen van het Stabiliteits- en Groeipact weer te geven (CON/2005/18), PB C 144 van 14.6.2005, blz. 17.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (COM(2005) 154)