CON/2005/18

  1. Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza fir-rigward tal-pożizzjonijiet ta' l-estimi u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika biex jirriflettu tibdiliet fl-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbilta` u Tkabbir  (CON/2005/18), ĠU C 144, 14.6.2005, pġ. 17,