Menu

CON/2005/17

  1. Yttrande om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott för att spegla ändringar i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten (CON/2005/17), EUT C 144, 14.6.2005, s. 16.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2005) 155)