CON/2005/17

  1. Mnenje o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem z namenom odraziti spremembe pri izvajanju Pakta o stabilnosti in rasti (CON/2005/17), UL C 144, 14. 6. 2005, str. 16.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (KOM(2005) 155)