Menu

CON/2005/17

  1. Stanovisko o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku s cieľom zohľadniť zmeny v uplatňovaní Paktu stability a rastu  (CON/2005/17), Ú. v. EÚ C 144, 14. 6. 2005, s. 16.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (KOM(2005) 155)