Menu

CON/2005/17

  1. Opinia w sprawie w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia sposobu realizacji procedury nadmiernego deficytu w celu uwzględnienia zmian w implementacji Paktu Stabilności i Rozwoju  (CON/2005/17), Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 16,