CON/2005/17

  1. Advies betreffende de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten, teneinde implementatiewijzigingen van het Stabiliteits- en Groeipact weer te geven (CON/2005/17), PB C 144 van 14.6.2005, blz. 16.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (COM(2005) 155)