Menu

CON/2005/17

  1. Atzinums par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu, lai atspoguļotu izmaiņas Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanā (CON/2005/17), OV C 144, 14.6.2005, 16. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (COM(2005) 155)