Menu

CON/2005/17

  1. Udtalelse om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud til afspejling af ændringer i gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten  (CON/2005/17), EUT C 144 af 14.6.2005, s. 16.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(2005) 155)