Menu

CON/2005/17

  1. Stanovisko k urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku s cílem zohlednit změny v provádění Paktu o stabilitě a růstu (CON/2005/17), Úř. věst. C 144, 14. 6. 2005, s. 16.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném (COM(2005) 155)